wie is Robin de Ruiter? zijn boeken en Interview

In dit artikel een opsomming van de boeken van Robin de Ruiter. Dit zijn echte aanraders voor iedereen die echt WIL weten.

wie is Robin de Ruiter ?

Robin de Ruiter (Enschede 1951 is in Nederland geboren schrijver. De Ruiter is echter grotendeels in Spanje opgegroeid.) In Spanje studeerde hij theologie, geschiedenis en Spaans en behaalde in 1974 zijn titel. Als schrijver begon hij zijn carrière als freelance schrijver voor diverse Spaanstalige tijdschriften. Zijn schrijf/werkgebied was die van de politiek en religie.

Later zou zich meer gaan richten op het schrijver van boeken, daarvoor doet hij altijd veel onderzoek, met name in Latijns-Amerika staat hij bekend om zijn door hun omschreven buitengewoon onderzoekvermogen. Hij werd echt heel bekend door het boek, De verborgen macht achter de Jehova’s Getuigen, wat als goed inzicht geeft in de wereld van Jehova’s Getuigen.

De meeste van De Ruiter’s boeken werden goed verkocht en bestsellers. Diverse boeken verschenen ook in meer dan 40 landen. Eén van de bestsellers van zijn was het boek, George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001, waarvoor hij ook in 2005 De Frontier Award kreeg. Overigens verscheen het boek in Nederland via een uitgeverij die hij zelf opgericht had nadat hij geen uitgeverij kon vinden die het boek wilde uitgeven.

(Investigative journalism – Onderscheiden met de FRONTIER AWARD 2005)

De boycots volgen elkaar op!

Robin de Ruiter had als eerste het boek over de aanslagen op 11 september in Duitsland gepubliceerd. Zaken zoals de geheime CIA vluchten werden toen al in het boek vermeld. In Nederland wordt het boek doodgezwegen door de pers en veel boekhandels weigeren het te verkopen.

Ook zijn nieuw boek DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN wordt geboycot. Dit boek, vertaald en uitgebracht in meer dan veertig landen, voert ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Dit boek omvat meerdere opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde. Ze verschenen voor het eerst in boekvorm in 1989 bij zijn uitgever in Mexico. Maar in Nederland bleek het onmogelijk om dit boek te publiceren. Zonder uitzondering gaven gerenommeerde uitgevers te kennen dat ‘Nederland nog niet klaar was voor dit boek’.

Hetzelfde overkwam hem met de uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Dit boek oogstte op vele internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek groot succes. Ondanks het wereldwijde succes van dit boek kreeg hij van Nederlandse uitgevers commentaren als ‘te explosief’ en ‘te gevaarlijk’. En dat uitgerekend in een land als Nederland!

Maar weerstand schept kracht en in februari 2005 besloot hij het boek zelf in Nederland uit te geven. In november werd George W. Bush en de mythe van al-Qaeda bekroond met de jaarlijkse ‘Frontier Award 2005’ voor de meest spraakmakende uitgave en het diepgaande onderzoek dat eraan vooraf ging. De prijs werd ten overstaan van de voltallige media uitgereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot in andere landen werd het boek echter door diezelfde media collectief doodgezwegen… Wat is er hier aan de hand?

Wegens het succes besloten we ook de ‘voorloper’ van het boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda in eigen beheer in het Nederlands uit te geven. De Nederlandse vertaling van De 13 Satanische Bloedlijnen is een nieuwe, geactualiseerde uitgave van het oorspronkelijke boek. Ook de nieuwe uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Robin de Ruiter heeft volgende boeken gepubliceerd:


George W. Bush en de mythe van al-Qaeda

De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

De schrijver komt in dit internationaal ‘bekroonde’ boek met een groot aantal opzienbarende feiten, waardoor een beeld van de duivelse aanslagen op 11 september 2001 ontstaat, dat sterk afwijkt van de officiële versie. Waar anderen alleen maar vragen stelden en twijfels hadden, ontwikkelt de auteur voor het eerst een hele andere versie van het gebeuren. Met brisante insider-informatie en nog nooit eerder gepubliceerde bronnen wordt er aangetoond dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren. De zogenaamde terroristen waren vermoedelijk dubbelagenten. Zij dienden uitsluitend de ware schuldigen te camoufleren en hun opdracht was het spoor in de richting van de Islam te leggen. Wie nog niet weet, hoe Washington de wereld rijp maakte voor de oorlog tegen het terrorisme, kan niet om dit boek heen.

Dit boek dient ertoe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en waarom. De auteur laat in dit boek niets of niemand onberoerd en toont – aan de hand van talloze feiten – de ontluisterende gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek.

ISBN 90-801623-3-7
Paperback: 230 pagina’s
Prijs 18,50 EURO

Ook verkrijgbaar in het Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.


De 13 Satanische Bloedlijnen – Wegbereiders van de Antichrist

WAT U EIGENLIJK NIET WILDE WETEN …

Dit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Anders dan in populaire New age thrillers en romans voert Robin de Ruiter ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig historici zijn hiervan op de hoogte. Daarmee herschrijft de auteur onze wereldgeschiedenis vanaf het vroege Christendom tot op de dag van vandaag. Het gaat niet zo goed met deze aarde. Het gaat ook niet zo goed met de mondiale verhoudingen tussen vele landen. Maar wat is de echte reden hiervan?

Bestsellers veroveren de wereld en leidden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de Antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam “Dan” uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de Illuminati.

Dit boek – uitgegeven in meer dan 40 landen – is een van de meest spraakmakende publicaties over de Antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in De 13 Satanische Bloedlijnen – De Wegbereiders van de Antichrist zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing …

… OVER DE BIJBEL EN DE ANTICHRIST

ISBN: 90-801623-4-5
Prijs 22,00 EURO
Paperback: 318 pagina’s

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.


Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic

Alle media over de hele wereld schetsen Slobodan Miloševi? als “De Slachter van de Balkan”. Als u dit oordeel over de voormalige president van Joegoslavië gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.

Slobodan Miloševi? zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaar bewaakte gevangenis in Den Haag. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde als eerste dat Miloševi? geen natuurlijke dood gestorven was. En er zijn genoeg feiten waaruit blijkt dat het niet om zelfmoord ging …
De bewijsvoering van het Internationale Gerechtshof in Den Haag stond er zeer slecht voor. Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de aanklacht niet eens het papier waard was waarop het geschreven stond. En Milosevic stond op het punt belangrijke getuigen op te roepen die het de aanklaagster wel eens moeilijk zouden kunnen maken, zeker gezien het feit dat haar getuigen voornamelijk valse verklaringen hebben afgelegd. Met angst en beven heeft het ‘tribunaal’ dit moment naderbij zien komen.

De Russische generaal Leonid Iwaschov verklaarde: “Slobodan Miloševi? was de enige man die glashelder kon getuigen van de rol van Verenigde Staten tijdens de bloedige desintegratie van Joegoslavië in de jaren negentig – volledig en tot in detail. En dat is precies waarvoor hij vocht tijdens zijn terechtstelling voor oorlogsmisdaden en genocide.”

Werd Miloševi? misschien het zwijgen opgelegd voordat hij de misdaden van onze machthebbers pijnlijk bloot zou leggen? De dood van Miloševi? betekent dat degenen die Joegoslavië bombardeerden, de werkelijke daders, voor eens en voor altijd vrijuit gaan. Ze kunnen nooit meer worden vervolgd.”

WIE VERMOORDDE MILOSEVIC EN…WAAROM?

Lees de feiten en oordeel zelf …

ISBN: 90-801623-5-3
Prijs 16,90 EURO
Paperback: 122 pagina’s.


Verschijnt binnenkort in beperkte oplage. Ook verkrijgbaar in het Duits en Italiaans

Hoe kan je deze boeken bestellen ?

Deze internationale bestsellers zijn verkrijgbaar via de boekhandel of met vooruitbetaling bij Mayra Publications. Stort het totaalbedrag van uw bestelling, onder vermelding van de ISBN nummers van de gewenste boeken, uw naam en adres op rekeningnummer 44.84.56.729 op naam van Mayra Publications te Enschede. U ontvangt uw bestelling binnen drie dagen thuisbezorgd zonder verzendkosten.

Originele artikel:
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=1414


De werkelijke oorzaak van de huidige economische crisis. Hoe onze politici ons Nederlanders voor de gek houden en bedriegen. NEDERLANDERS ONTWAAKT!

Wij leveren, bemiddelen juist in die boeken, die vaak moeilijk, zelfs in de erkende boekhandel, verkrijgbaar zijn. Én we bemiddelen hierin zonder u de normaliter gevraagde porto- en verpakkingskosten in rekening te brengen.

Tevens kunnen wij u alle uitgaves van Uitgeverij Aspekt leveren, en deze ook ZONDER porto en/of verpakkingskosten.

HET BESTELLEN VAN EEN OF MEERDERE BOEKEN IS VRIJ EENVOUDIG.
VERMELD DE TITEL VAN HET GEWENSTE BOEK EN UW NAAM EN ADRES EN PER E-MAIL NAAR: videl049@planet.nl EN STORT HET GEVRAAGDE BEDRAG OP:
Bankrek.: 1239.37.299 t.n.v. H.M.S.Videler  te Zwolle.
Liefst bij de overboeking zelf ook nog eens uw naam en adres vermelden.
De prijzen zijn ALTIJD inclusief verpakkings- en portokosten.
Voor mensen die in België of elders woonachtig zijn, vermeld ook de BIC -code bij uw bankbetaling: RABONL2U  en het IBAN nr. NL24 RABO 0123 9372 99


De komst van de Transitie

HET EINDE VAN ONS

INDIVIDUEEL ZELFBESCHIKKINGSRECHT?

Robin de Ruiter’s auteurscollectief

In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die in het verleden gekend hebben om ons heen afbrokkelen. We leven in een verscheurde samenleving waarin gemeenschappelijke waarden en normen vervagen of niet meer aanwezig zijn.

Velen vragen zich af: “Hoe zijn we in deze chaos beland? Wat staat ons nog te wachten?”

Men krijgt geen hoogte van wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Dit unieke boek probeert hierin wat inzichten te verschaffen.

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. Spoedig zal het gedaan zijn met onze vrijheid.

Een totale integratie van mens en techniek is gepland. Het moment dat deze ontwikkelingen onomkeerbaar zullen worden, wordt de ‘Transitie’ of ‘Paradigma-verandering’ genoemd; een technocratische dictatuur waarin geen individuele keuzemogelijkheid meer bestaat.

De aanloop naar de Transitie, waarover diverse leidinggevenden in de politiek en media al langer melding maken, is al eeuwen geleden begonnen. De schokgolven die voortkomen uit de drastische veranderingen van de Transitie zullen geen regio, geen samenleving onberoerd laten. De ontreddering veroorzaakt een complete verbreking met de tot dan toe geldende stelsels van intermenselijke relaties en geloofsovertuigingen. Nederland is het land waar de ‘Transitie’ zal aanvangen!

In dit boek wordt op een rij gezet en geanalyseerd hoe de Transitie tot stand gekomen is en hoe het feitelijk werkt. Wie er aan de knoppen zitten en wie belang hebben bij deze totale integratie. Ook op de vraag over wat voor toekomst ons te wachten staat, krijgt de lezer antwoord.

Deze publicatie is een betoog; het resultaat van een serie gesprekken gevoerd met een ‘ingewijde’.

Dit unieke boek gaat niet over personen, politiek, ras of geloof. Het boek probeert de situatie duidelijk te maken waarin wij allemaal terechtgekomen zijn.

Aangezien er in deze publicatie een werkelijkheid beschreven wordt die men niet gemakkelijk onder ogen ziet of wil zien, kan het voor sommigen af en toe confronterend zijn.

ISBN 978-90-79680-06-1
Paperback: 128 pagina’s
Prijs € 15,95
Ook verkrijgbaar in het Duits.De 13 Satanische Bloedlijnen

De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde

Robin de Ruiter

Co-auteur Fritz Springmeier

Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden.

We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af.

De wereld wordt door heel andere personen gere­geerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.

Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek: “Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.”

We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mensen waarvan we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen.

Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.

Ook verkrijgbaar in het Engels, Japans, Duits, Spaans, Tsjechisch, Frans, Japans, Italiaans, Turks en Braziliaans.

ISBN: 978-90-801623-96
Pagina’s 320
Prijs: € 24,95


De Protocollen van de Wijzen van Sion

Dit boek ontmaskert een van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis, die wij vandaag kennen onder de naam De Protocollen van de Wijzen van Sion. Volgens de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend.

Volgens de heersende wereldopinie zijn de Protocollen een antisemitische vervalsing. De bewering echter dat de Protocollen antisemitisch zouden zijn, is absolute onzin. In werkelijkheid staat er in de Protocollen geen kwaad woord over of tegen het joodse volk. Iedereen die het de Protocollen gelezen heeft, weet dat! Wie het boek dan toch als zodanig bestempelt, heeft het óf niet goed gelezen óf is een naïef en gehersenspoeld kind van de tijdgeest. Feit is dat in De Protocollen van de Wijzen van Sion met minachting over niet-joden wordt gesproken. Daarnaast beschrijven de Protocollen het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren. In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe vooraanstaande joodse leiders in het algemeen in zo veel mogelijk landen samenwerken, om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven, om zo de wereld voor een joodse wereldheerschappij voor te bereiden. Velen die de Protocollen gelezen hebben, uiten dan ook de beschuldiging dat deze van joodse oorsprong zijn.

In dit boek rekent de auteur voor eens en altijd af met de beschuldigingen tegen de joden als zijnde de publicisten van de Protocollen. Het joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. Ook hebben zij zeer zeker niets met een joodse samenzwering te maken! Teksten die duiden op een joodse oorsprong of joodse samenzwering, kwamen niet voor in de oorspronkelijke tekst van de Protocollen. De oorspronkelijke tekst van de Protocollen is zodanig bewerkt om daarmee de lezers te doen geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan die ten doel heeft de wereldheerschappij te verwerven. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. Ook tegenwoordig worden de Protocollen nog steeds voor antisemitische doeleinden gebruikt!

Om de steeds weer opnieuw oplaaiende vervolgingen een halt toe te roepen hebben in de loop van de tijd veel joodse intellectuelen geprobeerd duidelijk te maken dat de Protocollen een mystificatie waren. In een poging de aandacht van het grote publiek van de Protocollen af te leiden, wordt steeds maar weer beweerd dat het hier om een vervalst geschrift gaat. Daarnaast spreekt men van een verfoeilijk antisemitisch werk en van plagiaat.

Al meer dan honderd jaar wordt geprobeerd de authenticiteit van de Protocollen te bestrijden en al die tijd is de strategie niet gewijzigd. Talloze liters inkt zijn inmiddels over ontelbare hoeveelheden papier gegoten om de zogenaamde vervalsing op alle fronten radicaal af te wijzen. De vaak irreële aantijgingen kunnen echter niet met waterdichte argumenten worden weerlegd. Dat ligt niet alleen aan de wetenschappelijk gezien weinig overtuigende bewijzen van de tegenstanders van de Protocollen, maar veel meer aan het feit dat de akelig nauwkeurig gedane voorspellingen in het geschrift omtrent het verloop van de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw grotendeels bewaarheid zijn geworden.

Het echte bewijs omtrent de authenticiteit of vervalsing van de Protocollen ligt niet in datgene wat de tegenstanders van het geschrift beweren. Het werkelijk bewijs wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun toekomstvoorspellingen. Een nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden.

De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen). Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!

De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen: toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media en het feit dat in het dagelijks leven met terreur rekening dient te worden gehouden.

Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! Daarom is het van groot belang de werkelijke wortels van de Protocollen bloot te leggen. Dat is dan ook het doel dat dit boek wil dienen: de strijd te ondersteunen tegen de valse beschuldiging dat de Protocollen van joodse oorsprong zouden zijn. Daarom is het een onvermijdelijkheid te bewijzen dat de voorspellingen van de Protocollen op grote schaal zijn uitgekomen. Door dit aan te tonen ontstaat de mogelijkheid de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion te ontsluieren.

In dit boek wordt in de bijlage de Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

ISBN 978-90-801623-7-2
Paperback EUR 22,00

De verborgen macht achter de aanslagen van 11 september 2001

Deze internationale bestseller is gevaarlijk om meerdere redenen. De schrijver komt in dit boek met een groot aantal opzienbarende feiten, waardoor een beeld van de duivelse aanslagen op 11 september 2001 ontstaat, dat sterk afwijkt van de officiële versie. Er wordt aangetoond dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren.

De zogenaamde terroristen waren vermoedelijk dubbelagenten. Zij dienden uitsluitend de ware schuldigen te camoufleren en hun opdracht was het spoor in de richting van de Islam te leggen.

Wie nog niet weet, hoe Washington de wereld rijp maakte voor de oorlog tegen het terrorisme, kan niet om dit boek heen.

Dit boek dient ertoe bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en waarom. De auteur laat in dit boek niets of niemand onberoerd en toont – aan de hand van talloze feiten – de ontluisterende gang van zaken achter de schermen van de wereldpolitiek.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in dit boek zal niemand ooit vergeten…

ISBN 90-801623-3-7
Paperback: 230 paginas
Prijs 18,50 EURO


Het Joegoslavië Tribunaal

Wie vermoordde Slobodan Milosevic en…waarom?

Deze geactualiseerde Nederlandse uitgave van de Italiaanse publicatie in 2003 is een goede aanwinst voor de Nederlandse politiek-literaire markt. Zo goed, dat al voordat het boek van de persen rolde duidelijk was dat het geboycot zou worden. Niet verwonderlijk, want het boek verhaalt over zaken – waaronder verzwegen rapporten over Srebrenica – die de krachten achter de Nieuwe Wereldorde liever niet gepubliceerd zien. En dus zijn ook de Nederlandse media ‘niet geïnteresseerd’.

Alle media over de hele wereld schetsen Slobodan Milosevic als ‘De Slachter van de Balkan’. Als u dit oordeel gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
De voormalige president van Joegoslavië zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaar bewaakte gevangenis in Scheveningen. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde als eerste dat Milosevic geen natuurlijke dood gestorven was. En er zijn genoeg feiten waaruit blijkt dat het niet om zelfmoord ging …
De bewijsvoering van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag stond er zeer slecht voor. Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de aanklacht niet eens het papier waard was waarop het geschreven stond.

En Milosevic stond op het punt belangrijke getuigen op te roepen die het de hoofdaanklager Carla del Ponte wel eens moeilijk zouden kunnen maken, zeker gezien het feit dat haar getuigen voornamelijk valse verklaringen hebben afgelegd. Met angst en beven heeft het Tribunaal dit moment naderbij zien komen.
“Het zou beter zijn als Milosevic tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld”, verklaarde de adviseur van het Joegoslavië Tribunaal James Gow al in 2004.
De Russische generaal Leonid Iwaschov verklaarde: “Slobodan Milosevic was de enige man die glashelder kon getuigen van de rol van Verenigde Staten tijdens de bloedige desintegratie van Joegoslavië in de jaren negentig – volledig en tot in detail. En dat is precies waarvoor hij vocht tijdens zijn terechtstelling voor oorlogsmisdaden en genocide.”

Werd Milosevic misschien het zwijgen opgelegd voordat hij de rol van de Verenigde Staten en de NAVO pijnlijk bloot zou leggen? Dit boek opent de ogen voor de werkelijke feiten en motieven voor wat de dood van Milosevic en de oorlogen op de Balkan aangaat
Dankzij zijn directe internationale connecties en zijn ongeëvenaarde geopolitieke inzicht en buitengewone feitenkennis laat de auteur een helder licht schijnen op de feitelijke achtergronden van de Balkanoorlogen en het proces tegen Slobodan Milosevic, welke nog steeds gebukt gaat onder slechte waarheidsvinding en propaganda. Van de feitelijke gang van zaken tijdens de laatste maanden van het proces tegen Milosevic weet de gemiddelde wereldburger hoegenaamd niets.
Er staan immers enorme economische en politieke belangen op het spel. Feiten komen vaak pas jaren later aan het licht. Pers en media gaan op in de waan van de dag en de jacht op actualiteit – mensen hebben recht op nieuws. Maar als het komt tot een bal masqué van manipulatie en regelrechte verdraaiing van feiten hebben de meeste mensen dat niet in de gaten. Zo was het en zo is het nog steeds …

Lees de feiten en oordeel zelf …

ISBN: 90-801623-5-3
224 pags.
Prijs: 18,50

DE VERBORGEN MACHT ACHTER DE JEHOVAH’S GETUIGEN


‘Een ongevaarlijk kerkgenootschap, wat opdringerig wellicht, maar niet zo hinderlijk als vroeger.’ Dit lijkt de algemene mening te zijn over de Jehovah’s Getuigen – de leden van het Wachttorengenootschap.

Onderzoeker Robin de Ruiter ontdekte tijdens zijn verblijf en studie in Spanje dat dit Genootschap helemaal niet zo ongevaarlijk is. Hij infiltreerde – als kandidaat lid – in een gemeente van Jehovah’s Getuigen en leerde hun organisatie van zeer nabij kennen. Nadien schreef hij een waarschuwend boek, dat eerst in het Spaans verscheen (Mexico 1994). Het was de aanleiding voor honderden, zo niet duizenden Jehovah’s Getuigen om het Genootschap de rug toe te keren.

Voor de Nederlandse vertaling is het boek herzien en geactualiseerd, maar even onrustbarend als het origineel, als het gaat om de betrokkenheid van het Wachttoren-genootschap bij het naziregime, de vrijmetselarij, de wereldpolitiek, om maar te zwijgen van de geraffineerde gedachtencontrole. Het schokkendst zijn wellicht de occulte tekens en afbeeldingen die in onschuldig ogende illustraties van het Wachttorengenootschap zijn verwerkt en waarvan vele in dit boek zijn afgedrukt.

In tegenstelling tot vele andere boeken over het Wachttorengenootschap is dit boek niet geschreven door een ernstig bezeerde ex-Jehovah’s Getuige, maar door iemand die geconfronteerd is met de psychische schade die wordt aangericht door autoritair geleide religieuze groeperingen. En daarvan is het Wachttorengenootschap de meest in het oog lopende.

ISBN 90-6067-885-0
EUR 15,80

Het meest Schokkende boek van Robin de Ruiter:

Adolf Hitler  Kroniek van Hitler’s vlucht uit Berlijn

Met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst

HET DERDE RIJK

Grondslag voor de komende werelddictatuur

 

ISBN 978-90-79680-10-8 ( Met vele authentieke illustraties en foto’s welke tot op heden nog niet openbaar waren gegeven.)

Dit meest schokkende boek tot nu toe van ROBIN DE RUITER aangaande de waarheid omtrent Hitler, het Derde Rijk én de gevolgen die dit nog GAAT KRIJGEN in de zeer nabije toekomst. Het boek komt dit jaar, eind november, op de markt. De boekhandels-verkoopsprijs zal zijn: € 29,95

Zoals met de meeste boeken van Robin de Ruiter zal dit boek, en dit boek meer dan alle andere boeken van deze auteur, geboycot worden. Wij hebben met de uitgeverij van Robin een unieke overeenkomst gesloten als enige in Nederland/België

Lezers van onze site BOINNNK stellen wij in staat dit boek met een voorinteken-korting te verkrijgen van maar liefst ZEVEN euro.

De prijs is dan ook slechts € 22,95 én wij nemen zoals u gewend bent van ons de verpakkings én portokosten voor onze rekening!

De boodschap van het boek, de onthulling van gruwelijke geheimen en verborgen waarheden, is het meer dan waard dit boek aan te schaffen.

Lees de onderstaande korte samenvatting en u zult begrijpen hoe belangrijk dit boek is. Een boek wat werkelijk na jaren en jaren research en vaak tegengewerkt zoekwerk tot stand is gekomen.

U kunt uw boek reserveren met deze grote korting, door € 22,95 over te maken op rekening 1239.37.299 t.n.v. HMS Videler onder vermelding van “Hitler-NWO” en niet vergeten uw naam én adres te vermelden voor de verzending!!!

U kunt uw NAAM EN ADRES VOOR DE ZEKERHEID OOK NOG EENS SEPARAAT MAILEN: videl049@planet.nl

Voor bestellingen uit het buitenland, denk aan de IBAN en BIC -code te vermelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

IN NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE

 

Mijn politieke tegenstanders mogen niet weten waar ik vandaan kom

en wat mijn familiegeschiedenis is.” Adolf Hitler

Uit DNA onderzoek bij verwanten van Adolf Hitler is gebleken dat de voormalige nazileider tot de zogenoemde haplogroep E1b1b hoort. Deze groep is in West-Europa zeer zeldzaam en komt onder anderen voor bij Asjkenazische joden. Komt hiermee een einde aan jarenlang speculeren over Hitler´s eventuele joodse achtergrond?

Van januari 1911 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt ieder spoor van Hitler. Historici staan nog steeds voor een raadsel. Aan de hand van exclusief bronnenmateriaal wordt aangetoond dat Hitler een speciale training volgde aan de door de Rothschilds gecontroleerde Britse Military Psych-Ops War School in Tavistock. Hier begon Hitler´s voorbereiding op zijn toekomstige rol als dictator.

Bovendien wordt in een minutieuze beschrijving aangetoond dat Hitler´s opmars naar de macht veel minder door de Duitse industriëlen werd geholpen dan algemeen verondersteld wordt. Buitenlandse geldschieters zoals de Rothschilds, de Rockefellers en de familie Bush ondersteunden Hitler op grote schaal. Ook grote multinationals als IBM, Coca Cola, General Motors, Standard Oil en Shell speelden hierbij een belangrijke rol.

Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde. Het waren diezelfde individuen, die hem in eerste instantie opgeleid hebben en aan de macht hielpen. Hitler´s ´Derde Rijk´ is een kruispunt in de geschiedenis met gevolgen tot ´voorbij´ vandaag.

Dit boek reconstrueert daarenboven de gebeurtenissen rond de dood van Hitler. De feiten bewijzen dat Hitler geen zelfmoord pleegde. Met hulp van de Britse geheime dienst wist de Führer te ontsnappen. Zijn echtgenote Eva Braun werd opgeofferd en vermoord.

Dit opzienbarende boek schetst nooit eerder geopenbaarde feiten en oorlogsrapporten. Onder anderen uit het archief van het Amerikaanse Bureau voor Strategische Ondersteuning (OSS), de voorloper van de CIA, uit het archief van de voormalige Stasi en interviews met ooggetuigen in Duitsland en Spanje.

Alle boeken van Robin de Ruiter en boeken uitgegeven door Uitgeverij Mayra zijn via ons te bestellen. Wij rekenen GEEN PORTOKOSTEN EN OF VERPAKKINGSKOSTEN. Zie bovenin deze pagina/topic hoe u kunt bestellen.

Originele artikel en het adres waar de boeken (zonder porto kosten) besteld kunnen worden.
http://silviavideler.wordpress.com/boekwinkeltje/

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

Deel 2 t/m 8

http://www.youtube.com/watch?v=oqzR9fob9sc

http://www.youtube.com/watch?v=IvyvKKLPuOY

http://www.youtube.com/watch?v=bvY0qCtM05k

http://www.youtube.com/watch?v=XZcFwrJFiXY

http://www.youtube.com/watch?v=LjCWfiH0EjA

http://www.youtube.com/watch?v=VYIrjZ9sTds

http://www.youtube.com/watch?v=RXkzYNYUJIA

Dit bericht is geplaatst in EU NWO Lezingen seminars docu`s, Europa, Het Einde van ons Beschikkingsrecht met de tags . Bookmark de permalink.

3 reacties op wie is Robin de Ruiter? zijn boeken en Interview

 1. Cassandra schreef:

  Wanneer wij slapen hebben wij geen verontschuldiging, maar indien wij niet wakker worden wanneer wij niet slapen……
  Nu ik de schokkende, sinistere, verborgen krachten achter het wereldtoneel ga ontdekken rijst er een lichtgevende hoopvolle tegenkracht, diep vanuit mijn binnenste op en zie ongekende mogelijkheden om mijn doel als mens te verwezelijken. Namelijk de universele liefde en licht te verspreiden. De behoefte om op economisch gebied productief te zijn, waarin ik dacht mee te tellen in deze wereld valt volledig in het niet bij de voldoening om bij te dragen aan bewustwording en mijn levensenergie ter beschikking te stellen en te transformeren om de duistere krachten te ontmaskeren en mensen die in hun greep zijn de kracht van de liefde en het licht toe te wensen en wegen te zoeken om een schakel te zijn dat zij dit ervaren en zich in het krachtveld van het licht gaan plaatsen.
  Ik ben enorm dankbaar voor de werken van Robin de Ruiter die mijn ogen openen en mij een nieuwe kijk geven op hoe ik invulling kan geven om een hoopvolle, positieve bijdrage te mogen leveren aan deze wereld.

 2. De co-auteur van Robin de Ruiter, waarmee hij samen het boek de 13 Satanische Bloedlijnen heeft geschreven.
  Een must-see!
  http://www.youtube.com/watch?v=y8ramBn-6Ls&feature=player_embedded

 3. HET DERDE RIJK
  “Grondslag voor de komende werelddictatuur”

  “ Mijn politieke tegenstanders mogen niet weten waar ik vandaan kom en wat mijn familiegeschiedenis is.” Aldus Adolf Hitler.

  Uit DNA onderzoek bij verwanten van Hitler is gebleken dat de voormalige nazileider tot de zogenaamde haplogroep E1b1b hoort. Deze groep is in West Europa zeer zeldzaam en komt onder andere voor bij Asjkenazische joden. Komt hiermee een einde aan jarenlang speculeren over Hitlers eventuele joodse achtergrond?

  Van januari 1911 tot en met 24 mei 1913 ontbreekt iedere spoor van Hitler. Historici staan nog steeds voor een raadsel. Aan de hand van exclusief bronnenmateriaal wordt aangetoond dat hitler een speciale training volgde aan de door de Rothschilds gecontroleerde Britse Military Psych-Ops War School in Tavistock. Hier begon Hitlers voorbereiding op zijn toekomstige rol als dictator.

  Ook wordt in een minutieuze beschrijving aangetoond dat Hitler in zijn opmars naar de macht veel minder door de Duitse industriëlen werd geholpen dan algemeen verondersteld wordt. Het bleken met name de buitenlandse geldschieters te zijn, zoals de Rothschilds, de Rockefellers en de familie Bush; zij zijn het geweest die Hitler op grote schaal ondersteund hebben. Ook grote multinationals als IBM, General Motors, Standard Oil en Shell speelden hierbij een belangrijke rol.

  Er waren verschillende personen naar wie Hitler luisterde. Het waren diezelfde individuen die hem in eerste instantie opgeleid hebben en aan de macht hebben geholpen. Hitlers Derde Rijk is een kruispunt in de geschiedenis met gevolgen tot ‘ voorbij vandaag’.

  Via deze site een waardebon van 7,50 Euro korting, geldig tot 31 December…
  http://www.bovendien.com/geschiedenis/kroniek-van-hitlers-ontsnapping

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *