(Eng + NL) This case would be a milestone in the Obstruction of the Current Legal System

English version halfway the page

Deze zaak zou een Mijlpaal kunnen zijn in het Dwarsbomen van het Huidige Rechtssysteem

(Vrij vertaald René Voogt)

“Als morgen iedereen, in alle rechtbanken van het Gemenebest en in de Verenigde Staten, met dit verweer zou beginnen, dan zal het hele juridische systeem in een kwestie van weken, zo niet dagen, tot haar knieën worden gebracht”.

door Debra Siddons

(Henrymakow.com)

Voor al degenen die de zaak van John Anthony Hill (JAH) hebben gevolgd, is het geweldig om te kunnen vermelden dat hij op 12 mei 2011 vrijgesproken werd, van de belachelijke en politiek-gemotiveerde aanklacht in een poging om ‘de loop van gerechtigheid te verdraaien’. Voor degenen onder u die nog niet bekend zijn met de zaak: John Anthony Hill is de Producent van de documentaire film “7 / 7 Ripple Effect”. Voor meer details over deze bijzondere zaak en het proces zelf,  volg dan de volgende links:

http://mtrial.org
http://jamesfetzer.blogspot.com
http://terroronthetube.co.uk/2011/05/12/muaddib-acquitted/

Er zijn twee zeer belangrijke precedenten geschapen in dit geval die tot in detail bestudeerd moeten worden. Er was een prejudicieel argument aan de rechter voorgelegd om zowel de bevoegdheid als de soevereiniteit van Elizabeth Battenberg / Mountbatten uit te dagen, wat gebaseerd was op twee verschillende punten. Het eerste punt is dat ze willens en wetens, en met voorbedachten rade, in 1953 gekroond werd met een nep-steen en dus nooit rechtmatig gekroond werd. Er zijn natuurlijk mensen die beargumenteren dat dit punt niet relevant is, zoals Rechter Jeffrey Vincent Pegden dat deed tijdens het proces, om ten onrechte te denken dat de kroning gewoon maar een ceremonie was omdat ze al meer dan 58 jaar doet alsof ze de vorstin is. In feite bestaat de kroning uit een bindende eed en een contract, waarbij de handtekening van de vorstin een vereiste is. Dat brengt ons tot het tweede punt.

Tijdens de kroningsceremonie, ondertekende Elizabeth een bindende overeenkomst, voor God en het Britse volk, dat ze haar uiterste best zou doen om de wetten van God te handhaven. Ze heeft plechtig gezworen dit te doen, met haar hand op de Soevereine Bijbel geplaatst, voordat ze de Bijbel kuste en het contract ondertekende. Let wel, dat in de wet van God, die we terug vinden in de eerste vijf boeken van de Bijbel, een door de mens-gemaakte wetgeving strikt verboden is.

De allereerste keer dat ze de “Koninklijke goedkeuring” gaf aan elke door de mens gecreëerde wetgeving, brak ze haar plechtige eed met God en het Britse volk waardoor ze met onmiddellijke ingang ophield met Koningin te zijn. Tot op heden heeft ze haar eed duizenden en duizenden malen gebroken, wat een water-proof, ijzersterk, en onloochenbaar feit is. Ze is dan ook zonder twijfel GEEN vorstin, maar in plaats daarvan schuldig aan een strafrechtelijk HOOGVERAAD samen met tal van andere misdaden.

Alle rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk worden aangeduid met ‘H.M.’ ofwel “Hare Majesteit”, wat betekend dat elke rechter zijn gezag van haar ontleend. Alle zaken die door de staat worden aangespannen gaan dus tussen “Regina vs XXXXXXX”, wat betekent dat ze allemaal ingesteld zijn op naam van de koningin. Dus als ze niet echt vorstin is, dan heeft ze ook niet de bevoegdheid om een ??zaak tegen wie dan ook aan te spannen. Evenals geen enkele andere “Koninklijke” rechtbank of rechter dat heeft.

Rekening houdend met de juridische stelregel dat geen enkel mens zijn eigen zaak kan beoordelen, moet het glashelder zijn dat er geen enkele rechter in het Gemenebest een wettige uitspraak kan doen over de jurisdictie en de soevereiniteit van de vorstin. Het is een kwestie van hun eigen autoriteit, waardoor ze uiteraard niet onpartijdig zijn m.b.t. het eindresultaat. Dat is de reden waarom de enige manier waarop de kwestie m.b.t. de bevoegdheid rechtmatig en onpartijdig kan worden besloten door middel van een jury is. En dat is precies de reden waarom John Anthony Hill een jury heeft gevraagd om uitspraak te doen betreffende de rechtsmacht en de soevereiniteit van Elizabeth.

Onder geen enkele omstandigheid kan een rechter iemand zijn recht ontnemen om een verzoek voor een rechtszaak in te dienen. Geen enkele rechter kan rechtmatig oordelen in een eigen zaak. Dat betekent niet dat ze het niet zullen proberen, het betekent alleen dat wanneer ze dat doen, dat ze een strafbaar feit plegen (net als Rechter Jeffrey Vincent Pegden dat deed tijdens de rechtszaak van John Anthony Hill’s) en dat hun besluit onmiddellijke redenen zijn voor een beroep en voor de arrestatie van een burger. Het feit dat de rechtbank en de corrupte rechter probeerden om dit punt te negeren is het bewijs dat zij zich er goed bewust van zijn dat ze geen wettig gezag hebben.

Dat is één van de redenen waarom dit geval een mijlpaal is. Als morgen iedereen, in alle rechtbanken van het Gemenebest en in de Verenigde Staten, met dit verweer zou beginnen, dan zal het hele juridische systeem in een kwestie van weken, zo niet dagen, tot haar knieën worden gebracht.

De ondertekende kroning`s eed E2 (Bijlage 1) en de Bijbel waarop zij zwoer tijdens de Kroning (Bijlage 2) stellen duidelijk dat rechters en advocaten gehoor te geven hebben aan de Wetten van God.

Deze twee feitelijke bewijsstukken hadden aan het begin moeten worden voorgelegd, zoals bij de verdediging van elk slachtoffer het geval is, of bij lopende zaken, waarbij je ten onrechte aangeklaagd wordt, om legaal verder te kunnen gaan.

Om dit volkomen duidelijk te maken, de weg is begaanbaar met deze twee stukken bewijs om de zaak een totaal andere wending te geven, en een begin te maken met het gebruik van alleen Gods wetten dat een gezworen proces vereist, om voort te kunnen gaan met het handhaven van alleen Gods wetten waarbij de rollen van de rechters duidelijk zijn omschreven.

Terwijl E2 het plegen van verraad is, uitgelegd in volledig detail in het Geoorloofde Argument, verordineert de getekende eed gehoorzaamheid naar alle onderdanen /  naar alle burgers om enkel de Wetten van God te onderhouden.

Rechters / advocaten hebben een eed afgelegd (BAR), er werd ze dus opgedragen om zich te houden aan Bijlage 1 en Bijlage 2 (Bijbel), en zo simpel is het. Het volk had geen idee wat er van toepassing was, en wisten daarom niet hoe het te gebruiken. Maar nu weten ze het.

Voor degenen onder u in de Verenigde Staten, die wel eens zouden kunnen denken “hey, wij zijn geen “Gemenebest land”, hoe zou dit dan op ons van invloed kunnen zijn? “het enige dat je werkelijk moet weten, zijn deze drie letters: – BAR, dat staat voor het “Britse Accreditatie register”. Het maakt verder niet uit of het een Australische BAR of een Canadese of de Amerikaanse BAR is; ze brengen ALLE verslag uit aan de Britse vorstin, die aan het hoofd staat van de BAR.

Dus met dank aan John Anthony Hill en dit geweldige precedent, we weten nu allemaal een vreedzame manier om het systeem weer terug te brengen. Als er genoeg mensen zijn die HANDELEN en deze eenvoudige, bullet-proof verdediging zouden gebruiken, dan kunnen we een einde maken aan het onrecht en deze waanzin. Alles wat nu nodig is, is dat JIJ het woord zoveel mogelijk probeert te verspreiden, zodat deze vreedzame opstand onmiddellijk kan beginnen. Of je kunt af blijven wachten tot de laatste restjes van je vrijheden weggevaagd zullen worden wanneer de Elite de hele wereld in een faillissement en een WW3 onder dompelen om hun “Nieuwe Wereld Order” in te kunnen luiden.

Voor extra informatie over deze kogel-vrije verdediging, kunt u terecht op:
http://jahtruth.net/britmon.htm#crimes

Nu zullen een aantal van jullie misschien al wel het licht beginnen te zien aan het einde van deze zeer donkere tunnel en zo enthousiast zijn dat ze dit simpele plan in beweging willen stellen dat ze misschien wel vergeten dat er een tweede precedent is dat tijdens deze historische zaak werd ingesteld.

Terwijl de officiële reden voor deze zaak bestond uit, het aanpakken van deze verzonnen en frivole aanklacht in een poging ‘de gerechtigheid te verdraaien”, was de ware reden voor deze zaak dat de autoriteiten John Anthony Hill wilden bestraffen voor het maken van “7 / 7 Ripple Effect” die, in minder dan een uur tijd en met behulp van strikte mainstream media rapporten, de officiële overheid`s samenzwering theorie volledig ontmantelde. De film is zo geloofwaardig dat zelfs het openbaar ministerie tijdens het proces, na in zijn geheel getoond te zijn aan de juryleden, toegaven dat de film op een dusdanige manier gemaakt was dat het “de geesten van de mensen zal veranderen die het zien”. Dat is hoe krachtig de waarheid werkelijk is.

Dit was de eerste keer dat deze informatie getoond werd tijdens een officiële
procedure en de resultaten waren zeer indrukwekkend. Ten minste 83% van de
juryleden vonden de film precies weergegeven van wat er werkelijk in Londen gebeurde op
07 juli 2005 en dat John Anthony Hill het enige juiste deed. Voor
wie niet vertrouwd is met deze zaak, JAH zond exemplaren van “7 / 7
Ripple Effect” op naar het “Kingston Crown Court” (gerechtshof) in 2008 in de hoop
op een rectificatie van misleidende verklaringen afgelegd door de rechter en de QC aan het begin van de eerste zaak tegen de veronderstelde “7 / 7 helpers” (die beiden niet schuldig werden bevonden).

John Anthony Hill was ook in staat tot het inzien van de officiële getuigenis verklaringen over wat er in de Verenigde Staten gebeurd is op 11 september 2001, en dat beide 9 / 11 en 7 / 7 valse vlag aanvallen waren. Hij ging verder met het vertonen aan de juryleden van het inmiddels beruchte BBC verslag over de ineenstorting van het “Salomon Brothers gebouw” (WTC7) van Jane Standley. Zij vermeldde de instorting 25 minuten eerder dan dat het daadwerkelijk plaatsvond, en dat terwijl het gebouw duidelijk zichtbaar was, en nog steeds stond, wat duidelijk te zien was door het venster over de linker schouder van Jane Standley’s, zodat er geen twijfel over bestaat ??dat de BBC voorkennis had over dit evenement.

Als een gevolg van, dat “7 / 7 Ripple Effect” aan de juryleden getoond werd door de vervolging en de getuigenis van John Anthony Hill’s over 9 / 11, en de waarheid dat deze twee gebeurtenissen valse vlag aanvallen waren, en dat de mainstream media niets anders is dan een propagandamachine van de regering staat nu officieel vast.

En de uitspraak van de jury “Niet Schuldig” is een duidelijke goedkeuring van het officiële proces.

Deze zaak brengt een nieuwe hoop met zich mee en de mogelijkheid voor een nieuwe begin, waar vrijheid, gerechtigheid en vrede niet alleen maar mooie klinkende woorden zijn, maar een realiteit. Dit zou de hemel op aarde kunnen zijn in plaats van de hel wat we ervan hebben laten maken door toe te staan dat dit kwaad om ons heen kon opgroeien. Net zoals John Anthony Hill ons geleerd heeft door alles in het werk te stellen zal het recht altijd zegevieren over het kwaad en je de stoutmoedigheid zult moeten hebben om actie te ondernemen om het enige juiste te doen, ongeacht de persoonlijke kosten.

“Alles wat het kwaad nodig heeft om te zegevieren – is dat de goede mensen niets doen”.
– Edmund Burke

Originele artikel:
http://www.henrymakow.com/hill.html

7/7 Ripple Effect !

embedded by Embedded Video

—————————————————————–

English version

This case would be a milestone in the Obstruction of the Current Legal System

” If everyone
began using this defence tomorrow, in all of the Commonwealth courts
and in the United States, the entire legal system could be brought to
its knees in a matter of weeks if not days.”

by Debra Siddons

(henrymakow.com)

For those of you who have been following the John Anthony Hill (JAH)
Case, it is great to be able to share that he was acquitted, on the
12th of May 2011, of the ridiculous and politically-motivated charge
of attempting to “pervert the course of justice”.  For those of you
less familiar with this landmark case, John Anthony Hill is the
Producer of the documentary film “7/7 Ripple Effect”.  For more
details about this extraordinary case and the trial itself, please
visit the following links:-

http://mtrial.org
http://jamesfetzer.blogspot.com
http://terroronthetube.co.uk/2011/05/12/muaddib-acquitted/

There are two very important precedents that were established with
this case that need to be studied in detail.  There was a preliminary
argument presented to the court to challenge both the jurisdiction and
the sovereignty of Elizabeth Battenberg/Mountbatten, which was based
on two distinct points.  The first point being she was knowingly, and
with malice aforethought, coronated on a fake stone in 1953 and thus
has never been lawfully crowned.  There are those who may wish to
argue that this point is irrelevant, as Judge Jeffrey Vincent Pegden
did at the trial, wrongly thinking the Coronation is just a ceremony
because she has been pretending to be the monarch for over 58 years.
In actual fact the Coronation is a binding oath and a contract,
requiring the monarch’s signature.  Which brings us to the second
point.

At that Coronation ceremony, Elizabeth signed a binding contract,
before God and the British people, that she would do her utmost to
maintain The Laws of God.  This she solemnly swore to do, with her
hand placed on the Sovereign’s Bible, before kissing The Bible and
signing the contract.  Please note well that in The Law of God, found
in the first five books of The Bible, man-made legislation is strictly
prohibited.

The very first time that she gave “royal assent” to any piece of
man-made legislation, she broke her solemn oath with God and with the
British people and she ceased to be the monarch with immediate effect.
To date, she has broken her oath thousands and thousands of times,
which is a water-proof, iron-clad, undeniable FACT.  She is therefore
without question not the monarch, but instead is a criminal guilty of
high treason among her other numerous crimes.

All of the courts in the U.K. are referred to as HM courts or “her
majesty’s” courts, which means every judge draws their authority from
her.  All cases brought by the state are “Regina vs. Xxxxxxx”, which
means they are all brought in the name of the queen.  So if she isn’t
really the monarch, then she doesn’t have the authority or the
jurisdiction to bring a case against anyone else.  And neither do any
of “her majesty’s” courts or judges.

Bearing in mind the legal maxim that no man can judge in his own
cause, it should be crystal clear that no judge in the Commonwealth
could lawfully rule on a challenge to the jurisdiction and sovereignty
of the monarch.  It is a question of their own authority, so they are
obviously not impartial to the outcome.  That is why the ONLY way the
question of jurisdiction can lawfully and impartially be decided is by
a jury.  And that is exactly why John Anthony Hill requested a jury
trial to decide his challenge to the jurisdiction and sovereignty of
Elizabeth.

No judge under any circumstances can deny someone their right to
request a jury trial.  No judge can lawfully rule in their own cause.
That doesn’t mean they won’t try, it only means that when they do,
they are committing a criminal act (just as Judge Jeffrey Vincent
Pegden did at John Anthony Hill’s trial) and that their decision is
immediate grounds for an appeal and for a citizen’s arrest.  The fact
that the court and its corrupt judge tried to ignore this particular
point is proof that they are well aware they have no lawful authority.

That is one of the reasons why this is a landmark case.  If everyone
began using this defence tomorrow, in all of the Commonwealth courts
and in the United States, the entire legal system could be brought to
its knees in a matter of weeks if not days.

The signed by E2 coronation oath (Exhibit 1) and the Bible she swore on at that Coronation (Exhibit 2) clearly orders judges and lawyers to obey the
Laws of God.

These two factual pieces of evidence ought to be presented at the
start, as defence in every single victimless case, or those in progress, where you have been wrongfully charged, and to proceed forth Lawfully.

To make this perfectly clear, the way is available with the two pieces
of evidence to shift the cases to begin to use only God’s Laws which demands a trial by jury, to proceed forth maintaining only God’s Laws with judges roles clearly defined.

Whilst E2  is committing treason, explained in full detail in the
Lawful Argument, the signed oath orders obedience to all subjects to maintain only the Laws of God.

Judges/lawyers have taken an oath (B.A.R.), thus ordered to comply to Exhibit 1, and Exhibit 2 (Bible), and it is as simple as that. People lacked
awareness of that which was in place, and there for people to use, but
didn’t know. We know now.

For those of you in the United States who may be thinking “hey, we
aren’t a Commonwealth country, why would this affect us?” all you
really need to know is that these three little letters:- B.A.R., stand
for the British Accreditation Registry.  It doesn’t matter whether it
is the Australian BAR or the Canadian BAR or the American BAR
association; they ALL report to the British monarch, who is the head
of the BAR.

So thanks to John Anthony Hill and this amazing precedent, we now all
know a peaceful way to bring the system down.  If enough people ACT
and use this simple, bullet-proof defence, we can put an end to this
insanity and injustice.  All that is required now is for YOU to spread
the word to as many as possible so that this peaceful rebellion can
begin immediately.  Or you can watch the last remnants of your
freedoms swept away as the Global Elite plunge the entire world into
bankruptcy and WW3 to usher in their “New World Order”.

For additional details about this bullet-proof defence, please visit:
http://jahtruth.net/britmon.htm#crimes

By now some of you may be beginning to see the Light at the end of
this very dark tunnel and are so enthusiastic about putting this
simple plan into motion that you may have forgotten there was a second
precedent set during this landmark case.

While the official reason for this trial was to address this
trumped-up and frivolous charge of attempting to “pervert the course
of justice”, the real reason for this trial was so the authorities
could punish John Anthony Hill for making the “7/7 Ripple Effect”
which, in less than an hour and using strictly mainstream media
reports, completely dismantles the official government conspiracy
theory.  The film is so credible that even the prosecution at the
trial, after showing it in its entirety to the jurors, admitted that
the film was made in such a way that it “changes the minds of people
who see it.”  That’s how powerful the truth really is.

This was the first time this information was shown at an official
proceeding and the results were impressive.  At least 83% of the
jurors felt the film accurately depicted what happened in London on
July 7th, 2005 and that John Anthony Hill did the right thing.  For
those unfamiliar with the case, JAH forwarded copies of the “7/7
Ripple Effect” to the Kingston Crown court in 2008 in the hope of
correcting misleading statements made by the judge and the QC at the
outset of the first trial of the supposed “7/7 helpers” (who were also
found not guilty).

John Anthony Hill was also able to enter into the official record his
testimony about what happened on September 11th, 2001 in the United
States and that both 9/11 and 7/7 were false flag attacks.  He went on
to show the jurors the now infamous BBC report of the collapse of the
Salomon Brothers building (WTC7) by Jane Standley on 9/11/2001.  She
reported the collapse 25 minutes before it actually occurred, and with
the building clearly visible and still standing in the window behind
Jane Standley’s left shoulder, leaving no doubt that the BBC had
foreknowledge of the event.

As a result of the “7/7 Ripple Effect” being shown to the jurors by
the prosecution and John Anthony Hill’s testimony about 9/11, the
truth that those two events were false flag attacks and that the
mainstream media is nothing more than a government propaganda machine
is now officially on record.

And the “Not Guilty” verdict by the jury is a ringing endorsement of
that official record.

This case brings with it a New Hope and the opportunity for a new
beginning, where liberty, justice, and peace aren’t just nice sounding
words, but a reality.  This could be heaven on earth instead of the
hell we have let it become by allowing all of this evil to grow up
around us.  Just as John Anthony Hill has shown us by example, all it
takes is a dauntless faith that good will always triumph over evil and
the courage to take action to do the right thing, regardless of the
personal cost.

“All that is required for evil to triumph is for good men to do nothing.”
–  Edmund Burke

Original artikel:
http://www.henrymakow.com/hill.html

Dit bericht is geplaatst in De Leugen aan de macht, FREE-man on the Land met de tags . Bookmark de permalink.