ESM, de nieuwe Europese dictator

Code ROOD

ESM, de nieuwe Europese dictator

Wat is dit voor een onzin?
Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabilitieits Mechanisme.

 

TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)
http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf

embedded by Embedded Video

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.

Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet allemaal besluiten doorgejast zijn om deze ESM “mogelijk” te maken.

Ik weet zeker, dat als politici in Nederland een club op zouden willen richten, die de staatskas leeg zou mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen.

Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren!!!

Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Die verdragswijziging komt op 25 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: “De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel te bewaren.” Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de euro-zone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.

Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag.

Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.

Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011.

Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2.100 euro per euro-burger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.

Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken.

Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse burgers wakker werden.

Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protest-mails en brieven moeten te sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken is dan funest.

Als je over internationale contacten beschikt, stuur hen dan ook informatie toe. In de meeste euro landen is er nog niets of bijna niets over bekend.

Wanneer een dictator eenmaal op zijn zetel zit, dan krijg je hem er de eerste dertig jaar niet meer van af. Dat willen we onze kinderen toch niet aan doen?

Foto’s voor het nageslacht
Fotosessie van de mensen, aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de souvereine democratiën in Europa.

Link naar de fotosessie

Voor Nederland is een petitie in gang gezet: “Geen ESM verdrag” op www.geenesmverdrag.petities.nl

Stuur svp links naar artikelen over het ESM-verdag aan CourtFool@orange.nl Bij voorbaat dank.
Gebruik van deze video en kopiëren van bovenstaande tekst naar andere sites is aanbevolen.
Ondertitelde video’s zijn tevens beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans en Bulgaars via bovenstaande email.

Auteur: Rudo de Ruijter
video: Jozeph Muntenbergh

Rudo de Ruijter, oprichter van de website courtfool is een onafhankelijke onderzoeker. Hij schrijft voornamelijk artikelen over wereldwijde economische wantoestanden. Lees meer van Rudo de Ruijter.

Originele artikel:
http://www.argusoog.org/2011/10/esm-de-nieuwe-europese-dictator/

Was u al op de hoogte van de COUP die hier in 2003 in NederSTAAT heeft plaatsgevonden?
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=16899

Klik hier voor deel 2:
ESM, een staatsgreep in 17 landen

Email-adressen leden van de Tweede Kamer:

m.agema@tweedekamer.nl; n.albayrak@tweedekamer.nl; c.aptroot@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; m.azmani@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; w.vanbeek@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; j.vbemmel@tweedekamer.nl; m.berndsen@tweedekamer.nl; i.besselaar@tweedekamer.nl; j.biskop@tweedekamer.nl; e.blanksma@tweedekamer.nl; s.blok@tweedekamer.nl; b.vbochove@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; hvbommel@sp.nl; h.vbommel@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; m.bosma@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; l.bouwmeester@tweedekamer.nl; b.braakhuis@tweedekamer.nl; h.brinkman@tweedekamer.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; h.bruins-slot@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; i.dcaluwe@tweedekamer.nl; m.celik@tweedekamer.nl; j.cohen@tweedekamer.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl; m.vdam@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; i.dezentjehamming@tweedekamer.nl; t.dibi@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; jasper.vdijk@tweedekamer.nl; jvdijk@sp.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; k.dijkhoff@tweedekamer.nl; s.dijksma@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; j.dijsselbloem@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl; w.dille@tweedekamer.nl; j.driessen@tweedekamer.nl; a.eijsink@tweedekamer.nl; a.elfassed@tweedekamer.nl; t.elias@tweedekamer.nl; m.vhasselt@tweedekamer.nl; a.elissen@tweedekamer.nl; k.ferrier@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; w.vgent@tweedekamer.nl; k.gerbrands@tweedekamer.nl; h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; r.grashoff@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl; w.hachchi@tweedekamer.nl; s.buma@tweedekamer.nl; b.vham@tweedekamer.nl; m.hamer@tweedekamer.nl; m.harbers@tweedekamer.nl; m.haverkamp@tweedekamer.nl; p.heijnen@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl; m.hernandez@tweedekamer.nl; e.vhijum@tweedekamer.nl; m.hilkens@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; m.huizing@tweedekamer.nl; e.irrgang@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; p.jansen@tweedekamer.nl; leon.djong@tweedekamer.nl; S.karabulut@tweedekamer.nl; skarabulut@sp.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; j.klijnsma@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; g.Koopmans@tweedekamer.nl; a.koppejan@tweedekamer.nl; w.kortenoeven@tweedekamer.nl; f.koserkaya@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; r.leegte@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; b.dliefde@tweedekamer.nl; h.lodders@tweedekamer.nl; e.lucassen@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl; a.marcouch@tweedekamer.nl; a.vmiltenburg@tweedekamer.nl; j.monasch@tweedekamer.nl; r.dmos@tweedekamer.nl; a.mulder@tweedekamer.nl; h.nepperus@tweedekamer.nl; c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; h.ormel@tweedekamer.nl; c.ortega@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; m.peters@tweedekamer.nl; r.plasterk@tweedekamer.nl; r.vraak@tweedekamer.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; s.derouwe@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl; j.sap@tweedekamer.nl; afke.schaart@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; g.schouw@tweedekamer.nl; a.slob@tweedekamer.nl; p.smeets@tweedekamer.nl; m.Smilde@tweedekamer.nl; m.smits@tweedekamer.nl; j.snijder@tweedekamer.nl; h.spekman@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl; m.sterk@tweedekamer.nl; a.vdsteur@tweedekamer.nl; secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl; k.straus@tweedekamer.nl; j.taverne@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; f.timmermans@tweedekamer.nl; l.vtongeren@tweedekamer.nl; sabine.uitslag@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; e.vdveen@tweedekamer.nl; s.vveldhoven@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl; g.verburg@tweedekamer.nl; k.verhoeven@tweedekamer.nl; r.vermeij@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; m.vdwerf@tweedekamer.nl; e.wiegman@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; j.dewit@tweedekamer.nl; jdewit@sp.nl; a.wolbert@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; secretariaat@d66.nl; vvdvoorlichting@tweedekamer.nl; info@vvd.nl; pvda_voorlichting@tweedekamer.nl; info@pvda.nl; pvv@tweedekamer.nl; webmaster@pvv.nl; info@pvv.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; kamer@sp.nl; info@sp.nl; sp@sp.nl; GroenLinks@tweedekamer.nl; D66@tweedekamer.nl; info@d66.nl; christenunie@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; fractie@partijvoordedieren.nl; info@partijvoordedieren.nl; info@tweedekamer.nl; contact@tweedekamer.nl;

2e kamer vaste commissie voor Financiën

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink <I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl>
Pierre Heijnen <p.heijnen@tweedekamer.nl>
Arie Slob <A.Slob@tweedekamer.nl>
Pieter Omtzigt <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>
Ewout Irrgang <E.Irrgang@tweedekamer.nl>
Raymond Knops <r.knops@tweedekamer.nl>
Elly Blanksma-van den Heuvel <e.blanksma@tweedekamer.nl>
Tony Dijck <t.vdijck@tweedekamer.nl>
Helma Neppérus <h.nepperus@tweedekamer.nl>
Hans Spekman <h.spekman@tweedekamer.nl>
Marianne Thieme <marianne.thieme@tweedekamer.nl>
<partijvoordedieren@tweedekamer.nl>
Farshad Bashir  <f.bashir@tweedekamer.nl>
Jolande Sap <j.sap@tweedekamer.nl>
Mark Harbers  <m.harbers@tweedekamer.nl>
<t.ponjee@tweedekamer.nl>
Jhim van Bemmel <j.vbemmel@tweedekamer.nl>
Bruno Braakhuis <b.braakhuis@tweedekamer.nl>
Elbert Dijkgraaf <e.dijkgraaf@tweedekamer.nl>
<a.merkies@tweedekamer.nl>
Ed Groot <e.groot@tweedekamer.nl>
Wouter Koolmees <w.koolmees@tweedekamer.nl>
<p.wessels@tweedekamer.nl>
Ronald Plasterk <r.plasterk@tweedekamer.nl>
Kees Verhoeven  <k.verhoeven@tweedekamer.nl>
Roland van Vliet <r.vvliet@tweedekamer.nl>
Matthijs Huizing <m.huizing@tweedekamer.nl>
<e.sauter@tweedekamer.nl>

Plaatsvervangers ( http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/FIN/samenstelling.jsp )

Rouvoet, A. (CU) André a.rouvoet@tweedekamer.nl
Gent, W. van (GL) Ineke W.vGent@tweedekamer.nl
Staaij, C.G. van der (SGP) Kees C.vdStaaij@tweedekamer.nl
Haverkamp, M.C. (CDA) Maarten M.Haverkamp@tweedekamer.nl
Smeets, P.E. (PvdA) Pauline P.Smeets@tweedekamer.nl
Hijum, Y.J. van (CDA) Eddy E.vHijum@tweedekamer.nl
Ko?er Kaya, F. (D66) Fatma f.koserkaya@tweedekamer.nl
Bouwmeester, L.T. (PvdA) Lea l.bouwmeester@tweedekamer.nl
Broeke, J.H. ten (VVD) Han hantenbroeke@tweedekamer.nl
Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) Sharon s.gesthuizen@tweedekamer.nl
Graus, D.J.G. (PVV) Dion d.graus@tweedekamer.nl
Ouwehand, E. (PvdD) Esther esther.ouwehand@tweedekamer.nl
Pechtold, A. (D66) Alexander a.pechtold@tweedekamer.nl
Veen, E. van der (PvdA) Eelke e.vdveen@tweedekamer.nl
Vermeij, R.A. (PvdA) Roos r.vermeij@tweedekamer.nl
Beertema, H.J. (PVV) Harm h.beertema@tweedekamer.nl
Jong, L.W.E. de (PVV) Léon leon.djong@tweedekamer.nl
Schaart, A.H.M. (VVD) Afke afke.schaart@tweedekamer.nl
Ziengs, E. (VVD) Erik e.ziengs@tweedekamer.nl
Leegte, R.W. (VVD) René r.leegte@tweedekamer.nl
Grashoff, H.J. (GL) Rik r.grashoff@tweedekamer.nl
Werf, M.C.I. van der (CDA) Marieke

 

Als u wenst, kunt u dit artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.

Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3,486,784,401

http://boinnk.nl/blog/tag/nieuwe-europese-dictator/


Dit bericht is geplaatst in Europa, Het Einde van ons Beschikkingsrecht met de tags , , . Bookmark de permalink.

9 reacties op ESM, de nieuwe Europese dictator

 1. “Samsom also said that the future of privacy was being debated within the confab and that it was “getting more difficult to keep it.” He denied that Bitcoin had been a topic of discussion at Bilderberg but admitted that he had seen Bitcoin investor and Bilderberg member Peter Thiel at the conference.”

  http://www.infowars.com/bilderberg-member-quizzed-on-streets-of-copenhagen/

  http://www.youtube.com/watch?v=UkBMOD11kxc#t=32

  Samson ontkende dat bitcoin een topic was wat besproken werd maar gaf toe dat hij de Bitcoin investor (Peter Thiel) wel had gezien

  De BITCOIN komt dus uit de Bilderberg clan!!
  Hmmmm Interessant

  Die Samson toch – ook zo`n stuk VUIL uit de Bilderberg clan dus!!

  http://www.youtube.com/watch?v=2lh0u5ncUsY

  Dit zijn de eikeltjes die verantwoordelijk zijn voor de hedendaagse oorlogen! De BILDERBERG club!
  http://www.infowars.com/official-bilderberg-2014-membership-list-released/

 2. En hier hebben we dus nog zo`n zoef de haas die inspeelt op de onwetendheid van de burger – een nieuwe grondwet? Waarvoor dat dan? In mijn ogen hadden we een goede grondwet. Maar die werd uitgeschakeld middels art 120 – maar dat vertellen ze u er gemakshalve maar niet bij! Want slapende schapen die moet je nou eenmaal niet wakker maken – dat soort moet je enkel maar een wortel voorhouden 🙂

  http://www.desireestokkel.nl/

  http://www.desireestokkel.nl/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.PolitiekePartijen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

  Art. 120:

  “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

  Toelichting

  De rechter mag niet beoordelen of een wet i inhoudelijk in strijd is met de Grondwet en ook niet onderzoeken of een wet of verdrag volgens de Grondwet tot stand is gekomen.
  2.
  In eenvoudig Nederlands

  De rechter mag niet beoordelen of wetten en verdragen kloppen met de Grondwet.

  Uitleg

  De Grondwet is onze hoogste wet. Andere wetten en verdragen moeten altijd kloppen met de Grondwet. Maar de rechter mag hierover niets zeggen. De rechter mag dus niet zeggen dat hij een wet niet goed vindt, als deze wet naar zijn mening niet klopt met de Grondwet.

  Waarom mag de rechter dat niet? De rechter mag dat niet omdat de Eerste en Tweede Kamer en de regering de wetten hebben gemaakt. Alleen de regering en de Eerste en Tweede Kamer mogen iets te zeggen hebben over de regels die voor iedereen gelden. Want de Tweede Kamer is door ons allemaal gekozen. En als kamerleden niet de goede dingen voor ons doen, dan kunnen we ze gewoon wegstemmen bij de volgende verkiezingen. De rechter mag zich daar niet mee bemoeien. De rechter moet gewoon doen wat in de wet staat.

  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnfcwz08zv

  Kortom: U HEEFT GEEN ENKEL RECHT IN DIT APENLAND!!!!

  • M. schreef:

   Ik heb me werkelijk verbaasd bij het lezen van haar voorstel tot de nieuwe grondwet. Er heeft in haar voorstel totaal geen transformatie plaatsgevonden: nog steeds praat ze over geboortecertificaat en paspoort terwijl deze allang zijn doorgeprikt. Google maar eens op birth certificate fraud… En legitimatie zoals we dat nu kennen, is helemaal niet nodig. Verder blijft ze hangen in landsgrenzen, maar zie jij grenzen op de aarde? Ik niet. En zo staan er in haar voorstel de nodige onzinnige voorstellen.

   Ik vind overigens de oorspronkelijke grondwet, die uitstaat zoals Ad van Rooij dat steeds herhaald, niet ok ook

   En dit alles dan liehiefdeee noemen…

   • M. schreef:

    Ook begrijpt ze niet dat samen leven niets kost en binnen 1 dag weer terug is op aarde, maar ja… dat WEIGERT onze ‘regering’ maar steeds en zij heeft er ook nog nooit van gehoord. Huiswerk dus niet goed gedaan!

    Wat voor de ‘schapen’ lastig te onderscheiden is, is dat ze (Desirée Stokkel) haar ongetransformeerde voorstellen verkoopt binnen waarheid: sandwich noemt men dat

  • Artikel 120
   De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

   http://www.wetboek-online.nl/wet/Grondwet/120.html

 3. War Plan, Seven Countries In Five Years Wesley Clark, September 30th, 2006

  http://www.youtube.com/watch?v=qjd3bGQjN9U

  Iran & de Rothschilds
  http://www.zonnewind.be/economie/banken/rothschild/centrale-banken.shtml

  War Plan, Seven Countries In Five Years

  http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *