Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (2)

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (2)

In het eerste deel bespraken we de rol van de kerk welke we in principe ook als de NASA inclusief ruimteschepen en groundcontrol van onze religies kunnen beschouwen en wat in het bas-relief wat we hier bespreken dan ook letterlijk als dusdanig is uitgebeeld. Dat wat op het eerste gezicht een kerkje of moskee leek bleek bij nader inzien een ruimtevaartuig in de vorm van een vliegende schotel en bij een ruimtevaartuig horen vanzelfsprekend ook bestuurders zoals piloten of astronauten en als we daaraan dan weer een religieuze figuur willen verbinden dan belanden we al snel bij de bijbelse engelen, engelbewaarders, boodschappers, wachters of de heere(n) zelf die uit de hemel neerdaalde(n).

Al deze figuren worden over het algemeen ook afgebeeld met vleugels en/of als vertoevende in een wolk waarmee een link wordt gelegd met het gegeven dat zij in de ruimste zin van het woord kunnen vliegen en dit dan zowel op aarde als in de ruimte waar het huis van god zich bevind. Als we vervolgens dan onze hedendaagse lucht en ruimtevaart instituten nemen en hun logo’s bekijken dan zien we daar ook vrijwel altijd vleugels op afgebeeld.

Zoals gezegd hadden we in het bas-relief het huis van god reeds herkent als een ruimtevaartuig en daarbij hoort vanzelfsprekend dan ook een astronaut die we hier in het plaatje dan ook kunnen herkennen in de figuur die naast of half onder de schotel is afgebeeld en met één been is verwerkt in de kolommen die de schotel dragen. Deze kolommen zijn gezien het hier een vliegende schotel betreft waarschijnlijk ook geen gewone kolommen maar lichtkolommen of stralen waarmee de schotel dan wordt aangedreven en zich voortbeweegt en waarmee hier dan een zeer doordachte link is gelegd met de engelen uit de bijbel die zich (voort)bewogen in het licht des aanschijns van de heere(n) god(en). De astronaut lijkt hier dan geduldig op iets of iemand te wachten terwijl hij de omgeving met een scherpe ietwat wantrouwende blik lijkt gade te slaan. Hier mee worden dan eveneens enkele specifieke bijbelse engel-eigenschappen mee geraakt want engelen worden immers tevens ook gezien als de wachters of engel-bewaarders die waken over ons mensen.
Zoals gezegd zijn engelen dus de boodschappers tussen ons mensen op aarde en de heere(n) van boven en hebben dus kontakt zowel met onze aarde als met de plaats waar de heere(n) zich bevind(en) en als we nu naar het hoofd van engel-astronaut kijken dan zien we dat hij hier een soort van helm draagt die enerzijds op een duitse nazi helm lijkt en anderzijds ook enigzins op de helm van “dart vader” uit film starwars.

Aan deze helm zijn dan twee uitsteeksels te zien met aan het uiteinde ter hoogte van de mond een rond object met gaatjes welke gelijken op microfoons en over de helm heen zien we dan een beugel met aan de uiteinden ter hoogte van de oren eveneens dan een rond object wat tesamen gelijkt op de headsets welke ook op de helmen van onze hedendaagse piloten en astronauten te vinden zijn waarmee eens te meer duidelijk wordt dat hier niet op de spirituele engelen uit onze religieuze boeken wordt gedoeld maar op levensechte astronauten die gezien het hier een plaatje betreft wat dateert uit +/- 800 na Christus reeds lang voor onze beschaving de aarde moeten hebben bezocht waarmee hetgeen ons door kerk en staat wordt voorgehouden dan tevens ook op zeer wankele benen komt te staan !!

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

3 reacties op Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (2)

 1. tjen schreef:

  ….‘’ Dat wat op het eerste gezicht een kerkje of moskee leek bleek bij nader inzien een ruimtevaartuig in de vorm van een vliegende schotel en bij een ruimtevaartuig horen vanzelfsprekend ook…’’

  Opmerkelijk dat er links bestaan tussen space-tuig (van een of andere soort) en kerken, tempels ed. Omdat kerken, kathedralen, basilieken, net als overheidsgebouwen, militaire bases, kastelen en paleizen allemaal op leylijnen werden gebouwd. Veel van die plaatsen staan bekend, bij diegenen die in deze materie een beetje thuis zijn, als ‘stargates’. Bekende sites die zich op hoog-energetische plaatsen bevinden zijn Rennes-le-Chateau en Bucharach, Area 51, Pine Gap, Dulce, Los Alamos. Ook veel ‘Notre-Dame’ kathedralen bevinden zich op dergelijke punten.
  Veel en uitgebreid onderzoek naar leylijnen werd verricht door, onder meer, Bruce Cathie, Cort Lindahl, John Mitchell, David Cowan en anderen. Iets meer hierover;

  http://www.belfort-group.eu/forum/topic/263

 2. tjen schreef:

  ….’’ hoofd van engel-astronaut kijken dan zien we dat hij hier een soort van helm draagt die enerzijds op een duitse nazi helm lijkt en’’……

  Niet alleen vertonen de meeste georganiseerde religieen enkele fascistoïde trekjes, om het heel voorzichtig uit te drukken. Zelfs de helmen zijn precies hetzelfde……

 3. Pingback: Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (1) | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *