(WW 5) Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia

English version Click Here

Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia

(Vrij vertaald René Voogt)

Massamedia is het meest krachtige instrument dat gebruikt wordt door de heersende klasse om de massa te manipuleren. Het vormt en smeedt opinies en houdingen en definieert wat normaal en aanvaardbaar is. Dit artikel gaat in op de werking van de massamedia middels de theorieën van de belangrijkste denkers, de machtsstructuur en de technieken die gebruikt worden, om haar ware rol in de samenleving te leren begrijpen.

Bron afbeelding: deesillustration.com

Het merendeel van de artikelen op deze site behandelen de occulte symboliek die we terug vinden in objecten van populaire culturen. Door deze artikelen ontstaan meerdere legitieme vragen met betrekking tot het doel van deze symbolen en de motivaties van degenen die ze daar geplaatst hebben, maar het is voor mij onmogelijk om bevredigende antwoorden op deze vragen te geven zonder de vermelding van vele andere concepten en feiten. Ik heb daarom besloten om dit artikel te schrijven om de theoretische en methodologische achtergrond aan te bieden van de analyses die gepresenteerd worden op deze site, alsmede ook de introductie van de belangrijkste geleerden afkomstig uit het gebied van massacommunicatie. Sommige mensen die mijn artikelen lezen denken dat ik bedoel dat “Lady Gaga onze geest wil controleren”. En dat is echt niet het geval. Ze is gewoon een klein onderdeel van het enorme systeem van de massamedia.

Programmering via de massamedia

Massamedia zijn media vormen die ontworpen zijn om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Zij omvatten televisie, films, radio, kranten, tijdschriften, boeken, platen, videogames en het internet. Veel studies zijn er in de afgelopen eeuw uitgevoerd om de effecten van de massamedia op de bevolking te kunnen bepalen om zo de beste technieken te ontdekken om ze te kunnen beïnvloeden. Uit deze studies ontstond de wetenschap van communicatie, die gebruikt wordt in de marketing, public relations en de politiek. Massacommunicatie is een “noodzakelijk instrument” om de functionaliteit van een grote democratie te kunnen verzekeren; het is ook een noodzakelijk instrument voor een dictatuur. Het hangt helemaal van het gebruik ervan af.

In het voorwoord van A Brave New World uit 1958, schetst Aldous Huxley een nogal grimmig portret van de samenleving. Hij is van mening dat die aangestuurd wordt door een “onpersoonlijke kracht”, een heersende elite, die de bevolking manipuleren met behulp van verschillende methoden.

“Onpersoonlijke krachten waarover we bijna geen controle hebben lijken ons allemaal in de richting te sturen van een Nieuwe Wereldse Nachtmerrie; en deze onpersoonlijke voortstuwing wordt bewust versneld door vertegenwoordigers van commerciële en politieke organisaties die beschikken over een aantal nieuwe technieken die ontwikkeld zijn om, in het belang van enkelen, de gedachten en gevoelens van de massa te manipuleren”.
– Aldous Huxley, Voorwoord van: A Brave New World

Zijn sombere vooruitzichten zijn niet zomaar een hypothese of een paranoïde waan. Het is een gedocumenteerd feit, voorgelegd in s`werelds belangrijkste studies over de massamedia. Hier volgen er een aantal:

Elite Denkers

Walter Lippmann

Walter Lippmann, een Amerikaans intellectueel, schrijver en twee keer de winnaar van de Pulitzer prijs bracht één van de eerste werken voort over het gebruik van de massamedia in Amerika. In public opinion (1922), vergeleek Lippmann de massa met een “groot beest” en een “verwarde kudde” die geleidt moesten worden door een heersende klasse. Hij beschreef de heersende elite als “een gespecialiseerde klasse wier belangen verder reiken dan de plaats (het gebied)“. Deze klasse is samengesteld uit deskundigen, specialisten en bureaucraten. Volgens Lippmann, zijn de deskundigen, die vaak aangeduid worden als de “elite”, een machine van kennis die het primaire tekort van de democratie omzeilen, het onmogelijke ideaal voor een “omnicompetente burger”. De stampende brullende en “verwarde kudde” heeft zo zijn functie: als “geïnteresseerde toeschouwers van de actie,” dat wil zeggen, geen deelnemers. Participatie is de plicht van “de verantwoordelijke man”, wat niet de reguliere burger is.

Massamedia en propaganda zijn dus instrumenten die gebruikt moeten worden door de elite om het publiek te regeren zonder fysieke dwang. Een belangrijk concept dat gepresenteerd werd door Lippmann is de “vervaardiging van instemming”, dat betekent, in het kort, de manipulatie van de publieke opinie om de agenda van de elite te aanvaarden. Lippmann is van mening dat het publiek niet gekwalificeerd is om in alle redelijkheid te kunnen beslissen over belangrijke kwesties. Het is voor de elite daarom van het uiterste belangrijk om te kiezen “voor zichzelf” om vervolgens de besluiten te verkopen aan de massa.

“Dat de vervaardiging van toestemming, in staat is tot grote verbeteringen zal niemand, denk ik, ontkennen. Het proces waarbij de publieke opinie ontstaat is zeker niet minder ingewikkeld dan dat het verschenen is in deze pagina’s, en de mogelijkheden voor manipulatie die open staan voor iedereen die het proces begrijpt zijn duidelijk genoeg. . . . als gevolg van een psychologisch onderzoek, in combinatie met de moderne middelen van communicatie, is de uitvoering van de democratie de hoek om geslagen. Een revolutie die plaats vind, is betekenisvoller dan een verschuiving van de economische macht. . . . Onder invloed van propaganda, en dan niet noodzakelijkerwijs in de sinistere betekenis van het woord alleen, zijn al de oude constanten van ons denken variabelen geworden. Het is niet langer mogelijk, bijvoorbeeld, om te geloven in het oorspronkelijke dogma van de democratie; dat de kennis die nodig is voor het beheer van menselijke aangelegenheden spontaan uit het menselijk hart komt. Waar we handelen volgens die theorie stellen we onszelf bloot aan zelfbedrog, en aan vormen van overreding die we zelf niet kunnen verifiëren. Er is aangetoond dat we niet kunnen vertrouwen op intuïtie, het bewustzijn, of gevallen van vluchtige adviezen als we te maken hebben met een wereld die buiten ons bereik is”.
-Walter Lippmann, de public opinion

Het is wel interessant om op te merken dat Lippmann één van de grondleggers van de Council on Foreign Relations (CFR) was, de meest invloedrijke buitenlandse beleidsdenktank in de wereld. Dit feit zou je een kleine hint moeten geven over de gedachtegang van de elite over het gebruik van de media.

“De politieke en economische macht in de Verenigde Staten is geconcentreerd in de handen van een “heersende elite” die het grootste deel van onze multinationals, de grote communicatiemedia, de invloedrijkste stichtingen, de grootste prive-universiteiten en de meeste nutsbedrijven controleren/beheren. Opgericht in 1921, is de Council of Foreign Relations de belangrijkste schakel tussen de grote bedrijven en de federale overheid. Het werd al eens een “school voor staatslieden” genoemd en staan zeer dicht bij het orgaan van wat C. Wright Mills de Power Elite noemt – een groep van mannen, vergelijkbaar in het belang van de vooruitzichten, die gebeurtenissen vormgeven vanuit onkwetsbare posities achter de schermen. De aanstelling van de “Verenigde Naties” was een project van deze Raad, evenals het Internationale Monetair Fonds en de Wereldbank”.
– Steve Jacobson, Mind Control in the United States

Enkele huidige leden van de CFR omvatten David Rockefeller, Dick Cheney, Barack Obama, Hillary Clinton, mega-kerk pastoor Rick Warren en de CEO’s van grote bedrijven, zoals CBS, Nike, Coca-Cola en Visa.

Carl Jung

Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie (ook bekend als Jungiaanse psychologie), waarin inzicht in de psyche benadrukt wordt door het verkennen van dromen, kunst, mythologie, religie, symbolen en filosofie. De Zwitserse therapeut was betrokken bij de ontwikkeling van veel psychologische concepten die momenteel worden gebruikt, zoals het archetype, het complex, het personage, het introverte / extroverte en Synchroniciteit. Hij werd sterk beïnvloed door de occulte achtergrond van zijn familie. Carl Gustav, zijn grootvader, was een fervent vrijmetselaar (hij was Grootmeester) en Jung zelf ontdekte dat enkele van zijn voorouders Rozenkruisers waren. Dit zou zijn grote belangstelling voor de oosterse en westerse filosofie, alchemie, astrologie en de symboliek kunnen verklaren. Eén van zijn belangrijkste (en meest onbegrepen) concept werd het collectieve onderbewuste.

“Mijn stelling is dan als volgt: In aanvulling op ons directe bewustzijn, die van een degelijke persoonlijke aard is en waarvan wij geloven dat het de enige empirische psyche is (zelfs als we overstag gaan op het persoonlijk onbewuste als aanhangsel), bestaat er een tweede psychische systeem van een collectieve, universele en onpersoonlijke natuur die identiek is in alle individuen. Dit collectieve onbewuste ontwikkeld zich niet individueel, maar wordt geërfd. Het bestaat uit pre-existente vormen, de archetypen, die enkel maar in tweede instantie bewust kunnen worden en die een definitieve vorm aan een bepaalde psychische inhoud geven”.
– Carl Jung, The Concept of the collective Unconscious

Het collectieve onderbewuste transpireert door het bestaan van soortgelijke symbolen en mythologische figuren in verschillende beschavingen. Archetypische symbolen lijken in ons collectief onderbewustzijn ingebed te zijn, en, wanneer we aan hen worden blootgesteld, tonen we de natuurlijke aantrekkingskracht en fascinatie. Occulte symbolen kunnen dus een grote invloed uitoefenen op mensen, zelfs als veel van de personen nog nooit persoonlijk kennis hebben genomen van de esoterische betekenis van het symbool. Massamedia denkers, zoals Edward D. Bernays, zagen in dit concept een goede manier om het persoonlijke en collectieve onderbewuste van het publiek te manipuleren.

1955 de cover van Time Magazine met Carl Jung.

Ziet er een beetje uit zoals Avatar, nietwaar?

Edward Bernays

Edward Bernays wordt beschouwd als de “vader van public relations” en gebruikte concepten die ontdekt waren door zijn oom Sigmund Freud om het publiek te manipuleren met behulp van het onderbewuste. Hij deelde Walter Lippmann`s mening over de algemene bevolking door te oordelen dat ze irrationeel onderworpen moesten worden aan het “kudde-instinct”. In zijn zienswijze, moest de massa gemanipuleerd worden door een onzichtbare regering om zo het voortbestaan van de democratie te verzekeren.

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de maatschappij manipuleren vormen een onzichtbare overheid die de ware heersende macht van ons land zijn.

 

We worden geregeerd, onze gedachten bepaald, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mannen waarvan we nog nooit hebben gehoord. Dit is het logische gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving gevormd is. Grote aantallen mensen moeten op deze wijze samenwerken mits ze als een goed functionerende samenleving willen leven.

 

Onze onzichtbare gouverneurs zijn, in veel gevallen, niet op de hoogte van de identiteit van hun collega’s in het kernkabinet”.
– Edward Bernays, Propaganda

Bernay`s baanbrekende marketing`s campagnes hebben het functioneren van de Amerikaanse samenleving diepgaand veranderd. Hij creëerde eigenlijk het “consumentisme” door het creëren van een cultuur waarin de Amerikanen kochten voor hun plezier in plaats van om te kopen om te overleven. Om deze reden werd hij door Life Magazine beschouwd om te behoren tot de Top 100 van de meest invloedrijke Amerikanen van de 20ste eeuw.

Harold Lasswell

In 1939-1940, was de Universiteit van Chicago de gastheer van een reeks geheime seminars over communicatie. Deze denktanks werden gefinancierd door de Rockefeller Foundation en omvatte de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van communicatie en sociologische studies. Eén van deze geleerden was Harold Lasswell, een toonaangevende Amerikaanse politieke wetenschapper en communicatie theoreticus, gespecialiseerd in de analyse van propaganda. Hij was ook van mening dat een democratie, een regering geregeerd door het volk, zichzelf niet in stand kon houden zonder gespecialiseerde elite die de publieke opinie vorm zouden geven door middel van propaganda.

In zijn Encyclopaedia of the Social Sciences, legde Lasswell uit dat wanneer de elite niet over de vereiste kracht beschikten om tot gehoorzaamheid te dwingen, dan moesten de sociale managers wenden tot “een gehele nieuwe techniek van controle, grotendeels door middel van propaganda”. Hij voegde de conventionele rechtvaardiging eraan toe: “We moeten de “onwetendheid en de domheid van de massa erkennen”, en niet zwichten voor democratische dogma`s over mannen die de beste rechters zijn voor hun eigen belangen”.

Lasswell bestudeerde zeer omvangrijk het gebied van content-analyse om de effectiviteit van de verschillende vormen van propaganda te begrijpen. In zijn proefschrift Contents os Communication, legde Lasswell uit dat, met het oog op het begrijpen van de betekenis van een boodschap (dwz een film, een toespraak, een boek, enz.), dient men rekening te houden met de frequentie waarmee bepaalde symbolen in het bericht verschijnen, de richting waarin de symbolen het publiek proberen te overtuigen van advies, en de intensiteit van de gebruikte symbolen.

Lasswell was beroemd om zijn media-analyse model dat gebaseerd is op:

“Wie (zegt) Wat (tegen) wie (in/op) welk kanaal (met) Welke Bedoeling”

Door dit model geeft Lasswell aan, dat om een mediaproduct goed te kunnen analyseren, men moet kijken naar wie het product produceerde (de mensen die achter de opdracht stonden), voor wie was het bedoeld (de doelgroep) en wat waren de gewenste effecten van dit product (om te informeren, te overtuigen, en te verkopen, enz.) aan het publiek.

Met behulp van een Rihanna video als voorbeeld, zou de analyse er als volgt uitzien: WIE PRODUCEERDE HET: Vivendi Universal, WAT PRODUCEERDEN ZE: pop artiest Rihanna; AAN WIE: de consument in de leeftijd van 9 tot 25; WELK KANAAL: muziek video, WELKE BEDOELING: promoten van de artiest, haar liedje, haar imago en haar boodschap.

De analyses van video’s en films op The Vigiliant Citizen hecht grote waarde aan de “Wie zit er achter” de berichten die aan het publiek worden meegedeeld. De term “Illuminati” wordt vaak gebruikt om deze kleine groep elite te beschrijven die heimelijk over de massa heersen. Hoewel de term heel karikaturaal en samenzweerderig klinkt, beschrijft het treffend de verwantschap van de elite met geheime genootschappen en de occulte kennis. Echter, verafschuw ik persoonlijk het gebruik van de term “complottheorie” om te kunnen beschrijven wat er in de massamedia gebeurt. Als alle feiten met betrekking tot het elitaire karakter in de industrie direct beschikbaar zouden zijn voor het publiek, zou het dan nog steeds beschouwd kunnen worden als een “samenzweringstheorie”?

Er zou van een verscheidenheid aan standpunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur gebruik gemaakt moeten worden. De consolidatie van de mediaconcerns heeft echter, een standaardisatie van de culturele industrie geproduceerd. Ooit al eens afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en alle recente films er hetzelfde uitzien? Het volgende is een deel van het antwoord:

Eigendom van de media

Zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek is het aantal corporaties die de meerderheid van de Amerikaanse media bezitten afgenomen van 50 tot en met 5 in minder dan 20 jaar tijd. Hier zijn de top corporaties die rond de wereld evolueren en het vermogen dat zij bezitten.

“Een lijst van eigendommen die gecontroleerd worden door AOL – Time Warner neemt tien getypte pagina’s in beslag met een notering van 292 afzonderlijke bedrijven en dochterondernemingen. Van deze, zijn er tweeëntwintig joint ventures met andere grote bedrijven die verwikkeld zijn in verschillende richtingen van media-activiteiten. Deze partners zijn onder andere 3Com, eBay, Hewlett-Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore, Sony, Viva, Bertelsmann, Polygram, en Amazon.com. Sommige van de wat meer bekende die volledig in handen zijn van Time Warner zijn de boek-van-de-Maand Club; Little, Brown uitgeverij; HBO, met zijn zeven kanalen; CNN, met zeven gespecialiseerde en anderstalige kanalen; Road Runner; Warner Brothers Studios; Weight Watchers; Popular Science; en twee en vijftig verschillende platenmaatschappijen”.
– Ben Bagdikan, The New Media Monopoly

AOL Time Warner bezit:

* 64 tijdschriften, waaronder Time, Life, People, MAD Magazine en DC Comics
* Warner Bros, New Line en Fine Line Features in de bioscoop
* Meer dan 40 muzieklabels, waaronder Warner Bros, Atlantic en Elektra
* Veel tv-netwerken zoals WB Networks, HBO, Cinemax, TNT, Cartoon Network en CNN
* Madonna, Sean Paul, The White Stripes

Viacom bezit:

* CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, TNN, CMT en BET
* Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films
* Blockbuster Video’s
* 1800 schermen in theaters met Beroemde Spelers

“Dat Disney de eigenaar van een hockey team The Mighty Ducks of Anaheim genaamd is, beschrijft bij lange na nog niet de uitgestrektheid van hun koninkrijk. Hollywood is nog steeds haar symbolische hart, met acht filmproductie studio’s en distributeurs: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures en Caravan Pictures.

 

De Walt Disney Genootschap beheerd acht drukkerijen in het kader van de Walt Disney Company Boeken Publicatie en de ABC Publicatie Groep; zeventien tijdschriften; het ABC Televisie Netwerk, met tien eigen geëxploiteerde stations onder meer in de top vijf markt; dertig radiostations, met inbegrip van al de belangrijkste markten, elf kabel-kanalen, waaronder Disney, ESPN (gezamenlijk), A & E, en History Channel; dertien internationale zenders die zich uitstrekken van Australië tot aan Brazilië; zeven productie-en sport-eenheden over de hele wereld; en zeventien websites, met inbegrip van de ABC groep, ESPN.sportszone, NFL.com, NBAZ.com en NASCAR.com. De vijf muziek groepen omvatten de Buena Vista, Lyric Street, en Walt Disney labels, en live theater producties die voortkomen uit de films als The Lion King, Beauty and the Beast, en koning David”.
– Ibid

The Walt Disney Company bezit:

* ABC, Disney Channel, ESPN, A & E, History Channel
* Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp, dimensie en Buena Vista International
* Miley cyrus / Hannah Montana, Selena Gomez, de Jonas Brothers

Vivendi Universal bezit:

* 27% van de Amerikaanse verkoop van muziek, met oa: Interscope, Geffen, A & M, Island Def Jam, MCA, Mercury, Motown en Universal
* Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films, Canal +
* Tal van internet en mobiele telefoon bedrijven
* Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z

Sony bezit:

* Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics
* 15% van de Amerikaanse verkoop van muziek, met oa: Columbia, Epic, Sony, Arista, Jive en RCA Records
* Beyonce, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys, Christina Aguilera

Een beperkt aantal actoren in de culturele industrie betekent een beperkte hoeveelheid van standpunten en ideeën op hun weg naar het grote publiek. Het betekent ook dat een enkel bericht gemakkelijk alle vormen van media kan verzadigen om toestemming te genereren (dat wil zeggen “er zijn massavernietigingswapens in Irak ‘).

 

De standaardisatie van het menselijk denken

De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia heeft geleid tot een kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-programma`s die we volgen, de muziek waarnaar we luisteren, de films die we kijken en de kranten die we lezen zijn allemaal geproduceerd door VIJF (5) bedrijven. De eigenaren van deze conglomeraten hebben nauwe banden met de elite van de wereld en, in veel opzichten, zijn ZIJ de elite. Door het bezit van alle mogelijke verkooppunten die het potentieel hebben om de massa te bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de mensen één enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een “normalisatie van het menselijk denken” veroorzaakt.

Zelfs bewegingen of stijlen die als marginaal worden beschouwd zijn, in feite, een uitbreiding van het reguliere denken. De Massa media produceren hun eigen rebellen die een apart onderdeel lijken, maar ze maken nog steeds deel uit van de gevestigde orde en stellen nergens geen vragen over. Artiesten, creaties en ideeën die niet passen in de mainstream manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, die hen op hun beurt vrijwel geheel laten verdwijnen uit de samenleving. Echter, de ideeën die steekhoudend worden geacht en wenselijk zijn om door de maatschappij te worden aanvaard worden voor de massa vakkundig op de markt gebracht zodat ze de vanzelfsprekende norm worden.

In 1928, zag Edward Bernays al het immense potentieel van bewegende beelden om het denken te standaardiseren:

“De Amerikaanse film is de grootste onbewuste drager van propaganda in de wereld van vandaag. Het is een grote distributeur voor ideeën en meningen. De film kan de ideeën en gewoonten van een natie standaardiseren. Omdat foto’s gemaakt zijn om aan de marktvraag te voldoen, weerspiegelen ze, benadrukken en overdrijven zelfs brede populaire stromingen, in plaats van het stimuleren van nieuwe ideeën en meningen. De film leent zich alleen voor ideeën en feiten die in de mode zijn. Zoals de krant het nieuws wil verschaffen, streven zij naar het verschaffen van entertainment”.
– Edward Bernays, Propaganda

Deze feiten werden in de jaren `30 gemarkeerd als gevaarlijk voor de menselijke vrijheid door de denkers van de school van Frankfurt, zoals Theodor Adorno en Herbert Marcuse. Zij identificeerden de drie belangrijkste problemen met de culturele industrie. De industrie kan:

1.De mens terug brengen tot aan de stand van de massa door het belemmeren van de ontwikkeling van geëmancipeerde individuen, die in staat zijn om rationele beslissingen te nemen;
2. Het legitieme streven van autonomie en zelfbewustzijn vervangen naar de veilige luiheid van conformisme en passiviteit, en
3. Het idee valideren dat mannen er daadwerkelijk naar streven om te kunnen ontsnappen aan de absurde en wrede wereld waarin ze leven door zichzelf te verliezen in een hypnotische toestand van zelfgenoegzaamheid.

De notie van escapisme is vandaag nog belangrijker met de komst van online video games, 3D films en home theaters. De massa, is voortdurend op zoek naar het-neusje-van-de-zalm aan entertainment, en zullen hun toevlucht zoeken tot de duurste producten die alleen geproduceerd kunnen worden door de grootste mediaconcerns ter wereld. Deze producten bevatten zorgvuldig uitgekiende boodschappen en symbolen die niets meer en niets minder zijn dan onderhoudende propaganda. Het publiek werd ertoe opgeleid om te HOUDEN van de propaganda tot een niveau dat zij hun zuurverdiende geld uitgeven om eraan te kunnen worden blootgesteld. Propaganda (zowel in politieke, culturele en commerciële zin) is niet langer een dwangmaatregel of een vorm van gezaghebbende communicatie zoals we die vinden in dictaturen: het is uiteindelijk het synoniem van entertainment en plezier geworden.

“Met betrekking tot de propaganda, beoogden de vroege voorstanders van universele alfabetisering en een vrije pers slechts twee mogelijkheden: de propaganda zou waar kunnen zijn, of het zou niet waar kunnen zijn. Ze hadden niet voorzien wat er in feite gebeurde, vooral in onze westerse kapitalistische democratieën – de ontwikkeling van een grote massa communicatie-industrie, betreft in hoofdzaak niet het ware, noch het valse, maar het onwerkelijke, en is min of meer totaal irrelevant. In één woord, zij hebben geen rekening gehouden met de bijna oneindige honger van de mens naar afleiding”.
– Aldous Huxley, Voorwoord van: A Brave New World

Een enkel stuk van de media heeft vaak geen blijvend effect op de menselijke psyche. Massamedia, daarentegen, door haar alomtegenwoordige aard, creëert een leefomgeving waarin we op een dagelijkse basis evolueren. Het definieert de norm en sluit het ongewenste buiten. Op een zelfde wijze dragen paarden oogkleppen zodat ze alleen maar kunnen zien wat er zich vóór hen bevind, de massa’s kunnen alleen maar zien waar ze geacht worden te gaan.

“Het is de opkomst van de massamedia, die het gebruik van propaganda-technieken op een maatschappelijke schaal mogelijk maakt. De orkestratie van de pers, radio en televisie om een continue duurzame en totale omgeving te creëren, maakt de invloed van propaganda vrijwel onopgemerkt juist omdat het voor een constante omgeving zorgt. Massamedia vormt de essentiële schakel tussen het individu en de eisen van de technologische samenleving”.
– Jacques Ellul

Eén van de redenen dat de massamedia met succes de maatschappij heeft beïnvloedt is te wijten aan de grote hoeveelheid onderzoek naar cognitieve wetenschappen en de menselijke natuur die daarop toegepast is.

Manipulatie technieken

“Publiciteit is een doelbewuste poging om de publieke waarneming van een onderwerp te besturen. De onderwerpen voor publiciteit omvatten mensen (bijvoorbeeld, politici en kunstenaars), goederen en diensten, organisaties uit alle richtingen, en de werken van kunst of entertainment”.

De motivatie om producten en ideeën aan de massa’s te verkopen heeft geleid tot een ongekende hoeveelheid onderzoeken naar het menselijk gedrag en de menselijke psyche. Cognitieve wetenschappen, psychologie, sociologie, semiotiek, linguïstiek en andere aanverwante gebieden werden en worden nog steeds uitgebreid onderzocht door middel van goed gefinancierde studies.

“Geen enkele groep sociologen kan de ad-teams benaderen in het verzamelen en verwerken van de exploiteerbare sociale gegevens. De ad-teams hebben jaarlijks miljarden te besteden aan onderzoek en het testen van reacties, en hun producten zijn prachtige ophopingen van materiaal over de gedeelde ervaringen en gevoelens van de hele gemeenschap”.
– Marshal McLuhan, The Extensions of Man

De resultaten van deze studies worden toegepast in advertenties, films, muziek video’s en alle andere media om hen zo invloedrijk als het maar mogelijk is te maken. De aard van marketing is zeer berekend en wetenschappelijk omdat het zowel het individu als ook het collectieve bewustzijn moet bereiken. Onder de culturele producten met een flink budget, is een video nooit “gewoon maar een video,” Beelden, symbolen en betekenissen zijn strategisch geplaatst om een gewenst effect te genereren.

“Het is met kennis van de mens, zijn neigingen, zijn verlangens, zijn behoeften, zijn psychische mechanismen, zijn automatismen, evenals kennis van de sociale psychologie en de analytische psychologie dat de propaganda zijn technieken verfijnt”.
– Propagandes, Jacques Ellul (vrije vertaling)

De propaganda van vandaag maakt bijna nooit gebruik van rationele of logische argumenten. Het richt zich direct op de mens zijn meest primaire behoeften en instincten om een emotionele en irrationele respons te genereren. Als we altijd rationeel gedacht zouden hebben, hadden we waarschijnlijk 50% van wat we bezitten nooit gekocht. Baby’s en kinderen worden in de advertenties voortdurend gericht op vrouwen met een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat beelden van kinderen bij vrouwen een instinctieve behoefte ontsteken om te koesteren, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een sympathisch vooroordeel ten opzichte van de advertentie.

Vreemde oude 7up advertentie die gebruik maakt van de schattigheid van een baby

 

Seks is alomtegenwoordig in de massamedia, zodat het aantrekkelijk wordt en de kijker de aandacht houdt. Het verbind zich rechtstreeks met onze dierlijke behoefte om te fokken en te reproduceren, en wanneer eenmaal geactiveerd, kan dit instinct onmiddellijk een andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.

Subliminale perceptie

Wat als het bovenstaande bericht in staat zou zijn om direct het onderbewustzijn van de kijkers te bereiken, zonder dat de kijkers zelf ook maar beseffen wat er gebeurt? Dat is het doel van subliminale perceptie. De zinsnede “subliminale reclame” werd in 1957 bedacht door de Amerikaanse marktonderzoeker James Vicary, die zei dat hij bioscoopbezoekers zover kon krijgen om “Coca-Cola te drinken” en “popcorn te laten eten” door dergelijke berichten in zeer korte tijd over het scherm te laten flitsen die de kijkers niet eens zouden opmerken.

“subliminale perceptie is een weloverwogen proces dat gecreëerd werd door communicatie technici, waarbij je ontvangt en reageert op informatie en instructies zonder dat je jezelf bewust bent van de instructies”.
– Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten

Deze techniek wordt veelvuldig gebruikt in de commerciële handel en we weten allemaal dat seks goed verkoopt.

Hoewel sommige bronnen beweren dat subliminale reclame ineffectief of zelfs dat het een broodje-aap-verhaal zou zijn, bewijst het gedocumenteerde gebruik van deze techniek in de massamedia dat de makers ervan geloven in haar kracht. Recente studies hebben ook de doeltreffendheid ervan bewezen, en dan met name wanneer het bericht negatief is.

“Een team van het Universiteit College London, gefinancierd door de Wellcome Trust, vond dat het [subliminale perceptie] bijzonder goed was om negatieve gedachten in te prenten. Er werd veel gespeculeerd over de vraag of mensen emotionele informatie onbewust, bijvoorbeeld foto’s, gezichten en woorden konden verwerken”, zei professor Nilli Lavie, die het onderzoek leidde. We hebben aangetoond dat de mens de emotionele waarde van subliminale boodschappen kunnen waarnemen en hebben afdoende aangetoond dat de mens vatbaarder is voor de negatieve woorden”.
Bron

Een beroemd voorbeeld van subliminale boodschappen in politieke communicatie vinden we in de reclame van George Bush tegen Al Gore in 2000.

embedded by Embedded Video

Vlak nadat de naam van Gore wordt genoemd, vliegt het einde van het woord “bureaucraten” – “ratten” – voor een fractie van een seconde over het scherm.

De ontdekking van dit bedrog veroorzaakte heel wat opschudding en, zelfs als er geen wetten tegen subliminale boodschappen zijn in de VS, werd de advertentie toch uit de lucht gehaald.

Zoals te zien is in vele artikelen op The Vigiliant Citizen, worden subliminale en semi-subliminale boodschappen vaak gebruikt in films en muziekvideo’s om berichten en ideeën over te brengen naar de kijkers.

Desensibilisatie

In het verleden, wanneer er veranderingen aan de bevolking werden opgelegd, zouden ze de straat op zijn gegaan om te protesteren wat zelfs uit kon lopen tot rellen. De voornaamste reden voor deze tegenstrijdigheid was te wijten aan het feit dat de verandering duidelijk werd aangekondigd door de heersers en dus begrepen werd door de bevolking. Het gebeurde plotseling, en de gevolgen daarvan konden duidelijk worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vandaag de dag, wanneer de elite de behoefte hebben dat een deel van hun agenda door het publiek aanvaard moet worden, wordt het gedaan door desensibilisatie. De agenda, die in kan gaan tegen de publieke belangen, wordt langzaam, geleidelijk en herhaaldelijk aan de wereld voorgesteld door middel van films (door het probleem erin op te nemen), muziekvideo’s (die het cool en sexy maken) of het nieuws (die het presenteren als een oplossing voor de problemen van vandaag). Na de massa enkele jaren te hebben blootgesteld aan een bepaald agendapunt, presenteren de elite het concept openlijk aan de wereld en, als gevolg van de mentale programmering, wordt het begroet met een algemene onverschilligheid en wordt het passief geaccepteerd. Deze techniek is afkomstig uit de psychotherapie.

“De technieken van psychotherapie, die op grote schaal bedreven worden en geaccepteerd zijn als een middel om psychische stoornissen te genezen, zijn ook methodes om de mens mee te controleren. Ze kunnen systematisch worden gebruikt om de houding en het gedrag te beïnvloeden. Systematische desensitisatie is een methode die gebruikt wordt om angst te ontbinden, zodat de patiënt (het publiek) niet langer meer last heeft van een specifieke angst, een angst voor geweld bijvoorbeeld. […] Mensen passen zich aan angstwekkende situaties aan, als ze er maar lang genoeg aan blootgesteld worden”.
– Steven Jacobson, Mind Control in the United States

Voorspellende programmering vinden we vaak terug in de science fiction genre. Het presenteert een specifiek beeld van de toekomst – degene die gewenst is door de elite – totdat het uiteindelijk in de hoofden van de mens onvermijdelijk wordt. Een decennium geleden, werd het publiek gedesensibiliseerd voor oorlog tegen de Arabische wereld. Vandaag, wordt de bevolking geleidelijk aan blootgesteld aan het bestaan van “mind control”, van transhumanisme en van een Illuminati elite. Opgekomen uit de schaduw, vinden we deze begrippen nu overal in de populaire cultuur. Dit is wat Alice Bailey beschrijft als de “externalisering van de hiërarchie”: de verborgen heersers geven zich langzaam aan bloot.

Occulte symboliek in de popcultuur

– een film door de elite, voor de elite?

 

In tegenstelling tot de hierboven vermelde informatie, is documentatie over occulte symboliek nogal moeilijk te vinden. Dit zal niet als een verrassing komen, want de term ‘occulte’, betekent letterlijk ‘verborgen’. Het betekent ook “voorbehouden aan degenen met de kennis” aangezien het alleen meegedeeld wordt aan degenen die waardig worden geacht voor de kennis. Het wordt niet onderwezen op scholen, nog wordt het besproken in de media. En wordt dus als marginaal of zelfs belachelijk beschouwd door de algemene bevolking.

Occulte kennis wordt echter niet, als belachelijk beschouwd in de occulte kringen. Het wordt als tijdloos en heilig beschouwd. Er is een lange traditie van hermetische en occulte kennis die onderwezen wordt door geheime genootschappen afkomstig van de oude Egyptenaren, tot aan Oosterse-mystici, de Tempeliers en de hedendaagse vrijmetselaars. Zelfs indien de aard en diepte van deze kennis door de eeuwen heen hoogstwaarschijnlijk aangepast en veranderd werd, hielden de mysterie scholen hun belangrijkste kenmerken, welke zeer symbolisch, ritualistisch en metafysisch zijn. Deze kenmerken, welke een ingewikkeld onderdeel van de oude beschavingen vormden, werden volledig uit de moderne maatschappij geëvacueerd om vervangen te worden door het pragmatische materialisme. Om deze reden, zit er een belangrijk verschil van inzicht tussen de pragmatische gemiddelde persoon en de ritualistische gevestigde orde.

“Als deze innerlijke leer voor altijd geheim gehouden bleef voor de massa’s, voor wie een eenvoudigere code was bedacht, is het niet zeer waarschijnlijk dat de exponenten van elk aspect van de moderne beschaving – filosofisch, ethisch, religieus en wetenschappelijk – onwetend zijn over de ware betekenis van de theorieën en leerstellingen waarop hun overtuigingen gebouwd zijn? Hebben de kunsten en wetenschappen, die de race geërfd hebben van oudere volkeren, onder hun reële exterieur een mysterie verborgen zo groot, dat alleen de meest verlichte intellectueel de gewichtigheid ervan kan vatten? Dit is ongetwijfeld het geval”.
– Manly P. Hall, Secret Teachings of all Ages

De “eenvoudigere code” bedacht voor de massa zijn de georganiseerde religies. Het wordt nu de Tempel van de massamedia en predikt op een dagelijkse basis extreem materialisme, spirituele vacuosity? en een egocentrisch, individualistisch bestaan. Dit is precies het tegenovergestelde van de eigenschappen die nodig zijn om een werkelijk vrij individu te worden, zoals onderwezen door alle grote filosofische stromingen. Is een dom gemaakte bevolking gemakkelijker te bedriegen en te manipuleren?

“Deze blinde slaven werd verteld dat ze “vrij” en “hoog opgeleid” zijn, zelfs als ze achter borden marsheren zou dat ertoe leiden dat elke middeleeuwse boer gillend en in paniek van hen weg zou rennen – getroffen door terreur. De symbolen die de moderne mens omarmt met het naïeve vertrouwen van een kind staat voor het begrip van de traditionele boer uit de oudheid gelijk aan het lezen van een spandoek: ‘Deze kant uit voor je dood en slavernij'”.
– Michael A. Hoffman II, Secret Sosicieties and Psychological Warfare

Ter afsluiting

Dit artikel onderzocht de grote denkers op het gebied van de massamedia, de media machtsstructuur en de technieken die gebruikt worden om de massa te manipuleren. Ik denk dat deze informatie van vitaal belang is om het “waarom” te kunnen begrijpen in de besproken onderwerpen op Vigiliant Citizen. De “bevolking” (massa) versus “heersende klasse”, in vele artikelen tweedelig beschreven is geen “samenzweringstheorie” (nogmaals, ik haat dat woord), maar is een realiteit die duidelijk aangegeven wordt in de werken van enkele van de meest invloedrijkste mannen van de 20e eeuw.

Lippmann, Bernays en Lasswell hebben alle aangegeven dat het publiek niet in staat is om over hun eigen lot te beslissen, wat het inherente doel van de democratie is. In plaats daarvan, riepen zij op tot een cryptocracy, een verborgen overheid, een heersende klasse die verantwoordelijk is voor de “verwarde kudde”. Aangezien hun ideeën verder op de samenleving worden toegepast, wordt het steeds duidelijker dat een onwetende bevolking geen obstakel is waar de heersers mee te kampen hebben: “Het is iets dat WENSELIJK is” en, inderdaad, noodzakelijk om het totale leiderschap te kunnen verzekeren. Een onwetende bevolking weet niets over haar rechten, ze zijn niet op zoek naar een beter begrip van de problematiek en zijn niet betrokken bij de autoriteiten. Ze volgen gewoon de trends. De populaire cultuur richt zich op, en voed onwetendheid door voortdurend geestdodend entertainment te serveren en licht te werpen op gedegenereerde beroemdheden als afgoden. Vele mensen vragen me: “Is er een manier om dit te stoppen?” Ja, die is er. STOP MET HET GELOVEN VAN “HUN ONZIN” EN LEES EEN BOEK!

“Als een natie verwacht onwetend en vrij te zijn, verwacht het iets wat nooit was en nooit zal worden”. –         Thomas Jefferson

Blijf Waakzaam.

Klik hier om het Pdf boek Propaganda van Edward Bernays te downloaden

 

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=3571

 

 

Klik hier voor de andere delen uit de serie:
1234 6 78910 11

Dit bericht is geplaatst in Wees Waakzaam met de tags , , . Bookmark de permalink.

Één reactie op (WW 5) Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia

  1. Pingback: BOINNK!!! | Zéér interessante wetenswaardigheden!! T.a.v. het feit hoe wij als volk, als consument, als kijker, als burger als….enz. enz., worden gemanipuleerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *