Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (3)

Klik hier voor deel 1 uit deze serie

Heimwee naar het (T)huis van mijn Vader (3)

We hadden inmiddels de schotel reeds herkend en waren dan aanbeland bij de wachter, engel ofwel de astronaut en zijn helm met daarop de voor ons in onze tijd bekende moderne communicatietechnologie in de vorm van een headset inclusief microfoons. De astronaut heeft ons echter nog veel meer te vertellen zowel over zichzelf als over de lading welke hij uit de ruimte mee naar de aarde heeft gevoerd en het bijzondere doel daarvan. Ik ga er inmiddels vanuit dat de lezer die het tot hier allemaal gevolgd heeft al een beetje een indruk heeft gekregen over de wijze waarop de ontwerpers van deze bas-reliefs de toeschouwers aan de hand van woordeloze zelfverklarende beelden informatie pogen over te dragen. We moeten er dan ook vanuit gaan dat niets in deze plaatjes zonder betekenis is want daarmee zou men de toeschouwer dan in verwarring kunnen brengen waardoor men dan het risico zou lopen dat het verhaal niet begrepen zou worden en gezien het hier dus een schotel inclusief astronaut betreft welke een hoogstaande moderne technologie vertegenwoordigen mogen we dus ook helemaal niets uitsluiten. Ook wil ik nog even benadrukken dat deze plaatjes door de ontwerpers doelbewust tweedimensionaal zijn uitgevoerd waardoor de verhoudingen in afmeting ook niet altijd overeenstemmen met de werkelijkheid en het geheel dan ook als een soort symbolenschema of rebus gelezen dient te worden. Dit betekent dat er dus geen diepte of perspectief in de plaatjes zijn verwerkt wat ons ook weer iets zegt over de manier waarop we de plaatjes dienen te benaderen namelijk, er is dus geen variabel 3D perspectief wat dan zoiets betekent als “what you see is what you get” en alles wat je nodig hebt om je beeld te vormen is reeds afgebeeld.
Ik doe dit bewust ook deels in het engels om reden dat we al hebben kunnen opmaken dat de ontwerpers hun tijd ver vooruit waren en de heere(n) en hun engelen daarom ook zouden kunnen hebben voorzien dat engels (gevallen engelentaal) onze wereldtaal zou zijn wanneer wij op het punt in tijd zouden zijn aanbeland dat de inhoud van de plaatjes door ons zouden kunnen worden herkend en begrepen. Vandaar dan ook dat ik deels de engelse taal zal gebruiken wat zoals we zo dadelijk ook zullen zien een zeer verstandig besluit is. Een schotel wordt immers in het engels “shuttle” genoemd wat dan tevens veer of pendel betekent waar de spaceshuttle van Nasa ook naar is vernoemd en men raakt met de afgebeelde schotel in één klap dan ook zowel de aard alsmede het gebruikersdoel van het object !

We zullen nu dan beginnen met de boom welke op zich al een hele kluif zal zijn zoals we weldra zullen bemerken. Veel mensen zullen het misschien direct te ver gaan zoeken en ik heb dan ook al vaak voorbij horen komen dat men bijvoorbeeld een leeuw of een ander dier in de boom meent te herkennen en op zich vormt dit ook niet echt een probleem voor de uiteindelijke algehele betekenis maar het is daarbij echter wel noodzakelijk om de gehele boom tot in het kleinste detail te onderzoeken en te ontleden om de gehele inhoud en betekenis ervan eigen te maken. Aanvankelijk zien we hier nu dus een palmboom en gezien sommige mensen er vaak al direct een leeuw of dier o.i.d. in herkennen zegt dit ons aanvankelijk al dat er met deze boom dus iets vreemds aan de hand is wat je dan ook uitnodigt om de boom aan een wat meer diepgaand onderzoek bloot te stellen.

Wanneer we dit daadwerkelijk zullen doen valt uit de vorm van de boom en de takken, bladeren en vruchten op te maken dat het hier vooraleerst een palmboom betreft doch de wijze waarop de takken en bladeren zijn afgebeeld stemt dan echter niet geheel overeen met hoe een palmboom er normaliter uitziet. De takken en de bladeren zijn hier dan namelijk wat te ver naar boven gebogen wat eigenlijk enkel logisch zou zijn wanneer er een hevige wind onder waait die de takken en bladeren dan met kracht naar boven doet buigen. Nu hadden we op dit punt echter de schotel al herkend en die was dus van boven uit de hemel neergedaald en zo ook is dit dan waarschijnlijk het geval met deze palmboom die hier op een dermate wijze is afgebeeld dat het lijkt alsof hij inderdaad zo uit de hemel is komen vallen. Gezien er dan ook geen wortels zichtbaar zijn en de stam hier deels wordt gevormd door het lichaam van de astronaut maakt dit dat we de boom en de astronaut als het ware dan ook als één geheel kunnen beschouwen. (herinner tweedimensionaal/rebus)
Deze boom is dus als het ware de “ei-gen” stamboom van de astronaut en draagt daarmee symbolisch alle kenmerken en eigenschappen van deze figuur want hij is er immers letterlijk zelf mee verbonden of veréénzelvigd waarmee we het geheel dan dus kunnen lezen als de “stamboom” van “die-genen” die ermee verbonden is en in dit geval dus de astronaut.

Een volgende blik laat ons dan zien dat er zich drie takken aan de boom bevinden waardoor er een heel opmerkelijk engels woordenspel onstaat uit het woord palmtree. Namelijk three of tree schrijf je dan wel iets anders maar fonetisch klinken beide woorden echter vrijwel identiek waardoor we beide mogelijkheden van “boom” en de “drie”(-eenheid) dan ook in beschouwing dienen te nemen. Gezien het de eigen stamboom is van de astronaut wordt dit in het engels dan tevens ook “his t(h)ree” ofwel “zijn boom” of “zijn drie” wat vrijwel hetzelfde klinkt als “history” (geschiedenis) en “his story”(zijn verhaal).

Er is dan ook letterlijk nog wat meer aan de hand met deze boom want de buitenste takken met bladeren laten zich ook enigszins aanzien als twee handen wat in samenspraak met de naam van de boom dan weer verwijst naar het het woord “handpalm”. De kenmerken van onze handpalmen zijn dan de lijnen waaruit volgens de esotherische scholen onze astrologische horoscoop valt af te lezen en wat hier tevens ook weer een link legt met de schotel en de astronaut en het universum.

We zullen dan weer eens verder op zoek gaan naar de “his-story” die men ons hier wil vertellen en belanden dan bij de vruchten waarmee eveneens weer iets opmerkelijks aan de hand blijkt te zijn. Het betreft hier namelijk twee bundels vruchten die gezien het hier een palmboom betreft logischerwijze dan ook kokosnoten zal betreffen maar die zich echter niet direct aan de takken van de boom bevinden maar met een soort van kruis-verband om de stam heen zijn geknoopt. In het engels zou dit dan heten “crossed bond-age” waarin we dan de woorden “gekruisigd” “verbond”(in) “tijd” kunnen vinden wat weer lijkt te worden ondersteund door de naam van de vrucht van de palm-3 die in het engels co-co-nut heet.

De oorspronkelijke naam van de boom is “coco nucifera” en het woord “co” is dan weer een afkorting van een aantal scheikundige benamingen die ik hier niet wil belichten maar wordt ook gebruikt in de woorden co-rpus of co-rporation wat een zakelijk handels-verbond is tussen partijen (part-eien/deel(en) van eieren) en “nut” is dan ofwel een idioot of een moer of knoop of noot maar uiteraard zal hier dan vanzelfsprekend een bepaald verbond met een ander individu of iets in die geest mee worden bedoeld. Het woord individu is dan ook weer zo’n listig woord omdat het woordzuiver eigenlijk “ïn divide” ofwel “in gespletenheid” of in ge/ver-scheidenheid betekent waarmee dus eigenlijk wordt gezegd dat een individu een corporatie is bestaande uit meerdere partijen waarmee de vrucht genaamd coconut dan ook gelezen kan worden als een zakelijk verbond tussen een co(rpus/corporatie) en één of meerdere andere co(rpus) corporatie’s waardoor er een handelsratio in corpus(sen) onstaat die dan corpus-ratio of corporatie word genoemd. Wat deze twee bundels coconuts dan verbindt is een lapje stof of weefsel waarmee een kruisverband of knoop is gelegd. Eigenlijk bestaat vrijwel alle biologische leven uit weefsel en in het engels heet dit weefsel dan “tissue” wat wederom een heel bijzonder woord is want het klinkt fonetisch namelijk zowat gelijk aan “the issue” (het onderwerp) “it is you” (dit ben jij) waarmee hier dan eigenlijk zoiets gezegd wordt als dat het onderwerp weefsel de toeschouwer die dit plaatje onderzoekt zelf betreft en daarmee dus iedereen op aarde kan zijn. Op dit punt aanbeland ontstaat dan als vanzelfsprekend ook het vermoeden dat er mogelijk zoiets als een kruis verbond in ons weefsel is gevormd tussen het weefsel uit de stamboom van de astronaut en ons eigen weefsel wat dan is opgebouwd uit,…. co(rpus) above, co(rpus) below, nut, lucifer, wat dan weer verwijst naar het bijbelse “god’s koninkrijk op aarde” en Christus de gekruisigd.

Klik hier voor het volgende deel

Auteur: ©MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS©

Originele artikel:
http://renescience.punt.nl/?gr=796258

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *