bio-genetisch diagram gevonden op oude Sahara rotstekening !

Homo-Sapiens een genetisch gemanipuleerd ras / The genes of Isis Gene-Isis

bio-genetisch diagram gevonden op oude Sahara rotstekening !

In zijn boek “Return to the Stars” toont de veelbesproken en even zoveel bekritiseerde wereldmysterie onderzoeker en schrijver Erich von Däniken een rotstekening welke naar zijn zeggen afkomstig is van de archeologische vindplaats Tell Issaghen II in de Sahara.

In het kort verteld hij de lezer dan dat sommigen in dit plaatje een mummie herkennen die naar het hierna nogmaals wordt getransporteerd. De twee bovenste figuren zouden dan in de ruimte zweven waarmee de link dan zou kunnen worden gelegd naar de oude egyptenaren en hun geloof in reincarnatie. Zoals men inmiddels uit mijn eerdere blogjes heeft kunnen opmaken is het voor mij persoonlijk beslist geen vreemde gedachte dat men in vroeger tijden vergaande kennis had van bio-genetica en genetische manipulatie. Als we van onze huidige kennis omtrent dit onderwerp uitgaan dan zijn oude termen als incarnatie en re-incarnatie ook beslist geen onwerkelijke termen want “carne” betekent immers “vlees” en met re-incarnatie wordt dan dus eigenlijk niets anders gezegd als dat bestaand al dan niet bewerkt genetisch materiaal nogmaals te vleze wordt gemaakt. Als we vervolgens dan eens gaan kijken wat we daar zoal voor nodig hebben dan zullen we met een weinig fantasie gaandeweg kunnen bemerken dat er zich opmerkelijk veel overeenkomsten voordoen met hetgeen in dit op het eerste gezicht primitief ogende rotstekeningetje is weergegeven.

Voor een normale voortplanting hebben we dan zoal nodig, een man, vrouw, sperma, eicel, chromosomen, DNA en nog wat andere zaken die we hier even niet zullen noemen. Chromosomen zijn dan de “genetische bouwstenen” waarin het erfelijk genetisch materiaal/DNA van de bloedlijn of stamboom van de desbetreffende persoon ligt opgeslagen. Een normaal mens heeft 23 paren chromosomen (23 van de vader en 23 van de moeder) welke ieder dan hun eigen “karakteristieke” eigenschappen in zich dragen. Nu noemen we symbolen en letters ook wel “karakters” omdat deze eveneens ieder hun eigen vorm en betekenis hebben.

Als we nu de rotstekening dan gaan bekijken en met name de blokvormige karakters boven in het onderste gedeelte wat gedragen lijkt te worden door zes menselijke figuurtjes dan tellen we daar 21 blokjes. Als we de lijn vervolgens dan verder naar boven volgen tot in de kleine cirkel welke in de grote cirkel is verwerkt dan tellen we daar nog eens twee blokjes welke hier samen een paar vormen en door hun positie gedeeld kunnen worden door zowel de vrouwelijke figuur C als de mannelijke figuur D. Zoals gezegd heeft een normaal mens dus 23 male/female chromosomenparen en doordat de twee bouwstenen in de kleine cirkel hier door zowel man als vrouw gebruikt of gedeeld kunnen worden mogen we deze twee bouwstenen hier eigenlijk dan dubbel rekenen waardoor we in feite één bouwsteen kunnen lezen als een male/female paar.   Als we vervolgens hetzelfde doen met de bouwstenen in de onderste reeks dan verkrijgen we in totaal 23 paren male/female bouwstenen wat exact overeenstemt met het totale aantal van 46 chromosomen van de mens.   Als we de vorm van de grote cirkel en de daaraan verbonden staart waarin de 21 bouwstenen zijn verwerkt nader bekijken dan is het niet zo moeilijk hier een spermatozoide in te herkennen wat kan worden bevestigd door het figuurtje wat zich in de grote cirkel bevind die hier is afgebeeld met een stok in zijn hand. Deze stok zal hier logischerwijze dan ook de stamboom ofwel het genetische materiaal van deze figuur vertegenwoordigen welke bij conceptie dan gelijk een estafette-stokje zal worden overgedragen. Eigenlijk hebben we nu dus welbeschouwd vrijwel alle belangrijke elementen omtrent het mannelijke aspect van het bio-genetisch voortplantingsproces namelijk, man, sperma, stamboom, 23 chromosomenparen. 

We zullen nu vervolgens eens op zoek gaan naar het vrouwelijke aspect in het plaatje en in de linkercirkel zien we dan een op het eerste gezicht nogal vreemdogend vrouwelijk figuurtje(C) wat vrijwel geheel is omsloten door de spermatozoide. Het hoofd van dit figuurtje wordt hier vervolgens dan gevormd door het griekse letter omega of ook het OHM-symbool wat ook in onze tijd nog steeds wordt gebruikt in bijvoorbeeld de electro-techniek waarmee men dan de weerstand/waarde aanduid welke in een electrisch cirquit ondermeer kan worden verkregen door toepassing van een element wat heel eveneens “weerstand” heet.

Het ohm symbool wat in het oude Egypte gelijk de Ankh een symbool was van het leven laat zich aanzien als een ballon welke weer vergelijkbaar is met een baarmoeder en dat is dan waarschijnlijk ook precies waar men hier op gedoelt heeft. Het gegeven dat men juist voor het hoofd van het figuurtje dan een ohm-symbool heeft gebruikt wat dus de baarmoeder ofwel het zwangerschapsproces symboliseert lijkt me ook heel slim gevonden omdat we daaruit dan letterlijk op kunnen maken dat het hier “hoofd”-zakelijk om de zwangerschap en de menselijke voortplanting handelt. Redelijk geniaal lijkt me, zeker voor iemand die gewoonlijk in een berevel met een knuppel in de rondte loopt te zwaaien. In het vrouwelijke figuurtje zien we vervolgens dan nog vier kleine ronde cirkels waarmee op het celdelingproces zal worden gedoeld wat direct na conceptie op gang wordt gezet. Direct daarboven zien we dan nog twee borsten welke uiteraard dan zullen duiden op het voeden van deze cellen en daarmee tevens ook het voeden van de foetus en het moederschap.

Tot zover lijkt hetgeen in het plaatje is weergegeven aardig overeen te komen met wat wij tijdens biologieles op onze scholen hebben geleerd echter heeft men ons daar dan nooit verteld dat dit kennelijk ooit allemaal door vroegere beschavingen tot in detail geweten is.
Bovendien is er met dit plaatje nog iets bijzonders aan de hand wat ook nog wat meer lijkt te willen vertellen als wat ons is geleerd doch wat ik inmiddels echter al in diverse literatuur en op tal van afbeeldingen verspreidt over onze gehele aardbol ben tegengekomen.

In het begin noemde ik dat de staartvomige reeks chromosomen hier lijken te worden gedragen door zes menselijke figuurtjes. Wel, .. zou men hiermee misschien hebben willen aangeven dat dit genetisch materiaal opgebouwd en dus letterlijk gedragen zou zijn door het genetisch materiaal van zes verschillende personen ?

Zou men in het verleden dan misschien toch oude doden of mummies zo u wilt uit hun graf hebben doen opstaan en deze dan door middel van genetische manipulatie in de mens hebben doen herleven ? Wel, de oude mythes geven ons hierover ook al enige duidelijkheid want zo deed de egyptische moedergodin Isis de doden opwekken uit hun eigen materiaal wat ze dan vermengde met het speeksel van de zonnegod, of misschien beter gezegd de “Son of a God” RA of RE.   

Nemen wij tegenwoordig ook geen speeksel af voor het uitvoeren van een DNA test ?!

Gezien de inhouden van het op dit blog inmiddels deels besproken bas-relief uit het Javaanse monument de Borobudur wat tot in detail een kunstmatige vermenging van een homo-erectus met een homo-sapiens laat zien waarbij eveneens dan 7 donoren betrokken waren lijkt me dit geheel niet onwaarschijnlijk en zelfs eerder naadloos op elkaar aan te sluiten. We zien namelijk ook in dit plaatje eveneens 6 menselijke figuurtjes plus het figuurtje wat de stamboom draagt die de belichaming is van de zes figuurtjes welke tesamen evenals in het borobudur bas-relief dan een totaal van zeven structureel verschillende donor DNA weefsels telt !

Als we vervolgens het vrouwfiguurtje uit onze afbeelding nog eens nader bekijken dan zien we dat haar hoofd, wat dus tevens haar baarmoeder uitbeeldt en zo ook haar rechterarm hier beiden geheel van het lichaam zijn gescheiden en als het ware in de ruimte lijken te zweven. De benen aan haar losse lichaam wat tevens gezien kan worden als het lichaam van haar vrucht lijken hier dan ook geen grond te raken wat mogelijk verwijst naar het gegeven dat deze moeder niet van deze aarde was. Als we vervolgens dan naar de lichaamshouding van het mannelijk figuurtje kijken dan valt daaruit op te maken dat hij slechts met één been op de aarde staat en de andere been zich dan ook weer letterlijk in de lege ruimte bevindt. Als we zijn armen vervolgens dan nemen dan zien we dat zijn “ene” arm evenals de beide armen van de vrouwfiguur naar de hemel is gericht doch zijn andere arm waarmee hij zijn stamboom vasthoudt is hier dan horizontaal recht voor zich uit gericht waardoor de stamboom dan verticaal is afgebeeld en waardoor we deze waarschijnlijk dan zowel van onder naar boven en als van boven naar beneden mogen gelezen waaruit we dan wederom zouden kunnen opmaken dat deze stamboom mogelijk is opgebouwd uit zowel aards als buitenaards genetisch materiaal.

Ik kan nu haast de pennen weer horen breken doch dit verhaal sluit echter naadloos aan bij het bas-relief uit de borobudur en tevens ook bij een oude sumerische klei-cilinder waarop eveneens een (draag)moeder is afgebeeld die met de beentjes geen grond raakt en dus ook letterlijk in ruimte hangt waarmee wordt aangegeven dat op zijn minst deze moeder niet van deze aarde was en dus evenals onze Heilige Maagd Maria als een hemelse moeder van onbevlekte ontvangenis mag worden gezien. Waarschijnlijk kunnen we er dan wel beter vanuit gaan dat deze vrome maagd voor het verkrijgen van haar Heilige Kindeke een up to date biologisch laboratorium tot haar beschikking had wat overigens ook weer in de oude sumerische geschriften is terug te lezen. Volgens de vertalingen van Zecheriah Sitchin noemde men dit dan het “Huis van Leven” of “Huis van geboorte” ! Wij noemen dat tegenwoordig ironisch genoeg “Ziekenhuis” en zou deze   tegenpolaire benaming dan misschien ook niet te maken kunnen hebben met dat wij evenals de door onszelf genetisch bewerkte en gekloonde zoogdieren ook geen lang en gezond leven beschoren hebben ?!

Die mensen die volgens von Danicken een mummie in het plaatje herkenden op zijn reis naar het hierna-nogmaals zaten er kennelijk dus niet eens zo ver naast en men sloeg hiermee ook haast de spijker op zijn kop doch dit echter dan zowel letterlijk als figuurlijk en dus met de kop richting aarde en met punt de ruimte in.
Volgens onderzoekers als Zechariah Sitchin had onze oermoeder in vroeger tijden vele namen waaronder Ninmah, Nin-har-sag, Ninti, Hathor, Aphrodite, Venus, Isis, Mamma, Maria, Mammu en ………… MUMMIE !

Hieronder dan tenslotte nog een paar afbeelding waarin duidelijk te zien is dat er tussen verleden en heden weinig verschil zit in het optekenen van dergelijke diagrammen.

Klik hier voor het volgende deel

Copyright © 2009 ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/?id=506410&r=1&tbl_archief=&

Bram Vermeulen – In den Beginne

embedded by Embedded Video

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.