Sinistere Plaatsen 9 – Temple Square, Utah

Sinistere Plaatsen – Temple Square, Utah

(Vrij vertaald René Voogt)

Gelegen in het hart van Salt Lake City, Utah, is Temple Square het geestelijke, culturele en administratieve centrum van het Mormoonse geloof. Dit terrein van tien hectare omvat een tempel, een koepelvormige tent, talrijke gebouwen, monumenten en gedenktekens. Deze plek lijkt heilig en heilzaam, maar als we de bouwwerken wat beter bekijken wordt de aanwezigheid van de occulte, Heidense en maçonnieke symbolen onthuld. Een diepere studie van de omgeving maakt de controverse betreffende het Mormonisme alleen maar groter en onthult de verontrustende waarheid over haar Ware God.

Eng

Het is niet de intentie van dit artikel om het Mormonisme als geloof te veroordelen, maar eerder om de symbolen in en rond Temple Square op een objectieve manier te analyseren. Een bezoeker van dit religieuze gebied wordt omgeven door symbolen met een esoterische associatie aan Zwarte Magie, het kwaad of het oude Heidendom. Waarom vinden we deze symbolen, van alle plek op aarde, dan zichtbaar terug “op aan en bij” een verondersteld Christelijk gebouw? Meerdere ex-Mormonen beweren zelfs dat de LDS hun volgelingen in het geheim leidt tot de aanbidding van Lucifer. Hebben zij gelijk?

De Tempel

De tempel zelf staat op het middendeel van Temple Square en fungeert als het hart van de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen. Het gebouw zelf is stijf en imponerend omgeven met veel sculpturen. Er wordt gezegd dat het dezelfde functies vervult als de oude Tempel van Jeruzalem. En hoewel we bladzijden vol zouden kunnen schrijven dat dit niet waar is, zullen we ons richten op de structuur zelf.

Omgekeerd Pentagram

 

De buitenkant van de tempel bevat tal van symbolen die niet alleen resten zijn van het oude Heidendom, maar die rechtstreeks verband houden met het kwaad. Het meest flagrante symbool is het omgekeerde pentagram.

Dit symbool vind je overal op Temple Square, in verschillende vormen. Een rechtopstaand pentagram staat voor de vijf elementen, bescherming tegen kwaadaardige geesten en het is een belichaming voor Gouden Proportie`s. Het duid ook op de dominantie over de Goddelijke geest van de lagere mens zelf. Omgekeerd, een omgekeerd pentagram vertegenwoordigt de onderwerping van de geest aan materie en de onderwerping van de mens tot zijn laagste impulsen.

Eliphas Levi’s weergave van een rechtopstaand en omgekeerd pentagram. In tegenstelling tot het populaire geloof, was het niet Levi die kwam met het gebruik van de omgekeerde pentagrammen als negatief symbool. Het werd al gebruikt in de “rituele magie” eeuwen vóór de publicatie van zijn werk.

“Het pentagram met één punt naar boven weert het kwaad, maar een omgekeerd pentagram, met twee punten naar boven, is het symbool van de duivel en trekt sinistere krachten aan, omdat het op kop staat en omdat het staat voor het getal 2. Het vertegenwoordigt de grote Geit van het heksensabbat en de twee opstaande punten zijn de hoorns van de geit”.
-Richard Cavendish, de zwarte kunst

Zon, maan en sterren

De muren van de tempel bevatten stenen met de zon, fasen van de maan, en de sterren (in de vorm van omgekeerde pentagrammen). Deze drie hemellichamen zijn te vinden op oude Heidense tempels en het gebruik ervan kan terug getraceerd worden tot in de tijden van de verering van Baal. Door middel van de Mysterie godsdienst, hebben occulte ordes zoals de Vrijmetselarij deze symbolen behoed en bewaard, en passen ze nog steeds toe op hun eigen monumenten.

Het alles Ziende-Oog

Dit klassieke maçonnieke symbool vertegenwoordigt de “Grote Architect ‘ en bevind zich recht boven de voorgevel van de tempel. Het is omgeven door heerlijkheid en een sluier. Het representeert hoogst waarschijnlijk het initiatie proces van de Mormoonse kerk, en is zeer vergelijkbaar met hetgeen dat de vrijmetselaars doorlopen.

Geheime handdruk

Net als vrijmetselaars, leren Mormonen geheime handdrukken en wachtwoorden tijdens hun initiatie proces. Deze handdruk is afgebeeld op de voorgevel van de tempel en is vergelijkbaar met de handdrukken die afgebeeld staan op maçonnieke gebouwen en monumenten, zoals deze:

Boven de handdruk staat het gezegde “Ik ben Alfa en Omega”, wat overgenomen is uit het Boek der Openbaringen. Het kan vertaald worden naar “Ik ben het begin en het einde”. Het feit dat het boven de handdruk geplaatst is, het symbool dat de geheime leer van LDS vertegenwoordigt, laat bij mij de vraag rijzen wie dan Alfa en Omega zijn.

Doopvont

Elke Mormone Temple heeft zijn eigen doopvont, gemonteerd op de rug van twaalf levensgrote ossen. Mormonen zeggen dat het gemodelleerd werd naar het “doopvont”, dat gelegen was aan de ingang van de Tempel van Salomo. Het enige wat ze vergeten te vermelden is dat het wasbekken gebruikt werd door priesters om zichzelf mee te reinigen na het offeren van dieren (Laver betekent “om in schoon te maken”). Het werd niet gebruikt om mensen mee te dopen. Het werd zeker ook niet gebruikt voor de “doop van de doden”, een Mormoonse gewoonte waar overledenen een postuum deel werden van de Mormoonse kerk. Talrijke schandalige dopen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld, de slachtoffers van de Holocaust die gedoopt werden zonder toestemming van de familie. Zeer recentelijk nog werd Barak Obama’s moeder, die overleed aan kanker, zonder toestemming gedoopt door Mormonen. In het vroege Christendom of het Jodendom is er geen spoor te vinden van deze verontrustende praktijken. Ex-Mormonen die getuige zijn geweest van deze ceremonies zeggen dat deze rituelen afkomstig zijn uit de hoek van de hekserij en het aanroepen van geesten.

Museum voor kerkgeschiedenis en kunst

Dit museum toont in een expositie de viering van de Kerk van Jezus Christus en “de Heiligen der Laatste Dagen” en de achterliggende geschiedenis. U vindt er informatie over hun migratie, nederzettingen, en de mannen die fungeerden als profeten en presidenten van 1830 tot aan heden. Er is zelfs een speciale kinderhoek, wat natuurlijk geen betere plek kan zijn voor het vertonen van omgekeerde pentagrammen?

Ingang van het Museum

Omgekeerde pentagrammen

Deze twee pentagrammen verschijnen bij de ingang van het Museum voor kerkgeschiedenis en kunst. Nogmaals, het is belangrijk om de betekenis van dit symbool te accentueren want het is het equivalent van een omgekeerd kruis op een kerk.

“In de symboliek, betekend een omgekeerde afbeelding altijd een perverse macht. De gemiddelde persoon vermoed niet eens de occulte proporties van de emblematische pentakels”.
-Manly P. Hall, geheime leringen van alle leeftijden

Het omcirkelde pentagram aan de linkerzijde is van bijzonder belang te wijten aan het feit dat het gebruikt wordt in rituelen van de Zwarte Magie.

“De zwarte magiër kan de symbolen van de witte magie niet gebruiken, zonder ook de krachten van de witte magie op zichzelf neer te halen, wat fataal zou zijn voor het concept. Hij moet dus het hierogram verstoren zodat ze het occulte feit typeren en hijzelf de principes verstoord waar de symbolen voor staan. Zwarte magie is geen fundamentele kunst, het is het misbruik van een kunst. En daarom heeft het geen symbolen van zichzelf. Het neemt slechts de emblematische figuren van de witte magie, door ze te keren en te draaien wat erop duidt dat ze links zijn.

 

Het pentagram wordt veelvuldig gebruikt in de zwarte magie, maar wanneer het zo gebruikt wordt verschilt het altijd op één van de drie manieren: De ster kan op een gegeven moment gebroken zijn door geen van de samenkomende lijnen te raken; het kan andersom gedraaid worden door met één punt naar beneden en twee naar boven te wijzen; of het kan verstoord worden doordat de punten verschillende lengtes hebben. Bij gebruik in de zwarte magie, wordt het pentagram het “teken van de gespleten hoef” genaamd, ofwel de voetafdruk van de duivel. De ster met twee punten naar boven wordt ook wel de “Geit van Mendes” genoemd omdat een omgekeerde ster dezelfde vorm heeft als de kop van een geit”.
– Op. Cit

We vinden nog veel meer pentagrammen in het museum … de kinderhoek.

Het bezoekers centrum

Het bezoekers centrum is een echte toeristische trekpleister, maar het behelst een zeer storend symbolisch stuk van Temple Square. Het onthult in feite, het ware voorwerp van wat de Mormonen aanbidden.

Standbeeld van Christus

Van het Standbeeld van Christus wordt gezegd dat het, het Icoon van de LDS kerk is en wordt op een dramatische wijze in het bezoekers centrum weergegeven. Het is een replica van de Bertel Thorvaldsen’s Christus uit Kopenhagen, Denemarken. Deze Mormoonse versie is geplaatst in een ongewone opstelling: het universum. Dit zou kunnen verwijzen naar het gnostische begrip van “de kosmische Christus”.

Eén detail is echter zeer opvallend en ongebruikelijk. U weet misschien dat een fundamentele manier om een kunstwerk te analyseren, is door middel van de interactie van schaduw en licht. Welnu, in deze opstelling, werpt het figuur van Christus een schaduw over de planeet Aarde. Werd Jezus niet beschouwd als het “Licht van de Wereld”? Een schaduw ergens overheen werpen betekend symbolisch dat iets in de duisternis en onwetendheid blijft. Als deze figuur van Jezus niet de bron van het licht is, wat is het dan? Het antwoord ligt in de Rotonde van het bezoekers centrum.

De Rotonde

De Rotonde om het standbeeld van Christus is voorzien van een speciaal soort omgekeerde pentagrammen.

Omgekeerd pentagram met een verlengde (onderste)  punt

De onderste punt van het pentagram is langwerpig. Dit detail dat bij de meeste bezoekers onopgemerkt blijft, draagt een zware occulte betekenis. Op de eerste plaats vertegenwoordigt de onregelmatige lengte van de onderste punt een perversie van de macht van het Goede. Ten tweede, voert dit pentagram, met de punt naar beneden een nauwgezette esoterische betekenis: het neerdalen van Lucifer, de gevallen engel, de Ochtend Ster.

“Als de rechtopstaande ster draait en de bovenste punt naar beneden wijst, duid dit op het neerdalen van de Morgenster”.
-Manly P. Hall, geheime leringen van alle leeftijden

Na vaststelling van dit feit, kan het raadsel van schaduw en licht eenvoudig worden opgelost. Lucifer, de lichtdrager, wordt beschouwd als de bron van het licht van het universum. Het figuur dat Jezus Christus representeert blokkeert de bron van licht op aarde en betekent dus dat het Christendom een verduisterend effect op de mensheid heeft. Dus deze opstelling, die in feite de komst van Christus op aarde verheerlijkt representeert in feite precies het tegenovergestelde.

De elite van LDS voor Christus

 

Door de geschiedenis heen hebben alle geestelijke stromingen “het licht” beschouwd als de ultieme vertegenwoordiging van het goede, de waarheid, schoonheid, kennis en Goddelijke wijsheid. In alle religieuze kunsten, is de bron van het licht van het grootste belang. Sommige ex-Mormonen beweren zelfs dat de LDS Lucifer vereert op een subtiele, maar bedrieglijke manier. De aanwezige symboliek bevestigt deze getuigenissen.

Kaïn`s Offer

Kaïn’s offer

 

Een ander vreemd kenmerk van het bezoekers centrum is de bovenstaande indeling: Adam en Eva geknield voor een altaar, waarop vruchten liggen. Dit is een verwijzing naar Genesis IV, waarin het offer van Kaïn en Abel aan God beschreven wordt.

“1. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man gekregen van de Heer.

2 En zij baarde wederom, zijn broer Abel. En Abel werd een schaapherder, maar Kaïn werd agrariër.

3 En na verloop van tijd geschiedde het, dat Kaïn de vruchten van het land haalde en offerde aan de Heer.

4 En Abel, bracht ook de eerstelingen van zijn kudde en hun vet. En de Heer had respect voor Abel en zijn offer.

5 Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen respect. En Kaïn was zeer verbolgen, en zijn aangezicht verviel.

6 En de heer zei tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig? en waarom is uw aangezicht vervallen?

7 Indien gij goed doet, dan zult gij niet worden aanvaard: en als gij niet goed doet, ligt de zonde aan de deur: en tot u zal zijn: “zijn verlangen”, zult gij over hem heersen.

8 En Kaïn sprak met zijn broer Abet: en het geschiedde, toen zij in het veld waren, dat Kaïn opstond tegen zijn broer Abel, en hem doodde”.
-Genesis, hoofdstuk IV

Het verhaal samengevat, Kaïn en Abel waren de zonen van Adam en Eva. Abel was verantwoordelijk voor de schapen, terwijl Kaïn voor het land zorgde. Toen het tijd werd om te offeren aan God, doodde Abel een lam dat hij offerde, en Kaïn gaf fruit. God accepteerde Abel’s geschenk, maar verwierp de vruchten van Kaïn (de reden hiervoor is onduidelijk). Cain verloor toen zijn geduld en doodde uiteindelijk zijn broer.

De afgebeelde sculptuur bij de LDS kerk portretteert Adam en Eva terwijl ze het fruit aan God aanbieden, terwijl het lam (Abel’s geschenk) daar levend zit en ervan geniet dat hij niet geofferd wordt. Men kan het niet helpen, maar het laat je afvragen: wat representeert dit stuk, zo niet een gevoel van wrok (misschien zelfs uitdagend) jegens een wrede en onrechtvaardige god? Waarom beelden we het offer van Kaïn af dat door God verworpen werd? De betekenis van deze indeling valt samen met de overtuigingen van Luciferianen, die God als een koppige tiran zien. Bijbelse en mythologische figuren die God trotseren worden geëerd door de Luciferiaanse doctrine (zie het artikel over het Rockefeller Centrum). Lucifer, ‘de lichtdrager’ wordt beschouwd als de verborgen redder van de mensheid die de mensheid het
vermogen schonk om een god gelijkende te worden.

Entree met Adelaar

Gelegen op de hoek van de Zuidelijke-tempel, vinden we de Adelaarspoort met wederom een verschijning van een omgekeerd pentagram. Bovenop de poort vinden we een enorme adelaar van 200 pond die met z`n klauwen een ‘bijenkorf’ grijpt, wat het symbool is van Utah, het Mormonisme, en toevallig ook een belangrijk symbool van de vrijmetselarij is.

Ter afsluiting

Dit artikel bekrast nauwelijks de oppervlakte van de veelvoud aan occulte symbolen die we vinden op Temple Square. Tal van esoterische concepten kunnen nog bestudeerd worden, zoals de reflecterende bassins (die het begrip belichamen “zo boven zo beneden”), fallisch (manelijk lid) en yonic symbolen (representatie voor vrouwelijkheid), astronomische verwijzingen naar Saturnus en nog veel meer. Zelfs zonder voorafgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie of de geloofsovertuigingen van LDS, kan een symbool-geletterd persoon de kern bedoeling van deze kerk begrijpen alleen al door het aflezen van de betekenissen van hun kunst. De rituelen, de symbolen en de werkwijze van de-LDS zijn direct afkomstig van de “Schotse Rite” (vrijmetselarij). De verborgen betekenis van de kunst op Temple Square omvat een mix van Heidense en subversieve symboliek waarbij op een subtiele wijze de verering van Lucifer gevierd wordt.

Ik beweer niet dat ik een specialist ben op het gebied van het Mormonisme, of van Joseph Smith Jr, de Mormoonse profeet. Ik heb geprobeerd om zo neutraal mogelijk te blijven in het onderzoek en de samenstelling van dit artikel. Ik weet echter dat de Heilige Geschriften de wereld waarschuwen voor valse profeten, en van hetgeen ik hier bijeen heb gebracht, is Joseph Smith zo vals als het maar kan zijn. Ik haatte het om dat te moeten zeggen, maar iemand moest het doen.

Blijf Waakzaam.

Gerelateerde video`s:

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

Beelden alle – Sinistere Plaatsen

embedded by Embedded Video

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=986

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

———————————————————–

English Version

Please visit the original artikel

http://vigilantcitizen.com/?p=986

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *