Sinistere Plaatsen 12 – De Georgia Guidestones

Sinistere Plaatsen – De Georgia Guidestones

De Georgia Guidestones is een mysterieus monument waarin tien ‘geboden’ voor een ‘nieuw Tijdperk van de Rede’ zijn gegraveerd. Het eerste gebod? De wereldbevolking onder de 500 miljoen houden. Nog een sinister feit: het is nog steeds een ‘mysterie’ wie de makers van dit moderne Amerikaanse Stonehenge zijn … behalve voor de insiders. We zullen hier de verschillende aspecten van dit monument onder de loep nemen, zoals de boodschap die oproept tot een Nieuwe Wereldorde, en uitleggen waarom dit het werk is van een occult geheim genootschap.

Opmerking: een van de eerste artikelen die ik ooit op mijn site vigilantcitizen.com schreef (eind 2008) ging over de Georgia Guidestones. Ik heb het artikel echter ongeveer een jaar geleden verwijderd toen ik nieuwe belangrijke informatie in handen kreeg, waaronder een door de anonieme makers zelf geschreven uitleg over de regels. Als je het oorspronkelijke artikel al gelezen hebt, lees dan door, dit is een compleet herschreven versie.

De Georgia Guidestones is een mysterieus granieten monument in Elbert County, Georgia. Dit gigantische monument, dat ook wel het Amerikaanse Stonehenge wordt genoemd, is bijna zes meter hoog en bestaat uit zes granieten platen, die samen meer dan 100 ton wegen. Het meest opmerkelijke aan dit monument is echter niet de omvang, maar de tekst die erin is gegraveerd: Tien regels voor een ‘Tijdperk van de Rede’. Deze regels betreffen onderwerpen die sterk doen denken aan de ‘Nieuwe Wereldorde’, zoals massale depopulatie, één wereldregering en de introductie van een nieuw type spiritualiteit. De auteurs van deze regels wensten volstrekt anoniem te blijven en daar wordt nog steeds zorgvuldig over gewaakt. Deze mysterieuze groep heeft echter wel een tekst achtergelaten waarin de redenen van deze regels worden uiteengezet, een tekst die niet eerder op het internet besproken is. Deze nieuwe informatie laat weinig ruimte voor twijfel over het ware doel van de Guidestones. De Guidestones beschrijven de ideale wereld, zoals deze door occulte geheime genootschappen wordt gezien. Het monument is daarom het bewijs van het verband dat bestaat tussen geheime genootschappen, de wereldelite en het toewerken naar een Nieuwe Wereldorde.

Het monument

De Guidestones in Elberton County zullen de komende jaren waarschijnlijk in betekenis toenemen.

De vier grote stenen zijn als een soort schepraderen ten opzichte van elkaar geplaatst en zijn georiënteerd op de oost-west migratie van de zon gedurende het jaar en op de uiterste posities van de opkomende en ondergaande zon in zijn cyclus van 18,6 jaar. De middelste steen heeft twee speciale kenmerken: een speciaal gat waardoor de poolster altijd zichtbaar is en een sleuf die is uitgelijnd met de posities van de opkomende zon tijdens de zomer- en winterzonnewendes en de equinox.

Aan de voet van de Guidestones ligt een stenen plaat met verklarende tekst over het bouwwerk. Er staat ook op dat er een tijdcapsule onder het monument begraven ligt. De inhoud van deze capsule (als deze bestaat) is een compleet raadsel.

Het verklarende tablet verteld een aantal kenmerken van de monumenten en de auteurs (later meer daarover). De openingsdatum van de Tijd Capsule is opengelaten.

In het ontwerp van de Guidestones is veel belang gehecht aan astrologische aspecten. In een relatief ‘nieuw’ land, zoals de Verenigde Staten, zijn monumenten die zijn uitgelijnd met hemellichamen vaak het werk van geheime genootschappen, zoals de vrijmetselaars. Hun leer is gebaseerd op de mysteriescholen van het oude Egypte, Griekenland of de Keltische druïden, en ze staan erom bekend hun ‘geheime kennis’ in hun bouwwerken te verwerken.

De 10 geboden

De Engelse versie van de richtlijnen

De tien richtlijnen voor een nieuw Tijdperk van de Rede zijn als volgt:

 1. Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de natuur.
 2. Stuur de voortplanting met verstand, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
 3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
 4. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle dingen met gematigde rede.
 5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
 6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.
 7. Vermijd onzinnige wetten en nutteloze ambtenaren.
 8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
 9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
 10. Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de natuur.

Zoals je kunt zien, vergen de richtlijnen een drastische reductie van de wereldbevolking en de introductie van een nieuwe wereldtaal, en valt er een vage verwijzing naar eugenetica uit te proeven. Kortom, een blauwdruk voor een Nieuwe Wereldorde.

Depopulatie, geboorteplanning en eugenetica

Vooral het eerste ‘gebod’ is schokkend, aangezien het in feite stipuleert dat 12 van de 13 mensen op aarde er niet mogen zijn, wat betekent dat slechts de helft van India zou overblijven en de rest van de mensheid van de wereld zou verdwijnen. Met een huidige wereldbevolking van 6,7 miljard, is dat een teveel van 92,54%. Duizelingwekkende getallen. Maar hoeveel mensen overleefden ook alweer in de film 2012? Niet veel. Wie waren het? De rijkste mensen ter aarde. Is dit een vorm van voorspellend programmeren?

Het laatste gebod, ‘Wees geen kankergezwel op aarde. Laat ruimte voor de natuur. Laat ruimte voor de natuur’, is vooral verontrustend omdat daarin het menselijk leven wordt vergeleken met een kankergezwel op aarde. Vanuit dit gezichtspunt bezien, is het niet moeilijk om het uitroeien van de bijna gehele wereldbevolking te rationaliseren.

Massale depopulatie is een bekend doel van de wereldelite, en een groot aantal belangrijke personen heeft zich er openlijk voor uitgesproken:

In 1988 sprak de Britse prins Philip de wens uit dat, mocht hij reïncarneren, hij een ‘dodelijk virus’ zou willen zijn dat de wereldpopulatie zou reduceren. Recentelijker zei Bill Gates het volgende: ‘Er zijn tegenwoordig 6,8 miljard mensen op aarde (…) en we zijn hard op weg naar de 9 miljard. Als we heel erg ons best doen met nieuwe vaccinaties, gezondheidszorg en geboortecontrole, kunnen we dat aantal misschien met 10 of 15 procent terugbrengen.’ Naast belastingaftrekbare donaties van enorme geldbedragen ten behoeve van de depopulatiezaak, zijn er ‘geheime bijeenkomsten’ van de wereldelite geweest om deze problemen te bespreken:

‘Enkele vooraanstaande Amerikaanse miljardairs zijn in het geheim bij elkaar gekomen om te bespreken hoe zij hun rijkdom zouden kunnen inzetten om de groei van de wereldbevolking af te remmen en gezondheid en educatie te bevorderen.

De filantropen die de op initiatief van Bill Gates georganiseerde top bijwoonden, bespraken hoe ze hun krachten kunnen bundelen om politieke en religieuze barrières voor verandering uit de weg te kunnen ruimen.

Bij de Good Club, zoals een insider ze noemde, waren onder andere de patriarch van Amerika’s rijkste dynastie David Rockefeller jr. de financiers Warren Buffett en George Soros, burgemeester van New York Michael Bloomberg en de mediatycoons Ted Turner en Oprah Winfrey aanwezig.’ The Sunday Times, 24 mei 2009

Het tweede gebod (‘Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd’) wijst in feite op de inmenging van wetgevers om gezinseenheden te beheren. Als we tussen de regels door lezen, worden er wetten vereist om het aantal kinderen per gezin te reguleren. Daarnaast kan ‘verbetering van de gezondheid en diversiteit’ worden bereikt door ‘selectieve voortplanting’ of de sterilisatie van ongewenste leden van de maatschappij. Dit werd ‘eugenetica’ genoemd, voordat het door toedoen van de nazi’s een politiek incorrecte term werd.

Eén wereldregering

‘Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die tegen het belang van de Verenigde Staten in werkt. Ze omschrijven mij en mijn familie als ‘internationalisten’ en betichten ons ervan met anderen over de hele wereld samen te zweren om een geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur op te bouwen – één wereld, zo je wilt. Als dat de beschuldiging is, ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.’ -David Rockefeller, ‘Memoirs of David Rockefeller’, blz. 405

De meeste andere geboden van de Guidestones roepen in feite op tot het stichten van een wereldregering, geregeerd door een ‘verlichte minderheid’, die alle aspecten van het menselijk leven, zoals geloof, sociaal leven en economie, reguleert. Dit idee wordt al eeuwen door mysteriescholen gehandhaafd en is verre van nieuw. In 1917 schreef Manly P. Hall:

‘Als de menigte bestuurt, wordt de mens geregeerd door onwetendheid; als de kerk bestuurt, wordt hij geregeerd door bijgeloof, en als de staat bestuurt, wordt hij geregeerd door angst. Voordat de mens in harmonie en begrip met elkaar kan leven, moet onwetendheid worden omgezet in wijsheid, bijgeloof in een verlicht geloof, en angst in liefde. Ondanks beweringen van het tegengestelde, is de vrijmetselarij een religie die als doel heeft God en de mens te verenigen door haar ingewijden naar dat niveau van bewustzijn te brengen waarop zij met heldere blik het werk van de Grote Architect van het Universum kunnen waarnemen. Van eeuw tot eeuw heeft men het visioen van een perfecte samenleving als ideaal voor de mensheid levend gehouden. Midden in die samenleving zal een grootse universiteit staan waar aan allen die het filosofische leven aannemen zowel de heilige als de wereldse wetenschappen over de mysteriën van het leven gratis zullen worden onderwezen. Hier zal geen plaats zijn voor geloofsovertuigingen en dogma’s; het oppervlakkige zal verworpen worden en alleen het essentiële zal behouden blijven. De wereld zal worden geregeerd door de meest verlichte geesten, en elk van hen zal de positie innemen die voor hem het meest geëigend is.’ Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

In ‘The Secret Destiny of America’ legt Hall de oude droom van een wereldregering uit zoals deze er door geheime genootschappen op na gehouden wordt:

‘Werelddemocratie was de geheime droom van de grote klassieke filosofen. Om dit grootse doel voor de hele mensheid tot stand te brengen, stelden ze programma’s voor onderwijs, religie en maatschappelijk gedrag op die uiteindelijk tot een praktische en universele broederschap moesten leiden. Om hun doelen effectiever te kunnen verwezenlijken, verenigden deze oude wijsgeren zich in een broederschap waarin ze bepaalde mystieke banden met elkaar onderhielden. Hieruit ontstonden in Egypte, Griekenland, India en China de staatmysteriescholen. Er werden ordes van ingewijde priester-filosofen gevormd die als soeverein lichaam staatshoofden instrueerden, adviseerden en leidden.’-Manly P. Hall, The Secret Destiny of America

Verklaringen van de anonieme auteurs zelf

Vanaf het moment dat het monument op 22 maart 1980 werd opgetrokken, hebben talloze auteurs en onderzoekers geprobeerd de gedachte achter deze tien geboden te interpreteren. Vormen ze echt een blauwdruk voor een Nieuwe Wereldorde? Zijn het eenvoudig regels die moeten worden toegepast in het geval van een grote catastrofe? De beste manier om een accuraat antwoord te krijgen, is de auteurs van de regels zelf te raadplegen. Aangezien ze er echter voor gekozen hebben anoniem te blijven, is dit onmogelijk. Ze hebben echter een heel belangrijk verklaring achtergelaten die door bijna alle onderzoekers van de Guidestones over het hoofd is gezien. Deze verbazingwekkende tekst, waarin hun motieven tot in de details wordt beschreven, is alleen te vinden in The Georgia Guidestones Guidebook, een pamflet dat is opgesteld door de Granite Company, het bedrijf dat het monument heeft gemaakt. Meteen vanaf het begin is het duidelijk dat de auteurs van het monument inderdaad de totstandkoming van een Nieuwe Wereldorde nastreven. Dit is geen ‘complottheorie’ of hypothese. Het staat hier in duidelijke en niet mis te verstane woorden beschreven. Rechtstreeks uit de pen van de geheime auteurs zelf, volgt hier nu de uitleg van de 10 geboden van de Guidestones (vetgedrukte delen zijn door mijzelf aangebracht om opmerkelijke passages te benadrukken).

Omslag van de handleiding van de Georgia Guidestones

‘Het is zeer waarschijnlijk dat de mensheid nu over de benodigde kennis beschikt om een effectieve wereldregering te stichten. Deze kennis moet op de een af andere manier zaad hebben geschoten in het bewustzijn van een groot deel van de mensheid. De harten van onze menselijke familie moeten zeer binnenkort geraakt en verwarmd worden zodat we een mondiaal bewind op basis van rede kunnen begroeten.

Het groepsbewustzijn van ons ras is blind, pervers en gemakkelijk afgeleid door triviale zaken, terwijl het zich op fundamentele zaken zou moeten richten. We gaan een belangrijk tijdperk tegemoet. De druk van de overbevolking zal binnen afzienbare tijd politieke en economische crises in de hele wereld veroorzaken. Deze zullen de totstandkoming van een rationele wereldmaatschappij bemoeilijken, maar tegelijkertijd noodzakelijk maken.

Een eerste stap zal zijn om een ongelovige wereld ervan te overtuigen dat een dergelijke maatschappij nu mogelijk is. Laten we een geduldig beroep op de collectieve rede van de mensheid voor ogen houden. Laten we onze aandacht op de primaire problemen richten. Laten we de juiste prioriteiten stellen. We moeten ons huis hier op aarde vestigen voordat we naar de hemel reiken.

De menselijke rede is op dit moment ten volle aan het ontwaken. Het is het meest krachtige instrument ooit in de ontwikkeling van het leven op onze planeet. We moeten de mensheid ervan bewust maken dat we door het accepteren van meedogende, verlichte rede in staat zullen zijn ons lot te besturen, binnen de grenzen die onze natuur ons oplegt.

Het is moeilijk wijsheid laten ontspruiten in mensen met een afgesloten geest. Culturele inertie is niet gemakkelijk te overwinnen. De ontvouwende wereldgebeurtenissen en de trieste toestand van ons ras maken de tekortkomingen van traditionele instanties om menselijke affaires te besturen nog dramatischer. De naderende crisis maakt de mens mogelijk bereidwillig om een wereldwijd rechtssysteem te accepteren dat de verantwoordelijkheid van afzonderlijke landen om hun interne zaken te regelen benadrukt, en hen zal bijstaan in het vredelievend oplossen van internationale wrijvingen.

Met een dergelijk systeem zouden we oorlog kunnen laten verdwijnen. We zouden ieder individu een kans kunnen geven een vruchtbaar leven te lijden.

Er zijn alternatieven voor een armageddon. Deze zijn haalbaar. Maar deze komen niet tot stand zonder gecoördineerde inspanningen van miljoenen toegewijde mensen in alle landen van de wereld.

Wij, de sponsors van de Georgia Guidestones®, zijn een kleine groep Amerikanen die aandacht willen vestigen op de problemen die ten grondslag liggen aan de huidige deplorabele staat van de mensheid. We hebben een eenvoudige boodschap voor onze medemens, nu en in de toekomst. We geloven dat deze vanzelfsprekende waarheden bevat, en we willen geen enkel vooroordeel ten aanzien van een bepaalde geloofsovertuiging of filosofie innemen. Toch is onze boodschap op bepaalde gebieden controversieel. We hebben ervoor gekozen anoniem te blijven om discussies en geschillen te voorkomen die onze bedoelingen zouden kunnen vertroebelen, en een serieuze beoordeling van onze ideeën mogelijk zouden vertragen. We geloven dat onze geboden weloverwogen zijn. Ze moeten op hun eigen waarde beoordeeld worden.

Stonehenge en andere oudheidkundige overblijfselen van de mens wekken onze nieuwsgierigheid, maar verkondigen geen boodschap die ons kan leiden. Om onze ideeën ook aan latere generaties over te brengen, hebben we een monument – een cluster van gegraveerde stenen – neergezet. Deze stille stenen zullen onze ideeën nu, en wanneer wij er niet meer zijn, weergeven. We hopen dat deze steeds meer geaccepteerd zullen worden en dat ze door hun stille aanwezigheid het komende tijdperk van de rede enigszins zullen versnellen.

(…)

We geloven dat ieder mens hier met een doel en reden is. Ieder van ons vormt een klein, maar onmisbaar deel van het oneindige. De uitlijning van de stenen met de hemellichamen symboliseert de behoefte van de mensheid om op één lijn te staan met externe principes die in onze eigen natuur en in het universum om ons heen aanwezig zijn. We moeten in harmonie leven met het oneindige.

In vier grote stenen in de centrale cluster zijn tien geboden gegraveerd, in twee verschillende talen per steen. De boodschap in de Engelse versie bestaat uit minder dan honderd woorden. De talen zijn gekozen op basis van hun historisch belang en dat van de huidige mensheid. Aangezien er drieduizend levende talen zijn, konden we ze niet allemaal kiezen.

We hebben nog een latere fase in de ontwikkeling van de Georgia Guidestones ® voor ogen. We hopen dat andere stenen in cirkels om het monument kunnen worden geplaatst om de baan van de zon en wellicht andere astronomische verschijnselen te markeren. Op deze stenen zullen onze woorden worden weergegeven in de taal van andere individuen die onze overtuigingen met ons delen en vergelijkbare stenen aan hun landsgrenzen zullen plaatsen in de taal van vredelievende buurlanden. Deze zullen de mensheid herinneren aan de moeilijkheden die zij gezamenlijk het hoofd moeten bieden, en wederzijdse inspanningen bevorderen om daar rationeel en rechtvaardig mee om te gaan.

We belijden geen andere goddelijke inspiratie dan die in ieders geest aanwezig is. Onze ideeën zijn een weerspiegeling van onze analyse van de problemen waar de mensheid tijdens het ontluiken van dit atoomtijdperk voor gesteld staat. Ze beschrijven in algemene bewoordingen bepaalde basisstappen die genomen moeten worden om als mensheid tot een liefdevol en duurzaam evenwicht met het universum te komen.

Mensen zijn speciale schepsels. We zijn hoeders voor al wat op aarde leeft. In deze wereld spelen wij een centrale rol in een eeuwige strijd tussen goed en kwaad – tussen de machten die bouwen en de machten die afbreken. Het oneindige omvat alles wat bestaat, zelfs strijd, conflicten en verandering, die mogelijk weerspiegelingen van beroeringen in de ziel van God zelf zijn.

Wij mensen zijn begiftigd met een gering vermogen om te weten en te handelen – ten goede of ten kwade. We moeten ernaar streven ons bestaan te optimaliseren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor degenen die na ons komen. En we moeten ons ook bekommeren om het welbevinden van alle andere levende wezens wier lot in onze handen is geplaatst.

We zijn het belangrijkste instrument waarmee de goede en kwade kwaliteiten van de geestelijke vonk in onze wereld tot uiting kunnen komen. Zonder ons is er weinig liefde, genade of mededogen. Toch kunnen we ook instrumenten van haat, wreedheid en koude onverschilligheid zijn. Alleen wij kunnen bewust werken aan het verbeteren van deze imperfecte wereld. Het is niet voldoende om ons eenvoudig met de stroom mee te laten drijven. De rationele wereld van morgen ligt altijd stroomopwaarts.

In 1980, het jaar waarin deze stenen werden neergezet, was het meest dringende wereldprobleem de noodzaak om de bevolkingsgroei in toom te houden. In recente eeuwen hebben de technologie en overvloedige beschikbaarheid van brandstoffen een groei van de mensheid mogelijk gemaakt die verre van wijs is en niet lang houdbaar is. We kunnen nu wereldwijd de dreigende uitputting van deze energiebronnen en reserves van vele belangrijke grondstoffen zien aankomen.

Het controleren van onze voortplanting is dringend noodzakelijk. Hiervoor zijn grote veranderingen in onze instelling en gewoontes vereist. Helaas kunnen menselijke gewoontes zeer hardnekkig zijn. Dit geldt vooral wanneer degenen die door gewoonten gedomineerd worden zich niet van de noodzaak van verandering bewust zijn.

Vanuit een duurzaam evenwicht met de natuur gezien, is nu bijna elk land overbevolkt. We zijn net een vloot overbeladen reddingsboten die een naderende storm tegemoet gaan. In de Verenigde Staten zijn we onze hulpbronnen ernstig aan het uitputten om te zorgen dat onze bevolking haar huidige welvaart kan behouden. We vernietigen onze bodem en zijn gevaarlijk afhankelijk geworden van externe leveranciers van olie, metalen en andere niet-duurzame hulpbronnen. Landen als Japan, Nederland en Haïti zijn zelfs nog overbevolkter en verkeren dan ook in nog groter gevaar.

In deze omstandigheden is voortplanting niet langer uitsluitend een persoonlijke kwestie. De maatschappij moet over een stem en een leidende macht beschikken om deze belangrijke functie te reguleren. De wensen van menselijke paren zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. De belangen van de huidige maatschappij en de welvaart van toekomstige generaties moet steeds meer voorop staan terwijl we mechanismen ontwikkelen om onze voortplanting op rationele wijze te controleren.

(…)

Onverantwoordelijk voortplantingsgedrag moet door middel van wettelijke en sociale druk ontmoedigd worden. Paren die niet voor een behoorlijk inkomen kunnen zorgen om een kind te onderhouden, zouden geen kinderen moeten krijgen ten laste van hun buren. Kinderen in een overbeladen reddingsboot plaatsen is onverantwoordelijk. Het is niet eerlijk voor die kinderen. Het is schadelijk voor de andere passagiers en alle levende wezens. De samenleving zou dergelijk gedrag niet moeten aanmoedigen of subsidiëren.

We beschikken nu over de kennis en technieken om de menselijke voortplanting te reguleren. Morele en politieke leiders over de hele wereld hebben een zware verantwoordelijkheid om deze kennis en technieken algemeen beschikbaar te maken. Dit kan gedaan worden met een fractie van de kosten die nu aan militaire doeleinden worden besteed. Het aanwenden van fondsen voor deze zaak kan op de lange termijn meer doen dan wat dan ook om de spanningen die tot oorlog leiden te verlichten.

Een gevarieerde en welvarende wereldbevolking in duurzaam evenwicht met de hulpbronnen van de wereld zal de hoeksteen vormen van een rationele wereldorde. Mensen van goede wil in alle landen moeten werken aan het tot stand brengen van dit evenwicht.

(…)

Met de voltooiing van de centrale cluster van de Georgia Guidestones werd ons kleine sponsorgroep ontbonden. We vertrouwen het monument verder toe aan de bevolking van Elbert County, Georgia.

Als onze ingegraveerde woorden door de wind, zon en tijd zijn vervaagd, vragen we u deze dieper uit te beitelen. Als de stenen omvallen, of door onnozele mensen worden verplaatst, vragen we u ze weer op hun plaats te zetten.

We nodigen onze medemensen in alle landen uit over onze simpele boodschap na te denken. Als deze doelen op een dag door de meerderheid van de mensen worden nagestreefd, kan een rationele wereldorde voor eenieder bereikt worden.’

Wie zijn de auteurs?

Wie nu was deze ‘kleine groep Amerikanen die een Tijdperk van de Rede nastreven’? Hoewel hun identiteit geheim is, hebben ze voor de ingewijden enkele veelbetekenende aanwijzingen achtergelaten, die onmiskenbaar wijzen op de occulte aard van deze groep. Om te beginnen, draagt de bovenstaande tekst onmiskenbaar het stempel van westers occultisme. We zien verwijzingen naar ‘Zo boven, zo beneden’ (De uitlijning van de stenen met de hemellichamen symboliseert de behoefte van de mensheid om op één lijn te staan met externe principes die in onze eigen natuur en in het universum om ons heen aanwezig zijn) en naar dualiteit (We zijn het belangrijkste instrument waarmee de goede en kwade kwaliteiten van de geestelijke vonk in onze wereld tot uiting kunnen komen. Zonder ons is er weinig liefde, genade of mededogen. Toch kunnen we ook instrumenten van haat, wreedheid en koude onverschilligheid zijn). Ik denk dat deze tekst alleen al voldoende bewijs levert om te concluderen dat de auteurs tot de vrijmetselaars, rozenkruisers of een ander geheim genootschap behoren. Er zijn echter zelfs nog duidelijker aanwijzingen die de esoterische neigingen van de auteurs verraden, te beginnen met R.C. Christian, de mysterieuze man die het monument bestelde.

R.C. Christian

De onthulling van de Georgia Guidestones. Zou een van deze mensen de geheimzinnige R.C. Christian kunnen zijn?

Hier volgt het verhaal van hoe de bestelling van de Guidestones volgens het officiële handboek in zijn werk ging.

‘Wat begon als een normale zomerse vrijdagmiddag is geëindigd met de productie en plaatsing van een van ’s werelds meest ongebruikelijke monumenten, dat onder de meest ongebruikelijke omstandigheden tot stand is gekomen. Joe Fendley, directeur van Elbert Granite Finishing Company, Inc. in Elberton, Georgia, bracht deze vrijdagmiddag in juni 1979 door zoals hij de meeste vrijdagmiddagen graag doorbrengt — met het bestuderen van zijn weekverslagen en het afsluiten van de zaak voor het weekend — toen het allemaal begon.

Een keurig geklede heer wandelde Fendley’s kantoor in Tate Street binnen en zei dat hij een monument wilde kopen. Aangezien verder iedereen in het kantoor druk bezig was, besloot Fendley de vreemdeling zelf te woord te staan en legde hem uit dat zijn bedrijf alleen op groothandelsbasis werkte en niet direct aan het publiek verkocht.

De middelbare man, die zich alleen voorstelde als Robert C. Christian, liet zich niet uit het veld slaan en vroeg wat het zou kosten om een monument te maken dat voor de mensheid bewaard moest blijven. Daarna begon hij Fendley uit de doeken te doen wat voor soort monument hij wilde en welke afmetingen hij voor ogen had.

Fendley gaf toe dat zijn eerste reactie op de heer Christian niet erg positief was, maar nadat hij ongeveer 20 minuten geluisterd had en de enorme afmetingen hoorde van het monument dat deze man wilde kopen en laten neerzetten, besloot Fendley hem serieus te nemen.’ – Ibid.

De naam van R.C. Christian op de verklarende stenen plaat met een fraaie spelfout in ‘pseudonym’

Als de naam R.C. Christian slechts een betekenisloos pseudoniem zou zijn, waarom zou het dan voor de eeuwigheid in het monument gegraveerd moeten zijn? Zou de naam een betekenis kunnen hebben? Zeer zeker. R.C. Christian is een duidelijke verwijzing naar Christian Rosenkreuz, wiens Engelse naam Christian Rose Cross is, de legendarische oprichter van de orde van de Rozenkruisers. Sommigen zullen misschien zeggen dat de gelijkenis tussen R.C. Christian en Christian Rose Cross slechts een toevalligheid is. Zoals we zullen zien, is het slechts één van de VELE aanwijzingen dat het monument te maken heeft met de rozenkruisers. Dit is slechts één stukje van de puzzel, maar niet een onbelangrijke.

De rozenkruisers

Verzoek om toegelaten te worden tot de geheimen van de rozenkruisers. Merk op dat de kandidaat het handgebaar van geheimhouding maakt. Let ook op de letters ‘RC’, net als in R.C. Christian.

Het is bekend dat de rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw drie manifesten hebben gepubliceerd: Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis en Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz.

Deze anonieme, door mysterie omgeven werken, laten het publiek op cryptische wijze kennis maken met de filosofie van de rozenkruisers en kondigen tegelijkertijd een grote transformatie van het politieke en intellectuele landschap van Europa aan. Al snel daarop volgde het tijdperk van de Verlichting, dat gepaard ging met de tenondergang van feodale monarchieën. De Georgia Guidestones lijken dezelfde functies als deze manifesten te vervullen, omdat ook zij oproepen tot belangrijke wereldtransformaties en door een aura van geheimzinnigheid omgeven worden.

Het Tijdperk van de Rede

Verwijst ‘Age of Reason’ (Tijdperk van de Rede) naar Thomas Paine, een bekende rozenkruiser?

De Guidestones verwijzen op talloze manieren naar het concept van een ‘Tijdperk van de Rede. Zouden dit een verwijzing kunnen zijn naar het bekende werk van Thomas Paine, getiteld …. The Age of Reason (Het Tijdperk van de Rede)?

The Age of Reason: Being an Investigation of True and Fabulous Theology (Het Tijdperk van de Rede: een onderzoek naar de ware en fabuleuze theologie) is een deïstische verhandeling, geschreven door de 18de-eeuwse Brits-Amerikaanse radicale revolutionair Thomas Paine. Het werk levert kritiek op geïnstitutionaliseerde religie en stelt de vermeende foutloosheid van de Bijbel ter discussie. Zijn leerstellingen pleiten voor rede in plaats van openbaringen, een standpunt dat duidelijk gedeeld wordt door de auteurs van de Guidestones.

Het is algemeen bekend dat Thomas Paine een vooraanstaand lid van de Broederschap der Rozenkruisers in Amerika was.

‘De Broederschap der Rozenkruisers bestond in Amerika al voor de Eerste Amerikaanse revolutie. In 1174 bestond de grote Raad van Drie (het hoogste bestuursorgaan van de Broederschap) uit Benjamin Franklin, George Clymer en Thomas Paine.’ – The Fraternitas Rosae Crucis, soul.org

In The Secret Destiny of America beschrijft Manly P. Hall dat Thomas Paine een belangrijke pleitbezorger voor de opmars naar een ideale wereldregering was.

‘Van Thomas Paine wordt gezegd dat hij met zijn pen meer deed om de onafhankelijkheid van de koloniën te bewerkstelligen, dan George Washington bereikte met zijn zwaard. Slechts een complete reorganisatie van regering, religie en onderwijs zou ons zelfs vandaag nog de perfectionistische staat brengen die Tom Paine voor ogen had.’– Manley P. Hall, The Secret Destiny of America

Deze huldeblijk aan Thomas Paine is nog een stuk in de rozenkruiserpuzzel, dat me het idee geeft dat de auteurs ofwel vrijmetselaars (die bepaalde leerstellingen van de rozenkruisers hebben overgenomen) of leden van de Broederschap der Rozenkruisers waren.

Als om het er nog dikker bovenop te leggen, vermeldt de handleiding van de Georgia Guidestones verder dat Jole H. Fendley Sr., de directeur van Elberton Granite, en vele anderen die bij de bouw van het monument betrokken waren, vrijmetselaars waren. Was dit de reden dat deze mannen door de anonieme sponsors van het monument werden uitgekozen?

‘Fendley is ook betrokken bij activiteiten van de Broederschap. Hij werd in 1958 tot meester verheven, is nu lid van de Philomathea vrijmetselaarsloge 25 in Elberton, een 32ste graad vrijmetselaar van de Yorkse en Schotse Ritus, en werd in 1969 toegelaten tot de Yaarab Shrine Temple in Atlanta. Hij was voorzitter van de Savannah Valley Shrine Club van 1972-1973. Het potentaat van de Yaarab Shrine Temple kende Fendley in 1973 de ‘Divan Degree of Distinction’ toe en benoemde hem in 1975 tot ambassadeur.’ – The Georgia Guidestones Guidebook

Tot slot

De Georgia Guidestones vormen een hedendaags rozenkruisermanifest die een drastische verandering in de manier waarop de wereld wordt geregeld bepleiten (of aankondigen). Het monument is van groot belang om de machten te begrijpen die heimelijk de wereld van vandaag en morgen vormgeven. Het geeft in steen de cruciale link weer tussen geheime genootschappen, de wereldelite en de agenda voor de Nieuwe Wereldorde. De noodzaak van een wereldregering, bevolkingscontrole en milieubeheer zijn kwesties die tegenwoordig dagelijks ter sprake komen in de huidige gebeurtenissen. Dat was niet het geval in 1981, toen de Guidestones werden neergezet. Zouden we kunnen zeggen dat er een grote voortgang is geboekt?

Veel van de geboden op de Guidestones zijn zinnig voor het behoud van de aarde op langere termijn. Maar tussen de idealistische woorden van de auteurs van de Guidestones en de feitelijke manier waarop deze maatregelen op de massa zouden worden toegepast – door machtswellustige en hebzuchtige politici – ligt een wereld van verschil. Als we tussen de regels door lezen, eisen de Guidestones van de massa het verlies van een groot aantal persoonlijke vrijheden en een overgave aan een verhoogde regeringscontrole op vele sociale zaken, om nog maar te zwijgen over de dood van 92,5% van de bevolking, waar de ‘elite’ hoogst waarschijnlijk geen deel van uitmaakt. Is het concept van een democratie ‘voor en door het volk’, die de grondleggers van Amerika voor ogen hadden niet meer dan een illusie, een tijdelijke oplossing tot de introductie van een socialistische wereldregering? Waarom zijn de wereldburgers hier niet op democratische wijze bij betrokken? Ik neem aan dat het voor de elite eenvoudiger is om via de massamedia instemming te verkrijgen. Maar misschien werkt dat niet bij iedereen…

Auteur: Vigilant (Vrij vertaald door Janine)

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=5496

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

3 reacties op Sinistere Plaatsen 12 – De Georgia Guidestones

 1. tjen schreef:

  • ..’’Wie was R.C. Christian?’’

  ….’’The popular supposition that the Sphinx is the true portal of the Great Pyramid has survived with surprising tenacity. That belief was substantiated by 100-year-old plans prepared by Masonic and Rosicrucian initiates, showing the Sphinx was the ornament surmounting a hall that communicated with all Pyramids by radiating underground passages. Those plans were compiled from information originally discovered by the supposed founder of the Order of the Rosicrucians, Christian Rosenkreuz, who allegedly penetrated a “secret chamber beneath the ground” and there found a library of books full of secret knowledge.’’…..

  http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/esp_piramide_25.htm

  Thomas Jefferson and Alexander Von Humboldt Search for the Holy Grail and American Ley lines (Georgia Guidestones min 28:00),

  http://www.youtube.com/watch?v=v83mHlzfZA4&feature=results_main&playnext=1&list=PL96E3E37A541B6085

  Roswell, Rosslyn, Trinity Site, Lucifer Telescope, Holy Grail,

  Georgia Guidestones, vanaf min 10 :00

  Occult Assassinations and Mass murder. JFK, Tucson, Columbine and Virginia Tech

  http://www.youtube.com/watch?v=_HZnELNiF-o&feature=BFa&list=UUJBvmWn8_JKU3efJtpidX-Q

 2. “On a hilltop in rural Elberton, Georgia stands an incongruous monument: 119 tons of imposing granite in five columns, six meters high, topped with a capstone. Not only are they geometrically arranged, they also offer three astronomical viewing ports marking the positions of the sun and stars, thus their nickname “America’s Stonehenge”. But unlike their English namesake, the Georgia Guidestones are not ancient; they are a recent emplacement. Their most significant trait is the controversial inscriptions, in eight languages.”

  “The story of how the Guidestones came to be is just as mysterious as their meaning. The short version of it goes like this. A gentleman named Joe H. Fendley, Sr., was the president of one of the region’s many granite companies, the Elberton Granite Finishing Company. According to the story, one day in June, 1979, he received a visit from a well dressed man who identified himself only with the pseudonym of Robert C. Christian. He told Fendley he represented “A small group of loyal Americans who believe in God.” Christian showed Fendley the plans for his monument and asked for a price. Interestingly, Christian gave his specifications using the metric system, which was pretty rare in the United States in 1979. which was pretty rare in the United States in 1979………”

  “Fendley later said the price he gave was “six figures”. Christian inquired where Fendley banked, and then left to go meet with the banker.”

  “Thirty minutes later, Christian was received by Wyatt C. Martin, the president of the Granite City Bank. Christian expressed the need for secrecy on this project, including that the funds would be transferred to Martin from a number of different banks around the country. As a banker, Martin did require that Christian show him his true identification, which Christian did, only after Martin agreed to absolute secrecy in perpetuity. Martin agreed to be Christian’s representative in managing the project going forward. Christian then left, corresponding only with Martin from that moment on, and often from different cities.”

  “Fendley’s company went to work. On Christian’s behalf, Martin purchased fives acres of land atop the highest hill in the county for $5000 from farmer Wayne Mullenix, who subsequently acted as contractor laying the foundation for the monument. The six granite slabs were cut, drilled, lettered, and positioned according to the specifications, and unveiled on March 22, 1980. About 400 curious onlookers attended the opening.
  Could either Martin or Fendley have been the real sponsor, or even colluded as co-sponsors and made up the alleged R. C. Christian? It’s a possibility. Nobody else ever saw or spoke with Christian. Martin showed Wired’s reporter a box of his correspondence with Christian, but would not allow the papers to be examined, citing his promise of secrecy. It’s often noted that Fendley was a 32nd-degree Freemason, and several of his top workers who participated in the Guidestones were also Freemasons in his same lodge. While this may be intriguing to conspiracy theorists, it is not useful evidence of anything at all. Since the Georgia Guidestones were a private enterprise, there are no public records of its financing trail, except the property purchase, which has been fully disclosed. Thus, if Martin and Fendley were indeed responsible, there is no evidence for it, and little likelihood of any evidence ever coming to light.”

  “The best argument one can think of to point the finger at Martin and Fendley is that they lived in Elberton, near the monument; and Elberton is an awfully strange place to erect a monument that you want to be seen by the whole world. Martin and Fendley, if they wanted to build such a monument, might well choose to do it locally. However, you could make this same argument wherever in the world the monument was built, citing whoever contracted its construction. This small fact is an inevitability of the circumstance, it’s not evidence; and does not suggest Martin and Fendley as the sponsors.”

  “There’s one more clue in the Georgia Guidestones that points one to suspect an origin in some Zionist New World Order, and that’s the eight languages in which the Guiding Thoughts are inscribed. You might expect the eight most common languages to have been used. You would be in error. The languages are English, Spanish, Swahili, Hindi, Hebrew, Arabic, Mandarin, and Russian. Missing from the top eight are Bengali, Portuguese, Japanese, and German. Why are Hebrew and Swahili included? They’re not even in the world’s top fifty languages. Even if you’re only considering languages spoken in the United States, the top eight are still missing Cantonese, French, German, Tagalog, Vietnamese, and Italian. One can not tell what the inclusion of Swahili tells us, but the inclusion of Hebrew suggests to conspiracy theorists that a Zionist New World Order is responsible for the Guidestones. This, of course, presumes the existence of a Zionist New World Order conspiracy, and it presumes that such a conspiracy would be usefully served by the erection of a random granite monument in the middle of nowhere in Georgia. Both presumptions strain credibility.”

  “The message of the American Stonehenge also foreshadowed the current drive for Sustainable Development. Any time you hear the phrase “Sustainable Development” used, you should substitute the term “socialism” to be able to understand what is intended. Later in this syllabus you will read the full text of the Earth Charter which was compiled under the direction of Mikhail Gorbachev and Maurice Strong. In that document you will find an emphasis on the same basic issues: control of reproduction, world governance, the importance of nature and the environment, and a new spirituality. The similarity between the ideas engraved on the Georgia Guidestones and those espoused in the Earth Charter reflect the common origins of both.”

  “Conspiracy theorists also point to the name of the type of granite used: Pyramid Blue. Clearly, the pyramid imagery suggests Masonic motives. In fact, the name comes from the name of the quarry, Pyramid Quarries, Inc., also in Elberton. Why was this quarry chosen? Simply because Fendley happened to own it. And he didn’t even name it: He purchased the company in the 1970’s as a supplier for his granite finishing and pet memorial companies.”

  “The four large upright blocks pointing outward are oriented to the limits of the migration of the moon during the course of the year.”

  “The sones themselves were carved using thermal lances rather than using waterjets. The lettering was then carved into the stones to carry the various messages. The stones site on slabs which are flush with the surface, and the entire site was, when visited, located in a pasture.”

  “An eye-level, oblique hole is drilled from the South to the North side of the center, Gnomen stone, so that the North Star is always visible, symbolizing constancy and orientation with the forces of nature. This alignment changes over the years, so that the star will not always be in the center of the view. This is unlike the UMR Polar window, which was made large enough to retain the star position for the next 4,000 years.”

  “A slot is cut in the middle of the Gnomen stone to form a window which aligns with the positions of the rising sun at Summer and Winter Solstices and at the Equinox so that the noon sun shines to indicate noon on a curved line.”
  “The capstone includes a calendar of sorts where sunlight beams through a 7/8 in. hole at noon and shines on the South face of the center stone. As the sun makes its travel cycle, the spot beamed through the hole can tell the day of the year at noon each day. Allowances are made because of variations between standard time and sun time to set the beam of sunlight at an equation of time.”

  “The site, 7.2 miles north of Elberton on Highway 77, was chosen because it commands a view to the East and to the West and is within range of the Summer and Winter sunrises and sunsets. The stones are oriented in those directions. The site is also the highest point in Elberton County.”

  “The date March 22/322 the same number mentioned by the society of the Skull & Bones. Both of which Presidental canidates John Kerry and George W. Bush are admitted members. 322 has been referenced to Gematria. An excerpt :
  “they shall rule the many & the known.” = 322 The 322 has also been linked to a room at one of the societies rooms at Yale, in which members are put into coffins and must confess their darkest secret sexual desires (kinda sounds like a twisted gay whorehouse)…..
  The number 322 is pseudonymous with Skull n Bones is also the number listed by the Gregorian Calendar as the date on which Easter Sunday falls.”

  “The ideology enshrined by the inscription on the stones is unmistakably that of the Illuminati. “R.C. Christian” could be an esoteric reference to Rosy Cross Christian, or Rosicrucian. The height, being 19 feet, would also have esoteric significance linking the stones to the Rosy Cross…….
  “R. C. Christian,” who presumeably named himself after “Christian Rosenkreutz,” the pseudonymous 17th century author of “The Chemical Wedding.” In addition to astro-calendrical features, it also boasts didactic New Age messages of the “ten commandments” type in numerous languages.”

  “It is entirely possible that the face of R.C. Christian stares down at the residents of Elberton County, Georgia every day. Alongside the Elberton Country Civic Center sits a granite bust supposedly depicting former President Franklin D. Roosevelt. However, the bust was destroyed in 1995 and upon reconstruction took on a form that looks nothing like FDR.”

  “It appears that the number one candidate for being R.C. Christian is Ted Turner. Yes, that Ted Turner; the Ted Turner that owns all of those media outlets and The Atlanta Braves. Although Turner doesn’t fit the age bracket theorized by Martin, many other factors have lead conspiracy theorists to believe that Turner is the man behind the guidestones. First and foremost is the long-standing rumor of Turner’s involvement in a “New World Order” movement which when combined with his massive wealth and his very public interest in the state of Georgia (he bases all of his businesses out of there) puts him at the top of the short list of candidates for R.C. Christian. Strengthening the case is an interview in which Turner went on record saying, “a total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal” a statement that echos the most sinister of rules written on the guidestones (rule number one) which some have interpreted as a call for genocide. Next we have Turner’s well-documented crusade to “save the planet” – a crusade which includes his promotion of biofuels and his efforts to end global warming (both of which he relates to the aforementioned over-population of the world) as well as his creation of a children’s cartoon (Captain Planet) which aimed to promote environmental awareness. Finally, we have an interview with Wyatt Martin in which he was asked about both his relationship with Ted Turner and the identity of R.C. Christian. He readily admitted to having a relationship with, and being fond of Turner and flatly denied the other candidates involvement (including Fendley.) However, when asked if Turner was R.C. Christian, Martin was “stunned” and nervously denied Turner’s involvement.”

  “Adding further fuel to the fire of speculation that the guidestones were erected with evil intentions is a mathematical connection between them and Dubai’s Burj Khalifa, the tallest building in the world. Decoding of the measurements of the the guidestones led to the date of the death of the Emir that preceded the one that got the Burj built, the date the building was completed, and the exact height of the building. This evidence has lead to a belief that the Burj is the Rosicrucian’s completion of a modern day Tower of Babel, a creation that in the bible is said to have been halted for reasons the Rosicrucians interpret as being related to man becoming too much like god. To pull this all together, theorists believe that the guidestones foretold the Burj, and the Burj is part of a plan to ascend to god-like status, put forth by the Order of the Rosey Cross.”

  “Yoko Ono, the widow of John Lennon, was recently quoted as referring to the American Stonehenge, saying:

  “I want people to know about the stones … We’re headed toward a world where we might blow ourselves up and maybe the globe will not exist … it’s a nice time to reaffirm ourselves, knowing all the beautiful things that are in this country and the Georgia Stones symbolize that…..”.”

  http://otherworldmystery.com/…erican-wonder-part-3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *