(WW 1) De vervlakking van een complete samenleving: Deel I voedingsmiddelen, dranken en Medicijnen

English version Click Here

De vervlakking van een complete samenleving: Deel I

voedingsmiddelen, dranken en Medicijnen

(Vrij vertaald René Voogt)

 

Wordt er door regeringen een doelbewuste poging ondernomen om de Wereldgemeenschap zo “dom mogelijk” te houden? Een verklaring die moeilijk te bewijzen valt, maar er bestaat een grote hoeveelheid gegevens waaruit blijkt dat de heersende elite het niet alleen tolereert, maar een effectief beleid voeren dat een nadelig effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de bevolking heeft. In deze serie artikelen wordt ingegaan op de vele manieren waarop de moderne mens bewust wordt verstomt. Deel I heeft betrekking op de gifstoffen die we vinden in ons dagelijkse voedsel, dranken en medicijnen.

AfBeelding van: deesillustration.com

Het thema van het verstommen en dehumaniseren van de massa’s wordt vaak besproken in artikels van waakzame burger. De aanwezigheid van deze concepten onder de alledaagse cultuur zijn desalniettemin alleen de uitwendige en symbolische bewoording van de ingrijpende veranderingen die in onze samenleving gebeuren. Wetenschappelijke gegevens tonen al jarenlang aan dat regeringen over de hele wereld de verkoop tolereren van vele producten welke rechtstreeks een negatieve invloed uitoefenen op de cognitieve en lichamelijke gezondheid van de mens. Zoals u zult zien in dit artikel hebben we dagelijks te maken met producten die leiden tot hersenbeschadiging, een verminderde beoordeling en zelfs leiden tot een lager IQ.

Is een “domme bevolking” iets dat gewenst wordt door de elite? Hitler zei ooit: “Wat een geluk voor de leiders dat de mensen niet denken“. Een goed opgeleide bevolking kent haar rechten, begrijpt de problemen en onderneemt actie wanneer het niet overeen komt met wat er gaande is. Beoordelend over de enorme hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn over dit onderwerp, lijkt het erop dat de elite precies het tegenovergestelde willen: een ongezonde, bange, verwarde en verdoofde bevolking. We zullen eens kijken naar de effecten van medicijnen, pesticiden, fluoride en aspartaam op het menselijk lichaam en hoe die producten naar voren geschoven worden door mensen binnen de machtsstructuur.

wantoestanden onder de voorgeschreven medicijnen

Amerika heeft tijdens de laatste decennia een duizelingwekkende stijging gezien in voorgeschreven medicijnen om allerlei problemen mee te kunnen behandelen. Kinderen zijn in het bijzonder getroffen door dit fenomeen. Sinds de jaren `90, wordt er een alsmaar stijgend aandeel van Amerikaanse kinderen gediagnosticeerd met “ziekten”, als Aandacht stoornissen (ADD) waarvoor men dan bewustzijnsveranderende medicatie voorschrijft, zoals Ritalin.

De DEA werd in de afgelopen jaren gealarmeerd door de enorme toename van deze voorgeschreven geneesmiddelen. Sinds 1990 zijn de recepten voor methylfenidaat (Ritalin – Concerta etc) met 500 procent toegenomen, terwijl de recepten voor amfetamine voor hetzelfde doel toenamen met 400 procent. Nu zien we een situatie waarin zeven tot tien procent van de jongens in het land deze drugs gebruiken, evenals een stijgend percentage onder de meisjes.
Bron

Vandaag de dag, worden kinderen die blijk geven van te veel energie, karakter of hechtheid moedwillig verdoofd met krachtige geneesmiddelen die rechtstreeks van invloed zijn op de manier waarop hun hersenen zullen functioneren. Gaan we de goede kant uit, op deze manier?

Ondanks dat ADD niet eens een duidelijk omschreven en gedocumenteerde stoornis is – het veroorzaakt geen waarneembare biologische effecten van welke aard dan ook – maar kinderen worden nog steeds in grote aantallen met de ziekte gediagnosticeerd. Dit roept belangrijke ethische vragen op.

“Kinderartsen alsmede ethici hebben ook uiting gegeven over hun bezorgdheid in het gebruik van deze stimulerende middelen. In een artikel gepubliceerd in de New York Times, stelden zij vraagtekens bij de wenselijkheid om kinderen te behandelen met medicatie zonder een duidelijke diagnose in de hoop dat ze het beter zouden gaan doen op school. Ze vroegen ook of de medicijnen voortaan gegeven moesten worden aan volwassenen die faalden in hun carrière.  Zij betwijfelden de menswaardigheid van deze werkwijze.

Deze zorgen werden ook geuit in het nummer van Pediatrics uit januari van 2005, daarin werden de grote tegenstrijdigheden tussen ervaringen van kinderartsen uit de praktijk en de richtlijnen van de American Academy of Pediatrics (AAP) voor de beoordeling en behandeling van kinderen met ADHD naar voren gebracht. Het artikel vermelde ook dat, omdat de medische gemeenschap niet tot een consensus kon komen over hoe ADD / ADHD te diagnosticeren, zij ook geen uitgebreide besluiten zouden moeten nemen over hoe personen behandeld zouden moeten worden die gediagnosticeerd werden met deze stoornis”.

Het gebruik van Ritalin op jonge leeftijd breekt de psychologische drempel die mensen erop nahouden in de richting van het gebruik van voorschreven medicatie, wat maakt dat deze kinderen later in hun leven eerder kans hebben om makkelijker nog meer medicatie te consumeren. We moeten niet verbaasd zijn getuige te zijn van een dramatische stijging in het verbruik van antidepressiva in de komende jaren. Deze trend is al begonnen:

“In haar studie, keek de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention  op tegen 2,4 miljard voorgeschreven medicijnen tijdens bezoeken aan artsen en ziekenhuizen in 2005. Daarvan, waren er 118 miljoen voor antidepressiva.

Het gebruik van antidepressiva en andere psychotrope geneesmiddelen – degene die de hersenen beïnvloeden – zijn explosief gestegen in het afgelopen decennium. Het gebruik van antidepressiva onder Volwassenen is bijna verdrievoudigd tussen de perioden 1988-1994 en 1999-2000. Tussen 1995 en 2002, het recentste jaar waarvoor statistieken beschikbaar zijn, steeg het gebruik van deze geneesmiddelen met 48 procent, meld de CDC”.
– Elizabeth Cohen, CNN

Het gebruik van voorgeschreven medicatie kan voor goede hulp zorgen voor specifieke en goed gediagnosticeerde gevallen. De farmaceutische industrie echter, die veel “vrienden” op hoog niveau binnen de overheid heeft, duwen het wijdverbreide gebruik van psychiatrische drugs onder het publiek voort. Sinds 2002 zijn er een groot aantal pillen op de markt gebracht voor het publiek waarvan beweerd wordt dat ze allerlei psychische aandoeningen teniet zouden doen, maar veel van die pillen werden goedgekeurd voor verkoop zonder een gedegen onderzoek op bijwerkingen. Erger nog: de bijwerkingen zijn bekend, maar worden verborgen gehouden voor het publiek. Hieronder is een lijst met waarschuwingen afgegeven op gangbare psychiatrische medicijnen. Meerdere bijwerkingen op die lijst zijn eigenlijk zeer beangstigend omdat het niet mogelijk zou mogen zijn dat een pil zo veel macht heeft over het menselijk brein. Denk er eens over na: Meerdere geneesmiddelen zijn onderworpen aan waarschuwingen omdat ze ertoe kunnen leiden dat u … zelfmoord pleegt?

2004

22 maart: De Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat Prozac-achtige antidepressiva (de zogenaamde selectieve serotonine heropname remmers of SSRI’s) “angst, agitatie, paniekaanvallen, slapeloosheid, prikkelbaarheid, vijandigheid, impulsiviteit, acathisie [ernstige rusteloosheid], hypomanie [abnormale opwinding] en manie [psychose gekenmerkt door opgetogen gevoelens, grootheidswaanzin] kunnen veroorzaken”.

Juni: De Therapeutic Goods Administration, de Australische equivalent van de FDA, rapporteerde dat de nieuwste antipsychotische medicijnen het risico op diabetes kunnen verhogen.

Juni: De FDA gelast dat de verpakking voor het stimulerende Adderall een waarschuwing moet bevatten over plotselinge cardiovasculaire sterfgevallen, vooral bij kinderen met onderliggende hart-en vaatziekten.

15 oktober: De FDA haalde haar sterkste “Zwarte”-label waarschuwing uit de kast voor antidepressiva`s welke suïcidale gedachten en handelingen konden veroorzaken onder gebruikers jonger dan 18 jaar.

21 oktober: Het Nieuw-Zeelandse Geneesmiddelen Bijwerkingen Comité heeft geadviseerd dat oudere en nieuwe antidepressiva niet meer mogen worden toegediend aan patiënten jonger dan 18 jaar vanwege het risico op zelfmoord.

17 december: De Amerikaanse FDA vereist dat op de verpakkingen van de “ADHD” drug, Strattera, vermeld wordt dat er zich “ernstige leverbeschadigingen kunnen ontwikkelen tot lever falen aan toe resulterend in de dood, of de noodzaak tot een levertransplantatie onder een klein percentage van de patiënten”.

2005

9 februari: Health Canada, de Canadese tegenhanger van de FDA, schort het in de handel brengen van Adderall XR (Vrijgave, eenmaal per dag) op als gevolg van meldingen van 20 plotselinge onverklaarde sterfgevallen (14 kinderen) en 12 beroertes (2 bij kinderen).

11 april: De FDA waarschuwt dat antipsychotische medicatie bij gebruik onder oudere patiënten het risico van overlijden kan verhogen.

28 juni: De FDA kondigt haar voornemen aan om het etiket van Concerta en andere Ritalin producten te voorzien van de bijwerkingen: “Visuele hallucinaties, zelfmoord neigingen [ideeën], psychotisch gedrag, evenals agressie of gewelddadig gedrag”.

30 juni: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Cymbalta zelfmoordneigingen of gedrag kan veroorzaken bij pediatrische patiënten die het gebruikten. Het waarschuwde ook voor het verhoogde risico op suïcidaal gedrag onder volwassenen die andere antidepressiva gebruikten.

Augustus: De Australische Therapeutic Goods Administration vonden een relatie tussen antidepressiva en suïcidaliteit, acathisie (ernstige onrust), agitatie, nervositeit en angst onder volwassenen. Soortgelijke symptomen konden ook optreden tijdens het afkicken van de drugs, werd geconstateerd.

19 augustus: Het Europees Geneesmiddelen Comité voor genees kundige producten waarschuwt voor het gebruik van antidepressiva onder kinderen, en verklaard dat de medicijnen suïcide pogingen en gedachten, agressie, vijandigheid, vijandig gedrag en woede veroorzaken.

26 september: De Agenzia Italiana del Farmaco (Italiaanse Drug Agency, gelijkwaardig aan de FDA) waarschuwde tegen het gebruik van oudere (tricyclische) antidepressiva bij mensen onder de 18 jaar oud. Er werd ook verklaard dat de medicijnen in verband werden gebracht met hartaanvallen onder mensen van alle leeftijden.

29 september: De FDA geeft de opdracht dat de etikettering voor de “ADHD” drug Strattera een omlijnde waarschuwing moet bevatten over het verhoogde risico van zelfmoordgedachten onder kinderen en adolescenten die het middel gebruiken.

17 oktober: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Cymbalta leverschade kan veroorzaken.

24 oktober: De FDA trekt het stimulerende Cylert uit de markt vanwege het risico op levertoxiciteit en het falen van de lever.

November: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Effexor moorddadige gedachten kan veroorzaken.

2006

9 februari: Het FDA Drug Safety and Risk Management Advisory Comite dringt erop aan dat de grootste “zwarte” waarschuwing dient te worden afgegeven voor stimulerende middelen, omdat ze kunnen leiden tot hartaanvallen, beroertes en een plotselinge dood.

20 februari: Britse autoriteiten waarschuwden dat Strattera geassocieerd wordt met beroertes en dat het een potentiële verlenging van de tijd periode tussen de hartslagen veroorzaakt.

22 maart: Een FDA adviserend panel hoort het bewijs aan van bijna 1.000 meldingen van kinderen die psychose of manie ervoeren tijdens het gebruik van stimulerende middelen.

3 mei: FDA adverse drug reaction meld: antipsychotische medicijnen verbonden aan 45 sterfgevallen onder kinderen en 1.300 ernstige bijwerkingen, zoals stuipachtige krampen en een te laag aantal aan witte bloedcellen.

12 mei: De fabrikant van Paxil waarschuwt dat het antidepressivum het risico op zelfmoord onder volwassenen verhoogd.

26 mei: Health Canada geeft nieuwe waarschuwingen uit voor zeldzame hart klachten door alle drugs die voorgeschreven werden voor “ADHD”, met inbegrip van het risico op een plotselinge dood.

2 juni: Een FDA onderzoek stelt vast dat het antipsychotische medicijn, Risperdal, tumoren aan de hypofyse kan veroorzaken. De hypofyse, aan de voet van de hersenen, scheidt hormonen die de groei bevorderen en lichaamsfuncties reguleert. Antipsychotische middelen kunnen het prolactine verhogen, een hormoon in de hypofyse, en deze verhoging is gekoppeld aan kanker. Er werd ontdekt dat Risperdal het prolactine veel meer verhoogde dan andere antipsychotische middelen.

19 juli: De FDA stelt dat de verpakking van antidepressivum een waarschuwing moet dragen dat het een fatale longaandoening bij pasgeborenen wiens moeders SSRI antidepressiva namen tijdens de zwangerschap kan veroorzaken. Migraine patiënten dienen ook gewaarschuwd te worden dat het combineren van migraine medicijnen met SSRI’s kan resulteren in een levensbedreigende aandoening, het zogenaamde serotonine-syndroom.

Voedselvergiftiging

De moderne mens neemt in zijn leven een ongelofelijke hoeveelheid chemicaliën, kunstmatige smaakstoffen en additieven tot zich. Hoewel er een groeiende bewustwording ten aanzien van gezond eten gaande is, is er ook veel verkeerde informatie en desinformatie.

Op dit moment, produceert één enkel bedrijf – Monsanto – ongeveer 95% van alle sojabonen en 80% van al het koren in de VS. Overweeg dit, de cornflakes die u had met het ontbijt, de soda die je dronk tijdens de lunch en rundvleesstoofpot die je gegeten hebt als diner werden waarschijnlijk geproduceerd uit gewassen geteeld met de gepatenteerde genen van Monsanto. Er zijn tal van documenten en films die Monsanto`s  bewapening van de agro-industrie blootleggen, dus ik zal verder niet ingaan op deze kwestie. Het is echter van groot belangrijk op te merken dat er op dit moment in de voedingsindustrie een monopolie bestaat met een ongezonde band tussen Monsanto en de Amerikaanse regering: Veel mensen die wetten aangenomen hebben op het gebied van voedsel, medicijnen en landbouw stonden ook op een bepaald punt op de loonlijst van Monsanto. Met andere woorden, de elite beslist welke voedingsmiddelen aan jou worden verkocht.

Ambtenaren die voorheen werkzaam waren voor Monsanto:

* Justice Clarence Thomas werkte als advocaat voor Monsanto in de jaren `70. Thomas schreef de mening van de meerderheid in een 2001 besluit van het hooggerechtshof JEM Ag Supply, Inc v. Pioneer Hi-Bred International, Inc | J. EM AG Supply, Inc V. Pioneer Hi-BREDINTERNATIONAL, INC waaruit bleek dat “nieuw ontwikkelde plantenrassen octrooieerbaar zijn onder de algemene patentrechten van de Verenigde Staten. Deze zaak bevoorrecht alle bedrijven die profiteren van genetisch gemodificeerde gewassen, waarvan Monsanto één van de grootste is.

* Michael R. Taylor was een assistent van de commissaris van Food and Drug Administration (FDA) voordat hij voor een advocatenkantoor ging werken voor het verkrijgen van een FDA goedkeuring voor kunstmatige groeihormonen van Monsanto in de jaren `80. Taylor werd vervolgens adjunct-commissaris van de FDA van 1991 tot 1994. Taylor werd later opnieuw benoemd tot de FDA in augustus 2009 door president Barack Obama.

* Dr Michael A. Friedman was een adjunct-commissaris van de FDA, voordat hij werd ingehuurd als senior vice-president voor Monsanto.

* Linda J. Fisher was een assistent administrateur bij het United States Environmental Protection Agency (EPA) voordat ze vice-president werd bij Monsanto 1995 tot 2000. In 2001, werd Fisher de plaatsvervangend administrateur van de EPA.

* Voormalig minister van Defensie Donald Rumsfeld werd voorzitter en uitvoerend directeur van GD Searle & Co, wat Monsanto al in 1985 had gekocht. Rumsfeld maakte hierbij een persoonlijk gewin van ten minste $ 12 miljoen USD door deze transactie.

Vele wetten (goedgekeurd door ex-werknemers van Monsanto) hebben de invoering en de consumptie van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen voor het publiek vergemakkelijkt.

“Volgens de huidige statistieken is 45% van de maïs en 85% van de sojabonen in de Verenigde Staten genetisch gemanipuleerd (GE). Naar schattingen wordt er van ongeveer 70-75% van de vervaardigde voedingsmiddelen (te vinden in onze lokale supermarkten) verondersteld dat ze GE ingrediënten bevatten.

Andere GE voedingsmiddelen zijn canola, papaja’s, radicchio, aardappelen, rijst, pompoen of courgette, meloen, suikerbieten, vlas, tomaten en koolzaad. Eén non-food (niet eetbaar) gewas dat hoofdzakelijk bestaat uit GE is katoen. Het GE hormoon recombinant bovine growth hormone (rBGH of Prosilac) was één van de eerste GE-producten die toegelaten werd in de nationale voedselvoorziening. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurde Monsanto’s rBGH in 1993 goed”.
– Anna M. Salanti, genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen

Hoewel het nog onmogelijk is om de lange-termijn effecten van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen op het menselijk lichaam te kunnen bepalen, hebben zich al enkele feiten gemanifesteerd. GE voedingsmiddelen bevatten minder voedingsstoffen en, nog belangrijker, ze zijn “chemie-vriendelijk”.

“Een van de kenmerken van GE voedsel is hun vermogen om chemische stoffen te weerstaan, met inbegrip van de pesticiden. Bromoxynil en glyfosaat worden in verband gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij foetussen, tumoren, carcinomen en non-Hodgkin lymfoom (zeldzame vorm van lymfklierkanker). Studies geven aan dat het recombinant Groeihormoon bovine (rBGH)  van Monsanto, waarmee koeien werden behandeld, melk produceerden met een verhoogd tweede hormoon, IGF-1. Dit hormoon wordt in verband gebracht met menselijke kankers. De aanbevelingen van de Congres waakhond, “Government Accounting Office” (GAO), waren dat rBGH niet goedgekeurd moest worden. De Europese Unie, Canada, en anderen hebben het verboden. De VN weigert ook te betuigen dat het gebruik van rBGH veilig is”.
– Ibid

Genetische modificaties ontwikkeld door Monsanto maken hun producten groter en esthetisch. Een ander, minder besproken “verbetering” is dat de planten het ‘vermogen hebben om bijna onbeperkte hoeveelheden Roundup bestrijdingsmiddelen te weerstaan. Dit stimuleert de boeren om dit merk bestrijdingsmiddel te gebruiken wat wederom wordt geproduceerd door….. Monsanto ….

Studies rond Roundup aaneenschakelen de krachtige pesticiden en herbiciden tot tal van gezondheidsproblemen, zoals:

* Een verhoogd risico op lymfoom kanker (lactogeen hormoon)
* Miskramen
* aandachtsstoornissen

Fluoride

Een andere bron van schadelijke chemische stoffen wordt aangetroffen in het water en frisdranken van de moderne mens. Sinds 2002 laten statistieken van de CDC zien, dat bijna 60% van de Amerikaanse bevolking gefluorideerd water toegediend krijgen via de waterkraan in hun huizen. De officiële reden voor de aanwezigheid van fluoride in ons kraanwater? Het voorkomt tandbederf. Ok … echt? Is dit kleine voordeel dan echt de moeite waard dat grote hoeveelheden van deze giftige stof door de bevolking worden genuttigd? Enkele studies ontkennen zelfs de tandheelkundige voordelen van gefluorideerd water.

“Wetenschappers geloven nu dat de belangrijkste beschermende werking van fluoride niet afkomstig is van het innemen van de chemische stof, daar de tanden het niet absorberen vanuit het lichaam, maar door de directe absorptie van locale toediening op de tanden. Dit betekent dat gefluorideerd water dat ingeslikt wordt een veel minder effectieve manier is om gaatjes te bestrijden dan het poetsen met gefluorideerde tandpasta”.
Bron

Dus waarom wordt fluoride nog steeds in leidingwater gevonden? Hier zijn een aantal feiten over gefluorideerde chemische stoffen:

* Ze werden ooit gebruikt als pesticide
* Ze zijn geregistreerd als giftig in een WET uit 1972, in dezelfde groep gifstoffen als: arseen, kwik en paraquat
* Fluoride wordt wetenschappelijk beschouwd GIFTIGER te zijn dan lood, maar er zit 20 keer meer fluoride in het leidingwater dan lood

Er zijn Veel studies uitgevoerd naar de effecten van fluoride op het menselijk lichaam waarbij een aantal opmerkelijk nadelige effecten werden opgemerkt: het verandert het beendergestel en de kracht, schaadt het immuunsysteem en het werd gekoppeld aan bepaalde kankers. Een ander alarmerend gevolg van fluoridering is het effect op de hersenfuncties:

“In 1995, neurotoxicologist en voormalig directeur toxicologie bij Forsyth Dental Center in Boston, publiceerde Dr Phyllis Mullenix een onderzoek waaruit blijkt dat de fluoride zich ophoopt in de hersenen van de dieren wanneer ze worden blootgesteld aan matige niveaus. Schade aan de hersenen vond plaats en de gedragspatronen van de dieren werden nadelig beïnvloed. Nakomelingen van de zwangere dieren die een relatief lage doses fluoride ontvingen toonden permanente effecten op de hersenen die gezien kunnen worden als hyperactiviteit (ADD-achtige symptomen). Jonge dieren en volwassen dieren die fluoride werd gegeven ervoeren het tegenovergestelde effect – hypoactiviteit of traagheid. De toxische effecten van fluoride op het centrale zenuwstelsel werd vervolgens bevestigd door eerder ingestelde geclassificeerde overheidsonderzoeken. Twee nieuwe epidemiologische studies hebben de neiging om de neurotoxische effecten van fluoride op de hersenen te bevestigen, ze toonden aan dat kinderen die blootgesteld waren aan grotere hoeveelheden fluoride een lager IQ hadden”.
Bron

Een minder bekende, maar zeer belangrijk neveneffect van fluoride is de verkalking van de pijnappelklier.

Tot in de jaren `90, was er geen enkel onderzoek uitgevoerd om het effect van fluoride op de pijnappelklier te bepalen – een kleine klier gelegen tussen de twee hemisferen van de hersenen dat de productie van het hormoon melatonine reguleert. Melatonine is een hormoon dat het begin van de puberteit helpt te reguleren en beschermt het lichaam tegen cel-beschadiging veroorzaakt door vrije radicalen.

Nu is bekend – met dank aan het minutieuze onderzoek van Dr Jennifer Luke van de Universiteit van Surrey in Engeland – dat de pijnappelklier de primaire doelgroep is van fluoride accumulatie in het lichaam.

Het zachte weefsel van een volwassen pijnappelklier bevat meer fluoride dan enig ander zacht weefsel in het lichaam – een fluoride niveau van (~ 300 ppm) is in staat enzymen te onderdrukken.

De pijnappelklier bevat ook hard weefsel (hyroxyapatite kristallen), en dit harde weefsel accumuleert meer fluoride (maximaal tot 21.000 ppm) dan alle andere harde weefsels in het lichaam (bijv. tanden en botten).
Bron

Anders dan de regulerende vitale hormonen, staat de pijnappelklier erom bekend dat het een esoterische functie dient. Het staat bekend onder de mystieke groepen als het “derde oog” en wordt door vele culturen beschouwd als een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor spirituele verlichting en een schakel om Goddelijk te worden. Ligt de verlichting buiten de grenzen van de gewone man?

“In het menselijk brein zit een kleine klier die de pijnappelklier genoemd wordt, wat het heilige oog is van de Ouden, en overeen komt met het derde oog van een Cycloop (figuur uit de Griekse mythologie met 1 oog). Er is maar weinig bekend over de functie van de pijnappelklier, waarover Descartes suggereerde (verstandiger dan hij wist) dat het misschien wel de verblijfplaats van de geest van de mens was”.
– Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Aspartaam

Aspartaam is een kunstmatige zoetstof gebruikt in “suiker-vrije” producten, zoals light dranken en kauwgom. Sinds de ontdekking in 1965, veroorzaakte Aspartaam een grote controverse over de gezondheidsrisico’s – hoofdzakelijk het veroorzaken van hersentumoren – en werd door de FDA geweigerd om te mogen worden verkocht aan het publiek. Searle het bedrijf dat probeerde Aspartaam te vermarkten benoemde in 1977 Donald Rumsfeld als CEO … en de dingen veranderden drastisch. In een zeer korte tijd, zou aspartaam haar weg vinden in meer dan 5.000 producten.

“Donald Rumsfeld zat in het overgangsteam van president Reagan en de dag nadat hij was aantreden benoemde hij een FDA commissaris die aspartaam zou goedkeuren. De FDA zette een onderzoeksraad op, uit de beste wetenschappers die ze hadden welke zeiden dat aspartaam niet veilig was en dat het hersentumoren veroorzaakten, het verzoekschrift ter goedkeuring werd weer ingetrokken. De nieuwe FDA commissaris, Arthur Hull Hayes, haalde de raad over en ging aan het werk voor het PR-bureau van de fabrikant, Burson-Marstellar, voor (volgens geruchten) 1000,00 dollar per dag, en heeft sindsdien geweigerd nog een woord met de pers te spreken”.
Bron

Jaren na de goedkeuring door de FDA, dringen vooraanstaande wetenschappers er nog steeds op aan bij de organisatie dit product te verbieden.

“Dr John Olney, die The Field of Neuoscience oprichtte “excitotoxiciteit” genaamd, probeerde de goedkeuring van aspartaam in 1996 tegen te houden met advocaat James Turner. De FDA`s eigen toxicoloog Dr Adrian Gross vertelde het Congres dat aspartaam zonder twijfel, hersentumoren en hersenkanker kon veroorzaken, en dat het in strijd is met het Delaney Amendement, dat verbiedt dat er iets in de voeding toegevoegd mag worden waarvan bekend is dat het kanker kan veroorzaken. Gedetailleerde informatie hierover kun je vinden in het Bressler Rapport (FDA rapport over Searle)”.
– Ibid

In 1995 werd de FDA gedwongen, onder de Vrijheid van de Informatie Wet, een lijst vrij te geven met tweeënnegentig symptomen veroorzaakt door aspartaam gemeld door duizenden slachtoffers:

Deze symptomen zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Aspartaam wordt ook in verband gebracht met ernstige ziekten en gezondheid`s problemen voor de lange termijn.

“Volgens de vooraanstaande artsen en onderzoekers wanneer het gaat om dit onderwerp, veroorzaakt aspartaam hoofdpijn, geheugenverlies, epileptische aanvallen, verlies van gezichtsvermogen, coma en kanker. Het verergert of bootst de symptomen na van ziekten en aandoeningen als fibromyalgie, MS, lupus, ADD, diabetes, Alzheimer, chronische vermoeidheid en depressie. Verder wordt erop gewezen dat aspartaam methylalcohol vrijlaat. Het resultaat is chronische methanol vergiftiging wat van invloed is op het dopamine-systeem van de hersenen wat een verslaving veroorzaakt. Methanol of methylalcohol, vormt een derde van de moleculen in aspartaam en wordt geclassificeerd als een zeer ernstig verdovend vergif”.
– Ibid

Ter afsluiting

Als de belangrijkste boodschap van deze website is “LET OP wat je geest binnenkomt”, dan is de belangrijkste boodschap van dit artikel “LET OP wat uw lichaam binnengaat”. De consumptie van de producten die hierboven vermeld staan zullen waarschijnlijk niet leiden tot een onmiddellijk en merkbaar effect. Maar, als je vele jaren lang deze stoffen tot je neemt, wordt iemands denk vermogen steeds grimmiger, de mogelijkheid om zich te concentreren wordt belemmerd en het beoordelingsvermogen wordt aangetast. Met andere woorden, de eens zo scherpe geest wordt ONNOZEL. Wat gebeurt er wanneer een COMPLETE bevolking wordt VERZADIGT en VERGIFTIGD op een dagelijkse basis? Ze raken gevoelloos, verdooft als een zombie, en zijn volgzaam. In plaats van belangrijke vragen te stellen en te zoeken naar waarheid, volbrengt de zwijgzame massa gewoon haar dagelijkse dingen en absorberen wat de media hen ook vertelt. Is dit niet precies waar de elite naar op zoek zijn, dat te creëren?

Er is echter een lichtpuntje. Veel van de negatieve effecten van de stoffen hierboven beschreven zijn omkeerbaar. En JIJ bent degene die beslist wat jou lichaam binnengaat. Dit artikel geeft een kort overzicht van de gevaren die op de loer liggen voor het onbewuste publiek, echter veel informatie is beschikbaar waardoor JIJ in staat bent om verlichte beslissingen te nemen. Uw lichaam is een tempel. Staat u het toe dat diezelfde tempel wordt ontheiligd?

Blijf Waakzaam.

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=4051

Klik hier voor de andere delen uit de serie:
23 4 5 6 78910 11

Noot Vertaler: Ik hoop dat uw wenkbrauwen menige keer gefronst hebben bij het lezen van dit artikel – Dat zegt namelijk dat u er anders tegenaan keek dan hetgeen hier gesteld werd. Lieve lezer we doen onze uiterste best om uw aandacht te trekken, maar aldaar houdt het op – meer kunnen wij niet doen. De rest is AAN U!

Het enige dat ik nu nog kan doen is u attent maken op de site van verontruste moeders, een site in het leven geroepen om dit soort misstanden onder de loep te nemen, maar dat niet alleen, ze komen ook met oplossingen. Sinds al een geruime tijd geven de initiatief nemers van verontruste moeders lezingen door heel het land. Ik kan u alleen maar adviseren om daar eens een keertje heen te gaan – u zult er geen spijt van krijgen.

Op hun site`s veel meer informatie en de agenda waar en wanneer ze te vinden zijn.

Klik op één van de twee banner`s

Dit bericht is geplaatst in Wees Waakzaam met de tags , . Bookmark de permalink.

5 reacties op (WW 1) De vervlakking van een complete samenleving: Deel I voedingsmiddelen, dranken en Medicijnen

 1. 14 geheimen over frisdrank die de voedingsindustrie je niet vertelt

  Het is 2015 en ondertussen zijn we ons gelukkig wel allemaal bewust van het feit dat frisdrank nou niet echt gezond is…

  Dat gezegd hebbende ben jij waarschijnlijk niet volledig op de hoogte van de bijwerkingen die frisdrank heeft op ons lichaam en hoe wij ons lichaam er letterlijk mee vernietigen.

  Daar ga ik verandering in brengen.

  Het advies om te stoppen met het drinken van jouw favoriete water met suiker is oud nieuws, maar recente wetenschappelijke ontdekkingen over frisdrank zijn dat zeker niet.

  Sterker nog, als jij regelmatig een colaatje drinkt, dan bestaat de kans dat jij een open huis houdt voor een flink aantal dodelijke ziektes – ziektes die je op een hele jonge leeftijd al onder de groene zoden kunnen helpen.

  De meeste ophef is ontstaan over de suiker die erin zit, maar dat is bij lange na niet alles wat slecht is aan frisdrank. Suikervrije frisdranken zijn net zo slecht. Ik zal je uitleggen waarom…

  http://www.voedingontmaskerd.nl/voeding/14-geheimen-over-frisdrank-die-de-voedingsindustrie-je-niet-vertelt/

 2. Pingback: Inhoudsopgave | RikClay's Blog

 3. Pingback: De vervlakking van een complete samenleving: Deel 2 Kwik in Voeding en Vaccins « (END)TIME WATCHER

 4. Pingback: BOINNK!!! | Zéér interessante wetenswaardigheden!! T.a.v. het feit hoe wij als volk, als consument, als kijker, als burger als….enz. enz., worden gemanipuleerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *