Sinistere Plaatsen 3 – St. John de Tempel van Overeenstemming

Sinistere Plaatsen – St. John de Tempel van Overeenstemming

(Vrij vertaald René Voogt)

De vernietiging van New York City (met inbegrip van de Twin Towers) afgebeeld in beeldhouwwerk op het gebouw … Vreemde occulte symbolen op de vloer … Vreemde rituelen worden uitgevoerd in het heiligdom … Thuis basis van deTempelvanovereenstemming die toegegeven streeft naar de invoer van een nieuwe wereldreligie … Deze kathedraal is definitief “anders”, zoals velen zullen zeggen. Maar het “verschil” ligt m in het feit dat de kathedraal in feite een tempel is voor NeoHeidense Bordeline Satanisch hetMilieu is belangrijker dan – het – menselijk leven overtuigingen. Ik persoonlijk kan me niet druk maken over de overtuigingen van ieder ander individu, maar nietsvermoedende kerkgangers te verleiden tot een occult huis van aanbidding (kerk) is niets minder dan je mee te laten slepen door het Kwaad.

De heidenseintellectuelen hebben hunoorspronkelijkeideeën herkleedineen kledingstukvanChristelijkefraseologie, maar schonkde sleutelsvandesymboliekalleenaandiegene die naar behorengeïnitieerdengebonden werden aangeheimhouding
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Achtergronden geschiedenisvan dekathedraal

Van dit onvoltooide gebouw wordt geclaimd dat het ’s werelds grootste kathedraal zou zijn. Het is realistisch om er zulke hoge aspiraties aan over te houden wanneer de bronnen voor financiering afkomen van tycoons zoals JP Morgan en een prominent figuur als de Grootmeester van de Vrijmetselarij van de staat New York. De voltooiing van de kathedraal was zo een gewaardeerde prestatie voor de vrijmetselaars dat het op de voorpagina stond van “maçonnieke World” van maart 1925.

Het artikel verklaard:

“Hetis bijzonderpassend datdevrijmetselaars, diedebelangrijkstebouwersvankathedralenenkerkenwarentijdensdegrootstekathedralen bouw periode, nueen prominenterol zouden moetenhebben in de ontwikkeling van de grootstekathedraal vanAmerika(…) er behoeft maar weinigworden toegevoegd aanhetverhaalvan de vrijmetselarijuit dekathedraalbouw periode; haar monumentenzijn hetbeste uit degeschiedenis, gelijk aanhaargenie, haar geloofen haarsymbolen“.

Het artikel geeft openlijk toe dat de maçonnieke kathedralen de beste erfenis representeren van de Broederschappen waarbij de symboliek prominent tentoon wordt gesteld. De massa’s zijn echter te onwetend om de betekenissen die achter de kunst zit te kunnen herkennen, dus staren ze er alleen maar naar en denken bij zichzelf: “dat ziet er goed uit”.

IlluminatiPiramideenAlles-ZiendeOogop dekathedraal

 Vrijmetselarijenhet occulte

Zoals u wellicht weet, is de Vrijmetselarij, door de eeuwen heen, de hoeder van de “oude mysteriën’ geweest, die de occulte en esoterische leringen alleen bijbrachten aan de ingewijden. Ik zal hier niet de mysterie religie uitleggen want dat duurt een aantal jaren om het te kunnen begrijpen. Ik kan wel zeggen dat de occultisten hun leer voort trekken uit de oude Egyptische, Babylonische, Kaballah en gnostische culturen, en zijn herkomst kent velen eeuwen geleden uit het Christelijke tijdperk. Geheime genootschappen werden gedwongen om de ware aard van hun filosofieën te verbergen achter een sluier van het Christendom om vervolging te voorkomen door de Kerk. De vrijmetselaars en hun collega-organismen, de Orde van de Rozekruisers en de Tempeliers zijn allen beschuldigd van het aanbidden van de duivel en afgoderij in Europa.

Terwijl veel lage-rang metselaars het Cristendom beoefenen, zijn zij die op zoek zijn om de hogere graden binnen het Broederschap te bereiken verplicht om de doelstellingen en de filosofieën van de Mysterie Religie te bestuderen. Vrijmetselaars zijn niet per se op zoek om de wereld hun aard van spiritualiteit te laten omarmen, want dat is strikt voorbehouden aan de ingewijden. Echter, de mensen op hoge plaatsen, die vaak toevallig vrijmetselaar zijn willen de bevolking sturen naar een “dumbed-down” versie van hun Heidendom, zoals u later zult lezen.

De symbolen

De indrukwekkende buitenkant van de kathedraal provoceert een bescheiden sensatie op hen die ernaar kijken. Maar tot wat ben jezelf onderdanig? Laten we de details van het kunstwerk maar eens onderzoeken.

1 –DeApocalyptischePijler

Op de westelijke gevel van het gebouw, hebben steenhouwers tal van scènes uitgehouwen die nogal vreemd zijn voor op een kathedraal. De meest opvallende ervan is de huiveringwekkende voorstelling van de vernietiging van New York en haar oriëntatiepunten.

De Twin Towersstorten in

De scène hierboven werd gedaan in 1997, vier jaar voor de verwoesting van de Twin Towers. Andere herkenbare wolkenkrabbers zijn het Chrysler gebouw en het Citigroup centrum.

5

ApocalyptischeNewYork

De bovenstaande scène ziet er nogal ongemakkelijk uit voor bewoners uit New York. We zien de Brooklyn bridge afbrokkelen met auto’s en bussen die vallen in het onrustige water. Aan de rechterkant is het Vrijheidsbeeld, wat er erg op lijkt dat die vergaat in het water. Onder deze verschrikkelijke profetie hebben we de effectenbeurs van New York, met mensen eromheen handelend in goederen.

 

 

 

 

 

Dus, wat zou het doel kunnen zijn van deze bizarre beeldhouwwerken? Nou, het eerste dat we moeten vermelden is dat de werkelijke “St John de Tempel van Overeenstemming” gecrediteerd wordt voor het schrijven van het boek “Openbaring” in de Bijbel, welke met symbolische plaatjes de gebeurtenissen van de Apocalyps beschrijft. Occultisten geloven dat het boek der Openbaring hermetisch gecodeerd is om haar ware betekenis te onthullen aan de ingewijden van de esoterische leringen. Deze scène, gesneden in de westelijke ingang van de kathedraal, toont New York als “het grote Babylon”, de stad die volledig verwoest wordt door de toorn van God. Het Boek der Openbaringen vermeldt:

“Gevallen! Gevallen is Babylon de Grote!
Ze is uitgegroeid tot een tehuis voor demonen
en een trefpunt voor elke boze geest,
een trefpunt voor alle onreine en verfoeilijke vogels.
Waar alle volkeren dronken
van de gekmakende wijn van haar overspel.
De koningen van de aarde pleegde overspel met haar,
en de kooplieden van de aarde werden rijk door haar overdreven luxe”.

-Book of Revelation 18

De kunstenaars konden weleens iets bedoelen, want er zijn inderdaad veel overeenkomsten tussen het werkelijke New York City en de beschrijving van het “Grote Babylon” uit de Bijbel. Het Boek der Openbaringen vermeldt:

1. Een “grote hoer” die op vele wateren zit – volkeren, menigten, volken en talen – en houd een gouden beker. Zij heerst over de koningen van de aarde. = Het Vrijheidsbeeld
2. Kooplieden van de aarde, die rijk zijn geworden door haar “buitensporige luxe”, huilen omdat niemand meer hun goederen koopt = New York Stock Exchange (effectenbeurs)

“De kooplieden, die deze dingen verkochten en hun rijkdom behaalde door haar, staan ver af, doodsbang voor haar represailles. Zij zullen wenen en treuren en roepen:
“‘Wee! Wee, O grote stad,
gekleed in fijn linnen, purperkleurig en bloedrood,
schitterend van het goud, edelstenen en parels!
In één uur tijd werd zo’n grote rijkdom te gronde gebracht! ‘

– Book of Revelation, 18

Wetende dat, nu nog steeds, meer dan 70% van het kapitaal van de wereld door de NYSE (effectenbeurs) gaat, begrijpen we nu waarom het gebouw afgebeeld werd op de apocalyptische pijler. Het vertegenwoordigt het “financiële” aspect van het boek der Openbaring, waar herhaaldelijk verwezen wordt naar de rijke kooplieden en de handel in goederen.

Dus, een oriëntatiepunt van NYC, de St. John Tempel van Overeenstemming, voorspelt in het miniemste detail de vernietiging van haar eigen thuisstad. Vrij ongebruikelijk. Onder de weergave van de NYSE (effectenbeurs), hebben we een skelet en vreemde wezens, die de dood en verderf schijnen te vertegenwoordigen. Is dit een soort profetie?

2 – Heidense Sculptuur

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGebiedvandevermoeidemaan

Behoorlijkwalgelijklichaam

Deze sculptuur, symboliseert in feite de strijd tussen Goed en Kwaad, en beschikt over tal van elementen die we terug kunnen vinden in het Heidendom: zonaanbidding, mythische wezens en de dualiteit tussen de zon versus maan. Met als naam “De Fontein van de Vrede”, leent het beeld zijn fantastische, bizarre en verwrongen kunst stijl van Grotesque (groteske?). Allerlei soorten dierlijke wezens ontstaan uit een lachende zon, wat het fundamentele paradigma van Zon Aanbidding (de zon als de schenker van het leven) vertegenwoordigt. De afgod wijst naar het oosten, een oude Heidense traditie. Er zitten ook vreemde dingen op het beeld zoals een DNA-symbool (er verschijnt ook een DNA-symbool bij de ingang van de kathedraal). We weten allemaal dat genetische modificatie zo Christelijke is als het maar kan. We vinden ook een citaat van John Lennon welke zegt “… op een dag zal de wereld leven als één”. Denk je dat dit spookachtig is? Lees verder.

Vreemderituelen

A)Processie vandeGhouls

Elk jaar, tijdens Halloween, is de St. John de Tempel van Overeenstemming de gastheer van een vreemde gebeurtenis genaamd “De grote processie van de Ghouls (boze geest)”. Het is in feite een parade die plaats vind ‘in’ het heiligdom van de kathedraal waar mensen gekleed in kostuums van demonen, geesten, monsters en andere griezelige dingen, rond lopen op macabere orgelmuziek. Dit lijkt op vreemde rituelen gehouden achter gesloten deuren door occulte groepen. Buiten het grote aantal kostuums die demonen en Satan representeren (wat al zeer bizar is voor een kathedraal), lijken sommige kostuums een bespotting van het Christendom te maken.

Ziet dit eruit alsgekruisigde Jezusvoor u?

Andereafbeeldingen:

Een monster-priestermeteenkwaaduitziendkruisbeeldzwevendachter hem

De “bisschop” staandeindepreekstoel, terwijl degeesten eenparade lopen

Zetten satanische rituelen Christelijke rituelen te kijk door ze te verdraaien? Nou het is zo verdraaid als je het maar kunt krijgen. Processies zijn Heidense traditie`s, net als de “Processie van de Prechten” in Duitsland, welke in vele opzichten vergelijkbaar zijn met wat er zich in de “St. John de Tempel van Overeenstemming” afspeelt.

Processievan dePerchtenin Duitsland

Een video van het evenement gemaakt door een toerist.

embedded by Embedded Video

B) De zegenvandeDieren

Een andere bizar ritueel is de zegening van de dieren dat elk jaar in september plaatsvindt. Je hebt dan een heleboel dieren BINNEN en buiten het heiligdom van de kathedraal die “God aanbidden” (in hun woorden). Sinds wanneer lezen dieren de Bijbel of iets dergelijks? Dat hebben ze nooit gedaan. Een artikel gepubliceerd in 1996 door de California Bosbouw Vereniging beschrijft de scène:

“… geiten, paarden en andere dieren worden naar het altaar geleid om zegeningen te ontvangen. Kamelen en olifanten lopen door de gangpaden als aanbidders in een mars naar het altaar met kommen met compost en wormen”.

Dit is een ander Heidens ritueel, dat plaatsvindt in een kerk. Let op de witte gewaden die iedereen draagt.

Hopen maar datditpaardnietpoeptterwijl zehaarzegening krijgt

Dezekoeisklaar met bidden

Merkte u die witte gewaden op? Kijk naar de foto’s van andere Heidense rituelen:

Verheerlijken vanLucia”

Heidens ritueelinGriekenland

Merkt u de gelijkenis op? Ja, witte gewaden! Hoe het ook is, dit is een video vastgelegd tijdens zo`n ritueel. Er zijn angstwekkende gelijkenissen met de Heidense rituelen.

 

embedded by Embedded Video

 

Dus we hebben gezegende, paarden, apen en tante Sylvia’s poedel gekleed als een ballerina. Wat is er nog meer om te zegenen? Waarom niet de fiets van de mens, terwijl we erop zitten? Oh shit, dat had ik niet moeten zeggen.

C) De zegenvanfietsen

Ik ga hier niet eens op in, daar is het simpelweg te dom voor.

De omgevingis vanonzereligieenweherkennen het niet eens

D) Paul Winter`sWinterZonnewendeViering

Je kunt de Zon niet “meer” aanbidden dan dit

Deze beroemde New Age muzikant viert de winter zonnewende, een van de oudste Heidense rituelen. Hij zegt op zijn website over de wederhelft:

In de oudheid, zagen waarnemers de zon elke dag lager aan de hemel zinken, en vreesde dat hij volledig zou verdwijnen en hen achterliet in de duisternis.

 

Mensen beoefende speciale rituelen om de zon te verleiden en terug te lokken. Vreugdevuren en kaarsen, met hun nagebootste magie, hielpen de tanende zon versterken en het weerde de geesten van de duisternis af. Deze symbolen leven voort in onze moderne seizoensgebonden gewoonten: de kaarsen van Chanoeka en Kerstmis zijn verwant aan de vurige riten van de oude, die het wonder vieren van de vernieuwing van de aarde.

Dus, ja hij is Heidens, hij is er trots op en hij presenteert het in een kathedraal. Hier is een video van zijn vertolking van de “Stille Nacht”. Vertel me wie / wat aanbeden wordt?

 

embedded by Embedded Video

De Tempel van Overeenstemming

St. John the Divine is het hoofdkwartier van de Tempel van overeenstemming, een interreligieuze poging om mensen weg te sturen van de traditionele religies naar een hybride vorm van spiritualiteit gebaseerd op New Age filosofieën, neo-Heidendom en een mix van georganiseerde ‘traditionele religies. De “vrienden” die de stichter Juliet Hollister hebben geholpen zijn: John D. Rockefeller II, de XIV Dalai Lama, paus Johannes XXIII, Eleanor Roosvelt, VN-secretaris-generaal U Thant, en het Joodse Theologische Broeinest. Jean Houston, een New Age goeroe en aanhanger van de Tempel van Overeenstemming schreef in haar boek “Trojan Horse”:

“het doel van De Tempel is om de één wereldreligie te vergemakkelijken, door het bevorderen van zowel de acceptatie en omarming van alle religies, overtuigingen en rituelen. De Meditatie Kamer van de Tempel van Overeenstemming staat bekend als de “Hal van verlichting” “waar de Illuminati, de Meesters van Wijsheid, onze leiders van de Tempel van overeenstemming zullen leren het publiek over te laten gaan in de nieuwe humanistische cultus … om een nieuw mystiek type te kunnen creëren”.

De tempel geniet de volledige VN-accreditatie en is een belangrijke factor in de “geestelijke” afdeling van de VN. Twaalf personen die als bestuurders of adviseurs voor de Tempel van Overeenstemming werken zijn ook leden van het Globale Forum van de VN. Deze Forums ontvingen tal van sprekers die openlijk een neo-Heidense wereld religie steunen die gebaseerd is op Aanbidding van de Aarde. James Lovelock, één van de sprekers vermelde dat “Gaia” (een oude term die de Aarde als een Godin beschrijft) de gever van het leven was en het vermogen had om zichzelf te kunnen genezen. Hij beschrijft de mens als een kanker voor Gaia, een “ziekte te overweldigend voor haar om zichzelf te kunnen genezen”. Met andere woorden, mensen zijn parasieten voor de Godin Gaia.

Al Gore is meerdere malen een gast geweest in de kathedraal van Sint John de Goddelijke waar hij schandelijk zei: “God staat niet los van de aarde”. Nou, in het Christendom, het Jodendom en de Islam, IS God in feite los van de aarde (in de Hemelen). Als je Gore’s zin ontcijfert:

God = Aarde = aarde is God

Gore werd herhaaldelijk geprezen door Heidense groepen voor zijn boeken en lezingen. De Kerk van alle werelden feliciteerde de Clinton / Gore overwinning in 1996 door te schrijven:

“Wij zijn Neo-Heidense – wat neerkomt op een eclectische reconstructie van de oude religies, en het combineren van archetypen van vele culturen met andere mystieke en spirituele disciplines – en onze overtuigingen en waarden verschillen niet van die, die je beschrijft als van je eigen. Uw boek, Aarde in Balans, wordt aangekondigd door onze mensen als een manifest voor alles wat ons dierbaar is… Weet dat er hier een half miljoen Heidenen zijn die je steunen, en die voor u gestemd hebben, en wie vertrouwen op de steun van uw beleid voor het heil van de Aarde en de hereniging van de grote familie”.

Een ander lid van de raad van bestuur van de Tempel van Overeenstemming is Thomas Berry. Hij gelooft dat de wereld opgeroepen wordt tot een nieuwe, “post-confessionele”, of zelfs een post-Christelijk geloof systeem dat de aarde als een levend wezen ziet – met de mensheid als haar bewustzijn.

Ok, wat betekent dit verdorie allemaal?

Als je mijn artikel leest over de Georgia Guidestones of van Denver International Airport, ben je al op de hoogte van ongewone monumenten en kunst geplaatst door krachtige en toch besloten groepen welke pleiten voor een nieuw type globale spiritualiteit. Belangrijke woorden of uitdrukkingen worden vaak gebruikt om deze religieuze verschuiving maatschappelijk aanvaardbaar te maken: “Vrede”, “in evenwicht met de natuur” of “in harmonie met het oneindige”. Hoe kun je tegen de vrede zijn? Dat kun je niet. Die trefwoorden verbergen echter de middelen die gebruikt zullen worden om deze doelstellingen te verwerven: “Vrede” zal alleen plaatsvinden wanneer allen één wereld regering zullen accepteren. “Evenwicht met de natuur” zal alleen plaats kunnen vinden wanneer de wereldbevolking drastisch wordt gereduceerd en in ‘harmonie zal leven met het oneindige” zal alleen gebeuren wanneer de wereld haar traditionele religies op zullen geven en het neo-Heidense humanisme zullen omarmen.

De St. John Tempel van Overeenstemming fungeert als een zenuw centrum voor de geestelijke kant van een wereldwijde verschuiving. Door middel van tal van forums en VN-toppen, de tempel van Overeenstemming herenigt de leiders van alle grote religies om een universele boodschap uit te sturen. Dit bericht zal later worden meegedeeld aan de massa’s door middel van hun lokale religieuze netwerken. Op een langzame maar een gestage wijze, leunen alle religies op dezelfde principes van waarden en zullen uiteindelijk samensmelten in humanisme.

Interreligieuze bijeenkomst bij de Tempel van Overeenstemming

Een voorbeeld hiervan zijn de Madeleine L’Engle’s cursussen die gegeven worden in de Kathedraal (ze is ook één van de oprichters van de Tempel). Haar leringen omvatten sjamanisme, ervaringen met uittreden, astrale projectie, de Tarot methoden van waarzeggerij, Aardse aanbidding, paranormale gaven, yoga, tantrische Toga (seksuele vorm van zwarte magie) en astrologie. Bijna al deze praktijken werden eeuwenlang zwaar veroordeeld door het Christendom maar toch worden ze aanvaard binnen de kathedraal. Dit soort cursussen worden gepromoot in verschillende religieuze tempels over de hele wereld.

Maar de belangrijkste waarde die wereldwijd aanvaard moet worden is de milieubeweging (in evenwicht met de natuur). Door het creëren van een gevoel van urgentie en angst met betrekking tot de aantasting van de natuur, is het gemakkelijk om wetten die anders verworpen zouden worden te laten passeren, om belastingen te kunnen heffen ter wille van het milieu zodat de `focus van massa’s hun respectievelijke religies’ zullen verschuiven tot de verering van de Aarde. Mensen die deze New Age spiritualiteit verwelkomen accepteren eerder controversiële projecten, zoals het beperkt toestaan van kinderen en eugenetica. Als de natuur uw godsdienst is, zie je het menselijk leven als een parasitaire aanwezigheid en wordt de dood van massa’s aan slachtoffers gerationaliseerd.

Ter afsluiting

Als u één ding eruit heeft kunnen pikken uit dit artikel is het wel dat de St. John de Tempel van Overeenstemming niet Christelijk is. In feite herbergt het de mensen die werken richting de uitroeiing van de Godsdiensten, waar ze verdomde goed in zijn. Zoals ik vertelde in het begin, veroordeel ik geen enkel geloof, of het nu Moslim, Christenen of Wicca`s zijn. Alle religies bevatten wijsheden in hun leringen. Maar knoeien met het geloof van mensen door ze te bedriegen met het aanbidden van iets anders is puur, KWAAD. Sommigen zeggen dat Satan de meester van het bedrog is. Nou, massa`s mensen gaan naar de mis in die kathedraal en worden bedrogen op een manier dat ze zichzelf niet eens voor kunnen stellen. Paul waarschuwde de Korintiërs:

“… Want valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, zullen zichzelf veranderden in apostelen van Christus. En geen wonder. Want Satan zelf veranderde zichzelf in een engel des licht. Daarom is het niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, wiens einde zal komen in overeenstemming met hun werken”.

–         (II Korintiërs 11:13-15).

 

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=241

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

2 reacties op Sinistere Plaatsen 3 – St. John de Tempel van Overeenstemming

  1. Pingback: Prophetic Pillars on St. John the Divine Cathedral? | hetuurvandewaarheid.info

  2. Pingback: Sinistere Plaatsen 6 – Het Regering`s Gebouw van Manitoba | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *