Matthew Delooze (5) – (Eng + NL) Who Wrote The Songs That Make The Whole World Sing?

English Version halfway the page

Matthew Delooze – Wie Schreef de Nummers waar de Hele Wereld op mee zingt?

(Door: Matthew Delooze)

(Vrij vertaald René Voogt)

(Hunky Dory)
Ik ben gemaakt tussen het licht en donker, Drijfzand, Hunky Dory

(Vertaler: heb de tekst origineel gelaten daar we dit wereldwijd in het Engels meelallen. Zouden er spreuken en kreten inzitten dan gaat het veelal om de klanken die op elkaar rijmen en uitgesproken worden.)

Quicksand
I’m closer to the Golden Dawn
Immersed in Crowley’s uniform
Of imagery I’m living in a silent film
Portraying Himmler’s sacred realm
Of dream reality I’m frightened by the total goal
Drawing to the ragged hole
And I ain’t got the power anymore No I ain’t got the power anymore
I’m the twisted name on Garbo’s eyes
Living proof of Churchill’s lies
I’m destiny I’m torn between the light and dark
Where others see their targets Divine symmetry
Should I kiss the viper’s fang
Or herald loud the death of Man
I’m sinking in the quicksand of my thought
And I ain’t got the power anymore
Don’t believe in yourself
Don’t deceive with belief
Knowledge comes with death’s release
I’m not a prophet or a stone age man
Just a mortal with the potential of Superman
I’m living on I’m tethered to the logic of Homo Sapien
Can’t take my eyes from the great salvation
Of bullshit faith
If I don’t explain what you ought to know
You can tell me all about it
On the next Bardo
I’m sinking in the quicksand of my thought
And I ain’t got the power anymore
Don’t believe in yourself
Don’t deceive with belief

Hallo,
Het is geen geheim dat ik sterke vermoedens heb dat onze muziek industrie, en bepaalde kringen van de media, worden gebruikt om de gedachten en de geest van het collectieve bewustzijn van het menselijke ras te exploiteren.
In het verleden heb ik hierover geschreven en momenteel verricht ik onderzoek naar bepaalde pop / rock sterren.

Via de volgende link een korte introductie voor degene die me nog niet kennen. Deel 1: aan de kust

David Bowie is een algemeen bekende naam onder mijn generatie. Ikzelf ben opgegroeid tussen “Star Man” en “Ziggy Stardust” in de late ’60er jaren en het begin van de jaren ’70. David Bowie is uitgegroeid tot een top entertainer in de jaren ’80 en ’90. Ik herinner me, dat ik een documentaire heb gezien, die erover ging dat David Bowie een vreemde techniek ontwikkeld had om de songteksten voor zijn nummers tot stand te brengen. In het kort, Bowie maakte gebruik van losse woorden en korte zinnen op papier die hij uitknipte en kris kras door elkaar heen legde waarna hij ze opnieuw herschikte en creëerde zo zijn songteksten.

‘Een goede en makkelijke manier toch ‘hoor ik u denken. Ik ken zelfs iemand die zijn lotto nummers op deze manier uitzoekt, maar als je een stapje terug neemt en het wat dieper bekijkt, begint er dan niet een soort van occult of Ouija bord achtige situatie te ontstaan? Zou Bowie hebben zitten wachten op een soort van “spirituele hulp” om zijn nummers te schrijven? Daar is ook niets mis mee neem ik aan, kennelijk doen alle mensen in de paardensport die op paarden gokken ook een gebed voor spirituele hulp en begeleiding voordat ze met een pen de race uitslagen in de krant nazien. Daar zit toch geen kwaad in, of wel?

Maar wat was Bowie nou aan het doen toen ik hem zag, in de documentaire, terwijl hij woorden uiteen legde achterin in zijn Rolls Royce? Zouden we dat allemaal kunnen? Gewoon wat woordjes opschrijven, een beetje knippen en dan maken we klassiekers zoals Jean Genie, moet kunnen toch? (Of moet ik zeggen Gene Genie? Die “al je dode haren bewaard voor het maken van je ondergoed”?)

Er is aan het licht gekomen door middel van autobiografieën en natuurlijk de ‘tijd’ dat David Bowie diep verwikkeld ‘in’ het occulte zat, inclusief de werken van Edward Alexander (Aleister) Crowley.

Surrealisme is waarschijnlijk het beste woord dat ik kan gebruiken om de acties van Bowie en zijn ‘zelf’ verzonnen teksten te beschrijven. De “onbewuste talenten” in Bowie moeten zijn op gekomen door het spelletje “hussel de woorden en maak een nummer”. Makkelijk toch, is het niet? De teksten gemaakt door Bowie werden gemakkelijk aanvaard als zijnde gemaakt in z`n eigen onderbewuste, terwijl Bowie in een surrealistische geestelijke toestand was. Uiteraard, zoals het met vele rock en pop sterren het geval is, kunnen/worden er geestverruimende drugs gebruikt om een wijziging in het individuele bewustzijn te creëren. Bijvoorbeeld; Pete Townsend van de WHO beweert dat hij geen enkel idee heeft waar de teksten vandaan kwamen, van de vele beroemde nummers die hij geschreven heeft, omdat hij zich het schrijven niet kan herinneren van het moment dat ze werden geproduceerd, simpelweg omdat hij volkomen dronken van de Brandy en / of onder de invloed van drugs was.

(David, In de dagen van Ziggy Stardust)

Dus laten we een beetje dieper gaan.

Ik suggereer dat het creëren van bepaalde muziek teksten ook voortgebracht kan zijn terwijl lichaam en geest van een individuele muziek / tekstschrijver in spiritueel “bezit” was door andere dimensionale entiteiten.

Een soort ‘invasie van het lichaam Snatchers’ situatie als je wilt. Zij nemen bezit van getalenteerde muzikanten en gebruiken ze als een medium. Lach maar als je wilt, maar als je erover nadenkt, is het echt de beste manier voor, zeg maar de 4e dimensionale entiteiten, om geheime symbolische en hypnotische boodschappen, of deze nu positief of negatief zijn, in “deze wereld” tot de massa naar buiten te krijgen. Als je zou willen dat de massa naar subliminale boodschappen en symbolisch gezang zou luisteren, wat zou dan een betere manier zijn dan dat een entiteit het lichaam van een popster kaapt, en symbolische informatie in hen implanteert, om ze te gebruiken als een medium? Uiteraard is de roem en het fortuin dat ermee gepaard gaat een mooie bonus voor de gastheer.

Plant je teksten in de geest van een opkomende of bekende, populaire song schrijver en plotseling is hij uw oom hè?.

Voeg daar het feit aan toe dat het ego van de betrokken popster ofwel onder invloed van drugs of dronken was, terwijl hij de songs creëerde en je hebt de perfecte marionet die de berichten rechtstreeks in de geest van de bewonderaars zal planten. Ja. Hey presto, daar ga je, de symbolische boodschappen zullen gehoord en geliefd worden door het publiek enkel en alleen maar omdat de artiest beroemd is en verder geen idee heeft over de spirituele betekenis van de gebruikte teksten. En niet alleen dat, maar de getalenteerde tekstschrijver denkt zelf dat alles te danken is aan hem, zij denken dat het hun eigen creatieve talenten waren die de teksten schreven.

Als het plan werkt, waarom zouden ze het plan dan niet herhalen om de zanger / schrijver in een superster te veranderen. Als het publiek weer begint te slinken en de symbolische occulte berichten niet meer de vereiste aantallen bereiken die nodig zijn om het menselijk bewustzijn van de massa te beïnvloeden of een symbolisch aanbidding`s scenario te creëren dan zullen de 4e dimensionale entiteiten de zanger-schrijver dumpen of verruilen voor jongere nieuwe talenten.

(Ashes to Ashes)

(Diamond Dogs)

Verbindingen met het occulte verborgen in de teksten worden niet echt in grote aantallen verwittigt en worden gemakkelijk afgescheept als zijnde het werk van getalenteerde’ muzikanten die werkzaam zijn voor de muziekindustrie. Ik zeg u de waarheid, naar mijn mening, wanneer ik zeg dat het de makkelijkste manier voor een vierde dimensionale entiteit om dergelijke teksten te maken, zou zijn, om een lichaam in te nemen en te zorgen dat het lichaam geselecteerde woorden en zinnen opneemt en die herschikt om zo te produceren wat ze ook maar wilden. Of dat nou Bohemian Rhapsedy of White Christmas zij. Zij, de 4e dimensionale entiteiten, zouden ook letterlijk ‘sprekentot hun gastheer tijdens dronken buien of gedurende tijden van drugsgebruik waarna ze de artiest verlaten om hem de informatie te laten herinneren wanneer hij weer nuchter is.

Hoe dan ook … het is voer om over na te denken althans in dit stadium.

Tijdens het onderzoeken van David Bowie kwam ik een artikel tegen van Peter R Koenig – De lachende gnostische: David Bowie en het occultewaarin ik zeer interessante informatie vond. Ik heb een link hieronder toegevoegd.
Ik suggereer niet dat de heer Koenig mijn mening van het 4e dimensionale ‘bezit’ deelt. Verre van dat. Hij gaat zeer diep in op de details over David’s verbindingen met het occulte. Ik haal dit artikel aan ivm het onderzoek dat hij gedaan heeft naar David Bowie en de teksten die betrokken zijn met occulte boodschappen en de symboliek, Davids verbindingen met de Illuminati.

Neem aub de tijd om het artikel van de heer Koenig te lezen. (klik hieronder)
http://www.parareligion.ch/bowie.htm

Ik kom in de nabije toekomst nog terug op dit onderwerp. Tot dan, keep smiling.

Dank u

Matthew Delooze

17 – Aug – 2007

Ik heb een boek geschreven genaamd The Stars Are Falling welke nu beschikbaar is via Lulu publicaties.
http://stores.lulu.com/matthewdelooze

Klik hier voor de andere delen uit de reeks Matthew Delooze:
1234 –  678910111213

———————————————–

English Version

Who Wrote The Songs That Make The Whole World Sing?


(By Matthew Delooze)

(Hunky Dory)

I am drawn between the light and dark, Quicksand, Hunky Dory

Quicksand
I’m closer to the Golden Dawn

Immersed in Crowley’s uniform
Of imagery I’m living in a silent film
Portraying Himmler’s sacred realm
Of dream reality I’m frightened by the total goal
Drawing to the ragged hole
And I ain’t got the power anymore No I ain’t got the power anymore
I’m the twisted name on Garbo’s eyes
Living proof of Churchill’s lies
I’m destiny I’m torn between the light and dark
Where others see their targets Divine symmetry
Should I kiss the viper’s fang
Or herald loud the death of Man
I’m sinking in the quicksand of my thought
And I ain’t got the power anymore
Don’t believe in yourself
Don’t deceive with belief
Knowledge comes with death’s release
I’m not a prophet or a stone age man
Just a mortal with the potential of Superman
I’m living on I’m tethered to the logic of Homo Sapien
Can’t take my eyes from the great salvation
Of bullshit faith
If I don’t explain what you ought to know
You can tell me all about it
On the next Bardo
I’m sinking in the quicksand of my thought
And I ain’t got the power anymore
Don’t believe in yourself
Don’t deceive with belief

 

Hello,
It is no secret that I strongly believe that our music industry, in certain mass media circles, is used to exploit the minds and spirits of the collective consciousness of the human race.
I have written about this in the past and I am currently researching certain pop/rock stars. Through the following link a brief introduction for those who do not know me yet : Beside the Seaside

David Bowie is a well known name to my generation . I myself grew up around Star Man and Ziggy Stardust in the late 60s early 70s. David Bowie has continued to be a top entertainer throughout the 80s and 90s I remember, through watching a documentary, that David Bowie adopted a strange technique creating the lyrics for his songs. In a nutshell Bowie used to cut single words and short sentences out of paper and create song lyrics from the jumbled up words through the act of rearranging them.

‘A good and easy way of doing it too’ I hear you say . Indeed I know somebody who selects their lotto numbers that way but when you step back and look more deeply doesn’t some kind of a occult or Ouija board type situation start to arise? Was Bowie waiting for some kind of spiritual help to create his songs? Nothing wrong with that either I suppose, obviously all those who gamble on horses in the racing game have also prayed for spiritual help and guidance before they stick a pen in the horse race listings in the newspaper. No harm in that is there?

Just what was Bowie doing when I saw him, in the documentary, laying out words in the back of his Rolls Royce? Can we all do it then? Just write some words down cut them out of a piece of paper and create classics such as Jean Genie can we? (Or should I say Gene Genie? who “keeps all your dead hair for making up underwear” ?)

It has come to light through autobiographies and of course ‘time’ that David Bowie may have been heavily ‘into’ the occult. Including the works of Edward Alexander (Aleister) Crowley.

Surrealism is probably the best word I can use to describe the actions of Bowie and his ‘self’ created lyrics. The subconscious talents in Bowie must have surfaced through the act of playing the ‘let me jumble the words and make a song’ game . Easy isn’t it?

The lyrics created by Bowie are readily accepted as being created in Bowie’s own subconscious whilst in a surreal state of mind. Obviously, as with lots of rock and pop stars, mind altering drugs can be used/ are used/ to create an alteration in the individuals consciousness. For example; Pete Townsend of the WHO claims he has no idea where the lyrics of the many famous songs he wrote came from because he cannot remember writing them at the time they were produced simply due to him being totally drunk on Brandy and/or under the influence of drugs.

( David, In The Days Of Ziggy Stardust)

So let us go a little deeper.

I am going to suggest that the creation of certain music lyrics can also be created through a spiritual ‘possession’ of the body and mind of an individual music/lyric writer by other dimensional entities.

A sort of’ invasion of the body snatchers’ situation if you like. They possess talented musicians to use as mediums. Laugh if you want, but if you think about it, it really is the best way for, say, 4th dimensional entities to get covert symbolic and hypnotic messages, be they positive or negative, out and about in this world to the masses. If you wanted the masses to listen to subliminal triggers and symbolic chants then what better way to do it is there than for an entity to hijack the body of a pop star, implant symbolic information in them, and use them as a medium? Obviously the fame and fortune that goes with it is a nice bonus for the host.

Plant your lyrics in the mind of a up and coming, or famous, popular song writer and bobs your uncle eh?.

Add the fact that the ego of the pop star involved will either be under the influence of drugs or drunk whilst creating songs and you have the perfect stooge who will relay messages directly into their fans and admirers psyche. Yes. Hey Presto, there you go, the symbolic messages will be heard and loved by the audience simply because the artist is famous and will not have a clue about the spiritual significance of the lyrics used. Not only that but the already talented song writer thinks everything is down to them and they think it was their own creative talents that produced the lyrics in the first place.

If the plan works then why not repeat it and turn the singer/songwriter into a superstar. If the audience starts to dwindle and the symbolic occult messages don’t reach the relevant numbers required to affect the human mass consciousness or create a symbolic worship scenario then the 4th dimensional entities will dump the singer songwriter for younger fresher talents.

(ashes to ashes)

(Diamond Dogs)

Connections to the occult in music lyrics are not really noticed in large numbers and are easily fobbed of as being the work of’ talented’ musicians by the music industry if they were. I tell you the truth, in my opinion, when i say that one of the easiest way for a fourth dimensional entity to create such lyrics would be to possess a body and make that body pick cut out selected words and sentences and rearrange them to produce whatever they wanted. Be this Bohemian Rhapsedy or White Christmas. They, the 4th dimensional entity, would also literally ‘speak’ to their host during drunken binges or during episodes of drug taking leaving the artist to remember the information when sober.

Anyway… its food for thought at least at this stage.

On researching David Bowie I came across an article by Peter R Koenig – The Laughing Gnostic: David Bowie and the Occult- in which I found very interesting information. I have pasted a link below.

I am not suggesting that Mr Koenig is sharing my opinion of 4th dimensional possession. Far from it. He does go into great detail about David’s connections to the occult. I am only pasting his article because of the research he has done into David Bowie and the lyrics involved containing occult messages and symbolism, Davids connections with the illuminati.

Please take time to read Mr Koenig’s article.(click below)
http://user.cyberlink.ch/~koenig/bowie.htm

I will be returning to this subject in the near future. Until then, keep smiling.

Thank you

Matthew Delooze

I have written a book called The Stars Are Falling which is now available in paper back from lulu publishing. Here for £9.99 plus p&p.
http://www.lulu.com/content/355241

Original artikel:
http://www.illuminati-news.com/who-wrote-the-music.htm

Click here for the other parts from Matthew Delooze:
1234 –  678910111213

 

Quicksand

I’m closer to the Golden Dawn

Immersed in Crowley’s uniform

Of imagery I’m living in a silent film

Portraying Himmler’s sacred realm

Of dream reality I’m frightened by the total goal

Drawing to the ragged hole

And I ain’t got the power anymore No I ain’t got the power anymore

I’m the twisted name on Garbo’s eyes

Living proof of Churchill’s lies

I’m destiny I’m torn between the light and dark

Where others see their targets Divine symmetry

Should I kiss the viper’s fang

Or herald loud the death of Man

I’m sinking in the quicksand of my thought

And I ain’t got the power anymore

Don’t believe in yourself

Don’t deceive with belief

Knowledge comes with death’s release

I’m not a prophet or a stone age man

Just a mortal with the potential of Superman

I’m living on I’m tethered to the logic of Homo Sapien

Can’t take my eyes from the great salvation

Of bullshit faith

If I don’t explain what you ought to know

You can tell me all about it

On the next Bardo

I’m sinking in the quicksand of my thought

And I ain’t got the power anymore

Don’t believe in yourself

Don’t deceive with belief

Dit bericht is geplaatst in Matthew Delooze. Bookmark de permalink.

2 reacties op Matthew Delooze (5) – (Eng + NL) Who Wrote The Songs That Make The Whole World Sing?

 1. Matthew Delooze is back!

  I have the honor to announce you that I have just received an email from Matthew, saying that he is back online. A brand new article and a brief explanation of his situation and how he intends to proceed.

  Enjoy!

  Matthew & The Near Future Delooze

  and

  The Rain Bow Gate

  http://matthewdelooze.blogspot.com/

 2. Pingback: BOINNK!!! | Het UUR van de Waarheid, een dertien-tal artikelen vertaald door René Voogt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *