Masters of Genetics

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Masters of Genetics

Zoals we reeds in voorgaande bas-reliefs hebben kunnen zien waren de ontwerpers van de Borobudur zo’n 1200 jaar geleden zeer goed op de hoogte van zaken welke zich pas sinds kort aan de hedendaagse mensheid en wetenschap hebben aangediend. Dit roept dan ook grote vraagtekens op bij wat zich in de loop der geschiedenis op aarde heeft afgespeeld en ook over hoe we dat nu in onze moderne wereld moeten plaatsen.

Waren de ontwerpers helderzienden, konden zij tijdreizen, waren het buitenaardse bezoekers of geinitieerden van een sekte van weetwijzen welke toen en misschien ook nu nog leeft en werkzaam is op onze aarde ?

Over deze onderwerp tesamen met de inhoud van dit bas-relief zullen we het hier de komende tijd dan ook gaan hebben en je kunt dit artikel dan voorlopig ook zien als een groeiblog wat zich gaandeweg zal gaan ontvouwen tot, tsjaah wie weet misschien wel een boek ?

Toen ik dit bas-relief voor ogen kreeg en na een vluchtige inpectie zaken als levensechte eicellen, dubbele helixen en platonic solids uit de sacrale geometrie voorbij zag komen werd eigenlijk direct duidelijk waarover dit plaatje moest gaan handelen namelijk over genetica en de voortplanting. In de afbeelding zijn al reeds een aantal objecten en elementen in kaart gebracht waardoor we kunnen we zien dat wat hier is weergegeven evenals in de meeste andere bas-reliefs een beeldverhaal of beter een technologisch-wetenschappelijk diagram beslaat waarin aan de hand van tijdloze levensechte natuurlijke elementen, symbolen, archetypische figuren en gestalt-psychologie en dus zonder gebruik te maken van enige vorm taalgebruik tijdloze wetenschappelijk kennis wordt overgebracht.

Dit maakt het voor mensen die gewend zijn om aan de hand van het gesproken of geschreven woord informatie over te brengen soms erg lastig om een verhaal te kunnen vormen uit deze beeldende informatieoverdracht temeer ook omdat men de aard en betekenis nu dan zonder uitleg van derden betreffende de betekenis van de afzonderlijke elementen dan zelf moet gaan onderzoeken en de betekenis ervan moet gaan blootleggen. Ik kan u echter verzekeren dat wanneer men dit ook daadwerkelijk zal doen u daarna het gesproken woord waarschijnlijk dan net zoals ik heb ervaren nog slechts een gebrekkig en mank informatie-overdracht medium zult vinden waarmee nooit de inhoud op zijn zuiverheid zal kunnen worden weergegeven en overgedregen. U zult begrijpen dat dit dan uiteraard ook de manke is van de auteur die deze plaatjes voor de lezer nu noodgewongen dan in woorden moet gaan uitdrukken en ik vraag u dan ook “have mercy”.

———————————————————————————-

Judas-evangelie:

Jezus sprak,
Adamas was de eerste verlichte wolk die nog geen engel ooit gezien had temidden van alle wolken die ‘God’ genoemd worden. Hij liet de onkreukbare (generatie) van Seth ontstaan … de twaalf … de vierentwintig …. Hij liet 72 hemellichten ontstaan in de onkreukbare generatie, in overeenstemming met de wil van de Geest. De 72driehonderd en zestig hemellichten ontstaan in de onkreukbare generatie, in overeenstemming met de wil van de Geest, opdat hun aantal vijf voor elk zou zijn.

note: 5 x 72 = 360 graden van de onkreukbare =  cirkel
Jezus omschrijft hiermee de zodiac en het urenstelsel de 12 uren van Horus(Hours) the  son(sun/Christ) of God en de twaalf uren van Seth(Sunseth) en tevens ook het pentagoon en het pentagram behorende bij de genen-ratio van Seth the (K)night of/or Darkness wiens symbool eveneens het pentagram is. hemellichten lieten

————————————————————————–

The angle of the corners of the pentagoon is 72 degrees wich equals the number of Christ
The angle of the corners of the cube is 90 degrees wich equals the number of Maria Magdalena

—————————————————————————

hieronder zie je in een modern genetisch diagram de double helix/base pairs exact hetzelfde afgebeeld als in het 1200 jaar oude basrelief hierboven

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/index.php?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

Één reactie op Masters of Genetics

  1. Pingback: “Air and Space-Force / Wapens of Mass-destruction” | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *