MB, Part 02: Intro into the Mysteries: ‘The Sun of God’


English Version halfway the page

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

William Bill Cooper

The Hour of the Time

‘Mystery Babylon’

Deel 2: Intro into the Mysteries: ‘The Sun of God’

(Uitgezonden 15 februari 1993)

(Vrij vertaald René Voogt)


U luistert naar het Uur van de tijd. Ik ben uw gastheer, William Cooper.

Vanavond, dames en heren, beginnen we met de oorsprong, de geschiedenis, het dogma, en de identiteit van de oude mysteriegodsdiensten, die nu bekend staan als de mysteriescholen, de Orde van de Quest (zoektocht), de Vrijmetselaars, de Oude Orde van Roos en Kruis, de Tempeliers, de Soevereine en Militaire Orde van de Ridders van Malta, de Orde van Sint Jan van Jeruzalem, de Prieure de Sion, de Thule Society, of soms bekend als de Thuley Society, de Orde, de Skull and Bones, de Russell Trust, de Jason Society, de Scroll en Key, de Illuminati, en ik kan verder en verder en verder gaan.

Maar het meest belangrijke ding om te beseffen is dat ze allemaal door de eeuwen heen collectief bekend staan als de mysteriescholen. De Illuminati, wat letterlijk betekent “de verlichtten”. Het internationale socialisme, het communisme, ze zijn allemaal één en het zelfde zoals u te weten zult komen, en je zult perfect begrijpen hoe ze in staat geweest zijn om in onze gehele samenleving te infiltreren.

Wat u vanavond hoort reflecteert niet met mijn standpunten, of overtuigingen, of religie noch die van WWCR.

(Intro muziek: I Can See Clearly Now) [10]

Dat liedje zal een duidelijkere betekenis voor u krijgen als we vooruitgang boeken in uw lering van de mysterie religie. Maar we moeten beginnen in het begin, met elk verhaal en elke geschiedenis. En we moeten beginnen bij het begin van de mensheid. En het begin is het begin volgens de mysterie religie. En zij geloven vanuit hun hart, dat de mens een product is van evolutie, niet van een buitenaards ras, en niet de schepping is van een welwillende God.

(Stukken worden voor gelezen uit: The Future of Man): [11]

Eventuele op/aanmerkingen van Bill (die ik terug kon vinden) staan veelal tussen de [  ].

Zij geloven dat de in bomen levende voorouders van de mens, behoorden tot de meest intelligente wezens van hun oude tijd.
(En) toen deze wezens uiteindelijk de bomen verlieten en volledig rechtop liepen, met de handen vrij om te dienen als werktuigen voor hun geest en hun organen, begon daar de meest succesvolle evolutionaire vooruitgang naar een hogere intelligentie dat ooit in de natuur heeft plaats gevonden.
Als bodembewoners, waren deze wezens makkelijke prooien voor de grote roofdieren, die hen jaagden bij dag, en hen s`nachts verasten als ze in elkaar gedoken op open plekken of in grotten lagen. Ze konden niet concurreren tegen de kracht, felheid en snelheid van hun aanvallers. Gewapend met weinig, behalve hun handen, en waar hun complexe hersenen hen toe in staat stelden te doen met die handen, ze moesten denken of sterven. Voor duizenden jaren werden de meeste van hen getroffen door een vroege, gewelddadige dood. Slechts een aantal in elke generatie hadden het geluk en de mogelijkheid om hun vijanden te slim af te zijn. [En] deze begunstigden waren degenen die lang genoeg overleefden om nageslacht te hebben en om groot te brengen. De onoplettende, onhandige of domme stierven  vroeg. [En mensen, ik ben bang dat de domme, die vandaag de dag leven, ook vroeg zullen sterven. Maar terug naar het begin]. Hun nakomelingen, als ze die hadden, bleven achter om te verhongeren of om te worden gegeten door roofdieren.
De natuurlijke selectie was al actief op de vroegste soorten van de mens met de grimmigste intensiteit. Misschien zelfs dat geen enkel ander bestaand schepsel, zo`n ernstige en langdurige periode van selectieve eliminatie heeft ondergaan. Maar toch lukte het  kleine groepjes hier en daar om te overleven omdat ze de intelligentie hadden om, stokken, stenen en  clubs te gebruiken om zich te verdedigen. Ruw en zwak als deze werktuigen waren, het bleven wapens, en hun bezitters waren de eerste wezens die konden doden zonder direct in contact te komen met hun tegenstanders.

“Toen de grote beesten steeds groter werden en hetzij sneller of gewelddadiger, werd de mens steeds  oplettender, en had steeds meer succes in het gebruiken van zijn verstand tegen de massa en kracht, meer en meer bedreven om uit de problemen te blijven, en zoals de uitdagingen groeide, groeiden ook zijn hersenen, maar de sukkels van beide zijden werden achtergelaten in de race om de toekomst. “[12] [En we zijn nog steeds bezig met die race, voor de toekomst].

De stappen in de ontwikkeling van de hersenen van de mens zijn kenbaar aan de steeds groter wordende hersenen die door de loop der eeuwen verschenen. Ons oordeel onder ogen ziend, met de verbeteringen van gereedschappen en wapens, wat plaatsvond, toen de intelligentie van de uitvinders ervan verhoogde, konden we enkele manieren bouwen, waardoor de natuurlijke selectie kan hebben geleid tot een verdubbeling van de omvang van het menselijk brein.
Veel eetbare noten zijn zelfs voor een holbewoner te moeilijk om tussen zijn tanden te kraken. En daarom, waren ze nutteloos voor de vroege mens, totdat een genie van zijn tijd ontdekte dat elke noot geopend kon worden door het gewoon op een steen te plaatsen, en hard te slaan met een andere steen. Beter gevoed, vermenigvuldigde de familie zich door deze uitvinding, terwijl de anderen uit stierven.
Misschien eeuwen later, terwijl een man noten zat te kraken tussen twee stenen, brak een steen, en de gebroken rand sneed zijn hand. Eerder zou de oer mens in een zelfde situatie de gebroken steen weg hebben gegooid en zijn wond hebben verzorgt. Maar deze man, (Oer mens) begon na te denken. (Hij bezat de oorspronkelijke gedachte.) Aangezien de rand door zijn huid had gesneden en bloeden, zou het ook dwars door de huid van kleine dieren kunnen snijden die hij ving, waardoor hij makkelijker tot het vlees kon komen. Het eerste mes was uitgevonden! Hij en die dicht bij hem, en degene die intelligent genoeg waren om hem na te bootsen, namen snel in aantal toe, en de rest stierf. Ze hadden een snij-gereedschap dat het voor hen mogelijk maakten te stropen, en vlees te eten in minder tijd, zodat ze meer tijd hadden voor de jacht. Veel van de nakomelingen van deze uitzonderlijke man werden steeds behendiger in het breken en schilveren van harde stenen in steeds scherpere gereedschappen en wapens.

[En als je weleens naar een natuurhistorie museum bent geweest, en je zag van die fraaie,  prachtige vuurstenen pijlpunten, en speerpunten, dan weet je dat het geduld en grote vaardigheid gekost heeft, en dat betekent een verdere ontwikkeling van de menselijke geest].

De natuurlijke selectie, begunstigde de betere mesmakers, en dat ging honderdduizenden jaren zo door.

[Volgens degenen die de geheimen van de middeleeuwen bewaken, en zelfs volgens de moderne wetenschap].

Een groot aantal eeuwen later, een jonge vader foeragerend voor zijn broedsel, kwam in aanraking met een  lange rechte stok, versplinterd aan de ene kant. Nou, hij trok en kauwde op de splinters totdat er slechts een dikke punt overbleef  [of althans, dat is hoe we het ons voor kunnen stellen dat het is gegaan]. Het leek hem een heel nuttige stok, want het was scherper dan een graafstok, die de vrouwen gebruikten. Misschien dat hij zich een nacht herinnerde uit zijn jongensjaren, toen een grote kat zijn familie overviel op de camping, en een jonger zusje meesleepte. En nu dat hij zelf kleine kinderen had, was de herinnering van die aanval nog altijd aanwezig. Onlangs had hij nog verse panter sporen gezien. Een andere familie, niet ver weg, was aangevallen en de moeder was omgekomen. Zijn ontluikende intelligentie vertelde hem dat zijn puntige stok misschien een beter wapen kon zijn tegen de grote katten dan de knuppels die hij en de andere mannen droegen. Dus hield hij voor vele dagen de lange stok dicht bij hem, zelfs toen hij werd uitgelachen voor het feit dat het beschouwd werd als een vrouwen gereedschap. Hij beschikte niet alleen over een grotere ‘Geest’ dan zijn medemens, maar hij had zelfs meer moed om hun gelach te weerstaan.

Op een avond, hoorde hij een flauw geritsel. Hij fluisterde een snelle waarschuwing tegen zijn familie. Plotseling sprong er een vage gestalte op vanuit de duisternis. Knielend, hief hij de punt van zijn lange stok in de richting van het beest. Hij sprong, krapte hem woest, en vluchtte! Het schepsel had de punt zo hard geslagen dat het stompe uiteinde van de stok diep, diep in de grond zat.

De volgende morgen volgde hij het spoor van bloed na, de man vond een dode panter met een flinke wond in de  borst. De lange, scherpe stok had zijn leven gered, en de levens van zijn familieleden. In een zelfde situatie zouden de minder scherpzinnige mannen, slechts gewapend met knuppels, zijn gedood

Vanaf die tijd waren hij, zijn zonen en hun zonen, uitgerust met imponerende stokken, wanneer er grote roofdieren in de buurt waren. Vooruitziend, genetisch doorgegeven aan hun nakomelingen, hadden ze een nieuw wapen, dat ze met vernietigend effect gebruikten tegen hun natuurlijke vijanden.

Misschien vele generaties later, trouwde een heldere nakomeling van de uitvinder van de stok (speer), met de dochter van een man, die de gedachte had, om met knuppels te gooien op vruchten, noten, en kleine dieren op de onderste takken van de bomen. Nu en toen, dat bracht een extra maaltijd naar beneden.

De man die wist hoe hij zijn gezin moest verdedigen tegen roof dieren, leerde snel zijn vrouw de nieuwe manier om extra voedsel te verzamelen. En hun jonge gezin floreerden, en enkele van de kinderen, met een goede geestelijke erfenis van beide zijden van de familie, hadden zelfs een nog hogere graad van intelligentie dan één van hun ouders.

Met imponerende stokken toegevoegd aan hun knuppels en snij-stenen, hoefden de mannen niet meer als  voedsel verzamelaars te dienen. Het jachtgezelschap ontwikkelde zich geleidelijk tot jagers. En in tijden van hongersnood, toen de gevechten over voedsel hevig waren, gooide zij, met de imponerende stokken, met dodelijke precisie op de leden van andere jachtgezelschappen. Scherpere stenen, messen en speren gaven een dubbel voordeel, om te overleven in tijden van crisis, maar de meeste winst was geboekt met de toegenomen scherpte van de geest.

“Maar ondanks onze onvolledige kennis van het menselijke voorgeslacht, bestond er nauwelijks twijfel dat de ontwikkeling van het hersenvermogen, intelligentie, de beslissende factor was in het evolutionaire proces dat culmineerde in de verschijning van het soort waartoe wij behoren. De natuurlijke selectie,  geloven zij,  heeft geleid tot een evolutionaire trend van toenemende hersencapaciteit, omdat de hersenen enorme  adaptieve voordelen verleent aan haar bezitters. Het is duidelijk de hersencapaciteit, en niet de lichaamskracht, wat maakt dat de mens verreweg het meest succesvolle biologische soort maakt, wat levende materie, ooit voortgebracht heeft”.[13]

[Stukken worden voor gelezen uit: “That Old-Time Religion”] [14]

Zelfs met de nieuwe wapens en werktuigen van de mens, duurde het niet erg lang voor hem om te beslissen, dat in deze wereld, de enigste te vrezen grote vijand, de duisternis van de nacht was, en alle onbekende gevaren die erbij hoorden. Simpel gezegd, “de mens zijn eerste vijand, was de duisternis”.

[Dit ene feit alleen al begrijpende, kan men direct zien waarom de grootste en meest betrouwbare vriend van de mensheid ooit, verreweg, de hemels grootste gave aan de wereld was, dat heerlijk stijgende hemelslichaam van de dag, “de zon”. En door deze simpele waarheid te begrijpen, kunnen we nu beginnen met het ontrafelen van de oude, en nog steeds, de meest succesvolle religie, op het gezicht van deze aarde. Het succes ervan ligt in haar bekwaamheid om verborgen te blijven, voor de rest van het volk. Maar op de eerste plaats, kan ik u verzekeren, beste mensen, dat niemand van de oude wereld geloofde dat de zon, God zou zijn. In feite heeft iedere oude cultuur en natie op aarde, de Zon gebruikt als het meest logische symbool om de glorie van de ongeziene schepper van de hemel te vertegenwoordigen. Het Oude Testament, zegt: “De hemel verordend de glorie van God”. Dat is in Psalm 19, vers 1. In het Oude Testament, “de Zon der gerechtigheid zal ontstaan”. Maleachi, hoofdstuk 4, vers 2].

De oude volkeren met redenen omkleed, dat niemand op aarde ooit aanspraak zou kunnen maken op het eigendom van het Grote hemellichaam van de dag. Het moest behoren tot de onzichtbare Schepper van het heelal. Het werd, figuurlijk gesproken, niet de mens, maar ‘God`s Zon’. Waarlijk, was “God’s Zon . . . “Het licht van de wereld”. [15]

[Zoals ik al eerder zei mensen, in de donkere kou van de nacht realiseerde de mens zich zijn uiterste kwetsbaarheid voor de elementen. Elke avond, werd de mensheid gedwongen om te wachten [op het opkomen van de zon] om de lichamelijke en geestelijke onzekerheid, veroorzaakt door de duisternis weg te jagen. Daarom zorgde de ochtendzon ervoor dat de mens zijn aandacht richtte op hemelse afhankelijkheid voor zijn zwakke, korte bestaan op aarde, en daarmee werd het een passend symbool van goddelijke goedheid uit de hemel. [Want zonder de zon, was er geen licht, was er geen warmte, en niets kon groeien of leven op het gezicht van deze aarde].

Dus, net zoals een kleine vuurtje weinig licht bracht in de eigen kleine wereld van de mens in de duisternis, diende ook het grote vuur van de dag, de gehele aarde met haar hemelse aanwezigheid. Om deze reden, werd gezegd dat de God van de Bijbel een verterend vuur aan de hemel was, en dus was hij.[16]
Het werd aanvaard door allen dat de mens gebonden was aan een leven op aarde, maar de hemel was de verblijfplaats van Gods zon. Hij verbleef “daarboven”, in “de hemel”. De oer-mens zag in zijn mannelijke nakomelingen zijn eigen beeld en gelijkenis, en zijn eigen bestaan als een vader werd bewezen door de persoon van zijn zoon.[17]  Er werd aangenomen dat “Gods Zon”, maar een zichtbare vertegenwoordiger van de onzichtbare Schepper in de hemel was. Zo werd gezegd: “Als je de zon hebt gezien, heb je de vader gezien”, en op een andere manier: “De Vader is verheerlijkt in zijn zon”.  De oer-mens (zelfs met beperkte  intelligentie in die tijd) had geen probleem om te begrijpen dat al het leven op Aarde rechtstreeks afhing van levengevende energie van de zon. Consequent gezien, is al het leven verloren zonder zon. Daaruit volgde dat “God’s Zon” niets anders was dan ‘de redder van de mens’. Aangezien de energie van de zon het leven gaf, en wij hielden ons bestaan vol door het nemen van energie uit ons voedsel — dat rechtstreeks uit God’s Zon kwam — de Zon geeft haar levensondersteunende energie, zodat wij hier kunnen blijven wonen. “Gods zon moet zijn leven geven voor ons om te leven”.

[Ik weet dat als u daarbuiten intelligent genoeg bent en zit te luisteren, dat u hier een aantal verbindingen maakt.  Ziet u, de mysteriescholen zijn van mening dat het christendom een pervertering is van de mysteriën.] [18]

Hoewel het duidelijk was dat ons leven kwam van, en elke dag ondersteund werd door “Onze Verlosser. . . God’s Zon”, het was en zou alleen waar zijn zolang de zon elke ochtend zou terugkeren. En onze hoop op redding zou slechts veilig zijn in een “verrezen verlosser”. Want als hij niet opstond uit zijn graf van  duisternis, dan was alles verloren. De hele wereld wachtte elke ochtend, op zijn “onmiddellijk terug komst”. De vader zou ons nooit verlaten, overgeleverd aan de genade van deze wereld van duisternis. De hemelse belofte. . . beloofde dat. . . “Hij zeker zou terugkomen”. . . om ons pad te verlichten, en hen te redden die verloren gingen in de duisternis. Logisch, zelfs als de mens zelf overleed, zolang als de zon elke dag opkwam, zou het leven op aarde voor altijd blijven bestaan. Daarom werd in de oude teksten gezegd dat het eeuwige leven “De Gave” was. . . de Vader geeft door zijn Zon. Omdat. . . “God de wereld zo lief had dat hij zijn eniggeboren ‘Zon’ gaf zodat wij het eeuwige leven hebben”, op aarde.  [En de oude tekst betekende niet voor u persoonlijk, maar op aarde. . . het eeuwige leven. Dat is de interpretatie van de mysteriescholen.]

Aangezien het kwaad en het slechte zich verscholen in het angstige donker van de nacht, werd al het kwaad en het slechte vanzelfsprekend “het Werk der duisternis”. En met de terugkeer van de zon elke ochtend, voelde de mens zich steeds veiliger in zijn wereld en was daarom in vrede. Derhalve was, “God’s Zon”  met zijn warme stralen van hoop, de grote “Prins van de Vrede”.  En natuurlijk was het omgekeerde ook waar. Het kwaad van de nacht werd geregeerd door niemand minder dan “De Prins van de Duisternis”. En daarom  “het kwaad van het donker” of: de duivel. Het was slechts een kleine stap om te zien dat: “Het Licht van Gods zon” gelijkgesteld staat met gerechtigheid en waarheid, en het kwade met duisternis. Vanaf dat moment was het eenvoudig te begrijpen. . . licht was goed donker was slecht. [En de priesters van de oude mysterie religie volgden altijd het licht. Ze keken altijd in de richting van het Oosten. Zij beschouwden zichzelf als verlicht]. Als dat waar is, dan is het Grote Hemellichaam van de Dag (God’s Zon) en kan terecht van zichzelf zeggen: “Ik ben,     het licht en de waarheid.”

We moeten allemaal (in hun woorden, niet de mijne) de vader “danken” voor het sturen van Zijn “zon” [gespeld: ZON, in het geval dat sommigen van u in de war raken, in ieder voorbeeld dat ik het woord zon gebruikte, was het een verwijzing naar de zon, ZON] Die, voor de rust en vrede die hij brengt, in ons leven,  zelfs “Solace” genoemd word, Solace is van het woord “Solar , “wat Zon betekent. [Begint u het licht te zien? Ha ha ha

We hebben nu twee kosmische-broers voor ons, één zeer goed, en één zeer slechte. De één brengt de ‘waarheid aan het licht, met “het licht” van de waarheid. “De andere is het tegenovergestelde, of in oppositie tegen het licht  “De tegenstander”. . . De “Prins” van de “Wereld der duisternis”. En op dit punt komen we in Egypte. Meer dan 3.000 jaar vóór het christendom begon, werd de vroege ochtendzon, [“de reder”] in Egypte afgebeeld als de “Nieuw Geboren Baby. De baby z`n redder heette “Horus”, de vroege ochtendzon, of “Nieuw Geboren Baby”, werd afgebeeld op twee manieren: de Duif-[bekend als] de brenger van Vrede. En “De Havik”- de God van oorlog (die de vijanden van God straft). Vandaag de dag, in de regeringen, gebruiken we nog steeds deze termen, duiven en haviken. [En dat is, hoe krachtig deze verborgen religie is; en dat is dat we de voorwaarden van deze religie gebruiken, zelfs tot vandaag en we weten het niet.]

Bij het ochtendgloren, is deze prachtige pasgeboren baby natuurlijk “Herboren” (hallelujah). Horus is gestegen. [Dat is wat halleluja betekent.] Zelfs vandaag de dag, wanneer de zon opkomt, zien we het aan  “Horus-Herrezen,” of de “Horizon”. Zijn leven was ook verdeeld in 12 delen of 12 “Horus = uren” (de twaalf tekenen van de Zodiak). Maar nu, hoe zit het nou met de boze broer van Gods zon, de oude “Prins van de  Duisternis” zelf? In het Egyptische geloofssysteem werd hij “Set” (of soms Typhon) genoemd. Er wordt ons in de Bijbel verteld dat wanneer God’s Zon stierf,  de wereld achterbleef  in handen van de Prins van de Duisternis op. . . Zonsondergang. [Zonsondergang, begrijpt u? God’s Zon werd gedood door de Prins van de Duisternis “Set”, tijdens Zonsondergang.]

Er werd in het algemeen opgemerkt dat “God’s Sun” afhankelijk kon zijn om op dezelfde manier terug te keren zoals hij ging, namelijk “op een wolk”. . . en “Elk oog zal Hem zien”. . . (Tenzij, je natuurlijk,   blind of dood bent). Houd in het achterhoofd dat “God’s Zon” niet alleen het licht van de waarheid vertegenwoordigd, maar ter dood werd gebracht door zijn vijanden, die het licht van de waarheid niet konden verdragen in hun leven. Er werd geleerd door de aloude, dat een daad van het bestrijden, of  het ontkennen van het licht van de waarheid, tot aan het punt van het doden, in de eigen geest gebeurde. Wanneer we geconfronteerd worden met de harde realiteit van het leven (de waarheid), het licht der waarheid, waarmee we niet geconfronteerd willen worden, omdat het tegen onze mening indruist, word een  dergelijke waarheid ter dood gebracht door je eigen geest, in je hoofd. En daarom, dat “God’s Zon” – De waarheid en het licht-is, ter dood is gebracht op de “plaats van de schedel,” of “schedel plaats,” wat ergens tussen je oren ligt. Dit ter dood brengen van het licht van hoop, in je geest, word altijd vergezeld door twee dieven: spijt over het verleden en de angst voor de toekomst.

[Ga niet weg mensen we moeten een korte pauze nemen. Ik kom zo terug direct na deze pauze.]

(Interlude muziek: The Four Seasons: Winter II) [19]

En natuurlijk gaat “God’s Zon” naar zijn dood (ondergang) terwijl hij een “corona” draagt – wat in het Latijns  “kroon van doornen” betekent. Denk aan het Vrijheidsbeeld? (Het werd aan ons gegeven door Masonic (vrijmetselaar) Frankrijk.) Tot op vandaag, dragen koningen nog steeds een ronde kroon van doornen, het symbool van “de stralen van de zon”.

Nu, zover als we terug kunnen gaan in de oude wereld (in ons onderzoek), vinden we, dat alle bekende culturen een “drie-in-één” hadden, of, “drie-voudige God”. De eerste drie-eenheid was gewoon de drie fasen van het leven van de zon: Nieuw Geboren bij zonsopgang; Volwassen of volgroeide (tot haar volle kracht) om 12 uur (middag), en word oud en sterft, aan het eind van de dag, en gaat terug tot de Vader. Alle drie waren natuurlijk één goddelijkheid. De Drie-eenheid is geen mysterie, in de mysteriescholen. De Egyptenaren wisten dat de zon op haar hoogste punt aan de hemel was (of Late Middag) wanneer er geen schaduw door de piramide werd uitgebracht. Op dat punt, bood heel Egypte gebeden aan, tot de “Allerhoogste” God. Zoals eerder vermeld, was in de oudheid, de hemel, de verblijfplaats, of hemelse tempel van het “Allerhoogste”. En daarom, deed “God’s Zon” zijn vaders “hemelse werk” in de tempel in de namiddag.

De wereld van de oude mens hield de tijden en seizoenen bij door de beweging van de dagelijkse-Zon, dagelijks, maandelijks en jaarlijkse. Hiervoor werd de zonnewijzer bedacht. Niet alleen werd de dagelijkse beweging van de zon gevolgd op de ronde wijzerplaat, maar het hele jaar werd in kaart gebracht op een ronde kalender klok. Voorbeelden hiervan zijn: Oude Mexicaanse, Maya, Inca, Azteken, Sumerische, Babylonische, Assyrische, Egyptische, Keltische, Arische, etc. En, met deze methode, ontstonden bepaalde nieuwe concepten in de geest van de oude mens. Aangezien de Aarde vier verschillende seizoenen ervaart,  allen hetzelfde, en gelijk in tijd, werd elk jaar, de ronde kalender verdeeld in vier gelijke delen, wat het volledige verhaal van het leven van “God’s zon” representeert. Dit is ook waarom we in de Bijbel, slechts vier evangeliën hebben. Vanaf dit punt kan er geen twijfel meer over bestaan. Daar, Tertullian en vele vroegere kerkvaders ‘exact’ op dit feit wezen in hun eigen geschriften. En dit (claimt de Mysterie School), is de reden waarom het beroemde schilderij van het ‘Laatste Avondmaal’,  de 12 volgelingen (of huizen) van de Zon in vier groepen van 3 afbeeld. . . ‘de seizoenen’ (met de Zon eenzaam in het midden).

Op het ronde oppervlak van de jaarkalender, tekent u een rechte lijn dwars door het midden, en snijd de cirkel in de twee helften – de ene kant wordt het punt van de winterzonnewende, de andere kant wordt het punt van de zomerzonnewende. Dan trek je een andere rechte lijn (die de eerste kruist), één eind van de nieuwe lijn wordt de lente-equinox, het andere uiteinde wordt de herfst equinox. Je hebt nu de uitgangspunten voor elk van de vier seizoenen. Hier wordt naar gerefereerd door alle grote encyclopedieën en naslagwerken, van zowel de oude als moderne, als “Het Kruis van de Zodiak”.  Dus, het leven van Gods “Zon” is aan “het Kruis”. Daarom zien we de ronde cirkel van de Zon op kruizen van christelijke kerken. De volgende keer dat je langs een christelijke kerk komt, kijk naar de cirkel (Zon) op het kruis. Op 22 december, gaat de zon, naar het zuiden, en bereikt haar laagste punt in de hemel (onze winterzonnewende). Op dat laagste punt, stopt de zon drie dagen met bewegen op de zonnewijzer. 22 Dec, 23 Dec en 24 December in de Zuidelijke Constellatie, ook wel bekend als het Zuidelijke Kruis. Vandaar dat onze Verlosser (na drie dagen dood) stierf aan het Kruis. Het “Zuidelijke Kruis Sterrenbeeld”, is dat. Dat is de enige tijd van het jaar [mensen] dat de zon ook daadwerkelijk zijn bewegingen in onze hemel stopt [volgens de mysteriescholen]. Op de ochtend van 25 december, begint de zon haar jaarlijkse reis terug naar ons in het noordelijke halfrond, en brengt, uiteraard, onze lente. En daarom, is de zon op 25 december opnieuw geboren. En tot op de dag van vandaag, vieren zijn dienaren zijn verjaardag.

Het is op dit punt dat we moeten kijken naar de betekenis van het steeds terugkerende getal 12 in de Bijbel. In de eerste plaats word van 13 gezegd dat het ongeluk brengt tot de mens. Het is een hemels nummer en vertegenwoordigt. . . de Zon + “de 12” = 13. Of, Christus plus de 12 leerlingen is gelijk aan 13. Het geeft pech/ongeluk om een hele andere reden, mensen, en ik zal dat uitleggen in een ander programma. Maar het heeft te maken met de vervolging van de Mysterie School, de mysterie religie [21].
Het zou goed zijn om een Bijbel door te spitten om te kijken hoe vaak het getal 12 gebruikt wordt in de hele Bijbel.

[Vergeet niet, dat de mysterie religie een religie van de hemel is. Ook, in de Bijbel vind je vele combinaties van het getal zeven. In de mysterie religie, vertegenwoordigt die de zeven sterren van de Pleiades [22] en je zag de opkomst van de mysterieuze religie onder de UFO-beweging groeien, toen de Pleiadians [23] kwamen om met Billy Meyer uit Zwitserland te praten [24].
(ha ha ha) Oh jee, hoe worden we toch bedrogen door deze mensen!

[Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van het getal 12 in de Bijbel. De 12 maanden van het jaar, de 12 apostelen van de Zon, de 12 stammen van Israël, de 12 Broeders van Jozef, de 12 rechters van Israël, de 12 Grote aartsvaders, de 12 oudtestamentische profeten, de 12 koningen van Israël, de 12 prinsen van Israël, Gods zon in de Tempel op 12. En er zijn er nog veel meer].

Al deze voorbeelden en ontelbare meer zijn direct afgeleid uit de fascinatie van de oude wereld met de 12 tekenen van de Zodiak.

[Nu denk eraan, mensen, wat ik u heb gegeven is de leer van de mysteriescholen. Dit weerspiegelt niet mijn eigen overtuigingen, of mijn eigen godsdienstige overtuigingen, of die van WWCR. We kunnen niet opboksen tegen deze manipulators, tenzij we weten wie ze zijn en wat zij geloven. Nu, wat u wilt geloven is uw eigen zaak].

Zoals we eerder opmerkten mensen, werd het jaar verdeeld in 12 gelijke delen, of maanden, en elke maand werd benoemd tot een hemels symbool of een sterrenbeeld. [drie van deze tekenen maakten één seizoen in de wereld van de hemel, dus onderverdeeld in vier aparte seizoenen]. Elk van de twaalf maandelijkse tekens werden “huizen” van de hemelse Zodiak genoemd. De astronomen van Babylon verdeelden de hemel in twaalf “huizen”. [Zij deden dit om rekening te houden met het feit dat de planeten niet altijd precies in de ecliptica liepen, maar bleek een aantal graden aan weerszijden erlangs te lopen]. Zij moesten daarom  veronderstellen dat elk teken van de Zodiak zijn invloed verstrekte door middel van een vast deel van de hemel, van wat zij dachten, als een ‘huis’ waar een planeet zou kunnen terugkeren wanneer het haar reis om de zon had voltooid. De grote god van de dag had zijn huis in Leo [Leo, de Leeuw van Juda], waar hij regeerde aan het hoofd van zijn pracht en praal; de Maan heerste en Kanker (kreeft), aan de rechterhand van de Zon. De andere planeten werden twee huizen gegeven, één voor overdag en één voor de nacht. En aangezien de Zodiak de hemel verdeeld in twaalf gelijke [delen], waren elk van deze huizen ook gelijk, bestaande uit 30 °, [of], een twaalfde van de 360 ° cirkel.

(En), de huizen/tekens van de Zodiak waren als volgt: Aries, was de Ram of het Lam van God; Taurus, de Stier / [het] Gouden Kalf; Gemini, de Tweeling [representeert] Kaïn-Abel, Jacob-Esau [of]  Jezus en Satan [want in Mysterie Babylon, zijn Jezus en satan broers, en in sommige sekse van de mysterie religie, zijn zij  dezelfde entiteit]; Kanker de Kreeft,  Leo de Leeuw, van de stam van Juda, [dat kun je vinden in Openbaringen 5, vers 5]; Virgo de Maagd Maria/voorjaar geboorte van Gods Zon [of Maria]. [Mary of] Marie staat voor puur, [dus] Maria de maagd, de moeder van God, toen God werd herboren of geboren in het voorjaar. [En dat is waar de moeder het kind houd, Isis met het kind, Horus, en door de hele geschiedenis van de wereld vind je een maagd die een kind houd in elke cultuur, elke taal, in elk continent, van deze aarde]. Libra De weegschaal; Scorpio de Schorpioen, De terug-bijtende-verrader. . . Judas;   Sagittarius de Boogschutter, Capricorn de Zee-Geit [of de Geit van Mendes]; Aquarius, man met de kruik; Pisces de twee vissen.

[Het tijdperk dat we op dit moment in de tijd verlaten, is het tijdperk van de Vissen. En, volgens de mysterie religie, treden we zeer snel in de toekomst het tijdperk van Aquarius binnen. En voor ‘hen’ heeft dit een grote betekenis, want het is begin van het “Nieuwe Tijdperk”, het tijdperk van de verlichte mens. Het nummer van de mens is 666 in de mysterie religie]. [25]

Vandaag da dag hebben we uitdrukkingen als iemand sterft. We zeggen dingen als: “Ze passeerden” of “Ze gingen verder” of “Ze overleed”. De Oude stammen zeiden: “Ze gingen over” (van het ene naar het andere leven). [over wat? Over de rivier]. En zo was het met de komst van de lente, als God’s Zon “herleefde”, uit de dood in de winter, naar zijn nieuwe leven (in het voorjaar). Dit is waarom christenen “De verrijzenis” vieren met een ‘Zons-opkomst-dienst’ met. . . “Pasen”. . . en de Joden, die [kenden deze oude religie van hun tijd in Babylon in gevangenschap] vieren hetzelfde met hun. . . “Pascha”.

Bij deze kennis, voegen we nu het feit toe dat de eerste Decan? van het astrologische teken van ‘Virgo’  ‘Coma’ is — of “de gewenste” — van de naties. Dit werd afgebeeld door de oude astrologen als een maagd (meisje) dat een pasgeboren baby houd. Vandaar ons “Maria en Kind” motief, dus in het voorjaar, of Maagd, is God’s Zon “geboren uit een maagd”. Overigens, is het astrologische symbool voor Maagd de letter ‘M’ [of] “Marie” [dat] “zuivere” betekent, vandaar “M”-ary. . . de zuivere maagd. [En door alle culturen, merk u… andere bezwaren van andere namen van de maagdelijke moeder met het kind, Isis met het kind Horus, geboren uit een magische gemeenschap, toen Isis veranderde in een vogel en over de dode Osiris fladderde. Osiris vertegenwoordigt de zon, Isis vertegenwoordigt de maan. Ik zal je de betekenis van het kind ‘Horus’ vertellen, en die is anders dan de zon in de ochtend, dat komt waarschijnlijk tijdens een andere aflevering van het Uur van de tijd].

[Nu] Wij behoren tot een ander, [volgens de Mysterie School.] Wij zijn onderdeel van Gods schepping. Wij zijn onderdeel van een groot gilde van de mens, [volgens hen]. Zijn we geschapen om te zingen tot God als wij verenigen in de ochtend, [(ha ha ha ’s ochtends mensen] om te bidden. De overvloed aan tijd  herinnert aan onze schepping en onze nieuwe schepping in Christus tijdens de samenkomst en reflecteert de tijd op dit mysterie. Met behulp van de stilte, de geluiden van de ochtend, de Psalmen en andere geschriften, worden we ervan bewust dat de opkomende zon het beeld van Christus is, onze zon en bron van leven, [en dat is rechtstreeks genomen uit een bijsluiter van de protestantse kerk waarin wordt opgeroepen tot de congregatie te verzamelen voor de Paas-zons-opkomst-dienst].

Vervolgens lezen we in I Peter  [hoofdstuk 5 vers 4] dat Gods Zon de “Chief”(baas) herder is. Dit woord “chief” is heel belangrijk. Want bij I Peter [hoofdstuk 2 vers 6] en nogmaals op [Efeziërs hoofdstuk 2 vers 20] God’s Zon heet de “Chief Hoeksteen”. [Nu in ons onderzoek in de mysteriescholen vinden we dat] het woord in het Grieks voor “Chief Hoeksteen” gewoon de “Piek van een piramide” betekend. [De Top van een piramide]. [De] hoek (steen) of, top van de piramide. Het voorvoegsel Akro [26]  ([of] bovenste) werd toegevoegd door de joden aan het reeds bestaande Griekse bijvoeglijk naamwoord, goniaios [27]
(Of, op de hoek). Op die manier smolten de vertalers van Isaiah het Hebreeuwse woord om voor ‘hoek’ (pinna Isaiah 28:16), en beschreven de steen als een ‘zekere Fundering’ welke waarschijnlijk verwijzingen had naar de toekomstige Messias. . . goed begrepen door de christelijke schrijvers, was het belang van beide  stenen zowel Akro-(een piek) en goniaios (een hoeksteen). Maar er zijn vier of meer hoeken aan een gebouw, en een steen of een hoek kunnen niet uniek significant zijn.

[Hoewel u in de vrijmetselarij, een huldiging vind van de aanleg van een hoeksteen voor elk gebouw dat is gebouwd, en als je kijkt naar alle gebouwen in Washington, DC, ziet u hoekstenen met maçonnieke symbolen, en Masonic datums, uit de mysteriescholen van de kalender van zesduizend jaar [28].

[Nou, we vonden dat we niet geloven dat het van belang kan zijn], tenzij de belangrijke steen aan de top [top] van een piramide, waar alle hoeken bijeenkomen en verbonden worden. [En dat is het geheim van de afgeknotte piramide waarvan de Top Steen ontbreekt, op de keerzijde van het grootzegel van de Verenigde Staten. Want wij hebben in ons onderzoek gevonden, dat in de mysterie religie de Meester Mason,  de hoeksteen, of de top van de piramide is. De verlichte mens, die functioneert als het oog van Horus, of de spion van de mysteriescholen, overal waar hij komt]. [29]

Net zoals de grote piramide in de buurt van Mexico City. . . de “Piramide van de Zon” wordt genoemd, “dus ook De Grote Piramide van Egypte was [eigenlijk] gewijd aan Horus”, “De Zon”. Een foto hiervan kunt u zien op de achterkant van het één-dollarbiljet. Boven de piramide [mensen] is het oog, De Zon–Het Oog van Horus, De Zon (van God). Het Nieuwe Testament vertelt ons drie verschillende momenten dat Gods Zon werd onderwezen, en leerde alle dingen van de Vader. Hij was de leerling.

Ons wordt verteld in Mattheüs [hoofdstuk 14 versus 17 en 19] dat Gods Zon neigt naar de behoeften van zijn  mensen met “twee vissen.” De twee vissen zijn het astrologische teken dat alle astrologen kennen als Pisces Vissen. Dus, hadden we bijna 2000 jaar God’s Zon heersend in Zijn ‘koninkrijk’ of het teken van Pisces/ twee vissen. Zoals eerder vermeld, worden deze symptomen “huizen” genoemd. En daarom, zijn de Vissen het “Konings Huis” van deze tijd. En waarlijk, het grootste “Vis” Verhaal Ooit Verteld.

Volgens de astrologie, ergens na het jaar 2010. . . [MERK die datum, mensen: het jaar “2010” en denk eraan dat ik je vertelde over 2001. Arthur C. Clark [30] is uiteraard een lid van de Mysterie Scholen en Stanley Kubrick, wie verantwoordelijk is voor het maken van de film is duidelijk ook een lid]. Volgens de astrologie, zal enige tijd na het jaar 2010 de zon intreden in zijn nieuwe teken, of “zijn nieuwe koninkrijk”, zoals het genoemd werd door de Ouden. Dit komende teken [of] Koninkrijk, zal binnenkort bij ons zijn, volgens de Zodiak, en is het Huis of het teken van Aquarius. Dus als we lezen in Lucas [hoofdstuk 22 vers 10], begrijpen we nu waarom God’s Zon verklaart dat hij en zijn volgelingen, tijdens het laatste Pascha (paasfeest), “in” het huis van de man met de waterkruik zijn. Dus, zien we in het komende millennium, dat God’s Zon ons brengt in Zijn nieuwe Koninkrijk of Huis van de Waterman (de man met de waterkruik).

Zodra we beseffen dat in de astrologie, elke maand één van de zogenaamde “huizen” van de Zodiak toekent, en in de hemel zijn 12 huizen [of] (12 maandelijkse tekens), dan de woorden die we lezen van Gods zon die zeggen: “In mijn Vaders huis zijn vele woningen”, klinkt logisch (mits correct vertaald). De juiste vertaling is als volgt: Vader’s Huis = hemelse woonplaats, Mansions = Huizen. Dus, correct gelezen vanuit de oorspronkelijke tekst lezen we: “In mijn vaders hemelse woonplaats zijn veel huizen”. Ja, 12 om precies te zijn [volgens de mysterie religie van het oude Babylon].

[Door een zorgvuldige opzet en] onderzoek [van] de huizen, bent u in staat Horoscopen te interpreteren. [Het is goed] te herinneren [dat] net zoals de invloed van een planeet in een teken getroffen kan worden door het goede of het kwade door een andere planeet in een teken, zodat de invloed van planeten in tekens in het algemeen [versterkt, verzwakt, verbeterd, verdrukt of anderszins veranderd] kan worden, door de invloed van  planeten en huizen [volgens hun overtuigingen]. [Een vuistregel om te onthouden is dat] tekenen meten je inherente eigenschappen, de planeten beïnvloeden deze kwaliteiten, en de huizen geven hen aanwijzingen. Met andere woorden, de Huizen geven bepaalde dingen aan, en een planeet in een Huis beïnvloed of activeert de aangegeven dingen.

[Nu, dit is allemaal volgens hun religie. Wilt u meer uitleg, vraag het dan Nancy Reagan]. [31]

Iedereen die vertrouwd is met het hedendaagse christendom zou moeten weten dat we zo gezegd in de “laatste dagen” leven. Deze leer is, gedeeltelijk gebaseerd op het idee, uitgedrukt in Matteüs [hoofdstuk 28, vers 20] van de King James Bijbel. Waar God’s Zon zegt: “Ik zal met u zijn tot aan het einde van de wereld”. Einde van de wereld?! Om een andere eenvoudige vertaalfout te verduidelijken [en zijn er vele in de Bijbel] met een goed begrip van de werkelijk gebruikte bewoordingen. Dit: “einde van de wereld” is anders vertaald in de verschillende bijbel`s. Sommigen zeggen: “Einde der Tijden,” [sommigen zeggen] “einde der dagen”, en weer anderen zeggen: “Conclusie van dit systeem van de dingen”. Dus, wat betekend al dit gepraat over de “Eind Tijd [of Laatste] Dagen” nou echt?

[Goed] Hier is het simpele antwoord [mensen, volgens de mysteriescholen]. Wanneer de Geschriften spreken over “het einde van de wereld”, het werkelijke woord is NIET, en ik herhaal, is NIET het einde van de wereld. Het werkelijke woord in het Grieks is “Aeon”, dat, wanneer correct vertaald, “(AGE) Leeftijd of tijdperk” betekend en word A-G-E. gespeld [mensen] Elke bibliotheek zal een overeenstemmende Bijbel Concordantie hebben. Sterke Bijbel Concordantie zijn een goed naslagwerk om hiervoor te gebruiken. Zoek het woord ‘AGE’ in een woordenboek of seculier Bijbel Concordantie. Daar zult u het woord voor “age”  vinden, en is van het Griekse woord “Aeon” [of AEON]. Denk eraan dat in de Astrologie, elk van de 12 huizen (of tekenen) van de Zodiac overeenkomt met een periode van 2000 jaar tijd, een zogenaamde “age”, we weten nu dat we 1992 jaar in het huis [of  het tijdperk] van de Vissen zijn. Dus, correct begrepen, kan dus terecht gezegd worden dat we vandaag, in feite, leven in de “laatste dagen”.

—En nu in 2010, denk aan het jaar 2010!?!?—

Ja, [volgens de Mysterie Scholen] bevinden we ons in de laatste dagen van het oude “tijdperk van de Vissen”. Binnenkort, zal God’s Zon wederkomen in zijn nieuwe Koninkrijk of “Nieuw Tijdperk”, [en dat is waar al de nieuwe tijdperk bewegingen en Nieuw tijdperk vandaan komen] “Nieuw Tijdperk” van de Waterman (man met de water-kruik  Lucas [hoofdstuk 22 vers 10]).

[Dat klopt, mensen, de nieuwe Aeon of het Nieuw Tijdperk. En dit, is volgens de mysteriescholen, de perversie van het christendom. Dat is het thema van de Bijbel, Gods Zon in zijn komende koningstijdperk, het nieuwe tijdperk van Aquarius. Nu, wat u verkiest om in te geloven is uw eigen zaak. Denk eraan, word niet boos op mij. Ik leer u de mysterieuze religie van het oude Babylon, en ik zeg je nu, dat veel mensen deze mysterieuze religie in het geheim uitoefenen, en ze haten christenen. Ze haten christenen, omdat ze geloven dat het christendom een perversie is van hun godsdienst, en dus hun vijand is].

Bij het bekijken van de glinsterende stralen van het zonlicht op een waterlichaam bij zonsopgang of zonsondergang, [volgens de Mysterie Scholen] kan men nog steeds vandaag de dag zien, hoe Gods zon “wandelt op het water”.

Goedenacht, en God zegenen u allen.

William Bill Cooper.

(Outro muziek: Walk on the Water) [32]

[10] John Nash Jr Lester, ik zie nu duidelijk (album), 1972. Cover uitgevoerd door Liza Minnelli.
[11] Robert Klark Graham, de toekomst van mens, 1970

[12] Norman J. Bernill, Man’s Mind Emerging, New York, Dodd, Mead, 1955, blz. 109.

[13] Theodosius Dobzhansky G., Evolutie, Genetica en de mens, New York, Wiley, 1955, blz. 334.
[14] De tekst is gepubliceerd onder Jordan Maxwell, Paul Tice en Alan Snow in die oude tijd-Religie: Het verhaal van religieuze stichtingen, 2000. (De bron is waarschijnlijk uit CAJI, geschreven door iemand van de toenmalige lodge gepubliceerd onder Jordan Maxwell.) Opmerking: Jordan Maxwell is een theosoof.
[15] Het Mysterie Scholen propageren de leugen dat de zon is Jezus.

[16] Deut 04:24 en Hebreeën 12u29 (Opmerking: Het Mysterie Scholen hebben een vaardigheid voor het verdraaien van de Bijbel)
[17] Het concept van reïncarnatie. Het wordt aangehangen in de film Superman 1972: The Movie, “Gij zult mijn kracht je eigen te maken, en zie mijn leven door je eigen ogen, als je leven wordt gezien door de mijne. De zoon wordt de vader, en de vader, de zoon. “
[18] “Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; dat de duisternis voor licht gebracht, en licht als duisternis; die bitter doen voor zoet en zoet voor bitter!” Jesaja 5:20

[19] Antonio Vivaldi, Concerto nr. 4 in F mineur, opus. 8, RV 297, “L’Inverno” (Winter) Largo, gecomponeerd in 1723.

[20] Quintus Septimius Florens 20 Tertullianus, verengelst als Tertullianus (ca.160 – ca.220 AD) was een productief en controversiële vroeg-christelijke auteur Berber, en de eerste christelijke Latijnse literatuur te schrijven. Hij was ook een opmerkelijk vroeg-christelijke apologeet en een polemist tegen ketterij.
[21] De Tempeliers werden gearresteerd op de 13e oktober 1307.
[22] De Pleiaden in de Griekse mythologie zijn de zeven dochters van Atlas.
[23] Said aan een groep Nordic buitenaardse buitenaardsen en “multidimensionale geestelijke wezens” uit de sterrenhoop Pleiaden worden. LSO gespeld Pleiadische of Plejaran.
[24] Billy Eduard Albert Meier, 3.02.1937, is een burger van Zwitserland die beweert een UFO contactee.

[25] 666: (3 graden in 6 handelingen). “En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is wijsheid. Laat hem die verstand heeft het nummer van het beest, want het is het getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig. “Openbaring 13:17-18

[26] Oudgriekse ????? (Akros, “rand, extremiteit”) is uiteraard een lid van de mysteriescholen, en Stanley Kubrick, die verantwoordelijk is voor
[27] Oude Griekse ????? (Goniá, “hoek, de hoek”)
[28] 0 CE + 4000 = jaar AL (Anno Lucious, “In het jaar van het licht”)
[29] “Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen dien de bouwlieden verworpen, dezelfde is geworden het hoofd van de hoek: dit is de Heer doet, en het is wonderlijk in onze ogen?” Mattheüs 21: 42
[30] Clark schreef onder andere 2061: Odyssey Three (roman), 1987. 3.001: The Final Odyssey (roman), 1997

[31] Time Magazine publiceerde een uitgave met Nancy Regan op de voorpagina getiteld: “Astrologie in het Witte Huis”.

[32] Creedence Clearwater Revival, Creedence Clearwater Revival (album), 1968

Dit was weer 1 van Bill`s verhelderende Radio Serie: ‘MYSTERY BABYLON’

Ik garandeer jullie mensen, dat al die andere delen voor 1- ieder, verhelderend zullen zijn.

En aan welke zijde U ook staat, u staat aan de verkeerde zijde!!

Ga Op Zoek, U zult letterlijk “Verlicht Worden”

De serie bestellen via the hour of the time

Voor degene die geïnteresseerd geraakt zijn kunt u HIER, HIER, en HIER

De complete serie “Mystery Babylon” beluisteren.

http://www.hourofthetime.com/

http://www.hourofthetime.com/williamcooper.html

Vertaalde stukken van Bill Cooper op:

http://billcooper.come2me.nl/

=============================================================

English Version

William Bill Cooper

The Hour of the Time

“Mystery Babylon”

Part 02: Intro in the Mysteries: The Sun of God

(Aired Februari 15 1993)

You’re listening to the Hour of the Time. I’m your host William Cooper. Tonight ladies and gentleman, we begin the origin, the history, the dogma, and the identity, of the Ancient Mystery Religions. Which are now known as the Mystery Schools. The Order of the Quest, Freemasonry, The Ancient order of the Rose and Cross, The Knights Templar, The sovereign and military order of the Knights of Malta, The Order of Saint John of Jerusalem. The Priory of Sion.  The Thule Society, or sometimes known as the Thuley Society. The Order, The Skull and Bones. The Russell Trust, the Jason Society. The Scroll and Key, the Illuminati, and I could go on, and on, and on and on.

But the most important thing to realize is that they all have been collectively known throughout the ages as the Mystery Schools. The Illuminati, which literally means, illumined ones. International Socialism, communism they are all one and the same. As you will come to know. And you will understand perfectly how they have been able to infiltrate all of our society.

What you hear tonight does not necessarily reflect my views, or beliefs, or religion. Nor those of WWCR.

Music interlude, “I can see clearly now”. [10]

That song will have clearer meaning to you as we progress in your education in the Mystery Religion. But we have to begin in the beginning, with every story and every history. And we have to begin at the beginning of mankind. And the beginning is the beginning according to the mystery religion. And they believe whole heartedly, that man is a product of evolution, not of an extraterrestrial race, and not the creation of some benevolent god.

Reading from: the Future of Man [11]

They believe that the tree dwelling ancestors of man, were among the most intelligent beings, of there distant age. And when these creatures finally abandoned the trees, and walked fully upright, freeing there hands to serve as implements of their minds as well as their bodies, there began the most successful evolutionary drive toward higher intelligence ever witnessed in nature.

As ground dwellers these creatures were easy victims of the great predators. Who hunted them down by day and surprised them at night as they huddled in clearings or in caves. They could not compete in strength, ferocity or speed with their attackers. Armed with little except their hands, and what their complex brains enabled them to do with those hands. They had to think or die. For untold thousands of years most of them met early violent deaths, only a few in each generation had the good fortune and the ability to outwit their enemies. And these favored ones survived long enough to have and rear offspring.

The unwary maladroits are stupid, and died early. And folks, im afraid that the stupid, who live today, are going to die early also.  But back to the beginning. Their offspring if they had any, were left to starve or be eaten by predators. Natural selection was operating on the earliest types of man with grimmest intensity. Perhaps no other extent creature has undergone so severe and protracted a period of selective elimination. Yet, here and there small groups managed to survive, because they had the intelligence to use sticks stones and clubs to defend themselves. Crude and puny as these implements were, they were weapons. And their possessors were the first creatures who could kill with out having to come into direct contact with their antagonists.

As the great beasts grew larger and either faster or more formidable. Man became ever more watchful. Ever more successful in pitting his whit’s against mass and power. More and more adept at slipping out of trouble. And as the challenge grew greater, so did his brain. For the laggards on both sides, got left behind, in the race, for the future. [12] And we are still engaged in that race for the future.  The steps in the development of mans brain are revealed by the progressively larger brain cases which appeared with the passage of centuries. Basing our judgment on the improvements in tools and weapons which took place as the intelligence of their inventors increased. We can construct some of the ways, in which natural selection may have worked to bring about a doubling in size of the human brain.

Many edible nuts are too hard for eating, for caveman to crack between his teeth. Accordingly they were useless to early man, until some genius of his day discovered that any nut could be opened if was just placed up on one stone and stuck hard with another. Better fed, the family of this innovator proliferated while the others died off. Perhaps centuries later while a man sat cracking nuts between two stones. One stone broke, and the broken edge cut his hand. Previously men in the same situation, had thrown the broken stone away, and nursed their cuts. But, this man, this man started thinking.

He possessed an original thought. Since the edge had cut through his skin and drawn blood. It might also cut through the skin of small animals he caught. Making it easier to get at the meat. The first knife was invented. He and those close to him, and those intelligent enough to imitate him increased in number. And the rest died off.

They had a cutting tool, which made it possible for them to skin and eat meat in less time. So they had more time for hunting. Many of the descendents of this exceptional man became increasingly skillful at breaking and chipping hard stones into sharper tools and weapons. And if you’ve been to a museum of natural history, and you’ve seen these fine, beautiful flint arrow heads, spear heads. Than you know it took patience and great skill. And this means a further development of the human mind. Natural selection favoring better knife makers went on for hundreds of thousands of years. According to those who guard the secrets of the ages, and even according to modern science.

A great many centuries foraging for his brood, may have come along a straight stick splintered at one end. Well he pulled and chewed at the splinters till only one stought point was left. Or at least that is how we can imagine it was done. It seemed to him a very useful stick. For it was sharper than the digging sticks to which the woman used. He may have remembered a night during his boy hood, when a great cat had charged his families camp site, and dragged away a younger sister. Now that he had small children of his own, the memory of that attack was ever present. Lately he had seen fresh panther tracks. Another family, not far away had been attacked and the mother had been killed. His dawning intelligence told him the pointed stick, might be a better weapon against big cats than the clubs he and the other men carried.

So for many days he kept the long stick near him. Even when he was laughed at for having what was regarded as a woman’s tool. Not only did he posses a greater intellect than his fellow man. But he possessed more courage to resist their laughter. Than one night he heard a faint rustling, he whispered a quick warning to his family. Suddenly, a dim shape charged at him from out of the darkness, kneeling he raised the point of his long stick toward the beast. It sprang, clawed at him savagely than fled. The creature had struck the point so hard, that the blunt end of the stick was shoved deep, deep into the ground.

Next morning, following a trail of blood on the ground. The man found a panther dead from a punctured chest. The long sharp stick had saved his life, and the lives of his family members. In the same situation, less perceptive men armed only with clubs would have been killed. From that time, he, his sons and there sons, carried impaling sticks when ever big predators were near.

Foresight, genetically transmitted to their descendents had given them a new weapon, which they used with devastating effect, against their natural enemies. Perhaps many generations later, a bright descendent of the inventor of the impaling stick, mated with the daughter of a man who had thought of throwing a club at fruits, nuts and small animals on the lower branches of trees. Now and then, this brought down an extra meal. The man who knew how to defend his family from feline prowlers soon learned from his woman a new way to collect additional food. And there young family thrived and some of the children with good mental inheritance from both sides of the family showed an even higher order of intelligence than either of their parents.

With impaling sticks added to their clubs and cutting stones. Men no longer had to be such ferity food gatherers. The hunted gradually evolved into hunters. And in times of famine when battles over food were fierce, those with impaling sticks threw them with deadly accuracy at members of other hunting bands. Sharper stone knives and spears gave a double survival advantage during times of crisis. But the most telling gains, were the increasing sharpness of minds.

However incomplete our knowledge of human ancestry, there is scarcely any doubt that development of brain power of intelligence was the decisive force in the evolutionary process which culminated in the appearance of the species to which we belong. Natural selection, they believe has brought the evolutionary trends towards increasing brain power, because brain power confers ignoramus adaptive advantages on its possessors. It is obviously brain power, not body power which makes man by far the most successful biological species which living matter has produced. [13]

[Reading from: That Old-Time Religion] [14]

Even with mans new weapons and tools, it did not take him very long to decide that in this world, the single greatest enemy to be feared was the darkness of night. And all the unknown dangers that came with it. Simply stated, mans first enemy was darkness. Understanding this one fact alone, one can readily see why the greatest and most trustworthy friend of the human race could ever have was, by far, heavens greatest gift to the world, that glorious rising orb of day, the sun. And with this simple truth understood we can now begin to unravel the most ancient and still the most successful religion upon the face of this Earth.

Its success lies in its ability to remain hidden from the rest of the people. But first let me assure you folks, that no people of the ancient world believed that the sun to be God. In point of fact, every ancient culture and nation of earth have all used the sun as the most logically appropriate symbol to represent the glory of the unseen creator of the heavens.

In the Old Testament it says “The heavens are declaring the glory of God”, thast in Psalms 19 verse 1. In the Old Testament, “The sun of righteousness will arise” Malachi chapter 4 verse 2.

The ancients’ people reason, that no one on earth could ever lay claim to ownership to the great orb of day, it must belong to the unseen creator of the universe. It became figuratively speaking not mans, but Gods sun. Truly Gods sun was the light of the world. [15] As I stated before folks, in the dark cold of night man realized his utter vulnerability to the elements. Each night mankind was forced to await the rising of the sun. To chase away the physical and mental insecurity brought on by the darkness. Therefore the morning sun, focused mans attention on heavenly dependence for his frail short existence on earth, and in doing so it became the appropriate symbol of divine benevolence from heaven.

For with out the sun there was no light, there was no warmth, and nothing could grow or live upon the face of this earth. So just as a small fire brought limited light to mans own little world of darkness, likewise the great fire of day, served the whole earth with its heavenly presence. For this reason it was said that the God of the Bible was a consuming fire in heaven, and so he was. [16]

It was accepted by all that man was bound to a life on Earth but the sky was the abode of Gods son. He resided up there, in heaven. Ancient man saw his male offspring, his own image and likeness, and his own existence as a father was proved by the existence of his son. [17] It was assumed that god’s son was but a physical representative of the unseen creator in heaven. So it was said, “when you have seen the son, you have seen the father”. Said another way “the father is glorified in his son”.

Ancient man even with his limited intelligence at that time had no problem understanding that all life on earth depended directly on life giving energy from the sun. Consequently all life was lost with out the sun. It followed that Gods son was nothing less than mans savior. Since energy from the sun gave life, and we sustained our very existence by taking energy in our food which came directly from God’s sun, the sun must give up its life supporting energy, so that we may continue to live. God’s son must give his life for us to live.

I know that if you are intelligent out there listening, you are making some connections here. You see the Mystery Schools believe that Christianity is a perversion of the Mysteries. [18] While it was plainly true that our lives came from, and was sustained each day by our savior Gods son it was and would be true only as long as the sun would return each morning. And our hope of salvation would be secure only in a risen savior. For if he did not rise from his grave of darkness. All would be lost. All the world waited for his immanent return each morning. The Father would never leave us at the mercy of this world of darkness. The heavenly promise was surely that, “He would come again”. To light our path and save those lost in the darkness.

Logically even if man himself died, as long as the sun comes up each day. Life will continue forever. Therefore it was said in the ancient texts, that everlasting life was the gift that the father gives through his son. For God so loved the world, that he gave his only begotten son that we may have life everlasting on Earth. And the ancient text did not mean for you personally, but on Earth everlasting life. That is the interpretation of the Mystery Schools.

Since evil and harm lurked at every turn in the fearful dark of night, all evil or harmful deeds were naturally the works of darkness. And with the return of the sun each morning, man felt more secure in his world and therefore, was at peace. Therefore Gods son was, with his warm rays of hope the great “Prince of Peace”. And of course the reverse was equally true, the evil of night was ruled over by none other than, “The Prince of Darkness”. Hence evil is of the dark or of the Devil.

It was only a short step to see that, the light of Gods son equated with righteousness and truth, and evil with darkness. From then on it was simple to understand light was good, dark was bad.

And the priest of the Ancient Mystery Religion always followed the light. They always looked toward the East. They considered themselves to be illumined, that being true than the great orb of day Gods son could rightly say of itself, “I am the light and the truth”.

We should all, in their words, not mine. Give thanks to the Father for sending us his sun. Spelled SUN, incase some of you were getting confused. In every instance where I have mentioned the word sun, it has been in reference to the sun. S-U-N. For the peace and tranquility he brings to our life its even called Solas, solas is from the word solar. Which means sun.

Are you beginning to see the light? Ha ha ha. We now have before us 2 cosmic brothers. One very good and one very bad. One brings the truth to light with the light of truth. The other is the opposite or in opposition to the light, the opposer. The Prince of the world of darkness.

It is at this point that we come to Egypt. More than 3000 years before Christianity began, the early morning sun the savior was pictured in Egypt as the new born babe. The infant saviors name was Horus. The early morning son or new born babe was pictured in two ways. The DOVE, known as the bringer of peace, the HAWK, the god of war who punishes the enemies of god. Today in government we still use these terms. Doves and Hawks. That’s how powerful this hidden religion is. Is that we use the terms of this religion today and even know it not.

At day break this wonderful new born child is of course born again. Halleluiah, Horus is risen. That is what halleluiah means. Even today when the sun comes up, we see it on the Horus risen or horizon. His life was also divided into 12 parts or 12 Horus hours. The12 signs of the Zodiac. But now, what about the evil brother of Gods sun? That old Prince of Darkness himself. In the Egyptian belief system, he was called SET or sometimes Typhen.

We are told in the Bible that when Gods son died we are left in the hands of the Prince of Darkness at sun set. SUN SET. Do you understand? Gods son was killed by the prince of darkness, SET, at sun set. It was generally observed that gods son could be depended upon to return in the same manner that he left, namely, on a cloud. And every eye will see him, unless of course your blind or dead. Keeping in mind that Gods sun not only represented the light of truth, but was put to death by his enemies who could not endure the light of truth in their life. It was taught by the ancients, that the very act of opposing or denying the light of truth to the point of killing it happened in ones own mind.

When we are confronted with harsh realities of life, the truth, the light of truth which we do not wish to face which runs counter to us our views such truths is put to death by your mind and in your head. Therefore gods sun, the truth and the lite is put to death at the place of skull or skull place. Located some where between your ears. This putting to death of the light of hope in your mind is always accompanied by the two thieves. Regret for the past and fear of the future.

Don’t go away folks, we have to take a short break. Ill be back right after this pause.

Musical interlude. [19]

And of course Gods sun goes to his death wearing a corona. Which in latin means, crown of thorns. Remember the statue of liberty? It was given to us by Masonic France. To this day kings still wear a round crown of thorns, symbolizing the rays of the sun.

Now as far back as we can go into the ancient world in our research, we find that all known cultures had a 3 in 1, or triune god. The very first trinity was simply the three stages of life of the sun. Newborn at dawn, mature or full grown in its full power at 12 noon, and old and dying at the end of day, going back to the father. All three were of course one divinity. The trinity is no mystery in the Mystery Schools.

The Egyptians knew that the sun was at its highest point in the sky or high noon, when no shadow was cast by the pyramid. At that point all Egypt offered prayers to the most high god. As stated before, to the ancients the sky was the abode or heavenly temple of the most high. Therefore gods sun was doing his heavenly fathers work in the temple at noon. The world of ancient man kept track of times and seasons by the movement of the sun. Daily, monthly and yearly. For this the sun dial was devised. Not only was the daily movement of the sun tracked on the round dial, but the whole year was charted on a round calendar dial.

Examples are, ancient Mexican, Mayan, Inca, Aztec, Sumerian, Babylonian, Assyrian, Egyptian, Celtic, or Cheltic as some pronounce it, Aryan etc. And with this method certain new concepts emerged in the mind of ancient man.

Since the Earth experienced four different seasons all the same and equal in time each year. The round calendar was divided into four equal parts. This represented the complete story of the life of Gods son. This is also why we have in the Bible only four gospels. Of this point there can be no doubt, for Turtulean [20] and many early church fathers stated this exact fact themselves in their own writings.

And this, the Mystery School claims, is why the famous painting of the last supper pictures the 12 followers or houses of the son in 4 groups of 3. The Seasons, with the sun in the center alone. On the round surface of the yearly calendar, you draw a straight line directly across the middle cutting the circle in half. One end being the point of the winter solstice, the other end being the point of the summer solstice. Then draw another straight line crossing the first one. One end of the new line being the spring equinox, the other end being the autumn equinox. You now have the starting points for each of the four seasons. This is referred to by all major encyclopedias and reference works both ancient and modern as the cross of the Zodiac.

Thus the life of gods son, is on the cross. This is why we see the round circle of the sun on the crosses of Christian churches. The next time you pass a Christian church, look for the circle, sun, on the cross.

On December 22nd, the sun going south reaches its lowest point in the sky. Our winter solstice. At that lowest point the sun stops moving on the sun dial for three days. Dec 22nd, Dec 23rd, and Dec 24th in the southern constellation known as the Southern Cross. Hence our savior, dead for three days died on the cross. The Southern Cross constellation, that is. This is the only time of the year folks that the Sun actually stops its movements in our sky according to the Mystery Schools. On the morning of Dec 25th, the Sun begins its annual journey back to us in the northern hemisphere, bringing of course our spring. Therefore on Dec 25th, the Sun is born again. And to this day his worshippers celebrate his birthday.

It is at this point that we should look at the significance of the recurring number 12 in the Bible. First 13 is said to be unlucky for humans, it is a heavenly number and represents the son plus the 12 equals 13. Christ plus the 12 disciples equals 13. Its unlucky for a different reason folks, and I will explain that on another program. It has to do with the persecution of the Mystery School. The Mystery Religion.[21] It would be well to get a Bible concordance and look to see how many times the number twelve is used in the entire Bible.

Remember the Mystery Religion is a religion of the heavens. Also in the Bible you will find many combinations of the number seven. In the Mystery Religion that represents the seven stars of the Pleiades. And you can see the emergence of the Mystery Religion in the UFO movement, when the Pleiadians [23] come to talk to Billy Myers in Switzerland. [24] Ha ha ha. Oh my. How we are deceived by these people.

Here are a few examples of the use of the number 12 in the Bible. The 12 months of the year, the 12 apostles of the Son, the 12 tribes of Israel, the 12 brothers of Joseph, the 12 judges of Israel, the 12 great patriarchs, the 12 old testament prophets, the 12 kings of Israel, the 12 princes of Israel, Gods son and temple at 12, and there are many more.

All of these examples and countless more derive directly from the ancient worlds fascination with the 12 signs of the Zodiac. Now remember folks what I’ve given you, is the teachings of the Mystery Schools. This does not necessarily reflect any of my own beliefs or my own religious beliefs, or those of WWCR. We cannot fight against these manipulators unless we know who they are and what they believe. What you want to believe is your own business.

As we noted before folks, the year was divided into 12 equal parts or months, and to each month was appointed a heavenly symbol or astrological sign. Three of these signs made up one season in the world of the heavens. Thus divided into four separate seasons. Each of the 12 monthly signs were called houses of the heavenly Zodiac. The astronomers of Babylon divided the sky into 12 houses. They did this to account for the fact that the planets were not always exactly in the ecliptic. But appeared to wonder a certain number of degrees either side of it. They therefore had to assume that each sign of the Zodiac extended its influence through a fixed portion of the sky. Which they thought of as a house to which a planet could return when it completed one of its journeys about the sun.

The great god of the day had its house in Leo, Leo the Lion of Judah. Where he ruled at the head of his splendor. The moon ruled in Cancer, at the right hand of the sun. The other planets were given two houses. One for day and one for night. And since the Zodiac divided the sky into twelve equal portions. Each of these houses were also equal, comprising thirty degrees or one twelfth of the three hundred and sixty degree circle. And the houses, signs of the zodiac were as follows, Aries was the ram or lamb of god. Taurus the bull, the golden calf. Gemini the twins which represented Cain and Able, Jacob and Esau or Jesus and Satan, for in Mystery Babylon Jesus and Satan are brothers, and in some sects of the mystery religion they are the same entity.

Cancer the crab, Leo the lion of the tribe of Judah, that can be found in Revelations 5 verse 5. Virgo the virgins, spring birth of gods son or Mary. Mary or Marie means pure thus Mary the virgin the mother of god when god is reborn or born in the spring. And that is where the mother holding the child, Isis with the child, Horus, all through the history of the world you will find a virgin holding a child in every culture, every language, in every continent, of this Earth. Libra the scales, Scorpio the scorpion, that back biting traitor Judas. Sagittarius the archer, Capricorn the sea goat, or the goat of Mendes. Aquarius man with the water pitcher, Pisces the two fish. The age that we are leaving at this point in time, is the age of Pisces. And according to the Mystery Religion, we are entering into the Age of Aquarius very soon and our future. And to them this has great meaning for it means the Dawn of the New Age, the age of the illumined man. The number of the man is 6-6-6 in the Mystery Religion. [25]

Today we have expressions when some one dies. We say things like they passed, they passed on or they passed away. The ancients said, they passed over, from one life to another. Over what? Over the river. And so it was with the coming of spring. As gods sun is resurrected from the death of winter to his new life in spring. This is why Christians celebrate the resurrection with a sun-rise service at Easter. And the Jews who knew this ancient religion from their time in captivity in Babylon celebrate the same with their Passover.

With this knowledge we now add the fact that the first deacon of the astrological sign of Virgo is Coma or the desired one of the nations. This was pictured by the ancient astrologers as a virgin girl holding a new born babe, hence our Madonna and child motif, so in the spring, our Virgo, gods son is born of a virgin. Incidentally the astrological symbol for Virgo is the letter M, or Marie, which means pure, hence Mary the pure virgin. And all through every culture you will sign-find other representations by other names of the virgin mother with the child. Isis with the child Horus, born of a magical intercourse, when Isis changes into a bird and flutters over the dead Osiris. Osiris representing the sun, Isis representing the moon. I will tell you the meaning of the child Horus, other than the sun in the morning, probably in another episode of the Hour of the Time.

Now, we belong to one another. According to the Mystery School, we are part of gods creation. We are part of a great fraternity of man. According to them, we are creations voiced to sing praises to god as we gather in the morning. He he he, the morning folks, to pray. The very time of day recalls our creation and our new creation in Christ, During the gathering time reflect on this mystery. Using the silence the sounds of morning, the Psalms and other scriptures, be aware that the rising sun is the image of Christ, our sun and source of life, and that is taken right out of a protestant churches leaflet calling for the congregation to gather for the Easter sunrise service.

Next we read at 1 Peter chapter 5 verse 4, that gods son is the chief shepherd. This word chief is very important, for at 1 Peter chapter 2 verse 6 and again at Ephesians chapter 2 verse 20, Gods son is called the chief cornerstone. Now in our research in the mystery schools we find that the word in Greek for chief cornerstone simply meant the peak of a pyramid. The peak of a pyramid, the corner foundation stone or peak of the pyramid, the prefix akro [26] or top most, was added by the Jews to the already existing Greek adjective pagonyios [27], or at the corner. In that way the translators of Isaiah rendered the Hebrew word for corner, pinya-esiah. 28-16 describing the stone which was a sure foundation and which probably had reference to the future messiah.

Well understood by the Christian writers was that of an important stone which was both akro, a peak, and a pagonyios, a corner stone. But there are four or more corners to a building and a stone and a corner cannot be uniquely significant. Although you will find in freemasonry, the ceremony of laying a corner stone for every building that is built, and you look at all the buildings in Washington DC you will see a cornerstone with a Masonic symbols, Masonic date of the Mystery Schools of the calendar of six thousand years. [28]

Well, we found that we don’t believe that it can be significant unless the stone be at the apex-apex of a pyramid where all corners meet and bond together and that is the secret of the truncated pyramid missing the cap stone, on the reverse of the Great Seal of the United States. For we have found in our research, that in the Mystery Religion the Master Mason is the cornerstone or peak of the pyramid. The illumined man who functions as the eye of Horus, or the spy for the Mystery Schools where ever he is at. [29] Just as the great pyramid near Mexico City is called the Pyramid of the Sun, so also the great pyramid of Egypt was actually dedicated to Horus the sun. A picture of this, you may see on the back of any One Dollar Bill, above the pyramid folks is the eye, the sun. The Eye of Horus, the Sun of God.

The New Testament tells us three different times that Gods Son was taught by and learned all things from the Father, he was the pupil. We are told at Mathew chapter 14 versus 17 and 19 that Gods son tends to his peoples needs with two fishes. The two fishes being the astrological sign all astrologers know as Pisces. Thus we have had for almost two thousand years, Gods son ruling in his kingdom or sign of Pisces, two fishes. As stated before these signs are called houses, therefore Pisces is the Lords house at this time. Truly the greatest fish story ever told.

According to astrology, sometime after the year 2010, catch that date folks, the year 2010 remember when I told you about 2001, Arthur C Clark [30] is obviously a member of the Mystery Schools, and Stanley Kubrick, who is responsible for making the movie is obviously a member also. According to astrology, sometime after the year 2010, the sun will enter into his new sign or his new kingdom. As it was called by the ancients this next coming sign or kingdom soon to be upon us, will be according to the Zodiac, the house or sign of Aquarius.

So when we read at Luke chapter 22 verse 10, we now understand why Gods son states that he and his followers at the last Passover are to go into the house of the man with the water pitcher. So we see in the coming millennium, Gods son will bring us into his new kingdom or house of Aquarius, the man with the water pitcher. Once we realize that in astrology each month is a sign, one of the so called houses of the Zodiac, and in heaven are twelve houses or twelve monthly signs. Than the words we read of Gods Son saying “in my fathers house are many mansions”, makes sense when translated correctly. The proper translation is as follows, Father House equals Heavenly Abode, Mansions equal Houses, so correctly read in the original text we read, in my father’s heavenly abode are many houses. Yes twelve to be exact, according to the Mystery Religion of Babylon.

By careful intention and study of the houses you will be enable to interpret Horoscopes. It is well to remember that just as the influence of one planet in one sign may be affected for good or ill by another planet in another sign, so the influence of planet and sign in general may be strengthened, weakened, enhanced, afflicted or otherwise altered by the influence of planets and houses, according to their beliefs. A rule of thumb to remember is that signs measure your inherent qualities. The planets influence those qualities, and the houses indicate directions for them. In other words the houses indicate certain things; any planet in a house influences or activates the things indicated.

Now this is all according to their religion, if you want more explanation please ask Nancy Reagan. [31] Any one familiar with modern day Christianity must surely know that it is said that we are living in the Last Days. This teaching is in part based on the idea expressed in Mathew chapter 28 verse 20 of the King James Bible where Gods Son says “I will be with you even to the end of the world”. End of the world? In another simple mistranslation to clarify and there are many in the Bible, with a proper understand of the actual words used, this end of the world is translated differently in the various bibles. Some say end of time, some say end of the days, and still others say conclusion of this system of things.

So what does all this talk about the End Times or End of Days really mean? Well here is the simple answer folks, according to the Mystery Schools when the scripture speaks of “the end of the world” the actual word used is not, I repeat is not, end of the world. The actual word in Greek is Aeon. Which when correctly translated means age. That’s spelled folks A-G-E. Any library will have bible concordances; Strong’s Bible Concordance is a good reference work to use here. Look up the word age. And any secular dictionary or Bible concordance. There you will find the word for age is from the Greek Aeon, or A-E-O-N.

Remembering that in astrology each of the twelve houses or signs of the Zodiac correspond to a two thousand year period of time called, and age. We now know we are one thousand, nine hundred and ninety two years into the house or age of Pisces. Now correctly understood it can rightly be said that we today in fact are living in the Last Days. Yes according to the Mystery Schools we are in the last days of the old age of Pisces. Soon gods son will come again into his new kingdom or new age, and that is where all this new-age movement and new age comes from. New Age of Aquarius. Man with the water pitcher, Luke chapter 22 verse 10.

That’s right folks the new Aeon or the New Age. This according to the Mystery Schools is the perversion of Christianity. This is the theme of the Bible, Gods son in his coming kingdom age the new age of Aquarius. Now what you choose to believe is your business. Remember, don’t get mad at me, I am teaching you the Mystery Religion of ancient Babylon. And I am telling you right now many people are practicing the mystery religion in secret and they hate Christians. They hate Christians because they believe Christianity is a perversion of there religion, and thus is there enemy. When viewing the shimmering rays of sunlight on a body of water at dawn or sunset according to the Mystery Schools, one can still see today, how Gods son walks on water.

Good night and God bless you all.

End Music.
Walk On The Water,  by Creedence Clearwater Revival [32]

[10] John Lester Nash Jr., I Can See Clearly Now (album), 1972. Cover performed by Liza Minnelli.
[11] Robert Klark Graham, The Future of Man, 1970
[12] Norman J. Bernill, Man’s Emerging Mind, New York, Dodd, Mead, 1955, p. 109.
[13] Theodosius G. Dobzhansky, Evolution, Genetics and Man, New York, Wiley, 1955, p. 334.
[14] The text has been published under Jordan Maxwell, Paul Tice and Alan Snow in That Old-Time Religion: The Story of Religious Foundations, 2000. (The source is probably from CAJI and written by someone of the lodge then published under Jordan Maxwell.) Note: Jordan Maxwell is a theosophist.
[15] The Mystery Schools propagate the lie that the sun is Jesus.
[16] Deut 4:24 and Heb 12:29 (Note: The Mystery Schools have a skill for twisting the Bible)
[17] The concept of reincarnation. It is espoused in the 1972 film Superman: The Movie, “You will make my strength your own, and see my life through your own eyes, as your life will be seen through mine. The son becomes the father, and the father, the son.”
[18] “Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!” Isaiah 5:20
[19] Antonio Vivaldi, Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “L’inverno (Winter) Largo, Composed in 1723.
[20] Quintus Septimius Florens Tertullianus, anglicised as Tertullian, (ca.160 – ca.220 AD) was a prolific and controversial early Christian Berber author, and the first to write Christian Latin literature. He also was a notable early Christian apologist and a polemicist against heresy.
[21] The Knights Templar were arrested on October the 13th 1307.
[22] The Pleiades in Greek mythology are the seven daughters of Atlas.
[23] Said to be a group of Nordic alien extraterrestrials and “multidimensional spirit beings” from the Pleiades star cluster. lso spelled Pleiadian or Plejaran.
[24] Billy Eduard Albert Meier, February 3, 1937, is a citizen of Switzerland who claims to be a UFO contactee.
[25] 666: (3 degrees in 6 acts). “And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” Revelation 13:17-18
[26] Ancient Greek ????? (akros, “edge, extremity”) is obviously a member of the Mystery Schools, and Stanley Kubrick, who’s responsible for
[27] Ancient Greek ????? (gonía, “corner, angle”)
[28] 0 C.E. + 4000 = year A.L. (Anno Lucious, “In the year of the light”)
[29] “Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes?” Matthew 21:42
[30] Clark wrote among others 2061: Odyssey Three (novel), 1987. 3001: The Final Odyssey (novel), 1997

Dit bericht is geplaatst in Mystery Babylon. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *