Veritas News – (Eng + NL) All You Need Is 555

English Version halfway the Page

Veritas News Service Exclusive

04Dec09

By Woodsy

Alles wat u nodig heeft Is 555

(Vrij vertaald René Voogt)

LO op de zij gedraaid is een 5 –  V is een 5 als Romeins cijfer – E is de vijfde letter van het alfabet

Elke keer dat u 15 dollar (dat klopt 5 +5 +5 = 15) bij Starbucks besteedt dit kerst seizoen geven ze je de bovenstaande CD’s  cadeau waarvan 1 dollar gedoneerd word aan (RED), een liefdadigheidsinstelling die helpt bij de preventie van aids in Afrika. Van elk kopje koffie dat u drinkt doneren zij 5 cent. Maar waarom al die vijven? U vraagt zich misschien af waarom die obsessie met 555?

Als bedrijf, kan het alleen maar betekenen dat het onder de beste van hen een bijgeloof heeft gekregen om sterk te kunnen zijn in deze economie welke zij “leuk spelen” met de geesten van rijkdom en macht. Voor het “oog van God” wat de astrologen de ster van  Aldebaran noemen, en beschouwd wordt als een ster van fortuin, wat leidt tot rijkdom en eer. (Dit is het oog van de stier in het sterrenbeeld van de Stier)

Het Washington Monument getuigt van de kracht en de macht van de eerste President van de Verenigde Staten (George Washington) met een hoogte van 555 Feet. Meer op een sinistere (zoals velen het beschouwen) manier is 555 ook een kabbalistisch nummer wat “duisternis” betekend, alsook dat velen erop wijzen dat het de numerieke waarde van het woord Necronomicon is, en het was ook het oorspronkelijke nummer van Adolf Hitler`s nazi-partij.

In het “Nieuw Tijdperk” boek, waarvan geclaimd wordt dat het auto-geschreven werd door middel van inspiratie van de Heilige Geest wat de auteur gegeven zou zijn door de Aartsengel Uriël getiteld “Ziana”, zegt het volgende over 555:

“Het pad dat u bewandelt is een zeer extreme pad, genaamd de Geest des leven, of Ziana. Het is het pad van 555 – wat leid tot de beklimming verder dan het universum, gezien en ongezien. Het is geen gemakkelijke weg, nog is de last licht voor degenen die het pad zullen begaan. “(Pagina 10)

Het geeft ook inzichten als deze:

“Abortus is een belediging voor de geest van onbaatzuchtigheid, en dus een spirituele misdaad…  En toch, met dit te hebben gezegd, Zeg ik u ook, dat het beter zou zijn dat een kind helemaal niet werd ontvangen, dan dat een ziel in extreme zonde, armoede of fysieke en emotionele veranderingen moet worden geboren… Geen enkel kind of mens, niettemin, is echter ooit gestorven,  geen zonde, maar ondeugd van de Heilige Geest gaat verder dan vergeving … “(pagina 42)

Er zijn nog een aantal vreemde en occulte dingen die je kunt vinden en onderzoeken kunt op deze cd met inbegrip van de songteksten van de nummers en de bands die ze gebruikten. Als u een kopie wilt,  bezoek dan een Starbucks filiaal in uw buurt.

Een snelle zoekfunctie van Google gaf de volgende locaties prijs:

555 N SCOTTSDALE RD # 109, Tempe, AZ

555 S. St Dearborn, Chicago

555 Cool Springs Blvd Franklin, TN

555 California St., San Francisco CA

555 Main St East Greenwich, RI

Stage 555 Rd, Auburn, AL

555 Broadway Ste 147 Chula Vista, CA

555 W. South Boulder Rd., Lafayette, CO

555 Canal St New Orleans, LA

555 11th Street, NW, Washington, DC

555 UNIVERSITEIT PKWY Orem, UT

555 W 42nd St, New York, NY

555 Broadway. Skagway, AK

555 Hubbard Ave., Pittsfield, MA

Bekijk 555 Campus Drive CSU / San Marcos, CA

555 W 5th St, Los Angeles, CA

555 Main Ave, Norwalk, CT

555 Borror Drive Columbus OH

555 S 51e St, Des Moines, IA

555 SW OAK ST, Portland, Oregon

555 El Rancho Drive, Sparks, NV

enz enz …

Originele artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1221

—————————————————————————————————————-

English Version

Veritas News Service Exclusive

04Dec09

By Woodsy

All You Need Is 555


LO turned sideways is a 5 – V is 5 in Roman numerals – E is the fifth letter in the alphabet

Every time you spend 15 dollars (that’s right 5+5+5 = 15) at Starbucks this Christmas season they will give you the above CD and donate 1 dollar to (RED), a charity that helps in the prevention of AIDS in Africa. Every cup of coffee you drink they well donate 5 cents. Why all the fives? You might ask or Why the obsession with 555?

As a corporation it could merely mean that superstition has gotten to the best of them and in order to be strong in this economy they are “playing nice” with the spirits of wealth and power. For the “eye of God” which is what astrologers call the star Aldebaran is considered a star of fortune, leading to riches and honor. (This is the eye of the bull in the constellation Taurus)

The Washington Monument attests to the strength and power of the United States first president (George Washington) in its being 555 ft. tall. In a more (as many consider) sinister sense 555 is also a cabbalistic number which means “darkness” also leading many to point out the fact that it is the numerical value of the word Necronomicon and is also the Original Nazi Party number of Adolf Hitler.

In the “New Age” book which is claimed to be auto-written by means of inspiration of the Holy Spirit and given to the author by the Archangel Uriel entitled “Ziana” it says of the way of the 555:

“The path you walk is a very extreme path, called the Spirit Life, or Ziana. It is the Way of 555 – which leads to ascension beyond the universe seen and unseen. It is not an easy road, nor is the burden light for those who would walk it.” (page 10)

It also gives such insights as:

“Abortion is an offence to the spirit of selflessness, and thus a spiritual crime… And yet, with this said, I say also, that it would be better that a child not be conceived at all, than for a soul to be made in sin and born into extreme poverty or physical and emotional upheavals… No child or human being, however, has ever truly died, and no sin but blaspheme of the Holy Spirit is beyond forgiveness… ” (page 42)

There are a few more strange and occult things you can find and research on this CD including the lyrics of the songs and bands they used. If you’d like a copy, visit a Starbucks location near you. (I recommend the Eggnog Latte)

A quick Google search turned up the following locations:

555 N SCOTTSDALE RD # 109, TEMPE, AZ

555 S. Dearborn St, Chicago

555 Cool Springs Blvd Franklin, TN

555 California St, San Francisco CA

555 Main St East Greenwich, RI

555 Stage Rd, Auburn, AL

555 Broadway Ste 147 Chula Vista, CA

555 W. South Boulder Rd., Lafayette, CO

555 Canal St New Orleans, LA

555 11th Street, NW, Washington, DC

555 UNIVERSITY PKWY OREM, UT

555 W 42nd St, New York, NY

555 Broadway. Skagway, AK

555 Hubbard Ave., Pittsfield, MA

555 Campus View Drive CSU/San Marcos, CA

555 W 5th St, Los Angeles, CA

555 Main Ave, Norwalk, CT

555 Borror Drive Columbus OH

555 S 51st St, Des Moines, IA

555 SW OAK ST , Portland, Oregon

555 El Rancho Drive, Sparks, NV

etc…

Original artikel:
http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=1221

Dit bericht is geplaatst in Veritas Nieuws Service. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *