Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel III: Op weg naar het einde

Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel III: Op weg naar het einde

Klik hier voor deel I.
Klik hier voor deel II.

Religie in welke vorm dan ook wordt beschouwd als een verderfelijke en opzettelijke leugen, verspreid en aangemoedigd door heersers en geestelijken ten behoeve van hun eigen belangen, aangezien het gemakkelijker is om macht uit te oefenen over onwetenden.” Bertrand Russell

John Nelson Darby en zijn volgelingen hebben tijdens het negentiende eeuwse réveil (=opwekking) een cruciale rol gehad in de verspreiding van het christen-zionisme (zie deel II). In zijn voetsporen verkondigen Britse en later Amerikaanse kerkleiders dat de terugkeer van Israël een noodzakelijk teken is voor de ‘laatste dagen’ en de wederkomst van het Licht der Wereld op de wolken.

Politici als Lord Palmerston en Lord Shaftesbury oreren dat “met name Engeland de goddelijke taak [heeft] gekregen om de joden te helpen zich weer in het Midden-Oosten te vestigen”. Reeds in 1891, zes jaar voor het eerste Zionistencongres, overhandigt evangelist en christen-zionist William Blackstone een petitie aan de Amerikaanse president ondertekend door bankiers-zionisten als John D. Rockefeller en J.P. Morgan om Palestina aan het ‘Volk Gods’ terug te geven. Blackstone is sterk beïnvloed door Darby. 

Nog meer handen en voeten krijgt het nieuwe judeo-christelijk gedachtegoed door de als evangelische christen en dispensationalist opgevoeddeiii Lord Balfour (1801 – 1885), wiens inzet als Minister van Buitenlandse Zaken leidt tot de Balfour Declaratie van 1917. Daarin willigt Engeland Lord Walter Rothschilds verzoek in om een ‘Nationaal Tehuis’ te creëren voor “Gods uitverkoren volk”. De declaratie is bestemd voor de Zionistische Federatie. De consequenties van dit onaanzienlijke getypte briefje voor de Semieten te Palestina (Palestijnen) en de wereld als geheel, blijken dramatisch.

verspreiding en bestendiging christen-zionisme: Cyrus Schofield
Het is de oorlogsveteraan, zwendelaar, overspelige alcoholist, ex-gedetineerde en eveneens als advocaat opgeleide Cyrus I. Schofield die, bekeerd door de Here, het stokje van Darby overneemt en het christen-zionisme verspreidt in de Verenigde Staten van waaruit in de twintigste eeuw de gehele wereld wordt bestookt door grote christen-zionisten als Hall Lindsey en Billy Graham.

Scofield ontmoet Darby op zijn bezoeken aan Amerika ‘to plant the seed’.iv Hij baseert de annotaties in zijn Scofield Reference Bible volledig op Darby’s dispensationalisme met de nadruk op de hoofdrol van Israël, de eindtijd en haar finale oorlog genaamd Armageddon.v Door interventie van zijn zionistische vrienden wordt de Bijbel gedrukt door de prestigieuze, maar niet Amerika-gezinde Oxford University Press, welke voorheen eigenlijk nooit religieuze boeken uitbracht, en verovert de Scofield Bijbel de nachtkastjes van heel evangelisch Amerika.

Als Scofield een lidmaatschap krijgt aangeboden voor de elitaire Lotus Club en daar zijn op Darby’s theologie geënte Bijbelinterpretatie presenteert, neemt Samuel Untermeyer hem onder zijn hoede, schrijft de Idaho Observer van mei 2009. Untermeyer een joodse Wallstreet advocaat en beursmanipulator met politieke connecties, blijkt een fanatiek zionistisch agent van het Rothschild bankierskartel, aldus de krant. Hij is president van het ultra-zionistische Keren Hayesod Palestine Foundation Fund, de in London opgerichte organisatie voor fondswerving, en vice-president van het American Jewish Congress. Daarnaast is hij medeontwerper van de Federal Reserve Bank law.vi

In de biografie “The Incredible Scofield and His Book” schrijft Joseph M. Canfield:

“De toelating van Scofield tot de Lotus Club, die nooit benaderd zou kunnen zijn door Scofield zelf, versterkt de verdenking die eerder naar boven kwam, namelijk dat iemand de carrière van C.I. Scofield bepaalde”.

Volgens Canfield is diegene gelieerd aan een van de commissieleden van de club; de Wallstreet jurist Samual Untermeyer. Scofield is de ideale pion en zijn theologie“uiterst bruikbaar om fundamentalistische christenen zover te krijgen dat zij de internationale belangen van een van Untermeyers projecten – de Zionistische beweging – ondersteunen.”vii

Ook Prof. David W. Lutz schrijft in zijn artikel “Unjust War Theory: Christian Zionism and the Road to Jerusalem,”:

“Untermeyer gebruikte Scofield, een Kansas City advocaat zonder formele opleiding in de theologie, om zionistische ideeën te injecteren in het Amerikaans protestantisme. Untermeyer en andere rijke en invloedrijke zionisten met wie hij Scofield liet kennismaken, promootten en financierden de carrière van de laatste, inclusief het reizen in Europa”.viii

Untermeyer introduceert Scofield bij zionisten als de joodse bankier Jacob Schiff, eveneens een Rothschild agent en telg uit een beroemde bankiersfamilie, en dito beursspeculant en financier Bernard Baruch. Untermeyer en Schiff zijn de belangrijkste financiers van Scofields geannoteerde Bijbel.ix Baruch, Schiff en Untermeyer zien erop toe dat Scofields criminele verleden onder de tafel wordt geveegd en met overdrijving van zijn Bijbelkennis en -wijsheid, enkel een positief imago wordt gepromoot.

Untermeyer gaat tot het uiterste in zijn zionistisch streven. In 1933 roept deze invloedrijke voorman vanuit de studios van het Columbia Broadcasting System op tot de politieke vernietiging van Duitsland. De New York Times citeert Untermeyer op 7 augustus dat jaar:

“De Joden van de wereld verklaren thans een Heilige Oorlog tegen Duitsland. Wij zijn nu betrokken bij een heilig conflict met de Duitsers. En we gaan hen uithongeren totdat zij zich overgeven. Daartoe maken we gebruik van een wereldwijde boycot tegen hen, die ze zal vernietigen aangezien zij afhankelijk zijn van hun export.”x

Voor Scofields promotie in de pers zijn mannen als uitgever George Bannerman verantwoordelijk. Bannerman is eigenaar van de Dallas Morning News, 33ste graad vrijmetselaar en wedergeboren christenlid van Scofields kerk.xi Ook de olie-industrie behoort tot de financiers. De zionistische oliebaron Lyman Stewart (1840-1923), president van Union Oil Company, doneert $ 91000.00.xii Net als Darby stelt hem dat in staat vele verre reizen te maken, zoals een studietrip naar Engeland, alwaar hij de theologen Westcott en Hort ontmoet. In 1851 starten zij de occulte Ghost Society met als lid onder meer Arthur Balfour die in 1917 Palestina aan Rothschild nalaat als toekomstig thuisland voor het “Volk van God”.xiii

Opvallend is het gebruik van vrijmetselaarssymboliek in de Oxford uitgave van de Scofield Reference of Study Bible. Het meest voorkomende symbool is de punt binnen de cirkel (o.a. op de cover van de edities van 2004, 30 en 7 oktober 2005, 2006 en 2008).xiv Albert Mackey, 33ste graad vrijmetselaar, geeft de volgende uitleg:

“De punt binnen de cirkel is een belangrijk symbool in de Vrijmetselarij […] Het symbool is eigenlijk een mooi maar nogal diepzinnige toespeling op de aloude zonverering en laat ons voor het eerst kennismaken met de modificatie van dat symbool, bij de antieken bekend als de aanbidding van de phallus.”xv

Bekend is de punt met phallus (=obelisk: Egyptische zonnewijzer en vruchtbaarheidssymbool) als centrum van de cirkel op het St.Pietersplein te Rome. Ook dominee-vrijmetselaar George Oliver zegt dat de punt binnen de cirkel verwijst naar de phallusverering in de antieke wereld zoals de Linga van de oude Hindoes, de Phallus en Priapus van de Grieken en Romeinen en de Baäl-Peor van de Israëlieten.xvi De punt binnen de cirkel verwijst, behalve als hiëroglief naar de Egyptische oppergod Amen (-Ra) – de zonnegod die christenen aanroepen als afsluiting van hun gebeden – ook naar de macht die Vrijmetselaars omschrijven als de Grote Architect van het Universum of de “One Supreme Power”, in christelijke termen; God de Almachtige, en is daarom toepasselijk op de omslag van Scofields Bijbel.xvii Zoals Darby in deel II al zei, iets “wat enkel de ingewijden begrijpen, zoals in de Vrijmetselarij.”

Als bij Darby en Scofield, voorlopers van de mainsstream evangelische beweging, liggen er ook bij de geroemde stichters van andere grote christelijke eindtijdstromingen, ontstaan tijdens het negentiende eeuwse reveil, verbanden met de vrijmetselarij. Zo is Joseph Smith, oprichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) tevens stichter van een vrijmetselaarsloge te Nauvoo, Illinois in 1842. Ook medeoprichters van zijn kerk zijn actief binnen dit geheime genootschap. In 1842 wordt Joseph Smith bovendien ingewijd als Grootmeester van de Orde.xviii

Voorloper Charles Taze Russell, uit wiens aanhang de Jehova’s getuigen en Zevende Dags Adventisten voortkomen, gebruikt net als Darby de vrijmetselarij als voorbeeld en was aldus sommigen tevens lid. Volgens Jordan Maxwell was Russell een ‘York Rite Mason’.xix Tijdens een toespraak in de Vrijmetselaarsloge van San Francisco in 1913 zegt Russell:

“Echte Bijbelgelovers kunnen wel of niet behoren tot de broederschap van Vrijmetselaren, maar zij zijn allen metselaars van de hoogste orde, daar zij worden gevormd, gebeiteld en gevijld door de Almachtige om te worden gebruikt als levende stenen in de Tempel Gebouwd Zonder Mensenhanden.xx

Russells graf te Rosemont United Cemetry in Pittsburgh, Pennsylvania, bestaat uit een piramide gedecoreerd met kruis en kroon (Tempelierssymbool).

De Armageddon-lobby in de twintigste eeuw: Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God
Darby’s dispensationalisme verspreidt zich met de enorme groei van evangelische denominaties sinds het christelijk réveil in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw schrijven zijn navolgers, door sommigen ook wel de Armageddon-lobby genoemd, boeken over de naderende totaalvernietiging en de cruciale rol van de Staat Israël. Ze dragen huiveringwekkende titels als “De Planeet die Aarde heette”, “The 1980’s: Countdown to Armageddon” en “Road to Holocaust”. In “Planet Earth – 2000 A.D.”, gepubliceerd in de vroege negentiger jaren, adviseert Lindsey christenen haast te maken met hun zielenheil omdat zij er rekening mee dienen te houden dat zij in het jaar 2000 niet meer op de aarde zullen verkeren: eindtijdchristenen zijn daarom steeds angstvallig ‘rapture-ready’. Een juiste visie op Gods Volk is echter voor het eeuwig behoud een voorwaarde. In “Road to Holocaust” beschuldigt multimiljonair en kampioen echtscheidingenxxi Lindsey, degenen die het dispensationalistisch onderscheid tussen de Kerk (voorheen gezien als Gods geestelijk volk) en Israël niet accepteren, van anti-semitisme aangezien zij de rol van de Staat Israël binnen Gods bedoelingen ontkennen:

“…dezelfde fout die de erfenis van verachting voor de Joden grondvestte en uiteindelijk leidde tot de Holocaust van Nazi-Duitsland.”xxii

De Israël-liefde lijkt bij de dispensationalisten echter niet naar de inwoners zelf uit te gaan maar puur gevoed te worden door de rol van het land als inluiding van de gelukzaligheid in het duizend jarig rijk die eindtijdchristenen ten deel zal vallen na Gods vernietiging van de Joden en andere ongelovigen tijdens Armageddon. Het land fungeert enkel als klok in de eindtijdprofetie. Alleen de ware gelovigen zal God sparen. Zijn God en Zijn dispensationalisten dan toch anti-semitisch? Het lijkt er wel op; in “The Final Battle” omschrijft Lindsey het verschrikkelijke noodlot van Israël in de epische slotoorlog Armageddon als volgt:

“Zacharia geeft een ongewoon gedetailleerd verslag van hoe honderdduizenden soldaten zullen sterven in de Israëlische oorlogszone. Hun vlees zal van hun botten worden getrokken en hun ogen uit hun kassen, en hun tongen uit hun monden terwijl ze nog rechtop staan (Zacharia 14:12)… Maar Gods macht is zonder meer sterker dan welke atoombom ook… Wij weten dat God de gelóvige Israëlieten bovennatuurlijk zal sterken en beschermen zodat zij de ergste holocaust zullen overleven die de wereld ooit zal zien. Amen.”xxiii

Behalve als vehikel tot eeuwig zelfbehoud promoot Lindsey de Israël-liefde ten behoeve van de verkoop van aandelen in een Israël-gebaseerde oliemaatschappij waarin hij belangen heeft. Op 1 april 2004 gebruikt Lindsey zijn column op WorldNetDaily om aandelen “Zion Oil & Gas Company” aan de man te brengen, daarbij Bijbelprofetieën aanhalend om zijn betoog te bekrachtigen. Lindsey schrijft: “[Genesis 49] voorspelt dat [Jacobs] grote zegening voor [Jozef] zal komen uit de diepten die onder zijn land liggen”. Deze zegeningen zullen rechtstreeks vloeien naar multimiljonair Lindsey en consorten, zijn neef Ralph DeVore, directeur van “Hal Lindsey Ministries” blijkt namelijk tevens bestuurslid bij Zion Oil.xxiv

In zijn videotoespraak op 19 februari 2010 betuigt Lindsey, gelijk vele eindtijdchristenen met hem, zijn steun aan de inmiddels wereldbekende Geert Wilders, boegbeeld en mogelijk agent van het internationale zionisme in Nederland.xxv (Wilders tafeldame en VVD-medewerkster, mevrouw M.B. Kwint de Roos, verklaart in een brief dat Wilders na afloop van het VVD-Kerstdiner in 1991 in beschonken toestand tegen haar gezegd zou hebben dat hij geboren is uit een Joodsgelovige moeder, is gerekruteerd en opgeleid door de Israëlische inlichtingendienst, beschikt over een dubbel Israëlisch-Nederlands paspoort en dat zijn carrière door anderen wordt uitgestippeld, zódanig dat zelfs zijn huidige huwelijk met zijn tweede Joodsgelovige echtgenoot is gearrangeerd. Tekst verklaring, klik hier).xxvi

Lindsey is de meest invloedrijke dispensationalist van de twintigste eeuwxxvii en gebruikt, net als Darby, de kennis van de eindtijdleer of eschatologie als test voor het geloofsgehalte. Met andere woorden: zonder deze visie deugt u niet.

Daarin staat hij niet alleen. Nagenoeg alle evangelisch-christelijke leiders steunen Lindsey in zijn opvattingen over de zionistische staat Israël. Voorbeelden zijn John Hagee, Watchman Nee, Billy Graham, Jerry Falwell, Pat Robertson en Tim LaHaye die het dispensationalisme rond 2000 een enorme stimulans geeft met zijn verfilmde, aan de menselijke doodsangst appellerende boekenserie “Left Behind”, over de opname van de gemeente terwijl de ongelovige achterblijvers hun onvermijdelijke verdelging tegemoet mogen zien. Falwell zegt in 1981:

“Een opstelling tegen Israël is een opstelling tegen God. Wij geloven dat de geschiedenis en de Heilige Schrift bewijzen dat God naties behandelt al naar gelang zij Israël behandelen”, daarbij een vers uit Genesis 27:29 citerend als bewijstekst: “Vervloekt moet hij zijn, wie u [Israël] vervloekt; en wie u zegent, zij gezegend!”xxviii

Steun van de internationale elite: wereldreligies georganiseerd langs corporate lijnen
Net als in de negentiende eeuw krijgen de grootste evangelische leiders steun van de globalistische elite. De American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), het Amerikaanse equivalent van het Nederlandse CIDI, ontvangt despensationalist John Hagee met een staande ovatie, schrijft de Huffington Post van 14 maart 2007.xxix De joodsgelovige senator Joe Lieberman vergelijkt John Hagee in zijn toespraak op de conferentie “Christians United for Israel” zelfs met Mozes die Gods volk naar het Beloofde

Land leidt, rapporteert dezelfde krant op 23 juli 2008.xxx
‘s Werelds bekendste fundamentalistische evangelist, Billy Graham, ontvangt geld van de tot Amerikaan genaturaliseerde, van oorsprong boerenfamilie uit het inmiddels opgeheven dorpje Rockenfeld (=Roggeveldxxxi) bij het Duitse Neuwied.xxxii De zionistische David Rockenfelder (= inwoner van Rockenfeld), nu bekend als Rockefeller, deed in zijn persoonlijke memoires de trotse uitspraak:

“Sommigen… geloven dat wij onderdeel vormen van een geheime kabal die de belangrijkste belangen van de Verenigde Staten tegenwerkt, mijn familie en mezelf karakteriserend als ‘globalisten’ en van het samenzweren met anderen… om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur te bouwen, één uniforme wereld, zo u wilt. Als dat de aantijging is, beken ik schuld, en ik ben er trots op!”xxxiii

Billy Graham, krijgt in 1957, $75000 van deze familie en tevens financiële steun van de Manhattan-Chase Bank voor zijn “New York Crusade”.xxxiv Als wederdienst neemt hij vanaf 1960 deel aan vergaderingen van de Wereldraad van Kerken als een van de vele mondiale instituten direct opgericht na de tweede wereldoorlog (1946 te Amsterdam). De Wereldraad wordt namelijk mede door Rockefeller gefinancierd, aldus de door Oxford University Press uitgegeven publicatie “Theologians of a New World Order”.xxxv Rockefeller is gelijk Rothschild sterk voor de ‘oecumenische dialoog’ die uiteindelijk een samengaan van de verschillende religieuze stromingen moet bewerkstelligen. Uiteindelijk zijn immers alle wereldreligies ontsproten aan dezelfde wortel, zoals Albert Pike in deel I van dit artikel stelt.

De Nederlandse secretaris generaal van de Wereldraad, Visser’t Hooft, bevestigt in zijn memoires dat Rockefellers een van de belangrijkste factoren is geweest bij haar organisatorische ontwikkeling en internationale beleid, schrijft Professor Internationale Relaties aan de Universteit van Sussex; Kees van der Pijl, in zijn boek over de vorming van een Atlantische heersersklasse.xxxvi Het Zwisterse Chateau de Bossey functioneert als het oecumenische instituut van de in 1946 te Amsterdam opgerichte Wereldraad van Kerken. Ook dit instituut is aangekocht met geld van John D. Rockefeller Jr.xxxvii

Al in 1919 lanceert John D. Rockefeller Jr. de voorloper van de Wereldraad van Kerken; de Interchurch World Movement (IWM) georganiseerd langs corporate lijnen.xxxviii Deze piramidale organisatiestructuur zorgt voor uniformiteit aan de top en diversiteit aan de basis. Alle lijnen komen bij elkaar waardoor maximale beheersing en eenheid mogelijk zijn. Professor Charles E. Harvy beschrijft in zijn onderzoek hoe Rockefeller 50 tot 100 miljoen dollar uitschrijft voor de oprichting van dit instituut “om de kerken qua bestuur te consolideren volgens de principes van big business.”xxxix

Billy Graham zou behalve betrokken bij de Wereldraad, tevens aanwezig zijn geweest bij een bijeenkomst van de Council on Foreign Relations.xl Zijn zoon Franklin is uitgenodigd om te preken bij de inauguratie van president G. W. Bush jr.xli Tien jaar eerder, gedurende de Golfoorlog met Irak, wordt Graham, net als zijn zoon, ontboden op het Witte Huis om te bidden met president Bush-senior, belijdend born-again-christen, Skull and Bones lid en deelnemer aan de Cremations of Care van de Bohemian Club. Graham noemt Bush zijn beste vriend in de wereld naast zijn staf, en verklaart in zijn toespraak van 16 januari 1991:

“Uit de huidige oorlog in de Golf kan een nieuwe vrede ontstaan, zoals gesuggereerd door de president, een nieuwe wereld orde.”xlii

Skull en Bones lid en mediamagnaat Henry Luce plaatst hem in 1954 op de voorpagina van zijn Time Magazine.

Zoals gezegd is Graham 33ste graad vrijmetselaar net als andere ‘brethren’; drie van de meest vooraanstaande evangelisch-zionistische predikers uit zijn tijd: tv-dominee Robert Schuller (33ste graad), ooit New Yorks bekendste dominee; Norman Vincent Peale (33ste graad en Grand Chaplain van de Grand Lodge of New York) en televisie-evangelist Oral Roberts.xliii Andere religieuze leiders behoren eveneens tot de Orde zoals baptistenpredikant Jesse Jackson (33ste graad Prince Hall Freemason), televisie-evangelist Kenneth Copeland et cetera.xliv Ook in Nederland zijn religieuze leiders niet zelden tevens lid van de Vrijmetselarij. Bekend is het lidmaatschap van de invloedrijke doopsgezinde dominee Anthony Winkler Prins, naar wie de bekende encyclopedie is genoemd.

Het dispensationalisme in de wereld en het Nederland van vandaag
Het dispensationalisme van John Nelson Darby dat uitgaat van een ‘eindtijd’ waarin de gemeente pas opgenomen kan worden nadat Israël naar het mythische door Hem ‘beloofde’ land is teruggekeerd, heeft een ongekende invloed gehad op het christendom. Volgens een onderzoek uitgevoerd in de VS door het Pew Research Center in 2006, geloven zeven van de tien witte evangelische christenen (69%) dat God Israël aan het Joodse volk heeft gegeven en een flinke meerderheid (59%) gelooft dat de Staat Israël de vervulling is van de Bijbelse profetieën.xlv

De Jerusalem Post publiceert op 10 april 2008 de uitkomsten van een onderzoek door McLaughlin and Associates waaruit blijkt dat meer dan 80 procent van de Amerikaanse christenen meent dat ze een “morele en Bijbelse plicht hebben” om Israël te steunen. De helft van de ondervraagden vindt dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad dient te blijven.xlvi

In Nederland is eveneens het merendeel van de evangelische christenen in feite zionist. Een omroep als de Evangelische Omroep die het dispensationalisme van de Amerikaanse ‘evangelicals’ al decennia lang grootschalig importeert en verbreidt, heeft hier direct aan bijgedragen met de invloedrijke inbreng van Willem J. Ouweneel van de Vergadering van Gelovigen, Feike ter Velde, Henk Binnendijk, ontvankelijke jongeren toesprekend vanuit het ‘Heilige Land’, met jeugdprogrammamaker Jan van Den Bos en met opzwepende massa-evenementen als de EO-jongerendag opgeluisterd door vele Amerikaanse sprekers en gospelzangers.

Ook de reformatorische (gereformeerden/hervormden) en katholieke christenen, die zichzelf eeuwenlang als het plaatsvervangend volk van God zagen – de Joden zouden immers de Christos hebben omgebracht en daarmee hun rechten verspeeld – lijken in toenemende mate ontvankelijk voor het zionistisch gedachtegoed. Zo stelt de zionistische Staatkundig Gereformeerde Partij:

“De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël en zet zich in voor een duurzame vrede in het Midden Oosten. […] Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen…” en: “De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet worden verplaatst naar Israëls hoofdstad: Jeruzalem… “xlvii

De overwegend evangelische Christen Unie etaleert haar zionisme als volgt:

“Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). Nederland heeft terecht altijd nauwe betrekkingen met Israël gehad… De Nederlandse ambassade dient in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, te worden gevestigd.”xlviii

Mondiale erkenning en internationale diplomatieke vertegenwoordiging
Zelf heeft de internationale Armageddonlobby al “het goede voorbeeld” gegeven door in 1980 de International Christian Embassy niet in Tel Aviv te vestigen maar te Jerusalem (ICEJ) om met dit initiatief de grondvesting van een Groot Israël aan te moedigen en helpen faciliteren.

De oprichter in Jeruzalem is de Nederlander Jan Willem van der Hoeven. In 1985 organiseert de ICEJ haar eerste “International Christian Zionist Congress”, nota bene te Basel, Zwitserland, in dezelfde zaal die Theodor Herzl honderd jaar eerder in 1887 gebruikte voor de oprichting van het Internationaal Zionisme.xlix

De ICEJ is vertegenwoordigd in 80 landen. ICEJ-Nederland heeft een eigen website (www.icej.nl) en postadres te Zwolle. De instelling lobbyt bij buitenlandse overheden voor de zionistische zaak en stimuleert christenen overal ter wereld hetzelfde te doen en daarmee Gods wil te volbrengen. Gods eindafrekening met ons is ervan afhankelijk:

“De Ambassade gelooft dat God wil dat wij christenen uit alle landen stimuleren, bemoedigen en inspireren betreffende hun rol en taak in de heroprichting van Israël. De Bijbel zegt dat het lot van naties en zelfs dat van de kerk, verbonden is met de wijze waarop genoemde groepen reageren op deze heroprichting.”l

De gehele staf van de ICEJ bestaat uit dispensationalisten die gelijk Darby geloven dat de terugkeer van ‘Gods volk’ en de oprichting van de zionistische staat de vervulling is van de profetieën.li De zionistische staat zélf is immers het levende bewijs van Gods wil en trouw. Directeur Johann Luckoff schrijft in 1985:

“De tweede terugkeer naar Zion vanuit de verbanning (Jesaja 11:11) is een levende getuigenis van Gods trouw en zijn eeuwig verbond met het Joodse volk.”lii

De ICEJ stimuleert de voortzetting van onmenselijk lijden en onrecht. Zij heeft zich, verwijzend naar de Bijbel, herhaaldelijk vereenzelvigd met de positie van de rechtervleugel van de Likud-partij, verdedigt Israëls militaire acties, de kolonisatie van de Golan hoogvlakte en de bezetting van Palestijns land. De ICEJ is tegen politieke autonomie van Palestijnen en verzet zich onder meer tegen teruggave aan Palestijnse vluchtelingen van door Israël geconfisqueerde bezittingen.liii Terroristen als Stanley Goldfoot, lid van de groep die in 1946 de aanslag pleegde op het King David Hotel in 1946 met een kleine honderd doden en vijftig gewonden en later medeoprichter van de Jerusalem Temple Foundation voor de wederopbouw van Salomo’s tempel, hebben toegeven financiële bijdragen te ontvangen van de ICEJ.liv

Diverse malen hebben woordvoerders van de ICEJ zich in bedekte termen uitgesproken voor de spoedige herbouw van de tempel van Salomo, daarmee de vernietiging van de islamitische Rotskoepel als startschot voor Armageddon implicerend. In het “Feast of Tabernacles celebration” gehouden in het Binyanei Ha’Uma auditorium, staat oprichter Jan Willem van der Hoeven voor een futuristisch schilderij van Jeruzalem met de herbouwde Tempel van Salomo als hij zijn gehoor toespreekt met de woorden:

“Uw geloof geeft ons kracht… Ik ben blij dat ik hier spreek tegen de achtergrond van dit prachtige schilderij van Jeruzalem. Het is nog niet het huidige Jeruzalem. Als u goed kijkt, zult u zien dat de Tempel, het Heilige der Heiligen [waarin de tabernakel], is hersteld!.. Onze terugkeer is het eerste teken dat de stad weer zal zijn zoals in dit schilderij!”lv

Op weg naar het einde
Verenigd in een (Groot-)‘Israel lobby hebben Christen en andere zionisten (waaronder joods-gelovigen), een zeer grote invloed gehad op het buitenlands beleid van Bush jr. en tegenwoordig op het Midden-Oosten beleid van Obama. Kathleen Christison, 16 jaar politiek analist voor de CIA, beschrijft in Counter Punch hoe zij de catastrofale invasie van Irak instigneerden en de daaruit volgende fatale Global War on Terror (GWOT). De Israël lobby stuurt onafgebroken aan op oorlog tegen Syrië, Hezbollah, Hamas en Iran.lvi Het CDA en de kleinere christelijke partijen hebben de Verenigde Staten en hun acties tot dusver steeds onvoorwaardelijk gesteund.

De wereld is een continue brandhaard die maar niet lijkt te willen doven. Het lijkt dat de wereldmachten, slaafs gevolgd door landen als Nederland, het vuur moedwillig gaande houden. Amerika’s op oorlog gebaseerde economie is afhankelijk van de steun van christenen. Christen-zionisten van allerlei richtingen zijn de primaire publieke steunbetuigers van de seriële oorlogen tegen islamistische staten. Zij stellen de VS in staat hierin het voortouw te nemen. Zij zijn geconditioneerd om de islam te beschouwen als anathema (‘vervloekt’), als vijand en directe bedreiging van het christendom. Op dezelfde wijze werden burgers een generatie geleden getraind om communisten als ideologische vijanden te zien.

De vermeende islamitische bedreiging en de oorlogen in het Midden-Oosten zijn het uitgangspunt voor de ‘War on Terror’ sinds 11 september 2001. Zij vormen het valse excuus om grootschalig en stelselmatig alle vrijheden, burgerrechten en privacy van burgers af te nemen en geleidelijk het mondiaal corporatisme (=’Nieuwe Wereld Orde’) in te voeren waarin elk individu 24 uur per dag digitaal controleerbaar is. Waarin elk mens is gedegradeerd tot een juridische persona met een persoonsnummer gekoppeld aan allerlei uitwisselbare bestanden in een centrale database. Dit digitale brandmerk voor maximale controle van geest en lichaam reduceert de mens tot vee.

De visioenen en symbolen in het Bijbelboek Openbaringen dat handelt over de gebeurtenissen rond 70 na Chr. – het jaar waarin de Romeinen Jeruzalem en haar Tempel verwoestenlvii – nemen eindtijdchristenen letterlijk. In navolging van Lacunza en Darby (deel I & II) betrekken christenen de visioenen thans op het heden. Het getal 666 is niet zozeer de kabbalistische getalsequivalent van keizer Nero’s naam, maar zou slaan op de te implanteren onderhuidse chip.lviii En welke controlegerichte overheid zou niet willen meeliften op een degelijk lumineus idee?

Auteurs als de in 2001 vermoordde politiek activist en Vietnamveteraan William Cooper wijzen op het feit dat de machthebbers dit Bijbelboek als script gebruiken om de enorme groep christenen in de wereld te pacificeren – in afwachting van de terugkeer van het Wereldlicht op de wolken – en hen tegelijkertijd tot voertuig en supporters te maken van hun verdeel-, heers- en oorlogspolitiek. Het eindtijd-rampenscenario dat bol staat van ‘terreuralarm’ blijkt ideaal voor de toepassing van allerlei vrijheidsbeperkende controlemaatregelen. Peter LeMesurier beschrijft in zijn “The Armgeddon Script” het mechanisme waarbij machthebbers historische profetieën nieuw leven inblazen voor politiek gewin.lix

Religie is vorm van mind-control. In overeenstemming met de machthebbers ziet het christendom de mensheid als een in toom te houden veestapel. Christus spreekt immers over mensen als vee. Als herder beschouwt hij ze als een kudde schapen en lammeren. Deze mens als willoos kuddedier is bovendien Zijn eigendom. Zondig als de mens is dient hij zich aan Christus’ totalitaire waarheid te onderwerpen; Zijn zaligmakende ‘normen en waarden’ opgelegd aan ongelovigen die hier blijkbaar van gespeend zijn. Dit komt overeen met de wijze waarop de huidige elitaire wereldmeesters hun ‘onderdanen’ beschouwen, als gebruiksvee in eigendom. En net als de christen-zionisten lijken zij af te willen stevenen op een allesvernietigende oorlog.

Op naar de totale omwenteling en een nieuwe orde: op naar Armageddon.

 

Bronnen
i Russell, Bertrand; “Religion in any shape or form is regarded as a pernicious and deliberate falsehood, spread and encouraged by rulers and clerics in their own interests, since it is easier to exercise control over the ignorant” (“The Essence of Religion”, 1912).
ii Uit: “Christenen en zionisme”, International Christian Embassy Jerusalem, afdeling Nederland (http://www.icej.nl/christenzionisme/chr_zionisme.htm).
iii “Like Lloyd George, Balfour had been brought up in an evangelical home and was sympathetic to Zionism because of the influence of dispensational teaching”.[ Zie Wagner, Donald; “Evangelicals and Israel: Theological Roots of a Political Alliance”, (1998), blz.93.
iv Idaho Observer, mei 2009, Anne Wilder Chamberlain, A Little History: Cyrus I Scofield and the Tribulation. Zelfde auteur in de I. Observer van april 2009 in Revelation and the Rothschild connection: “Darby visited the U.S. several times after the civil war and, according to van Biema, was pastored here by Cyrus I. Scofield (1843-1921)”.
v Foreword to John Gerstner, Wrongly Dividing the Word of Truth (Brentwood, Tennessee, Wolgemuth & Hyatt, 1991), blz. 43.
vi Zie ‘Samuel Untermyer’, Wikipedia (Engels).
viiCanfield, Joseph M.; The Incredible Scofield and His Book ((Vallecito, California: Ross House Books, 1984/88): “The admission of Scofield to the Lotos Club, which could not have been sought by Scofield, strengthens the suspicion that has cropped up before, that someone was directing the career of C. I. Scofield.” Scofields Darbistisch dispensationalisme was “most helpful in getting Fundamentalist Christians to back the international interest in one of Untermeyer’s pet projects – the Zionist Movement.”
viii Lutz, Prof. David W.; artikel “Unjust War Theory: Christian Zionism and the Road to Jerusalem” in verzamelbundel “Neo-Conned! Again: Hypocrisy, Lawlessness, and the Rape of Iraq” (Light in the Darkness Publications, 2005); “Untermeyer used Scofield, a Kansas city lawyer with no formal training in theology, to inject Zionist ideas into American Protestantism. Untermeyer and other wealthy and influential Zionists whom he introduced to Scofield promoted and funded the latter’s career, including travel in Europe.”
ix Idaho Observer, mei 2009, Anne Wilder Chamberlain, A Little History: Cyrus I Scofield and the Tribulation.
x New York Times, 7 augustus 1933 naar aanleiding van de radio-uitzending: “The Jews of the world now declare a Holy War against Germany. We are now engaged in a sacred conflict against the Germans. And we are going to starve them into surrender. We are going to use a world-wide boycott against them, that will destroy them because they are dependent upon their export business.”
xi Phillips, Michael; “White metropolis: race, ethnicity, and religion in Dallas, 1841-2001”. Austin; University of Texas Press, 2006. Blz. 48.
xii Martin E. Marty, Fundamentalism and evangelicalism (1993).
xiii Idaho Observer, mei 2009, Anne Wilder Chamberlain, A Little History: Cyrus I Scofield and the Tribulation.
xiv The ScofieldRG Study Bible III NIV (30 Augustus 30), The ScofieldRG Study Bible III, KJV (30 October 2005), The ScofieldRG Study Bible III NKJV (7 Oktober 2005), The ScofieldRG Study Bible III ESV (2 Maart 2006) en The ScofieldRG Study Bible III NIV Centennial Edition (15 November 2008). Daarnaast de The ScofieldRG Study Bible III KJV Centennial Edition, The ScofieldRG Study Bible III NKJV Centennial Edition, The ScofieldRG Study Bible III HCSB Centennial Edition, enThe ScofieldRG Study Bible III NASB Centennial Edition en anders edities
xv Albert Mackey, A Manual of the Lodge, blz. 56: “The point within the circle is an interesting and important symbol in Freemasonry. . . The symbol is really a beautiful but somewhat abstruse allusion to the old sun-worship, and introduces us for the first time to that modification of it, known among the ancients as the worship of the phallus” geciteerd op bladzijde 27 door Dr. Cathy Burns in Masonic and Occult Symbols Illustrated.
xvi Rev. George Oliver in zijn boek Signs and Symbols, blz. 124-126 geciteerd door Dr. C. Burns in haar sudie Hidden Secrets of the Eastern Star blz. 196-97.
xvii “The point within a circle is one of the hieroglyphic signs of the sun-god, RA, but is is not merely an image of the solar disc. For one thing it is a masonic symbol, and H. A. Giles, the Chinese scholar, who  is himself a Mason, tells us it is held to represent the One Supreme Power, whatever that power may be, the Great architect of the Universe, recognized alike by ourselves and our brother Masons of every religious denomination. . . “, aldus vrijmetselaar Albert Churchward, geciteerd door Dr. C. Burns in Hidden Secrets of the Eastern Star, blz. 193.
xviii McGavin, E. Cecil; “Mormonism and Masonry” (Bookcraft, in Salt Lake City, UT, in 1949/2004). Hoofdstuk 2. Blz. 8 en volgende.
xix Maxwell, Jordan; “Matrix of Power: How the World Has Been Controlled by Powerful People Without Your Knowledge” (The Book Tree, 2003); Blz. 61.
xx “True Bible believers may or may not belong to the masonic fraternity, but they are all masons of the highest order, since they are being fashioned, chisseled and polished by the Almighty to be used as living stones in the Temple Built Without Hands”. Charles Taze Russell: uitspraak tijdens zijn toespraak in 1913 in de vrijmetselaarsloge te San Francisco. Stokes, Jerry; “Changing World Religions, Cults & Occult” (2007); Blz. 243.
xxi Lindsey, ook wel bekend als ‘seriële polygamist’, is inmiddels getrouwd met zijn vierde vrouw JoLyn, nadat hij zich eerder op on-Schriftuurlijke wijze van de vorige drie heeft laten scheiden.
xxii “…the same error that founded the legacy of contempt for the Jews and ultimately led to the Holocaust of Nazi Germany.” Lindsey, Road to H., achterblad. Bekritiseerd door Gary DeMar en Peter J. Leithart in The Legacy of Hatred Continues: A Response to Hal Lindsey’s The Road to Holocaust (Fort Worth, Dominion Press, 1989).
xxiii “Zechariah gives an unusual, detailed account of how hundreds of thousands of soldiers in the Israel battle zone will die. Their flesh will be consumed from their bones, their eyes from their sockets, and their tongues from their mouths while they stand on their feet (Zechariah 14:12)… But God’s power is certainly stronger than any nuclear bomb… We do know God will supernaturally strengthen and protect the believing Israelites so that they will survive the worst holocaust the world will ever see.” Amen. Uit: Hal Lindsey, Late Planet Earth (De planeet die aarde heette), blz. 56-58.
xxiv “On April 1, 2004, Lindsey used his WorldNetDaily column to promote the sale of shares in the Zion Oil and Gas Company, citing Biblical prophecy as a basis for suggesting that there was oil in Israel. Critics have pointed out that Lindsey failed to mention that one of the directors of Zion Oil was Ralph DeVore, a director of Lindsey’s ministries, as well as his cousin.” Bron: All Experts/ Free Encyclopedia, ‘Hal Lindsey’, biography’. Zie ook Lindseys 4 huwelijken in deze entree. Citaat WorldNetDaily 1 april 2004: “[Genesis 49] predicts [Jacob’s] great blessing [to Joseph] will come from “the deep that lies beneath” his land.” (Zie ook, URL: http://barthsnotes.wordpress.com/2004/06/13/oil-be-damned/).
xxv Lindsey, Hall; videotoespraak “A Lesson Not Learned”, 18 februari 2010, Omni Christian Vids (URL: http://www.youtube.com/watch?v=J78lub_PlXg).
xxvi “Wilders 14”; Tweevoudig ondertekende verklaring gepubliceerd op stanvanhoucke.blogspot.com, 12 juni 2010 (URL verklaring http://4.bp.blogspot.com/_CswEfc9aGOU/TBPQaru8mzI/AAAAAAAASUg/mRZruvqs2Bk/s1600/doc.jpg).
xxvii Door Time omschreven als ‘De Jeremiah van zijn Generatie’, en door de New York Times als ‘de best verkopende auteur van het decennium.’ Hal Lindsey, The 1980’s: Countdown to Armageddon (New York, Bantam, 1981), blz. 179.
xxviii “To stand against Israel is to stand against God. We believe that history and scripture prove that God deals with nations in relation to how they deal with Israel”. Daarbij Genesis 27:29 citerend ; Those who curse you [ Israel ] will be cursed, and those who bless you will be blessed. (HCSB).”Archives de sciences sociales des religions,1991, 75 (juli-september), Jan Nederveen Pieterse: “The Christian history of a metaphor: christian zionism and the politics of apocalypse.” Blz. 74-104.
xxix Huffington Post, 14 maart 2007, AIPAC Cheers an Anti-Semitic Holocaust Revisionist (and Abe Foxman Approves).
xxx Huffington Post, 23-07-2008, “Lieberman: ‘Haggee like Moses’”.
xxxiWaarschijnlijk oorspronklijk betekenend ‘rogge’: Rye \Rye\ (r[imac]), n. [OE. rie, reie, AS. ryge; akin to Icel. rugr, Sw. r[*a]g, Dan. rug, D. rogge, OHG. rocco, roggo, G. rocken, roggen, Lith. rugei, Russ. roje, and perh. to Gr. ‘o`ryza rice.
xxxii T. Miscia, 5 mei 2009, “Distant Relations. American Families, Part I: The Rockefellers” ( http://www.tdgensearch.com/blog/2009/05/american-families-part-i-rockefellers.html). Zie ook info-sie Neuwied “Aus Rockenfeld sollen die Ahnen der US-amerikanischen Familie von Nelson D. Rockefeller stammen, die von Niederbieber aus den Weg nach Amerika antraten.” http://www.neuwied.de/rockenfeld.html)
xxxiii “Some.. believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others… to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of it,” Uit de persoonlijke memoires van David Rockefelle; Memoirs. New York: Random House, 2002, blz. 405.
xxxiv Gary North, Crossed fingers: how the liberals captured the Presbyterian Church, 1996, blz. 8.
xxxv Heather A. Warren, Financiering Rockefeller vanaf het begin: Theologians of a New World Order: Reinhold Niebuhr and the Christian Realists, Oxford University Press, 1997, blz. 114.
xxxviKees van der Pijl, Hoofdstuk 4; The Making of an Atlantic Ruling Class, Londen, 1984.
xxxvii Allen, Gary. The Rockefeller File. Seal Beach, California: ‘76 Press, 1976.
xxxviiiAllen, Gary. The Rockefeller File. Seal Beach, California: ‘76 Press, 1976.
xxxix “He wired his father a request for 50 to 100 million dollars to create a foundation that would use the IWM to administratively consolidate the denominations along the lines of big business. The foundation would bind ministers of participating churches in a common pension fund and unite the denominations’ foreign and domestic activities.” Uit: Charles E. Harvey, professor of history aan de California State University; geschiedenis van de Interchurch World Movement in een paper getiteld “John D. Rockefeller, Jr., and the Interchurch World Movement of 1919-1920: A Different Angle on the Ecumenical Movement” (1982).
xl Persbureau Het KNP , 15 maart 1999, “Wie is Billy Graham eigenlijk?” (http://www.hetknp.net/articles/viewarticle.php?id=395).
xli Peter Woodward, US foreign policy and the Horn of Africa, 2006, blz. 114.
xlii “There come times when we have to fight for peace.” He went on to say that out of the present war in the Gulf may “come a new peace and, as suggested by the President, a new world order.” Uit: maartnummer 1991 CIB Bulletin.
xliii Oral Roberts, “The Miracle of Seed Faith”, Fleming H. Revell, 1970, blz. 9.
xliv Bron: Buckley, Dr. John W. ; “Prophecy unveiled” (Virtual Bookworm.Com Pub Inc, 2007). Blz. 58.
xlv “Many Americans Uneasy with Mix of Religion and Politics”, 24 augustus 2006, onderzoek Pew Research Center (http://pewforum.org/Politics-and-Elections/Many-Americans-Uneasy-with-Mix-of-Religion-and-Politics.aspx).
xlvi “US Christians ‘morally’ support Israel”; The Jerusalem Post. (04/10/08 Amerikaanse datumvolgorde, Ned: 10-04-08); “More than 80 percent of American Christians say they have a “moral and biblical obligation” to support the State of Israel, and half say Jerusalem should remain its undivided capital, according to a survey released on Thursday”.
xlvii Stan van Houcke, “Bas Belder en zijn God.” 9 oktober 2009 (http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/10/bas-belder-en-zijn-god.html).
xlviii Stan van Houcke/ Jan Willem van Waning, “De Pro Israel Lobby 194”, 14 maart 2010 (http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/03/de-pro-israel-lobby-194.html).
xlix Uit: Michael P. Prior, “Speaking the Truth about Israel and Zionism”. Hoofdstuk 7: “The International Christian Embassy, Jerusalem : A Case Study in Political Christian Zionism” door Dr. Stephen Sizer,10 Mei 2004.
l “The embassy believes that God wants us to stimulate, encourage, and inspire Christians amongst the many nations concerning their role and task in the restoration of Israel. The Bible says that the destiny of nations, Christians, and even that of the church is linked to the way in which these groups respond to this restoration.Prepare Ye the Way of the Lord (Jerusalem, International Christian Embassy Jerusalem, 1991), brochure.
li Donald Wagner, “Anxious for Armageddon”. Blz. 100.
lii “The return to Zion from exile a second time (Isa. 11:11) is a living testimony to God’s faithfulness and his enduring covenant with the Jewish people.” Johann Lukoff, A Christian Response to Israel (Jerusalem, ICEJ, 1985).
liii Uit: Michael P. Prior, “Speaking the Truth about Israel and Zionism”. Hoofdstuk 7: “The International Christian Embassy, Jerusalem : A Case Study in Political Christian Zionism” door Dr. Stephen Sizer,10 Mei 2004.
liv Uit: Robert I. Friedman,”Sacred Ground,” Mother Jones, Aug/Sep 1987.
lv “Your faith gives us strength… I am glad I am speaking here against the background of this beautiful painting of Jerusalem. It is not yet the Jerusalem of today. If you look properly, you will see that the Temple, the Holy of Holies, has been restored!.. Our return is the first sign that the city will be existing again as it is in this painting!” Uit: “Speaking the Truth about Israel and Zionism”. Hoofdstuk 7: “The International Christian Embassy, Jerusalem : A Case Study in Political Christian Zionism” door Dr. Stephen Sizer,10 Mei 2004.
lvi CounterPunch, 25 januari 2003, “Too Many Smoking Guns to Ignore.”
lvii Zie Rom.13:11-12; Hebr.1:1 en 1 Joh.2:18; Mat.24:34; Luc.21:20-22.
lviii Over 666 als getalsequivalent van Nero’s naam: Hillers, Delbert, “Rev. 13, 18 and a scroll from Murabba’at”, Bulletin van de American Schools of Oriental Research 170 (1963) 65. Ook de katholieke theologen zijn deze mening toegedaan: The New Jerome Biblical Commentary. Ed. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 1009. Just, S.J., Ph.D., Prof. Felix. The Book of Revelation, Apocalyptic Literature, and Millennial Movements, University of San Francisco, USF Jesuit Community”. http://catholic-resources.org/Bible/Apocalyptic.htm. Retrieved 2007-05-18.
lix LeMesurier, Peter; “The Armageddon Script”, St. Martin’s Press, New York (1982).

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *