Matthew Delooze (3) – (NL) Alien ontvoering in Lancashire UK

English Version Follow the link underneath the artikel

Matthew Delooze – (NL) Alien ontvoering in Lancashire UK

(Vrij vertaald René Voogt)

02 Aug 2006

Heb je ooit overwogen dat de ontvoering`s verschijnselen door buitenaardse wezens niet alleen maar een zaak is waar mensen ontvoerd worden om experimentele redenen?

Er is kennelijk een agenda mee gemoeid, maar zelfs de meest toegewijde onderzoeker op dit gebied moet zich realiseren dat deze “experimenten” al meerdere decennia aan de gang zijn, en zelfs de domste “Galactische Bezoekers” zouden inmiddels de anatomie van het menselijk lichaam begrepen moeten hebben. Ik ben er ook zeker van dat er inmiddels genoeg bastaarden geproduceerd zijn waar ze het hele universum mee zouden kunnen vullen.

Dus waarom gaat dit maar door?

De meeste ‘ontvoerden’ beweren dat ze gedwee werden gemaakt voordat ze werden meegenomen, soms door ramen of muren, naar een vreemde kamer en geplaatst werden op een tafel etc etc. Het is een algemeen bekende aanname dat het slachtoffer van negatieve ontvoeringen gebruikt worden voor experimenten, door de diefstal van lichaamssappen voor reproductieve doeleinden, en op de één of andere manier een label krijgen, voor toekomstige referenties.

Ik geloof dat de ontvoerders psychologische trucs gebruiken om symbolische onderdanige gedachten in de hoofden van de slachtoffers te implanteren. In principe zeggen de buitenaardse, “wij controleren jou en jou toekomst en je kunt er absoluut niets aan doen”. Het is mind-control. Later meer hierover.

Ik geloof dat de negatieve buitenaardsen op zoek zijn naar informatie over de ‘geschiedenis’ van hun menselijke slachtoffers, hun bloedlijn, en hun geestelijke status om het zo maar te noemen. Hoe moeilijker het is voor de vreemdelingen om toegang te verschaffen tot de informatie uit het onderbewuste van hun slachtoffer, des te slechter zal de ervaring voor het slachtoffer zijn. De mind control zal toenemen. Later meer hierover.

Het lijkt erop dat er grafische afbeeldingen geplaatst werden in de geesten van de ontvoerden, variërend van catastrofes tot seksuele stimulaties, en de vreemdelingen vonden een manier om het onderbewustzijn (de ziel – levenskracht) van de ontvoerden te openen, derhalve krijgen ze de volledige kennis van het “Levens Plan”, de geschiedenis en de spirituele intentie van de ontvoerde slachtoffers. Ik zal dit later in meer detail uitleggen.

Het gebruikelijke hoogtepunt van een negatieve ontvoering door buitenaardse wezens is wanneer je weer terug op je bed, of terug in je auto wordt gedumpt, verward, maar wetende dat een deel van je ziel ontbreekt. Terwijl je het probeert te begrijpen en aardig als een idioot begint te klinken als je het aan anderen probeert uit te leggen wat er gebeurd is. Ik geloof dat de negatieve vreemdelingen doelbewust hun slachtoffers misleiden, en daarmee ook de onderzoekers, over de feitelijke details van de ontvoering. Ze experimenteren niet op ons, zij beschermen zichzelf doormiddel van ons. Een “valse (nep) herinnering” wordt geïmplanteerd in de slachtoffers. Een soort van “dubbele” hersenspoeling`s techniek.

Ik denk dat de negatieve buitenaardse ontvoeringen plaatsvinden omdat ze de bloedlijn en de “spirituele verbindingen” van de ontvoerde vrezen. Ze blokkeren letterlijk het spirituele bewustzijn van de ontvoerde slachtoffers om toekomstige conflicten van spiritueel bewuste mensen te voorkomen.

Ik heb ervaring uit eerste hand van een ontvoering door buitenaardse wezens. Vanaf de leeftijd van ongeveer 5 of 6 werd ik, verschillende keren, uit mijn slaapkamer gehaald door, wat ik beschouw als ‘negatieve’ buitenaardse entiteiten.

Het is niet mijn bedoeling om mensen af te schrikken met wat er gaande is. Mijn intentie is het om de mensen na te laten denken over de redenen waarom deze ontvoeringen hebben plaatsgevonden en dat nog steeds doen.

Het eerste punt dat ik wil maken is mijn opinie over de redenen waarom een ontvoering`s slachtoffer geselecteerd wordt door de buitenaardse wezens. Wat voor selectiecriteria de ontvoerders volgen? Het ligt zeker niet aan het ras, omdat alle rassen dergelijke ontvoeringen vermelden. Het is zeker ook niet de status tussen rijk en arm, gewone en zelfs deskundige mensen vermelden ooit meegenomen te zijn door vreemde buitenaardse wezens die op hen experimenteerden. Ik betwijfel ook dat het gewoon maar een willekeurige handeling is die blindelings uitgevoerd wordt door “Desperado” achttige wezens die een massa mensen ontvoeren, om zich ermee te entertainen of iets dergelijks. Ook in de verschillende Locaties lijkt geen overeenkomst te zitten. Ik kom tot de conclusie dat de reden waarom mensen door negatieve buitenaardse wezens ontvoerd worden deels om het spirituele en deels om de bloedlijn gaat. Het is overduidelijk dat de slachtoffers iets bezitten waar de aliens zeer geïnteresseerd in zijn, en de aliens willen het ofwel voor zichzelf hebben of ze willen voorkomen dat het slachtoffer erachter komt “dat ze het hebben”. Het is kennelijk een gevaar voor de aliens, of het bedreigt de lange termijn agenda van de aliens. Ik geloof dat de buitenaardse wezens geïnteresseerd zijn in spiritueel bewustzijn, of de “macht van de ziel” in combinatie met kenmerken van de bloedlijn die het karakter, of de persoonlijkheid produceren, om een back-up te maken van het spirituele bewustzijn, bijv. “Om het lef te hebben om het bewustzijn te gebruiken”.

Zoals eerder vermeld, ben ik tot de conclusie gekomen, hoewel het lijkt dat de aliens in staat zijn om hun slachtoffers willekeurig uit te kiezen, hetzij in of buiten hun lichaam, dat het niet alleen maar voor het doel van het experiment is, de productie van hybriden, noch om ze te labelen via implantaten. Ik betwist niet dat dit plaatsvindt, of op zijn minst lijkt plaats te vinden, daar ik al deze handelingen zelf ervaren heb. Ik geloof echter wel dat dit een psychologisch rookgordijn kan zijn, en dat de waarheid veel dieper in het onderbewustzijn van het slachtoffer te vinden is. Inderdaad ik geloof dat de complete herinnering van de ontvoering, en het trauma dat ermee gepaard gaat, door de aliens geplaatst werd, of achterbleef, in het onderbewustzijn waar het dient als een “blokkering”. De toegang van het slachtoffer tot zijn / haar eigen spirituele kennis wordt onmogelijk gemaakt door deze blokkering. De “blokkering” wordt bereikt door de verschijning van een echte, of een valse, traumatische herinnering die in het onderbewustzijn van het slachtoffer geplaatst werd, en dit geheugen werkt als een soort ‘ontsteker’ om de toegang tot dezelfde informatie voor de onderzoekers te blokkeren (over de aliens), en inderdaad voor het slachtoffer zelf. Met andere woorden: de feitelijke handeling van de ontvoering, en de experimenten, wordt gebruikt om de aliens te helpen, om voor het slachtoffer en onderzoekers te verbergen, wat er werkelijk met hen plaats vond.

Zou het slachtoffer proberen om zijn “goede gevoel”, of zesde zintuig te gebruiken, dan weerhoudt de blokkering hen ervan om dit te kunnen doen, en uiteraard zonder medeweten van het slachtoffer zelf. In principe snijden de aliens spiritueel bewuste mensen van hun “Spirituele Database” af. Enkele slachtoffers vinden nog gedeeltelijk toegang tot hun 6e zintuig, maar dat is slechts maar een heel klein percentage. Zoiets als: ik weet dat er iets gebeurd is maar ik heb geen flauw idee van wat en waarom” situatie.

Ik geloof dat het slachtoffer op een bepaalde manier gehypnotiseerd wordt (mind control) en gemaakt wordt om zich over te geven aan de onbewuste informatie die we diep in de kern van ons wezen hebben opgeslagen. Informatie waar we niet eens het geringste benul van hebben, (met betrekking tot de details) op een bewust, dagelijks, niveau.

De ontvoerders weten hoe ze toegang moeten verschaffen tot deze onbewuste informatie door gebruik te maken van symbolische of grafische beelden. Deze beelden bevatten meestal verschrikkelijke, traumatische, scenario’s. Dood en verderf etc, of seksuele scènes. De methode die gebruikt wordt om toegang te verschaffen tot het onderbewustzijn van het slachtoffer is afhankelijk van de betrokken persoon zelf.

Er hoeven niet enkel maar traumatische of seksuele beelden te zijn die gebruikt worden, integendeel, afbeeldingen van dierbaren, of huisdieren, en andere vrolijke situaties kunnen net zo goed gebruikt worden. Dit geldt met name voor hen die gemakkelijk hun inner-wezen, ziel, leven-kracht, hoe je het ook wilt noemen, voor onderzoek overleveren. Een soort van wortel en stok regel wordt er gebruikt, of de “good guy / bad guy” routine die de politie gebruikt in hun verhoormethoden.

Mensen dragen hun spirituele informatie op verschillende manieren af. Helaas lijkt het erop dat de negatieve buitenaardse ondervragers de voorkeur geven aan een methode als een “geestelijk trauma” waardoor ze letterlijk de spirituele informatie uit het slachtoffer slaan.

Er zijn al decennia lang veel incidenten gemeld van trauma-geïnduceerde mind control experimenten die uitgevoerd werden door de CIA en andere organisaties. De aliens lijken te werken via een soortgelijk systeem, maar zij concentreren zich op de ziel of levenskracht (het onbewuste niveau) van het slachtoffer, in plaats van het vlees en bloed (op het bewuste niveau) van het slachtoffer.

Des te meer “spiritueel bewust”, bij gebrek aan een beter woord, het slachtoffer is, hoe moeilijker het zal zijn voor de aliens om toegang te verschaffen tot de spirituele informatie die het slachtoffer binnenin zichzelf bezit. Daarin tegen zullen de ontvoeringen vaker plaats vinden, en de “experimenten” (onderbewustzijn mind control) zullen zwaarder zijn voor de wat meer spiritueel bewuste mensen, ten opzichte van de andere wat minder bewust mensen. Hoe dan ook, het slachtoffer, zeer bewust van zichzelf of niet, levert uiteindelijk onvermijdelijk zijn / haar spirituele kennis over. Ik wil terug naar de beelden die in de geest van het slachtoffers gecreëerd worden/werden om de toegang te verschaffen tot de onderbewuste informatie die daar opgeslagen ligt.

Velen die ontvoerd werden beweren dat er een soort van “medische procedure” op hen werd uitgevoerd. Dit kan variëren, in zowel een feitelijk fysiek genoegen als ook een traumatisch effect op het individu. Dat gezegd hebbende, het slachtoffer blijft altijd achter met het gevoel dat ze geen verweer hebben tegen het misbruik dat er van hen gemaakt wordt. Met andere woorden: de omvang van de misbruik die gebruikt wordt tegen het slachtoffer varieert naar gelang de geestelijke strijd die het individu inzet ter verdediging.

Het eindresultaat is voor elk van hen hetzelfde. Iedereen wordt geleerd dat ze niet opgewassen zijn tegen de ontvoerders.

Vele ontvoerden beweren ook dat ze overgehaald werden om nakomelingen te produceren, (hybriden). Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan wordt, van het nemen van sperma monsters tot aan het hebben van seks met een buitenaardse entiteit. Vrouwen geven vaak aan te zijn geïmplanteerd met bevruchte eieren, alleen maar zodat de foetus later weer verwijderd zal worden (soort draagmoeder). Dit moet een enorm, diep, psychologisch effect op het slachtoffer hebben. De ontvoerders vermelden ook, “wij hebben de macht over jou”. Vele ontvoerden beweren, en ik ben er één van, dat hen daadwerkelijk hybride kinderen werden getoond. In mijn geval voelde ik, of was gemaakt om dat te voelen, een vreemde band naar de twee hybride kinderen die me getoond werden. Het slachtoffer wordt op de één of andere manier verteld dat zij daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de productie van die hybride (s). Daarna worden ze gescheiden. Dit is natuurlijk een manier waarop de vreemdelingen vertellen dat ze betrokken zijn in de controle/voortgang van onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Of dat is “wat ze willen” dat het slachtoffer dat denkt, in de strijd van het openen, en toegang te verschaffen tot, de onderbewuste informatie van de slachtoffers.

Uiteraard zijn er vele andere grafische en symbolische beelden die door de aliens gebruikt worden om de controle over het onderbewustzijn van hun slachtoffers te verkrijgen, en vele boeken zijn er beschikbaar om deze theorie te onderzoeken, en zoals eerder vermeld, zal de intensiteit van de “behandeling” verhoogt worden naar gelang het slachtoffer terugvecht, des te meer het slachtoffer zijn spirituele kennis probeert te beschermen (ziel, levenskracht), des te traumatischer zijn / haar materiële leven (het lichaam) zal lijden in de handen van de ondervragers. Dit omvat het mentaal terroriseren van het slachtoffer met beelden die het slachtoffer het meeste angst aanjagen. In mijn geval werden beelden van ratten gebruikt. Ik heb een vreselijke angst voor ratten tot aan deze dag en ik geef de schuld hiervoor aan de ontvoering`s ervaringen. Werd mijn angst voor ratten door mijn ontvoerders gebruikt om mijn onderwerping te bewerkstelligen waardoor ze toegang verkrijgen tot mijn onderbewuste kern? Een klein advies voor de onderzoekers onder ons. De ervaring van de ontvoering is het enige wat de slachtoffers zich kunnen herinneren, hetzij bewust, of onder hypnose. De vreemdelingen zitten er niet mee dat onderzoekers kennis opdoen over de experimenten of andere details van de ontvoering van het slachtoffer, zoals de implantaten, etc. Dit is enkel maar het geheugen van het bedrog (de truck) die gebruikt werd om de toegang te verschaffen tot het onderbewuste geheugen van de ontvoerde, ofwel hun spirituele database.

Dezelfde truc wordt toegepast om te voorkomen dat zowel het slachtoffer als de onderzoeker de ware reden voor de ontvoering ontdekken. Het slachtoffer en de onderzoeker zullen nooit voorbij de “blokkering” komen, die er geplaatst werd. Daarom zijn er ook zoveel verschillende verklaringen van ontvoeringen, en toch zijn er ook weer vele vergelijkbaar met elkaar. Ze variëren als gevolg van de verschillende methoden die gebruikt worden om de toegang te verschaffen tot de onderbewuste database van het slachtoffer. Sommige methoden zijn zeer succesvol en worden veel gebruikt, waardoor de indruk ontstaat dat er meer slachtoffers onderworpen worden aan een bepaald type experiment dan anderen. Ikzelf werd gemaakt om te voelen, zoiets als: alsof  mijn ogen verdronken, alsof ze overspoeld werden met een giftige vloeistof. Was dit alleen maar symbolisch want ik zal alleen zien wat de aliens willen dat ik zie, ik zal alleen zien wat ze me tonen, een soort van “vloeibare blokkering” van mijn leergang?

De aliens laten de onderzoekers in een visuele cirkel rond rennen door deze wereldwijd geaccepteerde, en zielige, redenen; “de alien ontvoerders leren alleen maar de menselijke anatomie, de productie van hybriden, en het labelen van mensen en we moeten ontdekken waarom dit nog eens een 1000 jaar gebeurd Blah Blah blah” “Dus we zullen doorgaan met het krabben op ons hoofd en kont, om te proberen te achterhalen wat er gaande is, en elke theorie die niet in staat is om er een miljoen boeken van te verkopen, of een mini-serie op “Sky One” over te maken zal genegeerd of belachelijk gemaakt worden”.

Ik hoor dit al tientallen jaren. Zeker zullen de aliens ondertussen over voldoende kennis beschikken over hoe de mensen nu dik worden. Mijn hybride kinderen zijn nu minstens 35 jaar oud “in aardse jaren”. Laten we wakker worden hè?

De aliens willen dat de slachtoffers, en sommige onderzoekers, het hierboven staande geloven. De mind control technieken die door de aliens gebruikt worden tegen hun slachtoffers, kunnen niet “ongedaan gemaakt” worden door mensen,  simpelweg omdat het veel te complex is.

Dus het enige wat de slachtoffers en onderzoekers zullen zien, en over leren, zijn elke keer weer dezelfde oude experimenten, dezelfde oude hybriden, en dezelfde oude implantaten keer op keer weer. Gaat er niet een belletje rinkelen daar onder de echte ontvoering onderzoekers? Je komt gewoon niet voorbij de mentale blokkering die daar geplaatst werd door de aliens. Als het iemand zou lukken om het toch voor elkaar te krijgen door fouten, of door geluk, dan zullen er weer andere blokkades opduiken, een soort van, dubbele hypnose techniek. We hebben het hier niet over Paul McKenna, of een andere hypnotiserende komiek, we hebben het hier over ernstige “mind control”.

De ontvoerden worden zo slim gehypnotiseerd door de aliens, dat de onderzoekers slechts het oppervlak bekrassen in hun poging om de waarheid bij de slachtoffers te achterhalen over de omstandigheden tijdens deze ontvoeringen door buitenaardse wezens. Inderdaad de vreemdelingen hebben een labyrint aan herinneringen in het slachtoffer achtergelaten om ervoor te zorgen dat onderzoekers om de tuin geleid worden. Nogmaals, de aliens gebruiken veel geavanceerdere hypnose technieken dan dat wij hier op aarde gebruiken. Ik wil niet arrogant overkomen op de onderzoekers. Maar ik voel gewoon dat de onderzoekers om de tuin worden geleid, en niet alleen door de aliens, maar door bepaalde “experts” hier op Aarde.

We gaan terug naar de tactiek die door de aliens gebruikt wordt op hun slachtoffers. Het reptiel lijkt in staat te kunnen zijn om te “shape shiften” (in staat om in een andere gedaante te veranderen), waardoor ze voor de mens verschijnen als “Greys” of iets anders van dien aard. Een overleden geliefde misschien (een oma / pa?). Het lijkt erop dat ze de ‘sleutel’ moeten zien te bemachtigen om het onderbewuste van hun slachtoffers open te krijgen, en ze zijn daartoe tot alles bereid om dit te bereiken.

“Alien agenten” op Aarde beheren/controleren de meeste grote media bedrijven. Het doel is om ze allemaal in hun bezit te krijgen . Zij beheren/controleren het grootste deel van hetgeen onze kinderen naar kijken op TV, en met welke computer games dat ze spelen. Inderdaad hun prille geesten worden gebombardeerd met de meest uiteenlopende boodschappen, subliminale en anderszins, waar deze bedrijven ze ook maar mee willen bestoken. In deze dagen van “geplande chaos”, waar alles draait om tijd en alles snel moet gaan, is het gemakkelijk voor de ouders om hun kinderen voor een tv of een computerscherm te plaatsen. Ik heb mezelf hier ook schuldig aan gemaakt toen mijn kinderen jonger waren. Na een lange dag ploeteren op het werk, is het heel erg gemakkelijk om de tv of de computer de kinderen “op te laten voeden”, vooral tijdens het schoonmaken of andere huishoudelijke klusjes die gedaan moeten worden. En dan heb ik het nog niet over andere bezigheden.

Dit is niets nieuws en dit gebeurt al decennia lang. Noch de vermoeide ouders, noch het nieuwsgierige en gemakkelijk te verleiden kind is door toeval in deze positie terecht gekomen. De druk van het leven, onze werkelijkheid, zorg ervoor dat dit scenario plaats vind. Helaas hebben maar heel weinig ouders in de gaten wat er aan de hand is, en zullen waarschijnlijk in eerste instantie lachen bij de gedachte dat wijzelf eigenlijk de aliens de middelen verschaffen om onze kinderen te kunnen ontvoeren. Onze levens werden gemanipuleerd om de taak op zich te nemen om de Reptielen agenda te verwezenlijken voor de globale controle over lichaam en ziel van alle mensen, een “wandeling door het park” voor hen dus. Vandaag de dag komen er steeds meer kanalen, muziek kanalen, kinder kanalen, enz. De computer games worden meer en meer verfijnd. Meer en meer knipperende lichtjes worden er gebruikt.

Er is altijd wel een tekenfilm, kindershow, of een computerspel in de mode. Dit bestaat meestal uit “Gehypte Rotzooi” … maar de kinderen vinden het geweldig. Toen mijn kinderen klein waren was het ‘He Man’ en de ‘Masters of the Universe’ of de ‘Ninja Turtles’. Toen ik jong was in de jaren 60 was het ‘Batman’. Ik vond ‘Batman’ helemaal te gek! Vandaag zien we nog steeds Superman en Spiderman enz.. Hoewel ik nog niet het vermaak van de kinderen heb onderzocht, wordt ook daar hetzelfde fundamentele bedrog uitgevoerd waarmee de aandacht van het kind aan de haak wordt geslagen.

Het verkrijgen van speelgoed met Kerstmis wordt een nachtmerrie als je kind een plastic replica speeltje van de laatst gehypte helden figuur of een karakter uit een computerspel wil hebben. Ik herinner me dat ik letterlijk op een kruistocht moest, en bereid moest zijn om met andere ouders en het winkelende publiek te vechten, alleen maar om ervoor te zorgen dat ‘mijn kinderen’ een plastic reptielachtig speeltje kregen (een gemaskerde ninja turtle in de jaren `80).

Zoals ik in de jaren ’60 alles gedaan zou hebben voor Batman, zouden mijn zoons alles voor een Ninja Turtle gedaan hebben in de jaren ’80. Hetzelfde scenario, generatie na generatie.

Het punt dat ik probeer te maken is dat kinderen verleid kunnen worden om alles te doen voor hun jeugdhelden, als er een Ninja Turtle de slaapkamers mijn twee zoons had betreden, zouden ze er alles voor gedaan hebben. En dan vooral het volgen van de avonturen!

Bijgestaan door de subliminale media boodschappen, hebben de buitenaardse agenten op Aarde de makkelijkste taak, zij moeten de kinderen zover zien te krijgen dat ze samen willen werken met de personages die zij zien als helden. Traumatische ontvoering`s ervaringen kunnen vervangen worden door tedere, overtuigende, ervaringen. Als het de ontvoerder op dat moment zo uitkomt.

De ontvoerde kan gemaakt worden om te geloven dat ze ontvoerd werden door ‘goede’ aliens, en het daarom toestaan dat ??hun onderbewuste gemakkelijk en gewillig binnen gedrongen kan worden. Helaas vervalt dit masker van bedrog, wanneer de benodigde informatie werd verwijderd, of genomen. Het slachtoffer zal achter worden gelaten in een dubbele schok situatie. Eén daarvan is het besef dat hun ‘held’ ze bedrogen heeft, en de tweede is om bij zichzelf aan het verstand proberen te brengen, en anderen, dat een stripfiguur (gepersonifieerd) hen meenam naar een ruimteschip voor avonturen en spelletjes. De zogenaamde ‘held’, en / of de ‘helden’, bleken ineens slecht te zijn; ze experimenteerden op het slachtoffer, ze werden naar beneden terug gegooid op het bed, en werden verbijsterd achter gelaten, toen het experiment klaar was. (Wie zou er nu niet het krankzinnigengesticht willen bellen bij het horen hiervan, of je verwerpt het gewoon en gooit het op fantasie uit de kindertijd nadat je dit te horen kreeg van een kind?)

Hoeveel kinderen hebben er al wel niet melding gemaakt van deze gebeurtenissen? Of erger nog, hoeveel meldingen werden er niet serieus genomen door onkundige ouders? In mijn geval werd me verteld dat ik slechte dromen had gehad!

Toen mijn ervaringen begonnen, in de jaren zestig, dacht ik dat het te wijten was aan mijn zwakte en kwetsbaarheid. Ik was in mijn ogen, een gemakkelijk doelwit voor deze wezens om me te behandelen wanneer ze dat maar wilden. Zij waren super krachtig, en ik was een ongelooflijk watje. Naarmate ik ouder werd, besefte ik dat dit niet het geval was. Waarom zouden super intelligente wezens tijd en moeite willen besteden om te kunnen rommelen met een niet-entiteit zoals ik? Oh ja, ik realiseerde me toen al wel dat de experimenten die plaats vonden daar misschien wel eens veel mee te maken konden hebben, maar was dat ook zo? Als je mij als een proefkonijn zou beschouwen, en de ontvoerders als laboratorium professoren, dan zou het niet logisch zijn dat een professor continu hetzelfde staaltje gebruikt voor dezelfde experimenten, keer op keer weer. Zodra ik mijn doel had gediend, dan zou ik zeker tot zwijgen zijn gebracht, al was het alleen maar om me te kunnen stoppen van het verspreiden van het nieuws aan de wereld, in de hoop hiermee te voorkomen dat verdere ontvoeringen plaats zouden vinden. De verspreiding van het nieuws lijkt de ontvoerders dus totaal niet te interesseren. Inderdaad ze laten het slachtoffer achter met bewuste kennis, al is het gering, van het feitelijke experiment dat plaats vond. Zou het gepland kunnen zijn om het slachtoffer te misleiden, om ervoor te zorgen dat het slachtoffer valse informatie zal verspreiden?

De geschiedenis leert ons dat zelfs de meest domme ontvoerders hun slachtoffers zullen vermoorden (het zwijgen opleggen)  wanneer de geringste aanwijzing vergeven wordt omtrent de identiteit van de ontvoerders. In het geval van buitenaardse ontvoeringen, lijkt het de norm dat slachtoffer bewust gemaakt worden van bepaalde (basis) gegevens over de ontvoering (en). En dit ondanks het feit dat de aliens een vele malen superieure intelligentie en technologie lijken te hebben dan wij.

Inderdaad de vreemdelingen kunnen doen wat ze willen doen, van het zweven door gesloten ramen en muren, tot aan het in seconden door de kosmos vliegen. Het zou voor de ontvoerders zeker een makkie zijn om een slachtoffer het zwijgen op te leggen met zulke intelligentie en dergelijke technologieën? Zou het mogelijk zijn dat de basisgegevens van de ontvoering en de medische experimenten met opzet achter werden gelaten in de bewuste herinnering, of het makkelijk toegankelijke deel van het onderbewustzijn, als een rode haring? Ik denk zeker van wel.

Buitenaardse ontvoeringen worden al decennia lang gemeld, maar het lijkt erop dat we niets wijzer geworden zijn wat de redenen ervoor zijn. We hebben nog steeds de meerderheid van gelovigen die beweren dat de ontvoeringen plaatsvinden voor het fokken van hybriden en het labelen, enz. Ik denk dat dit niet het geval is. Ik denk dat de slachtoffers ontvoerd worden zodat de ontvoerders hen het zwijgen kunnen opleggen. En ik bedoel niet verbaal het zwijgen opleggen. Ik bedoel, dat ze spiritueel tot stilzwijgen worden gebracht. Uiteraard zou de gemakkelijkste manier om iemand het zwijgen op te leggen, zou zijn door hem te doden. Ik heb het gevoel dat de ontvoerders dit niet doen omdat ze zich ten volle bewust zijn van de spirituele rechtvaardigheid (karma), dat hen te wachten staat als ze het wel doen. Zij zullen oogsten wat ze zaaien. Ook als de geest of de ziel van een persoon niet kan sterven, dan zou de eerst volgende beste optie zijn om ze voor de gek te houden, door ze te laten geloven dat ze spiritueel onwaardig zijn. Ik denk dat dat het doel is, en helaas het resultaat, van de buitenaardse ontvoeringen. Het laat het slachtoffer minder spiritueel bewust; het doel is om het slachtoffer psychologisch en spiritueel te bedriegen, zodat het spirituele bewustzijn afneemt.

De aliens vrezen de mensen die spiritueel bewust zijn. Zij vrezen voor de bezinning die hen zou kunnen ontmaskeren voor wat ze zijn, manipulators en verleiders. De ontvoerders lijken ervoor te zorgen dat het slachtoffer zichzelf spiritueel minder bewust maakt. Dit zorgt ervoor dat de ontvoerders zich niet schuldig maken aan enige ‘kosmisch karma’, om het zo maar te zeggen.

Stel je een vissenkom voor, vol met 100 vissen. 20 van deze vissen zijn zeer slim en de andere 80 vissen volgde hen in de kom. De viskweker voedde zijn vissen met rood vissenvoer dat goed en gezond voor de vissen was en ze leefden een aardig leventje waarbij het rode visvoer het water in de kom niet verkleurde. De viskweker luisterde naar iemand op de vismarkt en werd overgehaald om het voedsel van de vis te veranderen in “blauw” gekleurd voedsel. Dit blauwe voedsel zou ervoor zorgen dat ze sneller vet werden en dat ze beter te verkopen zouden zijn op de markt. Het blauw gekleurde voedsel was niet goed voor de vissen en het leidde niet tot een goed leventje middels het blauwe voedsel. Het blauwe voedsel verkleurde het water. De viskweker wist dat de 20 slimme vissen zouden weten dat het blauwe visvoer niet goed zou zijn, en zij zouden de andere 80 vissen opleiden om te zoeken naar het rode voedsel, waardoor het blauwe visvoer op de bodem van de vissenkom zou vallen.

Op een nacht doet de viskweker een slaap middel in de vissenkom, en verwijderde de 20 vissen die slim waren en deed rode vloeistof in hun ogen. Alle vissen aten daarna het blauwe voedsel, niet wetende dat het rode voedsel bestond, en de boer had toch 100 vette vissen voor op de markt. De 20 slimme vissen wisten dat er iets mis was, maar konden niet zien wat het was.

Ik zou de handeling van het verwijderen van het spirituele bewustzijn willen beschrijven met een term die ik laatst te horen kreeg, (Dumbing Down) “domgemaakt”. Hiermee bedoel ik dat het menselijke bewustzijn (bewust en onbewust) afgebouwd wordt door krachten van buitenaf door een soort van “misleiding van de geest” om een ??planeet vol met geestelijke dode materiële robots te creëren. Dit kan bereikt worden via diverse methodes, en niet alleen maar doormiddel van buitenaardse ontvoeringen. Inderdaad worden de buitenaardse ontvoeringen gebruikt om de individuen te “vervlakken”, maar alien agenten op aarde hebben ook een agenda om het “collectieve” bewustzijn (de denkwijze van de massa) van het menselijke ras te “vervlakken” zowel op het bewuste als ook op het onbewust niveau.

Als je deze dingen allemaal op een rijtje zet zullen jullie begrijpen dat we allemaal een vals leven leiden en dat we het slachtoffer zijn van een massale samenzwering om de mensheid in een spiritueel donker tijdperk te houden. We werden allemaal, onbewust, gemaakt om ons spiritueel onwaardig te voelen. We leven allemaal naar de status van materiële rijkdom, waardoor al het andere niet meer van belang is. Op een grotere schaal (massaal denken) creëren we oorlogen, omdat onze “God” vermoedelijk beter en groter is dan hun “God” (“Mijn Vader is beter dan jou Vader”) enz., enz., enz.

Een “domgemaakt” menselijk ras is makkelijk te controleren. Inderdaad de overgrote meerderheid mensen op deze planeet zijn gemakkelijk te beheersen alleen al door hun bankrekening. Een klein langwerpig stukje plastic (de credit card) heeft tegenwoordig meer controle over de gemiddelde persoon dan al het andere. De meerderheid van de mensen spenderen 90% van hun tijd en gedachten aan het “overleven” in de materiële jungle, die alleen maar gecreëerd werd om de “Tijd en de Gedachtegang” van het volk in beslag te nemen. Wie creëerde deze jungle? De overgrote meerderheid van mensen op deze planeet worden geregeerd door een heel klein groepje mensen. En ik geloof dat dit kleine groepje mensen de agenten zijn voor de buitenaardse wezens die van een immense materiële rijkdom genieten omdat ze agent spelen voor de krachten die deze “jungle” hebben gecreëerd.

We zijn geen bedreiging voor de opzichters van onze ziel, de makers van de jungle, wanneer we het te druk hebben met geld verdienen om hen te betalen. Dat is de reden waarom de alien agenten op aarde de financiële markten op deze planeet beheren. Zeker, sommige mensen krijgen meer “speeltijd” in de jungle, wat meestal de corrupte en de criminelen zijn, maar de overgrote meerderheid leidt een saai leven wat volledig te danken is aan de controle die deze agenten over ons hebben. Hoe is dit mogelijk na tweeduizend jaar van “vooruitgang”? Zou het kunnen dat het gepland is op deze manier om zo te zijn, en gaat dat al duizenden jaren zo? We vinden dit moeilijk om te geloven, omdat we denken, dat we na 70 jaar of zo sterven, of dat, als we goed zijn geweest, dat we naar de hemelpoort gaan om met een wit bebaarde God in het paradijs te leven. Laten we maar hopen dat hij Visa aanneemt, hè?

Ik geloof dat spiritueel bewuste mensen worden genomen (ontvoerd) door negatieve buitenaardse wezens om de spirituele vooruitgang van de betrokkene te verhinderen en om te voorkomen dat de planeet aarde deel uit gaat maken van een spirituele verbinding met de kosmos. Ik geloof dat de negatieve buitenaardse wezens ons losgekoppeld hebben van een kosmische eenwording met onze ware zelf (Ik) en de rest van de schepping.

De beste manier om deze “ontkoppeling” uit te leggen is om je voor te stellen dat elke persoon op deze planeet een “computer” (Pc) is, aangesloten op een zeer grote (hoofd) computer (alwetend kennis-liefde) verbonden via telefoon kabels, zoals het internet. Een “virus” dat zich ontkoppeld heeft van de hoofd computer wil alle pc’s op de planeet overnemen voor eigen gebruik. Om dit te kunnen doen moet het virus alle telefoonkabels naar de hoofdcomputer doorsnijden. Het virus realiseert zich echter dat de pc’s zullen merken dat ze ontkoppeld worden wanneer de kabels worden doorgesneden, dus het virus bedenkt een plan, om de pc’s met een andere computer te verbinden, en misleid ze zo door hen te laten geloven dat ze nooit onderbroken werden. Alles verloopt volgens plan, slechts een paar pc’s merken dat ze geen toegang meer hebben tot de alwetende kennis waar ze ooit wel toegang tot hadden. Het virus weet dit en zorgt ervoor dat de pc’s die wisten dat hun verbinding veranderd werd instorten, zodat ze naar de PC “reparateur” moesten. De PC`s werden “gerepareerd” en realiseren zich niet meer dat ze niet meer de toegang tot de alwetende kennis hebben en accepteren de computer waar het virus hen op aansloot.

Met andere woorden ontvoerde slachtoffers worden losgekoppeld van hun spirituele informatie, omdat zij in staat zijn het “anti virus” te creëren dat alle anderen zal herverbinden met de waarheid, in plaats van de valse informatie, die verstrekt wordt door het virus. Een soort van “super aangedreven virusvrij internet” (het paradijs op aarde) kan op deze manier gecreëerd worden als er genoeg mensen (PC’s) opnieuw worden aangesloten op de hoofd computer.

Bij het zeggen dat alleen bepaalde “spiritueel bewuste” mensen door aliens worden ontvoerd betekent niet dat de mensen die niet werden ontvoerd, of er geen herinnering aan over hielden, niet spiritueel bewust zijn. We bezitten “allemaal” spiritueel bewustzijn. We zijn allemaal samen “één bewustzijn”. Het is gewoon zo dat het spirituele bewustzijn bij de ene gemakkelijker geblokkeerd kan worden dan bij een andere. (Het virus neemt gewoon bepaalde pc’s sneller en effectiever over dan enkele andere).

Laten we ons eens voor proberen te stellen dat sommige mensen (of PC’s) verbonden zijn met het enige ware bewustzijn (hoofdcomputer). Het nieuws is zo fantastisch, dat het over de hele wereld verspreid moet worden. De andere mensen (of PC’s) lachen, omdat de wereld kennis (virus) hun geheugen overladen heeft met leugens (valse programmering). In ons geval bestaat het virus uit de Negatieve aliens (inter-dimensionaal en buitenaards) en hun agenten op de Aarde. Als je kunt begrijpen dat de negatieve aliens iedereen, of zoveel mogelijk, mensen die in staat zijn om verbinding te maken met hogere niveaus van spirituele informatie willen tegenhouden, dan kun je misschien ook begrijpen waarom ze ontvoerd en onderworpen werden aan een blokkade van het bewustzijn en de reden waarom. Als je een moordenaar zou zijn zou je dan niet iedereen tegen willen houden die ervan wist dat je een moordenaar was voordat hij het aan iedereen verder zou vertellen? “Aliens die het spirituele bewustzijn platleggen” is in principe precies hetzelfde scenario, maar zoals eerder vermeld, zijn de aliens zich bewust van de “kosmische karma” en daarom zullen zij niet doden om het zwijgen op te leggen. Als “de dood” de enige manier is om iemand het zwijgen op te leggen dan zullen het de “buitenaardse Agenten op Aarde” zijn die de moord uit zullen voeren. Wat meestal gebeurd doormiddel van geplande auto-ongelukken of een overdosis drugs.

Dat gezegd hebbende, mind control is een vele malen populairdere manier om de mensen het zwijgen op te leggen, en natuurlijk, zijn de meeste personen die door buitenaardse wezens ontvoerd werden instant gekken geworden, nietwaar? De slachtoffers van ontvoeringen door buitenaardse wezens worden meestal, afgezien van UFO-groepen etc, bespot door de massa. Dit is geen toeval. De robotachtige massa lacht zich kapot over alternatieve verklaringen over de schepping en de reden voor het leven op deze planeet, terwijl ze tegelijkertijd automatisch meegaan met de officiële uitleg waarvan ze weten dat die gewoon niet klopt. En helaas, geven velen deze officiële verklaringen ook nog eens generatie op generatie door als zijnde “het enige ware”.

Uiteraard zijn wij als ouders deels verantwoordelijk, op zijn minst voor het ontnemen van het bewustwording`s proces door er bij onze kinderen op aan te dringen dat zij de aangereikte valse informatie moeten volgen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe enkele alien agenten op aarde zo gemakkelijk de massa kunnen controleren. Ze hebben ieder van ons opgeleid, door de geest en de portemonnee, om hun leugens voor hen door te geven. En helaas doen we dit zonder na te denken.

“Ga zo door zoon, ga zo door dochter, verslijt je leven al zwoegend met een klote baan, meestal doorstaan in armoede, en neem een paar kinderen voor het uitvoeren van de traditie door “een marionet” te zijn voor de “Slangen Cult”. Je zult vervolgens sterven om terug te keren om het nogmaals hellemaal opnieuw te doen”. Laat dit niet een paar klokken luiden daarbuiten???

Het is mij duidelijk dat de ontvoeringen door buitenaardse plaats vinden om te kunnen weerhouden dat er een spirituele revolutie plaats vind. Door het blokkeren van het spirituele bewustzijn in individuen, wordt het collectieve spirituele bewustzijn (menselijk bewustzijn) afgebouwd. Dit voorkomt dat de mensen ontdekken wie de ellende op de aarde creëert, en het is voornamelijk omdat we zo “dom gemaakt” zijn dat we het niet eens kunnen zien. De massa spendeert hun hele leven door te spelen als “marionet” vóór de “buitenaardse Agenten” op Aarde. Dit gebeurt meestal door het volgen van valse dogmatische religies, de veronderstelling dat het valse onderwijs waar is, en dat je middels “mind control”, vanaf de geboorte tot aan de dood moet knielen voor de corrupte overheid.

Alien Agenten op aarde kunnen nog “omgaan” met 100 spiritueel bewuste mensen of mensen die op de aarde rondlopen en spiritueel verbonden zijn met het “ene bewustzijn”. Ze laten hen gewoon door hun agenten van de massamedia belachelijk maken waardoor ze als gekken worden weggezet. Ze zouden ‘niet’ met één of twee miljoen spiritueel bewuste mensen die op deze planeet rond lopen om kunnen gaan. De spirituele kracht en het bewustzijn dat gecreëerd wordt door een dergelijk aantal zou de “negatieve Reptielen” laten beven in hun aquaria. Daarom ontvoeren negatieve vreemdelingen mensen, om hun bewustzijn te blokkeren. Het is om te voorkomen dat er op een grote schaal “het bewustzijn” gevormd wordt.

Ik ben zelf een slachtoffer. Ik heb geschreven over het hoe en waarom negatieve ontvoeringen plaatsvinden. Dit gebeurde doormiddel van “mind control” en psychologische trucs die gebruikt werden om de spirituele bewustwording bij individuen te blokkeren, dus het grootschalig blokkeren van het spirituele bewustzijn wordt een stevige kluif op deze planeet. Door de “vervlakking” van het spirituele bewustzijn blijft de mensheid gescheiden van de kosmische kennis. Daarom zijn ze / we gewoon “de slaven” van de wezens die onze verbinding met de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn hebben geblokkeerd.

In mijn geval, ik werd meerdere malen ontvoerd, de gebruikelijke “experimenten” vonden plaats, met de monstername van sperma etc etc. Er werden me twee hybrides getoond en ze vertelde me dat die van mij waren etc etc.

Ik herinner me dat ik na elke gebeurtenis hardhandig op mijn bed werd gegooid. Een beetje zoals een kalf gegrepen, gebrandmerkt, en weer vrijgelaten wordt. Een taak die uitgevoerd werd door wezens die zich verveelden met de alledaagse routine van dit alles, net als veeboeren die het einde naderen van het brandmerken van een grote kudde.

Ik realiseer me nu dat ze daadwerkelijk mijn natuurlijke kracht, bewustzijn dat wij allemaal bezitten, van me afnamen om zichzelf mee te beschermen. Naar mijn mening staan de negatieve vreemdelingen die mensen ontvoeren op eenzelfde symbolische lijn als de vijanden van “Superman”. Zij implanteren in principe symbolisch “Kryptonite” in ons om ons, op spirituele basis zwakker te maken. In plaats van gebruik te maken van Kryptonite, een groene steen, gebruiken ze “mind games” (computerspellen).

Het effect in het begin, die de ontvoeringen op mij hadden, was traumatisch. Gelukkig had ik, kort voor de negatieve ervaringen begonnen, positieve ervaringen met buitenaardse, wat voor mij van vitaal belang was dat dit had plaatsgevonden. Ondanks mijn jonge jaren had ik een diepe innerlijke kracht, en mijn onderbewustzijn wist wat er nog komen ging.

Na weer terug te zijn gegooid op mijn bed na een ontvoering, en bijna verlamd achterbleef, in een toestand van shock en ontzag, probeerde ik het geheel te begrijpen/verklaren. Had ik een slechte droom gehad? Waarom kwamen monsters me bijna elke avond ophalen? Het moest wel een nachtmerrie zijn? Maar ik wist in wezen, door mijn verbinding met het “ene bewustzijn”, dat het geen nachtmerrie was. Het was echt.

Ik wist in mijn jonge onschuldige geest, dat ik er iets tegen zou gaan doen. Ik dacht dat ik net zoals Batman zou kunnen worden, om ze te verslaan en te vernietigen, zoals in de tv-serie, maar ik was maar een “iel manneke” en deze monsters waren super krachtig, ze konden me laten zweven door gesloten ramen, ze kwetsten me tijdens de onderzoeken, en ze lieten vloeistof in mijn ogen lopen. Ik deed wat de meeste kleine jongens gedaan zouden hebben in dit soort situaties … Ik viel uitgeput in slaap. Na het ontwaken leek het allemaal niet al te erg. Misschien was het uiteindelijk toch gewoon een droom.

Verschillende ochtenden moest mijn moeder mij uit bed komen halen en moest me naar beneden helpen omdat ik gewoon niet meer op kon staan doordat ik fysiek en mentaal uitgeput was. Ze had vanaf de trap staan te schreeuwen om me te wekken, en ze schudde me, zonder succes. Het aantal keren dat mijn moeder zei: “Je gaat vanavond vroeg naar bed knaap” zijn ontelbaar. Het maakte niet uit hoe laat ik naar bed ging, als ik een ontvoering had meegemaakt tijdens de nacht, was ik de volgende ochtend altijd uitgeput.

Ik probeerde, soms aan mijn moeder uit te leggen wat er gaande was. Ik veronderstel, nu ik terug kijk dat het voor mijn moeder klonk alsof ik een nare droom had gehad. Ik realiseer me ook dat een drukke werkende middenklas moeder van drie kinderen, die werkte en in armoede leefde in de jaren zestig, dat voor haar een paar “slechte dromen”, die zelfs de dromer niet kon verklaren, niet zo`n serieuze zaak zou zijn en kwam dus niet aan top van het prioriteitenlijstje in de huishouding. Hebben niet alle kinderen weleens last van slechte dromen?

“Onze Matthew heeft slechte dromen mam” zei mijn broer. “Ik heb slechte ochtenden’ zei mijn moeder. Ze had er totaal geen inzicht in. Ze had het veel te druk met het “leven”. Worstelen om maar rond te kunnen komen.

Ik wist op dat moment nog niet dat het “allemaal bij elkaar zou uitkomen” en dat het allemaal deel uitmaakte van de “controle agenda” van de Slangen Cult. Een bedrog om de geesten van de massa te bezetten. Miljoenen mensen die door een dagelijks ritueel van “werken” gaan. Veertig jaren en meer doorgebracht in doorlopende ellende. En de meeste geven ook nog te kennen, dat dit is wat ze echt willen. Ik veronderstel dat het wel het stigma dat rond een werkeloze hangt neerslaat, maar niet al te veel.

In mijn ogen zijn beide groepen, zij die werken voor de cult, en degenen die niets doen voor de cult (de werklozen), zijn niets anders dan slaven voor de cultus. Inderdaad ze verstrikken zich in de ellende van de “werkende klasse”, ze worden hersendode robots, en helaas bedanken ze de Slangen Cult in feite ook nog, voor de situatie waarin ze zich bevinden. Hoe vaak hoor je wel niet “God zij dank – dat ik werk heb” “Minimum loon, maar het is tenminste een baan” Een leven van armoede … als het bier, de drugs de sigaretten, of zelfmedicatie, je niet eerst te pakken krijgen natuurlijk”.

Sodemieter op met Matthew’s nachtmerries we moeten brood verdienen om op de tafel te zetten, als we dat niet doen, zal hij helemaal niet hier zijn om überhaupt nog nachtmerries te hebben ‘leek de logica van mijn ouders’ te zijn. Een werkende klasse ritueel. Afgedwongen door de “vijfde bewustzijnsrealiteit”. Was dat gemeen, of hier op aarde, “uit liefde”? Of was het een psychologisch gedwongen noodzaak om de Slangen Cult eerst te dienen?

Ehh .. Neem me niet kwalijk … “Mijnheer ‘Reden’ voor het leven” … Ik zal jou overwegen wanneer ik de huur heb betaald, mijn belastingen heb betaald, eten op tafel heb, naar de kerk ben geweest, en een beetje lol in het cafe heb gehad … eh … jammer meneer “de reden voor het leven” maar ik heb niet genoeg tijd om jou te overwegen, sorry te druk … schrijf het maar op hè?

Hoeveel mensen ken je die op deze wijze omgaan met “de Reden voor het leven”?
Het hoeft niet zo te zijn. De “Reden voor het leven” zou voorop moeten staan, en niet als laatste moeten komen. Wij zijn allemaal multidimensionale wezens, en we zijn niet alleen maar hier, om materiële slaven uit vlees en bloed te zijn voor de Slangen Cult.

Helaas hebben we ons spirituele bewustzijn verloren; het is geblokkeerd. Sommigen van ons volgen de politicus die de meest overtuigende leugens vertelt, totdat we ontdekken dat we onze tijd ermee verspillen. Wanneer we bij onszelf naar binnen kijken, voor begeleiding, vinden we er niets … het is weg, het is geblokkeerd, dus we buigen en worden onderworpen aan de misleidingen die deze wereld beheersen. We hebben ons gehecht, of werden bedrogen, in het deel uit maken van de illusie dat we “leven op aarde noemen”. Ons bewustzijn is geblokkeerd door krachten van buitenaf, we hebben alleen nog maar het materiële bewustzijn over en dat werd gemanipuleerd, en zal rijkelijk gemanipuleerd blijven worden, om de Slangen Cult te dienen. We zijn allemaal bedrogen – geflest. We sterven ofwel “terwijl we de menigte volgen” of we springen “uit de menigte” en sterven dan. Beide partijen, de massa, en degene die eruit sprongen, zijn slaven voor de Slangen cult. Schapen zonder herder.

In principe beschrijft hetgeen hierboven het effect dat negatieve buitenaardse ontvoeringen hebben op het slachtoffer. Ze zijn in principe verblind en ze doen ofwel mee aan het spel of ze springen eruit. Ze volgen niet langer hun eigen spirituele leven, maar werden er met opzet  vanaf gehouden. Ze zijn het slachtoffer van een spirituele moord.

De slachtoffers worden weerhouden toegang te verkrijgen tot hun volledige spirituele kennis ‘via hun’ ingebouwde spirituele mechanica. Het onderbuikgevoel, of de meerderheid van de kracht daarvoor, werd gedood om het zo maar te zeggen. Wanneer het spiritueel bewustzijn eenmaal geblokkeerd is, worden de slachtoffers vervolgens gemakkelijk geleid/misleid door het materiële bewustzijn. (Financiële scherpzinnigheid, hebzucht, ijdelheid enz.) De materiële wereld wordt gecontroleerd door de Slangen Cult, en de Slangen Cult kent alle trucs uit het boek. Ik veroordeel hiermee nu niet de “succesvolle zakenmensen of rijke mensen”, iedereen moet vrij zijn om te doen wat hij/zij wil.

Het enige punt dat ik wil maken is dat met de blokkade van het spirituele bewustzijn, het individu ook geblokkeerd is in het herkennen van de “spirituele gevolgen” van hun “materiële gedrag”. Een gebrek aan inzicht voor ‘de regels’ van het “Kosmische Karma” (voor gebrek aan een beter woord).

Ik zou het alleen eerlijker vinden dat materiële mensen hun spirituele noodlot zouden moeten weten/kennen, voordat ze de materiële dingen doen, die alleen gebaseerd werden op het materiële bewustzijn, en niet (dat ze erachter komen) nadat zij die materiële dingen gedaan hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de wereld een veel betere plaats zou zijn als dit zo was. Helaas houdt de Slangen Cult deze spirituele, ingebouwde kennis, achter, doormiddel van massale psychologische controle omdat ze de “hele wereld” materialistisch willen hebben, en helaas zien zij er niet alleen op toe dat het leven op aarde, op deze manier, zo doorgaat, maar ze zorgen er ook nog eens voor dat de materiële wereld in hoog tempo door groeit, met zelfmoord als maatstaaf.

Het resultaat is dat de gehele planeet Aarde “materialistisch” wordt en de effecten hiervan zijn nu al, in 2004, voor iedereen zichtbaar: oorlog, slechte gezondheid en armoede. Het materiële gewin van de één zal altijd lijden tot het materiële verlies van een ander. Hond Eet Hond, hoor ik je zeggen, de overlevingsdrang van de sterkste en dat allemaal. We zijn allemaal “één bewustzijn” en met deze mentaliteit eet je letterlijk jezelf. Wanneer het sterkste deel van jezelf het zwakkere deel van jezelf eet, wordt je zelf zwakker. Het “ene ware” (bewustzijn) wordt echter steeds kleiner. Op één lijn met, dat je mond van je grote teen eet.

De negatieve vreemdelingen krijgen alle resultaten van een materieel bewustzijn te zien, waardoor deze wereld beheerst wordt. Ze voeden zich ervan. Ze genieten van de ellende die wij onder elkaar veroorzaken. Zelf lijden ze niet onder de spirituele comeback, het karma. Dit komt omdat ‘de mens’ de materiële actie op Aarde uitvoert, en daarom is het de mens die gestraft wordt, de spirituele comeback, op Aarde. We zijn gewoon de officiële spirituele zondebokken voor de reptielachtige negatieve vreemdelingen geworden. Wij zijn zo geconstrueerd, (het is ons aangeleerd) om het Karma gemakshalve links te laten liggen en tegelijkertijd voeden en entertainen we degene die aan onze touwtjes trekkers.

Een hel op aarde wordt werkelijkheid doordat we hem zelf maken, dat is onze eigen verantwoordelijkheid, ondanks het feit dat we, de meerderheid, werden verleid/misleid/bedrogen tot het maken ervan. Als je misleid wordt door een verkeerde gedachte en je vermoord iemand, ben JIJ het nog steeds, de moordenaar, die gestraft wordt voor de moord. De gedachte, ongeacht wat je ertoe aanzette, wordt nooit gezocht.

De negatieve aliens investeren in hun plezier en voedselbron. Wij zijn een doorlopende voedselbron, en een wijze van entertainment, dus de ontvoeringen, die resulteren in het blokkeren van het spiritueel bewustzijn in individuen, zullen worden voortgezet omdat deze acties simpelweg zowel het collectieve spirituele bewustzijn van de hele mensheid blokkeert als ook het individuele niveau. Mind control en sluwheid bestoken de gedachten van de slachtoffers, experimenten en hybriden etc,  een (vals) geheugen wordt in het individu geïmplanteerd wat ook het valse geheugen voor het collectieve bewustzijn wordt en dit moet, voortgaan als een rookgordijn, zodat de negatieve aliens door kunnen gaan met het bedrog .. De meeste onderzoekers zullen de komende eeuwen op hun hoofd blijven krabben als er niets verandert en er geen doorbraak bereikt wordt. Het enige dat in de toekomst duidelijk zichtbaar zal worden, mits er niets verandert, is de “hel op aarde”, dat wat gecreëerd is zal in hevigheid toenemen, er zal nog meer dood en verderf zijn, en onze fysieke vrijheid zal uit onze greep verwijderd worden, net zoals onze spirituele vrijheid al verwijderd werd.

De taak om het bloot te leggen, werd wereldwijd geaccepteerd, wat er verdekt aan de hand is, is enorm, als je bedenkt dat de vreemdelingen niet alleen het onderbewuste van de mens controleren, maar ze hebben ook de controle over de meeste informatie, op het bewuste niveau, middels hun agenten op Aarde. Zij hebben ook de middelen gecreëerd, in de mentaliteit van de massa, door alternatieve opvattingen over het leven op aarde belachelijk te maken. Het lijkt erop dat als je geen deel uitmaakt van een dogmatische religie, linkse of rechtse politieke partij, en het officiële onderwijs, dat je onmiddellijk als een paria of gek bestempeld wordt.

Het trieste is, dat de Slangen Cult de religie, politiek en het onderwijs volledig controleren. Als je niet voor hen bent, ben je automatisch tegen hen. Als je geen deel uitmaakt van de illusie die zij hebben gecreëerd dan zul je bespot worden ofwel direct door familieleden ofwel  door het grote publiek, zodra je opvattingen publiekelijk worden gemaakt. Ondanks het catastrofale effect dat de mens op deze planeet heeft gecreëerd, dood, vernietiging, armoede, ellende, politieke corruptie en hebzucht worden we nog steeds blindelings geleid via hetzelfde pad.

Wakey Wakey mensen. Blijf niet op je kont zitten te wachten op een God met een grote witte baard die je komt redden, ze hebben je opgelicht, dat gaat niet gebeuren. JIJ bent slaaf – voor nep leiders. Deze leiders ‘willen’ dat je op je kont blijft zitten, hersendood, al wachtend op een God met een witte baard om je kont te redden. Op deze manier ben je gemakkelijk hanteerbaar.

Wat kunnen we eraan doen?

Hoe kunnen we de dingen veranderen?

Kunnen we de situatie veranderen? Ja, dat kunnen we zeker, maar niet door geweld of haat. Dat is precies wat de negatieve aliens willen dat we doen. Ik wil hier wederom duidelijk maken dat ik hier niet probeer om een haatcampagne tegen de negatieve buitenaardse wezens of hun vertegenwoordigers hier op aarde te creëren. Of dat nu reptielen zijn of niet. Inderdaad, ik ben er van overtuigd dat tal van andere reptielachtige buitenaardse rassen niet dezelfde intenties of kenmerken hebben zoals degene die “losgeraakt” zijn, van de verbinding met het ‘ene’ bewustzijn, en besloten hebben om te bedriegen, spiritueel tot slaaf te maken en de mensheid te misleiden. Er zijn reptielachtige buitenaardse wezens die verbonden zijn met het ‘ene bewustzijn’ buiten de 4e dimensionale krachten, de gevangenis poorten als je wilt, dat deze planeet omringt. Ik probeer niet te dicteren wat we zouden moeten doen om deze wereld vrij te maken van reptielachtige wezens of hun agenten op aarde. De vernietiging van de vijanden? Dat is wat zij jou dicteren, en niet ik. Ik ben geen Messias, noch een dictator. Ik moedig onderzoek en de vrije gedachte aan. Wanneer voldoende mensen zich realiseren dat ze leven in een illusie, de totale mentale controle van “hun werkelijkheid” door buitenaardse wezens, dan zullen ze reageren.

Ik wil enkel maar dat mensen vrij kunnen zijn om te denken, het recht hebben om hun onderbuikgevoelens te volgen, hun spirituele pad. Zodra de massa vrij mag denken, zullen de negatieve buitenaardse wezens letterlijk verdwijnen. Ik zou ook graag eens in een positie zijn om over positieve buitenaardse contacten te schrijven, het verspreiden van goed nieuws, in plaats van om te moeten schrijven over de negatieven, maar helaas wordt deze planeet beheerst door negatieve buitenaardse wezens, Reptielen met de bedoeling het menselijk bewustzijn te beheren voor hun gebruik en plezier, en niet door de ‘positieve wezens’. De massa werd bedrogen in het denken op een bepaalde manier, kosmische democratie, de negatieven zitten in het spirituele witte huis, en in het spirituele huis het parlement genaamd, dat spiritueel deze planeet controleert om het zo maar te zeggen. Wij hebben ze daar geplaatst middels onze gedachten en acties via een kosmische democratische code. Wat de massa denkt – zullen ze krijgen.

We denken materieel dus krijgen we ook alleen het materiële. Het feit dat we werden opgelicht in het op deze manier denken is niet relevant. We hebben de negatieven aan de macht gestemd via de meerderheidsregel .. In tegenstelling tot Bush en Blair kunnen we een verandering van het regime niet fysiek afdwingen, noch kunnen de positieve buitenaardse wezens zich ermee bemoeien! We hebben ons te houden aan de kosmische democratie en we moeten de negatieven letterlijk weg denken middels hetzelfde kosmische democratische systeem dat zij volgen, pas dan zouden de positieven zich ermee kunnen bemoeien. Dit is waar we het idee van het gebed vandaan hebben. De symbolische handeling van het “bidden” is in principe gebaseerd op het collectieve spirituele bewustzijn. Ik bedoel niet dat we ineens allemaal op onze knieën moeten om te beginnen met bidden, ik bedoel dat het bidden van de mensheid symbolisch staat voor onze verbinding met de hemelen.

Het trieste is dat de Slangen Cult er een aanfluiting van gemaakt heeft, en manipuleerden dit doormiddel van het creëren van tal van verschillende ‘religies’ waarmee ze het collectieve bewustzijn van ons allemaal “vernietigden”. Zij doen dit door tal van valse Goden voor ons te creëren die we kunnen aanbidden in valse religies, waarmee ze verdelen en verwoesten, en derhalve dus het collectieve spirituele bewustzijn van de mensheid controleren. Ze hebben de kosmische democratische verkiezingen in hun voordeel gezet, en het enige wat de religies, die zij gecreëerd hebben, collectief gemeen hebben, is het geld, en we weten allemaal wie daar de controle over heeft.

Ik ging als jongen naar een religieuze-school. Ik heb geprobeerd na te denken over iets goeds wat de kerk of de religie voor mij of mijn familie gedaan zou hebben … ….

We moeten het collectieve menselijke bewustzijn herstellen, en snel.

Hoe gaan we dit doen hoor ik je vragen? Het antwoord is simpel – we moeten onze geest weer terug zien te krijgen, zodat ons spirituele bewustzijn gedeblokkeerd wordt. Zodra het individuele spirituele bewustwording gedeblokkeerd is, dan zal het collectieve spirituele bewustzijn groeien, en kunnen we middels het gebruik en de kennis van de kosmische democratie, de drastische veranderingen in deze wereld doorvoeren.

Ik moet aanhalen waarom ik in dit artikel niet in detail treed over de positieve buitenaardse ontmoetingen. Ik zie het voordeel niet, op dit moment, om prachtige verhalen te vertellen over positieve wezens die me een dagje mee zouden hebben genomen naar de ruimte, ijsjes eten en dat soort dingen, mijn hoofd vulden met esoterische kennis en me vervolgens weer terug stuurden naar de hel op aarde, waarbij niets gedaan werd aan de chaos om hen heen, zowel vóór als na de reis. Dat zou escapistisch gewauwel zijn.

Zitten al degenen met positieve buitenaardse ervaringen gewoon in onze huizen te wachten tot ze een hartverwarmende ervaring meemaken? Verstomt op leugens. Al kijkend naar tv naar moorden en de armoede die de wereld vernietigen, vanuit de veiligheid van onze luie stoel, en ze doen er niets aan, alleen maar omdat we denken dat we de “uitverkorene” zijn, en dat de kleine “Grijze Mannetjes” zullen komen om ons te redden? Al zittend en kijkend hoe kleine kinderen aan stukken worden gereten door bommen van daisy cutter, of niet soms? Wordt Wakker verdraait nog aan toe wil je? Jullie hoofden zitten vol met shit. Jullie zijn Kikkerdril baby’s waarvan de hoofden letterlijk werden afgebeten. Jullie zijn robots die bij elkaar worden gehouden door schulden, angst en onwetendheid. De bevoegdheden die deze wereld controleren houden je zo stevig in de tang dat er niets is wat je ertegen kunt doen.

“Ga even snel en haal een pizza en ijs lieverd, er komt zo een documentaire op de tv die toont hoe we de ledematen van kinderen kunnen wegblazen en gelijktijdig hoe hun hersenen smelten met onze nieuwe, super duper, slimme bommen, ik vraag me af of deze Grijze vreemdelingen die zeiden dat alles in de wereld OK was ook een voorraadje pizza en ijs aanleggen wanneer ze komen om ons te redden? “vat je de betrokken mentaliteit? (Ik wou dat ik hier een grapje over maakte)

Zelfs je gedachten worden beheerst. Hoeveel van jullie op deze planeet schuiven hun eigen belang wel niet aan de kant? Eenieder van jullie? Ik zie het dagelijks …. Ik ben slechts maar een taxichauffeur … wat kan ik doen? .. Ik ben maar een bakker wat kan ik doen? … Hetzelfde kan gezegd worden over alle beroepen of niet soms? Je hebt je leven weggegeven, middels geest en portemonnee, aan de Slangen Cult. Jij leunt achterover en kijkt toe hoe de Slangen Cult doet waar ze zin in hebben, massamoord etc, met het excuus dat je een pathetisch iemand bent en er totaal niets aan kunt doen. Weer 100 doden vandaag, het hadden één miljoen dode kinderen kunnen zijn, en dan zou het nog niets uitmaken voor de heer en mevrouw ‘Doorsnee’. De Slangen Cult bezit hun geweten, samen met hun credit card. De Slangen Cult heeft gebruik gemaakt van de “verdeel en heers” situatie tot haar volledige potentieel. Een hoop informatie, zoals het positief channelen of het contact met positieve buitenaardse, komt in feite neer op negatief channelen en negatieve buitenaardse contacten die verkleed werden om ons te misleiden. Deze verklede rotzooi wordt meestal “gehypt” en wordt haastig middels de massamedia verspreid voordat we met onze ogen konden knipperen.

Waarheidsgetrouwe informatie wordt genegeerd of, indien het daadwerkelijk massale media-aandacht krijgt, gaat het verloren op de montagevloer, de gretige handjes van de Slangen Cult, regisseurs die proberen om de mensheid ervan te overtuigen dat de kleine “Grijze Mannetjes” er zijn om op ons te letten, of erger nog dat je een complete gek bent, om bespot te worden, voor het daadwerkelijk geloven in buitenaardse of inter dimensionale wezens op de eerste plaats. In het geval van het lezen van boeken of het kijken naar films, pas op want er is veel meer desinformatie te vinden dan waarheid. Het X Files-logo is juist “De waarheid is daar buiten” (echter nooit op Sky One.)

Het feit is dat de negatieven vreemdelingen en hun agenten op Aarde alle gebieden van ons bestaan willen beheersen. Ja en dat is precies wat ze doen. Vandaar de situatie in de wereld van dit moment.

Degenen van jullie daarbuiten, die zich comfortabel voelen met het leven op deze planeet en de met krediet beladen levensstijl waarvan je geniet, wees gewaarschuwd, het is niet de intentie van de negatieven om je langdurig te laten genieten van je individuele comfort. De banken en financiële instellingen van deze wereld leiden jullie allemaal langs “het pad van de vele drollen” kijk dus waar je loopt! Ik kreeg vanochtend zeven brieven op mijn deurmat –  vijf daarvan waren belasting aanslagen waarmee ze probeerden een deal te sluiten waarvan ze weten dat ik me dat niet eens kan veroorloven. Waarom? Ze willen de controle die ze over mijn geest en portemonnee hebben verhogen tot het ondraaglijke. Degenen van jullie met een, in jullie ogen fatsoenlijke baan met een fatsoenlijke levensstandaard, wees gewaarschuwd, je maakt alleen maar deel uit van de comfortabele “vrije wereld” van de Slangen Cult, om hen te dienen, en niet voor jezelf. Je maakt deel uit van de illusie, het bedrog, om mensen met een lagere status de illusie te laten geloven, waardoor ze hem ondersteunen, bij het zien van mensen zoals jij die zich in een redelijke status positie bevinden waarmee je de illusie blindelings in stand houd, voor hen. Ja wees dus gewaarschuwd de Slangen Cult zal jullie behandelen, pijlers van de samenleving, als bedelaars in de straat zodra “hun agenda” zijn hoogtepunt heeft bereikt. Degenen onder jullie die zich veilig wanen met geld op de bank moeten er rekening mee houden dat papier of elektronisch geld waardeloos is zodra er een, vooraf afgesproken, beurscrash onze kant uitkomt. De waarde van het onroerende goed kan zomaar spontaan instorten wanneer niemand het geld nog heeft om iets te kopen.

Degenen onder jullie die denken dat je lokale “vriendelijke bank” hun geldautomaten niet zouden verzegelen en de deur voor je gezicht zouden dichtgooien, tijdens een wereldwijde crisis, zou nogmaals moeten denken. Zij volgen de orders van hoog geplaatsten net zoals jij ook geprogrammeerd of geconditioneerd bent om hetzelfde te doen voor je baas. En als je al baas bent, dan heeft de bank toch al, de totale controle over jou.

De financiële hoge pieten zitten op goud en andere waardevolle mineralen. Jij zit op een waardeloos stuk plastic of op waardeloze papieren notities. Valt het kwartje? Zij kunnen zomaar ‘de stop’ van jou persoonlijke ‘comfortabele badkuip” eruit trekken wanneer ze dat maar willen. Inderdaad het is hun bezit van ‘de stop’ tot aan je “comfortabele badkuip” die van jou maakt wie je nu bent. Dit is wat ik beschrijf als “bewuste controle”. Ze hebben je bij de lurven en je weet dat het ze niets kan schelen als ze je er tussenuit moeten plukken. Zij dreigen om de stop eruit te trekken (hun macht over jou)  van jou comfortabele bad, heel vaak (je eigen kleine wereld) recht in je gezicht, gewoon om jou op je plaats te houden, en je doet gewoon wat je verteld wordt, zolang zij maar blijven beloven dat ze de stop erin laten zitten. We hebben allemaal onze door de reptiel gemaakte badkuipen, sommige zijn van het type roestbak, armzalige badkuipen, en enkelen zijn prachtige badkuipen gemaakt van marmer. Ze zijn echter allemaal evenveel waard als ze leeg zijn en er geen stop inzit, de status of de conditie van het bad is niet van belang. We blijven allemaal naakt achter, met een natte kont, wanneer de stop eruit wordt getrokken. De Slangen Cult is de eigenaar van alle ‘stoppen’ van alle badkuipen in deze wereld.

Een ander ding wat de Slangen Cult ons graag laat voelen is schaamte of een schuldgevoel. Als we iets zeggen of iets doen dat niet past in de normale wereld van de Slangen Cult voelen we ons automatisch, of zijn gemaakt om dat te voelen, beschaamd of schuldig. Geconditioneerde “robots” die lachen om de dingen waartoe deze wereld ze geprogrammeerd heeft om over te lachen. Net zoals ze lachten om de suggesties dat de wereld rond zou kunnen zijn, niet plat, of dat de maanlandingen nep zijn, en niet echt. En ik weet dat als dit artikel wereldwijd gelezen zou worden, dat miljoenen mensen me zullen uitlachen.

Ik weet ook dat als dit artikel wereldwijd gelezen wordt dat er duizenden mensen zijn die me “niet zouden uitlachen”, inderdaad als ik slechts één persoon bereik in het realiseren van de agenda, die uitgevoerd wordt door reptielachtige negatieve buitenaardse wezens, wat echt aan de gang is, dan zijn de inspanningen van mijzelf en anderen die hielpen bij het schrijven en produceren van dit artikel de moeite waard geweest. “Ik bewandel graag de hele woestijn, om mijn Regen te vinden”.

Ik zal deze wandeling in de woestijn beginnen door het geven van advies aan slachtoffers van negatieve buitenaardse ontvoeringen over hoe te voorkomen dat hun spirituele bewustzijn wordt geblokkeerd. Ik spreek uit eerste hand ervaring. Het is mijn mening dat slachtoffers van ontvoeringen door buitenaardse wezens die niet willen dat hun spirituele bewustzijn geblokkeerd is, of waarbij de gedachten werden opengesteld en verstoord, dat zij maatregelen moeten treffen.

Nadat ik vele malen was meegenomen vertelde iets in mij dat ik terug moest vechten. Het is duidelijk dat een slachtoffer dat half verlamd en fysiek meegenomen wordt, of als je uit je lichaam wordt gehaald, dat zij geen enkele kans hebben om terug te vechten middels brute kracht. Inderdaad zijn veel slachtoffers van ontvoeringen ook nog eens kinderen en die zijn fysiek al helemaal niet in staat om te vechten toch.

Om enige kans te maken om de ontvoeringen te stoppen moet je leren om ‘mentaal’ terug te vechten. Zorg dat je zelf de kapitein blijft van je eigen geest. Als jij de baas bent over je eigen geest dan kunnen de negatieve vreemdelingen je niet openstellen voor ondervraging en manipulatie. Ze kunnen je ook niet meer blootstellen aan hun complexe bedrog. Ze kunnen je diepste angsten niet meer vinden om tegen je te gebruiken. Ze kunnen je niet meer fysiek misbruikt laten voelen, onderzoeken of je als donor gebruiken om hybriden te produceren. Ze kunnen je niets doen als jij niet toestaan dat ze iets doen.

Om uit te leggen hoe ik mijn vaardigheden leerde om tijdens de ontvoering de controle over mijn eigen geest te bereiken zal ik je mee terug moeten nemen naar mijn kindertijd. Ik had een oudere broer, die me vaak zat te pesten. Zoals broers en zussen vaker met elkaar doen. Zelfs mijn eigen kinderen deden het met elkaar. De oudste was er het beste in, met kwetsende opmerkingen etc, als gevolg van hun leeftijd. Ik herinner dat mijn broer me op een dag plaagde over mijn rode haar en mijn sproeten. Hij zei dan “rode vuurtoren” en “sproeten gezicht” etc etc. Als hij me aan het plagen was kwam mijn moeder meestal tussenbeide met de redding door mij een geestige kwinkslag te geven die ik als vergelding kon gebruiken. Ze voorzag mij van informatie, een wapen, legde woorden in mijn mond, zodat ik me kon verdedigen tegen de pesterijen en de mentale foltering waar mijn broer me aan onderwierp. Het kon hele simpele informatie zijn, zoals mij te verschaffen van de details van wanneer mijn broer in zijn broek had geplast! Het werkte als een droom. Nu terugkijkend “nivelleerde mijn moeder slechts de onenigheid” door mij van informatie te voorzien als een hulpmiddel om terug te kunnen vechten tegen een wrede superieure macht – mijn broer. Ze bezorgde mij haar wijsheid, maar ze voorzag ook mijn broer met inzichten over zijn handelen. Een dubbel snijdend zwaard. Ze hielp me, de zwakste, maar toonde geen ‘Karma’ richting mijn broer. Hij Oogstte wat hij had Gezaaid. Hij werd gekwetst met woorden uit een superieure bron, omdat hij mij pijn had gedaan met zijn superieure woorden.

Op een dag was mijn broer me echt aan het plagen, en deed me pijn. Ik wist dat hij geen partij voor me was, dus ik rende naar mijn moeder om een wapen bij haar te halen. Tot mijn grote verbazing vertelde ze me “dat ik deze keer zelf moest leren hoe ik ermee om moest gaan”. Ik was geschokt, mijn moeder had mij verlaten. Ik moest op mijn eigen benen staan. Ik dacht diep na. Ik ging terug naar de kamer waar mijn broer was. Ik voelde me alleen en hulpeloos, maar toen ik de kamer binnen liep, om mijn mentale straf te ondergaan, was het enige dat ik kon horen, de radio, alles leek zich in “slow motion” en stilte af te spelen, het lied dat uit de radio klonk was “Zing Do Wah Diddy, Diddy Dum Diddy Do” van Manfred Mann. De woorden leken te ringkelen in mijn oren “Daar was ze al wandelend in de straat, al zingend Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do” De woorden leken zich in me te bezinken. Toen leek de kamer zich weer terug te keren naar normaal, de radio ging weer op een normaal geluidsniveau, en daar was mijn broer met een gemene grijns op zijn gezicht, hij had gehoord wat mijn moeder gezegd had en genoot al van de aankomende voorstelling. Ik had geen superieur wapen; mijn wapens waren weggehaald. Mijn broer moet mij gezien hebben als een lam op weg naar de slachtbank.

“Achhhh onze kleine Baby heeft mama niet meer aan zijn zij,” zei hij lachend. “Oh Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do,” zei ik. “Wat?” Zei hij “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do,” Ik zei het nogmaals maar harder en overtuigender. Hij bleef plagen … Hij bleef maar vragen stellen … En ik bleef maar zingen …. “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do,” en niets anders. Dit frustreerde hem, totdat hij van woede de kamer uit rende, met een rood hoofd al vloekend op mij. En ik liep naar de radio en kuste hem!

Ik had een wapen gekregen. Ik wist alleen niet wie dat aan mij gegeven had. Wanneer de bezoekers wederom voor mij zouden komen, zou ik er klaar voor zijn.

Ik gebruikte dezelfde tactiek die ik gebruikt had tegen mijn broer. Ik zong continu: Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do!

De aliens probeerden nog steeds om mijn geest te openen en mij mentaal te controleren. Ze waren zeer vastberaden, maar ik hield voet bij stuk. Het was zeer uitdagend, maar ik gaf het zingen nooit op. Ik herinnerde me mijn broer die wegliep toen ik deze tactiek op hem gebruikte en deze herinnering gaf me kracht. Ik zong niet hard, ik zong het gewoon mentaal voor mezelf. Soms onderbrak ik mijn concentratie en opende mijn ogen, alleen maar om naar de aliens te kijken die daar stonden te wachten totdat ik ermee zou stoppen.

Dit was wanneer ze weer snel mijn gedachten binnendrongen. Als ik stopte met zingen of niet meer tot mezelf zong, handelden de aliens snel, in een flits, en kwamen zo langs mijn verdediging. Ze kregen weer de controle over mijn gedachten, maar nu hadden ze slechts maar gedeeltelijke controle. Wat ze me mentaal ook toonden, ze hadden niet meer de volledige controle over me die ze eerder over me hadden waar ze zo van genoten … Ze waren “Do Wah diddied!”.

Ik wist dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat ik ze volledig kon stoppen, om me nogmaals te ontvoeren. De korte krachtige stroomstoot door mijn lichaam bij het realiseren hiervan was enorm. Ik voelde me letterlijk alsof ik de steun van het universum had die achter me stond. Een soort zekerheid die zeer zeldzaam is. Hoewel de stroomstoot van korte duur was, heeft de herinnering eraan mij nooit verlaten. Het zingen van “Do Wah Diddy, Diddy Dum Diddy Do” was gewoon een leerproces om te leren en het werkte alleen maar als ik telkens de woorden in mijn hoofd bleef herhalen. Ik wist dat ik mijn mentale wapenarsenaal moest versterken. Dus ik begon liedjes te leren. Ik moest leren hoe ik me volledig moest concentreren, mentaal, op een lied, voor zo lang het nodig zou zijn dat de ontvoerders me mentaal met rust zouden laten om het zo maar te zeggen. Ik wist dat als ik de mentale macht die zij over mij hadden kon stoppen dat zij dan ook niet meer het fysieke bedrog tegen mij konden gebruiken.

De alien ontvoerders kunnen alleen fysieke macht over een slachtoffer bewerkstelligen, wanneer zij de mentale macht over het slachtoffer hebben verkregen. Hoe banger je voor hen bent des te meer controle ze over je verkrijgen. Naar mijn mening wordt de eerste macht die de aliens over je hebben niet verkregen via hen, het wordt verkregen door de onderbewuste angsten die we in onszelf bezitten door het valse onderwijs dat we op Aarde hebben genoten. Met andere woorden buitenaardse agenten op aarde, de Slangen Cult, stellen ons op voor een eerste ontvoering`s evenement doormiddel van het implanteren van onderbewuste “ontstekers” middels het valse onderwijs, valse religie en valse fysica enz. We zijn letterlijk gehersenspoeld door de buitenaardse agenten op aarde, tot de onmiddellijke overgave aan alien ontvoeringen zodra zij ervoor kiezen om ons te ontvoeren. De ontvoerders kennen de “ontstekers”, de code of gebeurtenis, die ons hulpeloos overlevert, verlamd of mentaal in elkaar gestort, want zij hadden hun agenten op aarde die ons ervoor klaar hebben gemaakt. We waren al klaargestoomd om het slachtoffer te worden. We werden ‘verzwakt”, gehypnotiseerd, door de massa media etc waardoor de aliens, letterlijk onze geest konden binnenlopen om ons spirituele bewustzijn te blokkeren. Een fluitje van een cent voor hen. Een constante, kille, boeren techniek.

Als we nu eens zouden beginnen om stappen te ondernemen, om de manipulatie van de informatie die verstrekt wordt aan ons onderbewuste, door de buitenaardse agenten op aarde te stoppen, dan kunnen we beginnen om negatieve ontvoeringen te voorkomen, zodat ze nooit meer plaats kunnen vinden. De agenten op aarde manipuleren voortdurend ons onderbewustzijn waardoor de aliens de middelen hebben verkregen om ons verlamd over te laten leveren bij de klik van een vinger, zoals een hypnotiseur zijn patiënten tot slapen brengt. De onderbewuste informatie die verstrekt wordt door buitenaardse agenten op aarde via de massamedia, enz. kan op zichzelf al genoeg zijn om het spirituele bewustzijn van de meerderheid van de volkeren te blokkeren. En daarom is het overbodig om de meerderheid van de mensen te ontvoeren omdat de toegang tot hun bewustzijn al geblokkeerd is.

Ik stel, dat alleen degenen die doorgaan met het openlijk vertonen van tekenen van het spirituele bewustzijn, ondanks de acties van de Slangen Cult op aarde, bepaalde bloedlijnen enz, zijn ontvoerd geweest, en het spirituele bewustzijn van de rest, werd meestal geblokkeerd door de instrumenten van de buitenaardse agenten op aarde, massa media, het openbaar onderwijs, enz. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat iedereen ontvoerd is geweest, ten minste eenmaal, waarvan de meeste het benul niet eens van hebben dat ze ooit meegenomen werden.

Hoe dan ook terug naar mij en het leren van de liedjes die ik nodig had om de mentale aanvallen tegen te gaan. Zoals elk kind hield ik van kinderfilms. De Wizard of Oz, Klein Duimpje, Chitty Chitty Bang Bang, Mary Poppins, enz. De filmindustrie is eigendom van de Slangen cult, en dit soort films worden ook gebruikt om onbewuste boodschappen in ons te implanteren door de buitenaardse Agenten op aarde. Dit kan ook op twee manieren werken en soms kunnen de positieve bedoelingen van de oorspronkelijke schrijvers van de films, de negatieve manipulatie overheersen die worden gebruikt door de Slangen Cult, bij de producties van dergelijke films. Het is diep triest dat velen creatieve schrijvers hun verhalen moesten wijzigen en herschikken voor de filmproducenten. Die schrijvers die weigeren om veranderingen aan te brengen in hun werk, en velen nemen gewoon het geld, zullen jammerlijk mislukken zonder een vooruitzicht op toekomstige projecten. En dit is geen toeval. De Slangen Cult beslist welke films de overgrote meerderheid te zien krijgt. Ik herinner mij dat ik de “Wizard of Oz” meerdere malen in de bioscoop heb gezien. Mijn jeugdvriend had een LP met alle liedjes uit de film. Iedereen kent wel die prachtige liedjes uit de “wizard of Oz”. Ik vulde mijn gedachten met beelden uit de film. Ik leerde de liedjes. Ik leende de LP en speelde hem non-stop op een oude platenspeler in een houten kist.

Ik vulde mijn “mentale arsenaal” met vele, vele, wapens! Ik had een favoriet, de Vogelverschrikker song (“Ohh had ik maar verstand”) veilig weggestopt in mijn diepe onderbewustzijn. Het lied van de laffe Leeuw werd daar ook geplaatst (“Ohh had ik maar het lef”). En natuurlijk niet te vergeten de harteloze Ijzeren Man (“Ohh had ik maar een hart”). En natuurlijk was er “We zijn op weg naar de tovenaar – De Tovenaar van Oz” om op terug te vallen.

De eerst volgende keer dat ik “bezocht” werd door de aliens, sloot ik mijn ogen stijf dicht, en begon het vogelverschrikker lied voor mezelf te zingen, als ik over de woorden struikelde gooide ik het op een akkoordje en bleef het maar herhalen als De De De. Dan kreeg je zoiets als: “De De De De La La La-De De De De La La La-Diddly Diddly-Deeeee-De De De De La La La-De De De De La La La OHH HAD IK MAAR VERSTAND!”. Datzelfde kon ik doen met: “Ohh had ik maar een hart” of “Ohh had ik maar let lef”. Ik stopte niet met het denken aan deze liedjes en als het begon te vervelen stapte ik over op een ander liedje enz enz. Ik wist ook dat ik altijd nog “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do” als een back-up had, die ik ook nog kon zingen laten we maar zeggen. Ik was volledig bewapend voor de spirituele strijd!

Het lied dat het meeste effect leek te hebben was “Ding Dong de heks is dood – de heks is dood – de heks is dood – Ding Dong de boze heks is dood”. Ik zong dit altijd (in gedachte) wanneer ik het meest in m`n broek scheet. Ik begin om de één of andere reden af en toe te lachen. Oh ja, het “Ding Dong” nummer was een zeer krachtig psychische wapen.

Voor degenen die denken dat ik mijn knikkers verloren heb door te suggereren dat de slachtoffers van ontvoeringen “in gedachten dwaze liedjes moeten zingen” voor hun ontvoerders zeg ik dit. Probeer één van de bovenstaande nummers non-stop voor iemand te zingen voor zolang als hij/zij toelaat dat je het zingt. Beantwoord ook elke vraag die je gesteld wordt met “Do Wah Diddy – Diddy Dum Diddy Do”. Ik garandeer je dat de mensen je snel zullen ontwijken en dat ze zullen stoppen met het stellen van vragen aan. De situatie is hetzelfde voor de ontvoerders – ze beseffen gewoon heel snel dat ze hun tijd verspillen, voordat ze je geest kunnen binnendringen moeten ze eerst voorbij “de vogelverschrikker”, “de blikken man”, en “de laffe leeuw”. Ze hebben ruimte nodig om binnen te komen en als je die ruimte niet geeft staan ze totaal machteloos tegenover je. De symbolische onderbewuste begrippen van de ijzeren Man, de laffe leeuw en de vogelverschrikker hebben ook geholpen in mijn situatie. Zij waren de helden die de moed hadden om het gele pad te bewandelen om de betovering te verbreken die hen liet denken dat ze harteloze, en hersenloze lafaards waren. Terwijl ze in werkelijkheid dappere intelligente liefdevolle wezens waren.

Net als ieder van ons zijn zij echt dappere, intelligente en liefdevolle wezens. Krachtige multi-dimensionale wezens. We werden zojuist bedrogen door te denken dat we dat niet zijn. Het collectieve spirituele bewustzijn ‘achter’ (ondersteunening) deze “drie helden”, de ijzeren man, de vogelverschrikker, en de leeuw is immens, onmetelijk, de overgrote meerderheid van de individuen (bewustzijn), houden van de ijzeren Man , de vogelverschrikker en de laffe leeuw, (hart, hersenen en lef) daarom houdt het collectieve spirituele bewustzijn ook van hen. Toen de aliens probeerden om in mijn gedachten te komen merkten ze dat ik beschermd werd door de liefde en het vertrouwen dat ik had in de drie personages middels hun liedjes, (of mijn hart, moed en lef) en daar konden ze gewoon niet doorheen breken. Voornamelijk omdat het collectief spiritueel bewustzijn (middels de kosmische democratie) ook achter mij stond, door de liedjes. Dat gezegd hebbende, elk nummer kan gebruikt worden om een spirituele aanval door negatieve buitenaardse wezens te blokkeren. Ik stel voor aan iedereen die in dezelfde positie verkeerd als ik heb gezeten, om nummers te gebruiken van elke film waar ze een sterke band mee voelen. Ik stel de jeugdfilms voor omdat daar veel liefde (positieve energie) mee verbonden is. Er is heel veel collectief spiritueel bewustzijn verbonden aan kinderfilms. Dit kan slachtoffers van negatieve ontvoeringen door buitenaardse wezens alleen maar helpen in de strijd om terug te vechten.

Dat gezegd hebbende, en de titel van dit essay zegt het al, om in geval van twijfel of angst te zingen “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do”

Ik weet niet welke krachten achter me stonden en me hielpen met de ontdekking van hoe ik mezelf succesvol kon verdedigen tegen ondervragingen door negatieve buitenaardse ontvoerders. Het enige dat ik weet is dat het werkte. Het is mij duidelijk geworden dat ik erin geslaagd ben om de mentale inbraak, door krachtige buitenaardse wezens die de controle over mij hadden te stoppen. Door deze indringing te stoppen was ik ook in staat om uiteindelijk de experimenten, proeven, enz., die gekoppeld waren aan de ontvoeringen te stoppen. Ik geloof dat door het vullen van mijn geest met nummers waar ik van hield, heb ik voorkomen dat de buitenaardse wezens verhinderd werden om mijn geest nog te kunnen onderwerpen. Ik heb eerder in dit  artikel geprobeerd uit te leggen waarom dat dit gebeurt. Wat ik geleerd heb is dat alle negatieve ontvoeringen door buitenaardse wezens beginnen doormiddel van de onbewuste manipulatie. Ik geloof dat ons onderbewustzijn als eerste wordt gemanipuleerd door de alien agenten op aarde, en dat zonder deze eerste manipulatie de ontvoeringen uitgevoerd door buitenaardse wezens, om het spirituele bewustzijn te blokkeren, niet zouden, en niet plaats gevonden konden hebben. Ik zal dit artikel vervolgen met een uitleg over hoe deze eerste manipulatie van het onderbewustzijn, van het verleden en het heden, uitgevoerd wordt door de buitenaardse agenten op deze aarde. Tot de volgende keer …

bedankt voor het lezen van dit artikel.

Matthew

On Page 56:
http://www.scribd.com/doc/71293182/You-Will-Be-Wiser#

Klik hier voor de andere delen uit de reeks Matthew Delooze:
12 –  45678910111213

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

 

Dit bericht is geplaatst in Matthew Delooze. Bookmark de permalink.

2 reacties op Matthew Delooze (3) – (NL) Alien ontvoering in Lancashire UK

 1. Matthew Delooze is terug!!

  Ik heb de eer jullie mede te kunnen delen dat ik daarnet een mail van Matthew heb ontvangen met de mededeling dat hij weer online is. 1 splinternieuw artikel, en een korte uitleg over zijn situatie en hoe hij denkt verder te gaan.

  Geniet ervan!

  Matthew Delooze & The Near Future

  and

  The Rain Bow Gate

  http://matthewdelooze.blogspot.com/

 2. Pingback: BOINNK!!! | Het UUR van de Waarheid, een dertien-tal artikelen vertaald door René Voogt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *