About

English version halfway the page

embedded by Embedded Video

Geen Conspiracy maar Truthiracy

* * *

Aan alle politici van de wereld

Aan alle politici van de wereld: STOP uw nationale geheime diensten!

De enige manier om de wereld te kunnen redden is door te stoppen met uw nationale geheime diensten. Het breken van wetten en het schenden van mensenrechten op de meest gruwelijke manieren is uitgegroeid tot een manier van leven. Zij zijn verantwoordelijk voor de grootste problemen in uw buurt, uw stad, uw land, en in de wereld. Maak hen verantwoordelijk voor wat ze doen. Stel ze aansprakelijk tot in detail, dwing hen tot de openstelling van hun organisaties voor een grondig onderzoek. Stop de financiering ervan als ze niet meewerken, en vervang onmiddellijk alle medewerkers en directeuren door normale weldenkende mensen.

* * *

Disclaimer

Het is niet mijn intentie om het werk of de eer van anderen te stelen, ik verzamel artikelen die een ander beeld schetsen dan de reguliere media ons laat zien. – En dus promoot ik het werk van anderen. Mocht u iets op deze site vinden dat afkomstig is van u, dan zou u het ook als een Eer kunnen zien dat het hier gepromoot wordt. Ik probeer met deze site door middel van artikelen aan te tonen wat ik in de afgelopen 6 jaar geleerd heb, wat in zijn geheel, een heel ander beeld zal schetsen dan hetgeen dat ons geleerd werd.

Mededeling van de beheerder

U zult velen verschillende artikelen onder ogen krijgen van sites van over de gehele wereld. Helaas is de meeste info die er te vinden is in de Engelse taal, en ben ik helaas niet in staat om ALLES te vertalen, maar doe m`n uiterste best. u zult dan ook verschillende Engelstalige stukken tegen komen waarvoor ik nog niet de tijd heb kunnen vinden het te vertalen. Dat gebeurt wellicht later nog. Vooral eerst maar eens de gekste stukken bij elkaar zoeken, om ze daarna nog eens beter te rangschikken in de verschillende rubrieken.

~Het Uur Van De Waarheid ~

Wenst u heel veel lees plezier

Geen Conspiracy maar `Truthiracy`

Hetuurvandewaarheid

Deze site is een eerbetoon aan BILL COOPER

Lees alles, luister naar alles. Vertrouw niets, tenzij U het kunt staven met uw eigen onderzoek.
Als U denkt dat U aan de juiste zijde staat, kan ik u verzekeren dat U aan de verkeerde zijde staat, maakt niet uit aan welke zijde u staat. Ieder van ons afzonderlijk moet beginnen te studeren, en te onderzoeken om de waarheid te leren kennen.
Leer te denken voor jezelf. Leer de waarheid te vinden voor jezelf, want, dat is Uw enige redding.
Moet ik doorgaan? Doe ik. Ik ga door en door en door en door totdat U wakker wordt, tenzij  ik dood ben, het één of het andere. En als je niet wakker wordt, zou ik liever dood zijn dan leven in slavernij in de “Nieuwe Wereld Orde” die onze Grondwet aan het verwoesten is, gebroken gezinnen, de kinderen uit huis gehaald om te  worden opgevoed door de staat, christenen en patriotten in gevangenis, of werkkampen, totdat ze niet langer bruikbaar zijn, en zullen worden geëxecuteerd. Het bloed zal rijkelijk vloeien met de “Nieuwe Wereld Orde”.
Het is geen samenzwering, noem het geen complot. Het is allemaal openbaar en staat op de onwetendheid, de onverschilligheid, en domheid van de Amerikaanse (Wereld) burgers, en dat is het fundament, waarop de “Nieuwe Wereld Orde” is gebouwd.
Het verbaast me hoe het publiek deze onzin blijft aannemen, jaar, na jaar, na jaar. Nadat ze naar de middelbare school gingen, gingen ze werken of gingen voor 4 jaar naar de hoge school, waar ze werden ingewijd in wat ze moeten geloven, en gaven dat door aan het grote publiek, en toen gingen ze werken voor iemand anders. Verbazingwekkend! Absoluut zielig! Een natie van kinderen. . . allemaal verkleed als schapen.
De sheeple ‘, kuddedieren van deze wereld zuigen ons droog. . . geen van hen is actief in het helpen vinden van de waarheid. Nee! Ze nemen stukjes informatie die ik ze gaf, wat hen bewoog hun agenda aan te passen en op te stijgen in een andere fantasie; hun vleugels uitslaande over de horizon. . . want ik heb ontdekt dat mensen niet graag de waarheid willen horen, ze willen niet de waarheid horen, vooral niet als het één van hun (eigen) agenda’s in de war brengt.
Je weet dat één van de grootste verschillen, tussen mij en de meesten van jullie, is dat als ik het mis heb en iets doms doe laat ik mijn ego niet in de weg staan. Ik kan in de spiegel kijken en zeggen, “Bill je bent dom, en je kunt beter je wegen veranderen!” En dat doe ik, omdat ik niet dom wil zijn, omdat ik het meerdere malen heb meegemaakt in mijn leven.
~Milton William Bill Cooper ~
Bijna alle mensen zijn slaapwandelaars. De juiste instantie zorgde ervoor dat de juiste overtuiging werd gezet, en de mensen geloofden het.
~ Charles Fort ~

Bill Cooper`s site: The Hour of the Time @

http://www.hourofthetime.com

Vertaalde stukken van Bill Cooper vind u HIER

Interessante video`s worden verzameld op:

www.youtube.com/user/hetuurvandewaarheid

(vertaal hulp gezocht?)

===============================================================

English version

No Conspiracy but Truthiracy

This is a non-profit Site!

This page may contain copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in my efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. I believe this constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.

non-profit-share-promote

* * *

To all politicians of the world

To all politicians of the world: STOP your national secret services!

The only way to save the world is to stop your national secret services. Breaking laws and violating human rights in horrible ways has become a way of life. They are responsible for most problems in your neighbourhood, in your city, in your country, in the world. Make them responsible for what they are doing. Let them account for in detail, force them to open up their organizations for thorough investigations. Stop their funding if they do not co-operate. Replace directors and staff immediately by normal people for starters.

* * *

Disclaimer

It is not my intention to steel the work or honor of others, I collect articles that paint a different picture than the mainstream media shows us. – So I promote the work of others. If something on this site comes from you, then you could see that as an honor that I republished it. I try with this site to show you through articles what I’ve learned over the past four years, that gives you a very different picture than the reality which we all live in.

~ The Hour of Truth ~

No Conspiracy but Truthiracy

 

This site is a tribute to BILL COOPER

Read everything. Listen to everything. Don’t trust anything unless you can prove it with your own research.
If you think you’re on the right side I can assure you are on the wrong side no matter which side you are on. Each of us individually must begin to study, research and learn the truth.
Learn to think for yourself. Learn to find the truth for yourself because that is the only salvation.
Should I go on? I will. I will go on and on and on and on until you either wake up or I am dead, one or the other. And if you don’t wake up, I would rather be dead than live in slavery in the New World Order with our Constitution destroyed, the family broken, the children taken from the homes to be raised by the state, Christians and patriots locked in prison camps, labor camps, until they are no longer useful, and then they will be executed. And the blood will run in the New World Order.
It is not a conspiracy, don’t call it a conspiracy. It is all out in the open and it stands on the ignorance, apathy and stupidity of the American people that is the foundation upon which the New World Order is built.
It amazes me how the public can continue to buy their bullshit year, after year, after year. After they went to high school they went to work or they went to college for four years where they were indoctrinated into what they are to believe and propound to the general public and then they went to work for someone else. Amazing! Absolutely pathetic! A nation of children . . . all dressed like sheep.
The sheeple of this world had sucked us dry . . . none of them were active in helping find the truth. No! They would take bits of information I gave them, bend them to fit their agenda and take off into another fantasy; flapping their wings over the horizon . . . because I’ve discovered people do not like the truth. They do not want to hear the truth especially if it pings on one of their agendas.
You know one of the biggest differences between me and most of you is when I’m wrong and when stupid I don’t let my ego get in the way. I can look in the mirror and say, “Bill you’re stupid and you better change your ways!” and I do because I don’t like to be stupid because I’ve done it several times in my life.
~William Milton Cooper~
Almost all people are hypnotics. The proper authority saw to it that the proper belief should be induced, and the people believed properly.
~Charles Fort~

Please visit also the Hour of the Time @
http://www.hourofthetime.com

Hetuurvandewaarheid

54 reacties op About

 1. francis capelle schreef:

  Ik verklaar dat heel simpel, en jij zou het moeten weten … dat antwoord is gegeven op you tube op de google account … Heeft niets met een blog te maken. Als hij ingelogd heeft met zijn account, verschijnt er bij mij op you tube een schuifschermpje met meldingen. Als ik daar op reageer, en de oorspronkelijke account is van een Google blog of een daaraan verbonden blog, komt mijn antwoord daar (ook) terecht. Dus, ik heb mijn antwoord op mijn eigen You Tube kanaal gegeven, that’s it!

 2. Nieuwe lijst (2014) van 0900-nummers
  De Nieuwste Versie (2014) (om eventueel uit te printen en te bewaren)

  Bel ipv 0900 naar een “gewoon” telefoonnummer!

  Stuur dit door aan al uw vrienden zodat niemand meer die 0900 nummers gebruikt en uiteindelijk heel Nederland dit weet!

  Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bedrijven voor de consument alleen bereikbaar zijn via een 0900-telefoonnummer. Deze nummers kunnen erg duur zijn, 70 cent per minuut is tegenwoordig niets bijzonders meer. En hoe duurder het bellen van zo’n nummer is, hoe langer het duurt voor u de juiste persoon aan de lijn heeft. Vaak krijgt u, voor u het keuzemenu eerst ook nog eens een reclameverhaaltje van het bedrijf te horen.

  Kosten

  Zo hangt u tijden aan de telefoon, gedwongen om eerst te luisteren naar de reclame van het bedrijf, daarna komt er een traag keuzemenu, en daarna zijn alle medewerkers in gesprek. Voor je er erg in hebt zijn er tien minuten voorbij, voor eigen rekening, voor 70 cent per minuut of meer.

  Klantonvriendelijk gedrag

  Het wordt hoog tijd om eens tegengas te geven met betrekking tot dit uiterst klantonvriendelijke gedrag. Want als wij als samenleving, accepteren dat een bedrijf dat een fout maakt waardoor de klant genoodzaakt is te bellen, dik verdient aan die klacht via een 0900 nummer dan moeten wij niet verbaasd zijn als wij steeds minder service krijgen, want wij bewijzen dat wij dit toestaan.

  Er is een alternatief voor deze dure 0900-nummers gevonden
  Namelijk het originele telefoonnummer van het bedrijf. U belt gewoon het
  alternatief nummer dat geplaatst is achter het dure 0900 nummer en u heeft meteen contact met het bedrijf of de instelling. Ieder 0900-nummer is gekoppeld aan een gewoon vast nummer. Als u dat vaste nummer belt dan komt u bij hetzelfde callcenter terecht. Punt is dat u wel moet weten naar welk nummer een 0900-nummer dan verwijst. Is er eentje gemist, schroom dan niet om dit aan te vullen.

  Naam / 0900-nummer / Alternatief nummer

  1. 12move /0900 040498 / 030 -2483500
  2. 1800 nummerinformatie Vodafone / 1800
  3. 1888 nummerinformatie KPN / 1888 1820
  4. Abel Telecom 0900 2352235 / 0513 -68 21 09
  5. ABN Amro 0900 0024 / 010 -241 1720
  6. ABN-AMRO Creditcardsaldo/ 0900 8016 / 010 -2411720
  7. Abonnementenland /0900 22 65 263 / 0251 -257924
  8. ABP
  9. Abvakabo FNV /0900 22 82 522 / 079 -3536161
  10. Acantus /0900 8400 / 0598 -664487
  11. Achmea Taxi Zeevang/ 0900 8294224 / 0299 -469479
  12. ADSLwinkel.nl http://adslwinkel.nl/ /0900 237 54636 / 030 -280 2867
  13. AEGON /088 344 0344 /030 -6074411
  14. AEP (Atag/Etna/Pelgrim) /0900 5550003 / 026 -8821400
  15. Aevitae /0900 369 33 33 / 045 -573 96 00
  16. Aflevertijd.nl http://aflevertijd.nl/ /0900 267 56 44 / 030 -2416601
  17. Agentschap Telecom /0900 8991151 / 050 -5877555
  18. Agis klantenservice /0900 8685
  19. Agis Wachtlijstbemiddeling /0900 266 94 63 /033 -3304090
  20. Ahoy Rotterdam /0900 2352469 / 010 -2933528
  21. Airmiles Klantenservice /0900 8877 / 023 -5699700
  22. Aldi Supermarkten
  23. Alice (via BBNed)/ 0900 1560 / 023 -565 9999
  24. Anderzorg 0900 1616160 / 050 -5234951
  25. Apple Support 0900 7777 703 / 001 800 275 2273
  26. Area Reiniging 0900 2345555 / 0591- 571080
  27. Arke 0900 8847 / 053- 4880870
  28. Arriva 0900 202 202 2 / 0513- 655855
  29.Astma Fonds 0900 2272596 / 033- 4341295
  30. Austrian Airlines 0900 265 8920 / 0032- 2- 642 25 70
  31. Aveant 0900 2 111 222 / 030- 2632500
  32. Avero Achmea 0900 9590 / 058- 2979797
  33. Avro 0900 9009030 / 035- 672 68 50
  34. Bart Smit 0900 0599 / 0299- 399 599
  35. BCC 0900 0555 / 020- 6584437
  36. Beekse Bergen /0900 233 5732 / 013 5491200
  37. Belcompany /0900 8081 /0318- 569 852
  38. BenQ /0900 2021 021 / 0032 2 645 3284
  39. BenQ /0900 2367 669 / 0032 2 645 3252
  40. Bijenkorf /0900 0919 / 020 6600 788
  41. BKR /0900 2578435 / 0344 616041
  42. Bol.com http://bol.com/ BV /0900-2025438 / 030 6008872
  43. BookIt /0900 8079 / 020- 4564052
  44. Bosch /0900 430 1234 / 020- 430 3434
  45. Breman Service /0900 82 12 174 / 0320-285800
  46. Brussels Airlines /0900 04 00 810 / 0032- 2- 723 23 23
  47. Brussels Airlines /0902 51 600 / 02- 723 23 23
  48. Budget Keukenwinkel /0900 44 66 888 / 055- 5 401 411
  49. Budgetbeheer Limburg B.V. /0900 11 555 11 /043- 3210190
  50. Bungalows.nl http://bungalows.nl/ /0900 8079 / 020- 4564052
  51. Canal Digitaal /0900 9325 / 035- 6555666
  52. Canal Digitaal /0900 9323 / 035- 6555666
  53. Canon /0900 20 22 915 / 023- 5681682
  54. Caplare /0900 2275273 / 070- 3002170
  55. Cardelmar.com http://cardelmar.com/ /0900 22 444 66 / 0049- 40- 55403 192
  56. Caribbean.nl http://caribbean.nl/ /0900 9747 / 070- 3129595
  57. Carre (Koninklijk Theater Carre) /0900 25 25 255 / 020- 5249 494
  58. Casema /0900 8896 / 070- 7783000
  59. Caz! /0909 8020 / 020- 4194904
  60. Caz! /0909 8020 / 020- 4194904
  61. CBR /0900 227 0 227 / 070- 3720500
  62. CCC hosting /0900 2224678 / 010- 7851552
  63. CDDG (Dokters Dienst Groningen) 18 Center Parcs /0900 660 660 / 0800-
  0311
  64. CheapTickets.nl http://cheaptickets.nl/ 0900 4564560 / 0162- 485070
  65. Chippieland 0900 2447743 / 0348- 500374
  66. Circulus Apeldoorn 0900 9552 / 055- 5999 777
  67. CityTripper.nl http://citytripper.nl/ 0900 8079 / 020- 4564052
  68. Comfort Card 0900 22 55 422 / 030- 6388100
  69. Complus.nl http://complus.nl/ 0900 2667587 / 053- 4 800 500
  70. Compuserve 0900 2025425 / 0800- 0221911
  71. Computer Associates /0900 202 1383 / 001- 63- 1342 4683
  72. Connexxion 0900 2666 399 / 035- 6251600
  73. Conrad Electronics /0900 0996 / 053- 4285490
  74. Continuon /0900 2632630 / 026- 8442445
  75. Credit Europe Bank 0900 4711 000 / 020- 3576363
  76. CZ Zorgverzekeringen /0900 0949 / 013- 5949949
  77. D-Reizen 0900 1811 / 010- 3001113
  78. Dagblad van het Noorden (DVHN) 0900 8183 / 050- 584 44 44
  79. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) /0900 1770 / 0570- 633391
  80. De Scheg (Sport- en Recreatiecentrum) /0900 6597777 / 0570- 659790
  81. De Stromen /0900 2060660 / 010- 20 77 888
  82. De Telefoongids /0900-0500 / 020-4086400
  84. Debitel 0900 3324835 / 023- 5545545
  85. Declaratie Direct /0900 0645 / 030- 751 8300
  86. Dell 0900 0400242 / 020- 674 5969
  87. Delta Lloyd 0900 8072 / 020- 594 9111
  88. Deurwaarderskantoor Harten en Partners 0900 4444400 / 070- 3117533
  89. deWinkel.nl http://dewinkel.nl/ 0900 33946535 / 0522- 245711
  90. Dexia Bank 0900 339 4222 / 020- 3485000
  91. DigitaalTVkijken.nl http://digitaaltvkijken.nl/ 0900 8854 / 030- 2802867
  92. Digitenne 0900 0576 / 035- 677 00 70
  93. Directbank Hypotheken 0900 3473589 / 020- 5970707
  94. Dokterswacht 0900 112 7 112 / 0513- 656770
  95. Dong Energy 0900 0655 / 073- 616 0200
  96. DSB Bank 0900 0575 / 0229- 57 60 70
  97. Duitse Lotto 0900 3876568 /0251- 212933
  98. DynaFix 0900 3962349 / 045- 5245778
  99. E-Netbeheer 0900 1426 / 010- 892 3193
  100. E-PC 0900 2255411 / 0512330022
  101. Easy Computing B.V. 0900 202 18 38 / 023- 55 11 3 11
  102. EasyJet 0900 265 8021 / 0044- 1582- 525001
  103. Elmar Reizen 0900 7747747 / 0346- 584000
  104. Eneco 0900 0201 / 010- 8909605
  105. Energieirect 0900 3347328 / 0499- 334300
  106. Eon 0900 0601 / 010- 2895711
  107. Eon 0900 0601 / 010- 2895711
  108. Eon Benelux 0900 0601 / 010- 2895711
  109. Epson 0900 5050808 / 020- 3145000
  110. Essent 0900 655 55 55 / 038- 85 18 510
  111. EuroTicket 0900 36 36 966 / 0548- 363696
  112. Eye Center Europe 0900 323 0000 / 020 -316 26 26
  113. Fa-Med 0900 0882 / 033 -43 45 200
  114. FBTO 0900 2352277 / 058 -234 59 05
  115. Feenstra CV Onderhoud 0900 8455 / 0478 -58 26 26
  116. Fiberworld 0900 202 5410 / 0513 -681817
  117. FinnAir 0900 3466247
  118. Fit For Free 0900 34 83 67 37 33 / 070- 3066910
  119. Flexi Front (via Netdirect) 0900 4564564 / 030 -2426156
  120. Florius 0900 1828 / 033- 750 4000
  121. FNV Bondgenoten 0900 9690 / 030 -26 37 140
  122. Fontys Hogescholen 0877 877 877 / 040 -7877877
  123. Fortis Bank 0900 1872 / 020 -5881881
  124. Fortis Saldoinformatie 0900 8171 / 020 -588 1881
  125. Friese Wouden, de 0900 8801 / 0512- 581888
  126. Frisia Financieringen 0900 0229 / 0229 -57 61 61
  127. Fujitsu Siemens 0900 3724357 / 0346- 59 81 11
  128. Garant-o-Matic 0900 2021356 / 0161- 459955
  129. Gemeente Alphen aan den Rijn 0900 48 11 11 1 / 0172- 465 231
  130. Gemeente Neerijnen / 0418 -656565
  131. Gemeente Zaanstad 0900 235 235 2 / 075- 655 9111
  132. GfK PanelServices Benelux
  133. GGD-ZHW Vaccinatielijn 0900 2500500 / 079- 343 0888
  134. Girofoon 0900 0533 / 020- 5611619
  135. GoBest/Sunrise 0900 1915 / 020- 6837216
  136. Gogo Tours 0900 0291 / 010 -280 21 00
  137. GoRed 0900 1234455 050 5797282
  138. GoRed 0900 1234455 050 5797282
  139. Green Card Visa 0900 1980 /073 646 25 99
  140. KRO 0900 1304 /035 6713911
  141. Kruidvat 0900 900 11 55 / 0318 579 888
  142. Kwantum 0900 2355926 /013 4626626
  143. Landal Greenparks 0900 8842 /070 300 35 06
  144. Laser Cards 0900 600 70 60 /073 646 25 99
  145. Libema Vakantieparken 0900 0200 /073 5282200
  146. Live Shop 0900 1740 /036 5358358
  147. Lococensus 0900 0676 038 8515900
  148. Lotto Consumentenservice 0900 0202 /070 3216 621
  149. LowCall (Debitel) 0900 5692255 /023 5 545 545
  150. Maevita 0900 8088 /070 3795050
  151. Makro 0900 2025300 /020 3980200
  152. Mastercard (via ICS) 0900 0232 /020 4261133
  153. Maxx-XS 0900 2356299 /010 5140672
  154. Medicas /076 5205292
  155. Medion 0900 633 633 0 /0032 2 200 61 98
  156. Medion Multimedia Helpdesk 0900 633 466 0 / 0032 2 200 61 98
  157. Medion Servicecenter 0900 2352534 /0032 2 200 61 98
  158. Menzis 0900 040 05 17 /053 4853100
  159. Metro Cash & Carry BV 0900 2025300 /020 3980200
  160. Miele Nederland 0900 2020153 /0347 378 911
  161. Mio-Tech 0900 9933666 /0047 2350 0063
  162. Motozoom.nl http://motozoom.nl/ 0900 2941199 /030 2965797
  163. Multikabel 0900 685 84 52 /072 5143200
  164. Museumkaart 0900 4040910 /0800 0203388
  165. Nachtjeweg.nl http://nachtjeweg.nl/ 0900 8079 /020 4564052
  166. Nationale Postcodeloterij 0900 300 1500 /020 6732446
  167. Nationale Theaterkassa 0900 9203 /010 591 9000
  168. Naturpost 0900 202 10 61 /0046 11 161500
  169. Navishop.nl http://navishop.nl/ 0900 4562257 /070 3175056
  170. Neckermann Reizen 0900 555 0555 /023 513 5555
  171. Nederlandse Boeken Club
  172. Nederlandse Energie Maatschappij 0900 7307307 /010 2406120
  173. Nederlandse Spoorwegen 0900 20 21 163 /030 235 4000
  174. Nederlandse Staatsloterij 0900 777 0 777 / 070 3021500
  175. Nintendo Helpdesk 0909-0490444 /030-6097166
  176. Nokia Nederland 0900 202 60 55 /070 3071717
  177. NS Internationaal / NS Hi-speed 0900 9692 /030 295 08 50
  178. NS Klantenservice 0900 8306 /030 295 0888
  179. NS Travel 0900 67 87 28 35 /030 2977291
  180. NUON 0900 0808 /026 845 02 71
  181. Omniversum 0900 666 48 37 /070 3545454
  182. Online Ticket Shop 0900 665 4638 /050 201 1520
  183. Onlineticketshop.nl http://onlineticketshop.nl/ 0900 6654638 /050 201 1520 /050 201 1525
  184. OPD (Online Pakket Dienst) van Reviva 0900 7386873 /073 624 90 90
  185. Orange 0900 9515 /020 5355555
  186. Orion Direct 0900 8077 /076 5025050
  187. OV-Reisinformatie (9292ov) 0900 9292
  188. OV-Taxi 0900 8878 /038 339 47 45
  189. OV-Taxi Noord Holland 0900 8654 .038 339 47 45
  190. Oxxio 0900 55 66 777 /035 6265800
  191. Oxxio 0900 2746254 /035 6265800
  192. P+O Ferries 070 70 77 71 /0031 20 201 3333
  193. Packard Bell 0900 202 51 17 / 024 6489945
  194. Paradigit Computers 0900 0502 /040 2594900
  195. Park Line 0900 1464 /070 361 4091
  196. Patientline 0900 8820 /020 7940806
  197. PayPal 0900 265 89 50 / 001 402 935 2019
  198. Peter Hahn 0900 738 37 42
  199. Peter Langhout Reizen 0900 0789 /0172 431941
  200. Philips 0900 0400 063 /053 482 9806
  201. Philips Klantenservice 0900 8407 /040 2786378
  202. Phone House 0900 424 0900 /0800 84 84 840
  203. Pilmo (via BBNed) 0900 2022450 /023 565 9999
  204. PinLinq 0900 7465467 /020 3122020
  205. Pioneer Nederland 0900 7466337 /036 5387777
  206. Pixmania 0900 2658520
  207. Planet Internet 0900 1905 /0800 2626254
  208. Plasma Discounter 0900 3331133 /035 6954290
  209. Plasma Discounter 0900 51961 /0031 35 6954290
  210. Plus Magazine 0900 2040718 /035 6925210
  211. Polis Direct 0900 0234 /0800 0707
  212. Politie 0900 8844 /0343 57 8844
  213. Postbank 0900 0533 /020 561 1619
  214. Postbank Helpdesk en SMS Diensten 0900 1958 /020 5611 619
  215. Postbank Hypotheken 0900 1900 /020 561 1619
  216. Postbank Klantenservice 0900 0933 020 561 1619
  217. Postbank Zakelijk 0900 0664 /020 5655010
  218. Postkantoren BV 0900 76 78 526 /030 290 45 45
  219. Pretium Telecom 0900 1637000 /023 5339797
  220. Primeline 0900 600 8060 /073 6459920
  221. Proteq 0900 0776 /072 5180280
  222. PZN Reserveerlijn 0900 5495490 /013 5499999
  223. Qick Nummerinformatie 118 /020 7129051
  224. Qioz 0900 0204 /079 316 83 44
  225. Qtek-HTC 0900 67662453 /0032 11230447
  226. Rabo Beleggingslijn 0900 0705 /030 2 313 131
  227. Rabo mobiel klantenservice 0900 0907 /06 18 007 300
  228. Rabobank Helpdesk Internetbankieren en Mobielbankieren 0900 0905 /0495 584 221
  229. Rabofoon 0900 0909 /0499 499 199
  230. Radio 538 0909 3000 538 /035 538 5 538
  231. RAI Theater 0900 0192 /020 549 1212
  232. RDW Veendam 0900 0739 /0598 39 33 30
  233. Reaal Koerslijn 0900 5637737 /030 2997423
  234. Recreatief.nl http://recreatief.nl/ 0900 3844514 /0316 581910
  235. Redcoon Benelux BV 0900 7332666 /013 4647300
  236. Rederij Doeksen 0900 3635736 /0562 442002
  237. Regionale Huisartsenpost Meppel 0900 1120112 /0522 466608
  238. Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 0900 11 22 44 5 /024 3743625
  239. Regiotaxi Noord- en Midden-Limburg 0900 0699 /013 5499991
  240. Regiotaxi Oosterschelde 0900-8272005 /0111 416000
  241. RegioTaxi Vechtdal 0900 8412 /0592 378735
  242. RegioTaxi Zuid-West Drenthe 0900 1436 /0524 298030
  243. Rialto Verzekeringen 0900 2742586
  244. Rijdende rechter, de 0900 1310 /020 3143112
  245. Ritmo BV 0900 7486628 /040 2623194
  246. Ritmo BV 0900 7486628 /040 2623194
  247. Roompot Vakanties / RP Holidays 0900 8810 /0113 374000
  248. RWE Energy Nederland N.V. 0900 2 793 793 /0800 486 27 24
  249. Ryanair 0900 20 22 184 /00353 1 249 77 48
  250. S2B computers 0900 9991997 /070 3371700
  251. Salland Automatisering 0900 7255263 /0572 364813
  252. Samsung 0900 20 20 088 /015 2196100
  253. Sanoma Uitgevers 0900 5423553 /023 556 67 70
  254. Scarlet 0900 235 1650
  255. Schuuring Installatiebedrijf 0900 6633366 /0314 437100
  256. Secure Logistics BV 0900 4642323 /010 4637777
  257. Selexyz Kooyker 088 7353800 /071 5160500
  258. Siemens 0900-3333100 /0035 2 4066615640
  259. Simone FM 0900 275 275 0 /0591 648421
  260. Simyo 0900-5113056 /020-2003007
  261. SkyEurope 0900 70 009 /00421 2 4850 4850
  262. SkyEurope 0900 040 0031 /00421 2 4850 4850
  263. SkyTours 0900 75986877 /020 57 33 222
  264. SNS Direct 0900 1850 /030 299 7481
  265. SNS Helpdesk Internet Diensten 0900 7674357 /030 299 7383
  266. SNS Regio Bank Helpdesk 0900 235 28 26 / 030 299 7383
  267. SNS Saldo 0900 1880 /030 299 7421
  268. Solcon 0900 2025700 /0321 385600
  269. Sony Ericson 0900 899 8318 /0032 27451611
  270. SOS Telefonische Hulpdienst 0900 1262626 /073 6140048
  271. Speedlinq 0900 7733354 /070 3816981
  272. Sportvisserij Nederland 0900 2025358 /030 6058400
  273. Stedentrips.nl http://stedentrips.nl/ 0900 2028800 /0172 782000
  274. Stichting De Ombudsman 0900 6 722 777 /035 6 722 777
  275. Stichting Reprorecht 0900 2022829 /020 347 04 14
  276. Stichting Thuiszorg Noord Oost Brabant 0900 8803 /0413 333 777
  277. Sunweb Vakanties 0900 0290 /010 280 2130
  278. Supersaver Travel B.V. 0900 112 23 33 /020 2014142
  279. T-Mobile 0900 0236 /0800 7111
  280. Tandalarm 0900 622 33 68 /040 2435024
  281. Tele2 Compleet Lite 0900 241 1602
  282. Tele2 Helpdesk 0900 0440440 /0800 0029
  283. Telefuture 0900 400 43 43 /010 -4286790
  284. TeleTicketService 0900 45 000 45 /0032- 34 00 00 34
  285. Telfort 06 2600 1200 /0800 1707
  286. TelSell 0900 9293 /036- 5358358
  287. Theater aan de Parade 0900 33 72 72 33 /073 -6809800
  288. Thebe 0900 8806 /013 -5947100
  289. Thermen Holiday 0900 9355
  290. Thuiszorg Noordwest Twente 0900 0678 /0546- 546300
  291. TicketOnline 0900 3006000
  292. TicketPoint.nl http://ticketpoint.nl/ 0900 9000 8000 /0418- 577070
  293. TicketService 0900 3001250 /070- 4169333
  294. Tinteling 0900 2474786 /073 690 40 50
  295. Tiscali / Telfort Internet 0900 999 0900 /030- 2483500
  296. TNT Post 0900 0570 /058 -2 33 33 33
  297. Toegankelijk.com http://toegankelijk.com/ 0900 040 14 10 /026- 3706161
  298. TopTicketLine 0900 300 5000 /020 -2061084
  299. Toshiba Technische Helpdesk 0900 1000 1000
  300. Total Powerpoints 0900 0400448 /070-3180405
  301. Trans-IX Support 0900 233 233 0 / 075 -6705897
  302. Transavia 0900 0737 /020- 406 0406
  303. Transmoto Express 0900 3213215 /010-286 06 40
  304. Transvision 0900 9630 /0183 -890111
  305. Treintaxi 0900 873468294 0900 873468294
  306. Trias Zorgverzekeraar 0800 022 59 57
  307. Tros Abonnementen 0900 9770 /035- 6715715
  308. TSC/ITSw 0900 8724357 /0597- 422722
  309. TT Circuit Assen 0900 3882488 /0592- 355000
  310. Tuc Tuc 0900 9933399 /070- 3248811
  311. TV Krant 0900 9707
  312. TweakDSL 0900 8932543 /036- 5460085
  313. Ujala Radio 0900 4 090807 /020 -4090807
  314. Unet 0900 8638 /036 -8454545
  315. Unive 0900 1815 /0511 -480250
  316. Unive Zuid 0900 22 55 555 /043 -6090299
  317. Unu Zorg en Mobiliteit 09004 68 66 24 35 /0321 -38 70 70
  318. UPC Center Amsterdam Ceintuurbaan 0900-1580 /020- 7755000
  319. UPC Klantenservice Amsterdam 0900 1580
  320. UWV 0900 9294 /0113 750 350
  321. VacanSoleil 0900 9899 /040 8447748
  322. VakantieDiscounter.nl http://vakantiediscounter.nl/ 0900 7 747 400 / 0346 584 038
  323. Vakantiekaart.nl http://vakantiekaart.nl/ 0900 1238585 /0348 482334
  324. Valys 0900 9630 /038 3394952
  325. VARA 0900 0123 /035 6711911
  326. VGZ Zorgverzekeraar 0900 8490 /024 -329 76 40
  327. Villeroy & Boch 0900 235 8 36 2 /030 -2473400
  328. Visa (via ICS) 0900 0232 /020- 4261133
  329. Vitens 0900 0650 /030- 2487565
  330. Vliegwinkel.nl http://vliegwinkel.nl/ 0900 7767 767 /020 7942183
  331. Vogelbescherming
  332. Vrijuit Reizen 0900 8745848 /023- 5696969
  333. Vroom en Dreesman 0900 2358363 /020 -5959111
  334. VVV Den Haag 0900 340 35 05 / 070- 338 58 00
  335. VVV Leiden 0900 2222333 /071 -5161211
  336. VVV Utrecht 0900 1288732 /030 -2333 036
  337. Waternet 0900 9394 /020- 6086885
  338. Woonpunt Parkstad Heerlen 0900 9691 / 045-5615215
  339. Weekend Company 0900 9335 /020 -5315920
  340. Weekendjeweg.nl http://weekendjeweg.nl/ 0900 8079 /020- 4564052
  341. Welzorg 0900 0400 097 /0800 022 49 00
  342. Wereld Natuur Fonds 0900 1962 /030 693 73 33
  343. Westerscheldetunnel 0900 2358866 /0113 232844
  344. Wireless Circle 0900 22678765 /020 2004415
  345. Woningcorporatie Domijn 0900 3350335 /053 4886644
  346. World Ticket Center 0900 1502 /020 626 10 11
  347. WVG-Vervoer 0900 20 22 701 /050 31 333 11
  348. Yarden 088 9273140 /0800 8192
  349. Yellowbrick 0900 2354335 /088 754 66 37
  350. Yiggers 0900 2351630 /078 6390848
  351. Zilveren Kruis Achmea 0900 9674 /071 3670911
  352. Zilveren Kruis Achmea 0900 8435 /071 3670911 353. Zorgvervoerscentrale Nederland 0900 22122231 /010 2808182
  354. Zwaluwhoeve 0900 3844514 /0341 451993

  Bij de Opta is via het gratis nummer 0800-0223122 na te
  vragen welk bedrijf er schuilgaat achter een 0900-nummer.

  Stuur Dit Door, zodat niemand meer die 0900 nummers gebruikt .

 3. Francis Capelle schreef:

  Hallo allen. We weten allemaal dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland en de meesten van ons vinden dat de politiek hiervoor verantwoordelijk is. Maar wie zijn wijzelf, waarom denken wij zoals we denken en waarom volgen we maar liever de regels op?
  We kunnen onmogelijk stellen dat Hitler en de zijnen als enigen verantwoordelijk waren voor de gebeurtenissen in het Duitsland van toen – dit doen we dan ook niet – sterker nog, we nemen het Duitse volk maar al te vaak en te gemakkelijk kwalijk wat er destijds gebeurde. Maar hoe zit dat met ons?
  Hier een zeer interessant artikel over waarom het in Nederland allemaal zo gevoelig ligt: http://plazilla.com/het-aaarbeit-macht-freiaa-principe-ongepast-vinden-sommigen-maar-aaons-landaa-weet-wel-beter

 4. De Overheid brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe !
  Wake Up Folks!

  Kid DeVille – word wakker – corruptie op hoog niveau (SCHOKKEND!)
  https://www.youtube.com/watch?v=1t8V88JGS7c#t=25

  En niet alleen ONZE (r)overheid!! Maar Wereldwijd!!
  http://gettingreadyfor2015.wordpress.com/2014/01/25/matt-taylor-orders-the-immediate-arrest-of-david-cameron-the-queen/

  De (schijnheilige) Elite houden dit in stand!!

  PEDOPHILE RING COVERED UP
  http://www.youtube.com/watch?v=K9KoNvrqwDE

  Time for Change!!
  Tijd voor verandering!

 5. Trushka Oldenbroek schreef:

  Zeg zeg zeg …wat is dit hier allemaal verdomme ?

  Waarom wordt hier de naam van mijn overleden zoon zomaar gebruikt.
  Hier heb ik geen toestemming voor gegeven hoor, en mijn advocaat wil dat al helemaal niet zien !
  Haal alles als de sodemieter weg aub, ik heb al problemen genoeg.

  • Zooo… poeperlepoep…. wat een paniek… nu wordt ook al de naam van de moeder misbruikt door de “Kapoenenbrigade By Proxy”!

   Ow, ze heeft een advocaat ingehuurd om haar problemen en gezeik te bezorgen?? Origineel hoor 🙂

   Btw. het was natuurlijk makkelijk te checken – ik probeerde immers deze “Trushka Oldenbroek” meteen even via het emailadres te bereiken – een fake adres dus. Tja… weer geen eerstehands informatie…

   Vraag me af wie nu nog van stal gehaald gaat worden om de webmaster de stuipen op het lijf te jagen – lees: de zaak Tom Oldenbroek terug in de doofpot te krijgen…

 6. Ook dit keer hebben we daar weer een forse spaak in de wielen van dat piramide spel weten te steken en kwam passant het uur van de waarheid in beeld als side kick van deze scam. Dat leverde het nodige verbale vuurwerk op, maar het resultaat mag er wederom zijn. R******* is terug in haar hok en Voogt van het uur van de waarheid heeft passant zijn site in een onleesbaar slachtveld van commentaar veranderd en ziet zijn site leeglopen

  Haaahaha

  Wat jij je lezers voor wilt houden – moet jij weten Kraven – het is voor mij dan ook geen wedstrijdje wie de meeste bezoekers binnensleept – feit is wel – dat het gemiddelde aantal bezoekers “nog steeds” gelijk is gebleven aan wat het altijd al was 🙂

  By the Way – of jou blogje nou zoveel zoden aan de dijk zet is ook nog maar de vraag – in een maand tijd zijn er (maar) 69 vanaf jouw stekkie bij mij komen kijken – ook nog eens verdeeld over 11 verschillende artikeltjes waarin naar mij (website) verwezen werd (een gemiddelde dus van 6 per verwijzing in 30 dagen) – dat doe je goed 🙂

  • Bea schreef:

   Je hebt een super goede site en daar mag je gerust trots op wezen. Eerlijk en rechtvaardig en direct uit je hart. Die blaaskaken komen zichzelf wel tegen.

 7. Ik ontdek daarnet dat bepaalde artikelen plotseling uit één lange strook tekst bestaan – van de eerste tot aan de laatste letter is dan één lang onoverzichtelijke stuk geworden – ipv dat het netjes in alinea’s is verdeeld zoals het hoort en was.

  Geen idee hoe dit is veroorzaakt..

  Mocht u zo`n stuk tegenkomen – plaats dan aub een reactie eronder – dan kan ik het zo snel mogelijk weer in orde maken..

  Dank u..

 8. jacqueline schreef:

  Goh, mooie site heb je hier, duurt wel ff voor ik er door heen ben, ben maar begonnen met de biografie van marcel……

 9. Nestor Cappaert schreef:

  Ik heb gisteren een artikel gelezen van Matthew Delooze over kerstmis. Ik begrijp zijn ergernis, woede en frustatie, maar net als bij Eheu op Anarchiel is hij daardoor zo verblind dat hij geen respect heeft voor de slapende medemens. Hij maakt verwijten die wel terecht zijn, maar daarmee win je geen harten of geesten.
  Het artikel over kerstmis bevat wel een uitleg die niet volledig klopt. Immers is er ook nog een zuidelijk halfrond, waar kerstmis op dezelfde dag gevierd wordt als bij ons. Daar kan je onmogelijk beweren dat de overwinning van de zon op het licht gevierd wordt, want daar is het juist omgekeerd. Ze zitten met kerstmutsen op het strand, waar de dagen beginnen korter te worden.
  En we maken allen gebruik van het internet, maar is dat niet even “mind controlled” als kerstmis ?

 10. tobia gerris schreef:

  Hoi,

  indertijd ontving ik de mailing.
  Nieuwe provider.
  Kan ik het nieuws op gerris42@gmail.com gestuurd krijgen?
  Mvg, Tobia Gerris

 11. Nigel schreef:

  WOW de site oogt fantastisch! Ik kon het een tijdje niet zien, maar dit is wel mooi.

 12. carla ten have schreef:

  Dank voor je reactie ,succes

 13. carla ten have schreef:

  ik kom wel op de website maar bij doorklikken krijg ik de boodschap website niet bereikbaar,(bij alle onderwerpen)kan dit kloppen om is een en ander geblokkeerd?

 14. Ja, het is een paar duizend jaar oud. Het gaat nogal diep; we leven in concepten die speciaal zijn ontwikkeld om ons bewustzijn op een lage frequentie te houden, en heel veel mensen voelen dat ook aan. Ja, er zijn 4D entiteiten bij betrokken.
  Ja, we kunnen ons eraan ontworstelen, maar dat is iets wat iedereen voor zichzelf moet doen. Een paar online video’s bekijken en dan tegen iedereen gaan zeggen dat jij wakker bent is niet de manier. We weten misschien nog maar half hoe er de laatste paar duizend jaar – door mensen – met de collectieve werkelijkheid geklooid is. Die terugclaimen kan heel verwarrend zijn, maar hoeft niet moeilijk te zijn. Op eigen kracht een eigen werkelijkheid maken. Letterlijk. Je voelt meteen aan dat dat de enige manier is. Als dat onderwerp je interesse heeft, dan is het boek van Kramer jouw boek.

 15. Ik heb net Neil Kramer ‘the unfoldment’ gelezen. Diepgang die ik zelden eerder ben tegengekomen. Vorige maand uitgekomen. In het verleden werden zulke ideeen door uitgevers toch een beetje aangepast aan mainstream, maar deze uitgever heeft hem alle vrijheid gegeven. Het boek is een uitnodiging tot meer spirituele diepgang .. voor iedereen… simpelweg omdat we geen andere keuze hebben. Ook als je bijna nooit meer een boek leest, toch maar doen.

 16. Iemand vroeg om een feedback formulier,

  wat moet ik daaronder verstaan?

  Sorry, ik klikte op de verkeerde knop “permanent verwijderen” hahaha

 17. dutchiedrown schreef:

  daarom wordt in Nederland en België het drinkwater niet gefluorideerd, terwijl dat vooral in engelssprekende landen wel gebeurt.

  • Dutchiedrown,

   in Belgie zit wel degelijk fluoride in het drinkwater. Ik ken niet de feiten maar hoorde wel op de radio destijds (5/6 jaren geleden?) dat Belgie zich moest voegen naar de Europse normen en zwaar beboet zou worden als ze geen fluoride zouden toevoegen aan het drinkwater. Het was een uitspraal van het Europese Hof… dus heeft Belgie weer drinkwater met fluor, na enige tijd ‘zelfstandig’ te hebben geopereerd… en ga er maar van uit dat ook Nederland fluor toevoegt en veel meer andere stoffen aan het drinkwater. Wij hebben hier namelijk heel domme en vooral corrupte politicie die precies doen wat de ‘machthebbers’ willen… en die willen de Friezen, de proto-Nederlanders ofwel de oude Sumeru (Soemeriers) vernietigen en totaal uitroeien. Wij zijn de nazaten van een grootste beschaving en vrijheid en onafhankelijkheid staat in ons vaandel, maar helaas hebben wij sinds enige eeuwen Pruissen in het land die hier de lakens uitdelen en die Pruissen zijn de dienaren van de clan van Enlil, de god uit de bijbel die de mensheid in de ‘zondvloed’ wilde laten omkomen. Wat ook gebeurde, op een handvol blanken in de Ark na en hier en daar overlevende natuurvolken… Alles wordt in het werk gesteld de ‘kinderen van Vader Enki’, de oudere halfbroer van Enlil, te vernietigen, maar ook andere mensen op de planeet… onderdeel van de Illuminatie-plannen. Maar de mens is taai en behoorlijk resistant tegen gif in zijn kleding, eten en drinken, dus moet ook het dagelijks drinkwater er aan geloven. In de jaren ’50 heeft men in Nederland, in de Betuwe een proef gedaan met fluor in het drinkwater. Ik heb ergens meer informatie, maar kan het even niet vinden… en de artsen die protesteerden en ook anderen werden mondood gemaakt, werden ontslagen en in enkele gevallen vermoord. Dus neem maar aan dat er fluor in ons drinkwater zit.

   groet Evert Jan

   • Ohh daar twijfel ik ook niet aan dat het er hier ook inzit.. Dat er mensen voor vermoord zijn sta ik ook al niet vreemd meer van te kijken. Maar ja wat doen we eraan? Als we het de mensen vertellen staan ze je aan te kijken alsof we niet goed snik zijn.

    Willen we zoiets tegengaan dan zal er eerst meer eenheid moeten zijn – en daar ontbreekt het aan.

    Iedereen is maar bezig met zijn/haar eigen bekrompen leventje – te druk met overleven – in plaats van het “Te Leven”..

 18. dutchiedrown schreef:

  Fluoridering is het toevoegen van kleine hoeveelheden fluoride aan drinkwater. Fluoriden kunnen een chemische reactie aangaan met het tandglazuur en zorgen dan voor een harder en meer zuurbestendig glazuur. Dit vermindert de kans op cariës aanzienlijk. Er zijn echter in de samenleving zorgen over de effecten van fluoridegebruik op lange termijn; daarom wordt in Nederland en België het drinkwater niet gefluorideerd, terwijl dat vooral in engelssprekende landen wel gebeurt. Tandbescherming is ook te verkrijgen door het gebruik van fluoridehoudende producten. Naast fluoridetabletten bestaan er van enkele producten fluoridehoudende varianten, zoals tandpasta, mondwater en zelfs keukenzout. Tandpasta voor volwassenen bevat vrijwel altijd fluoride; voor kinderen zijn er varianten met een verlaagde dosis en fluoridevrije tandpasta’s.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fluoridering

 19. Myra schreef:

  Misschien is dit ook een interessant artikel voor deze website: ‘Prostaatkanker genezen door hennep (cannabisolie)’

  De link: http://www.bangersisters.nl/vrije-tijd/body-business/item/2493-prostaatkanker-genezen-door-hennep-cannabisolie

 20. Maurintius schreef:

  Wie is Matthew Delooze? Betrouwbare link AUB ? 🙂
  Er is of komt trouwens een documentaire uit over de dood van prinses Diana en dat dit allemaal opgezet spel is. Deze was zelfs toegelaten op het cannes festival! Uiteraard zijn de mensen er niet over te spreken.
  Maar of deze docu er nu al is of enkel de trailer, moet ik nogis uitzoeken.
  De docuemntaire noemt in ieder geval “Unlawful Killing”!
  Must have/watch for everyone! 🙂

  • Matthew Delooze, daarvan vind je een rubriek aan de rechterzijde. Heb laatst een serie van 13 stuks vertaald. Van Matthew is verdomde weinig te vinden, vandaar dat ik het verzameld heb. Ik zou zeggen, lees maar eens..

   Over de dood van Diana, daarvan heb ik ook een artikelen vertaald, http://hetuurvandewaarheid.info/?p=8059. Een ander artikel over de nieuwe film waar jij over spreekt wordt aan gewerkt.Hier het originele artikel:
   http://vigilantcitizen.com/latestnews/new-film-shows-diana-%E2%80%9Cvery-much-alive%E2%80%9D-after-car-crash/

   “7/7Riffle effect” over de bomaanslag in London is ook een “must see”: http://hetuurvandewaarheid.info/?p=12219

  • marijke schreef:

   HEB NIEUWS VOOR JE :……….ook ik zocht die film al een hele tijd, ook in mijn omgeving gevraagd of ze die film mee wilden zoeken…….En ik heb iets gevonden !……De film staat op Youtube, is een volledige documentaire en duurt maar liefst 2 uur en 13 minuten……maar hij staat niet onder de naam van `Unlawful killing `…..ik weet ook niet of deze documentaire te vergelijken is, of zou zijn met Unlawful killing………ZEKER is dat deze documentaire een behoorlijke impact op je zal hebben, werkelijk een ZEE van informatie……ik raad iedereen aan om hem te zien, ECHT !! Je krijgt er geen spijt van……ik heb `m zelfs gezet op mijn bureaublad, ik hoef `m zooo maar aan te klikken…..ben niet zo goed met de computer…..HOE krijg ik `m hier……????
   ……..ik ga even kijken hoe ik dat ga aanpakken…….ik reageer zo weer…….
   iedereen zou deze documentaire moeten zien….alles zeer goed uitgelegd, begint in de middeleeuwen al en eindigt met de MOORD op Diana, goed uitgelegd en alles gereconstrueerd tot op de laatste meters !!!….Tot zo……

 21. crazylemon schreef:

  Dit is ook raaaaaaaaar… mensen in witte gewaden in een klein dorp in Frankrijk:

  http://www.nwo.lemonsplace.com/home/2-nwo-news-world-wide-the-elite-exposed/9-french-village-claims-it-will-survive-doomsday-in-2012

  Illuminati???????? Wat denken jullie?? Gaan die zo open en blood met hun rituelen tegenwoordig?

  • Nou, in die shit dat de wereld zou eindigen in 2012 geloof ik al niet in. We komen aan het einde van een tijdperk, dat is waar, maar de volgende dag begint het gewoon weer van voor-af-aan. In mijn ogen is het allemaal bangmakerij.

   Je vraagt of ze tegenwoordig zo open met hun rituelen omgaan? Ohh ohh ohh we doen het allemaal (onwetend), en we hebben het niet eens door. Het wordt tijd dat we op zoek gaan naar wat ze ons allemaal wijs hebben gemaakt. Kerst, Oud op Nieuw en pasen bv zijn ook van die rituelen waar wij jaarlijks aan deelnemen, maar wat toch hele andere betekenissen heeft, dan dat men ons geleerd heeft. Als we naar (muziek) festivals gaan worden we ook misleid, de grotere festivals zijn vermomde ZON-RITUELEN, we staan aldaar gewoon de negatieve Goden aan te roepen door middel van de muziek die we luidkeels mee lallen. De muziek industrie wordt gebruikt. Het zijn onze eigen idolen die teksten in hun liederen hebben verborgen waarmee we ze aanroepen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk al eens ergens gezien of gelezen dat bepaalde artiesten geassocieerd worden met het satanisme, dat is niet voor niets, en heeft dus te maken met die verborgen teksten die we onwetend meezingen. Voor degene die geïnteresseerd zijn geraakt, lees Matthew Delooze.

 22. banjogirl schreef:

  Hoe komt het dat de meeste reacties van Engelstaligen zijn? Zijn die meer met deze materie bezig dan wij in ons (veel te kleine) Nederlandse taalgebied? Wij vinden deze informatie al heel lang op diverse plekken, ondera andere op de website van Zeitgeist, die ook het frauduleuze ( = eufemisme!) geldsysteem haarfijn uit de doeken doen. Helaas worden wij (ikzelf en enkele mensen om mij heel) min of meer voor gek versleten als wij mensen proberen te vertellen hoe het werkelijk zit en waarom wij bijvoorbeeld GEEN OV-chipkaart zullen gaan gebruiken. De mensen zijn al zóver gehersenspoeld dat zij denken niets te verbergen te hebben. Jammer dat we al zo gewend zijn aan pinnen en mobiel bellen, dat wordt toch lastig om dat op te geven, maar eigenlijk zou je het moeten doen. Inderdaad: wij hebben GEEN GPS in de auto, maar een Travelmanager (dik boek) uit 2001 en we zijn nog nooit verdwaald!

  • Misschien omdat 90% van de wereld bevolking Engels spreekt?

   Zeitgeist? Je mag geloven wat je wilt natuurlijk, maar laat je niet om de tuin leiden. Zeitgeist schets een hele mooie toekomst maar ze zijn (net als de meeste andere klokkenluiders) NIET helemaal eerlijk.

   Lees of kijk bv “Aquarius age of evil”…
   http://hetuurvandewaarheid.info/2010/07/12/aquarius-the-age-of-evil-vertaald-film-script/

   • Maurintius schreef:

    Zeitgeist vertrouw ik toch ook niet volledig hoor.
    Klinkt mooi en zou ook kunnen, maar vergeet niet, dit zijn technocraten en zoals in zeitgeist 3, wel in zulke gemeenten of steden zou ik toch ook niet willen leven.
    Op die manier ontstaat er nog steeds controle wegens afhankelijkheid. Alle energie wordt toch opgewekt en komt toch vanuit het zelfde gecentraliseerde computergestuurd centrum???

    • Zeitgeist zet je op het verkeerde been, ze schetsen het heel mooi, maar het zal je naar een volledig computergestuurde maatschappij toe sturen.

    • pac schreef:

     Ja je hebt gelijk. Zeitgeist oftewel “The Venus Project” Venus betekent eigenlijk Lucifer. Ik weet niet hoe open minded je bent. Maar ik zou je Freemantv.com en Freeman Perspective evenals Rik Clay aan kunnen raden. Succes. Fritz springmeijer ( alhoewel ik bij hem soms twijfel?)

   • Bosgeus schreef:

    Deze website geeft 1000 dollar aan wie de typische propagandistische leugens van Zeitgeist kan aantonen als waar:
    http://zeitgeistchallenge.com/

    • Dat zal dan een Eeuwig Durende strijd worden – aangezien heel het bijbel verhaal en onze geschiedenis 1 GROTE LEUGEN WAS…

     HOE wil iemand dat hardt maken????

     Hebben we niet al honderden – zo niet duizenden klokkenluiders – die elkaar allemaal nog in de haren vliegen en elkaar uitmaken voor leugenaar???

     Welke daarvan heeft het dan bij het rechte eind?

     Begrijp me niet verkeerd – Zeitgeist is in elk geval ook niet mijn ding..

  • jeroen schreef:

   Het is inderdaad vreemd misschien dat er veel meer Engelstalige materie te vinden is omtrent het wereldbeeld. Althans, een ander wereldbeeld dan die welke we opgedrongen krijgen van de MSM en onze zogenaamde machthebbers.

   Maar het wereldbeeld veranderd met de dag, alleen de berichtgeving op de tv niet. En aangezien de meeste Nederlanders verzagdigd zijn met van alles en nog wat, is hun bovenkamer ook verzadigd. Nou, misschien is niet ‘goed functionerend’ een betere uitdrukking om aan te geven hoe ‘lam’ en ‘onnadenkend’ vele en vele Nederlanders zijn…
   Bekijk het aanbod op tv eens… waar gaat het over? Het zal ongetwijfeld aan mezelf liggen dat ik het niet begrijp. En sterker nog, dat wil ik juist niet meer begrijpen. Geen tv dus voor mij!
   Maar ga het doorsnee Nederlandertje maar eens vertellen dat die indoctrinatiekast alleen maar nonsens uitkraamt… Dat gaat er niet in!
   Dus, tja… veel Nederlanders zijn niet ontwaakt en zullen waarschijnlijk ook nooit beseffen wat er precies rond om hun heen gebeurd…
   En anderen, die zijn klaarwakker en besteden graag hun tijd op een zinnige manier, die overigens als ‘zweverig’ wordt afgedaan en als ‘slecht’ wordt weggezet. Afijn, een ander alternatief dan het alternatieve bestaat pas wanneer je begrijpt dat alternatief ook een nieuw begin kan inhouden… Maar voorlopig is alternatief nog steeds een vette No-no!

   Groeten Jeroen.

   • Ben het HELEMAAL met je eens Jeroen..

    Voor mij ook geen tv. Dat ding maakt je Hersendood. Propaganda van de eerste plank – blijf gerust zitten mensen, niets aan de hand, komt allemaal goed. En dat is wat er massaal gebeurt. Loop eens door je straat op een avond en kijk eens naar binnen bij de mensen, wat zie je? alleen maar tv`s die overuren draaien, en de bewoners die er op de bank voorhangen met zak ship en cola.

    Hitler zei al – het is maar goed dat het volk niet denkt – en helaas, had hij gelijk.

    Groet

    René

 23. jurriens schreef:

  Hallo,

  Ik denk dat wij eenzelfde drijfveer en besef hebben want ik ben onlangs ook begonnen met een blog om dezelfde bij mij bekende en geaccepteerde informatie te verspreiden. Ik wil een heel betoog houden waarom ik het met je eens ben, maar dat lijkt me geen zinvolle tijdsbesteding. Ik plaats deze reactie omdat ik denk dat we moeten samenwerken om onze toegevoegde waarde symbiotisch te laten stijgen. Hoe precies weet ik nog niet, maar laten we om te beginnen contact met elkaar opnemen. Hieronder staat mijn blog, zodat we beter met elkaar in contact kunnen komen, en hopelijk elkaar van toegevoegde waarde kunnen betekenen.

  http://jurriens.wordpress.com/

  keep up the good work!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *