David Icke, de Wereld, en wat we nu nodig hebben (+Video)

David Icke, de Wereld, en wat we nu nodig hebben

Lange tijd heb ik geaarzeld om iets kritisch ten aanzien van David Icke te schrijven. Hij verricht geweldige werk in het blootstellen van de wereldwijde samenzwering. Zijn gedachten en verbale vaardigheden zijn briljant: hij kan een grote hoeveelheid informatie assimileren en legt het uit op een manier die de obscure piercing, tot in de kern de zaak verduidelijkt. Hij is beter in het detecteren van bullshit geleverd door de gevestigde media, politici en andere verschaffers van leugens dan wie dan ook. Hij puzzelt de feiten samen en voorspelt waar de dingen heen gaan in de wereld. Geen wonder dat Alex Jones, die andere kruisvaarder voor vrijheid, groot respect voor hem heeft en hem maandelijks op zijn radio show interviewt, en dat ondanks hun verschillen. David Icke heeft artikelen van deze blog gepubliceerd op zijn website, en hielp daarmee mijn lezerspubliek creëren. Ik lig niet in conflict met hem. Maar er zijn dingen in zijn boodschap, met name in die van de afgelopen jaren, die mij grote zorgen baren. Niet dat het verkeerd is om deze bezorgdheid te uiten.

Waar ik verschil met David Icke zijn opvattingen is op het spirituele niveau. Hoewel zijn analyse van de gebeurtenissen op de wereld schitterend en recht op doel af zijn, laat zijn kennis van spiritualiteit veel te wensen over. En toch komt hij elke weer naar voren met spirituele onderwerpen met een gepassioneerde boodschap – een richting waarvan hij de mensheid aanmoedigt die te nemen – en DAT is precies waar zijn werk gevaarlijk wordt.

Laten we teruggaan naar het begin van David Icke’s spirituele reis, dat begon, volgens zijn boeken, enkele decennia geleden met een aantal bijeenkomsten die hij had met een medium. David was diep onder de indruk van alles wat ze hem vertelde. Ze maakte een aantal voorspellingen van zijn leven, die uitkwamen. David besloot vervolgens om oude ruïnes in Zuid-Amerika te onderzoeken en gebruikte daarbij een bepaalde Zuid-Amerikaanse hallucinogenen drug, in een poging om zijn bewustzijn te ontwikkelen. Tijdens deze krachtige drug trip, werd tot hem gesproken door “De Stem”, waarvan hij zegt dat ze de aard van de werkelijkheid aan hem uitlegde. Deze drug ervaringen bevatte ook vele beelden van reptielen die verschenen in zijn bewustzijn, maar David nam klakkeloos alles aan wat deze stem hem zei als de harde waarheid. Het gaf hem immers “een ervaring”, naast al die woorden, en David lijkt te geloven dat hij het meemaakte tijdens een drug trip, en daarom moest het wel waar zijn. Hij kwam er weg met het geloof dat hem de sleutels overhandigd waren van de innerlijke werking van het universum, en sindsdien preekt hij over de spirituele boodschap die hij ontving tijdens zijn drug trips.

En die boodschap is, dat alles één is, dat we geen individuele mensen in onze essentiële aard zijn, maar eerder Bewustzijn dat een ervaring ondergaat als zo-en-zo. Zo-en-zo (onze persoonlijke identiteit) die niet echt bestaat. Wat we echt zijn, is het collectieve bewustzijn, alleen dat creëert de illusie van individuen. De Eén is boos op de gang van zaken in de wereld en heeft besloten in te grijpen (ik parafraseer nog steeds Icke’s “Stem” hier). Het zal zich binnenkort “verzamelen in ‘ieder’ van ons, en ‘niemand zal ‘alleen achter blijven (zoals bij het verzamelen van de schapen). Dit is de taal die zegt dat individualiteit opgenomen wordt door de Ene, het veronderstelde almachtige Goddelijke bewustzijn, waarvan men zegt dat het onze ware aard is, en al het andere is een illusie. GAAN DE ALARM KLOKKEN AL AF IN UW HOOFD? Individualiteit zal worden ondergebracht? We zullen allemaal verzameld worden en niemand zal alleen blijven staan? Individualiteit is een illusie en de vrijheid komt wanneer we dit realiseren? Het ene is wees-alles en eindig-alles en is het enige dat echt belangrijk is? Niets dat hier gebeurt – met inbegrip van overlijden – is belangrijk genoeg om kwaad over te zijn, want dit alles is een “Bullocks” (ossen slot?) (David’s term voor illusie) toch?

Icke schrijft veel over religie wat waar klinkt. Hij hakt de meeste religie`s klein, door te zeggen dat God ‘hier’ plaatst neemt en de mens hier beneden, minderwaardig. Dit is een deugdelijke kritiek op deïst religies. Maar dan vervolgt hij met New Age propaganda, waarin hij verklaard dat God (dat wil zeggen, Bewustzijn) niet alleen in ons is, maar bestaat uit alles dat echt is. Als individu, hebben we niet zoveel waarde als we niet eens echt bestaan. We zouden er geen gedachte op na moeten houden om ons leven te riskeren en in opstand te komen tegen de wereldwijde samenzwering, omdat het menselijk leven sowieso niet echt is. Als wij sterven, zullen we gewoon terug gaan naar onze prachtige oorspronkelijke staat als universeel bewustzijn, voorbij alle beproevingen van deze arme denkbeeldige wereld. Zit dus niet in angst, zijn boodschap bevestigt, ga er op uit en rebelleer, want alles wat je te verliezen hebt is je leven, de illusie van een menselijk individu.

Ben ik de enige die hier een problemen mee heeft? Moeten we echt geloven dat een stem, geïnduceerd in een trillingniveau bewustzijn, waar Icke onderworpen werd aan visitatie door reptielachtige etherische wezens – die hijzelf identificeert als de “vierde-dimensionale” architecten van de Nieuwe Wereld Orde – moeten we echt aannemen dat een dergelijke stem moet worden beschouwd als een autoriteit van wie we advies en instructies zouden moeten aannemen? Wie profiteert er nou echt als de mensen die zich bewust zijn van de wereldwijde samenzwering overgehaald kunnen worden dat hun leven en deze wereld niets anders zijn dan een illusie, dat ze beter weggegooid kunnen worden in plaats van een achteloos, levende persoon te zijn die niet van belang is? Ben ik de enige die deze vraag beantwoordt met: “De tirannen, die de show runnen”?

In het begin was David Icke nog een voorstander van mijn blog, maar na gelang de tijd verstreek de richting van mijn denken begon uit te puzzelen, werd hij minder vriendelijk. Ik stuurde hem regelmatig e-mails met onderzochte informatie over spirituele onderwerpen. Dit begon hem al snel te irriteren. Een paar jaar geleden, toen hij door een fase ging en verliefd werd op een bepaalde Indiase goeroe, stuurde ik hem uittreksels van die vent uit gepubliceerde leringen die stellen dat alles wat er gebeurt, vooraf is bepaald, die ware vrijheid bestaat uit geen verlangens te hebben maar door je leven gewoon te laten gebeuren, in je, en om je heen, volgens een vooropgezet plan van God. Door de leer van de goeroe reisde hij naar India om te studeren en leerde dat de “illusie” van het hebben van een individuele Wil een belemmering zal vormen naar verlichting. Ik wees David daarop en ontving een boze brief terug als antwoord, waarin hij me vertelde dat ik moest stoppen hem te “babysitten”, dat hij een boodschap naar buiten te brengen had, en dat hij geen tijd had om te luisteren naar mijn bezwaren over zijn onderricht.

David’s fascinatie voor Indianisme leek kort na deze uitwisseling te eindigen, maar hij bleef en blijft de boodschap prediken die hij leerde van de stem: dat alles één is, dat liefde alles is dat telt, dat niets van “dit” echt is nog de moeite waard het serieus te nemen. Naarmate de jaren verstrijken, neemt David’s ijver voor het prediken van deze berichten toe, en zijn politieke boodschap lijkt weg te kwijnen en verdwijnt steeds meer op de achtergrond. In feite wordt zijn politieke boodschap behoorlijk overschaduwt door zijn spirituele boodschap: volgens hem, hoeven we alleen maar te rebelleren tegen de machthebbers – blijkbaar met een roekeloze overgave – en als er genoeg van ons zijn die dit doen, zal de wereld gered zijn. In feite, als er genoeg van ons zijn die dit gaan doen die bekend zijn met de samenzwering, die zullen worden weggevaagd van het oppervlak van de planeet. Dan zal die Ene, die alles onder controle wil hebben op de planeet geen weerstand meer ondervinden.

De Ene, zoals David en andere New Agers het beschrijven (en David is een New Ager wanneer hij spreekt in deze termen) is dezelfde Ene waarvan verondersteld wordt dat de  wereld onder de Nieuwe Wereld Orde moet komen te staan. In de naam van die Ene, wordt de individualiteit vernietigd, samen met alle rechten en vrijheden die gepaard gaan met individuele personen. Politiek gezien, laat dit zich uitdrukken als een wereldwijde samenzwering. Spiritualiteit, wordt gebruikt als overgave van het ego (het individueel bewustzijn) aan die collectieve Ene (Bewustzijn met een hoofdletter “B”) dat de zogenaamd God moet zijn. “Ik ben niet David Icke. Ik ben bewustzijn met een ervaring net als David Icke” zoals David ons voortdurend verteld. Met andere woorden, hij is niet echt. Zijn persoonlijkheid is niet echt. Wie hij is, een vormloos wezen die beweert het innerlijk van ons allemaal te zijn: die Ene. Althans, zo stelt hij.

Maar in deze blog heb ik blootgesteld wie dit amorfe wezen werkelijk is: een beperkt, verslindend bewustzijn, dat zich beroept op de consumptie van leven om in leven te blijven. Die Ene die wenst dat we ons allen daaraan overgeven is niets anders dan een Brahman van de Indiase filosofie – het Brahman bewustzijn – wat de collectieve geest is, die het universum laat draaien. Net als De Borg?, wil het alles assimileren. Assimilatie is haar levensonderhoud. Het creëert alleen om het te verslinden, zoals een tuinier alleen maar plant om te consumeren, zoals een boer een varken grootbrengt alleen maar om het te slachten. Brahman, die Ene, is een staart-jagende hond, een slang die zijn staart inslikt (ouroboros), gevangen in een dolle, eindeloze dans om te proberen te overleven door haar eigen fysieke manifestaties te voeden om het daarna te verslinden. Jij en ik zijn geesten die akkoord gegaan zijn deel uit te maken van Brahman`s schertsvertoning, ervan uitgaand dat alleen de fysieke vorm geoogst wordt. Het bewustzijn dat het universum beheerst is gek, en zelf-verslindend. Het is zo gek als een frees of zelfmoord. Gek als een moordlustige killer. En het zijn al die dingen. Niet omdat Brahman intrinsiek kwaad is, maar omdat het de verbinding verloren heeft met zijn diepere hogere zelf: het oneindige, onbeperkte veld van alle mogelijkheden en pure energie dat is de verzorger, onderhouder en de bron van al het leven.

Oosterse religies willen ons doen geloven dat Brahman alles is – het eind van alles dat is, en alles dat wordt van het bestaan. Ze wil ons doen geloven dat er niets is buiten dit universum, niets anders dan het Brahman Bewustzijn die het creëerde. In werkelijkheid, is er zoveel meer: het gelukzalige, niet-verslindende, het altijd ondersteunende Oneindige waaruit Brahman bewustzijn (en het daaruit voortvloeiende universum) werden geboren. Het Oneindige baarde immers veel meer kinderen, die niet allemaal zo gek zijn als Brahman duidelijk is. Zeker zijn er werelden daarbuiten – dimensies – waar het leven bestaat uit eeuwige vreugde en gelach, in de wetenschap van geen dood of lijden, geen predatie, alleen maar lol, mogelijkheden en gelukzaligheid. Zeker, dit is niet alles wat er is. De Samenhorigheid waarvan ons verteld werd ons eraan over te geven is niet alles wat er is. En als we ons leven en geest aan een dergelijke entiteit overhandigen, gaan we verloren in de muil van de grote verslinder.

Dit is de reden waarom die Ene zijn berichten naar Icke verzend in zijn door drugs veroorzaakte staat van reptielachtig bewustzijn. Dit is waarom het hem toegestaan wordt om zijn boodschap te prediken tot de wereld zonder al te veel weerstand te verkrijgen, omdat zijn twijfelachtige oplossing`s boodschap ingekapseld zit binnen zijn blootstelling van de wereldwijde samenzwering: sta op met overgave aan de tirannen en denk niet aan de gevolgen. Natuurlijk kunnen ze ons oppakken, omdat we onszelf vrijmoedig identificeren, en niemand zal overblijven in deze wereld, anders dan de onderdanige schapen.

Dit doet me denken aan de woorden van de wolf bij “Rood Kapje” die op de rand staat van het ontdekken van “grootmoeder`s” vermomming, als ze roept: “Maar Grootmoeder, wat heeft u toch grote tanden!” Waarop de wolf antwoordt: “Des te beter om je mee op te eten, mijn liefste!” We kunnen het ons niet veroorloven om opgegeten te worden, door de wolf naïef en kwetsbaar te benaderen net als “Rood Kapje”. We moeten een stuk bewuster en voorzichtiger zijn dan dat. Vorige week op de Alex Jones Show, vroeg Icke of we als muizen, weg zouden lopen voor de tirannen, of dat we tegen hen opstonden. Maar de muizen in de mythe van de gevangen leeuw waren degenen die het einde van de dag redde. Stilletjes, in de nacht, knaagden zij aan de touwen van de leeuw totdat hij vrij was. Niemand anders kon het grote beest redden, die gevangen zat in de val van de jager. Alleen de kleine muizen, konden stiekem hun ding doen.

Wij, in de wereld die wakker zijn moeten voorzichtig en slim zijn zoals de muizen, niet dom, zoals de leeuw, al moedig lopend in de val van de jager. Collectief hebben we macht, maar collectief kunnen we ook gedood of gevangen gezet worden als we niet voorzichtig, en slim plannen. Succesvolle revoluties worden geleid door ondergrondse bewegingen. Terwijl onnadenkende muiters (rellen bijvoorbeeld) niets doen, dan alleen maar bloed vergieten van de mensen die een revolutie hadden kunnen veroorzaken.

Dus wat zouden we moeten doen, als we niet willen lopen in het bijzijn van de oproerpolitie? Tuurlijk, er komt een tijd en plaats voor het achteloos riskeren van iemands leven, maar het moet niet de standaard procedure worden. Nu moeten we het woord zoveel mogelijk verspreiden over wat er werkelijk in de wereld gebeurd tot iedereen die we kennen en die luisteren wil. Het verzenden van e-mails om de paar weken met links naar belangrijke artikelen is een rustige maar krachtige manier om een verschil te maken. Nog belangrijker is te werken binnen het bewustzijn om de wereld te creëren die we willen zien: stel het voor in een toestand van meditatie of via gerichte visualisatie, en houd vast aan die visie als een verwachting – de hele dag, elke dag, stuur het nooit aan op angst of zwarte voorspellingen voor de toekomst van de wereld. Elke keer als we hopeloos negatief en angstig worden over de toekomst, helpen we mee een slechte toekomst te laten gebeuren, want wat we denken, creëren we. Om de wereld te redden van het lot dat de tirannen voor ons gepland hebben (wat zij zeer zorgvuldig bedacht hebben en scherpzinnig op gesteld zijn), moeten we de manier visualiseren waarop we willen dat de toekomst eruit gaat zien, focus je dus heel scherpzinnig daarop.

En dat brengt mij tot het laatste punt van dit artikel. Het lijkt erop wanneer ik schrijf over het onderwerp van het creëren van de werkelijkheid door het denken, dat mijn lezers stil worden. Slechts enkele opmerkingen werden achtergelaten onder deze artikelen. Hieruit merk ik op dat de meeste lezers geen betrekking hebben met het onderwerp van het creëren van een werkelijkheid door middel van visualisatie en wil. Zij raken wel enthousiast over mijn blootlegging van de Godsdienst, maar als hun belangstelling daar eindigt, hebben we het probleem geïdentificeerd, maar de oplossing niet kunnen vinden. Het is niet genoeg om alleen door de samenzwering te kunnen kijken. Het is ook niet genoeg om door de fysieke manifestatie van de samenzwering te kijken in haar manifestatie op het spirituele niveau. We moeten voorbij de plannen van de tirannen kijken voor een oplossing die ervoor zal zorgen dat hun plannen verdampen. Daarom is hoe je de werkelijkheid creëert door middel van JE gedachten het aller belangrijkste van alle onderwerpen waar ik hier over schrijf.

Waar de tirannen bang voor zijn is dat de mens alle stukjes van de puzzel in elkaar zal zetten. Zolang als sommigen van ons weten over de kracht van visualisatie en de wil, maar niet geloven in de samenzwering, en anderen die weten over de samenzwering maar niet geloven in de kracht van visualisatie en de wil, zolang kunnen de tirannen doen wat ze willen. Zo lang sommige mensen weten over de samenzwering op het fysieke niveau, maar denken dat Jezus of Eenheid de oplossing is, dan blijft het geestelijk niveau van de samenzwering onbetwist en kunnen de tirannen doen wat ze willen. Zolang de oppositie dol is op gezondheidszorg en bank bailouts, maar denken dat de Republikeinen het antwoord zijn, kunnen de tirannen doen wat ze willen. De grote bedreiging voor de samenzwering is wanneer genoeg mensen zich bewust worden van het totale plaatje, want dat is wanneer ze hun macht verliezen. Dus het is uiterst belangrijk om niet te stoppen met het ontwaking`s proces, waarbij men zich bewust wordt van het probleem: we moeten onze weg voorwaarts blijven voelen naar een werkbare oplossing.

Dit is waar de kracht van de geest erin komt, en met uitzondering van deze blog,  ben ik me niet bewust van andere samenzwering schrijvers die dit onderwerp bespreken. En dat betekent dat een belangrijk SLEUTEL stuk van de puzzel ontbreekt onder het verzet. Het is van essentieel belang dat we dit stuk ontdekken en meester worden over dit stuk van het gehele plaatje, want dat is hetgeen dat de meest krachtige verandering kan genereren.

De mensen in de wereld die in het bezit zijn van dit stukje van de puzzel, en het stevig in hun greep hebben, dat zijn de leveranciers van de magie – mensen zoals Kahunas, heksen en tovenaars. En terwijl dergelijke personen in het algemeen hun kracht onttrekken uit etherische entiteiten, terwijl de etherische entiteiten die hen helpen meestal het eigenbelang en de leiders zijn van de samenzwering zijn op het spirituele niveau (entiteiten als de “moeder Godin Kali, bijvoorbeeld), dat doet niets af aan het feit dat magie mensen red (magic-savvy) (ik verwijs zo naar hen, hoewel de meeste zichzelf niet zo noemen) zij hebben bepaalde hulpmiddelen geleerd voor het veranderen van wat echt is in wat ze willen dat werkelijkheid wordt. Als zulke mensen zichzelf willen bevrijden uit hun associatie met de duisteren en gewoon de gereedschappen gebruiken die ze geleerd hebben te beoefenen zonder zich af te stemmen op de etherische entiteiten, dan zou hun persoonlijke macht fenomenaal groeien en staan ze niet langer onder de duim van de wezens die ze aanriepen , waardoor ze werden gebruikt.

Ik ben persoonlijk bekend met een echtpaar dat in deze categorie valt. Die alleen maar lachen om samenzwering onderwerpen, en missen daardoor een compleet puzzelstuk, desondanks hebben ze toch een enorme kracht als tovenaars. De vrouw is een “witte heks” uit haar eigen omschrijving en beroept zich op “Moeder Kali” als één van haar kracht bronnen (het is naïef om te denken dat Kali goed is). Haar man, groeide op in een circus familie, is een vuurspuwer en degen slikker die zijn vaardigheden leerde van zijn grootvader. Deze man doet geen illusies of trucs met het vuur en het zwaard – hij doet het echte werk. Hij wijzigt de werkelijkheid door de kracht van zijn geest, waardoor het scherpe staal kneedbaar genoeg wordt om te kunnen slikken, en het vuur koel genoeg om het te houden in de hand en in te ademen in zijn longen.

Dit zijn niet de eerste tovenaars die ik gekend heb, en ik weet uit eerste hand van de kracht van het creëren door middel van je gedachte en wil, want ik heb het bestudeerd en heb het in de praktijk gebracht. Als de mensen in de wereld die op de hoogte zijn van het complot dit concept konden grijpen van het creëren van de werkelijkheid die ze zelf willen door middel van de persoonlijke wil en zelfbeschikking, dan zal er magie in de wereld plaats gaan vinden op grote schaal. Er zullen omstandigheden worden ontwikkeld die de plannen van de mondiale elite verzwakken. Veel meer mensen zullen beginnen wakker te worden voor de waarheid. Dit alles kan gebeuren door de macht die ieder van ons in zich heeft, welke nog eens vermenigvuldigd zou worden als we samen werkten aan een dergelijke manifestaties.

Ik zeg niet dat er geen tijd en plaats is om fysieke maatregelen te nemen, want ook dat is uiterst belangrijk. Geweldloos verzet tegen het stelen van onze vrijheden is een ander groot deel van de oplossing. We moeten mensen in de regering plaatsen die het volk vertegenwoordigen, en niet door de verenigde globalisten. We moeten opstaan tegen tirannie waar we het vinden, en ophef maken, zodat anderen ook zien wat er gebeurt. We doen dit met enige bedreiging voor ons leven, maar dit kan geminimaliseerd worden door het ontwikkelen van psychisch schild, wederom door de eigen kracht van moedwillige visualisatie. Het is een studie die we moeten ondergaan omdat het niet geleerd is in één dag.

Maar om op David Icke terug te komen … de man heeft de beste bedoelingen, dat weet ik zeker. Als hij misleid werd door de Leer van die Ene, kan hij zijn weg terug vinden door de tijd heen, want hij staat oprecht aan de zijde van de vrijheid. Hij is zo slim, zo bewust, en dat is waarom hij zo gevaarlijk is voor de samenzwering. Het is logisch dat ze hem zouden aanvallen waar hij kwetsbaar is, en op hem inspelen met “De Stem” om hem zover te krijgen, hun ‘redende’ spirituele boodschap te verspreiden. Het zou me niets verbazen als David hier op tijd doorheen kijkt, want die man is briljant. Maar om dat klaar te spelen, moet hij eerst voorbij zijn ego komen en de toestand waarvan hij denkt dat hij de aangewezen persoon is – in feite – globale verlosser door “De Stem”. Laten we hem goede gedachten sturen, positieve visualisaties zodat hij door de zwendel kan kijken die de oplichters op hem persoonlijk hebben uit gespeeld. Als hij dat doet, zal hij zijn leer reinigen van hun geestelijke dwaasheid, en schopt de bevoegdheden eruit die hem onbewust beïnvloeden, en verdraait zijn oorspronkelijke bericht naar een voortreffelijk bericht.

David Icke’s informatie is genoeg om het fysieke niveau van de samenzwering naar beneden te halen. Maar als het gaat om het naar beneden halen van het monster, moet gestreefd worden naar het hoofd, en niet de ledematen. Dit betekent dat hij het spirituele niveau van de samenzwering grondig en realistischer moet doorgronden dan hij doet op dit moment doet. Als hij dat doet, kan de samenzwering maar beter uitkijken.

David, spreek uw ego en uw behoefte om de grote leider te worden aan. Als je dat doet, zal je vrijheidscampagne niet te stoppen zijn.

© Bronte Baxter 2010

Iedereen mag dit artikel herpubliceren zo lang het voorzien is van het auteursrecht en een link naar de originele auteur website.

Originele artikel:

http://www.wariscrime.com/2010/10/14/news/david-icke-the-world-and-what-we-need%C2%A0now/

Deze 2,5 uur durende film van Chris White neemt een zeer nauwe kijk op de geschiedenis van David Icke’s en zijn overtuigingen. Het onthult de ware bronnen van David Icke’s theorieën die schokkend zullen zijn, wat een zeer grote zorg zou moeten zijn onder de echte onderzoekers naar de waarheid. Dit is een goed afgewerkte openbaring die respectvol gedaan is, terwijl het aan de andere kant een poging onderneemt de gemiddelde waarheidszoekter aan te sporen om te heroverwegen wat ze echt denken te weten over de “Endgame” van de Illuminati.

Een paar van de behandelde zaken zijn:
Zijn connecties met Alice Bailey
Zijn kanaliseren met verschillende specifieke “Verheven Meesters” van Bailey’s en
dat ze zijn levenslange gidsen werden.
De “Solar Logos” en “Galactische Logos”
De Zeven Stralen theorie
De bron van zijn melkweg-god tot zonnegod en spirituele evolutie is Bailey
De geest van Carl Sagan
Hij steunt “elite” die de ZON aanbidding
Zijn nieuwe maan theorie is hervertelling van zijn eerdere gekke versie
Zijn maan theorie is van Alice Bailey
De “Aardse Geest” van Gaia is van Alice Bailey
Zijn steun aan het Aardse Geloof leidt tot Genocide
Atlantis en Lemurië
Hitler overeenkomsten omvatten, Atlantis, spirituele evolutie, arayans,
– geciteerde text –
de maan, holle aarde, Lemurië, contact op nemen Verheven meesters, inname van
drugs om de verbinding te vergroten, en meer.
Icke hekelt Bailey en Lucius trust .. maar betrekt ze wel

Hoofdstuk 2
Brian Desborough, wie is deze man?
Desborough gekke ongelooflijk verhaal
Desborough is de bron voor een enorme hoeveelheid aan materiaal met inbegrip dat van de reptielen
Desborough introduceert Arizona Wilder aan Icke
Arizona “gemaakt om te leren”
De Ivan Fraser-verbinding
Desborough schrijft “Alice in Wonderland”
Arizona’s “Old Ones” zitten echt achter de NWO
Credo Mutwa
Reptielen op Youtube
Shapshifting volgens Svali
Desborough’s nieuwe Jezus
Babylon geleverd door Desborough
Debunking Babylon
David praat met “Jezus”
David heeft een zeer tegenstrijdige opvattingen over de kruisiging
Davids beweert “De Zoon van God” te zijn (eigenlijk was zijn vordering dat hij
de wederkomst van Christus zou zijn)
Debunkt de Zeitgeist-versie van Jezus
Snel Geschiedenis
Koningin van de Hemel
Moeder en kind beelden, Jezus en Maria
Halos
Dagon vissen hoed (paus)
Michael Talbot
Het Holografische Universum
Holonome Hersen Theorie
Sai Baba
stigmata
De hypnotiseur die maakte dat de man zag door zijn dochter.

Hoofdstuk 3
“De jongens.”
Wat het is
Hoe hij het doet
Terrence McKenna’s advies
Hetzelfde met de 2012 de geschiedenis
Photon Belt
Demonen in de antropologie
Sumer
Vrije wil
Inspectie van David’s getuigenis voor aanwijzingen
David predikt vrije wil bezit
Slaapverlamming
David verliest het voor een schilderij
beruchte reis van David naar Peru
Geschiedenis van dat gebied in Peru
Ley Lijnen
Brazilië met Ayahuasca
DMT de Spirituele Molecule
De grote vraag over de elfen?
We zijn zittende eenden voor de NWO
Het werkelijke plan van de Illuminati.
Spirituele evolutie
Het beloofde utopie
ALLEEN uit as
“Voorbereidingen tot 2025”
“De nadruk moet worden gelegd op de evolutie van de mensheid.” – Alice Bailey
Een dodelijke utopie voor degenen die niet “evolueren”
De paradox oplossing = De X-factor
Buitenaardse invasie? interventie?
Religie moet sterven
Gered van de oorlog
Het werkelijke plan.

Originele artikel:
http://gigabitwarez.com/movies/documentary/132646-david-icke-debunked.html

embedded by Embedded Video

Dit bericht is geplaatst in Debunk pagina. Bookmark de permalink.

15 reacties op David Icke, de Wereld, en wat we nu nodig hebben (+Video)

 1. Poplar schreef:

  David Icke. Je zou op het eerste gezicht zeggen dat hij een bepaalde bewustwording verspreidt, maar even verder kijken leert dat David Icke van meet af aan door allerlei onduidelijke krachten en personen is geleid en gevoerd met specifieke informatie.
  De achtergronden van bijvoorbeeld David Icke laten toch een wezenlijk ander beeld zien dan wat je in zijn boeken, praatjes en op zijn website treft.

  Waarom, waarvoor, waarvandaan, waarheen.

  Dat zijn vragen die je naar mijn idee zeker moet stellen bij personen als David Icke en de informatie die personen als hij verspreiden. En ik dat dit aan te raden is bij alle tegenwoordige hypes, tendensen en de zich met name op het internet steeds verder uitbreidende informatiestroom onder de noemer alternatief.

  Het lijkt ook mij zeker aan te raden om niet daar heen te rennen waar de kudde ook heen rent en de zaken van een afstandje te bekijken.

 2. David Icke – Essential Knowledge For A Wall Street Protestor
  http://chaukeedaar.wordpress.com/2011/10/26/david-icke-essential-knowledge-for-a-wall-street-protestor/

  chaukeedaar says:
  I hear you guys and I actually have gathered a whole record of evidence from the web that a lot is fishy about David Icke. I personnaly believe that he is
  1. not honest about his background (Freemasonry)
  2. not honest about his personal information source (channeling of some spiritual entity)
  3. preparing the world for an alternative new world order with the of dialectic method
  4. a luciferian or God-hater – I have found no statements from him talking about our all loving father/mother, the source of everything (could be wrong on that one, I welcome any counter-evidence!)

  I had a bad feeling from the very first video I saw from him, he looks like obsessed to me…

  Anyway, I made this post with the above video in a moment where I was really surprised about his view on he occupy movement and that he put all the cards of the New World Order on the table – I could hardly imagine that a disinfo agent would present 100% truth, but I really think he did in this video. And thats why I keep it posted, I’m convinced of the content, not the messanger, so to speak 😉

  Cheers to all of you – and right – lets stay watchful!

 3. Wout schreef:

  Wat maakt het nu eigenlijk uit wie er gelijk heeft of wie niet? Ik geloof daar zelf helemaal niet meer in. Niemand heeft “gelijk” of “ongelijk”.
  Ik ben van mening dat de enige echte waarheid vanzelf naar voren komt, wanneer het Universum ons dit toereikt.

  Ik geloof geen David Icke, geen David Wilcock, geen Michael Tsarion, geen Jordan Maxwell, helemaal niemand. MAAR IK LUISTER WEL NAAR ZE!

  Mijn waarheid zegt dat als je jezelf angstig maakt, doordat je “bang” bent met een “verkeerd” onderzoek bezig te zijn je je tijd verknoeit. Alles is goed, zolang je maar niks geloofd =) Tenzij het resoneert.

  Bedankt voor je stuk Paul en ga het zeker ook weer eens bekijken hehe.

 4. cozmic schreef:

  ik heb een foutje in de link zitten 🙁
  maar wie wil vinden zal vinden

 5. cozmic schreef:

  Ten eerste ; allemaal een vervullend 2011 toegewenst !!
  het viel mij laatst op dat Micheal Tsarion weer vaak de kop opsteekt . Misschien een leuk linkje ;
  Michael Tsarion is wrong 2009 a debunkumentary ( full version )
  http://www.youtube/watch?v=LelVz9lCZqQ

  • LOL

   Ik was er al tegenaan gelopen en heb vandaag het script ervan gevonden wat natuurlijk vertaald wordt…

   Maar ja – het zijn weer 18 pagina`s text pfff – dus daar ben ik weer even zoet mee…

   Inmiddels staat een snel in elkaar geknutseld stuk online..

 6. Johan Oldenkamp schreef:

  Beste Rene,

  Ik deel jouw conclusie dat het gaat om het doorzien van het machtspel en tevens het versterken van de eigen (scheppings-) kracht. Sterker nog, ik ben al ruim 2 jaar bezig om deze dubbele boodschap via boeken en lezingen onder de aandacht te brengen van onze medemensen te brengen

  Voor mij zijn er geen good nor bad guys meer. Iedereen vervult gewoon zijn eigen rol in het Grote Spel. Sommigen spreken mij daarbij meer aan dan anderen, maar dat is vooral een gevolg van mijn eigen ontwikkeling.

  Volgens mij doorzien inmiddels ruim voldoende mensen het machtspel. Laten we ons daarom nu maar vol gaan richten op elkaar helpen versterken van de eigen kracht.

  Dank voor jouw belangrijke werk inclusief dit artikel, Rene!

  • Samen staan we sterk Johan, het wordt tijd dat meer mensen dat in gaan zien. Er zijn zoveel mensen bezig met hun zoektocht maar raken verstrikt in het mega grote spinnenweb. Dat maakt dit artikel maar weer eens helemaal duidelijk.

 7. Arend Zeevat schreef:

  Bedankt voor het sturen van de linkjes naar je artikelen René. Ik heb ze met veel interesse gelezen en zal de film zeker gaan bekijken. Het is inderdaad goed om alles en iedereen kritisch te bekijken en af te gaan op de eigen intuïtie. We hebben immers allemaal een directe hotline met hogere geestelijke werelden. Hoewel ik veel herken in hetgeen David Icke heeft gebracht aan inzichten en hem persoonlijk heb mogen interviewen, beschouw ik mezelf niet als een volgeling van hem, van niemand trouwens. Ik blijf trouw aan mijn eigen ontwikkelde spiritualiteit, die mij gegeven is door mijn eigen levenslessen te leren. In mijn beleving kunnen we alleen op die manier het puzzelstukje dat wij zijn, bijdragen aan het geheel.

 8. cozmic schreef:

  goed bezig rene ,
  ik loop ook al lange tijd voorzichtig waarschuwingsbakens uit te zetten , echter Icke en Jones hebben de boel goed in the pocket . ik had de video een week terug al gezien en wilde je er op attenderen , gezien er een debunk afdeling op deze site is , maar goed , tis al gevonden .
  Slechts een klein promilage van de mensheid begrijpt dat er , en hoe er entiteiten meereizen in boodschappen , films en muziek en naar eigen ervaring ook in chatrooms .

  • Thanx Cosmic

   Ik hoop maar dat er een aantal tussen ons zitten die beseffen hoeveel schade dit aanricht onder de waarheidszoekers… Je moest eens weten hoeveel er verzot zijn op hem… Voordat dit bericht onder hen doorgedrongen is zal weer heel wat tijd nodig hebben..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *