“Air and Space-Force / Wapens of Mass-destruction”

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

“Air and Space-Force / Wapens of Mass-destruction”

Naast o.a. genetische manipulatie , kloonen en stamceltranplantatie zijn er nog tal van andere bijzonderheden te vinden in de Borobudur.

Deze keer is  gekozen om slechts enkele aanwijzingen bij te voegen met als doel de lezer zelf uit te nodigen de geniale beeldende eenvoud te ontdekken waarmee de ontwerpers van de borobudur destijds +/- 1200 geleden op Java hebben gepoogd hun bijzondere kennis  aan ons na te laten.

Dat hier het hoofd en een arm van de vluchtleider lijken te ontbreken is echter slechts schijn want behoort een vluchtleider immers niet met zijn hoofd overal tegelijk aanwezig te zijn om controle uit te voeren en aanwijzingen te geven ?! Zijn hoofd duikt in het plaatje dan ook op de meest strategische plaatsen op tot zelfs in de helm waar hij zich uiteraard niet zelf bevindt maar waarin aan de hand van een radioverbinding zijn stem kan worden gehoord. Vandaar dat men hier ook enkel de oorzijden van de helm heeft weergegeven en het middelste deel ontbreekt. In de helm zelf is immers geen persoon aanwezig maar enkel de techniek waarmee kan worden gecommuniceerd. Aan de pilootzijde van de helm zien we vervolgens dan ook de ontbrekende arm van de vluchtleider welke de piloot hier letterlijk een helpend handje toesteekt en aan de navigatorzijde van de helm zien we vervolgens dan een sterrenkaart waarmee wordt verwezen naar de aanwijzingen van de vluchtleider omtrent de door de astronauten te volgen route.

Het is echter niet enkel de Borobudur die melding maakt van hoogwaardige technologien als ruimtevaart, luchtvaart en genetische manipulatie enz.. Ook in het oude Sumerie(Irak), Egypte, India, Zuid-Amerika en eigenlijk vanuit alle windrichtingen op onze aarde worden melding gemaakt van zeer geavanceerde beschavingen die ooit de aarde zouden hebben bewoond en zelfs ook zouden hebben bezocht vanuit de ruimte. Veel is er ook al over bekend en geschreven en enkele voorbeelden daarvan kunt u ondermeer hier vinden,…

achter gesloten deuren.nl                 artikel: “technologie van de goden”

http://www.evdaniken.com/ docufilm: “search for ancient flight and genetic manipulation”

Zechariah Sichin                            studiegroep: Enkispeaks

Antieke Colombiaanse vliegtuigjes en een astronaut

Is het toeval dat Nasa een spaceshuttle “Colombia” heeft genoemd ??

Als we na ons op de hoogte te hebben gesteld van hetgeen deze auteurs ons te melden hebben het plaatje uit de Borobudur nog eens nader  beschouwen dan is dus het beslist ook geen vreemde gedachte dat de ontwerpers 1200 jaar geleden in de Borobudur hebben gepoogd een beeldverhaal op te tekenen wat eveneens handelt over ruimtevaart.
De vraag rijst dan echter ook of dat men dit bouwwerk destijds uit prestige voor de eigen bevolking heeft gebouwd of dat men hiermee misschien iets aan het nageslacht aan dus aan ons  heeft willen nalaten. Er  zijn echter  geen duidelijke aanwijzingen voorhanden dat men 1200 jaar geleden daadwerkelijk deze technologie bezat doch aan de hand van dit soort nalatenschapen wordt het  doch wel zeer aannemelijk dat er ooit beschavingen waar dan ook vandaan op aarde moeten zijn geweest die deze technologie ook daadwerkelijk bezat en niet minder belangrijk dan uiteraard ook zelf gebruikten.

Dat men vaak moeite heeft om hier in mee te gaan heeft mijnsinziens  alles te maken met  dat de evolutie zich volgens onze  hedendaagse richtlijnen (Darwin) voornamelijk rechtlijnig beweegt terwijl deze door vroegere beschavingen eigenlijk gelijk de seizoenen alszijnde cylisch werd beschouwd. Vele goden uit de oudheid zijn dan ook afgebeeld met een cirkel of zodiac tesamen met een rechte lijn, scepter, staf of stok en beiden konden destijds kennelijk ook niet los worden gezien van elkaar. In onze tijd heerst daarentegen nog steeds het Darwinistische rechtlijnige evolutiepatroon wat momenteel aan de hand van tal van ontdekkingen van moderne wetenschappers welke het oude cyclische evolutiebeeld lijken te ondersteunen echter ook wel onder druk is komen te staan. Dit is mijnsinziens dan  ook geheel terecht want als wij momenteel precies hetzelfde doen als wat honderden of mogelijk zelfs duizenden jaren geleden reeds door oude beschavingen werd opgetekend dan laat dit haast geen andere ruimte als dat alles zich inderdaad in een cyclisch patroon beweegt. Bovendien is het heelal of “al wat is” eveneens ook opgebouwd uit draaiende componenten en dit dan  zelfs gezien vanaf onze eigen moeder aarde tot en met alles wat zich in en op haar bevindt en dit dan zelfs ook tot op kleinst meetbare moleculaire niveau.

Hier dan een afbeelding van de sumerische Godin Inanna en zij draagt hier zelfs twee cirkels met staf wat verwijst naar twee verschillende tijdlijnen met elk met hun eigen evolutie cycle. Inanna (Venus) vormt hier zelf dan de verbinding tussen deze beide tijdlijnen wat  ook weer  verwijst naar een genetische ingreep zoals ook is beschreven op 6000 jaar oude sumerische kleitabletten welke zijn vertaald door Zechariah Sitchin en wat tevens ook weer gerelateerd is aan hetgeen ik  in voorgaande blogs reeds heb beschreven. Het symbool voor deze genetische vermenging en de daarmee verbonden individuele tijdlijnen vormt ondermeer de Ankh  welke ook weer twee met elkaar gekruiste tijdlijnen laat zien  die  in het hart dan samen verbonden zijn met één zodiacale cirkel. Het woord Ankh is volgens onderzoekers waaronder  Michael Tsarion afgeleid van “Anunnaki” wat betekent “zij die neerdaalden uit de hemel” welke o.a. ook in de bijbel worden vermeld onder de naam “Nefilim”/”Elohim” ook wel “gevallen engelen” genoemd  welke zich in een ver verleden kennelijk met een voorloper van de huidige mens zouden hebben vermengd.

genesis:6
1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat God’s zonen(Anunnaki) de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

4 In die dagen waren er reuzen(nefilim/elohim) op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van namen

Deze genetische vermenging zal tevens ook een enorme ingreep zijn geweest in het bewustzijn van de voorouderlijke mens want daarmee  werden  dan eigenlijk twee evolutie-tijdlijnen in één zodiacale cirkel gevangen welke tesamen dan gelijkTIJDig werkzaam zijn in het brein en zich dan mogelijk ook in tegengestelde richting langs de cyclische kosmische zodiac zouden kunnen bewegen. Hierdoor ontstaat  dan echter tevens ook een verleden, een toekomst en een heden welke zich tesamen dan als een driedimensionaal bewustzijn in ons brein kunnen manifesteren. Men heeft dit fenomeen kennelijk ooit ook zeer passend uitgedrukt aan de hand van de Oeroboeros (afb.rechts antieke Javaanse armband) en we zien daar dan inderdaad ook de twee in tegengestelde richting met elkaar verstrengelde slangen of serpenten met tussen de twee koppen dan een menselijk hoofd waarin zich het brein ofwel ons drie-dimensionaal bewustzijn bevindt

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/index.php?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

Één reactie op “Air and Space-Force / Wapens of Mass-destruction”

  1. Pingback: Kloonen een nieuw heel oud fenomeen ?! | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *