Kloonen een nieuw heel oud fenomeen ?!

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Kloonen een nieuw heel oud fenomeen ?!

Experts hebben voor de eerste keer een embryo kunnen creeeren van een aap !

Een technische doorbraak die het efficient kloonen van de mens weer een stap dichterbij brengt zo meldde het BBC news van woensdag 14 november 2007. en noorderlicht VPRO (nederlands)

Hoewel dit voor de meesten onder u misschien een nieuwtje zou kunnen zijn verraste dit bericht mij echter allerminst. Ik kon me slechts verwonderen over het schema (boven) wat bij het artikel werd getoond wat opmerkelijk veel overeenkomsten vertoond met het schema wat 1200 jaar geleden op geniale wijze is uitgebeeld in de Borobudur en waarover ik in voorgaande artikelen al e&a heb besproken.

Vanwege de verregaande hoogbegaafde kennis welke de ontwerpers van de Borobudur me gaandeweg hebben getoond waaronder met name hun kennis van bio-genetica (zie vorige artikel) die welke gezien de huidige ontwikkelingen van onze experts destijds kennelijk dus al veel verder gevorderd was is het daardoor mogelijk om aan de hand van de door hun nagelaten gegevens  enkele toekomstvoorspellingen te kunnen doen.

Zo zullen we in de nabije toekomst met zekerheid veelvuldig mensen gaan kloonen.
Dit proces zal echter geheel worden beheerst door een klein elite groepje gefortuneerde machthebbers die deze techniek voornamelijk zullen gebruiken voor het verlengen van hun eigen leven d.m.v. “stamcel-revitalisatie” en het creeren van biologische robots en gekloonde slaven welke vervolgens voornamelijk zulllen worden ingezet voor de persoonlijke grieven van deze groep elitairen. Deze groep zal tevens ook een Nieuwe Wereld Orde vormen waar aan de top dan slechts één mondiale Leider zal staan.

Sommige gekloonde slaventypen zullen de mogelijkheid krijgen toebedeeld zich onderling voort te planten waardoor dit slaventype zich kan manifesteren als een autonoom ras waarbinnen een diversiteit van uiterlijke en psycho-typische varianten kan ontstaan welke echter allen genetisch gebonden zullen zijn in een vastbepaald fractal-based genetisch patroon waaraan een volledig gecontroleerd en zorgvuldig begrensd en doelgericht intelligentie-niveau zal worden toegekend.

Een goede verstaander met enige bekendheid van de oude symboliek welke in de Borobudur veelvuldig is toegepast zal uit het bovenstaande plaatje kunnen opmaken dat de beide apen dermate genetisch zijn bewerkt dat daarmee het vermogen om in onbewuste toestand te kunnen werken met artificiele objecten en gereedschappen aan hun intellectuele psychische vermogens is toegevoegd. Voor degene die niet bekend zijn met deze symboliek hier een korte uitleg:

Vooraleerst dien ik de lezer dan nadrukkelijk te wijzen op het gegeven dat de inhoud van de bas-reliefs evenals technische schema’s slechts twee-dimensionaal zijn weergegeven! Als we namelijk de afmetingen van de fruitboom in verhouding tot de beide apen nemen dan komen deze geheel niet overeen met de werkelijkheid. Dat men geen 3D dieptewerking in de bas-reliefs heeft gebruikt heeft ook een heel duidelijke onderliggende betekenis namelijk, zoek het niet verder dan nodig is, al wat u nodig heeft om de inhoud van het plaatje te kunnen begrijpen is evenals in het moderne diagram boven in dit blog direct voor u neus afgebeeld ! Er is in deze plaatjes bovendien ook helemaal niets aan het toeval overgelaten en er is werkelijk geen object te veel of te weinig afgebeeld waardoor men het risico zou kunnen lopen dat de inhoud niet zou kunnen worden begrepen en aan de toeschouwer voorbij zou kunnen gaan. Om de betekenis van alle objecten, lichaamstaal e.d. uitvoerig te bespreken zou echter veel te veel tijd en ruimte in beslag nemen en daarom zal ik me hier dan ook beperken tot een beknopte doch zo duidelijk mogelijke uitleg.

Aan de boom die enerzijds de genetische stamboom van de apen en anderzijds gewoon een normale fruitboom voorstelt is een afgezaagde tak afgebeeld wat wil zeggen dat de stamboom van de beide apen dus letterlijk kunstmatig is bewerkt. Aan het uiteinde van de staart van de aap links is een vrucht afgebeeld welke tesamen met zijn staart een slang vormt. De slang symboliseert van oudsher dan de dubbele helix van het genoom/DNA want zo ook in onze tijd is de slang immers nog steeds het symbool voor onze genees-kunde welke benaming is afgeleid van genoom / genen / gene(e)skunde.

Doordat de kop van de slang waar zich normaal de hersenen ofwel het bewustzijn bevind hier is afgebeeld als een vrucht en de aap aan de andere zijde dan een schaaltje gebruikt wat een “typisch menselijk” kunstmatig gevormd gebruiksvoorwerp is en waar de beide apen hier dan in samenwerkingsverband de door hun geplukte vruchten in verzamelen geeft aan dat het juist ook dit, psychologisch intellectuele vermogen om in samenwerkingsverband met menselijke gebruiksvoorwerpen en gereedschappen te kunnen werken, hetgeen is wat aan de genetisch stamboom van beide apen is toegevoegd. Dat de beide apen hier in slaaptoestand verkeren wijst dan op het gegeven dat zij zich dus totaal niet bewust zijn van hun omgeving en/of wat zij hier aan het doen zijn m.a.w…… DE IDEALE SLAAF ! !

(note: tempelcode; slang=dubbele helix/vingers&tenen=nucleiketenCTAG/duim&gr.teen=marker-gen/ wanneer een figuur op een boven de grond of aarde geplaatst kunstmatig gevormd stenen plateau is afgebeeld geeft dit afhankelijk van de begeleidende symboliek in de meeste gevallen aan dat hij/zij, een genetisch bewerkte “bouwsteen” is)

Dit brengt ons dan tevens bij een aantal zeer interessante vragen want ……..

BENT U ZICH WERKELIJK BEWUST VAN ALLLES WAT ER OM U HEEN GEBEURT ??

WEET U ALLES VAN DE AARDE EN DE KOSMOS EN DE VOGELS EN DE BLOEMETJES EN DE BIJTJES ??

WEET U WAAR ABRAHAM DE MOSTERD HAALDE ??

Zo ja, dan wil ik u dolgraag leren kennen !!
Zo nee, …. jammer…, maar dan zult u het waarschijnlijk met me eens zijn dat men 1200 jaar geleden toch wel heel erg verdacht goed wist hoe vorken in stelen zitten !!
Als ik dan vervolgens weer naar het apenplaatje kijk en zie hoe men destijds op een haast kinderlijke en ironische wijze een dergelijk geavanceerd en beladen onderwerp aan ons voorlegt dan krijg ik daar een beetje een vreemd gevoel van in mijn maag. Zoiets van, welke rol of functie spelen wij, onszelf moderne en intelligent wanende wezens dan in dit verhaal en met welk doel ? Let wel dit plaatje is nog maar slechts één van de maar liefst 1460 tellende bas-reliefs in dit enorme bouwwerk waarvan dit dan nog vrij eenvoudig voor iedereen te begrijpen zal zijn, doch dit dan ook enkel maar omdat wij zelf pas sinds kort (enkele decennia geleden) het menselijk genoom hebben ontdekt en na lange en intensieve re-search nu dan deels hebben her-vonden wat deze mysterieuze javaanse wijsgeren kennelijk 1200 jaar geleden reeds wisten !

Maar goed, er zullen volgens de gegevens afgeleid uit een aantal taferelen uit de tempel welke ik later ook zal bespreken dus diverse slaventypen gaan worden gecreerd welke door deze “Nieuwe Wereld Orde” elitairen dan ieder voor hun eigen specifieke doeleinden zullen worden ingezet. Het besturingsmechanisme of bewustzijn van deze bio-slaven zal voornamelijk zijn afgestemd op de werking van de (sacraal geometrische) ether-frequenties (Schumann-resonantie e.d.) welke zullen worden bestuurd d.m.v. “H.a.a.r.p.” ether-manipulatie welke het mogelijk maken dat zowel het besturingsysteem van de individuele bio-slaaf alsmede het collectieve bewustzijn van de gehele bio-slavengemeenschap op afstand kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd.

Ook laat de Borobudur zien dat deze Nieuwe Wereld Orde over technologie zal gaan beschikken om interplanetaire en zelfs interstellaire ruimtereizen te maken waarbij aanvankelijk evenals nu reeds het geval is gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen maar wat later zal uitgroeien tot het verkrijgen van energie uit o.a licht, electro-magnetische golven, anti-gravity / zero-point-energie en kern-energie welke een diversiteit van geavanceerde intrumenten, machines en (ruimte)vaartuigen zullen kunnen aandrijven. Laat me het hier nu dan even bij houden en afsluiten met het verzoek eens bij uzelf te rade te gaan over welke rol u meent dat voor u is weggelegd in dit 1200 jaar oude toekomstbeeld.

“waar zou u een robot/slaaf voor willen gebruiken” ?

“wordt u momenteel misschien als slaaf gebruikt” ?

“Is alles wat wij weten ooit al geweten” ?

——–

Klik hier voor het volgende deel

“H.A.A.R.P” Het geheime wapen van de VS

De protocollen van de wijzen van Zion

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/index.php?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

2 reacties op Kloonen een nieuw heel oud fenomeen ?!

 1. tjen schreef:

  In de kategorie ‘forbidden knowledge’; hierbij nog enkele leuke weetjes….

  ‘’Here’s one for the record books, if it proves to be true (and we can already hear the howls of protest from academia…but more about that later). It seems that a 400,000,000 year old machine has been unearthed in the Kamchatka peninsula in extreme eastern Russia:

  http://brazilweirdnews.blogspot.com/2012/03/machine-dated-at-400-million-years.html

  http://gizadeathstar.com/2012/03/400000000-million-year-old-machine-in-kamchatka/

  Everything You Know is Wrong Lloyd Pye Presentation

  http://www.youtube.com/watch?v=NRnkQ9gC9k8

 2. Pingback: Borobudur “Eva uit de rib van Adam” (beenmerg-transpantatie) | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *