Sinistere Plaatsen 4 – Het rockefeller center

Sinistere Plaatsen – Het rockefeller center

(Vrij vertaald René Voogt)

“Hoe kan een plek als de beroemdste ijsbaan in de wereld als sinister worden beschouwd? Je weet wel die baan die in alle romantische komedies voorkomt … de beste eerste date ooit!? En wat te denken van die enorme kerstboom die we in alle vakantie films zien? Dat is niet sinister, maar magisch! “.

Als dat is wat je nu denkt, moet je waarschijnlijk op de pauze knop drukken van hetgeen je aan het kijken was en verder lezen. Als je niet verbaasd bent dat een centrum als “Rockefeller” genaamd talloze occulte en zelfs Luciferiaanse symboliek, evenals verwijzingen naar een Nieuwe Wereld Orde bevat, dan moet je eveneens door lezen want ik zal doen versterken wat je al dacht, en dat is iets waar iedereen van houdt.

Dit complex bestaande uit 19 commerciële gebouwen en is gelegen tussen de vijfde en de zevende avenues in New York City en is beroemd door zijn Art Deco stijl. Het is één van de laatste bouwprojecten in de Verenigde Staten dat opgenomen werd in een programma van openbare kunst. De verkozen onderwerpen passen allemaal binnen een bepaalde filosofie en een aantal kunstenaars is zelfs gevraagd hun werk te veranderen, zodat het beter zou passen bij het thema van het Rockefeller Center, dat: Luciferianisme is.

Luciferianisme

De duivel – Lucifer – is een kracht voor het goede (waar ik ‘goed’ gewoon definieer als dat wat ik waardeer, waarbij ik niet de universele deugdelijkheid of noodzakelijkerwijs de oriëntering impliceer). ‘Lucifer’ betekent ‘lichtbrenger’ wat voor ons een clou zou moeten zijn voor zijn symbolische betekenis. Het verhaal is dat, God Lucifer uit de hemel wierp, omdat Lucifer ermee begon God in twijfel te trekken en onenigheid bracht onder de engelen. We moeten niet vergeten dat dit verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van de Godisten (als ik die term mag gebruiken) en niet afkomstig is van de Luciferianen (ik zal deze term gebruiken om ons te onderscheiden van de officiële Satanisten waarmee ik fundamentele verschillen heb). De waarheid kan net zo gemakkelijk zijn dat Lucifer afstand nam van de hemel.
-Max More

Moderne Luciferianisme onttrekt haar wortels uit de gnostische leer alsmede uit het oude Egyptische en Babylonische Heidendom. God van de materiële wereld wordt gezien als een koppig en sadistische figuur die probeert de mensheid in een eeuwige duisternis te houden terwijl Lucifer de redder van de mensheid is doordat hij ons de gave van kennis schonk. Als we het Adam en Eva verhaal opnieuw interpreteren maar dan vanuit een Luciferiaans oogpunt, dan is de slang eigenlijk de “undercover redder” die God trotseerde en de mensen de mogelijkheid gaf zelf God te worden. Hij wordt gecrediteerd een ongekend geweldig potentieel te hebben.

“Luciferianisme vertegenwoordigt een radicale nieuwe schatting van de mens haar eeuwige tegenstander: satan. Het is de ultieme omkering van goed en kwaad. De formule voor deze omkering wordt weerspiegeld door het narratieve paradigma van de gnostische mythe Hypostase. In tegenstelling tot de originele Bijbelse versie, vertegenwoordigt het gnostische verslag een “herwaardering van het Hebreeuwse verhaal over de verleiding van de eerste mens, en de wens van enkele mensen om te ‘zijn als goden’ door de participatie van ‘de boom van kennis van goed en kwaad”
-Raschke 26

Luciferianen zijn tijdens hun leven op zoek naar een hoger niveau door het bereiken van “verlichting” (vaak vertegenwoordigd door een fakkel). Een verlicht persoon of (Illuminatus) heeft genoeg mystieke kennis en spirituele verwezenlijking verkregen om de god-achtige status te bereiken. De Oude Mysterie-religie gaf haar woord dat

“De gelegenheid om de vloek van de sterfelijkheid te wissen door directe ontmoeting met de beschermheilige godheid, of in veel gevallen door het ondergaan van een verheerlijking, een transfiguratie van het menselijke naar het goddelijke”.
-Raschke 26

Luciferianen niet noodzakelijkerwijs “de duivel” aanbidden als een metafysische entiteit. Lucifer symboliseert de cognitieve vermogens van de mens, zijn potentieel is om godzaligheid te bereiken met eigen middelen. Luciferianen geloven dat deze attributen uiteindelijk God zullen onttronen en de mensheid brengt tot hun rechtmatige plaats, als Goden. Deze leer is volledig belichaamd door het humanisme en de technologische tegenhanger transhumanisme. Gekleed in een aanvaardbare formulering in een Joods-Christelijke context (“humanistische” klinkt minder bedreigend en kwaad dan “Luciferiaanse”), deze filosofieën maken nu deel uit van populaire culturen. Door middel van technologische vooruitgang en wetenschappelijke doorbraken, zijn extreem rijke figuren als Ray Kurzweil nu openbaar op zoek om technologische onsterfelijkheid te bereiken. Transhumanist intellectueel Max More verklaard in zijn essay:

God, als zijnde de goed gedocumenteerde sadist dat hij is, wilde zonder twijfel Lucifer in de buurt houden, zodat hij hem kon straffen en proberen hem terug te krijgen onder zijn (Gods) macht. Wat er waarschijnlijk werkelijk gebeurde was dat Lucifer kwam tot Gods koninkrijk, zijn sadisme, zijn eis van slaafse conformiteit en gehoorzaamheid, en zijn psychotische woede op elk vlak van onafhankelijk denken en gedrag te haten. Lucifer realiseerde zich dat hij nooit volledig voor zichzelf zou kunnen denken en zeker niet kon handelen naar zijn onafhankelijk denken zolang als hij onder de controle stond van God. Daarom verliet hij de hemel, die verschrikkelijke spirituele Staat geregeerd door een kosmische sadist Jahova, die vergezeld werd door enkele engelen, en genoeg moed had om Gods gezag en perspectief in twijfel te trekken.

Lucifer is de belichaming van de rede, van intelligentie, van kritisch denken. Hij stond op tegen het dogma van God en alle andere dogma’s. Hij staat voor de exploratie van nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven in het streven naar waarheid.
-Max Meer

Nu, wat heeft dit allemaal te maken met het Rockefeller Center? De beelden, de bas-reliëfs en de muurschilderingen verwijzen allemaal naar hetzelfde thema: de overwinning van de mens over God, door de verwerving van kennis.

Prometheus Fontein

Dit beeld toont Prometheus, een Titaanse (reus) uit de Griekse mythologie bekend om zijn machtige intelligentie. Hij heeft echter de god Zeus verraden door het vuur te stelen en het de mensheid te geven. Daarom wordt hij bekritiseert omdat hij de mensheid de kunsten van de beschaving heeft geleerd zoals: schrijven, wiskunde, landbouw, geneeskunde en wetenschap. Zeus strafte Prometheus vervolgens voor zijn misdaad door hem aan een rots te binden, terwijl een grote arend elke dag van zijn lever at, elke dag, zodat alleen maar terug kon groeien wat er de volgende dag weer afgegeten zou worden.

Prometheus [naam betekent voorbedachtheid] was niet gek, maar waarom zou hij anders rebelleren tegen Zeus? Hij probeerde Zeus te bedriegen (die alles wist en zag) met een valse offer truc. Hoe dwaas kan je zijn? Prometheus stal ook het vuur van Zeus en gaf het aan de primitieve stervelingen op aarde. Zeus strafte Prometheus niet alleen, hij strafte de hele wereld voor de brutaliteit van deze rebelerende God.
-Stewart

De Joods-Christelijke equivalent van deze mythe is Lucifer, die de gave van het bewustzijn bracht aan de mensheid, zoals de slang bij Adam en Eva.

Prometheus

Lucifer

Gezegend met een grote intelligentieGezegend met een grote intelligentie
Zag een groot potentieel in de mensheidZag een groot potentieel in Adam en Eva
Tartte Zeus ‘autoriteitTrotseerde Gods autoriteit
Werd de “vuurbrenger” genoemdWerd de “Lichtbrenger” genoemd
Streng gestraft door Zeus (vastgebonden en dagelijks van de lever gegeten door de Arend)Streng gestraft door God (verbannen uit de Hemel)

De mensheid leed onder de toorn van Zeus

De mensheid leed onder de toorn van God

Prometheus is de Helleense (Griekse) equivalent van de Joods-Christelijke Lucifer en wordt vaak gebruikt als het symbool van verlichting.

Enkele klassiek opgeleide Vrije vrijmetselaars en degene welke geïnspireerd werden door hun werk gebruikten het “Luciferiaanse” in de wetenschappelijke betekenis van het “brengen van verlichting”, zich beroepend op Prometheus die het vuur stal van de Goden om het tot de mens te brengen. Polemisten linken zulk een maçonniek gebruik aan sekten die Lucifer aanbidden, die volhardende groepen als volgelingen had al sinds de Middeleeuwen.
-Wikipedia

Paul Manship’s sculptuur tentoongesteld in het verzonken Plein van het Rockefeller Centrum beeld Prometheus uit die het vuur houd dat hij gestolen had van Zeus en glijd richting de mensheid. Hij ligt in een ring die omgeven is door de tekens van de dierenriem. Achter het standbeeld is een inscriptie welke zegt:

“Prometheus, leraar van elke kunst, bracht het vuur dat de stervelingen heeft bewezen een middel te zijn voor machtige einden”.

“Machtige einden” betekent het bereiken van verlichting en het bereiken van vroomheid. Dit kunstwerk vat in principe de Luciferiaanse leer samen en fungeert als de centrale figuur waar het Rockefeller Kunst programma om draait.

‘Creaties  van Prometheus

Flankerend aan het standbeeld van Prometheus bevinden zich jeugdigheid en Maagd. Dit zijn de eerste mensen gemaakt door Prometheus uit klei.

Dit is de opstelling: Prometheus (aka de Helleense (Griekse) Lucifer) is gelegen in het midden van het verzonken Plein en wordt geflankeerd door zijn schepping, de mensheid. Met andere woorden, wij zijn Prometheus ‘zonen en dochters.

Urizen of de Schepper

Boven de ingang van het GE Gebouw hebben we dit indrukwekkende Kunst decor. Het toont een bebaarde man die een enorm kompas houd en een citaat uit het boek van Jesaja. Dit is een directe verwijzing naar William Blake’s gegraveerde “Urizen”, waar God een bebaarde man is met een kompas.

Deze afbeelding is te zien in Blake’s ‘Book of Urizen “, uitgebracht in 1794. Deze obscure Engels auteur staat bekend om zijn rijke mythologie, cryptische gedichten en profetische beeldspraak. Dit specifieke stuk vertegenwoordigt Urizen, de God van de materiële wereld. Zijn eigenschappen zijn nagenoeg gelijk aan die van de Gnostische God “demiurg” genaamd, een inferieure God, die een gebrekkige wereld bouwde die de mens gevangen hield in de materiële wereld. Het Boek van Urizen weerspiegelt de fundamentele basisprincipes van Luciferianisme, waar goed versus kwaad worstelt zoals beschreven en waar de Joods-Christelijke filosofieën zijn omgedraaid.

“Blake’s werk is dus een ongehoord en verbijsterende kritiek vanuit dezelfde hoek als de Joods-Christelijke beschaving: het Woord en de Wet. Het kwaad wordt traditioneel gerepresenteerd als het zich afwend van het ene of het andere – van Satan`s herkomst tot aan het eten van de “verboden vrucht”, maar hier wordt het Woord en de wet letterlijk gepresenteerd als handboei die de afstand tussen de grenzeloze mogelijkheden van het heelal afsluit tot een saaie gevangenis van zintuigen en heilige boeken. Wetenschap en religie zijn niet langer de tegengestelde krachten in Blake`s begrip, in plaats daarvan wordt het een obstakel voor de ware kennis – één die het zicht verbind met de wetten van het materiële universum, en de andere door de binding van de gedachte in woorden van de heilige boeken. Vanuit dit oogpunt, is het enige mogelijke “Goede” voor zover het Blake betreft, is de oproer van het zicht – groeien om meerdere mogelijkheden te zien door een extatische visie. Voor Blake betekende dit waarschijnlijk mystieke en artistieke gnosis, maar intellectueel kan het worden toegepast op alle soorten van het pluralistische, multilaterale denken, zo niet tot een letterlijke “geest-expansie”.
-Daniil Leiderman

De gnostische God afgebeeld boven de ingang van het GE gebouw houd een enorme kompas dat gebruikt wordt als instrument bij de schepping. We vinden hier een niet-zo-subtiele verwijzing naar de vrijmetselarij, waar het kompas gebruikt wordt door de “Grote Architect’ om de fysieke wereld vorm te geven.

Onder Urizen vinden we het citaat uit het boek van Jesaja:

“Wijsheid en kennis zal de stabiliteit van uw tijd zijn”.
– Boek van Jesaja 33:6

Het boek van Jesaja als een geheel bevat profetieën van de toekomstige tijden, het voorspelt de val en de bestraffing van Babylon (zowel het oude als het toekomstige “Grote Babylon”). Het geciteerde vers beschrijft wat de mensheid te verduren zal krijgen in deze voorspelde tijden van grote beproevingen: kennis en wijsheid. De cryptische tekst van Jesaja beschrijft een tijd waarin “niemand in Jeruzalem ziek zal zijn”, wat schijnbaar verwijst naar tijden waarin de wetenschap en technologie voldoende gevorderd zouden zijn dat de mens alle ziektes kan genezen. In deze context, verwijst de ‘grote beproeving” naar de komst van een Nieuwe Wereld Orde, waarin alle landen verenigt zullen zijn onder één wereldregering, een toegegeven doel van de Rockefeller familie.

Zwaarden tot ploegscharen

Dit reliëf verwijst naar Jesaja 2:4 en toont zwaarden die zich keren tot ploegscharen. Hier is het Bijbelse vers:

Hij zal oordelen tussen de volkeren
en zal geschillen beslechten voor vele volkeren.
Zij zullen hun zwaarden slaan tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
De natie zal het zwaard niet heffen tegen de ander natie,
noch zullen zij nog trainen voor oorlog.
-Jesaja 2:4

Nogmaals, dit is een subtiele maar zeer directe verwijzing naar een Nieuwe Wereld Orde. Het vers beschrijft één geheel met één rechtbank voor alle naties, één regering voor alle naties en de komst van een tijdperk van vrede in de hele wereld. De afbeelding dat de zwaarden worden geslagen tot ploegscharen wordt ook prominent getoond op één van de Nieuwe Wereld Orde muurschilderingen op Denver International Airport. Leden van de Rockefeller familie zijn altijd al actoren geweest die werkten in de richting een één wereld regering en dus is het niet verwonderlijk dat je verwijzingen van dit plan geëtst op-aan-in hun gebouwen vind. David Rockeller verklaarde in zijn memoires:

“Al meer dan een eeuw hebben ideologische extremisten aan beide uiteinden van het politieke spectrum goed-gedocumenteerde incidenten aangegrepen om de Rockefeller familie te beschuldigen van buitensporige invloed waarvan zei zeggen dat we die uitoefenen op de Amerikaanse politieke en de economische instellingen. Sommige geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek en dat we werken tegen de beste belangen van de Verenigde Staten, waarbij mijn familie en ik worden gekarakteriseerd als “internationalisten” en worden beschuldigt van het samenzweren met anderen over de hele wereld om een geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur op te bouwen – één wereld als je wilt. Als dat de strekking is, sta ik schuldig, en ik ben er trots op “.
-Memoires, David Rockefeller p.405

De vraag is: waren ze al op de hoogte van een plan voor een Nieuwe Wereld Orde in de jaren `30, toen het complex gebouwd werd? Antwoord: Ja, dat waren ze. Het idee is helemaal niet nieuw.

Atlas

Raad eens waarom Atlas gedwongen werd de hemelse wereld op zijn schouders te dragen? Omdat hij de God Zeus tartte. De noord-zuid as van de armillairsfeer op zijn schouders wijst naar de Noorder Ster vanaf New York City gezien. Dwars gelegen over Atlas schouders ligt een brede, gebogen balk, dat beeld een fries (smalle strip) uit, de traditionele symbolen voor Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Grenzend aan de aarde (boven Atlas rechter bovenarm) is een kleine halve maanvorm wat de maan symboliseert. Aangebracht op één van de ringen van de bol zijn de symbolen van de twaalf sterrenbeelden waardoor de zon gedurende het jaar passeert.

Dit beeld kan worden beschreven als een Luciferiaanse equivalent van Christus die aan het kruis genageld was. Atlas offert zichzelf voor zijn daden van verzet tegen de Goden.

De sculptuur veroorzaakte een billijk aandeel van de controverse. Ten eerste werd het naakte Heidense standbeeld recht tegenover de St.Patrick ’s kerk geplaatst, iets dat niet zo goed gewaardeerd werd in die tijd. Ten tweede, van achter, lijkt het beeld precies op de gekruisigde Jezus Christus.

Ten slotte, werd Lee Lawrie beschuldigd voor het modelleren van Atlas z`n gezicht wat lijkt op de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini, die in die tijd aan de macht was.

Op dezelfde manier als Atlas Zeus trotseerde in de Mythologie, tart de sculptuur het Christendom en zelfs de democratie van New York City.

Ander spul

Het Rockefeller Centrum staat vol met indrukwekkende bas-reliëfs, muurschilderingen en sculpturen, met veel symboliek en beeldspraak. Als je ooit die plek zult bezoeken, zie je waarschijnlijk nog vele andere details die ik gemist heb (voel je vrij om ze naar mij te sturen). Het is onmogelijk alles in diepte te ontdekken in zo`n korte tijd, maar ik verlaat u met een aantal interessante stukjes die je zelf kunt onderzoeken. Let op de Babylonische / Egyptische invloed, de overal vertegenwoordigde fakkel van verlichting en de occulte symbolen verspreid over het gebied.

Een muurschildering die de gedachte representeert als een Goddelijke figuur die zijn geschenk verstuurd aan de mens en het lot van de onwetende:

Onder de vleugels van de fakkel van verlichting:

Columbia houdt een kroes met Goddelijke kennis:

Deze spinnen verschijnen op talrijke plekken over de hele wereld. Vermoedelijk vertegenwoordigen ze moederschap. Ik denk: dat ze de duistere krachten vertegenwoordigen die azen over de massa’s. Maak uw keuze.

Ter afsluiting

De collectie kunstwerken tentoongesteld in het Rockefeller Centrum brengt een samenhangend bericht dat ontcijferd kan worden door het analyseren van de culturele en mystieke verwijzingen achter de symbolen. Het kunst programma als geheel juicht een emancipatie van de inferieure God toe, het eert de mythologische figuren die Gods heerschappij en de mens zijn zoektocht om godzaligheid te bereiken tarten. De vooruitgang van de mensheid in kunst en wetenschap wordt geacht te zijn behaald Ondanks God, dat maakt van het Rockefeller Centrum een virtuele tempel voor de aanbidding van de Luciferiaanse leer.

Luciferianisme vormt de kern van de heersende klasse in religie. Zij staan voor het behouden van veel van de plannen van de oligarch, wat wil zeggen de “Nieuwe Wereld Orde”. Dit plan wordt al eeuwen besproken (documenten bewijzen het) en vele politieke beslissingen worden genomen om daar naartoe te leiden. Luciferianisme verschaft de wereld elite de religieuze legitimiteit de plannen uit te voeren die anders moreel twijfelachtig waren of verworpen werden. De elite zijn echter van mening dat goddelijke kennis alleen verkregen kan worden door verdienstelijke mensen, terwijl de rest van de bevolking achter dient te blijven in een toestand van hersenloze verdoving. Dat is waarschijnlijk de reden waarom de nietsvermoedende massa`s elk jaar weer terug komen om kerst te vieren in één van deze Luciferiaanse tempels (kerk) zonder het zelfs maar te beseffen. Terwijl het Rockefeller Centrum de overwinning viert van de tirannie op God, wordt gelijktijdig de Illuminati tirannie gevierd over de onwetende massa.

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=329

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

12 3456789 1011121314Extra1Extra2

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *