Veritas News Service – (Eng + NL) De X-Box Kinect

English Version halfway the Page

Veritas News Service Exclusive

The X-Box Kinect

(Vrij vertaald René Voogt)

02Dec10

by Todd Stevens

Er is een nieuw toestel op de markt dat in razend tempo bij miljoenen mensen over de hele wereld in huis wordt gehaald. Op het huidige moment zijn er ruim 2,5 miljoen exemplaren van verkocht en er wordt geschat dat het er tegen het eind van het jaar 5 miljoen zullen zijn. [i]

Dit apparaat is het allernieuwste voor het Xbox 360-systeem. Het apparaat is voorzien van een bewegingssensor met “camera’s, microfoons en software, dat uw lichaam in-scant en het vervolgens ‘in’ het video spel plaatst, “maar het” … herkent ook uw gezicht en uw stem, zodat het u kan herkennen in de kamer en weet wie jij bent, en dat zelfs als je speelt met een groep vrienden. [ii] Het werkt doormiddel van het verzenden van infrarood licht in de kamer waardoor het de data van de kamer ontvangt, alsook (alsof het nog niet erg genoeg is), verzameld het ook nog geluid voor spraakherkenning en het verkrijgen van gegevens van de hele kamer.

Op de Xbox privacybeleid site zeggen ze over het gebruik van deze gegevens dat het wordt verzameld om: “Het kan zijn dat wij deze gegevens analyseren, en doen dat om te kunnen waarborgen dat de gebruikers een optimale spel ervaring ontvangen, en om te helpen bij het verbeteren van Kinect spelen en het Xbox 360-platform. Het kan ook zijn dat we deze geaggregeerde gegevens delen met bedrijven die Kinect-spelen aanbieden wat hen weer verder zal helpen om hun product te verbeteren”. [iii] Dus zij ontlenen zichzelf al het recht om deze gegevens in te zien alsmede ze te delen met menige andere bedrijven. Met het steeds meer toenemende verlies van privacy en de inbraak op onze vrijheden door de overheid kan ik niet begrijpen hoe dat iemand ooit zo`n apparaat in huis kan halen.

Dit veroorzaakt de volgende gedachte: wie zou er achter een dergelijk product kunnen zitten. Na wat onderzoek zul je ontdekken dat de technologie werd samengesteld door een gezamenlijke inspanning tussen Microsoft en Prime-Sense. Het bedrijf Prime-Sense is gevestigd in Tel Aviv, Israël waar het opgericht werd door: Orna Berry, Inon Bercha en Avaid Maizels. Nu, wie zijn deze mensen? Nou Orna Berry is een ondernemers-partner, die vroeger Chef wetenschapper was van het ministerie van Industrie en Handel voor de Israëlische regering [iv]. Inon Bercha, is Chef Uitvoerend Officier, was voorheen vice-president van de Elektronische Onderzoek en Ontwikkelingsafdeling van het Israëlische Ministerie van Defensie (imod) [v]. En tot slot hebben we Avaid Maizel die de President is en Co-Optichter en formeel dient bij inlichtingendienst IDF, wat de belangrijkste inlichtingendienst is voor het Israëlische leger. [vi]

Het engste deel hiervan is dat het niet eens zo verrassend is en het lijkt alsof het gewoon “business as usual” is. Als u twijfel heeft over waar dit heen zal leiden met dit soort technologie hoef je jezelf geen zorgen te maken omdat ze het je gewoon vertellen. Toen Avaid Maizel gevraagd werd in een interview over de richting van zijn bedrijf verklaarde hij: “Onze visie is dat je in de toekomst een natuurlijke interface zult zien die overal aangenomen zal zijn voor en in elk aspect van het leven”. [vii] Prime-Sense kijkt dus vooruit en wil zich in de toekomst richten op televisie, mobiele telefoons en de internet industrie, om een soortgelijke technologie als deze ook in die apparaten te kunnen invoeren. Wat nog duidelijker gemaakt wordt in het volgende citaat waar hij het ook nog eens vrijmoedig bevestigt, “binnenkort, zie je meer en meer de uitrol van de technologie in andere domeinen. We beginnen met het gamen en dan zullen we overgaan naar andere aspecten van de woonkamer”. [viii]

Dus iedereen moet maar eens heel goed nadenken alvorens een dergelijk apparaat in huis wordt gehaald, weet waar je aan begint, voor je het bezint met deze rommel in uw woonkamer, dit is gewoon een manier om een tab geïnstalleerd te krijgen bij de mensen IN HUIS en dat ook nog onder uw eigen toestemming.

Voor voorbeelden van deze technologie gaat u naar http://www.kinecthacks.net/

[i] http://www.xboxkinection.com/

[ii] http://electronics.howstuffworks.com/microsoft-kinect.htm

[iii] http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1

[iv] http://www.primesense.com/?p=712

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html

[viii] Ibid.

Andere bronnen voor research

http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1

http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html

http://en.wikipedia.org/wiki/PrimeSense

Info over over IDF intelligence

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Intelligence_Directorate_(Israel)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3909528,00.html

http://seclists.org/isn/2010/Jun/81

Originele artikel (Bill Cooper`s site):

http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=3626

—————————————————————————————————————

English Version

Veritas News Service Exclusive
The X-Box Kinect

02Dec10


by Todd Stevens

There is a new device that is rapidally entering the homes of millions of people around the world. At this present moment there are over 2.5 million sold and it is estimated that there will be 5 million sold by the end of the year.[i]

This device is the newest add on to the Xbox 360 system. It is a motion sensor equip with “cameras, microphones and software that turns your body into the video game controller” also it “…recognizes your face and voice so it can pick you out in the room and know who you are, even if you’re playing with a group of friends.”[ii] The way it works is by sending out infrared light into the room and retrieving data about the entire room, as well as, gathering sound for voice recognition well obtaining data about the entire room.

On the Xbox privacy policy site they say regarding the use of this data that is being collected that “We may analyze this performance data to ensure users are receiving the optimal game experience, and to help improve Kinect games and the Xbox 360 platform. We may also share some of this aggregated data with companies that provide Kinect-enabled games which will help them improve their product.”[iii] So they are already reserving the right to view this data as well as share it with other companies. With increasing loss of privacy and government intrusion already at such a high level I could not understand how anyone would invite this device into their home.

This causes one to ask who is behind such a product. Upon some research you will discover that the technology was put together by a joint effort between Microsoft and Prime-Sense. Prime-Sense is an Israel based company in Tel Aviv whose founding members are Orna Berry, Inon Bercha, and Avaid Maizels. Now who are these people? Well Orna Berry is a venture partner who was formerly a Chief Scientist of the Ministry of Industry and trade for the Israel Government.[iv] Inon Bercha, who is the Chief Executive Officer, was formerly Vice President of the Electronic Research and Development Department of the Israeli Ministry of Defense (IMOD).[v] Finally we have Avaid Maizel who is the President and Co-Founder who formally serve in the IDF intelligence agency which is a main intelligence gathering group for the Israel Military.[vi]

The scariest part of this is that it isn’t even that surprising and seems as if it is business as usual. If you have any doubt as to where they are headed next with this type of technology there is no need to worry because they tell you. When Avaid Maizel was asked about the direction of the company in an interview he stated “Our vision is that in the future you will see a natural interface which is being adopted everywhere and to every aspect of life.”[vii] Prime-Sense is now looking forward to getting involved in television, mobile telephones, and internet industries, so look for them to be around and putting similar types of technology into these as well. Which is clear as he also boldly states, “Soon you will see more and more rollouts of the technology in other domains. We are starting with gaming and then we will move to other aspects of the living room.”[viii]

So everyone should take a second look before allowing such a device within your home and know exactly what you are getting when you put this junk in your living room, just another way to keep tabs on people by their own consent.

For examples of this technology go to http://www.kinecthacks.net/

[i] http://www.xboxkinection.com/

[ii] http://electronics.howstuffworks.com/microsoft-kinect.htm

[iii] http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1

[iv] http://www.primesense.com/?p=712

[v] Ibid.

[vi] Ibid.

[vii] http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html

[viii] Ibid.

Other sources of research

http://www.xbox.com/en-US/Kinect/PrivacyandOnlineSafety#DataCollection1

http://israelifrontline.blogspot.com/2010/11/israeli-motion-sensing-device-shakes-up.html

http://en.wikipedia.org/wiki/PrimeSense

Info about IDF intelligence

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Intelligence_Directorate_(Israel)

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3909528,00.html

http://seclists.org/isn/2010/Jun/81

Original Artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=3626

Dit bericht is geplaatst in De Leugen aan de macht, Europa, Het Einde van ons Beschikkingsrecht, TV en Film en Media, Veritas Nieuws Service. Bookmark de permalink.

Één reactie op Veritas News Service – (Eng + NL) De X-Box Kinect

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *