Sinistere Plaatsen 8 – Israël Hooggerechtshof

Sinistere Plaatsen – Israël Hooggerechtshof

(Vrij vertaald René Voogt)

Het Hooggerechtshof van Israël is de creatie van één elite-familie: de Rothschilds. In hun onderhandelingen met Israël, hebben ze besloten om het gebouw te doneren onder drie voorwaarden: de Rothschilds moesten het perceel kunnen kiezen, ze zouden hun eigen architect gebruiken en niemand zou ooit achter de kosten van de constructie komen. De redenen voor deze voorwaarden zijn overduidelijk: het hooggerechtshof is een tempel van de maçonnieke mysterie religie en is gebouwd door de elite, voor de elite.

Het Israëlische hooggerechtshof is gebouwd in 1992 in Jeruzalem, pal voor Knesset (de Israëlische wetgever). De bijzondere architectuur verdiende lovende kritieken voor de architecten ‘door de oppositie van oud versus nieuw, licht versus schaduw en recht versus krom. Bijna alle critici en journalisten hebben echter nagelaten te wijzen op de flagrante occulte symbolen van het gehele gebouw. Maçonnieke en Illuminati principes zijn fysiek belichaamd in talrijke gevallen, waaruit zonder twijfel blijkt wie de show hier runt.

Huis van de Rothschilds

De familie Rothschild is een internationaal dynastie van Duitsers van joodse afkomst, die een wereldwijd bank-en financiën wezen opzetten. De nakomelingen van Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) hebben zich verspreid over heel Europa en zijn belangrijke spelers geworden in het sociale, politieke en economische leven van het continent. Door het aanhalen van de banden met de elite van Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië, werden de Rothschilds een stille kracht in de meeste politieke gebeurtenissen van de afgelopen eeuwen. Verschillende historici zeggen zelfs dat ze deel uitmaken van de beruchte 13 illuminati bloedlijnen, samen met de Rockefellers en de Duponts.

De Rothschilds zijn één van de grondleggers van de zionistische beweging en de meest actieve spelers bij de oprichting van de staat Israël. James A. en de Rothschild financierde de Knesset, het belangrijkste politieke gebouw van Israël. Recht er tegenover staat het Israëlische Hooggerechtshof, geschonken door een ander lid van de dynastie: Dorothy Rothschild.

Schilderij bij de ingang van het Gerechtsgebouw – De Rothschilds met Shimon Perez en Isaac Rabin

In hetzelfde gebied van Jeruzalem vinden we dan ook het Knesset gebouw en het Hooggerechtshof gebouw, gebouwd door de Rothschilds en te vinden op een loodrechte Leylijn, en enkele blokken verderop, bevind zich het Rockefeller Museum (een andere elite familie). Je zou nu kunnen beginnen te begrijpen wie dit gebied beheerd.

Jerry Golden schreef enkele jaren geleden over het Israëlische Hooggerechtshof, waarin hij gevoeglijk wees op haar occulte concept. Als je dit soort gebouwen bestudeert, besef je al snel dat het telkens weer opnieuw om dezelfde onvermijdelijke  thema’s draait: verlichting, piramide, beklimming, het nummer 13 en 33, symbolen, enz. Dit gebouw bezit het allemaal en nog veel meer.

Pad naar Verlichting

Een reis door het Hooggerechtshof is in feite een symbolische reis richting Verlichting. Het “ultieme doel” van de reis is om de top van de piramide te bereiken die gelegen is op het dak van het Hooggerechtshof, boven op een gebied waar zich “het heiligste der heiligen” voor een Joodse Tempel zou bevinden.

Aan beide zijden van de top van de piramide zit een gat, dat het “Alles Ziende oog” van de maçonnieke Grote Architect representeert (zie de achterzijde van het Grote Zegel van de Verenigde Staten).

Piramide met het “Alles Ziende oog”

Laten we via het pad van de ‘ontheiligden’ gaan om verlichting te bereiken.

Duisternis dat het Trappengat verlicht

Iemand die het Hooggerechtshof binnenkomt bevindt zichzelf in een donkere omgeving, pal voor een trap die leidt tot de bron van het licht.

Door de trap te beklimmen, verlaat de bezoeker geleidelijk de diepten van de duisternis om eindelijk het glorieuze zonlicht te bereiken. Het zijn exact drie keer 10 stappen, in totaal 30. Zij vertegenwoordigen de eerste 30 graden van de vrijmetselarij, waar de ontheiligde geleidelijk aan uit de diepten van het materiële leven (duisternis) worden gehaald in de richting van wijsheid en verlichting (licht). We weten dat de vrijmetselarij bestaat uit een totaal van 33 graden en we zullen later zien waar we die drie laatste graden in de structuur terug vinden. Aan de rechterkant van de trap zijn oude stenen geplaatst die doen denken aan de muren van het oude Jeruzalem, terwijl aan de linkerzijde een effen en moderne wand is. Dit vertegenwoordigt het tijdloze karakter van de occulte leringen, die doorgegeven zijn sinds de oudheid tot op de dag van vandaag.

Als men eenmaal de trap beklommen heeft kan de bezoeker een prachtig uitzicht van Jeruzalem bewonderen. Op een symbolische manier, heeft de verlichte persoon “spirituele inzicht” opgedaan.

Uitzicht over Jeruzalem na het beklimmen van de trap van Verlichting

In de vloer is een Leylijn ingesloten, die de reiziger begeleid naar de ingang van de bibliotheek, die geriefelijk recht onder de piramide geplaatst is.

De Bibliotheek

Tweede verdieping van de Bibliotheek

De bibliotheek is verdeeld in drie niveaus, die symbolisch de laatste drie graden van de Vrijmetselarij (31e, 32e en de edele 33e graad) representeren. Het eerste niveau is gereserveerd voor advocaten, het tweede is gereserveerd voor rechters, en de boeken op het derde niveau kunnen alleen gelezen worden door gepensioneerde rechters. Dat is de wijze van functioneren van de bibliotheek – waar bepaalde informatie het exclusieve voorrecht is van een geselecteerd aantal – wat direct correleert met de werking van de occulte orde, waar leringen van een bepaalde graad alleen gegeven kunnen worden als de ingewijden met succes de vorige graad behaald heeft.

De 3 verdieping van de bibliotheek

De bibliotheek bevat wettelijke, gerechtelijke, filosofische en spirituele werken. Er bestaat geen twijfel dat de “gereserveerde” boeken een schat aan esoterische kennis bevatten. Vlak boven het hogere niveau van de bibliotheek (wat de 33e graad van de Vrijmetselarij representeert) is de basis van de piramide. Dit is waar de vrijmetselarij symbolisch eindigt en de verborgen orde van de Illuminati begint.

Zicht van de piramide van binnen

Recht onder de spits (punt) van de piramide, op de vloer, vinden we Heilige Geometrische patronen.

Heilige Geometrie

Jerry Golden heeft gezegd dat er een kristal ingesloten ligt in het midden van het patroon, recht onder het oog van de piramide. Wat betekent het?

Rechters brengen Verlichting

Over de entrees van de rechtszalen wordt gezegd dat ze op oude Joodse graven lijken. De gaten boven de deuren zijn bedoeld om het de ziel mogelijk te maken de kamer te verlaten. Let ook op het contrast tussen oud en nieuw.

De gevangenis-cellen, de rechtszaal en de rechter kwartieren zijn elk op de top van de andere geplaatst, wat de drievoudige aard van de wereld symboliseert. De gevangenen zitten vast in cellen, wat de gevangenis van de lagere materiële wereld symboliseert. De rechtszalen, recht boven de gevangenis cellen geplaatst, vormen de “hogere wereld”, waar het goddelijke in aanraking komt met de mensheid:

Rechtszaal

In de rechtszalen, worden de rechters verlicht door een natuurlijke bron van licht. Dus de rechters, horen het beroep van de massa’s aan terwijl ze daar zitten met goddelijk licht dat continu op hen schijnt. Na de hoorzittingen, trekken de rechters zich terug in hun kwartier, gelegen recht boven de rechtszaal. Ze “stijgen” symbolisch op tot de goddelijke wereld. Wanneer een besluit genomen wordt, “dalen” ze af om verlichting te brengen tot de lagere wereld.

Symbool van vruchtbaarheid

Buiten de rechtszalen is een trap naar de lagere niveau`s. Geen enkele occulte tempel zou compleet zijn zonder deze twee volgende functies.

In het midden van de trap is de vorm van een “vesica Piscis” (symbool – vertegenwoordiger van de vrouwelijke genitaliën) “gepenetreerd” door een kolom (fallussymbool). Dit is een overduidelijk symbool van vruchtbaarheid, een vereniging van de mannelijke en vrouwelijke principes. Tal van occulte tempels plaatsen een symbool van vruchtbaarheid in de vloer van hun onderste verdieping (zie het Manitoba Wetgevingsgebouw of het Washington Capitol). Maar wacht, er is meestal een rotonde samen met het

symbool van vruchtbaarheid. Oh, daar is het.

Sommige occulte gebouwen verbergen de ster van Ishtar (symbool van vruchtbaarheid) in het midden op de onderste rotonde. Is het daar verborgen? (JA, dat licht)

Buitenzijde

De buitenkant van het Hooggerechtshof bevat tal van symbolische eigenschappen. Volg gewoon “Dorothy de Rothschild” steen om te zien waar het je heen leidt.

Obelisk

Dit is de bosschage (Grove) van Dorothy de Rothschild. De obelisk is het meest voorkomende en meest flagrante occulte symbool dat gebruikt wordt in de hele wereld. In het oude Egypte, werd de cultus van dit fallussymbool in verband gebracht met de godin Osiris, die in 13 stukken werd gesneden door Seth. Isis reisde zeer ver om alle delen van het lichaam van Osiris terug te vinden en met succes, met uitzondering van één lichaamsdeel, de penis, die werd opgeslokt door een vis. “De verloren fallus” staat dus representatief voor de mannelijke energie, en is bijna altijd geplaatst (zoals in dit geval) binnen een cirkel, wat de vrouwelijke genitaliën en energie vertegenwoordigt. De obelisk in het midden van een cirkel vertegenwoordigt de seksuele daad en de vereniging van tegengestelde krachten. In onze moderne wereld, vind je de obelisken terug bij bijna alle belangrijke monumenten, en zo werd het dus het symbool van macht van de occulte elite.

Binnenplaats

De binnenplaats heeft een mooie Zen-achtige?? uitstraling. Een voortdurende bron met water borrelt en stroomt via een smal pad naar een vreemde steen. Officiële Hooggerechtshof documentatie verteld ons dat de binnenplaats een fysieke vertegenwoordiging is van het vers uit Psalm 85:11:

“Waarheid komt voort uit de aarde en gerechtigheid kijkt neer vanuit de hemel”

De kantoren van de rechter`s hebben uitzicht op de binnenplaats, zodat ze symbolisch “vanuit de hemel naar beneden kijken”. De stroom water gaat rechtuit en eindigt precies onder een vreemde en raadselachtige steen.

Wat is dit voor ding en waarom leid “de waarheid, die voortkwam uit de aarde” er direct heen? Het gepolijste oppervlak van de steen reflecteert een vertekend beeld van de binnenplaats. Wat vertegenwoordigt het?

Vertrapt Kruis

In het midden van de parkeerfaciliteiten zijn paden in de vorm van een Christelijk kruis. Jerry Golden heeft gezegd dat dit kruis speciaal werd geplaatst om vertrapt te worden door de bezoekers. En waarschijnlijk heeft hij gelijk. In een gebouw waar de spirituele symboliek haar hoogtij viert, is er daadwerkelijk maar een kleine kans dat de lay-out van deze paden niet grondig uitgedacht zijn door de architecten. Met andere woorden, dit kan niet zomaar toeval zijn. De bezoekers moeten via de trap omlaag – het symbolisch “afdalen” naar lagere sferen – om het kruis te bereiken. Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn de opgaande en neergaande handelingen in dit gebouw zeer belangrijk. Dit is geen uitzondering.

Occulte geheime genootschappen leven van oudsher op gespannen voet met de Christelijke kerk die herhaaldelijk vervolgd en beschuldigd werd van allerlei ketterijen. Tijdens de middeleeuwen werden de Tempeliers (voorouders van de vrijmetselarij) beschuldigd door de aartsbisschop van Canterbury van tal van Anti-Christelijke handelingen, waaronder het “vertrappen van het Kruis met de voet” tijdens hun initiatie processen. Wordt hier terug verwezen naar het Christendom met dit symbool?

Granaatappels

De granaatappels liggend op de vloer lijken misschien extreem onbelangrijk voor de gemiddelde toeschouwer. Ze beschikken echter over een speciaal betekenis voor leerlingen van de mysteriën en voor de vrijmetselarij.

“Onder de oude mysteriën werd de granaatappel ook beschouwd als een goddelijk symbool met een dergelijke bijzondere betekenis, dat de ware verduidelijking ervan niet kan worden bekendgemaakt. Het werd vernoemd door de Cabiri als “het verboden geheim”. Veel Griekse goden en godinnen worden afgebeeld met de vrucht of bloem van de granaatappel in hun handen, kennelijk om aan te geven dat het de gevers van het leven en van overvloed zijn. Granaatappels werden op de pijlers van Jachin en Boaz geplaatst welke voor de Tempel van Salomo staan; en bij de Orde van Jehovah, werden granaatappels bloesems geborduurd op de onderzijde van de efod (lijfrok) van de hogepriester”
-Manly P. Hall, Secret Teachingns of all Ages

Zoals Hall aangaf, werden granaatappels geplaatst bovenop de twee pilaren die voor de Tempel van Salomo staan. Als je een minimale kennis bezit van de maçonnieke leringen, weet je dat de Tempel van Salomo en de beide pilaren Jachin en Boaz genaamd van het grootste belang zijn.

“De hoofdsteden werden verrijkt door granaatappels van brons, gedekt door een brons net-werk, en versierd met slingers van brons; en lijken te zijn geïmiteerd van de vorm van de zaad-koker van de lotus van de Egyptische lelie, een heilig symbool van de hindoes en de Egyptenaren”.
-Albert Pike, morals en Dogma

We weten dat de Vrijmetselaars geduldig uitkijken naar de dag dat ze de Tempel van Salomo kunnen herbouwen op de oorspronkelijke gronden – De Tempelberg in Jeruzalem. Liggen deze granaatappels daar te wachten om geplaatst te worden op de pijlers van de volgende tempel?

Ter afsluiting

Dit artikel haalt nauwelijks het oppervlak van de occulte symboliek van het Israëlische Hooggerechtshof. Het is echter duidelijk geworden dat de architectuur van het gebouw belangrijke symboliek met zich draagt met betrekking tot spiritualiteit en het bereiken van verlichting. Er zijn geen religieuze monumenten met betrekking tot het Jodendom of een andere georganiseerde religie. Het hooggerechtshof is een tempel van de mysteriën, wat een samensmelting is van Heidense rituelen vermengt met een esoterische interpretatie van de Bijbeltekst. De leer van de mysteriën is enkel voorbehouden aan de leden van occulte geheime genootschappen, waar de Rothschild`s uiteraard een onderdeel van zijn. De esoterische betekenis van dit gebouw is verborgen gehouden voor het publiek, maar het onthuld het onmiskenbaar aan de ingewijden die de echte macht in de wereld bezitten.

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=1229

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

—————————————————————————————————————-

English Version

Pleas visit the original artikel:

http://vigilantcitizen.com/?p=1229

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *