EK 1 – De occulte betekenis: van Prinses Diana’s dood en herdenk tekens

EK 1 -De occulte betekenis: van Prinses Diana’s dood en herdenk tekens

English version, follow the link under the article

(Vrij vertaald René Voogt)

Waarom noemde Elton John Lady Di “England’s Rose”? Was het gewoon omdat ze mooi was of juist omdat de roos een diepe occulte betekenis heeft? Dit artikel verkent de talloze occulte symbolen die gebruikt worden in de monumenten ter nagedachtenis van Diana. Onder occultisten, was Diana niet zomaar een prinses, zij vertegenwoordigde een Vrouwelijke Heiligheid.

Lady Diana werd door de media vaak beschouwd als de “Prinses van het Volk”. Liefdevol, zorgzaam en mooi, zij bezat alle eigenschappen om onderworpen te worden aan afgoderij. En dat werd ze. Beelden van haar waar ze zorg droeg voor arme kinderen in Afrika of waar ze zich uitsprak tegen landmijnen verstomde het voorstellingsvermogen van de hele wereld. Time Magazine zei over haar:

“Diana was mooi, met een fris Engels gezicht, en was een persoon die hield van de buiten lucht. Ze gebruikte haar grote blauwe ogen zoveel mogelijk, om de harten van mannen en vrouwen te doen smelten door uiting van haar volledige kwetsbaarheid. Diana’s ogen, net als die van Marilyn Monroe, bevatte een boodschap die niet gericht was tot een enkel individu, maar tot de wereld in het algemeen. Doe me aub geen pijn, leken ze te zeggen. Ze keken vaak alsof ze op het randje van “het in tranen uitbarsten” stonden, op een wijze als de volks afbeeldingen van de Maagd Maria”.

Net als de Maagd Maria, had Diana (en heeft nog steeds) legioenen volgelingen die haar aanbaden, en haar een natuurlijke moederlijke energie gaven. Met andere woorden, zij lijkt de bijna inherente behoefte in een mens te vervullen voor het aanbidden van een vrouwelijke Godin, gever van het leven en gevuld met mededogen. De media is een belangrijk sleutel figuur geweest in de totstandkoming van dit icoon door het documenteren van elk detail van haar sprookjeshuwelijk, haar bewogen huwelijk, haar humanitaire activiteiten, en uiteindelijk haar vroegtijdige dood. Werd Diana verkozen om een soort van “moderne Godin” te worden om uiteindelijk te worden (op)geofferd, in overeenstemming met de oude Heidense praktijken? Dit kon weleens belachelijk klinken voor de gemiddelde onderzoekende lezer, maar niet voor de kenners van de occulte praktijken van s`wereld`s elite. Bovendien zijn er tal van aanwijzingen en symbolen geplaatst door deze groep om op een subtiele wijze het occulte karakter van de dood van Lady Di te herdenken. We zullen niet ingaan op de details omtrent haar moord, omdat er vele sites en boeken te vinden zijn die dit thema al bespreken. We zullen ons richten op de symbolen die omgeven zijn rond de gebeurtenissen van haar dood en de herdenktekens, welke de handtekening vormt van de occulte elite. Deze zijn voor iedereen openlijk zichtbaar, doch alleen herkenbaar voor degenen die “ogen hebben om te zien en oren hebben om mee te luisteren”.

Diana werd verheven tot het niveau van Godin om zelf het voorwerp van een ritueel offer te worden. Deze praktijk werd zorgvuldig uitgedacht door een geheime groep verlichte personen, waar vaak naar gerefereerd wordt als de “Illuminati”. Het omvat wereldleiders, zoals de Britse monarchie en zij staan bekend om hun bedrevenheid in donkere occulte rituelen. Als je moeite hebt om dit te geloven, bedenk dan dat de nazi’s minder dan 60 jaar geleden in hun volle kracht waren, waarbij ze overal het esoterische symbool van de swastika weergaven, waarbij massale occulte rituelen georganiseerd werden om de Heidense Germaanse beeldvorm terug te laten keren.

Diana de Godin

In de Romeinse mythologie, was Diana de Godin van de natuur, de bevalling, de jacht, en beschermer van de zwakken. Ze is het equivalent van de Griekse Godin Artemis en vertegenwoordigt de Vrouwelijke Heiligheid, het vrouwelijke aspect van goddelijkheid. Prinses Diana droeg dezelfde attributen door beschermer te zijn voor het milieu, zorg te dragen voor de zwakkeren tijdens haar missies in derde wereld landen en door het baren van de toekomstige erfgenamen van de troon van Engeland. Vooral “Eiken bossen” waren heilig voor de Godin Diana. In de Romeinse tijd, waren Diana`s bosschage en heiligdom altijd in de buitenlucht, buiten de grenzen van de stad. Dergelijke verborgen tempels vinden we terug in heel Europa. Om tot gelijkenis te komen met de Godin die haar naam droeg, werd Lady Di in een bos in haar woonplaats begraven (hier later meer over). De Godin Diana wordt zeer vaak afgebeeld met herten en duiven in haar directe omgeving.

Het vrouwelijke principe wordt vaak vertegenwoordigd door de maan, waar de maan Godin het tegengestelde is van de zonnegod. De vrouwelijke energie wordt ook vaak geassocieerd met de planeet Venus, en wordt vertegenwoordigd in de symboliek door een bloem met vijf kroon bladderen – de roos. De Godin verschijnt onmiskenbaar in alle religies, zelfs in het Christendom als de Maagd Maria. Deze symbolen representeren het bestaan van de vrouwelijke Godheid sinds de prehistorie, en werden bewaard en verspreid door Heidense mysteries en door de mystieke Joods-Christelijke leer. Studenten van vandaag uit het occulte kunnen deze symbolen gemakkelijk herkennen en interpreteren. Later zullen we uitleggen hoe ze gebruikt werden om Lady Di te associëren met het concept van Vrouwelijke Heiligheid.

De Pont d’Alma-tunnel, de offerplaats

Zoals u wellicht weet, stierf Prinses Diana tijdens een “ongeval” met haar limousine in de Pont d’Alma tunnel in Parijs. Haar voertuig werd vermoedelijk achtervolgd door paparazzi, die de oorzaak ervan waren dat de wereld-klasse chauffeur de controle over het stuur verloor mede door zijn beschonken toestand na het nuttigen van een aantal glazen alcohol. We zouden dagenlang kunnen discuteren over de verschillende theorieën betreffende deze gebeurtenissen, maar dit is niet de bedoeling van dit artikel. De waarheid, ligt verborgen in de symbolen die geplaatst zijn met de bedoeling dat ze alleen herkent zullen worden door de ingewijden. Eén daarvan vinden we terug op de daadwerkelijke plek waar Diana het leven verloor, de Pont d’Alma-tunnel.

De stad Parijs werd gebouwd door de Merovingiërs, een middeleeuwse dynastie die Frankrijk generaties lang hebben geregeerd. Voordat het geconverteerd werd naar het Christendom, was de religie van de Merovingiërs een mysterieuze zijtak van het Heidendom.

“… de Merovingische koningen, van hun stichter Merovee van Clovis (die het Christendom in 496 bekeerde) waren ‘Heidense koningen van de cultus van Diana’.”
-Clive Prince, The Templar Revelation

De Pont d’Alma tunnel was een heilige plaats gewijd aan de Maan Godin Diana, welke ze in die tijd gebruikte om rituele offers te volbrengen. Tijdens deze plechtigheden was het van het grootste belang dat het geofferde slachtoffer overleed in de ondergrondse tempel. De moord op Diana was een heruitvoering van deze oude Heidense traditie. Kort nadat Diana vermoord werd, schreef Rayelan Allan (een onderzoeker van de esoterische geschiedenis sinds de vroege jaren `70, en getrouwd geweest met Gunther Russbacher, een under cover CIA / ONI operatief) een artikel genaamd “Diana, Koningin van de Hemel”. Het artikel werd door tal van kranten opgepikt in de Verenigde Staten en Europa. Verschillende auteurs die boeken schreven over de dood van prinses Diana gebruikten het artikel van Rayelan als referentie. Echter, begreep niemand de volledige diepere betekenis van het artikel. Daarom besloot Rayelan het uit te breiden tot een boek. Het boek bevestigt, dat het gebied van de Pont d’Alma in pre-Christelijke tijden de locatie van een Heidense tempel was van de Godin Diana, en fungeerde als een directe poort naar de hemel. Indachtig dit vangnet, werd de plaats gekozen door Merovingische Koningen (AD500-751) om hun duels uit te vechten, zodat de verliezer rechtstreeks naar het paradijs zou vertrekken. “Pont” betekend “brug”, en “Alma” betekent “ziel” en voor de Merovingiërs, was die plek letterlijk een brug over “de rivier van zielen”. Dus, Pont de l’Alma, de plek van het (vermeende) ongeval waar prinses Diana vermoord werd, betekent “Brug van de ziel”.

De Herdenkingsvlam van Pont d’Alma

Als je een beetje bekend bent met occulte symboliek, dan zal een vlam bevestigt op een zwart pentagram je alarmbellen doen laten rinkelen. De fakkel (vlam) is het ultieme symbool van de verlichte (mensen die de geheime kennis van de occulte orde verworven hebben). Deze fakkel is een exacte replica van de fakkel die gedragen wordt door het Vrijheidsbeeld, en werd in 1989 op de tunnel geplaatst als een geschenk. Dus dit werd niet geplaatst als eerbetoon aan prinses Diana, maar werd, na verloop van tijd, het on-officiële monument. De fakkel heeft deze status bereikt vanwege de locatie, en staat bovenop de Pont d’Alma-tunnel. Na het ongeval en de dood van Diana, werden er verscheidene gedenkschriften en bloemen gelegd, om de algemene bevolking te stimuleren deze occulte mijlpaal te aanvaarden als gedenkteken voor Diana. Sommigen zeggen zelfs dat deze toorts expres en met een doel geplaatst werd als indicator voor de locatie van deze geplande moord. Wat het ook zal zijn, het symbool van “de toorts” of “de eeuwige vlam” worden ook gebruikt bij andere hoog geprofileerde moorden, zoals de grafsteen van JFK (John F. Kennedy – vermoorde president 1963).

 

Lady Di Gedenktekens en Rozen Symboliek

Gelegen in Londen, Engeland, vinden we het park dat gewijd is aan Prinses Diana en omvat een ovaalvormige fontein en een heiligdom. Het belangrijkste symbool bevind zich echter op de vloer:

We zien hier Diana vertegenwoordigd door vijf kroonbladeren (roos), het klassieke occulte symbool om vrouwelijke energie te vertegenwoordigen. Hier is wat Wikipedia erover zegt:

“De ganzerik (van het Franse, vijfde-deel) is een roos met vijf kroonblaadjes afkomstig uit de Christelijke symboliek uit de Middeleeuwen. De vijf-bladige roos vind je vaak aangebracht op de toppen van Gotische bogen, de vesica pisces (blaas van een vis) gevormde doorgangen en ramen daarvan wordt gedacht dat het de baarmoeder van Maria representeert. Sommige historici speculeren er zelfs over dat de roos in de Gotische architectuur een geheim symbool van het vrouwelijke principe vertegenwoordigt, en is maar één van een veelheid aan hermetische symbolen die we in deze kerken terug kunnen vinden. Het symbool zelf dateert uit de Romeinse tijd, waar het “De Roos van Venus” genoemd werd. “De roos, met zijn karakteristieke gevormde vijf kroonblaadjes imiteert het pad van het pentagram getrokken door de planeet Venus aan de nachthemel. Dit, in combinatie met de natuurlijke schoonheid van de bloem, maakt het een vanzelfsprekend symbool voor een Godin van de liefde”.

De vijf-bladderige bloem, de roos, de vijfpuntige ster, de maan en Venus vertegenwoordigen beide het vrouwelijke principe, wanneer we de occulte symboliek bestuderen. Het enorme rozenvenster van de Notre-Dame van Chartres in Parijs vertegenwoordigt de Maagd Maria (Notre-Dame betekent “Onze-Lieve-Vrouw”). Het symbool van de planeet Venus () wordt ook gebruikt om het vrouwelijk geslacht te vertegenwoordigen. De maan wordt ook geassocieerd met het vrouwelijke principe, omdat het het licht van de zon absorbeert en omdat het effect heeft op de getijden van het water (vochtigheid = vrouwelijkheid). Deze verbindingen bestaan al sinds het begin van de tijd en zijn afkomstig uit het oude Heidendom.

Er is een schaamteloze poging gaande om prinses Diana te associëren met de symbolen van een vrouwelijke Godheid, door middel van de symbolen die gebruikt worden om haar leven te herdenken. De roos wordt gebruikt in tal van gevallen om Diana te vertegenwoordigen:

Herdenkingsmunt van de Koninklijke Munt:

Herdenkingstuin in Parijs

14 februari 2001 – Parijs, Frankrijk (CNN) – Een tuin gewijd ter nagedachtenis aan de Britse prinses Diana werd in Parijs officieel geopend. Franse ambtenaren zeggen dat de bloembeden – het officiële Franse herdenkingsteken voor prinses Diana – uiteindelijk uit zal groeien, tot een plek voor kinderen om te leren over bloemen, planten, en groenten, en waar ze respect op kunnen brengen voor het milieu. Maar critici verachten het project, wat uiteengezet werd op een binnenplaats van een school en geridderd werd tot “1.000 vierkante meter prei” “Door middel van deze plek wil ik een vrouw eren wiens edelmoedige hart een diepe voorliefde vertoonde voor de natuur en menselijke relaties, en dan met name voor kinderen”, zei de burgemeester van Parijs Jean Tiberi toen hij de tuin woensdag opende.

Diana – de voormalige echtgenote van Prins Charles de erfgenaam van de troon van Groot-Brittannië – overleed in Parijs in augustus 1997. Ze zat in een auto die met hoge snelheid verongelukte terwijl ze achtervolgd werden door paparazzi. Haar metgezel, Dodi Fayed en hun chauffeur, Henri Paul, vonden ook de dood. Maar Diana’s naam is de enige naam die vermeld wordt op een gedenkplaat buiten de Herdenkingstuin, in de centrale wijk Marais. Een gemeenteraadslid klaagde zelfs, dat de prinses veel meer eerbetoon verdiende dan een ‘vegetarische moestuin”. Maar, Britse ambtenaren stemden enthousiast in met de keuze van deze plek. “Er kon geen betere plek zijn dan deze tuin ter nagedachtenis aan haar, waar jonge kinderen spelen en kunnen leren over de natuur,” zei Michael Jay, ambassadeur van Groot-Brittannië in Frankrijk.

Herdenking`s Medaillon

 

 

 

 

Dus de associatie van prinses Diana`s nagedachtenis met de roos, het occulte symbool van een vrouwelijke Godin wordt tot vervelens toe gebruikt. Misschien is dit de reden waarom Elton John Lady Di omdoopte tot “England’s rose”. Voor een normaal denkend mens, zijn dergelijke associaties totaal onbeduidend, maar voor de ingewijden van het occulte, is de symboliek ALLES.

Diana’s laatste rust plaats

Het oorspronkelijke plan voor Diana was om begraven te worden in de grafkelder van de lokale kerk in Groot-Brington, maar dit werd veranderd door haar broer, Earl Spencer. Hij zei dat hij bezorgd was over de veiligheid en beveiliging, en wilde dat zijn zus begraven werd op een plek waar haar graf bekeken en naar behoren in privésfeer bezocht kon worden door haar beide zonen. In werkelijkheid, werd Diana begraven in een bos om haar gelijkenis met de Godin Diana te voltooien. De feitelijke plaats waar ze begraven werd, is op een eiland in een grote plas bekend als “The Oval” (het ovaal) in de pleziertuin van Althorp Park (vinden we hier enig verband met de “ovale fontein” in het herdenkingspark van Lady Di?). In de buurt vinden we een arboretum (oude botanische tuin), waar bomen geplant werden door Prins William en prins Harry, de andere leden van haar familie en de prinses zelf. Hier zijn foto’s van haar begraafplaats.

Let op de brandende fakkel op haar grafsteen. De begraafplaats van Diana legt haar vereniging met de oude Godin Diana, die vereerd werd in een afgelegen bosschage buiten de bevolkte gebieden vast in Beton.

Memorial bij Harrod’s Store

 

 

Dit is het 1e monument gewijd aan het ongelukkige echtpaar, afgebeeld bij Harrods – een groot warenhuis in Londen. De winkel blijkt toevallig ook eigendom van Dodi`s vader te zijn. De symboliek hier is zeer esoterische en betekenisvol, en verdient zeker een diepgaande analyse.

De yoni (vrouwelijke genitaliën) en fallus (mannelijk genitaliën) werden door bijna alle oudere volkeren vereerd als passende symbolen voor de scheppende kracht van God. De Tuin van Eden, de Ark, de Poort van de Tempel, de sluier van de mysteriën, de vesica piscis of ovale nimbus (stralenkrans), en de Heilige Graal zijn belangrijke yonic symbolen, de piramide, de obelisk, de kegel, de kaars, de toren, de Keltische monoliet, de torenspits, de campanile (torenklok), de meiboom en de Heilige Speer staan symbolisch voor de fallus.

-Manly P. Hall

Ten eerste zien we foto’s van Lady Diana en Dodi Al-Fayed in twee in elkaar grijpende cirkels. In het occultisme, is de naam voor deze twee in elkaar grijpende cirkels “vesica Piscis” en vertegenwoordigt de vrouwelijke energie. John Yarker interpreteert dit oeroude symbool in zijn boek “The Arcane schools”:

De Vesica Piscis, twee met elkaar verbonden cirkels, staat ook bekend als “de Yoni”. De naam “yoni”verwijst naar het middelste gedeelte van de in elkaar grijpende cirkels, het is afgeleid van het Sanskriet en betekent “Goddelijke passage”. Dat de yoni vrouwelijk is, moet zodanig bekeken worden dat de Goddelijke passage een correlatie vormt met sex, ofwel de mannelijk / vrouwelijk Vereniging. Het is deze correlatie, en haar relatie tot de wedergeboorte en regeneratie, dat een fundamentele waarheid blijft in de kern van de occulte structurele grondslag.

Het spitse ovaal is een universeel symbool voor een Vrouwelijke Godheid en in deze context is de vesica piscis de Vulva van de Godin, omringd door de halve toenemende wassende maan. Dit is wederom een krachtig symbool om prinses Diana te associëren met het principe van Vrouwelijke Godheid. De “vesica piscis” werd gebruikt door de Oude Heidenen, om de Godin Venus te vertegenwoordigen en vond je terug in kerkgebouwen.

Op de foto hieronder vinden we een piramide met een sluitsteen geflankeerd door twee kaarsen (pijlers). Kijk goed binnenin de piramide:

Het bevat het wijnglas – nog steeds met sporen van lippenstift – gebruikt door Lady Di tijdens haar laatste avondmaal. Het symbool van de lege vaas in de piramide is weer zo`n krachtig icoon dat de eenheid van de mannelijke en vrouwelijke principes vertegenwoordigt. Het wijnglas draagt dezelfde betekenis als “de Heilige Graal”: de vrouwelijke heiligheid.

Welke vrouwelijke symbolen vinden we nog meer buiten de afgebeelde foedraal, en de heilige baarmoeder? In patriarchale tijden, sprak de legende van de Graal met de diepere delen van onze ziel in een archetypische zoektocht naar de vrouwelijke aspecten van Goddelijkheid.

In de wat meer abstracte symboliek, vertegenwoordigt een driehoek met de punt naar boven de fallus en mannelijkheid, terwijl een driehoek met de punt naar beneden de vagina, de baarmoeder, de houder en vrouwelijkheid vertegenwoordigt. Daarom hebben we in dit gedenkteken een vrouwelijk symbool binnen een fallussymbool. De Godin Diana verbind zich met het mannelijke – Dodi. Deze vereniging wordt nogmaals vertegenwoordigd door de verlovingsring (gegeven door Dodi de nacht vóór hun dood) welke onder het wijnglas geplaatst is.

Gedenkteken bij Harrods

Dit bronzen beeld is uitermate vreemd. Als de officiële doodsoorzaak van Diana en Dodi een auto-ongeluk was, waarom staat er dan ‘onschuldige slachtoffers”? Waar waren zij dan het slachtoffer van? Dronken rijden? Of wordt hier bedoelt dat ze onschuldige slachtoffers waren van een ziek occult ritueel? Dat is waarschijnlijker. Merk de dode vogel onder Dodi’s voet op. Wat zou het vertegenwoordigen?

Ter afsluiting

Wat is het doel om Diana te veredelen tot het niveau van Godin door middel van mystieke symboliek? Tal van theorieën stellen dat één van de zonen van Diana uiteindelijk de meervoudig voorspelde Antichrist zal worden. Maken we hier Diana de Maagd Maria van de Antichrist? Is de moord op Diana, de “Maangodin” het antwoord op de moord van JFK, de dood van de “Zone God”? Werd ze onderdeel van een bloed ritueel door de Koninklijke status van haar familie`s stamboom? Is de Koningin van Engeland waarachtig een reptielachtig wezen dat zich om kan vormen tot een 6 meter grote hagedis? U kunt naar één van deze theorieën Googlen en u zult meer artikelen vinden dan u lezen kunt. Ik heb er geen enkel bewijs van, dus ik zal hier geen uitsluitsel over geven. Eén ding is zeker, symbolen liegen niet. Diana werd omgeven door de machtigste mensen van de wereld, en al deze mensen hebben een diepe kennis van het occulte. Ingewijden zijn zich volledig bewust van het feit dat symboliek de enige echte taal van de mensheid is en dat het alleen begrepen kan worden door degenen die het waardig zijn (de verlichten). Diana’s gedenktekens zijn overladen met flagrante symboliek, die alle naar hetzelfde concept van de vrouwelijke Godheid verwijzen. De gepresenteerde symbolen in dit artikel zijn niet bestemd voor de gemiddelde bevolking, die nog steeds denken dat Diana overleed door een auto-ongeluk. Deze esoterische codes dienen het doel van de elite, die hun rituelen uitvoeren volgens de geheime kennis waarover zij beschikken.

Dit artikel heeft zeer summier een aantal zeer diepe en ingewikkelde symbolen behandeld, die elk nog verder onderzocht kunnen worden. Als u niet bekend bent met de begrippen die hier besproken werden, doe jezelf een plezier, en leer de taal van de heersers.

Blijf waakzaam.

Hier vind u de andere delen uit deze mini serie:
23456

Originele artikel:
http://vigilantcitizen.com/?p=503

Diana een offer van de Illuminati (ondertiteld)

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

embedded by Embedded Video

Facts about the family of Windsor

embedded by Embedded Video

Dit bericht is geplaatst in Prinses Diana - Prins William met de tags , , , . Bookmark de permalink.

2 reacties op EK 1 – De occulte betekenis: van Prinses Diana’s dood en herdenk tekens

  1. Theo Gevelaar 77 jaar schreef:

    Na 20 jaren maakt het verhaal van U nog een heel grote indruk op mij
    vooral nu nadat mijn lieve vrouw Finy op 14 januari 2017 thuis is
    overleden er niet meer is. Heel veel dank voor het mooie verhaal.

  2. Pingback: Inhoudsopgave | RikClay's Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *