MB, Part 01: (Eng + NL) The Dawn of Man


English Version halfway the page

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

(De symbolische betekenissen van de film: 2001, A Space Odyssey)

William Bill Cooper

The Hour of the Time

‘Mystery Babylon’

Deel 1: ‘De dageraad van de Mens’

(Uitgezonden 11 februari 1993)

(Vrij vertaald René Voogt)

 

(Mocht u mee willen luisteren, en mee lezen, is het handiger dat u een 2e pagina erbij opent.)

Hier klikken en meeluisteren

 

Welkom tot het uur van de tijd, ik ben uw host William Cooper.

 

Intro muziek: Also sprach Zarathustra [1]

Toen ik voor het eerst de film 2001[2] zag, was ik “Verbaast”, vol ontzag, op z`n zachts gezegd. Het gehele toepassingsgebied van de film was overweldigend en de meeste mensen van de wereld waren totaal verbaasd. De meeste mensen die de film van begin tot eind zagen, begrepen niet wat het was dat ze hadden meegemaakt, maar ze wisten, dat iedereen die het zag iets ernstigs had meegemaakt Dat er iets werd meegedeeld aan de donkere diepe schuilhoeken van hun geest, waarvan ze niet begrepen en er inderdaad zelfs niet toe in staat waren het te begrijpen. Want, ziet u, de film was niet bedoeld voor de ontheiligden zoals de meesten van ons genoemd worden door de adepten of de ingewijden of de priesters van de mysteriescholen. Die film was een boodschap voor de ingewijden die goed vertrouwd waren met de symboliek en de mysterie religie van de oude religie die tot op deze dag in het geheim uitgeoefend word. Nu, ik ga u vertellen wat de betekenissen zijn van deze symbolen die je zag in de film 2001 en vervolgens moet elke luisteraar naar zijn eigen lokale videotheek gaan om de film van begin tot eind nog een keer te bekijken. Want het is het verhaal van de gehele mensheid volgens de geschiedenis van de mysterieuze religie van het oude Babylon.

Nou ik kan u verzekeren dat u niets zult begrijpen van wat u gaat horen, zonder voldoende voorbereiding of zonder een fundamenteel inzicht in de symboliek om de oude religie te kunnen begrijpen. En u gaat het leren. En dit zal een reeks van programma’s worden. Wat in feite vele uren in beslag zal nemen.

Maar laat me snel verder gaan met u over de symboliek van de film 2001 en daarna gaan we terug naar het prille begin, naar de eerste primitieve mens, waarschijnlijk peinzend over ingevingen en kauwend op iets plantaardigs al kijkend naar de zon die opkwam in het oosten.

In het begin van de film 2001 werden de meeste mensen in het theater direct getroffen door de beelden die aan hen gepresenteerd werden, en ze voor het eerst een donkere, grijze en lelijke wereld zagen. En toen die wereld zich naar beneden begon te verplaatsen, naar het midden van het beeldscherm, zagen ze erachter een maan. En toen die maan naar beneden kwam samen met de wereld die naar beneden zonk, zag je erachter in het onderste gedeelte van het scherm  de opkomst van de zon. Waar u getuige van was/bent is een gedeeltelijke eclips van de zon (zonsverduistering) en toen het licht van de zon zich verspreide over de rand van de maan nam zij de vorm aan van de boot van Isis [3] en de zon, natuurlijk voor iedereen die de Osirian cyclus bestudeerde werd Osiris. de symboliek was Osiris rijdend tussen de hemelen op de boot van Isis. Dit zal allemaal een veel diepere betekenis voor u krijgen als we vooruitgang boeken in de richting van uw studie in de oude mysteriescholen die vandaag de dag bekend staan onder vele verschillende namen en we komen tot een aantal van deze namen als we verder gaan. Dit betekende natuurlijk de schepping van het universum en de wereld.

En wat we vervolgens zagen was een kale beschaving, niets groeide, kale rotsen, dorre woestijn en vervolgens zagen we de zon boven de horizon opkomen in het oosten, wat de geboorte van de wereld voorstelde. Toen de zon door de gehele hemel reisde zagen we dat de wind begon te bewegen over het oppervlak van de aarde wat betekende dat er iets gebeurde. Vervolgens, toen de zon z`n hoogtepunt begon te bereiken op de juiste lengtegraad begonnen we struiken te zien. Kleine groene planten begonnen te ontstaan. Nu de zon door de hemel reisden duiden het niet op een dag, het betekende een tijdperk; een tijdperk lieve luisteraars.
En de zon zonk dieper in de namiddag en we zagen de opkomst van het dierlijke leven: vogels, en we konden de vogels horen zingen, en we zagen de dieren. En dan zien we  primitief, de primitieve mens in de vorm van een aap trekkend te midden van de dieren, zonder nadelige gevolgen voor het andere leven en ze leefden totaal vredig. We zagen de mens alleen planten en wortels eten. U zag zelfs dat wanneer dier en mens in een wedijver waren om het voedsel dat er niemand gewond of gekwetst raakte, je zag een weergave van het zwaaien met stokken, schreeuwen en kreunen tot de één of de andere verhuisde. De betekenis daarvan was het tijdperk van onschuld, toen de mens in de ‘Tuin van Eden’ woonden[4]. Onschuld; samen met de dieren, we waren vegetarisch. En toen de zon verder naar het westen trok zagen we dat de mens zich begon terug te trekken in de baarmoeder. Want ziet u, de doorgang van de zon langs de hemel, vanaf het moment dat hij in het oosten steeg duid op de geboorte van de wereld, waarin we zagen dat het haar hoogtepunt en haar krachtigste aspect in de hemel bereikte, en het leven begon te ontstaan in de vorm van planten, en later de dieren, en dat de dieren en de vroege mens toen samen in harmonie leefden, in een staat van onschuld. Dat is de symboliek van de film.

Tijdens dit proces zag je een rotsformatie in de vorm van het mannelijk orgaan. “De penis”. Dit was het symbool van de mysteriescholen van de generatieve kracht van de Schepping. Wanneer u de film opnieuw bekijkt besteed dan aandacht aan de symboliek van de film.

Nu de zon in het westen verder begon te zakken, ging de mens met zijn troepje naar de waterpoel en werd daar geconfronteerd met een andere groep, allen in de vorm van de aap van de primitieve mens en er kwam een confrontatie. Maar je merkte dat er niemand gewond of gedood werd. Er was veel op en neer gezwaai met armen, springen, kreunen, gillen, piepen tot de groep bij de drinkplaats die hun dorst gelest hadden verhuisden,  en de nieuwe groep introk. En dan spoeden ze zich in de baarmoeder aangeduid door de grot, er was meer symboliek, daar ze allemaal in de duisternis zaten met hun ogen open in angst, en één van de vrouwelijke apen hield een kind aan haar borst, en u zag de transformatie van aap tot mens. De primitieve mens evolueerde naar het punt waar hij kon denken. En wat gebeurde er toen in de film richting de dageraad, je hoorde het gezoem van bijen; ‘miljoenen bijen’. De bijenkorf en bijen zijn een ‘prominent symbool’ in de mysteriescholen. Het betekent de maatschappelijke cohesie;-industrie. Niet de industrie zoals u die kent met de fabricage van auto’s, maar een industrie in samen werken in maatschappelijke vorm. In dit geval de fundamentele beginselen van de samenleving. En toen de zon weer opkwam in het oosten wat  het aanbreken van de nieuwe mens betekende, zag het publiek een “Obelisk”(penis van Osiris), een monoliet, aan de voorkant van de grot of de baarmoeder van waaruit de apen ontstonden en het bleek dat het gezoem van de bijen afkomstig was uit dit blok van steen.

Merk op, dat ik drie woorden zei: monoliet, obelisk en steen. Deze zijn ‘allen’ belangrijke symbolen in de mysterieuze godsdiensten, en u zag dat dit ‘niet’ God was omdat de schepping reeds eerder had plaatsgevonden. De wereld was geschapen, planten en dieren waren al gecreëerd, en de primitieve mens op aarde bestond al “voordat” deze monoliet, deze obelisk, deze steen ooit in beeld verscheen. En staat ook wel bekend als de steen die je eerder zag, de generatieve kracht, of “de penis”. Nu, raak niet alle in de war door deze terminologie, het zal begrijpelijker voor u worden als we verder gaan. Het kostte me vele jaren studie om te begrijpen wat ik nu aan u meegeef. Je zag hoe de apen zich bewogen in grote opwinding, en de één, aangemoedigd, door de ander betekende Adam en Eva, de ene, die bemoedigde was het symbool van Eva, de ander die gestimuleerd werd was Adam. Totdat hij daadwerkelijk zijn hand uit stak, en het aangezicht van de steen raakte, en het intellect was hem bijgebracht.

Je kon zien dat er iets belangrijks gebeurd was, omdat de toon, en het Volume van de muziek veranderde op dat punt. En toen begonnen de andere apen het beeld te raken, en groeiden. Nu, de meeste mensen die ik ken, schreven wat er gebeurde toe aan één of andere buitenaardse kracht, en zij kregen de exoterische interpretatie die bedoeld is voor de ontheiligden, degenen die niet verlicht zijn en niet kunnen begrijpen wat het was dat ze zagen. Maar voor de geïnitieerde, was wat ze zagen, de schepping van de wereld door God, met de gave van kennis aan de mens, de verboden kennis, gegeven door Lucifer zijn agent Satan. Want in de religie van de scholen, geloven ze dat de mens gevangen gehouden werd in de ‘Tuin van Eden’, door een onrechtvaardige, en wraakzuchtige God. En dat de mens niet was verteld, door deze onrechtvaardige en wraakzuchtige god, dat hij dezelfde bevoegdheden als hem kon hebben. En de mens werd bevrijd van de ketenen van onwetendheid, door Lucifer door zijn agent satan, en velen geloven dat zij één en hetzelfde zijn, en dat is oke, omdat ze het misschien zijn. En dat door de gave van intellect dat de mens zelf God zal worden. Nu voor degenen onder u die begrijpen wat ik nu aan u meegeef, hoef je, wellicht, niet eens nog verder te luisteren, omdat  het alles verklaart dat ooit in de geschiedenis van de mens gebeurd is, en alles wat er nu gebeurt, en alles wat er nog staat te gebeuren in de toekomst.

Toen het verderging, zag je de eerste primitieve mens, de eerste originele gedachte vormen met het gebruik van de gave van verstand, toen hij zich hurkte in het stof, en een bot pakte en het bot heen gooide, en zag dat het een rib raakte, en de rib vloog omhoog de lucht in en hij keek ernaar, en hij gooide het naar de andere kant en raakte een andere rib, en vloog in de lucht en je kon zien dat de wielen in de geest van dit primitieve individu begonnen te draaiden. Toen hij de zijkant van het been ophief dat vervolgens voor hem neersloeg en hij zag botten vliegen. En toen sloeg hij opnieuw en opnieuw en vervolgens brak hij de schedel van het dode dier, dat voor hem lag. En u merkt dat de weergave hiervan absoluut correct was, want het volgende wat gebeurde was dat dit nieuwe ‘geschenk’ dit ‘intellect’ en deze originele gedachte leidde tot de moord van een ander primitief mens, in dit geval, was het de stam die niet de gave van verstand hadden gekregen, en niet de mogelijkheid hadden om een bot als wapen te gebruiken, omdat zij de verbinding niet hadden gemaakt. En je zag in de symboliek van de film, de moord van Abel door zijn broer Kaïn. En je zag hoe hij het bot in de lucht gooide, en de progressie gebruikte van de gave van ‘verstand’  en leidde u naar een ruimtestation dat rond de aarde draaiden. En toen begon het verhaal, de ‘reis’ van de ‘mens’ naar ‘verlichting’.

Alles in de film was een symbool voor iets anders. Nu het publiek zat, wat diegene zijn die de adepten of ingewijden “de ontheiligden” (U) noemen, die niet begrepen wat ze zagen. Ze dachten “echt” dat het om een reis door de ruimte ging, door een astronaut, of een groep astronauten, en dat er met enkele slechte dingen zou gebeurden, en er maar één het zou overleven.  Geen van hen begreep de betekenis van de ‘obelisken’, de ‘monolieten’, één op de maan, en één rond de baan van Jupiter, en de uiteindelijke transformatie van de astronaut in een reuzen foetus, zwevende in de ruimte.

En om je de waarheid vertellen, toen ik voor het eerst de film had gezien, begreep ik ook niet echt wat ik zag, maar ik wist dat er iets was van een dergelijke groot belang, dat ik het moest weten, en ik stopte niet met studeren, totdat ik erachter kwam. En natuurlijk, de ene ontdekking leidde tot de andere. En elke keer, als ik een vraag beantwoord had, doken er honderd nieuwe op, totdat ik op het punt kwam, lieve luisteraars, dat ik besefte dat als ik zou studeerden voor de gehele rest van mijn leven, dat er niet genoeg tijd in mijn leven zou zijn, om te leren wat het is, wat ik nodig heb, om het te weten. Maar ik heb genoeg geleerd langs deze weg om wat van mijn kennis aan u te geven, en misschien kan je me helpen de “ultieme waarheid” te vinden, die wij allen, ieder van ons, uiteindelijk zal leren om vooruit te kijken. Hoewel niet eens allen van ons zich realiseren ‘dat we’ op ‘zoek zijn’, en de meesten van ons begrijpen niet eens wat het is ‘waar’ we naar op zoek zijn, maar sommigen van ons begrijpen wel dat we op zoek zijn. De adepten, de ingewijden, het priesterschap van de mysterie scholen denken dat ze het gevonden hebben, en dat zij al deze dingen al weten, en ik ben er niet echt zeker van dat ze dat ook echt doen. Want in mijn zoektocht, in mijn ultieme verlichting, ha ha ha, en ja, ik ben geworden, in zekere mate, verlicht, ik heb ontdekt dat ik meer verlicht ben dan de meeste mensen die door het proces van inwijding in de mysterie scholen zijn gegaan, en geloven dat zij meer weten dan ik. En dat is niet waar. Ik heb ze tot nu toe zover overtroffen, en zij  geloven dat ze zo ver vooruit liggen, dat het moeilijk is geworden voor mij om mezelf te plaatsen, in elke vorm van logische progressie, langs een pad dat ik volg, en ik weet niet waar het uiteindelijk toe zal leiden, maar ik weet, dat velen misleid zijn langs deze weg, en zij  aanbidden, de gevallen engelen, die we kennen als Lucifer. Velen geloven dat Lucifer en Satan hetzelfde zijn, veel mensen denken dat ze totaal verschillende entiteiten zijn, en dat satan slecht is en Lucifer niet, maar Lucifer kwam in opstand tegen God volgens de Bijbel, werd verbannen uit de hemel, en naar de aarde geworpen, om de meester te zijn, van de materiële wereld, de meester van de aarde.

Nu als Lucifer inderdaad Satan zou zijn, hoe heeft deze transformatie dan plaatsgevonden, ik ben niet wijs genoeg om dat te weten. Als zij verschillen van elkaar, dan heb ik nog niet ontdekt waar satan dan vandaan kwam, als Lucifer inderdaad niet Satan is. Nu, er zijn mensen die beweren de antwoorden op deze vragen te kennen, en we hebben dit urenlang besproken, maar ik ben er nog steeds niet zeker van dat ze gelijk hebben, of dat ze het mis hebben. Ik zoek nog steeds naar het antwoord op die vraag, maar ik weet dit; dat de oude mens van iets getuige is geweest dat hij beschreef in zijn mondelinge geschiedenis, en in zijn geschriften.

Het zou wellicht de eerste UFO-waarneming in de geschiedenis van de wereld genoemd kunnen worden. “Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, O Lucifer, zoon van de Morgenster” [5]. Nu, merk op dat Lucifer, “de zoon van de Morgenster” genoemd werd. Hij werd ook “de morgenster” genoemd, en dus hebben we hier een groot mysterie, omdat Christus zichzelf ook wel de ‘morgenster’ noemde.

Nu hoe dat alles in elkaar zit weet ik niet, maar er werd me verteld, door degenen die ingewijd zijn in de mysterie scholen, dat Christus en Lucifer, één en hetzelfde wezen zijn. Maar hoe dan ook, ik kan mezelf dat niet laten geloven. Wat u gelooft, is natuurlijk uw eigen zaak, en het is niet mijn intentie, om u ook maar iets te laten geloven, maar eerder om met u te delen, wat ik, in de vele vele jaren van studie naar de geheimen van de vereerders van deze Oude Mysterie religies heb geleerd, die deze leer in het geheim al duizenden jaren aanbidden.

Want zie je, die aap die gehurkt zat te malen over zijn ingevingen in de woestijn, en de aarde en een stapel beenderen met zijn grote dijbeen sloeg, was de “eerste priester” van de mysterieschool. En het was ‘deze’ eerste priester, die ermee begon om de anderen in te wijden in de geheimen. En zij zijn degenen, die verantwoordelijk zijn, volgens mijn onderzoek, voor het grootste deel van de wetenschappelijke ontwikkelingen, en de voorwaartse beweging, voor zover als de materiële vooruitgang gaat, van het menselijk ras, want zij waren de cursisten. Zij waren degenen, die de wetenschap ontwikkelden. Zij waren degenen die hun ontwikkelingen verborgen, en hun wetenschap, en hun kennis, en hun geheimen gebruikten om alle anderen te regeren – meestal niet als Koningen, maar als adviseur en priesters, en zij waren in feite de krachten achter de troon in de oude tijden, en zelfs tot aan de dag van vandaag. Ze heersen vanuit een schaduw, ziet u. En ze hebben zichzelf de hoeders van de geheimen van de eeuwigheid vernoemd. En hun eerste, hun eerste Godsdienst, hete Astro-theologie, of de aanbidding van de hemelen, en hun eerste voorwerp van verering was de zon. Het tweede object van aanbidding, was de Maan. En overal waar je de mysterie scholen ziet, of de mysterie religie, zie je de symbolen van de zon en de maan, ook wel bekend als Osiris en Isis en het kind Horus, waarvan ik de betekenis, later zal uitleggen.

Wel nu mensen, we moeten een pauze nemen. Ga niet weg, ik ben zo terug na deze korte pauze.

(Interlude muziek: voortzetting van Also sprach Zarathustra) [6]

De mens z`n nieuwe uitgevonden intellect werd op een zoektocht gestuurd, die volgens degenen die zeggen het te weten, nooit is gestopt, zelfs niet tot op de dag van vandaag. En de hedendaagse equivalent van deze eeuwenoude mysterie religie noemt zichzelf “De Orde van de zoektocht”. En je zult het kunnen zien weerspiegelen in vele van hun uiterlijke, exoterische zijtakken, waarmee ze de informatie naar het publiek verspreiden, of het publiek manipuleren, of het publiek misleiden, want de “ontheiligden” zijn voor hen niets meer dan vee om gehoed te worden, die op zijn tijd begeleid moeten worden naar de slachtbank. In de film 2001 bracht de zoektocht hen uiteindelijk naar de ruimte en de maan, waar hen verdere kennis werd bijgebracht, opnieuw natuurlijk door Lucifer, in de vorm van de obelisk, de monoliet, de steen, de penis. En u zult later begrijpen wat dat allemaal betekent als we ingaan op de Osirische cyclus, of de legende van Isis, Osiris en het kind Horus.

Toen hen op de maan de benodigde kennis was bijgebracht, ging hun zoektocht verder naar de planeet Jupiter, waar ze wederom een enorme grote, weer een andere obelisk, monoliet, steen vonden. De generatieve kracht, de penis, zwevend in de ruimte, in een baan om de planeet Jupiter. Nou, de reis van de maan naar Jupiter is veelzeggend, omdat de astronauten aan boord van dit schip het gehele menselijke ras ‘vertegenwoordigde’, en het representeerde dat ‘enkelen’ zich zouden ontvouwen, en wie dat niet kunnen – die zullen niet worden toegelaten in de toekomst. Ziet u dit was een bericht van HEN ‘die heersen’, aan alle  Ingewijden van de wereld. Het was de boodschap dat het nieuwe tijdperk voor de deur stond.

En je ziet op een bepaald punt tijdens deze reis van de maan naar Jupiter, dat de mens vertegenwoordigd werd op een microkosmos door de astronauten die deze reis maakten, en in conflict kwamen met hun eigen technologie. De technologie van het menselijk ras werd vertegenwoordigd door de computer met de naam HAL, en voor degenen die intelligent genoeg waren om te experimenteren met de naam HAL, die plaatsten de letters in het alfabet één letter vooruit van wat ze waren in de film, en zo werd de  H een I,  de  A werd B,  en de  L werd een M, en ze waren in staat om te zien dat dit het symbool het grootste was op het moment dat de film werd gemaakt, en het bedrijf dat zich op het snijvlak van computertechnologie bevond was IBM. Het was veelzeggend dat de mens deze technologie had gebouwd, deze computer, die een kunstmatige intelligentie bezat, en in staat was om te communiceren met de astronauten, en toch had men vergeten een schakelaar in de machine in te bouwen zodat die uitgeschakeld kon worden wanneer dat nodig zou zijn.

U moet begrijpen dat dit allemaal symbolisch is. HAL vertegenwoordigd vele dingen. Hij vertegenwoordigd de atoombom, de waterstofbom, chemische oorlogvoering, en bacteriologische oorlogsvoering. Het vertegenwoordigde de stand van de techniek in de technologie waar het zo ingewikkeld werd dat niemand, er een expert in kon zijn, en dus wellicht onbewust deelnam aan de bouw van een technologie die hem zelfs zou kunnen vernietigen, nochtans werkte hij alleen maar aan één deel of een gedeelte daarvan. [7]

De kennis ervan gaf hem geen indicatie, dat het eindproduct een gevaar zou kunnen zijn, en dat zien we nu gebeuren, of niet? Waar iedereen zich dient te specialiseren in een klein deel van de technologie, omdat het complete plaatje zo ingewikkeld is geworden, en zo ver voorbij ons begrip gaat, dat we de voorspellingen die gedaan werden in de film 2001, eigenlijk nu, recht onder onze eigen ogen, ‘waarheid’ zien worden. In mijn levensjaren heb ik auto`s gezien die ik als tiener uit elkaar kon nemen en geblinddoekt zelf weer in elkaar kon zetten, tot aan auto’s, waarvan ik de motorkap open kon maken zonder zelfs ook maar iets te herkennen, behalve dan dat ik weet dat er een motor in ligt en ik ook weet dat het een brandstof systeem heeft en een soort systeem dat de brandstof ontsteekt, maar de technologie heeft mijn vermogen om dit uit elkaar te halen en het weer in elkaar te zetten met velen jaren overtroffen zonder dat ik daar maanden of jaren van gespecialiseerde opleiding voor heb gevolgd. En dit is gebeurd over de gehele linie van onze technologie en zoals ik je eerder vertelde, zeg ik het vanavond nog een keer lieve luisteraars; in het geheim, wat je ook maar denkt van de huidige stand van de techniek die voor het publiekelijke oog toegankelijk is, in het geheim, zijn ze minimaal 50 tot 100 jaar vooruit, tot het punt waar Science Fiction niet langer meer Fictie is, en dat is al geruime tijd zo, en is in alle werkelijkheid een wetenschappelijk Feit.

Je zag dat deze strijd zichzelf afspeelde aan boord van het ruimteschip, waar uiteindelijk slechts één astronaut overbleef die de strijd tegen HAL streed. En hij was in staat om de sprong van zijn evolutionair bewustzijn te maken, en hij was in staat om HAL te neppen om de computer uit te schakelen. Maar toen hij dat deed, wist hij, dat hij zichzelf gedegradeerd had, tot permanente scheiding van zijn medemensen op de aarde. En lieve mensen, de boodschap was niet dat hij de ruimte in was gegaan om deze scheiding te beïnvloeden. De ruimte was enkel maar het voertuig, waarmee de boodschap van de film over werd gebracht.

De boodschap was, dat de “nieuwe mens” de toekomst tegemoet zou gaan, en de rest van ons zal “vergaan”. Wij zullen niet worden toegelaten in de toekomst. Als we toch worden toegelaten, zal het zijn als slaven arbeiders, totdat we niet meer nuttig zijn, waarna we gewoon uitgeroeid zullen worden. De boodschap aan het enorme leger van ingewijden, in de mysterie scholen was, dat we op de drempel staan van het nieuwe tijdperk, en dat slechts één, één mens dat nieuwe tijdperk binnen zal marscheren. Het is de nieuwe mens, het is de verlichte mens, het is de mens die in staat zal zijn om de evolutionaire sprong te maken, in de richting van geen oorlogen meer, geen verkrachtingen, geen plunderingen meer, tot het niveau in de mysterieschool bekend als 666. Het is het getal van een mens. Het is de verlichte mens behorende tot de mysterie scholen. Voor diegenen onder ons die christenen zijn, het is het symbool “The Mark of the Beast” de indicatie dat de ‘Anti Christ’ gearriveerd is, en het begin van de tijd zoals voorspeld in het Boek der Openbaring en bekend staat als de “grote verdrukking”.

Nou, dit alles waarvan ik dacht dat ik het zo goed kende en begreep is voor mij nog mysterieuzer geworden, omdat ik weet dat ik vecht tegen iets dat bijna onbegrijpelijk is en ik moest dit alleen doen, door mezelf, niet vertrouwend op wie dan ook, niemand erin te laten, uit angst dat ze mijn geest zouden aantasten en ik geleid zou worden via het verkeerde pad. En ik weet nog steeds niet alle antwoorden, maar ik heb ontzettend veel aanwijzingen, en veel feiten, en ik heb heel veel geleerd, en misschien ben ik nu nog verwarder dan ik ooit in mijn hele leven was. Maar nadat je de resultaten hebt gehoord van wat ik allemaal heb geleerd, en nadat ik, dit voor de eerste keer sinds ik dit geleerd heb, en het allemaal aan de andere menselijke wezens vertel, laat ik u weten hoe verward ik echt ben, misschien dat allen die nu samen verward zijn, samen de stukken van de puzzel kunnen plaatsen en dit mysterie kunnen ontrafelen, en zullen komen tot wat we nodig hebben als antwoorden voor een toekomst, waarvan we allemaal kunnen genieten, en ons allen kunnen verheugen, zonder angst, zonder oorlogen, zonder leugens en bedrog, en manipulatie, zonder elitisme en terroristen en oplichters en leugenaars. Want ik ga u mededelen tijdens dit alles (de serie) dat de priesters van de oude mysterie religie degenen zijn die het grootste deel van de ellende in de gehele geschiedenis van de mens hebben veroorzaakt. En als zij dit niet geleerd hadden ‘deze kennis’ de geheimen van het tijdperk, die zij achterhouden en gebruiken om de rest van ons te misleiden en te manipuleren, zouden we misschien al honderden jaren geleden vrede hebben bereikt in deze wereld. Ik weet daar niet echt het antwoord op, maar ik denk dat er veel van wat er gebeurd is in de geschiedenis van de wereld, dat ellendig, en verschrikkelijk was, niet gebeurd zou zijn zonder deze mensen. Maar misschien heb ik het verkeerd, en zoals altijd als je luistert naar deze show, geloof niet één woord van wat je hoort, tenzij je het kunt onderbouwen met uw eigen onderzoek.

Aan het einde van de film, zag je deze astronaut ouder en ouder en bejaard worden, dat was het symbool van het verwerven van ‘kennis en wijsheid’, en hij keek naar zichzelf en hij zag zichzelf jonger en hij keek terug en hij zag zichzelf ouder en hij keek terug en hij was nog steeds ouder en hij keek terug en hij was weer jong en toen zag hij dit ‘ongelooflijke’ ‘overweldigende’ ‘prachtige’ beeld van een ‘foetus’, een ‘menselijke foetus’, die dreef in de grote uitgestrektheid van het universum, wat de geboorte van het nieuwe tijdperk en de nieuwe mens die de toekomst in gaat representeerde.

Op het vervolg van de film 2001 zag je dat deze astronaut, die de sprong had gemaakt, terug kwam en sprak met een select aantal, wat aangaf dat hij uitgegroeid was tot een docent voor de rest van ons, en toen hem gevraagd werd wat er met hem was gebeurd zei hij, en ik citeer: “Iets Geweldigs”[8].  Dat moet de rest van de ingewijden van de gehele wereld, die de symboliek van de film echt begrepen, vertellen dat als ze in staat waren om deze overgang te maken, dat de toekomst dan een utopie zou zijn. Nu ik weet niet of het dat zal worden of niet, maar ik kan u dit vertellen: de priesters van de oude mysterie religies zijn NU aan de “Macht”, ‘nu op dit Moment’, dus kunnen we het beter maar verdomt goed uitzoeken, en we kunnen dat het beste heel verdomt snel uitzoeken, want het ‘Nieuwe Tijdperk’ is het ‘tijdperk’ van Aquarius (de Waterman), en de exacte datum van de dageraad van het tijdperk van Aquarius kan astrologisch bepaald worden, en ik ben niet van plan om u te vertellen wat die datum dan is, ondanks dat ik het hier op een stukje papier voor me heb liggen. Ik wil dat u allen helpt met deze zoektocht. God weet dat ik hulp nodig heb. Ik kan niet iedereen in m`n eentje redden, en er bestaat altijd de mogelijkheid, want ik ben ook maar een mens, dat ik de verkeerde beslissing neem, of de verkeerde interpretatie maak, en daarom heb ik “CAJI” opricht, zodat als velen van ons samen werken en graven op zoek naar informatie, er zo veel minder kans is om ‘niet’ de fouten te maken die één mens zou kunnen maken als hij alleen zou werken.

Laten we nu teruggaan naar het begin, toen de mens nog in zijn kinderschoenen stond op de evolutionaire schaal van ontwikkeling. De mens was alleen, alleen in de zin dat hij niet over alle hulp en kennis beschikten zoals het die ons vandaag in staat stelt om te overleven. Ziet u, de mens werd toen blootgesteld aan de kou, en aan de wilde roofdieren. Hij had geen huis, hij had geen airconditioning in de zomer, was niet voorzien van verwarming in de winter, en beschikte niet over artsen. Wanneer hij ziek of gewond raakte zou hij waarschijnlijk sterven. Dus het duurde niet erg lang voor de (oer) mens om te kunnen beoordelen dat in deze wereld de enige grootste vijand die ze te vrezen hadden, de duisternis van de nacht was, met al de onbekende gevaren die daarbij horen. En dat bevestigt gewoon, dat de mens z`n eerste vijand, de duisternis was.

Nu, met het begrijpen van dit ene feit alleen al, kan men direct zien waarom de grootste en meest betrouwbaarste vriend die de mensheid op dat moment ooit had gehad, veruit, het hemels grootste geschenk aan de wereld was: die heerlijke stijgende orb van de dag, wat we de Zon noemen. En dat was het begin tussen de strijd van licht en duisternis, en het was het eerste begrip van de mens z`n geboorte, de dood, en wedergeboorte van een Godheid. Omdat de zon opkwam (geboren werd in de ochtend), door de hemel reisde, waar het haar sterkste punt bereikte, het hoogtepunt (en dat verteld u waarom er zo veel dingen s`middags, of rond de middag gebeuren), waarmee het oude tijdperk en het einde van zijn leven werd aangeduid, hij zonk in het westen en stierf vervolgens. De mens werd blootgesteld aan ontberingen, de gevaren, en de kou van de nacht totdat zijn God de volgende ochtend weer herboren zou worden.

Nu, mensen, ik verzin hier geen woord van, en het heeft me vele, vele, jaren van studie gekost om dit uit te pluizen.

De Mens merkte op dat de maan eveneens steeg,  een ander leven leefde dan de zon, zich opstelde, stierf, en de volgende dag weer herboren werd. De zon, vanwege zijn glans, werd de meester, of de “grootste Godheid”, en de maan nam het vrouwelijke aspect aan, omdat de maan het licht van haar meester weerspiegeld.

En dit alles zal uiteindelijk logisch voor u worden, als we hiermee vorderen, want vanaf nu, zal ieder programma dat ik doe hieraan worden toegewijd, aan de uitleg van de esoterische religie, de oude mysterie religie. En het is belangrijk dat we dit allemaal begrijpen, want dit zijn de personen die de “Leiding” hebben, en vraag me niet je de waarheid te vertellen over religie, want ik geloof echt in de Grondwet, en dat we allemaal het recht hebben om een eigen God te aanbidden, ieder op zijn eigen manier, en niemand heeft het recht om iemand te vertellen, tenzij gevraagd, wat hij/zij moet geloven. U weet nu allemaal dat ik een Christen ben, maar ik ben geen Christen in de zin van, dat ik het dogma van welke kerk dan ook volg, of de preken van een predikant, of noodzakelijkerwijs, woord voor woord, de Bijbel. Ik hou me strikt en alleen aan de woorden die direct toegeschreven zijn aan Jezus Christus, en die woorden probeer ik in mijn dagelijks leven te volgen. En het maakt mij niet uit of iemand bewijst dat hij nooit geleefd heeft, of dat hij leefde of niet. Ik heb ontdekt dat het de meest diepgaande leringen zijn uit alle boeken en leringen waarvan ik ooit heb gehoord of ze gelezen heb in mijn hele leven. En totdat iemand mij kan bewijzen dat er iets beters is, is dit waar ik me altijd aan zal houden.

Ik adviseer u niet in wat u moet geloven of wat u niet moet geloven. Maar ik adviseer u wel dat we allemaal moeten leren wat we kunnen, over alles wat we kunnen, want één ding heb ik geleerd in mijn leven, en dat is dat het meeste wat men ons ooit geleerd heeft, één grote leugen is. En wie deze mensen ook zijn – en ik weet wie ze zijn, en ik zal die kennis aan u overdragen – het zijn de priesters, de adepten en de ingewijden van de mysteriescholen, ze hebben de controle en zij vormen de toekomst, en die toekomst zal ons allen beïnvloeden. Dus kunnen we beter maar zoveel mogelijk over hen te weten komen, zo veel als we kunnen. Je kunt een vijand niet identificeren, tenzij je die vijand kent, en je kunt niet vechten als je niets weet over de tactieken van je tegenstander. En wanneer u begrijpt dat Lucifer de zoon van de Morgenster is, of de ochtend ster zelf, dan beginnen de creaties van de leden van de Mysterie School steeds logischer te worden.

Goede nacht en God zegenen u allen.

(Outro music: When You Wish Upon a Star) [9]

William Bill Cooper.


[1] Richard Strauss, Aldus sprak Zarathoestra, Op. 30, gecomponeerd in 1896. Aanbevolen in 2001: A Space Odyssey
[2] Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey (film), 1968
[3] interessante opmerking: De Cathedrale de Notre Dame (kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw van Parijs) is gelegen op het Ile de la Cite (eiland in de stad), een eiland in de rivier de Seine, een rivier waar de Isidis Navigatum bekend was worden gevierd tijdens het Romeinse tijdperk. Het Île de la Cite wordt de oorspronkelijke geboorteplaats van Parijs, en van een luchtfoto, kan men zien dat het eiland wordt gevormd boot.
[4] Leven als verzorger van de Tuin van Eden (aarde).
[5] Jesaja 14:12.
[6] Controleer
[7] Historicus John Michell, merkt op: “. . . het is hun onmiddellijke bezorgdheid, hebben gegeten van de boom der kennis, dat al hun nieuw verworven kunsten van toepassing op de bouw van een facsimile van de Tuin van Eden, een model paradijs. . . “Maar er was al een architectuur die voorafgaand aan de mens opleggen van zijn structuren en interventie, dit was de architectuur van het natuurlijke landschap gevormd is door God om te beweren dat hebben zij laten zoals het is geweest is achterwaarts symptomatisch voor de zieke occulte geest en haar gigantische egoïstisch pathologie. Zolang het (aarde) werd overgelaten, zoals God het heeft gemaakt, was het paradijs. Door onze blindheid we koortsachtig werken samen met de instelling op de aarde van de eigen versie van ‘Eden’, die altijd eindigt in de oprichting van Babylon, van de hel op aarde. Michael A. Hoffman II, geheime genootschappen en Psychologische Oorlogsvoering, 1995
[8] Arthur C. Clarke, 2010: Odyssey Two (roman), 1984
[9] Ned Washington en Leigh Harline, werd het nummer opgenomen in de 1940 Walt Disney film Pinocchio.

Dit was maar 1 deel van Bill`s verhelderende Radio Serie: ‘MYSTERY BABYLON’

Ik garandeer u mensen, dat al die andere delen voor 1- ieder, verhelderend zullen zijn.

En aan welke zijde U ook staat, u staat aan de verkeerde zijde!!

Ga Op Zoek, U zult letterlijk “Verlicht Worden”

De serie bestellen via the hour of the time

Voor degene die geïnteresseerd geraakt zijn kunt u HIER, HIER, en HIER

De complete serie “Mystery Babylon” beluisteren.

http://www.hourofthetime.com/

http://www.hourofthetime.com/williamcooper.html

Vertaalde stukken van Bill Cooper op:

http://billcooper.come2me.nl/

=========================================================================

English Version:

William Bill Cooper

The Hour of the Time

“Mystery Babylon”

Part 01: The Dawn of Man

(Aired 11 februari 1993)


Intro Music, Also sprach Zarathustra [1]

When I first saw the movie 2001, [2] I was amazed, awed to say the least. The entire scope of the movie was overpowering and for most of the people of the world was completely baffling. Most people who saw that movie did not understand from beginning to end what it was that they had experienced but they knew everyone who saw it knew that they had experienced something profound. That something had been communicated to the dark deep recesses of their mind which they did not understand and indeed which they were incapable of understanding. For you see the movie was not meant for the profane as most of us are called by the adepts or the initiates or the priests of the mystery schools. For that movie was a message to those initiates who were well versed in the symbology and the mystery religion of an ancient religion that is practiced to this day in secret. Now I’m going to tell you the meaning of the symbology that you saw in the movie 2001 and then each and every listener should go to your local video rental store and watch the movie again from beginning to end. For it is the story of the entire human race according to the history of the mystery religion of ancient Babylon.

Now I can assure you that you will not understand any of what you are going to hear without ample preparation and without a basic understanding in the symbology of the ancient religion. You are going to get that. And this is going to be a series of programs. That will in fact take probably many hours to complete.

But let me just go over the symbology of the movie 2001 quickly with you and then we will go back to the very beginning, to the first primitive human, probably sitting on his hunches munching upon some vegetable watching the sun rise in the east.

In the beginning of the movie 2001 most people who sat in the theater were struck by the imagery which was presented to them, as they first saw a dark and grey and ugly world. And as that world began to move down from the center of the screen they saw behind it a moon. And as moon begin to come down with the world that was sinking to the lower part of the screen behind it you saw the emergence of the sun. What you are witnessing was an eclipse of the sun partial eclipse and as the light of the sun spilled across the edge of the moon it took the shape of the boat of Isis and the sun of course for anyone who has studied the Osirian cycle became Osiris. the symbology was Osiris riding across the heavens upon the boat of Isis. [3] This will all have much deeper meaning to you as we progress toward your education in the ancient mystery schools which are today known by many different names and we will get to some of those names as we go along. This signified of course the creation of the universe and the world.

And what we saw next was a barren plane, nothing growing, barren rocks, barren desert and then we saw the sun begin to rise in the east over the horizon signifying the birth of the world. As the sun traveled across the heavens we saw the wind begin to move across the face of the earth signifying that something was happening. Then as the sun began to reach zenith on a prime longitude we began to see shrubs. Small green plants began to emerge. Now the sun traveling across the heavens did not signify a day, it signified an age; an age dear listeners.
And the sun sank deeper into the afternoon we saw the emergence of animal life, birds. We can hear the birds singing. We can see the animals. And then we can see primitive, primitive man in the form of an ape lingering amongst the animals, neither harming the other living in a state of innocence. We saw man only eating plants and roots. You saw that even when the animals and man were in competition for food no one was injured or hurt but there was a display of waving of arms, yelling and grunting until one or the other moved away. The significance of this was the age of innocence, when the man lived in the Garden of Eden [4], innocent. With the animals it was a vegetarian and as the sun progressed farther toward the west we saw man begin to retreat into the womb. For you see the passage of the sun across the sky from the time it rose in the east signifying the birth of the world we saw that as it reached its zenith its most powerful aspect in the heavens, life began to emerge first in the form of plants and then animal life and that the animals and early man lived in harmony together in a state of innocence. This was the symbology of the movie.

During this process you saw a rock formation in the shape of the male organ. The penis. This was the symbol of the mystery schools of the generative force of creation. When you watch the movie again pay attention to the symbology of the movie.

Now the sun begins to sink even farther the west. Man and his little tribe goes to the water hole and confronts another group of primitive man all in form of the ape and there is a confrontation. But you notice that no one was injured or killed. There was a lot of waving of arms jumping up and down, grunting, screaming, screeching until the group that was at the watering hole and had already quenched their thirst moved away and the new group moved in. And then they scurried into the womb signified by the cave. there was more symbology there they all sat in the darkness with their eyes open in fear and one of the female apes a child to her breast. And you were seeing man in the transformation from ape to human. Primitive man evolving to the point where he think. And then what happened in the movie toward the dawn you heard the humming of bees; millions of bees. The beehive and bees  prominent symbol in the mystery schools. It signifies societal cohesion; industry. Now not industry as you may know it in the manufacture of cars but industry in working together in a societal form. In this case the very basic rudiments of society. And as the sun again began to rise up in the east signifying the dawn of the new man the audience beheld an obelisk, a monolith, in the front of the cave or the womb from which the apes emerged and it appeared that the humming of the bees was emanating from this block of stone.

Notice I said three words: monolith, obelisk and stone. All of these are significant symbols in the mystery religions and you saw that this was not god because creation had already taken place. The world had been created, plants and animals had been created and primitive man existed on the earth before this monolith, this obelisk, this stone ever made his appearance. It is also known as the stone that you saw earlier the generative force or the penis. Now don’t get all confused by this terminology. It will begin to make sense to you as we go along. It took me many years of study to understand what I am now imparting to you. You watched as the apes moved about in great excitement and one encouraged by another signifying Adam and Eve, the one encouraging was the symbol of Eve, the one being encouraged was Adam. Until he actually reached out and touched the face of the stone and he was imparted intellect.

You can tell that something significant had happened because the tone the ?volume; of music changed at that point. And then the other apes began to touch and rub the statue. Now most people that I knew attributed what happened to some extraterrestrial force. And they were receiving the exoteric interpretation or that which is made for the profane. Those who were not illumined and can’t understand what it is that they were seeing. But for the initiated what they witnessed was the creation of the world by God and the impartation of knowledge to man, the forbidden knowledge by Lucifer through his agent Satan. For in the religion of the schools they believe man was held prisoner in the Garden of den by an unjust and vindictive God and that man was not told by this unjust and vindictive god that he could have the same powers. And man was set free from the bonds of ignorance by Lucifer through his agent and many believe that the two are the same and that’s okay because maybe they are. And that through the gift of intellect man himself will become God. Now for those of you who understand what I am imparting to you now, you may not even have to listen any farther for it explains everything that has ever happened in the history of man and everything that is happening now and all that is to happen in the future.

As it progressed you saw the first primitive man form the first original thought with the use of the gift of intellect when he squatted in the dust and picked up a bone and flopped the bone over and saw it hit a rib and the rib flew up into the air and he looked at it. He flopped it to the other side and hit another piece of rib bone and flew up into the air and you could see the wheels turning in the mind of this primitive individual as he lifted the side bone and then struck down in front of him and watched bones fly. And then he struck again and again and then he crushed the skull of the dead animal that was lying in front of him. And you notice that the portrayal of this was absolutely accurate because the next thing that happened was that this new gift this intellect and this original thought led to the murder of another primitive human being. In this case of the tribe that had not been given the gift of intellect did not had the ability to use a bone as a weapon because they had not made the connection. And you watched in the symbology of that movie the murder of Abel by his brother Cain. And you watched as he threw the bone up into the air and the progression of the use of the gift of intellect led you to a space station spinning around the earth. And then the story began of man’s journey toward illumination.

And every thing in that movie was a symbol for something else. Now the audience sitting who are what the adepts or the initiates call the profane did not understand what they saw. They thought that it was really about a journey into space by an astronaut or a group of astronauts and that bad things happened to some of them and one survived. And none of them understood the significance of the obelisks the monoliths one on the moon one in orbit around Jupiter and the ultimate transformation of the astronaut into a giant fetus floating in space.

And to tell you the truth when I first saw the movie I didn’t really understand it , but I knew that there was something of such import there that I needed to know. And I never stopped studying until I found out. And of course one discovery leads to another. And every time I answered a question a hundred more popped up. Until I reached a point, listeners, where I realized that if I studied for the entire rest of my life there was not enough time in my life to learn what it is what I need to know. But I have learned enough along the way to impart some of my knowledge to you and maybe you can help me find the ultimate truth that all of us, all of us learn to look for. Although not all of us ever realized that we are looking and most of us never even understand what it is that we are looking for, but some of us do understand that we are looking. The adepts, the initiates, the priesthood of the mystery schools believe that they have found it and that they know all of these things. And I’m not really sure that they do. Because in my search in my ultimate illumination, ha ha ha, and yes I have become to a degree illumined, illuminated, I have discovered that I am more illuminated then most of those who have gone through the process of initiation in the mystery schools and believe that they know more then I do. And its not true. I have surpassed them by so far. And they believe that they are so far ahead. That it has become difficult for me to place my self in any kind of logical progression along a path that I am following and I know not where it will ultimately lead. But I know that many have been misled along this path and are worshiping the fallen angel that we know as Lucifer. Many believe that Lucifer and Satan are the same, many people believe that they are totally different entities and that Satan is evil and Lucifer is not. But Lucifer rebelled against God according to the Bible and was expelled from heaven and flung to the earth to be the master of the material world, the master of the earth.

Now if Lucifer is indeed Satan how this transformation took place I’m not wise enough to know. If they are different then I have not yet discovered where Satan came from if Lucifer is not Satan. Now there are people who have professed to know the answers to these questions and we have sat down and we have talked for hours and I still am not sure that they are right or that they are wrong. I’m still looking for the answer to that question. But I do know this, ancient man witnessed something that he described in his oral history and in his writings.

And it could probably be called the first UFO sighting in the history of the world. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning [star] [5]. Now notice Lucifer was called the son of the morning star. He was also called the morning star and there is a great mystery here because Christ also called himself the morning star. Now how all that fits together I do not know, but I have been told by those who have been initiated in the mystery schools that Christ and Lucifer are one and the same being. However, I can not bring myself to believe that. What you believe, of course, is your own business. It is not my intention to make you believe anything, but rather to impart to you what I have learned over many many years of study into the secrets of those who worship the ancient mystery religions, in secret, for thousands of years.

For you see that monkey who sat there squatting on his hunches in the desert striking the earth and the pile of bones with this great thigh bone was the first priest of the mystery schools. And was this first priest who then began to initiate others into the secrets. And they are the ones who have been responsible, according to my research, for most of the scientific developments and the forward movement as far as material progress goes of the human race. For they were the learners. They were the ones who developed science. They were the ones who hid their developments and used their science and their knowledge and their secrets to govern others. Usually not as kings but as advisors and as priests and in all actuality the powers behind the thrones in ancient times and even today. They have ruled from the shadows you see. And they have called themselves the guardians of the secrets of the ages. And their first, their first, religion was called astro-theology or the worship of the heavens and their first object of worship was the sun. The second object of worship was the moon. And every where you see this mystery schools or the mystery religion you will see the symbols of the sun and the moon also known as Osiris and Isis and the child Horus which I will explain the meaning of, later.

Music interlude, Also sprach Zarathustra (middle part) [6]

Man’s new found intellect set upon a quest that according to those that say that they know has never ended even unto this day and the modern day equivalent of this ancient mystery religion calls itself the of the. And you will see it reflected in many of their outward exoteric branches where disseminate information to the public or manipulate the public or deceive the public as the profane to them are nothing more than cattle to be herded and occasionally to be lead to the slaughter. In the movie 2001 the quest led them ultimately to space and to the moon. Where they were further imparted knowledge, by Lucifer again, in the form of the obelisk, the monolith, the stone, the penis and you will understand what that means later when we get in to the Osirian cycle or the legend of Isis, Osiris and the child Horus.

When they were imparted knowledge again on the moon it set them off on a further quest to the planet Jupiter where they found a huge tremendous, again another obelisk, monolith, stone, the generative force, the penis floating in space, orbiting the planet Jupiter. Now the journey from the moon to Jupiter is significant. For the astronauts onboard this -ship represented the human race and it represented that some will evolve and those who can not, will not be allowed into the future. You see this was a message from those who rule to all of the initiates of the world. It was a message that new age now dawning.

And you see that at one point during this journey from the moon to Jupiter man represented on a microcosm by the astronauts making this voyage came in conflict with their own technology. The technology of the human race was represented by the computer called HAL and for those who were intelligent enough to experiment with the name HAL and progressed the letters one forward in the alphabet from what they were in the movie H became I, A became B, L became M and they were able to see that  symbol was of the largest at that time when the movie was made and the corporation that was on the cutting edge of computer technology IBM. It was significant that man had built this technology, this computer which had an artificial intelligence and was capable of communicating with the astronauts and yet they had forgotten to put a switch in the machine which could be turned off at will.

Now you have to understand that this is all symbology. HAL represented many things. He represented the atomic bomb, the hydrogen bomb, chemical warfare, bacteriological warfare. Represented the state of the art of technology where it became so complicated that no one man could be an expert in it and thus might unknowingly participate in the building of a technology which could destroy him yet he only worked on a part or portion of it [7].

The knowledge of which did not indicate to him that the end product could be a danger and we see that happen now don’t we? Where everybody has to specialize in one small portion of technology because the overall picture is so complicated and so far beyond our understanding that we see the prediction made in the movie 2001 becoming true before our very eyes. Just in my lifetime I’ve seen automobile’s that I can take apart and put together blindfolded myself as a teenager to driving automobiles that I can lift the hood and not even recognize most of what I’m looking at except that I know its an engine in there and I know that its got a fuel delivery system and some kind of system that ignites the fuel, but the technology has surpassed my ability to take it apart and put it back together again without many months or years of specialized training. And this has occurred across the board in our technology and as I told you before I will tell you again tonight dear listeners in secret, whatever you perceive as the state of technology in the public eye the very cutting edge, in secret they are a minimum a 50 to 100 years ahead to the point where science fiction is no longer fiction and hasn’t been for quite sometime but is in all actuality science fact.

You saw this battle play itself out onboard this space ship where ultimately there was only one astronaut left fighting the battle against HAL. And he was able to make this jump in his evolutionary consciousness and he was able to fool HAL and turn off the computer. But when he did so he knew that he had relegated himself to permanent separation from his fellow human beings back on earth. And folks the message was not that he went into space to affect this separation. Space was just the vehicle through which it was conveyed in the movie.

The message was that the new man will go into the future and the rest of us would perish we will not be allowed into the future. If we are it be as slave labor until we were no longer useful and then we will simply be exterminated. The message to the vast army of initiates the mystery school was we are on the threshold of the new age, and into this new age will march only one, , man. It is the new man, it is the illumined man, it is the man that is able to make the evolutionary jump to no more war, to no more rape, no more pillage, to the level in the mystery school known as 666. t is the number of a man. It is the illumined man to the mystery schools. To those of us who are Christians it is the symbol the ark of the east the indication that the A-Christ has arrived and the beginning of the time predicted in he Book of Revelation known as the Tribulation.

Now all of this that I thought I knew so well and understood has become even more mysterious to me now. As I know that I’m battling against something that is almost incomprehensible and I had to do it alone, by my self, not trusting anyone else, not letting them in, for fear that they would corrupt my mind and I would be led down the wrong path. And I still do not know the answers but I have an awful lot of clues and lot facts and I have learned an awful lot, and maybe I am more confused then I ever was in my entire life. But after you hear the results of what I have learned and after I’m for the first time since I’ve learned all of this communicated to other human beings to let you know how really confused I am maybe all of us being confused together can put the pieces in the places and patch this mystery together and come up what we need as answers to formulate a future that we can all, all enjoy, without fear, without wars, without lies and deception and manipulation, without elitists and terrorists and crooks and liars. For I am going to impart to you during all of this that the priests of the ancient mystery religion are the ones who have caused most of the misery in the history of man. And if they have not learned this knowledge secrets of the ages that they keep from the rest of us and use to manipulate us maybe, , we would have reached peace in this world hundreds of years ago. I don’t really know the answer to that. I don’t think much of what has happened in the history of the world that was miserable, terrible, wouldn’t have happened without these people. But I maybe wrong and as always when you listen to this show don’t believe a word you hear unless you can substantiate it in your own research.

At the end of the movie what you saw as the astronaut became older and aged and this was the symbol of gaining knowledge and wisdom and he looked at himself and he saw himself younger and he looked back and saw himself older and he looked back and he was older still and he looked back and he was young again and then old and then he saw this unbelievably overpowering stunning vision of a fetus a human fetus floating in great vastness of the universe signifying the birth of the new age and the new man that will go into the future.

And on the sequel to 2001 you saw that this astronaut who had made the jump came back and talked to some select few signifying that he had been become a teacher to the rest of us and when he was asked what happened to him he said and I quote, “something wonderful” [8]. Now that was supposed to tell the rest of the initiates of the world who really understood the symbology of the movie that if they were able to make this transition the future would be a utopia. Now I don’t know whether it will be or not, but I can tell you this the priests of the ancient mystery religions are in charge right now and we had better damn well find out and we had better do it very quickly, for the new age is the age of Aquarius and the exact date of the dawning of the Age of Aquarius can be determined astrologically and I’m not going to tell you what that date is although I have it right here on a piece of paper in front of me. I want you all to help in this search. God knows I need help. I can’t save us all alone. And there is always the possibility because I am human that I can make the wrong decisions or make the wrong interpretation and that’s why I formed CAJI because many of us working together and digging searching for information are much more likely not to make the mistakes then one man working alone.

Lets go back now to the beginning, when man was in his infancy on the evolutionary scale of development. Man was alone. Alone in the sense that he did not have all of the help and knowledge that we have today that enables us to survive. You see man was then subject to the cold, to the wild beasts of prey. He didn’t have a home, didn’t have air conditioning in the summer, didn’t have heating in the winter, didn’t have medical doctors if he became ill or injured he was most likely to die. So it did not take ancient man very long to decide that in this world the single greatest enemy to be feared was the darkness of night and all the unknown dangers that came with it. And simply stated mans first enemy was darkness.

Now understanding first this one fact alone one can readily see why the greatest and most trust worthy friend the human race could ever have at that time was by far heavens greatest gift to the world that glorious rising orb of day that we call the sun. And that was the beginning of the battle between light and darkness and it was mans’ first understanding the birth, the death and the rebirth of a deity. For the sun rose was born in the morning, traveled across the heavens were it reached its most powerful point the zenith, and that will explain why so many things occur at noon or near noon and then signifying old age and the end of its life and sank into the west and then died. And man was subjected to the rigors, the dangers, the cold of night until his God again was reborn the next morning.

Now folks I’m not making any of this up and it took me many, many, years of study to figure this out.

Man noticed that the moon also rose lived a different life then the sun and then set and died and was reborn again. The sun because of its brilliance became the master or the greatest deity and the moon took on the feminine aspect because the moon reflected the light of her aster.

And all of this will begin to make sense to you, eventually, as we go through this because from now on every program that I’ll do is going to be devoted to this to the explanation of the esoteric religion the ancient mystery religion and it is that we all understand it because these are the people in charge and don’t ask me to tell you the truth of religion for I really believe in the constitution and that we all have a right to worship our own God in our own way and no one has the right to tell anyone unless asked what they should believe. You all know by know that I am a Christian, but I am not a Christian in the sense that I follow the dogma of any church or the preachings of any preacher or necessarily word for word the Bible. I stick strictly and only to the words that are directly attributed to Jesus Christ and I attempt to follow those words in my daily life. And it doesn’t matter to me anyone proves that he never lived or he lived or not. I have found that those are the most profound teachings amongst all of the books and teachings that I have ever heard or read in my entire life. And until someone can prove to me that there is something better that is what I will always adhere to. I do not advise you what you should believe not believe.

But I do advise you that we all need to learn as much as we can about everything that we can because one thing I have learned in my life is that most of what he have ever been taught has been a lie. And whoever these people are and I know who they are. I will impart that knowledge to you, who are the priests, the adepts, the initiates the mystery schools they are in control and they are shaping the future and that future will affect all of us, so we had better learn as much about them as much as we can. You can not identify an enemy unless you know the enemy and you can’t fight a battle if you know nothing about the battle tactics of your opponent. And when you understand that Lucifer is the son of the morning star, or the morning star itself then the creations of the members of the mystery school begin to make much more sense. Good night and God bless you all.

William Bill Cooper.

Outro music, When You Wish upon a Star [9]

[1] Richard Strauss, Thus Spoke Zarathustra, Op. 30, composed in 1896. Featured in 2001: A Space Odyssey
[2] Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey (film), 1968
[3] Interesting note: The Cathédrale de Notre Dame de Paris (Cathedral of Our Lady of Paris) is situated on the Île de la Cité (island of the city), an island in the Seine River, a river where the Isidis Navigatum was known to be celebrated during the Roman era. The Île de la Cité is the original birthplace of Paris, and from an aerial view, one can see that the island is boat shaped.
[4] Living as caretaker of the Garden of Eden (earth).
[5] Isaiah 14:12.
[6] check
[7] Historian John Michell notes: “. . . it is their immediate concern, having eaten of the tree of knowledge, to apply all their newly acquired arts to constructing a facsimile of the Garden of Eden, a model paradise . . .” But there already was an architecture prior to man’s imposition of his structures and intervention, this was the architecture of the natural landscape as shaped by God to claim that have left it as it was would have been backward is symptomatic of the diseased occult mind and its gigantic egotistical pathology. As long as it (earth) was left as God created it, it was paradise. Due to our blindness we feverishly cooperate with the imposition upon the earth of own version of “Eden” which always ends in the creation of Babylon, of hell on earth. Michael A. Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare, 1995
[8] Arthur C. Clarke, 2010: Odyssey Two (novel), 1984
[9] Ned Washington and Leigh Harline, the song was introduced in the 1940 Walt Disney movie Pinocchio.

 

Dit bericht is geplaatst in Mystery Babylon. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *