Werkschema voor een Oer -Tijd Generator 2

De Oer-Tijd-Code – een ecologisch alternatief voor genetische manipulatie
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=15684

Werkschema voor een Oer -Tijd Generator 2

(Vrij vertaald René Voogt)

WAARSCHUWING!! – EENIEDER DIE HIERMEE WIL EXPERIMENTEREN
DOET DAT OP EIGEN RISICO!
DIT IS GEEN SPEELGOED, EN JE MOET JE DANOOK HEEL GOED BESEFFEN
DAT JE JEZELF HIERMEE KUNT ELCTROCUTEREN!
LET OP UW KINDEREN!!
U BENT GEWAARSCHUWT!!!

geschiedenis

In dit onderzoek gaat het over de genetische modificatie van zaden. In de jaren `80, ontdekten de heren Dr. Guido Ebener en Dr. Schürch, dat het zaad dat op simpele wijze bloot werd gesteld aan een hoogspanningsveld (E-veld) van ongeveer 500-1500V/cm, een grotere oogst opleverde, beter bestand was tegen ongedierte, en veel minder kunstmest nodig had. Een ander bijkomend effect was de verandering van het genetisch materiaal van planten en vissen, tot oervormen uit de oudheid, welke bij ons alleen nog maar bekend zijn uit fossielen. Aan de ene kant ontdekten ze een opgroeiende varen, die zich tot een primitieve oer vorm had ontwikkeld, en aan de andere kant zelfs forellen die zich op een zelfde wijze ontwikkelden.

Aangezien dit allemaal mogelijk is met een simpel E-veld en weinig andere hulpmiddelen, en aangezien het bedrijf toentertijd de patenten in eigendom had, en niet teveel opdrachten wilden verliezen, werd verder onderzoek ingesteld.

Ondertussen, behoort het patent weer tot de voormalig onderzoeker Mr Ebener en zijn erfgenamen. In Afrika loopt momenteel een belangrijk onderzoek om bij de mensen daar met behulp van de gemodificeerde zaden een verhoging van de opbrengst mogelijk te maken, terwijl er gelijktijdig bespaard zal worden op kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Aan de Universiteit van Mainz is ondertussen een afstudeeronderwerp over dit thema geschreven. En verder zijn er een aantal privé onderzoekers die net als wij, het thema hebben opgepikt en inmiddels hun eigen proeven uitvoeren.

Meer info via video’s op Youtube:

Der Urzeitcode deel 1 op Youtube
Der Urzeitcode deel 2 op Youtube

Wij adviseren het boek “Der Urzeit Code” van lug Burgin te lezen. De auteur treed zeer diep in detail over dit onderwerp.

Meerdere links zijn te vinden onderaan dit artikel.

Patenten

Voor meer informatie, kunt u bij het Duitse Patent Bureau “DEPATISnet” de patenten opvragen. Om dit te doen, gaat u naar de zoekpagina: DEPATis Einsteigerrecherche.
Eenmaal daar, typt u de volgende nummers in het veld in:

(klik voor de patenten op de 2 onderstaande rode linken, werken deze niet, dient men toch de bovenstaande beschrijving op te volgen)
Agrarische patent => EP 0791651 A1 (Klik boven op ‘Volldocument’)

Visteelt patent => EP 0351357 A1 (Klik boven op ‘Volldocument’)

U ziet dan vervolgens de eerste pagina van het patent. Voor het volledige document, klikt u bovenaan op “volldocument”. Deze opent zich nadat u de beveiligingscode hebt bevestigt.

eigen onderzoek

Bij mijn experimenten heb ik geen pogingen ondernomen met viseieren. Als er zich een vis fokker of kweker onder de lezers bevind, die belangstelling heeft om dit te onderzoeken, kan hij met mij contact opnemen om mogelijke experimentele opstellingen te bespreken. De contactgegevens zijn hier te vinden.
Hieronder worden de exacte details beschreven, van gedane onderzoeken.

eerdere pogingen

In het voorjaar van 2009 werden in een eerste eenvoudige experimentele opstelling de volgende zaden behandeld:

Tomaten (+ 800V/cm 1000V/cm)
Courgette (800V/cm)
Komkommers (800V/cm)
Bonen (1200V/cm)
Erwten (1200V/cm)
Koolrabi (800V/cm)
Wortelen (800V/cm)
Kruiden (800V/cm)
Radijs (800V/cm)

Deze groeiden allen op in potten met compost en kleine turf ballen in een verwarmde kamer, en werden vervolgens eind april / half mei in de buiten lucht geplant. Foto`s van de meeste hierboven vernoemde zaden kunt u in de foto galerij terug vinden.

Stel de indeling als volgt voor, het vak linksboven begint met 1,  en gaat dan trapsgewijs “per rij” verder. Dit betekent, dat in de bovenste rij 01-07 staan, de 2e rij 08-14, de 3e Rij 15-21, de 4e rij 22-28.
Verder geld dat, de Bak links = bak_01, de Bak in het midden = Bak_02, de Bak rechts = Bak_03.

(Vertaler – Bovenstaande werd in het origineel al wat onduidelijk omschreven, ik kan hier helaas niets beters van maken)

Bij het tot nu toe behandelde zaad was het gewoon een kwestie om uit te vinden of de behandelde planten ten opzichte van de onbehandelde planten een hogere opbrengst opleverden of niet.

Tijdens de experimenten, werden zaden van dezelfde soort in droge toestand en tijdens de inweekfase in de kamers/bakjes gelegd. Beide in aparte kamers/bakjes zoals deze:

Hieronder een foto van de bestaande opbouw.

En de open kamer

Parallel hieraan werden zaadjes zonder behandeling geplant. Dus hadden we 3 verschillende zaden, die bij de oogst vergeleken konden worden.

Zaden behandeld in een droge toestand
Zaden behandeld tijdens de inweekfase
En onbehandeld zaad

Gedurende dit experiment, was de polariteit van de platen, Plus Boven en de Min Beneden aangesloten, wat dus in strijd is met de informatie die in het patent wordt gegeven. Meer over het onderwerp polariteit vind u HIER. De spanning van de HV generator werd voor aanvang van de behandeling gecontroleerd met een hoog- spanningssensor.

Voorlopig resultaat van de testen in het voorjaar van 2009

De tot nu toe behaalde resultaten van dit experiment (eind juli 2009) waren niet overtuigend genoeg, omdat een aantal factoren afweken. Op de courgette en komkommers na zijn bijna alle zaden die op turf getest werden uitgekomen. Onder de planten die opgroeiden, brachten alleen de ambrosia suikererwt en de zoete erwt  (met vocht behandeld), een overvloedige oogst. De koolrabi en de paprika’s werden niet erg groot en waren dus ook niet erg productief. Aangezien we van mei tot juli 2009, een zeer natte en koele zomer hadden, is het zeer waarschijnlijk dat het koelere weer hier ook een grote factor in mee heeft gespeeld.

Om deze reden, zoals hieronder beschreven, werden de zaden in kleinere proeven behandeld en getest. Voor meer informatie zie de beschrijving hieronder.

Nieuwe experimentele opstelling

Er werden bij deze experimentele opstelling 3 setjes metalen platen naast elkaar opgesteld. Allen van geperforeerd metaal, omdat dit een deel van het invallende licht van boven doorlaat. Bij het geperforeerde paar aan de linker zijde werd de Plus aan de ONDERSTE, en de Min aan de BOVENSTE plaat aangesloten, bij de middelste geperforeerde platen is de Plus BOVEN en de Min BENEDEN aangesloten. De geperforeerde platen rechts zijn NIET aangesloten, en dient als een blanco test.

Tussen alle geperforeerde platen werd nog een andere verticaal staande geperforeerde plaat geplaatst om effecten van het veld tussen de aangrenzende geperforeerde platen uit te sluiten.

Voor het bewerkstelligen van een gelijkmatige groei van de planten en een goede belichting van de proefopstelling, plaatsten we boven elke testruimte een 60W gloeilamp, waarvan de lichtintensiteit ongeveer 720 lux was.

Tijdens de behandeling, werd er een ventilator opgesteld die de lucht in de experimentele ruimte in beweging hield. Uit voorlopige tests bleek dat bij alle drie de platen paren, dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid heersten.

De temperatuur en de vochtigheid, werden met een Thermo-/Hygrometer gecontroleerd, welke naast de platen waren opgesteld.

Voor de spanning op de platen, werd een 12V hoge spanning`s generator (HV generator), en een standaard 220/12V voeding gebruikt. Het zaad bevond zich in gesloten? plexiglas bakjes welke tussen de geperforeerde platen werden geplaatst.

Midden tot eind 2009 werden struikbonen behandeld. Een “Real Time” webcam filmpje van het experiment, kunt u bekijken op Youtube.

Het zaad werd gedurende 5 dagen aan een bepaald hoog-voltage spanning`s Veld blootgesteld. Daarna werden de zaden in potten geplant met eenzelfde hoeveelheid compost (210 gram). Allen ondergingen dezelfde behandeling buiten voor het kelder raam. De planten stonden buiten omdat het licht buiten met een factor 2 groter is, dan in de kelder zelf. Er werden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt.

De planten werden door insecten bestoven. Ze werden niet in het veld uitgezet, maar verbleven tot aan de oogst in de potten.

Het experiment met de webcam op deze site is voor iedereen toegankelijk gemaakt. In het komende seizoen 2010 (maart / april 2010) wordt er een nieuwe test gestart. U kunt dan via de webcam de voortgang volgen.

parameter

Om nauwkeurige metingen en resultaten te verkrijgen, moeten de volgende parameters tijdens en na de behandeling van zaden overwogen worden:

* Temperatuur
* Vochtigheid
* Helderheid (alleen tijdens de behandeling, omdat het zaad daarna in de open lucht gedijd)
* Hoeveelheid water in het bakje (10 cl behandeling, daarna van regen-afhankelijk)
* Blanco Test (met zaden die niet werden blootgesteld aan het HV-veld)
* Bestuiving (vervalt, omdat er niet met de hand bestoven wordt)

Registratie

Voor zover nodig worden van de behandelde en onbehandelde zaden elke dag op hetzelfde tijdstip de volgende waarden genoteerd.

* Hoeveel zaailingen lopen uit. Aantal uitgezet in vergelijking tot aantal uitgekomen
* Tijdens de kiem fase, de ontwikkeling van wortels en de scheut in cm.
* Groei van de hoofdscheut in cm.
* Lengte en breedte (op breedste punten) van de bladeren in cm.
* Gewicht en lengte / maten van de vrucht.
* Aantal vruchten per plant
* Resistentie van de planten.
* Worden er mogelijke veranderingen doorgegeven (voor zover dat mogelijk is met kruisbestuiving)

hypothese

Na al deze informatie, ga ik van de resultaten van de behandelde, in een directe vergelijking met de onbehandelde planten:

* Behandelde planten worden niet zo groot/hoog
* Hogere opbrengst van behandelde planten
* Minder ongedierte en schimmelinfectie`s van de behandelde planten
* De pooling van de Platten (plus Boven of Beneden) heeft een impact.

Condensatorplaten – positieve pool boven of beneden?

Ik heb gekozen voor een opstelling met geperforeerde platen met eenmaal de Plus Boven, en eenmaal de Min Boven, dat heb ik gedaan omdat er in het patent gesteld wordt dat de “negatief” geladen plaat boven geplaatst zou moeten zijn. In tegenstelling, tot wat ik zag in de video’s op het internet, waar de Rode (Plus) boven geplaatst was, en dus niet zoals in het patent vermeld werd – beneden.

De twee boven elkaar gestapelde geperforeerde platen vormen samen een platen-condensator. Als u een condensator aansluit met de PLUS boven, betekent dit dat, de positief geladen deeltjes zich aan de bovenzijde bevinden en de negatief geladen deeltjes (elektronen) aan de onderzijde. Dit zou overeenkomen met de video’s waar de Plus aan de bovenzijde was aangesloten.

Ter verduidelijking voor de kwestie met de Poolen, heb ik wat onderzoek gedaan naar het ontstaan ??van bliksem in het wild, en vond dit op wikipedia. Daaruit blijkt, dat tijdens een onweerbui, de onderste wolkenlaag negatief geladen is, en de grond/bodem positief is. Met betrekking tot de planten zou dat betekenen dat we de Min boven – en de Plus beneden zouden moeten aansluiten, waarmee we dus in de natuur, een verklaring terug vinden voor de in het patent aangegeven polariteit. De in de video getoonde Rode draad zou dan onjuist zijn, of zou op zijn minst niet hetzelfde effect op het zaad hebben.

Of, en in welke mate de pooling van de platen van invloed zal zijn, of, dat alleen de veldsterkte de drijvende kracht in de experimentele opstelling is, is wat de resultaten ons hopelijk zullen aantonen.

De HV generator

Belangrijke opmerking: experimenten met hoog-spanning zijn LEVENSgevaarlijk en mogen alleen door een professional worden uitgevoerd!

Na mijn recente ervaringen met mijn eerste HV generator, is een eenvoudige opstelling met een standaard transformator maar beperkt geschikt, omdat de uitgangsspanning zeer moeilijk af te stemmen is, en zelfs al bij de minste geringste ‘verandering’ van de potentiometer de uitgangsspanning aanzienlijk veranderd.

Daarom heb ik me een HV-schakeling met een andere transformator laten bouwen, waarvan de uitgang precies regelbaar is via een potentiometer. Ik adviseer je dan ook graag de site van HCRS. Daar vindt u goede zelf te bouwen HV schakelingen, met een zeer goede beschrijving.

De HV-schakeling hoefde ik alleen maar in een behuizing te monteren, inclusief de Meer traps potentiometer, een 3,5-cijferig Display, een Kalibreer potentiometer, aansluiten en klaar was de HV generator. Het Kalibreren van de generator werd uitgevoerd met behulp van een hoogspanningssensor, en een multimeter. De afwijking bedroeg 1%. De spanning kan worden ingesteld van ongeveer 200 V tot aan ongeveer 11 kV. Om de spanning weer te geven, daarvoor dient de 3,5-cijferige digitale display. De HV generator wordt gevoed door een voeding van 230V/12V. Tussen de Generator en de Voeding werd een HV filter gemonteerd om mogelijke spanningspieken van de HV generator te onderscheppen.

Het is belangrijk, dat de HV generator een bepaalde spanning permanent en constant houdt, en niet varieert. Het mag geen pieken, rimpelingen of andere variabelen bevatten, mits we dezelfde proeven willen bewerkstelligen, als de uitvinder.

Een tip voor uw eigen tests: U vindt op eBay betaalbare HV generatoren. De aangeraden zoekopdracht luidt “HV-generator” of “high voltage generator”. Let er bij het kopen op, dat de spanning van 0 tot 10 kV zo nauwkeurig mogelijk ingesteld kan worden met een potentiometer. Als ingangsspanning, heb ik voor de 12V versie gekozen.

Mocht u niet beschikken over een indicator op uw HV generator, dan raden we u de hoogspanningssensor aan, die je op elke standaard multimeter aan kunt sluiten.

Hier vindt u: een hoogspanningssensor van Conrad

Hoe kan je de veldsterkte (V / cm) instellen?

De formule voor het berekenen van de veldsterkte (E) is als volgt:

E = U / d

E geeft de Veldsterkte in Volt / cm,
U is die Spanning in Volt
d is de afstand in centimeters.

Voor eigen onderzoek, zijn er nu twee manieren om de veldsterkte nauwkeurig in te stellen:

1) gebruik een HV generator, waarvan de uitgangsspanning via een knop (potentiometer) nauwkeurig kan worden ingesteld. In dat geval kunnen de condensator platen op een bepaalde afstand worden ingesteld. De uitgangsspanning wordt dan alleen nog maar met de factor van de afstand tussen de platen vermenigvuldigt.

Bijvoorbeeld, plaat afstand = 4,5 cm, veldsterkte 800V/cm

Hieruit volgt U = E * d = 800V/cm * 4,5 cm = 3600V uitgangsspanning.

De uitgangsspanning van de HV generator moet in dit geval deze spanning dan wel kunnen leveren.

2) De HV-generator heeft een vaste uitgangsspanning. In dit geval, kan de veldsterkte worden ingesteld doormiddel van de afstand tussen de platen. Het nadeel is, dat afhankelijk van de experimentele opstelling en de afstand tussen de platen, de vereiste veldsterkte niet meer kan worden aangepast.

Bijvoorbeeld, spanning van de generator = 2000V; veldsterkte = 800V/cm

Hieruit volgt dat d = U / E = 2,000 V / 800 V / cm = 2,5 cm afstand tussen de platen.

Als u nu bv aardappelen wilt behandelen met 800V/cm, dan heb je waarschijnlijk een platen afstand van ongeveer 6 cm nodig. Dit kun je dan met deze HV generator niet meer instellen. Dit is de berekening ervan:

Bijvoorbeeld, spanning van de generator = 2000V; afstand tussen de platen = 6 cm

Hieruit volgt: E = U / d = 2,000 V / 6 cm = 333 V / cm veldsterkte.

Meer dan de berekende 333 V / cm is met de plaat afstand niet instelbaar.

resultaten

Experiment met struik bonen midden – eind 2009

De geplande real-time film van de eerste 5 dagen komt helaas te vervallen??, jammer genoeg, omdat de beelden niet goed genoeg waren, omdat de reflectie van het condensaat in de plexiglas bakjes een evaluatie onmogelijk maakten.

De beelden van de resterende groeiperiode, kunt u zien in de real-time film op YouTube.

De foto hieronder toont een grafiek van de groei hoogte / tijd

X-as = dagen / Y-as = hoogte in cm als ook temperatuur in ° C.

pH – Pot 1-3 planten behandeld met de Plus Beneden
pH – Pot 4-6 planten behandeld met Plus Boven
pH – Pot 7-9 onbehandelde planten (zonder E-veld)

Voor uw eigen evaluaties kunt u het volgende openoffice document downloaden.

Deze bevat alle gemeten waarden en de grafiek:

Urzeitcode_Onderzoek OpenOffice tabel

Voorlopige resultaten na 5 dagen:

Ondanks dat ik het zelf ook ga proberen,
NEEM IK GEEN ENKELE VERANTWOORDING,
voor hetgeen hierboven uitgelegd wordt.

voor meer informatie

Proefschrift:
http://iabserv.biologie.uni-mainz.de/iab/Rothe/rothe_d.htm

http://iabserv.biologie.uni-mainz.de/iab/Rothe/agrothe.htm

Veldproeven in 2008 in Beieren:
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2009/02/urzeit-code-freiland-anbau-in-bayern.html

Voor meer achtergrond informatie
http://www.urzeit-code.com

Originele artikel:
http://www.minotech.de/html/efeld_versuche.html#forschung07

Dit bericht is geplaatst in Gezondheid. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *