Sinistere Plaatsen 13 – The Bank of Amerika

Sinistere Plaatsen – The Bank of America

(Vrij vertaald René Voogt)

Duidelijk zichtbaar in de lobby van het hoofdgebouw van de “Bank of America’s”  zijn een aantal “griezelige” fresco’s geschilderd, gevuld met occulte symbolen. Maar nog verontrustender is het feit dat deze beelden de gebeurtenissen van een radicale verandering in de niet-zo-verre toekomst van de wereld lijken te voorspellen. Voorspellen deze muurschilderingen de komst van een occulte New World Order? We zullen de occulte betekenis van de symbolen eens nader bekijken die we vonden op fresco`s van “de Bank of America”.

Een lezer van Infowars stuurde me foto’s van een aantal zeer vreemde wandschilderingen afgebeeld in het hoofdgebouw van de “Bank of America” in Charlotte, NC. Het is onnodig om te vermelden dat ze meteen mijn aandacht trokken, omdat ik verbijsterd was door de symboliek en hun boodschap. Ik kon het ook niet helpen om ze te relateren aan de onheilspellende muurschilderingen van Denver International Airport.

Geschilderd door Benjamin Long, lijken de schilderijen te draaien om de thema’s “bouwen / constructie,  chaos / creativiteit, en planning / kennis in een “gedurfde mix van abstract realisme, afgewerkt met een vleugje goud“.

De drie fresco’s heersen over de lobby van “de Bank of America”.

Hoewel we normaal gesproken lezen van links naar rechts, zijn er in dit geval aanwijzingen in de fresco’s die de kijkers een hint geven de schilderijen van rechts naar links te lezen. De “planningsfase” (visueel vertegenwoordigd door de fresco aan de rechterkant) is normaal gesproken de eerste stap van elk proces, dus het zou logisch zijn om vanaf daar te beginnen. Er is ook alchemistische symboliek welke een hint geeft in de richting van de chronologie van de fresco’s, dus we beginnen met degene die aan de rechterkant geplaatst is:

Rechter fresco

De fresco aan de rechterkant geeft Planning / Kennis weer. Een esoterische interpretatie van de symboliek onthult wat er precies gepland is en naar welke kennis het verwijst.

Een Maçonnieke Jongen op een Maçonnieke vloer

We zien hier een jonge blonde jongen die op een standaard Vrijmetselarij (schaak-bord) patronen vloer staat. Zijn voeten zijn geplaatst onder een hoek van 90 graden, wat in overeenstemming is met een maçonniek inwijdingsritueel:

“Q. Bij uw terugkeer naar de loge, waar werd u geplaatst, als jongste binnenkomende leerling?

A. In de noordoostelijke hoek, mijn voeten een rechte hoek vormend, mijn lichaam recht, aan de rechterhand van de Achtbare Meester in het oosten, een rechtschapen man en Mason, en ik werd strikt geïnstrueerd ooit te handelen en te wandelen als zodanig”.
– Malcolm C. Duncan, Duncan`s Vrijmetselaarsritueel en begeleider

Onder de jongen staan een aantal personen gekleed in pak, welke schijnbaar een strategie bespreken terwijl ze wijzen naar de maçonnieke jongen. Vertegenwoordigt de jongen de komende “nieuwe generatie”?

Deze blonde jongen doet me sterk denken aan de blonde jongen weergegeven in het midden van één van de muurschilderingen op Denver International Airport.

De blonde jongen hamert een zwaard in de
vorm van een ploegschaar. Merk op dat de
jongen een traditioneel Beiers kostuum draagt …
misschien als een Beierse Illuminati?

Brandende Boom, Vrouw in kubus en een Piramide

Overladen met Symboliek

Achter de jongen staat een boom in brand, wat een referentie is naar het Brandende Bos van het Oude Testament. Het Brandende Bos is van groot belang bij vrijmetselarij rituelen, met name voor de 33e graad, waarbij de leden geacht worden dicht “in de buurt van het Brandende Bos” te zijn.

“In de derde Exodus (uittocht) wordt vermeld dat, terwijl Mozes de kudde van Jethro hield, op de berg Horeb, “het gezichtspunt van de Heer tot hem verscheen in een vuurvlam uit het midden van een struik”, en deelde aldaar voor het eerst zijn onuitsprekelijke naam aan hem mee. Dit voorkomen wordt herdacht in het Brandende Bos van de Vorstelijke Graden Boog. In alle systemen van de oudheid, wordt het vuur aangenomen als symbool van Godheid: en het Brandende Bos, of het Bos gevuld met vuur, dat niet geconsumeerd werd, en waar het Tetragrammaton (Vierletterig magisch teken) vandaan kwam, het symbool voor Goddelijk Licht en Waarheid, beschouwd wordt als vergevorderde graden van de vrijmetselarij, zoals de Oriënt in het lagere, als voornaamste bron van het ware maçonnieke licht; daarom dateren de opperste Raad van de drieëndertigste graad hun balusters of officiële documenten, “in de buurt van BB” of het Brandende Bos, en geven daarmee te kennen dat ze, in hun eigen ritus, de exclusieve bron van alle maçonnieke leringen bezitten”.
– Albert G. Mackey, Encyclopedie van de vrijmetselarij, deel 1

Op de achtergrond een Egyptische piramide, het ultieme symbool van de mysteriën in occulte leringen.

Een vreemd karakter op het schilderij is de vrouw die blijkbaar opgesloten zit in een doorzichtige kubus, hangend aan draden die uit de hemel komen. Vertegenwoordigt ze de gewone man, die vastzit tussen de grenzen van de materiële wereld (occult weergegeven door de kubus) en gemanipuleerd wordt door onzichtbare krachten van boven?

Trappen en de Zwarte Zon

Jacob’s ladder en een zwarte zon

Aan de linkerkant van het beeld een trap, die blijkbaar leidt tot de hemel, een klassiek symbool voor het pad naar verlichting / Illuminati door de mysteriën van de vrijmetselarij.

Een maçonnieke beeltenis toont de trap die leid
vanaf de Vrijmetselaarsvloer tot aan de “buitenkant”

Aan de hemel een zwarte zon, een ander symbool met een esoterische betekenis. Hermetisch afgesloten tradities leren het bestaan van twee zonnen, een onzichtbare en etherische gemaakt van puur ‘filosofisch goud’ en die van de materiële wereld, de enige die de niet-ingewijden kunnen waarnemen, en bekend is als de zwarte zon.

In de alchemie, is de zwarte zon (Sol niger) de naam voor het resultaat van de eerste fase van de Opus Magnum. De alchemistische Magnum Opus (of het Grote Werk) begint met “zwartmaking” – het branden van ruwe metalen – en eindigt met haar transmutatie in puur goud.

Vandaag de dag wordt het symbool van de Zwarte Zon meestal geassocieerd met het nazisme en met esoterische sekten zoals de Tempel van Set. Je kunt het ook vinden op vreemde plaatsen als:

Bracken House, Londen. De Zwarte Zon draagt het gezicht van Winston Churchill.

… En, nogmaals, op Denver International Airport.

De vloer van DIA beeld een zwarte zon af die zich voortbeweegt voor de gouden zon

En daarom lijkt het of het rechter schilderij de eerste stap portretteert van het “Grote Werk”, dat bereikt moet worden, zoals symbolisch vertegenwoordigd door de zwarte zon. Mannen gekleed in pak (een van hen lijkt vreemd genoeg op Adam Weishaupt), lijken voorbereidingen te treffen voor een nieuwe generatie van een maçonnieke jeugd. Ondertussen lijken de ‘ontheiligden’ te verblijven in een doorzichtige kubus, onder controle van onzichtbare poppenspelers.

Middelste Fresco

De middelste fresco, Chaos / Creativiteit, Toont een turbulente overgangsperiode. Vele details in het schilderij beschrijven een diepgaande onrust, wat alle delen van de samenleving en de beschaving lijkt aan te tasten. We vinden militaire en religieuze figuren, mensen die protesteren, en nog veel meer.

Prikkeldraad, netten en soldaten op straat vertellen de kijkers dat deze
periode van onrust er ook één zal zijn van onderdrukking. De non kijkt
ook niet erg florissant.

Aan de linkerkant van het schilderij staat een persoon met een biologisch beschermingspak, wat een hint geeft voor een soort chemische oorlogvoering.

Persoon in biologisch beschermingspak

Om deze reden, en nog veel meer, vind ik dat dit schilderij erg lijkt op één afbeelding van de Denver Airport muurschilderingen … En wel de meest beruchte ervan.

Deze muurschildering van DIA portretteert een militaristische figuur dat een gasmasker draagt en een eindeloze rij van trieste mensen onderdrukt. Chemische oorlogvoering, militaire onderdrukking, en dode baby’s … wat is er om niet van te houden op deze afbeelding?

Als we naar de bovenkant van de muurschildering kijken, zien we doorschijnende lichamen ronddraaien met vuur, wat misschien aangeeft dat de onrust ook plaats zal vinden op een metafysisch, kosmisch of astraal niveau.

Draaiende naakte lichamen in een draaikolk van vuur

Deze ronde vurige vorm kan ook vergeleken worden met een zon. De bleke gouden kleur en de doorzichtigheid van de gedaantes kan ook worden geassocieerd met een tussenstap van het grote alchemistische werk “Whitening”. Jung (jongeren?) vergelijken deze stap met het aanbreken van de dag, de voorbereiding voor de volgende en laatste fase, wat de zonsopgang is, welke gekenmerkt wordt door de kleur rood. Wat natuurlijk ook, de meest prominente kleur van de linker fresco is.

Linker fresco

De linker muurschildering lijkt zich te concentreren om het thema “Maken / Bouwen“. De hoofd figuur van de afbeelding is een werknemer met een schop in de hand, die de verrichte werkzaamheden aanschouwt. In zijn achterzak zit een rode lap, wat een symbolische detail is in de context van dit beeld. Er ligt inderdaad een grote nadruk op de kleur rood van deze prent, die, zoals hierboven vermeld, ook de kleur is die in verband gebracht wordt met de laatste stap van het alchemistische Magnum Opus: Rubedo, het “Rode Werk”.

In occulte leringen, kan alchemistische transformatie zijn voortgang vinden op tal van niveaus: een materieel niveau, waar ruwe metalen omgezet worden naar puur goud, maar ook op een spiritueel en filosofisch niveau, waar de ontheiligde mens een “geregenereerd mens” wordt. In de geheime genootschap ‘Lore’, wordt de hele wereld beschouwd als het onderwerp van alchemistische transformatie, er wordt gezegd dat een onvoltooid vlak nodig is dat “omgezet dient te worden  in goud” met het oog op “om de hemel te spiegelen”, in overeenstemming met de hermetische axioma “Zoals van boven, zo Beneden”. Is een Nieuwe Wereld Orde het “Grote Werk” van de occulte elite?

Slapende Gigant

Slaapt hij of is hij dood? En wat betekent “EQ”?

Een bizar detail van deze schildering is dat deze man vermengt is met de aarde, kennelijk in diepe slaap … of is hij begraven? Dit doet ook denken aan het (verwarrende) slapende jongetje op de DIA muurschilderingen.

Een kleine hulpeloze jongen slapend (of dood) onder een rode deken

Wat is de betekenis van deze muurschilderingen?

Net als bij de meeste elitaire kunst, vertellen de schilderingen afgebeeld op het hoofdkantoor van “de Bank of America”, de grootste bank in Amerika, een verhaal wat bestemd is om te worden gedecodeerd door degene die de kennis ervan bezitten. De schilderingen lijken drie fases van een wereld transformatie te verbeelden – planning, chaos en de voltooiing – en zijn met kleur-gecodeerd overeenkomend met de drie fasen van de hermetische alchemie: Nigredo (zwartheid), Albedo (witheid) en Rubedo (roodheid). De schilderingen hebben veel gelijkenissen met de muurschilderingen van de internationale luchthaven van Denver, welke ook progressieve fasen verbeelden van een diepgaande transformatie van de maatschappij na een periode van intense onrust.

De eerste fresco toont een breed scala van occulte symbolen, sommige direct met betrekking tot de vrijmetselarij. Dit is nogal merkwaardig omdat de schildering te zien is in de lobby van het hoofdkantoor van de voornaamste bank van de Verenigde Staten en niet in een vrijmetselaarsloge … Maar misschien is er enige overlapping. Degenen die “op de hoogte zijn” en ingewijd zijn tot de mysteriën, zijn degenen die gekwalificeerd om het planningsproces te volbrengen, wat op dit schilderij de mannen in pak lijken te zijn, wiens banden overeenkomen met de rode en witte schaak-bord vloer, en die plannen maken voor de toekomstige generatie, vertegenwoordigd door de blonde maçonnieke jongen.

Op de tweede fresco, vinden burgerlijke onrust, oproer, protest en repressie plaats. Historisch gezien, zal de massa pas in de richting van een regelrechte opstand gaan wanneer hun levensomstandigheden aanzienlijk verslechteren of wanneer reusachtige impopulaire maatregelen worden aangenomen. Verwijst dit stuk naar het verlies van de burgerlijke vrijheden en de opkomst van een politiestaat? Er ligt ook een metafysisch aspect op de afbeelding, vertegenwoordigd door de draaiende naakte lichamen die weergegeven worden als een Zon, wat te verstaan geeft dat de periode van onrust ook op een kosmisch niveau gebeurt.

De laatste fresco geeft een gevoel van “missie volbracht”, met de dominante figuur die het gedane werk aanschouwt, terwijl ook de boodschap gegeven wordt dat “het werk nooit helemaal gedaan is” omdat er nog steeds arbeiders hard aan het werk zijn op de achtergrond. Dit doet denken aan de film Metropolis, waar een horde werknemers ondergronds zwijgend zwoegen om het utopie van de elite in stand te houden. Ik kan het ook niet helpen, maar het deed me ook denken aan de 33 Chileense mijnwerkers terwijl ik naar die werknemers keek…

Ter afsluiting

De schilderingen bij de Bank of America zijn WEER een voorbeeld van de agenda van de elite welke “voor het oog verborgen is”. Deze reusachtige afbeeldingen, voor iedereen te zien, maar ontworpen om begrepen te worden door een beperkt aantal en de filosofie beschrijft van de heersende elite, over hun occulte kennis en plannen voor de toekomst. Zoals het geval is voor alle kunstwerken, is het mogelijk deze schilderijen op tal van niveaus te interpreteren om te komen tot verschillende conclusies. Het is echter moeilijk om de terugkerende thema’s hier op “Sinistere Plaatsen” bij “The Vigilant Citizen” (de waakzame burger) te negeren: voorkomende occulte symboliek, de verkondiging van een “nieuw tijdperk”, minachting van de ontheiligde massa’s, de viering van oorlog en onderdrukking, etc . Als we de schilderingen bij de Bank of America vergelijken met de kunst van DIA en de Georgia Guidestones, Vinden we een duidelijke consistentie in hun symboliek, hun toon en hun boodschap. Dat laat me geloven dat het dezelfde groep is die achter al deze plaatsen, en nog veel meer zitten. Wie ze ook zijn, we weten een aantal dingen zeker: ze zijn extreem rijk, uitermate machtig en ze mogen JOU niet echtWant JIJ, bent er geen van hen.

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=5638

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314Extra1Extra2

—————————————————————————————————————-

English Version

Please visit the original site:

http://vigilantcitizen.com/?p=5638

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

6 reacties op Sinistere Plaatsen 13 – The Bank of Amerika

 1. John Velthuizen schreef:

  Tjonge jonge zeg, dat je je echt druk maakt om dit soort schilderijen.
  wat hier benoemd word als bange tijden, zijn mijns inziens de tijden waar we allang in leven. kijk bijvoorbeeld eens naar u zelf, en de angst die u verspreid met dit soort berichtgeving. Niets is namelijk heel erg geheim aan het feit dat de verenigde staten vrijmetselaarsgezind is, en dat zou waarschijnlijk zonder het bloederige monopolie van het christendom ook geheel niet sinister zijn. wellicht zal de verandering in 2012 komen zoals ook de tzolkin voorspeld, en kunt u uw angst eindelijk laten rusten. maar zoniet verzin dan zeker een nieuwe angst voor uzelf, maar probeer ons niet onder het mom van waarschuwing, ook bang te maken. conclusie: angstzaaierij maakt mij nog banger van u dan van “hun”.

  • Ho Ho Zoef de Haas

   Weet je wat het leuke hieraan is? Ten tijde dat de tweede wereldoorlog uitbrak, en de Joden in Nazi Duitsland een ster opgespeld kregen waren er ook mensen die ervoor waarschuwden. Velen sloegen de waarschuwingen in de wind en zijn er niet meer, degene die wel inzagen dat er iets niet klopte en ernaar handelden leefden vervolgens nog lang en gelukkig daar ze op tijd weg konden komen uit het Duitsland.

   Zie onder ogen wat ze achter je rug om, en waarschijnlijk van jou centen doen. Heb jij een geloof? zo ja dan sta je aan de verkeerde zijde. En dat heeft niets met angst te maken, nog met dat ik jou geloof naar beneden wil halen, maar puur met het FEIT dat je bedrogen wordt. Dat je dat moeilijk kunt geloven, geloof ik graag. Wellicht een reden voor je om op zoek te gaan.

   Deze artikelen zijn niet om je bang te maken, maar om je te laten zien wat de filosofie van onze elite is..

   Om je een idee te geven wat andere ervan denken, surf naar argusoog.org (waar de hele serie gepubliceerd is) en lees de commentaren die eronder werden geplaatst.

   • John Velthuizen schreef:

    hey een haas is ook symboliek! weet jij wel zeker dat je bent wie je zegt?
    ik begrijp heel goed dat er mensen zijn met dubbele agenda`s,
    maar ook geloof ik, dat niet alles van de vrijmetselarij zo slecht is. het is als met echt alles op de wereld er zijn goede kanten en slechte kanten, aan u, aan mij, aan vooruitgang,aan geloof, etc. ook ik heb alle doomscenario`s gelezen op allerlei sites, over femacoffins en concentratiekampen, noem maar op. toch raak ik hier geheel niet van overtuigd dat dit het werk is van geheime genootschappen. wel geloof ik dat er hele grote geld beluste organen zijn. (ik ben ook niet voor niets een socialist)
    Tot mijn grote verbazing lees ik ook een ietwat denigrerende manier van benadering, ik heet geen zoef de haas! en doe precies wat u van mij vraagt, ik bekijk alles kritisch, maar dan ook uw verhaal.

    • John Velthuizen schreef:

     Conclusie:de gevaarlijkste mensen zijn de mensen die denken de waarheid in pacht te hebben!

     • En By the Way JIJ bent degene die hier conclusies trekt..
      ik ben nog steeds aan het puzzelen.

      Conclusie: JIJ trekt – veel te snel – niet overdachte conclusies. Waardoor je andere aanzet dezelfde niet overdachte conclusies over te nemen. Dus – Wat is JOU agenda in deze?

      De meeste hebben totaal (nog) niks in de gaten van waar het heen gaat in deze maatschappij. Het volgende plaatje zal je niet bevallen, maar het heeft er toch alle schijn van dat we die kant uitgaan.
      http://forum.fok.nl/topic/1613813

    • dat Zoef de Haas – sloeg op je snelle conclusie..

     Als ik een dubbele agenda zou hebben, zou ik niet op de site hebben staan LEES ALLES – EN GELOOF NIETS… of??… Als ik in elkaar zou steken zoals jij denkt dan had er wel gestaan: LEES ENKEL DEZE SITE – EN LAAT JE NIET VAN DE WIJS BRENGEN DOOR ANDEREN. Of niet soms?

     Nogmaals jij mag geloven wat jij wilt, en wat jij goed acht. Dit is puur ter info, om je ook de andere zijde van de medaille te laten zien, wat je ermee doet, of wat je er verder van denkt is aan jou.

     En ehh ik ben geen U, ik ben gewoon je en jij net als ik jou ook noem. Ik ben niks niet meer als wie dan ook. En ook IK heb de waarheid niet in pacht, wat ik overigens ook nergens stel.

     “ik bekijk alles kritisch, maar dan ook uw verhaal”.. Is dat mijn verhaal? volgens mij heb ik het leesbaar gemaakt voor derden. Ik heb het dus wel vertaald, maar zijn het dus niet mijn woorden..

     maar zoals gezegd, doe ermee wat je wilt. Vind je het onzin? best. Heeft het je geraakt om verder te zoeken, ook goed. Ik beweer niets. Ik breng het onder de aandacht zodat je je eigen conclusies kunt trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *