Sinistere Plaatsen 10 – Het Amerikaanse Capitool


Sinistere Plaatsen – Het Amerikaanse Capitool

(Vrij Vertaald: René Voogt)

Het Capitool is niet zomaar één of ander overheidsgebouw. Het is “het” spirituele centrum van de Verenigde Staten. Haar structuur, haar kunst en haar symbolen maken allemaal de grote betekenis van geheime broederschappen kenbaar voor de vorming van s`wereld machtigste overheid. We verkennen het Capitool en ontdekken de functies die dit gebouw een maçonnieke plek maken, de Amerikaanse Tempel van Salomo.

Het Capitool wordt door de gemiddelde Amerikaan bekeken als de zetel van democratie, waar de grote politieke beslissingen genomen worden. Er zijn er maar weinig die de spirituele elementen van de architectuur en de symboliek van het gebouw herkennen, iets dat het letterlijk tot een tempel van maçonnieke mysteries maakt. In het midden van dit alles staat George Washington, een 33e graad vrijmetselaar gezalfd als de “Amerikaanse Christus”. Het gebouw (het Capitool) omvat vele kleine begrippen onbekend voor de gewone man, maar voor de bouwers was het kennelijk van groot belang: de uitlijning met hemellichamen, het belang van de leylijnen, occulte numerologie, spirituele energie, enz. Deze dingen klinken misschien als “idiote Nieuw Age troep” voor de gewone Man, maar niet voor de Founding Fathers (oprichters), die er grote waarde aan toegeschreven. Hier een kijkje naar de betekenis van het Capitool.

Gebouwd door de vrijmetselarij

Het Capitool, als bijna heel Washington DC, is bijna geheel ontworpen door vrijmetselaars, en bevat, geïntegreerd binnen haar architectuur en kunstwerk, de “sleutel tot het geheim” vd Vrijmetselaars / Iluminati.

Het Capitool, in Washington, DC, was de creatie van een reeks architecten die bijna allemaal vrijmetselaars waren. Oorspronkelijk ontworpen door William Thornton (1759-1828), maar het werk werd voltooid door broeder Benjamin Latrobe (een leerling van de Engelse architect Samuel Pepys Cockerell, 1754-1827), die het ook heeft verbouwd na de oorlog van 1812. De zij vleugels en de grote koepel werden later toegevoegd door Broeder Thomas Ustick Walter.
-Phoenixmasonry.org

Het leggen van de eerste hoeksteen door Washington in volledige maçonnieke kledij

De hoeksteen van het Amerikaanse Capitool werd gelegd met een maçonniek Eerbetoon op 18 september 1793 onder de auspiciën van de Grote Loge van Maryland. Tijdens de ceremonie, had president George Washington de leiding. Achtbare Broeder Washington werd bijgestaan door RW Bro. Joseph Clarke, Grote Meester Pro. TEM. van Maryland, Wor. Elisa C. Dick, Meester van Alexandrië in Loge nr. 22 van Virginia (Washington z`n thuis Loge) en Wor. Valentijn Reintzel, Meester in Loge nr. 9 van Maryland (nu de Potomac Loge nr. 5 van het District Colombia).
-Ibid.

Geografische Lay-out

Het Capitool kijkt recht op het Washington Monument

Washington DC is zeer zorgvuldig aangelegd in overeenstemming met oude occulte principes. Het Capitool is een essentieel onderdeel van het ontwerp door de locatie en z`n vorm. Het belangrijkste kenmerk van het Capitool is natuurlijk de enorme koepel die een zware symbolische betekenis met zich meedraagt, zoals we later zullen zien. Deze koepel kijkt recht op het Washington Monument, de 555,5 voet hoge (6666 inches) replica van een Egyptische obelisk. Deze lay-out is opvallend gelijkbaar met het St.Pieter ’s plein bij het Vaticaan, waar ook een obelisk recht voor een gigantische koepel staat.

St.Pieter`s Plein, Vaticaan. Een obelisk recht voor een koepel.

Dezelfde lay-out vindt je in Parijs, Astana en vele andere steden. Dat is geen toeval: deze lay-out draagt een belangrijke alchemistische betekenis. In bijna alle culturen wordt de koepel geassocieerd met het vrouwelijke principe, de baarmoeder, de matrix. Tegenover, de obelisk, het oude Egyptische fallus symbool en vertegenwoordigt het mannelijke principe. De vereniging van deze twee beginselen geeft de geboorte aan een derde entiteit, een nakomeling, wat omschreven kan worden als “spirituele energie”. Of deze energie nu symbolisch is, of, dat het een tastbare realiteit is, is iets waar ik (nog) niet gekwalificeerd genoeg voor ben om op vooruit te lopen. Velen theorieën beweren dat dergelijke vormen als piramides, koepels en bogen, energie ofwel kunnen binnenhalen, onttrekken of verspreiden in hun omliggende omgeving, maar ik laat deze analyse aan een ander over. Het thema vereniging van mannelijke en vrouwelijke principes is heel gebruikelijk in occulte architectuur en is het makkelijkst te herkennen.

Laten we eens kijken naar het Capitool. Stel je een denkbeeldige rechte lijn voor vanaf de punt van de koepel van het Capitool en je gaat naar beneden, recht naar de crypte. Zo gaan we het Capitool verkennen.

Vrijheid`s beeld

Bovenop de koepel van het Capitool staat het raadselachtige Vrijheid`s beeld op een bolvorm, die waarschijnlijk de Aarde vertegenwoordigen. Op deze bol staat: “E Pluribus Unum” (Uit Velen, Eén).

Het is een vrouwelijk allegorisch figuur wiens rechterhand het heft houdt van een zwaard in de schede, terwijl de laurierkrans van overwinning en het schild/wapen van de VS beklemd zit in haar linkerhand. Het wapen is bijna hetzelfde als het Grote Zegel van de VS, met dertien strepen, behalve dan dat de leider sterren heeft (weer, dertien). Haar chiton wordt gehouden door een broche met de inscriptie “VS” en is gedeeltelijk bedekt door een zware, op Indiaanse stijl omzoomde deken, gegooid over haar linker schouder. Symbolisch kijkt ze naar het oosten richting de hoofdingang van het gebouw, wat overigens betekent, dat de zon nooit beschikt over vrijheid.

Dus wie is deze Godin die bovenop de top staat van het belangrijkste gebouw van Amerika en met uitzicht op het Capitool? Ze is zeker niet de Maagd Maria (je zou versteld staan van het aantal mensen die dat denken) en ze kan ook niet worden geassocieerd met een oude godin. De waarheid is, dat het district haar naam draagt. D.C. = District of Columbia. Zij is de allegorische Godin van Amerika, het typisch Amerikaanse mythologische figuur, Columbia.

De Koepel

De koepel van het Capitool kenmerkt in haar occulus (oog) een ongelooflijk belangrijke schildering dat de filosofische, spirituele en politieke doelen van de Founding Fathers (oprichters) onthult. Zeldzaam zijn de schrijvers die de gnostische, alchemistische en esoterische betekenis van dit werk besproken hebben, en toch is het bezocht door miljoenen toeristen. Het interessante boek “Freedom’s Gate”, geschreven door William Henry en Mark Gray is het enige werk dat ik heb kunnen vinden dat de mystieke betekenis van dit schilderij genaamd “De apotheose” analyseert.

“De apotheose” is het werk van Constantino Brumidi, een Italiaanse kunstenaar die beroemd werd om zijn schilderijen in opdracht voor het Vaticaan en Paus Pius IX. In 1848, werd een poging ondernomen om de pauselijke macht van het Vaticaan omver te werpen, wat werd geleid door vrijmetselaar Giuseppe Mazzini, en leiden tot een periode van chaos en de vlucht van de paus. De revolutie was echter niet succesvol en de pauselijke macht werd hersteld door een Europese coalitie. Verrassend genoeg werd Brumidi gearresteerd en schuldig bevonden voor het leiden van Mazzini’s revolutionaire groepen om het Vaticaan omver te werpen. Hij zat een deel van zijn straf uit in gevangenissen, maar kreeg later toestemming Italië te verlaten naar de VS onder de voorwaarde dat hij nooit meer terug zou keren. Hij maakte vervolgens voor zichzelf naam in de VS door te werken voor occulte broederschappen als de jezuïeten en dergelijke. Burmidi`s verhaal staat in perfecte overeenstemming met de status van het Capitool als het “anti-Vaticaan” of de spiegel, de Mysterie Religie is het tegenovergestelde van het Vaticaan. Laten we eens kijken naar Brumidi magnum opus, de apotheose (verheerlijking).

Een apotheose kan worden gedefinieerd als de verheerlijking van een onderwerp tot goddelijk niveau. Met andere woorden, dit schilderij beeldt de elevatie van George Washington uit tot een goddelijke status, zoals Jezus Christus. Hij wordt getoond al zittend op een regenboog en achter hem is de toegangspoort, de vortex, en de zonnepoort naar de hemel (de geestelijke wereld). Zoals hierboven vermeld, vertegenwoordigt de koepel (esoterisch) de baarmoeder, schenker van het leven. Washington staat op het punt de baarmoeder van de koepel te verlaten om de wedergeboorte te ervaren als een onsterfelijke God. William Henry heeft op de juiste wijze beschreven dat Jezus Christus zijn goddelijkheid werd geportretteerd op een vergelijkbare manier als in de oude religieuze kunst.

“Het Laatste Oordeel” (detail) van Hans Memling – Christus op een regenboog met zonnepoort achter hem

“Christus als Majesteit”. Hier nogmaals Jezus op een regenboog, omringd door religieuze figuren.

De apotheose stuurt daarom een duidelijke boodschap: George Washington is de Amerikaanse Christus. Dit klinkt misschien godslasterlijk voor de gemiddelde Christen, maar het staat in perfecte harmonie met de maçonnieke / Rozenkruisers / gnostische filosofie van de bouwers van het Capitool.

De esoterische leringen van deze genootschappen verklaren dat er een goddelijke vonk sluimert in ieder mens. Deze innerlijke-godzaligheid kan worden bereikt door strikte intellectuele en spirituele vorming en het onderwijzen van occulte kunsten. Het resultaat van een succesvolle training is de geboorte van de geperfectioneerde persoon, een Christus, een Goddelijk-mens. Rozenkruisers geloven dat de leer van Jezus Christus, net zoals Boeddha, het pad naar spirituele hervorming toont dat men moet ondergaan om verlichting te bereiken. George Washington, als een 33ste graad Vrijmetselaar heeft dit verheven niveau bereikt.

In tegenstelling tot bovengenoemde schilderijen van Jezus, waar hij omringd werd door engelen en Heiligen, wordt Washington omringd door belangrijke figuren uit het oude Heidendom, wat ingewikkelde onderdelen zijn van de maçonnieke geheimen:

Toth Hermes met zijn Caduceus (slangenstaf) en gevleugelde hoed

Poseidon, de koning van Atlantis en zijn dochter Venus

 

Vulcan, God van het vuur en esoterisch ook de god van de Alchimie

 

Vrijheid (aka Columbia) het verjagen van Koningen en tirannen

 

Ceres Godin van de landbouw

Minerva Godin van de wijsheid

Hermes, Poseidon, Vulcan, vrijheid, Ceres en Minerva zijn bedoeld om respectievelijk handel te vertegenwoordigen, scheepvaart, mechanica, oorlog, landbouw en wijsheid. Het schilderij verbergt echter een esoterische, alchemistische betekenis.

Alchemistische Betekenis

Alchemie is zowel wijsbegeerte als praktijk met als doel het bereiken van ultieme wijsheid en onsterfelijkheid, waarbij de vooruitgang van de alchemist, alsmede het vervaardigen van verschillende vermogens, worden beschreven als het bezitten van ongewone eigenschappen.

Het uiteindelijke doel van de alchemist is de verwezenlijking van het “Grote Werk”, wat bestaat uit de transmutatie van onedele metalen in goud, of esoterisch, de transmutatie van mens tot Goden. Het schilderij weerspiegelt deze harmonie tussen de elementen van de alchemie, de lucht, het vuur, water en de aarde die respectievelijk worden belichaamd door Hermes, Vulcan, Ceres en Poseidon. George Washington zelf wordt afgebeeld op een vergelijkbare manier als figuur van de “Alchemie” op de zeer esoterische Notre-Dame kathedraal in Paris.

“Alchemie” op de Notre Dame kathedraal in Paris

Washington wijst naar een boek

“In alchemistische symboliek is Washington zijn troon de zetel van wijsheid. Hij is vergelijkbaar met de Alchemie van het Grote Werk op de Notre Dame kathedraal. Commentaar gevend over dit zegel en de mysterie van de kathedralen, zegt Fulcanelli dat Alchemie vertegenwoordigd wordt door een vrouw met haar hoofd ‘in’ de wolken. Zittend op een troon, houdt ze in haar linkerhand een scepter, het teken van de Koninklijke macht, terwijl haar rechterhand twee boeken ondersteunt, één gesloten (esoterisch), en de andere open (exoterisch). Ondersteund tussen haar knieën en oplopend langs haar lichaam is de Scala philosphorum – de ladder van de filosofen – ook wel bekend als de Scala dei of ladder naar de Hemel. Net als Alchemie, is George Washington in de wolken. Maar in plaats van een scepter heeft hij een naar beneden gericht zwaard. Hij leidt ons naar een open boek. Dit is het boek van het licht, het boek van de hemelse geheimen. Wat zijn dan deze geheimen? “
-W. Henry, Freedom’s Gate

De crypte

Direct onder de koepel, op de vloer bevind zich de crypte van het Capitool. Het omvat 40 Dorische zuilen welke de verdieping erboven ondersteunen. In het midden van deze cirkel van kolommen is een messing stervormig kompas wat letterlijk het hart van Washington DC markeert.

Alle straatnamen in Washington DC staan toegeschreven in relatie tot deze ster.

Als u de andere artikelen van “Sinistere Plaatsen” hebt gelezen over het Overheidsgebouw Manitoba en het Hooggerechtshof van Israël, zult u merken dat al deze gebouwen zijn uitgevoerd met een crypte en kolommen geplaatst in een cirkelvorm met een ster in het midden ervan, welke direct uitgelijnd zijn met de top van de koepel. Dit onderscheidende kenmerk dat aanwezig is in deze moderne maçonnieke tempels bezit een bijzondere betekenis.

Washington’s Graf

Onder de crypte is Washington’s Graf. Zijn lichaam verblijft echter op Mount Vernon, iets dat te wijten is aan een juridische strijd. Je zou echter kunnen redetwisten of het niet de bedoeling was dat het graf leeg zou zijn … een beetje zoals Jezus Christus was. Washington was geen mens, maar een God.

Diverse objecten

Het is onmogelijk om alle opvallende kenmerken van het Capitool te behandelen in één enkel artikel, maar hier zijn enkele interessante foto’s.

Afgewezen Washington Standbeeld


Deze sculptuur toont een met ontblote borst vurige Washington (gemodelleerd naar Zeus van Olympia) en was bedoeld om te worden tentoongesteld op het Capitool. Het veroorzaakt een controverse en het maakte dat onder de Christelijke, en zeer puriteinse vroege Amerikanen mensen zich ongemakkelijk voelden. Niemand begreep echt waarom ze naar een naakte Washington moesten kijken. Ze begrepen ook niet waarom hij werd afgebeeld als een Heidense God. Het staat nu in het Smithsonian museum.

Gênante Afgewezen Sculptuur

Dit is gemaakt door hetzelfde meesterbrein die ons bovenstaande Washington-Zeus-Baphomet sculptuur bracht, Horatio Greenough. Het toont een sterke witte gematigde man die probeert een gekke woeste indiaan te overmeesteren. De sterke Witte man, die bijna 2 maal zo groot is, zegt tegen hem: “Ssst, het is OK kleine wilde, je ellende is voorbij. Onze grote beschaving zal goed voor u zorgen”. Dit niet-offensieve werk draagt de toepasselijke naam “De Redding” en heeft een tijdje in de rotunda (onder de koepel) van het Capitool gestaan. Het staat nu in de opslag en bevind zich naar verluidt in slechte staat.

Gebedsruimte Venster

In 1955 werd een gebedsruimte gecreëerd naast de rotunda van het Capitool. Het venster toont de Goddelijke-mens Washington al biddend, en het bevat tal van andere interessante symbolen die u misschien herkent ..

De verheerlijking van Lincoln

…. Awkward.

Tot slot

Simpel gezegd, het Capitool is Amerika`s ceremoniële centrum. Het is waar de Amerikanen de inhuldiging vieren van hun nieuwe president en waar ze degenen eren? die overleden zijn. Of we zijn getuige van Obama`s opmars via de 33treden naar het Capitool na zijn inauguratie of we zien Gerald Ford zijn kist op een beeldscherm onder “De apotheose”, alle rituelen zijn volledig doordrongen met occulte symboliek. Het is gewoon onmogelijk om dit land, zijn leiders en hun filosofie te begrijpen zonder begrip van hun maçonnieke oorsprong.

Originele artikel:

http://vigilantcitizen.com/?p=1734

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

—————————————————————————————————————-

English Version

Please Visit The Original Artikel

http://vigilantcitizen.com/?p=1734
 
Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

3 reacties op Sinistere Plaatsen 10 – Het Amerikaanse Capitool

 1. Dick. schreef:

  Precies in het midden van de Amerikaanse burgeroorlog werd Farao naar Amerika gehaald.In 2006 werd hij terug naar Cairo gebracht.
  In de tussentijd werd Amerika welvarend en ging de (fin-politiek-militaire) wereld heersen,,waarna “‘de day the Dollar,,,,,
  George washington op de Dollar.
  RA staat voor Farao.

  America= RA Me CAI.
  Dollar=RA-DOLL.
  Capitol= Oilpact.

  Zomaar niet van de kleinste organisaties uit RA.

  RA heerste en staat symboliek voor de tijd,,anno 2651vc begon deze tijd,,Yhwh Noah Regenboog,,,ofwel 7 dagen van 666 jaren.

 2. Pingback: Prophetic Pillars on St. John the Divine Cathedral? | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *