Veritas News – (Eng + NL) Skywatch Towers Catch On, See Continued Use

English Version halfway the Page

Big Brother op de Loer Uitkijktorens in de straten.

Veritas News Exlusive

07May10

Big Brother op de Loer
Uitkijktorens in de straten.
By David R.
(Vrij vertaald René Voogt)

Een relatief nieuwe surveillance trend waarin een mobiele toren is verwikkeld, Skywatch genaamd, die in het laatste decennium terrein aan het winnen is. De politie rapporteert vanuit het hele land, samen met ooggetuigen en alternatieve media, die deze in aantalen toenemende torens bevestigen, welke gebruikt worden in een breed scala voor politie en voor de beheersing van mensenmassa`s ze zijn al gesignaleerd aan zijkanten van snelwegen, kruispunten in de stad, bij voetbal en tenniswedstrijden, huisvesting in de regeringsbuurten, in winkelcentra`s en winkelcentrum parkeerplaatsen.

De Skywatch toren is een mobiel, bemande surveillance platform gemaakt door ICx Technologies, dit is een aangepaste versie van toezicht torens oorspronkelijk ontworpen voor militair gebruik en voor grensbewaking. Het kan worden opgevouwen en naar zijn plaats worden getrokken, en binnen tien minuten kan zijn robuuste frame, vijfentwintig meter de lucht in verhoogd worden. Het beschikt over een airconditioning, verwarming, tweeman`s cabine met getinte ruiten, zoeklicht, luidsprekers, en verschillende, aanpasbare camera systemen. En meestal op het dak van de cabine aangebracht is een eigen ‘DefendIR’, een eivormige, infrarood camera en recorder in staat om 360° te draaien.

Terwijl een aantal landen en de politie diensten de Skywatch torens in 2003 en 2004 kochten, heeft het grootste deel van de aankopen van deze eenheden plaatsgevonden na het midden van de jaren 2000. Om slechts een handjevol te noemen uit een lange lijst van beschikbare verslagen, persberichten en gemeenteraad vergaderingen: kocht Prins William, Virginia die van hun in 2005, Davidson County, Tennessee en Highland Village, Texas kochten in 2007, Columbus, Ohio kocht in 2008, Webb County, Texas en Richmond, Virginia kochten er elk één in 2009, en Margate, Florida kochten er één slechts drie maanden geleden.

Terwijl vele rapporten onduidelijk zijn over de vraag hoe precies deze Skywatch eenheden werden aangekocht, bepaald een handjevol dat het geld ervoor werd verleent via federale subsidies uit een herstelwet. In 2008, bijvoorbeeld gebruikte Memphis, Tennessee 120.000 dollar subsidie voor een Skywatch toren, en in 2009 spendeerde Hickory, North Carolina ook een deel van hun 2,2 miljoen dollar subsidie daaraan. Andere bronnen voor financiering lijken af te komen van het Department of Homeland Security. In 2006 kocht Plano, Texas er één ter aanvulling – naast een nachtkijker en aanverwante surveillance technologieën – met een gedeelte van de 280.000 dollar toegekend door Homeland Security, en we kunnen ook bevestigen dat UASI (Urban Area Security Initiative) aankopen van de DHS financierde voor Skywatch torens in Miami, Florida, Albany, New York en San Diego, Californië.

Tot op heden zijn deze mobiele surveillance platforms gebruikt in bijna elke omgeving, van druk bevolkte winkelstraten tot aan vreedzame protesten en sportieve evenementen. Als een onderdeel van Operatie IMPACT, bijvoorbeeld, een zelfverklaard ‘consortium’ bestaand uit zeventien New York provincies en rechtsgebieden, voor het creëren van “formele partnerschappen” tussen de “lokale, provinciale, nationale en federale wetshandhavingsinstanties”, ICx Technologies voor ‘Skywatch platforms zijn opgericht in Times Square, Harlem, Crown Heights, Dombo en de US Open.

Verslagen van de media vanuit het hele land tonen aan dat de torens ook worden gebruikt op parkeerplaatsen in Mobile, Alabama, in New Orleans, in het Liberty Bowl en New Year’s Eve gebeurtenissen in Tennessee, buiten DC metro’s, en bij het Richmond festival en het marathon gebied.

Meest recentelijk, werd de sportieve DefendIR, Skywatch toren ingezet tijdens het 15 April, Washington, DC Tea Party protest.

Originele artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=2415

—————————————————————————————————————-

English Version

Veritas News Exlusive

07May10

Skywatch Towers Catch On, See Continued Use

By David R.

A relatively new surveillance trend involving a mobile tower, called Skywatch, has been gaining ground in the latter part of the decade. Annual police department reports from across the country, along with eyewitness and alternative media reports, confirm that these towers are in increasing demand, and are now being used in a wide array of policing and crowd control scenarios—they’ve been spotted on the sides of highways, in city intersections, at football games and tennis matches, in government housing neighborhoods, and in mall and shopping center parking lots.

The Skywatch tower is a manned, mobile surveillance platform made by ICx Technologies, which has been adapted from surveillance towers originally designed for military and border patrol use. It can be folded up and towed into place, and within ten minutes its sturdy frame can be elevated twenty-five feet into the air. It boasts an air-conditioned, heated, two-man cabin with tinted windows, floodlights, loudspeakers, and various, customizable camera systems. Commonly, affixed to the cabin’s roof is ICx’s own ‘DefendIR,’ an egg-shaped, infrared camera and recorder capable of panning 360°.

While a number of county and state police departments have purchased Skywatch towers in 2003 and 2004, the bulk of the purchases of these units has occurred after the mid 2000s—to list only a handful from a litany of available annual reports, press releases, and city council meetings: Prince william, Virginia purchased theirs in 2005, Davidson County, Tennessee and Highland Village, Texas purchased theirs in 2007, Columbus, Ohio purchased theirs in 2008, Webb County, Texas and Richmond, Virginia each purchased one in 2009, and Margate, Florida purchased theirs just three months ago.

While many reports are unclear as to how exactly these Skywatch units are purchased, a handful stipulate that the money for them came from federal Recovery Act grants. In 2008, for instance, Memphis, Tennessee used $120,000 of grant money on a Skywatch tower, and in 2009 Hickory, North Carolina spent part of their $2.2 million grant on one as well. Other sources of funding appear to be from the Department of Homeland Security. In 2006 Plano, Texas purchased one—in addition to night vision goggles and related surveillance technologies—with a portion of a $280,000 Homeland Security grant, and we can also confirm that UASI (Urban Area Security Initiative) grants from the DHS have funded purchases of Skywatch towers in Miami, Florida, Albany, New York, and San Diego, California.

To date, these mobile surveillance platforms have been used in nearly every environment, from crowded city streets to peaceful protests and sporting events. As part of Operation IMPACT, for example, a self-proclaimed ‘consortium’ comprised of seventeen New York counties and jurisdictions, creating “formal partnerships” between “local, county, State, and federal law enforcement agencies,” ICx Technologies’ Skywatch platforms have been set up in Times Square, Harlem, Crown Heights, DUMBO, and the U.S. Open.

Reports from media across the country also show the towers being used in parking lots in Mobile, Alabama, in New Orleans, at the Liberty Bowl and New Year’s Eve events in Tennessee, outside D.C. metros, and at Richmond area festivals, marathons, and bars.

Most recently, sporting DefendIR, Skywatch was deployed at the April 15th, Washington, D.C. Tea Party protest.

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=2415

 

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht, Veritas Nieuws Service met de tags , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *