(WW 10) – De verborgen hand, die de geschiedenis vormde

English version Click Here

De verborgen hand, die de geschiedenis vormde

(Vrij vertaald René Voogt)

Is de loop van de geschiedenis geregisseerd door een klein groepje mensen met gemeenschappelijke interesses Uit schilderijen en foto’s van de grote mannen van de afgelopen eeuwen blijkt dat er een rode draad loopt die hen met elkaar verbindt. Is het toeval dat velen van hen één van hun handen verborg toen ze poseerden voor een portret? Het lijkt onwaarschijnlijk. We kijken naar de maçonnieke oorsprong van de “verborgen hand” en de machtige mannen, die het teken in beroemde portretten gebruikten.

Stalin en Washington – twee tegengestelde ideologieën, één handgebaar

“Het denken van vandaag in de richting van een democratische staat van de wereld, is noch een nieuwe trend, noch een toevallige omstandigheid; het werk van het opzetten van de achtergrond van de kennis die nodig is voor de vaststelling van een verlichte democratie onder alle naties, wordt al vele honderden jaren uitgevoerd door geheime genootschappen”.
-Manly P. Hall, Secret Destiny of America

Zit er een verborgen kracht achter de gebeurtenissen in de wereld van de afgelopen eeuwen Zijn de val van de Europese monarchieën, het voortbrengen van de “Eeuw van de Verlichting” en ons pad naar een “wereld democratie” onderdeel van een groot plan wat geleid wordt door een “verborgen hand” Vóór de komst van de massamedia, waren portretten van hun leiders in majestueuze poses de enige artefacten die de mensen hadden. Hebben deze portretten een occulte betekenis?

Eén van deze poses is het “verbergen van de hand.” Ik herinner me dat mijn geschiedenis leraar probeerde uit te leggen waarom Napoleon vaak werd afgebeeld met één hand in zijn shirt. De gemeenschappelijke verklaringen liepen langs deze lijnen:

“Velen theorieën werden gepresenteerd, over waarom Napoleon traditioneel met één hand in zijn (heren) vest afgebeeld wordt. Sommige van deze theorieën zijn: hij had een maagzweer, hij draaide zijn horloge op, hij had een jeukende huidziekte, in zijn tijd was het onbeleefd om je handen in je zakken te houden, hij borstkanker had, hij een misvormde hand had, hij hield een geparfumeerd zakje, waar hij heimelijk aan snuffelde, en dat de schilders niet zo graag handen zouden schilderen”.
-Tom Holmberg

Tenzij alle personen besproken in dit artikel een maagzweer of misvormde handen hadden, moet het gebaar van het verbergen van je hand gewoon over een specifieke betekenis beschikken. En die heeft het. Het merendeel van deze mensen die dit teken gebruiken zijn bewezen (en vaak enthousiaste) leden van de vrijmetselarij. Gezien het grote belang van dit gebaar in maçonnieke rituelen en het feit dat bijna alle elite een deel van de vrijmetselarij waren of ervan wisten, is het simpelweg onmogelijk dat de regelmatige terugkeer van dit teken het gevolg kan zijn van toeval. De “verborgen hand” kun je, in feite, terug vinden in de rituelen van de “Koninklijke Boog Graden” van de vrijmetselarij, en de wereld leiders die dit teken gebruiken zeggen in feite subtiel tegen andere ingewijden van de Orde: “Dit is waar ik een deel van ben, dit is waar ik in geloof en dit is waar ik werkzaam voor ben”.

De Koninklijke Boog Graden

De Koninklijke Boog Graden (de 13e graad van de Schotse Rite of de 7e graad van de Yorkse Rite) staan ook bekend als de “Mason van het Geheim”. Van deze rang, daarvan wordt gezegd dat de ingewijden grote maçonnieke waarheden ontvangen.

“De leden van deze graad bestaan strikt uit metgezellen en zijn “gerechtigd tot een volledige uitleg van de mysteries van de Orde”; terwijl in de voorgaande Graden ze erkend werden door de gemeenschappelijke, vertrouwde benaming van broers, en in een toestand van diepe onwetendheid gehouden werden over het sublieme geheim, wat bekend gemaakt wordt in dit hoofdstuk. Dit komt overeen met de gewoonten van Pythagoras, die zijn leerlingen distingeerde. Na een proeftijd van vijf jaar, zoals eerder vermeld, werden ze toegelaten tot de aanwezigheid van de leraar, die zijn metgezellen bijeen riep, zodat ze vrij met hem konden spreken. Voorafgaand aan het verstrijken van die termijn leverde hij zijn instructies tot hen vanachter een scherm”.
-John Fellows, Fellows’s Inquiry into the Origin, History, and Purport of Freemasonry

“Als we de Koninklijke Boog doorgeven, ontvangen we een prachtige toename van kennis, en vinden dat alles perfect werd gemaakt; want dit is het ultra formidabele werk van de vrijmetselarij, en kan nooit overschreden worden door een menselijke instelling”.
-George Oliver, lectures on Freemasonry

Het is gedurende deze Graden dat de ingewijde de heilige naam van God leert.

“Deze Graad is onbeschrijflijk luchtiger, verheven, en belangrijker dan alle anderen die eraan vooraf gingen, en is, in feite de piek en perfectie van de Oude Vrijmetselarij. Het maakt indruk op onze geest in het zijn van een God, zonder het begin van dagen of het einde van jaren, het grote onbegrijpelijke Alpha en Omega, en herinnert ons aan de eerbied die het gevolg is van Zijn heilige Naam”.
-George Oliver, historical Landmarks

Deze heilige naam is Jahbulon, een combinatie van woorden wat “God” in het Syrisch, Chaldeeuwsch en Egyptische betekent.

“Jehovah. Van de variëteiten van deze heilige naam die in gebruik zijn bij de verschillende volkeren van de aarde, verdienen er drie de bijzondere aandacht van de Koninklijke Boog Masons:

 

1. JAH. Deze naam van God vind je terug in het 68e Psalm, vers 4.

 

2. Baal of BEL. Dit woord betekent heer, meester, of bezitter, en daarom werd die door vele volkeren uit het Oosten toegepast om de Heer van alle dingen, en de Meester van de wereld aan te duiden.

 

3. ON. Dit was de naam waarbij JEHOVA aanbeden werd onder de Egyptenaren”.
-Malcolm C. Duncan, Duncan`s Masonic Ritual and Monitor

Het initiatieritueel tot deze Graad speelt de terugkeer van de drie Meest Excellente vrijmetselaars naar Jeruzalem na, die in Babylon gevangen gehouden werden. Ik ga niet de hele ceremonie en de symboliek door, maar op één punt, wordt de ingewijde gevraagd om een geheim wachtwoord en een handgebaar te leren om door een reeks van sluiers te kunnen gaan. De volgende afbeelding toont het handteken dat benodigd is om door de tweede sluier te gaan, zoals gedocumenteerd in Duncan’s Masonic ritual and Monitor:

“Meester van de Tweede Sluier: “Je moet een Derde Excellente Meester zijn geweest, of je kon niet zover komen; maar verder kun je niet komen zonder mijn woord, merkteken en woord van vermaning. Mijn woorden zijn Sem, Japhet, en Adoniram; mijn teken is dit: (de hand op de borst), het is een imitatie van hetgeen gegeven werd door God aan Mozes, toen Hij hem beval om zijn hand op zijn boezem te houden, en, bij het uitspreken, werd het zo melaats als sneeuw. Mijn woord van vermaning is verklarend voor dit teken, en werd gevonden in de geschriften van Mozes, namelijk, het vierde hoofdstuk van Exodus”:

 

“En de Heer zei tot Mozes: Houdt nu uw hand op uw borst. En hij hield zijn hand op zijn borst; en toen hij hem terug haalde, zie hier, zijn hand was melaats als sneeuw”.
-Malcolm C. Duncan, Duncan’s Masonic ritual and Monitor

Zoals hierboven vermeld, blijkt dit handgebaar geïnspireerd te zijn door Exodus 4:6. In dit Bijbelse vers, staat het hart (“boezem/borst”) voor wat we zijn, en de hand voor wat we doen. Het kan dus geïnterpreteerd worden als: “Wat we zijn is wat we uiteindelijk doen”. De symbolische betekenis van dit gebaar zou kunnen verklaren waarom het zo veel gebruikt wordt door beroemde vrijmetselaars. De verborgen hand laat de andere ingewijden weten, dat de afgebeelde persoon, een onderdeel is van dit geheime broederschap en dat zijn acties geïnspireerd worden door de maçonnieke filosofie en hun geloof. Bovendien, is de hand die de acties uitvoert verborgen achter doek, wat symbolisch zou kunnen verwijzen naar de geheime aard van de acties van de Mason’s. Hier zijn enkele van de beroemde mannen die gebruik hebben gemaakt van dit hand-signaal.

Napoleon Bonaparte

Napoleon, een bekende Mason tijdens zijn studie aan de Tuileries, 1812

 

 

Napoleon Bonaparte (1769-1821) was een militair en politiek leider van Frankrijk wiens acties de Europese politiek vormden in de vroege 19e eeuw. Hij werd in het leger ingewijd in de Philadelphe Lodge in 1798. Zijn broers, Jozef, Lucian, Louis en Jerome, waren ook vrijmetselaars. Vijf van de zes leden van Napoleon’s Grote Raad van het Rijk waren vrijmetselaars, even als zes van de negen Officieren van het keizerrijk en 22 van de 30 Maarschalken van Frankrijk. Bonaparte vereniging met de vrijmetselarij werd altijd gebagatelliseerd in historische notulen. Maçonnieke onderzoeker J.E.S. Tuckett beschrijft de situatie:

“Het is vreemd dat het bewijs in het voordeel van de Grote Napoleon zijn lidmaatschap aan het maçonnieke broederschap nog nooit in detail werd onderzocht, want de zaak is er zeker één van belang, en – het zien van de opmerkelijke rol die een opmerkelijke man speelden in de zaken van Europa, op een moment waarin de Continentale Vrijmetselarij in chaos worstelde met het reguliere bestel – kon niet zijn zonder de belangrijke invloed van de maçonnieke geschiedenis”.

In zijn essay over Napoleon en de vrijmetselarij, claimt Tuckett:

“Er is onbetwistbaar bewijs dat Napoleon bekend was met de aard, de doelstellingen en de organisatie van de vrijmetselarij: die hij goedkeurde en gebruik van maakte om zijn eigen doeleinden te bevorderen”.
-J.E.S. Tuckett, Napoleon I and Freemasonry (bron)

Napoleon daarvan werd ook gezegd dat hij geholpen werd door occulte machten. In 1813 werd hij bij Leipzip verslagen en achter hem stond een “rariteitenkabinet” waarvan een Pruisische officier zijn “Book of Fate and Oraculum” ontdekte. Oorspronkelijk werd deze Oraculum in één van de Koninklijke tombes van Egypte ontdekt tijdens een Franse militaire expeditie in 1801. De keizer gaf de opdracht het manuscript te laten vertalen door een beroemde Duitse geleerde en antiquaar. Vanaf die tijd, was het Oraculum één van de meest gekoesterde bezittingen van Napoleon. Hij raadpleegde het voor vele aangelegenheden en er wordt van gezegd dat het “een stimulans gevormd heeft voor zijn meest speculatieve en meest succesvolle ondernemingen”.

Karl Marx

Karl Marx staat tegenwoordig bekend als de grondlegger van het moderne communisme. Ondanks het feit dat het door sommige vrijmetselaars ontkend wordt, wordt gezegd dat Marx een 32ste Graad Grootoosten Vrijmetselaar was. Marx werd de woordvoerder van de atheïsten en de socialistische beweging van Europa. Hij was van plan de monarchie te vervanging met socialistische republieken, met als volgende stap de conversie naar communistische republieken.

George Washington

George Washington was één van de Grondleggers van de Verenigde Staten en wordt beschouwd als de “belangrijkste Amerikaanse Mason”. Charles Willson Pealed produceerde dit schilderij toen Washington 52 jaar oud was. Let op de positie van Washington`s voeten: ze vormen een rechthoek/winkelhaak. De positie van de voeten zijn van het grootste belang in maçonnieke symboliek. Vergelijk dit met dit fragment uit: Duncan’s ritual Monitor:

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart wordt als één van de meest productieve en invloedrijkste componisten van muziek ooit beschouwd. Hij was ook een vrijmetselaar en werd op 14 december 1784 ingewijd in de Oostenrijkse loge “Zur Zur Wohltatigkeit”. Mozart’s creaties hadden vaak belangrijke maçonnieke elementen opgenomen. De opera “The Magic Flute” was hoofdzakelijk gebaseerd op de maçonnieke principes.

De muziek van de Vrijmetselaars bevat muzikale zinnen en vormen die specifieke semiotische betekenissen met zich dragen. Bijvoorbeeld, de maçonnieke initiatie ceremonie begon met dat de kandidaat drie keer op de deur moest kloppen om toegang te vragen. Dit wordt muzikaal uitgedrukt als een stippellijn figuur: wat betekent. Bijvoorbeeld, de

Deze afbeelding verschijnt in Mozarts opera: The Magic Flute in the overture, wat de opening van een maçonnieke initiatie suggereert”.
– Katherine Thompson, The masonic Thread in Mozart

De muzikale progressie van The Magic Flute was gebaseerd op de Gulden Snede (1,6180 …), de evenredigheid van alles wat als Goddelijk wordt beschouwd door de mysteriescholen.

Hier zijn composities van Mozart voor het gebruik in vrijmetselaarsloges:

* Lied (song) “Gesellenreise, voor gebruik bij de installatie van nieuwe gezellen”
* Cantate voor tenor en mannenkoor Die Maurerfreude (“Mason’s Vreugde”)
* Maçonnieke Begrafenis Muziek (Maurerische Trauermusik)
* Twee nummers voor de viering of opening van “Zur Neugekrönten Hoffnung”
* Cantate voor tenor en piano, Die ihr sterven unermesslichen Weltalls Schöpfer Ehrt
* De Kleine Maçonnieke Cantata (Kleine Freimaurer-Kantate), getiteld Laut verkünde unsere Freude, voor solisten, mannenkoor en orkest

Marquis de Lafayette

Marquis de Lafayette was een 33e graad vrijmetselaar. Volgens Willam R. Denslow`s 10.000 Famous Freemasons, was Lafayette een Franse militaire officier die Generaal was in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en een leider van de Nationale Garde tijdens de bloedige Franse Revolutie. Lafayette werd ook een onbezoldigd Groot Commandant van de Hoge Raad van New York. Meer dan 75 maçonnieke instanties in de VS zijn naar hem vernoemd, waaronder 39 loges, 18 agentschappen, 4 gemeenteraden, 4 commanderijen, en 7 Schotse Rite organen.

Salomon Rothschild

Salomon Rothschild was de grondlegger van de Weense tak van de prominente “Mayer Amschel Rothschild familie”. De machtigste familie in de wereld die een grote invloed hebben gehad op het beleid van Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. De Rothschilds zijn ook de belangrijkste spelers achter de oprichting van het Zionisme en de staat Israël.

De macht van de Rothschilds ging ver buiten de grenzen van de vrijmetselaarsloge. Er wordt gezegd dat zij een deel van de (satanische) 13 “Illuminati Bloedlijnen” zijn. Een analyse van het recent gebouwde Hooggerechtshof van Israël (zie hier het artikel) bevestigt dat de Rothschild’s de maçonnieke symboliek omarmen.

Simon Bolivar

Bekend als “El Libertador ‘(de Bevrijder), wordt Bolivar beschouwd als de”George Washington van Zuid-Amerika”. Hij trad tot de Vrijmetselarij in Cadiz, Spanje, en ontving de Graden voor de Schotse Rite in Parijs en werd geridderd in de commanderij van de Tempeliers in Frankrijk in 1807. Bolivar stichtte en diende als Meester van de “Protectora de las Vertudes Loge” nummer 1 in Venezuela. Het land Bolivia werd naar hem vernoemd. Bolivar diende ook als president van Colombia, Peru en Bolivia in de jaren van 1820. Hij behoorde tot de Orde en de “Liberty Loge” nr. 2 in Peru.

Merk in de bovenstaande afbeelding de positie van zijn voeten op (rechthoek/winkelhaak) en het schaakbordpatroon van de vloer, ook van de vrijmetselarij. Zijn houding zou geïnspireerd kunnen zijn door de “ridders van de Christelijke Graden zoals hieronder weergegeven wordt uit Richardson`s Monitor of Freemasonry:

Jozef Stalin

Stalin’s terreur bewind in de Sovjet-Unie leidde tot de dood van miljoenen van zijn eigen landgenoten. Hij wordt vaak afgebeeld in foto’s waarbij hij gebruik maakt van het verborgen hand gebaar. Er zijn geen officiële documenten gevonden die aantonen dat Stalin ingewijd was in de Vrijmetselarij. Natuurlijk, dictators zoals Stalin controleerde streng alle informatie betreffende zichzelf en hun affaires, waardoor het moeilijk is om het op de één of andere manier te bewijzen. Het verbergen van zijn hand echter, geeft ons een aanwijzing voor zijn eventuele trouw aan een occult broederschap.

Na in 1940 te zijn dood geschoten, werd de jonge man rechts uit de foto
weggewerkt door Stalin’s mensen.

 

 

Conclusie

Zoals hierboven te zien was, hebben uw leiders met behulp van het “verborgen hand ‘gebaar een grote invloed gehad op de wereld geschiedenis, en vele van hen waren een bevestigd vrijmetselaar. Dit gebaar is een overduidelijk en toch een grotendeels over het hoofd gezien detail welke verwijst naar leiders die de occulte filosofie omarmen. Door het begrijpen van dit feit en door herkenning van de enorme invloed die deze leiders hadden op het verloop van de geschiedenis, kunnen we langzaam aan beginnen te beseffen dat er een stille kracht werkzaam is die op dit moment de wereld in de richting van een internationale democratie drijft.

Leden van deze broederschappen zouden verschillende meningen kunnen hebben gehandhaafd en kunnen zelfs gehandeld hebben op grond van verschillende facties (communisme versus kapitalisme), maar de fundamentele filosofie, overtuigingen en de uiteindelijke doelen zijn nog steeds hetzelfde: de komst van een “Tijdperk van Rede en Verlichting”. Natuurlijk, is elke serieuze onderzoeker zich al bewust van de rol van de vrijmetselarij in de ontplooiing van de wereldgeschiedenis. Het “verborgen hand gebaar”, zo vaak gebruikt door historische figuren is simpelweg de uiterlijke expressie van dit weinig bekende feit. Zoals Confucius zei, Tekens en symbolen regeren de wereld, geen woorden, noch wetten. De woorden van deze mensen en het beleid zullen uiteindelijk verdraaid en vergeten worden, maar hun imago zal voort blijven bestaan tot in de eeuwigheid.

Blijf Waakzaam.

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/the-hidden-hand-that-changed-history/

Klik hier voor de andere delen uit de serie:
12345 6 78911

Dit bericht is geplaatst in Wees Waakzaam met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Één reactie op (WW 10) – De verborgen hand, die de geschiedenis vormde

  1. Pingback: BOINNK!!! | Zéér interessante wetenswaardigheden!! T.a.v. het feit hoe wij als volk, als consument, als kijker, als burger als….enz. enz., worden gemanipuleerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *