Sinistere Plaatsen 11 – Illuminati Piramide in Blagnac, Frankrijk

Sinistere Plaatsen – Illuminati Piramide in Blagnac, Frankrijk

(Vrij vertaald René Voogt)

Gelegen in een buitenwijk van Toulouse, staat de “Place de la Revolution” en is waarschijnlijk één van de meest flagrante vertoningen van Illuminati ontwerpen die bestaan: een reusachtige piramide welke zweeft boven een kaart van de wereld. De symbolische betekenis van deze structuur toont een nogal grimmig en elitaire ideologie en lijkt de claims van de samenzweringtheoreticus te bevestigen: de wereld wordt geleid door een geheime kliek de Illuminati genaamd.

De Place de Revolution is gelegen op een rotonde in de nogal rustige gemeente Blagnac in Toulouse, een constante stroom van auto’s rijden elke dag rond het monument. Zoals het geval is in diverse delen van de wereld, vinden de meeste bewoners van het monument, dat het hun stad “aardig” en “decoratief” siert zonder ook maar het geringste idee te hebben van zijn diepe occulte betekenis. Voor degenen die “ogen hebben om te zien” echter, onthuld  Place de la Revolution duidelijk en ondubbelzinnig de verborgen kracht die het verleden gevormd heeft en werkt meedogenloos door aan de vorming van de toekomst. In deze ogenschijnlijk eenvoudige structuur zijn de doelen, de ambities, de filosofie en de overtuigingen van de verborgen elite ingesloten die de nietsvermoedende massa naar een Nieuwe Wereld Orde sturen.

Historische overwegingen

De Place de la Revolution werd gebouwd in 1989 om de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie te herdenken. Moderne historici zijn het erover eens dat de vrijmetselarij een cruciale rol speelde in de ontplooiing van die revolutie.

“Als men wenst te wijzen op een groot wereld evenement dat bewezen geïnspireerd werd door machinaties van geheime genootschapen, behoeft men niet verder te kijken dan de Franse Revolutie, wat die natie totaal verwoeste tussen 1787 en 1799. Revolutionaire leiders, die op zoek waren om de decadente monarchie van koning Lodewijk XVI omver te werpen, lanceerde de eerste nationale revolutie van de moderne tijd.

Hoewel de menigte geloofde dat het te wijten was aan een openbare opstand wegens gebrek aan voedsel en gebrek aan vertegenwoordiging van de overheid, maken geschriften duidelijk dat de revolutie geïnstigeerd werd door elementen van de Franse Vrijmetselarij en de Duitse Illuminati.

De Nieuwe Encyclopedie Britannica vertelt ons dat er in Frankrijk een politiek systeem en een filosofische visie ontstond die het Christendom niet langer voor lief namen, maar er in feite expliciet tegen waren … Het broederschap onderwezen door groepen als de Vrijmetselaars, de leden van geheime genootschappen, en de illuminati, een rationalistische geheime genootschap, bezorgde een rivaal voor de katholiek gevoelige gemeenschap”.

Geheim genootschap onderzoeker en auteur Nesta H. Webster was zelfs nog scherper, hij schreef in 1924, “[The Masonic Book A Ritual and illustrations of Freemasonry] dat de volgende passage bevat: ‘De vrijmetselaars … brachten de revolutie voort met de beruchte hertog van Orleans op hun hoofd”.

Auteur Bramley schreef: “Tijdens de eerste Franse Revolutie, was de hertog van Orleans een belangrijke rebellenleider, die een grootmeester van de Franse Vrijmetselarij was voor zijn ontslag op het hoogtepunt van de Revolutie. Markies de Lafayette, de man die in het maçonnieke broederschap ingewijd was door George Washington, speelde ook een belangrijke rol in de oorzaak van de Franse revolutie. De Jacobijnse Club, wat de radicale kern vormde van de Franse revolutionaire beweging, werd opgericht door prominente vrijmetselaars”.
-Jim Marrs, Ruled By Secrecy

Verre van, dit feit te verbergen, zijn de Franse vrijmetselaars juist trots op deze historische prestatie. Veel metselaar monumenten werden in Frankrijk opgericht in 1989 om de rol van de Vrijmetselarij in de Franse revolutie te vieren. Deze ene in Blagnac is echter bijzonder onthullend. Het is modern, licht futuristisch en richt zich op “wat er nog te doen valt” in plaats van “wat er al gedaan is”. Het beschrijft een wereld verenigd onder de heerschappij van een gigantische drijvende piramide, wat de geheime genootschappen representeert binnen het rijk van de Grote Architect.

De Piramide

De piramide bestaat uit een totaal van dertien lagen, de bovenste twee lagen worden gescheiden door een metalen afscheiding. Als je enige kunstwerken of monumenten hebt bestudeerd die geïnspireerd werden door maçonnieke leringen, zul je al weten dat het nummer dertien constant vertegenwoordigd is op verschillende manieren. De onderste lagen van de piramide vertegenwoordigen de lagere graden van de vrijmetselarij, terwijl de bovenste twee, die gescheiden worden door een verdeler, de Illuminati vertegenwoordigen  – de “verborgen graden”, het sluitstuk van de piramide. Elke keer als ik het heb over de vrijmetselarij op deze website, verwijs ik altijd naar die verborgen graden. Dit is waar de “Waarheid” geopenbaard wordt en waar de besluiten genomen worden. De onderste lagen zijn gewoon een luchtdichte school en zijn een middel voor de aanwerving van “degenen die het waardig zijn”. Als u een Mason bent en u niet behoord tot de top van de hiërarchie, vertegenwoordigd door de sluitsteen van de piramide, dan refereer ik niet naar u en heb dat ook nooit gedaan (ik moest dit punt even duidelijk maken). Het is ook interessant om op te merken dat de piramide op de achterzijde van het Amerikaanse dollar biljet ook bestaat uit dertien lagen.

Deze piramide zweeft letterlijk boven een wereldkaart in mozaïek.

De symboliek hier kon niet duidelijker. De piramide, deze symbolische structuur representeert de geheime genootschappen, die werkzaam zijn op elk continent, het zweeft boven de hele wereld, en domineert hem (sommigen zouden zeggen overschaduwt hem) en bezit hem.

Water in deze structuur draagt ook een belangrijke symbolische en spirituele betekenis. Voortvloeiend vanuit de top van de piramide, sijpelt het water langzaam langs elke laag om uiteindelijk te belanden op de kaart van de wereld. Water, een vertegenwoordiging van goddelijke wijsheid, begint met het besprenkelen van de top van de piramide, die de “verlichte” vertegenwoordigt, de elite van de wereld. Vanaf het sluitstuk, daalt het water laag voor laag neer, en “voed” daarbij iedere maçonnieke graad met zijn deel van wijsheid. Het symbolische eindresultaat is dat de hele wereld gevuld is met (of verdrinkt in, afhankelijk van het gezichtspunt) deze kennis.

Wanneer bekeken vanuit Kabbalistische termen, stroomt het water door dertien lagen of “kanalen” en is een verwijzing naar Mem, de Fontein van de Wijsheid.

“Net als de wateren van een fysieke fontein (voorjaar) opgeklommen vanaf hun onbekende onderaardse bron (het geheim van de afgrond op rekening van de Schepping) om zich te openbaren op aarde, dus drukt de fontein van de wijsheid de stroming uit van de bovenbewuste bron. In de terminologie van de kabbala, is deze stroom van de Keter (“kroon”) naar chochmah (“wijsheid”). De stroom wordt gesymboliseerd in Spreuken als “het stromende water, de bron van wijsheid”.

In het bijzonder wordt ons geleerd dat er dertien kanalen voort vloeien van de hoogste bewustzijn bron tot aan het begin van het bewustzijn. Deze kanalen komen overeen met de Dertien Eigenschappen van barmhartigheid onthuld tot Mozes op de Sinaï, evenals met de dertien principes van de Tora exegese, de (super-rationele) de “logica” van Tora”.
bron: www.inner.org

De Bronzen Tabletten

Aan de voorzijde van de piramide zijn twee bronzen tabletten, die erg doen denken aan een vorm van de ’10 Geboden van Mozes, maar dan gegraveerd met astronomische en planetaire glyphs (Egyptische hiërogliefen) in plaats van woorden. De rechthoekige plaat van brons verenigt de twee tabletten die de grootste prestatie van het moderne illuminisme dragen: de Vaststelling van de Rechten van de Mens.

De gravure is een reproductie van dit klassieke document:

De verklaring bevat vele vrijmetselaar, illuministen en alchemistische symbolen zoals (vanaf de top): het oog van de Grote Architect in heerlijkheid, de Orobouros (slang die zijn staart eet), de Frygische muts (de rode hoed/muts onder de Ouroboros) en de fasces. Laten we de twee vrijmetselarij pijlers (boaz en jochen) aan weerszijden niet vergeten, wat van alles wat behoud.

“Bij een visuele kijk op dit verlichte document (en haar kopieën), uiteengezet met een opvallend contrast, vinden we een vertrouwd Mithras motief – een rode Frygische muts bovenop het stralend witte staal van een wapen, verticaal geschoord, Excalibur achttig (magisch zwaard van Koning Arthur), gestoken in het veronderstelde fundament. Zou men twijfelen aan de symbolische betekenis van deze speer en de Mithras gelijkwaardig aan, het zwaard of de Harp, wordt de aandacht gericht op de fasces, of barsom, die anders in deze context onverklaarbaar blijven. Ook de rode kwast gelegen boven de fasces is een belangrijk maçonniek symbool voor de ‘Mystieke Band’ die de Vrijmetselaars bindt, hoewel ze kunnen onderscheiden van mening en perspectief in de heilige band van vrienden en broeders;  de knoop of band, hoe dan ook, is  een oud symbool van kosmische trans-aardse eenheid”.
-Mark Hoffman, Freemasonry and the Survival of the Eucharistic Brotherhoods

In een documentaire over maçonnieke monumenten in Parijs, zei Jacques Ravenne, een Franse auteur en een hoge vrijmetselaar:

“De Verklaring van de Mensenrechten, die opgericht is in Frankrijk en geleidelijk aan aangenomen werd over de hele wereld, werd bedacht, besproken en geschreven in vrijmetselaarsloges voordat het vrijgegeven werd voor het publiek. Men kan die maçonnieke oorsprong achterhalen door gebruik van symbolen, die weinig betekenis dragen voor de niet-ingewijden, maar van uiterst belang zijn voor de ingewijde”.
(Vertaald uit het Frans)

Het belangrijkste symbool is het Oog boven in de driehoek, wat je ook terug vind op de keerzijde van het grootzegel van de Verenigde Staten. Het is een onmiskenbaar symbool van de mysteriën van geheime genootschappen en werd het bekendste universeel erkende symbool van illuminisme in de popcultuur. De hele structuur is bedoeld om te lijken op een oog in een driehoek.

Een gat in het midden van de piramide staat voor het oog van de Grote Architect. Let op de paden rond de piramiden die bedoeld zijn om op stralen van glorie te lijken.

Lequeu’s Citaat

De makers van deze structuur lieten aan de voet van de piramide een inscriptie na met zijn ware betekenis. Eén inscriptie zegt:

“LE BONHEUR EST DANS L’ANGLE OÙ LES SAGES SONT ASSEMBLÉS”.

Wat vertaald kan worden naar:

“GELUK ZIT IN DE HOEK WAAR DE WIJZEN ZICH HEBBEN VERZAMELD”.

Deze zin is een citaat van Jean-Jacques Lequeu, een Franse architect uit het revolutionaire tijdperk, die de maçonnieke principes vermengde met visionaire ontwerpen.

De “hoek” vermeld in het raadselachtige citaat van Lequeu is een directe verwijzing naar de vrijmetselarij, waar architectuur en geometrie aan de basis staan van hun spirituele allegorieën. De maçonnieke symbolen zoals het kompas de rechthoek en de overweging om God te worden “de Grote Architect ‘zijn genoeg bewijs voor dit feit. In de context van de piramide echter slaat het citaat op een specifieke betekenis. De “hoek waar de wijze verzameld zijn” zinspeelt waarschijnlijk op de verdeler geplaatst aan de top van de piramide, ter hoogte van de hoeksteen. Zoals eerder vermeld, staat de top van de piramide voor de Illuminati, de verborgen orde die alleen toegankelijk is voor een geselecteerd aantal. Dus het citaat zegt: “Echt geluk vind je aan de top van de piramide, de Illuminati, waar de wijzen zich verenigen”.

Aan de andere zijde is nog een gravure die zegt:

“TEMPLE DE LA SAGESSE SUPREME”

Wat vertaald kan worden naar:

“Tempel van de opperste wijsheid”

Dit is zeer waarschijnlijk de naam van de werkelijke structuur, die duidelijke maçonnieke terminologie bevat en de bovenstaande interpretatie van de betekenis ervan bevestigt.

Het “Huis”

Een metalen frame van een huis omringt de piramidale structuur. Dit vertegenwoordigt de metaforische schepping van de “Grote Architect ‘, een grote tempel, waar binnenin de goddelijke wijsheid vrij stroomt. Aan de andere kant kan men dit ding interpreteren als een soort gevangenis. Merk op hoe het topje van de piramide boven het huis uitsteekt.

Alleen het sluitstuk reikt buiten de grenzen van het huis

Zijn de Verlichte de enigen die in staat zijn om uit de gevangenis van de materiële wereld te ontsnappen?

De Phrygische Muts

Op het plein rondom de piramide staan tal van kolommen, waaronder deze, welke een gestileerde Frygische muts draagt. Deze rode muts, met de punt naar voren gericht, werd het symbool van de revolutie in Frankrijk en de VS. Nogmaals, de oorsprong en de betekenis van deze muts is terug te vinden in de occulte mysteries.

“Tijdens de 18e eeuw waren de ‘Mithras mysteriën’ en de symboliek ervan van groot belang voor de vrijmetselaars, en de samensmelting van de muts gebruikt in Mithraïsme met de hoed heeft geleid tot de rode Frygische muts die zich ontwikkelde tot een symbool van ‘vrijheid’, hooggehouden op een Vrijheidsmast zowel tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog als de Franse Revolutie”.
-Mark Hoffman, Freemasonry and the Survival of the Eucharistic Brotherhoods

Frygische muts op het zegel van het Amerikaanse Senaat

“Als een Frygische muts, of symboliserende muts, is het altijd optimistisch van kleur. En staat dan als de ‘Muts van Vrijheid’, een revolutionaire vorm; maar ook, op een andere manier, is het zelfs een burgerlijke badge. Het is altijd mannelijk in haar betekenis. Het kenmerkt de ‘naald’ van de obelisk, de kroon of de top van de fallus, hetzij ‘menselijk’ of diens vertegenwoordiger. Het vind zijn oorsprong in de rite van besnijdenis – Zowel het symbool als het ritueel zijn onverklaarbaar.

De werkelijke betekenis van de bonnet rouge, of ‘muts van de vrijheid’, is erg duister sinds mensenheugenis, desalniettemin werd het altijd beschouwd als een belangrijk hiëroglief of figuur. Het duid op het bovennatuurlijke ‘offer’ zowel als ‘zege’. Het komt voort uit de tijd van Abraham, en wordt verondersteld een embleem van de vreemde mythische rite van de ‘circumcisio preputii’ te zijn. De Frygische muts, de bonnet conique, of de ‘muts van de vrijheid’  kan in het algemeen aangenomen worden als ‘het uitzoeken’, of ‘staan voor’, dat iets onthuld of onthoud, gescheiden van een bepaald punt of knop, welke verschillende namen heeft in verschillende talen, en welke het centrale idee levert voor dit “offer-ritueel” de winst of het verlies (zo absurd en onaangenaam als  het ook mag klinken)) wordt zowel hoog gedragen als “trofee” alsook als de ‘Muts van Vrijheid’ ‘. Het is nu een magisch teken, en wordt een talisman van de zogenaamde onuitspreekbare macht – wat door de bijzondere duistere achtergrond moeilijk uit te leggen is. Het hele ding is een teken van ‘inwijding’, van een doop van een hele uitzonderlijke soort. De Frygische muts, staat sinds deze eerste inhuldiging, als het teken van de ‘verlichte’.
-Hargrave Jennings, Rosicrucians: Their Rites and Mysteries

Ter afsluiting

De Place de la Revolution van Blagnac is een van die monumenten die er gewoon niet om liegen. Het viert eenvoudig, en zonder enige politieke correctheid, de aard van het werk van geheime genootschappen. De “Temple van de opperste wijsheid” is doordrenkt met symboliek en boodschappen die direct verwijzen naar de vrijmetselarij en de Illuminati en verbergt voor het blote oog de ware filosofie van onze wereldleiders.

De Franse Revolutie werd voornamelijk uitgevoerd door de vrijmetselarij en resulteerde in een groot politiek succes – de oprichting van de Franse Republiek – de idealen die uitgestraald zijn over de hele wereld. Is het realistisch om te denken dat het werk van geheime genootschappen daar stopt? Maçonnieke geleerden geloven dat deze gebeurtenissen nog maar het begin en de eerste en noodzakelijke stap naar een “verlichte wereld” waren. Het is een feit dat de geschiedenis niets meer is dan een reeks van samenzweringen. De Franse Revolutie was een samenzwering theorie totdat het een historisch feit werd. Op dezelfde manier, is nu de Nieuwe Wereld Orde een samenzwering die net zo ligt te wachten om een historisch feit te worden. Er is echter geen noodzaak om deze samenzwering verborgen te houden, de massa’s zijn te onwetend om te begrijpen wat er gebeurt. Ze rijden rond monumenten vieren de komst van een door de Illuminati-geleide Nieuwe Wereld Orde, maar ze ontkennen nog steeds het bestaan ervan, met een automatische verwijzing naar degenen die het bestaan ervan claimen maar afgedaan worden als “aluminiumfolie hoedjes”. Misschien hebben ze gelijk. Misschien is dit monument één grote aluminiumfolie hoed die zweeft boven de wereld, en ons dagelijks eraan herinnerd hoe dom we zijn.

Foto’s in dit artikel komen af van

The Laws of Silence Blog

Originelel artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=2690

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

—————————————————————————————————————-

English Version

Please visit the original artikel:

http://vigilantcitizen.com/?p=2690

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

2 reacties op Sinistere Plaatsen 11 – Illuminati Piramide in Blagnac, Frankrijk

 1. Nemesis schreef:

  Illuminati = Obscurinati

 2. Nemesis schreef:

  Wordt het niet eens tijd dit soort abominabele domme monumenten van de criminele elementen op onze wereld eens en voorgoed te elimineren???
  De ELIMINATI versus de ILLUMINATI.

  Wat heel dom is van de VrijMetselaarders is vooral dat ze het vrouwelijke element niet op gelijkwaardige wijze toelaten of zelfs geheel niet toelaten.
  (Of het zou die flapPhrygische muts moeten wezen.)
  Steeds alleen de Phallus en nog wel besneden ook= tegennatuurlijk maar goed,

  In India heb je goden en tempels die de vrouwen (de YONI) vereren met dezelfde toewijding als de mannelijke PHallus.

  Om een kind te krijgen heb je toch echt een VROUW en een MAN nodig volgens de evolutie en de natuur.

  Deze quasi mannetjes(Vrij MEtselaars /Illuminati) denken het licht gezien te hebben, maar zijn slechts verblind door Macht, Hebzucht en achter hun geslacht aanlopen, zoals veel mannetjes trouwens.

  Ik zou dan ook CLOWNS Obsurinfamus willen noemen.

  Illuminati = Obsurinati

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *