Sinistere plaatsen 14 – De occulte symboliek van de Centrale Bibliotheek van Los Angeles

Sinistere plaatsen – De occulte symboliek van de Centrale Bibliotheek van Los Angeles

(Vrij vertaald René Voogt)

Door de gehele geschiedenis van de westerse beschaving, waren bibliotheken de opslagplaatsen van naties voor de opgebouwde kennis en dus het epicentrum van hun cultuur. Centrale bibliotheken, bestaan uit meer dan alleen grote gebouwen met boeken, het zijn belangrijke oriëntatiepunten ontworpen met een indrukwekkende architectuur en gevuld met symbolische kunst. De Centrale Bibliotheek van Los Angeles is hierin zeker geen uitzondering. Een diepgaande blik op de kunst die we terug vinden in de bibliotheek is een zeer onthullende: Het beschrijft de occulte filosofie van de machthebbers. We zullen de geschiedenis van de Centrale Bibliotheek en de verborgen betekenis van de architectuur eens onder de loep nemen.

Gebouwd in 1926, is de Centrale Bibliotheek een belangrijk herkenningspunt in het hart van Los Angeles. Het is het centrale deel van één van de grootste door de overheid gefinancierde bibliotheken ter wereld, de Los Angeles Public Library (LAPL). De meeste toeristische brochures vertellen dat het ontwerp van het gebouw geïnspireerd werd door de oude Egyptische en Mediterrane opleving`s architectuur. Zoals we zullen zien, was de keuze voor dit ontwerp niet alleen een esthetische keuze, maar roept het eerder de leringen en de symboliek van de oude mysteriescholen uit de oudheid op. In feite, na het decoderen van de vele esoterische functies van de bibliotheek, kunnen we gerust zeggen dat het gebouw hoofdzakelijk geïnspireerd werd door de vrijmetselarij, wat, op zijn beurt weer, zwaar doordrongen is met de oude Egyptische en Mediterrane mysteries.

De Egyptische Kamer van een vrijmetselaarsloge getuigt van het grote belang van de Egyptische mysterien in de maçonnieke Traditionele Kennis.

De bibliotheek`s betegelde piramide, twee sfinxen, hemelse mozaïeken en andere details keren deze publiekelijke ruimte tot een echte occulte tempel. Bovendien is de bibliotheek vast en zeker gebouwd met een elitair vooruitzicht. De ware betekenissen van de tentoongestelde kunst lijkt uitsluitend bestemd te zijn voor ingewijden van geheime genootschappen en niet voor de massa. Voordat we de belangrijkste functies van het gebouw onderzoeken, bekijken we eerst de achtergrond van de bouwers.

Elite Architect: Bertram Goodhue

Bertram Grosvenor Goodhue, architect van vele gebouwen voor de elite.

De Centrale Bibliotheek van L.A. werd ontworpen door Bertram Grosvenor Goodhue, een prominente architect die erkend en ingehuurd werd door de machtigste van Amerika. Zijn werken omvatten overheid`s en militaire gebouwen, kerken, bibliotheken en zelfs privéhuizen van politici.

Eén van de bekendste gebouwen van de elite dat ontworpen werd door Goodhue is het hoofdkwartier van de “Wolf’s Head Genootschap” – een geheim genootschap van de Yale Universiteit. Samen met de beruchte Skull & Bones en Scroll & Key – de twee andere geheime genootschappen die we vinden op Yale – de functies van de “Wolf’s Head Genootschap” zijn vrijwel gelijk aan die van de Vrijmetselarij: Het is een discrete maar zeer belangrijke kracht met invloed op één van de belangrijkste universiteiten van Amerika. Onder haar gelederen vallen leden die prominente politici, diplomaten, juristen en atleten zullen worden.

Het ordeteken van de Wolf Head`s Genootschap van Yale.

Het meest opvallendste project van Goodhue is misschien wel de “Herdenkingskapel van Rockefeller” van de Universiteit van Chicago. Gebouwd in opdracht van de machtigste tycoon van Amerika, John D. Rockefeller, wordt de oecumenische kapel gebruikt voor verschillende religieuze vieringen. Rockefeller bevestigde dat de kapel bedoeld is als campus met een “centrale en dominante functie”.

De Herdenkingskapel van Rockefeller.

 

De kapel werd ontworpen in samenwerking met Lee Lawrie, Amerika’s voornaamste architectonische beeldhouwer. Het duo werkte samen aan een aantal andere belangrijke projecten zoals het “State Capitol” van Nebraska en de Centrale Bibliotheek van Los Angeles, het onderwerp van dit artikel.

Sculptuur van Bertram Goodhue die de
Kapel van
Rockefeller draagt ontworpen door
Rockefeller
’s favoriete beeldhouwer, Lee Lawrie.

Beeldhouwer voor de Elite: Lee Lawrie

Lee Lawrie

Lawrie is geboren in 1877 in Duitsland, en kwam naar de Verenigde Staten toen hij 5 jaar oud was. Na het ambacht geleerd te hebben van de meest vooraanstaande kunstenaars van Amerika, werkte Lawrie samen met Goodhue aan verschillende projecten en werd zo Amerika`s voornaamste beeldhouwer. Zijn unieke stijl en zijn kennis van de occulte symboliek, oude mysteries en de maçonnieke grondbeginselen maakte hem tot `de kunstenaar van de elite. Enkele van de door hem vervaardigde opdrachten omvatten: de allegorische reliëfpanelen van het Amerikaanse Senaat, het Capitool van Louisiana, het standbeeld van George Washington in de Nationale Kathedraal in Washington DC en de “Harkness Toren” van de Yale Universiteit.

Lawrie`s standbeeld van George Washington in de Nationale Kathedraal. Let op de maçonnieke Winkelhaak en de Passer achter hem.

Lawrie`s bekendste werken worden echter weergegeven in het Rockefeller Center.

Lawrie’s Wijsheid, boven hoofdingang 5 van het Rockefeller Centrum, NY. De sculptuur, beeld een gnostische Schepper uit die een maçonnieke passer houdt.

Zoals eerder beschreven in een ander artikel van Vigilant Citizen getiteld Sinistere Plaatsen: het Rockefeller Centrum, is het complex dat gebouwd werd voor John D. Rockefeller gevuld met symbolische kunst waarin de elitaire Luciferiaanse filosofie beschreven wordt welke gebaseerd werd op de verworven Goddelijke kennis (hierover later meer). Een ander belangrijk stuk in het Rockefeller Centrum wat bedacht werd door Lawrie is het standbeeld van Atlas.

Lee Lawrie’s Atlas in het Rockefeller Center.

Atlas wordt gebruikt door de heersende klasse als metafoor “voor de mensen die in de samenleving het meeste produceren”, en dus in figuurlijke zin “de wereld draaiende houden”. Het is dus niet verrassend, dat Atlas geassocieerd wordt met de belangrijkste fictionele  werken die het standpunt van de elite beschrijven.

Fritz Lang’s Metropolis en Ayn Rand’s Atlas dragen de wereld: twee klassieke fictionele werken waarin de visie van s`wereld`s occulte elite getoond wordt. Beiden werken promoten de functie van Atlas, een metafoor voor de elite “die de wereld draaiende houden”.

Wetende dat Goodhue en Lawrie symbolische architectuur produceerde voor Amerika`s prominentste tycoons, politici en instellingen, zou je dan verbaasd zijn als de Centrale Bibliotheek hetzelfde behelst?

De Centrale Bibliotheek

De voorgevel van de Centrale Bibliotheek van Los Angeles

De bibliotheek werd oorspronkelijk gebouwd in 1926 door Bertram Goodhue. Volgens de documentatie van de Bibliotheek, draait het centrale thema van de architectuur rond “verlicht zijn, door het licht van kunde/wetenschap/kennis”. Vanwege een brandstichting in 1986, onderging het gebouw een uitgebreide renovatie en werd het gelijktijdig uitbreid – maar het centrale thema werd trouw nageleefd. De kunstwerken met spirituele en esoterische ondertonen maken ven het gehele complex een ‘tempel van verlichting”. Het staat mudjevol met diepzinnige mystieke symboliek, heilige geometrie, en proporties en toespelingen naar belangrijke occulte werken. De Centrale Bibliotheek van Los Angeles en het Rockefeller Centrum zijn in dit opzicht dan ook zeer vergelijkbaar met elkaar – dat is ook niet zo verwonderlijk, want Lee Lawrie was het brein achter beide complexen. Zoals het ook het geval is bij het Rockefeller Center, representeert de fakkel van Verlichting, de Goddelijke kennis, en is het belangrijkste symbool van de Bibliotheek.

De Piramide van Verlichting

Piramide van verlichting bovenop de toren van de Bibliotheek

De Troon bovenop de toren van de bibliotheek is waarschijnlijk “het meest onderscheidende kenmerk” van het complex: een betegelde piramide bekroond met een gouden hand die een fakkel houd. Buiten dat de Bibliotheek er mooi en decoratief uitziet, heeft de top van de Bibliotheek een diepe occulte betekenis, die duidelijk geïnspireerd werd door de vrijmetselarij.

Ten eerste, in de occulte traditionele kennis, wordt de piramide gezien als het ultieme symbool van de mysteriën. Het vertegenwoordigt de overgang van het materiële vlak naar de spirituele wereld. Vanaf de hoek-vormige basis van de piramide (die de materiële wereld representeert) stijgen, in wiskundige perfectie, vier gelijkwaardige driehoeken op (representeert de Goddelijkheid). Volgens vele occulte onderzoekers, werden de piramiden van het Oude Egypte hoogst waarschijnlijk gebruikt voor het uitvoeren van inwijdingen/zegeningen, waarbij de kandidaten geleid werden naar het pad van verlichting.

“Des te moeilijker de grote hiërofanten het hadden met het verbergen van hun absolute wetenschap, des te meer ze zochten om grootsheid toe te voegen en de symbolen te vermenigvuldigen. De enorme piramides, met hun driehoekige omhoog staande zijden en hun vierkante basis, vertegenwoordigd hun Metafysica, gebaseerd op kennis van de natuur”.

– Albert Pike,moraal en Dogma (Hier het complete Pdf boek)

Aan elke zijde van de piramide vinden we een zonnesymbool (sunburst), de visuele representatie van de oude Godheid.

“De aanbidding van de Zon was één van de eerste en natuurlijkste vormen van religieuze expressie. De complexe, moderne theologieën zijn slechts een onderdeel en een betere uitwerking van dit eenvoudige inheemse geloof. De primitieve geest, herkent de weldadige kracht van de zonne-schijf, en adoreert het als de opperste Godheid”.
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages (complete pdf boek)

Hoewel de zon (of sunburst) het meest voorkomende occulte symbool is om Goddelijkheid te vertegenwoordigen, wordt het echter niet direct als een God aanbeden. Het is een visuele vertegenwoordiging van Goddelijkheid. Om deze reden, staat de Centrale Bibliotheek bezaaid met verwijzingen naar de Zon.

In alle geschriften en verhalen over Goden en Helden zijn de astronomische feiten en geschiedenis van de zichtbare natuur verborgen; en die op hun beurt zijn weer symbolen van hogere en diepere waarheden. Niet meer dan ruw ontwikkelde beschavingen konden lang de Zon, de sterren en de krachten van de natuur als Goddelijk beschouwen of als gepast voorwerp voor menselijke aanbidding; en zij zullen hen zo beschouwen zolang de wereld bestaat; voor altijd onwetend achterblijvend over de grote spirituele waarheden die deze hiërogliefen uitdrukken.
– Albert Pike, moraal en Dogma

De Luciferiaanse Fakkel

 

Bovenop de piramide vinden we de gouden hand die een fakkel houd. Er is een reden waarom dit symbool boven al het andere van het gebouw uitsteekt: Het is de perfecte representatie van de filosofie van het gebouw, Luciferianisme.

De originele toorts staat tentoon in de bibliotheek. Aldaar kunnen we wat meer details van de fakkel zien, met inbegrip van “de slang der kennis” die verweven is met de basis.

In het Latijns, betekent het woord “Lucifer” – “Lichtdrager”. In de occulte symboliek, vertegenwoordigen licht en vuur esoterisch de Goddelijke kennis en verlichting. Een hand die een brandende fakkel draagt representeert derhalve de klim van de mens naar Goddelijkheid door de leer van de mysteriën. De gnostische interpretatie van het verhaal van Genesis overweegt dat de slang (Lucifer) gezien wordt als een positief figuur. Het gaf de mens de intellectuele vermogens om te redeneren en op te kunnen klimmen tot het Goddelijke met behulp van de eigen middelen.

“Luciferianisme representeert de ultieme omkering van het goed en het kwaad. De formule voor deze omkering wordt weerspiegeld door het narratieve paradigma van de gnostische Hypostase mythe. In tegenstelling tot de originele Bijbelse versie, vertegenwoordigt het gnostische verslag een “herwaardering van het Hebreeuwse verhaal over de verleiding van de eerste mens, de wens van de mens om te ‘zijn als Goden’ door deel te nemen aan de “boom van kennis van goed en kwaad”
– Carl A. Raschke, The Interruption of Eternity: Modern Gnosticism and the Origins of the New Religious Consciousness

In occulte leringen, is Lucifer geen bestaand wezen en staat niet gelijk aan Satan. Want daar waar Satan esoterisch in verband gebracht wordt met de afdaling naar het materialisme, representeert Lucifer de klim naar het Goddelijke doormiddel van de cognitieve vermogens van de mens. Door het verwerven van de kennis van de mysteriën, heeft een ingewijde:

“De gelegenheid om de vloek van de sterfelijkheid te wissen door een directe ontmoeting met de Goddelijke beschermheilige, of in vele gevallen door het ondergaan van een verheerlijking, een transfiguratie van het menselijke naar het Goddelijke”.
– Ibid.

Maçonnieke auteurs zoals Albert Pike en Albert G. Mackey verwezen naar het “Luciferiaanse pad” en de “energieën van Lucifer” om “de zoektocht naar het licht” te beschrijven. De term “Luciferianisme” wordt daarom in wetenschappelijke zin gebruikt voor ‘het brengen van verlichting”. Maçonnieke geleerden beriepen zich vaak op Prometheus, die het vuur van de Goden stal en het tot de mens bracht, om dit concept te beschrijven. Om deze reden, is Prometheus het centrale figuur van het Rockefeller Centrum.

Prometheus, de Griekse equivalent van Lucifer, die Goddelijke kennis tot de mensheid brengt in het Rockefeller Center.

De verwijzingen naar Lucifer in deze bibliotheek stoppen hier niet.

De westelijke gevel Phosfhor en Hesper

De westelijke gevel van de Bibliotheek

Ontworpen door Lee Lawrie, is de westelijke gevel van de bibliotheek wederom een hint naar de mysteriescholen. Twee menselijke figuren worden afgebeeld met de namen “Phosfhor” en “Hesper” eronder vermeld. Dit ogenschijnlijke kleine detail kon wel eens de belangrijkste zijn.

Phosfhor (of Phosphorus) is het Latijnse woord voor de planeet Venus in de ochtend, ook wel aangeduid als de “Morgenster” of “de brenger van licht”. Deze termen staan synoniem aan Lucifer.

“Door het geloof dat Venus uit twee lichamen bestond, noemden de Oude Grieken de morgenster ????????, Phosphoros (Latijnse vorm voor Phosfhor), de “Brenger van het Licht ” of ????????, Eosphoros (Latijnse vorm voor Eosphorus), de” Brenger van het Morgenrood”. De avondster noemden ze Hesperos (latijnse vorm voor Hesperus) (???????, de “ster van de avond”). In Hellenistische tijden, zou de oude Hesperos vertaald worden naar het Latijns als ‘Vesper’ en Phosphoros als Lucifer (“de Lichtdrager”), een poëtische term die later gebruikt werd om te verwijzen naar de gevallen engelen die uit de hemel werden geworpen.
– William Sherwood Fox, The Mythology of All Races: Greek and Roman

Hesper (of Vesperus) verwijst naar Venus in de avond, de avond ster.

“De volgelingen van Pythagoras vereerden de planeet Venus zeer, want het was de enige planeet die helder genoeg was om een schaduw te kunnen werpen. Zoals de morgen ster, is Venus zichtbaar voor zonsopgang, en zoals de avond ster schijnt hij direct na zonsondergang. Vanwege deze kwaliteiten, zijn er uit de Oudheid een aantal namen aan gegeven. Was hij aan de hemel zichtbaar bij zonsondergang, hete dat Vesper, en liet hij zich zien vóór zonopkomst, hete het, het valse licht, of, de morgen ster, of Lucifer, wat “drager van het licht” betekent”.
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Dus Phosfhor en Hesper zijn twee verschillende woorden die op dezelfde entiteit duiden, Venus, een hemellichaam, welke in het occulte geassocieerd wordt met Lucifer, op verschillende stadia`s van de evolutie. Het figuur dat Phosfhor representeert bevat de namen van Oosterse-filosofen, zoals Mozes, Zoroaster en Boeddha, terwijl Hesper de namen bevat van westerse denkers zoals Socrates, Francis Bacon en Immanuel Kant. Deze historische figuren zijn niet lukraak gekozen: ze spelen allemaal een belangrijke rol in de leer van de mysteriescholen. In feite, zijn Francis Bacon, Rene Descartes en Immanuel Kant centrale figuren van de heropleving van de moderne rozenkruisers en de vrijmetselarij in de westerse beschaving.

Helemaal bovenaan op de muur vinden we het Latijnse gezegde “et quasi cursores vitai lampada tradunt”. Dit is een citaat uit een Romeins gedicht: De Rerum Natura (Over de aard van het universum) geschreven door Lucretius en kan vertaald worden naar “En zoals hardlopers geven zij de fakkel van het leven door”. De “fakkel van het leven” kan gelijkgesteld worden met de occulte mysteries, het doorgeven van de verborgen kennis van generatie op generatie doormiddel van geheime genootschappen. Tussen Phosfhor en Hesper, zien we een cavalier de “fakkel van het leven”, ofwel de occulte kennis, die doorgegeven wordt aan de volgende generatie van het oosten tot aan het westen.

De westelijke gevel van de bibliotheek, die ook fungeert als hoofdingang, is daarom een zeer belangrijk stuk dat het eeuwig blijvende bestaan van de mysterie scholen representeert doormiddel van de Luciferiaanse filosofie. Dit alles zegt al genoeg, en dan hebben we nog niet eens een stap binnen het gebouw gezet.

“Verlichte” (Illuminated) Wereldbol

9-Voet (2.75 m) grote wereldbol als kroonluchter

Direct onder de piramide die zich aan de top van het gebouw bevind, vinden we deze kroonluchter in de vorm van een wereldbol die vervaardigt werd uit gegoten brons, en volgens de documentatie van de Bibliotheek, een ton (1.000 Kg) weegt. Het werd ontworpen door Goodhue en gemodelleerd door Lee Lawrie.

De wereldbol is omgeven door een ring met de tekens van de dierenriem en wordt “verlicht” door 48 lampen. De ring is bevestigd aan kettingen die leiden tot de sunburst (symbool van de zon) op het plafond. Zoals we eerder lieten zien, is de sunburst een oud symbool voor Goddelijkheid. Dit ontwerp doet denken aan kabbalistische gravures die de 72 namen van God representeren.

De “twee en zeventig namen” van God uit Kirchers Oedipus Ægyptiacus. Net als de kroonluchter van de bibliotheek, draagt deze kabbalistische gravure de symbolen van de planeten en de tekenen van de dierenriem.

De verlichting waarmee de wereld omgeven wordt vertegenwoordigt “de cirkel van de verlichte”, de verborgen heersers van de aarde, die verbonden zijn aan Goddelijkheid doormiddel van gnosis? Weerspiegelen de 48 lampjes, de 48 zonnestralen, waarmee ze het hermetische axioma “zo boven, zo beneden” vertegenwoordigen?

“Ondanks uitspraken van het tegendeel, is de Vrijmetselarij een religie die op zoek is om God en de mens te verenigen door haar ingewijden te veredelen (verlichten) naar het bewustzijnsniveau, vanwaar ze met geklaarde visie het functioneren van de Grote Architect van het Universum kunnen aanschouwen. Door de geschiedenis heen is de visie van een perfecte beschaving bewaard gebleven als het ideaal voor de mensheid. Te midden van die beschaving zal een machtige universiteit staan waarbij zowel de geestelijke als de wereldse wetenschappen met betrekking tot de mysteriën van het leven vrij onderwezen kunnen worden aan allen die het filosofische leven aanvaarden. Hier: zal geen plaats zijn voor geloof en dogma’s; de oppervlakkige zal worden verwijderd en alleen de essentiële zullen worden bewaard. De wereld zal geregeerd worden door de meest verlichte geesten, en ieder zal de positie bekleden waarvoor hij het best geschikt zal zijn. (…)

Het perfecte bewind op aarde moet uiteindelijk gemodelleerd worden naar het Goddelijke bewind waarmee het universum opgesteld werd”.
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Het standbeeld van beschaving

In een afgelegen nis aan het einde van een schaakbord-patronen vloer, staat het Standbeeld van “de Beschaving” boven een trap en wordt geflankeerd door twee sfinxen. Volgens de documentatie van de bibliotheek, symboliseert het standbeeld van Lee Lawrie “alles wat de bibliotheek ook vertegenwoordigt”. Haar linkerhand houdt een fakkel met een vlam en haar rechterhand houdt een boek met citaten, welke overigens, in de vrijmetselarij zeer belangrijke zijn:

“In den beginne was het woord”. (Grieks)
“Kennis verbreidt de horizon”. (Latijn)
“Adel draagt verbintenis”. (Frans)
“Wijsheid zit in de waarheid”. (Duits)
“Schoonheid is waarheid – waarheid is schoonheid ‘(Engels)

Tegen het standbeeld vinden we een besneden paneel met symbolen uit de oude en de moderne beschavingen.

Paneel op het Standbeeld van beschaving

Van onder naar boven:

– Lege ruimte voor de onbekende leeftijd van de mens
– Piramiden voor Egypte
– Schip voor Phoenicia
– gevleugelde stier voor Babylonia & Tabletten van Judea
– Leeuwenpoort van het Paleis van Ninos & Parthenon voor Minoan en Griekse beschavingen
– Wolf met Romulus en Remus voor Rome
– Draak voor China
– Siva voor India
– Notre Dame voor het Middeleeuwse Christelijk Europa
– Gevederde Slangen hoofd voor de Maya`s
– Buffalo, huifkar, en Vrijheid`s Klok voor de Verenigde Staten van Amerika

Nogmaals, deze beschavingen werden gekozen vanwege hun belang in de maçonnieke geschiedenis omdat ze erom bekend staan de occulte mysteries te hebben doorgegeven. De lege ruimte aan de onderzijde verwijst waarschijnlijk naar Atlantis, de verloren beschaving, welke, volgens occulte teksten, aan de oorsprong stond van het Hermetisme. Het gebouw representeert het middeleeuwse Christelijke Europa, de Notre Dame van Parijs, werd gebouwd door de Tempeliers, de Orde die gezien wordt als zijnde de voorouders van de moderne Vrijmetselaars.

De sfinxen

Eén van de Sfinxen die het Beeld van de Beschaving bewaken

In occulte symboliek, zijn de sfinxen bewakers van de mysteriën, ze behoeden de esoterische geheimen voor het oog van de niet-ingewijden. Op de officiële website van de Bibliotheek wordt het volgende vermeld over de sfinxen:
“In zwart ongeaderd Belgisch marmer met bronzen hoofdtooien, symboliseren de sfinxen “de verborgen geheimen van kennis” en bewaken de toegangsweg naar het beeld van de beschaving”.
Bron

Elke sfinx houdt een boek met citaten uit “Plutarch`s Morals” (“Over Isis en Osiris”)

Linker Sphinx – “Ik ben alles dat was en is en zal zijn en niemand die mijn sluier hoog hield”.

Rechts Sphinx – “Daarom zal de wens naar waarheid, met name van die welke betrekking hebben op de Goden, vanuit zichzelf een smachtend verlangen naar Goddelijkheid zijn”.

Het eerste citaat is ongelooflijk belangrijk, want in de Maçonnieke Mysteries wordt Verlichting metaforisch gelijkgesteld aan “het opheffen van de sluier van Isis ‘. Om deze reden, slaan vrijmetselaars zichzelf tot “de zoon van de Weduwe”, de weduwe is Isis, de Godin die haar man Osiris verloor.

“Hoewel maar enkelen ooit haar identiteit ontdekten, was het Sophia, de Maagd van Wijsheid, die alle filosofen van de wereld het hof maakten. Isis vertegenwoordigt het mysterie van het moederschap, wat in de oudheid bekend stond als het meest zichtbare bewijs voor de alwetende wijsheid van de natuur en de overschaduwende kracht van God. Voor de moderne zoeker is zij de belichaming van het Grote Onbekende, en alleen degenen die haar ontsluieren, zullen in staat zijn om de mysteriën van het leven, dood, generatie en regeneratie op te lossen”.
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Het tweede citaat vat de hele strekking van de occulte geheime genootschappen samen: het zoeken naar Godzaligheid via de kennis van de mysteriën.

De symboliek van deze beelden is ook weer zeer krachtig en onthullend: Beschaving, de kracht achter Naties, politiek, cultuur, economie en burgerschap wordt bewaakt door het symbool van de mysteriën. Het beeld zegt in feite: Geheime genootschappen hebben de evolutie van de beschaving geleid sinds de oudheid en dat zullen ze blijven doen.

De Ster van Ishtar

Acht puntige ster op de vloer van LACL

Ingelegd in de vloer, op een centraal punt van de Bibliotheek, vinden we een achtpuntige ster, een symbool dat bekend staat als de ster van Ishtar.

Een versie van de oude Mesopotamische achtpuntige ster, het symbool voor de Godin Ishtar (Inana / Inanna), die de planeet Venus representeert als de ochtend of avond ster.

Ishtar is de Assyrische en Babylonische Godin van de vruchtbaarheid, liefde, oorlog, en seksualiteit en wordt door de Babyloniërs beschouwd als “de Goddelijke personificatie van de planeet Venus”. Het verhaal van haar afdaling naar de onderwereld waar ze vermoedelijk op zoek ging naar de heilige elixer wat de enige manier was om Tammuz weer tot leven te brengen is de sleutel tot het ritueel van haar mysteriën. Wellicht is het om deze reden, dat het symbool van de ster van Ishtar vaak te vinden is in de lagere niveaus (kelder) van occulte gebouwen, zoals “het regeringsgebouw van Manitoba” (het volledige artikel over dat onderwerp vind u hier: Sinister Plaatsen – Het regeringsgebouw van Manitoba). Representeert dit symbool de onderwereld?

De ster van Ishtar in “Het Regeringsgebouw van Manitoba”

Ter afsluiting

Voor de meeste mensen, is de publiekelijke bibliotheek van Los Angeles niets anders dan een functioneel gebouw, dat toevallig ook nog eens prachtig versierd werd. Als men echter de weergegeven occulte symboliek rond het complex beter kent, veranderd de bibliotheek in een tempel van verlichting, gewijd aan occulte mysteries en maçonnieke principes. Het is een viering ter ere van de prestaties van de Luciferiaanse elite en van de heersende occulte filosofie. Het feit dat de bibliotheek gewijd is aan geheime genootschappen, ondanks het feit dat de LAPL met openbare middelen gefinancierd wordt, vertelt boekdelen over de ware aard van de macht van Amerika.

Na het lezen van dit artikel, kunnen enkelen zich misschien afvragen: “Als het zoeken naar kennis een Luciferiaanse eigenschap is, en als Lucifer traditioneel geassocieerd wordt met het kwaad, dan zou dat betekenen dat het zoeken naar kennis verkeerd is?”. Welnee. Het zoeken naar kennis zal nooit verkeerd zijn en onwetendheid zal nooit goed zijn. Kennis leidt tot wijsheid en onderscheidingsvermogen, terwijl onwetendheid tot verwarring en verbijstering leidt. Daarbij, is het alleen te begrijpen door volledig inzicht in de krachten die aan het werk zijn in de wereld, voordat men in een positie komt om echt het goede te bereiken in de maatschappij. Omgekeerd, kunnen onwetende personen gemakkelijk worden gemanipuleerd door de misleiders, om zo hun onwetende handlangers te worden. Het maakt niet uit welke term gebruikt wordt om het zoeken naar de waarheid te beschrijven, het zal altijd de nobelste daad zijn, ongeacht iemands geloof of religie. De faculteiten van leren en begrip, is niet de exclusiviteit van één groep mensen. Het zijn gaven die geschonken werden voor alle mensen en het is onze plicht er het beste uit te halen. Het belangrijkste om te overwegen is dit: Gebruik je de kennis om te begeleiden, te inspireren en te verlichten of gebruikt u het voor controle, manipulatie en bedrog? We hebben in de voorgaande artikelen gezien hoe de elite hun kennis gebruiken om de massa mee te manipuleren. Wat gaat u doen met uw kennis?

Met dank aan Egersis voor de foto’s!

 

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=6643

Klik hier voor andere delen uit de reeks Sinistere plaatsen:

1234567891011121314 Extra1 Extra2

——————————————————————————-

English version please visit the original site:

http://vigilantcitizen.com/?p=6643

1234567891011121314 Extra1 Extra2

Dit bericht is geplaatst in Sinistere Plaatsen. Bookmark de permalink.

Één reactie op Sinistere plaatsen 14 – De occulte symboliek van de Centrale Bibliotheek van Los Angeles

  1. Pingback: Londen 2012: De Olympische fakkeltocht en Prometheus | RikClay's Blog

Reacties zijn gesloten.