Matthew Delooze (15) – De Regenboog Poort

English version Click Here

Hetgeen Matthew u te vertellen heeft, zult u pas kunnen begrijpen wanneer u de serie van vooraf aan gevolgd hebt – Klik hier voor deel 1

Matthew Delooze (15) – De Regenboog Poort

(Vrij Vertaald René Voogt)

Cross over shame like the wise Dove
who cares not for fame…
… just for shy love
(I Hunter/ Mott the Hoople 1973)

Hallo Folks,

Ik hoop van harte dat het met alle echte waarheidszoekers die er zijn goed gaat, en ik hoop ook dat hun harten sterk zijn, vooral nu we het jaar 2012 zo langzaam aan naderen.

Het lijkt allemaal nogal vreemd en het is dan ook nogal surrealistisch voor mij wanneer ik deze korte update schrijf. Ook al was ik maar een aantal maanden offline, het lijkt toch een behoorlijk lange tijd. Ik heb gemengde gevoelens over de publicatie van deze update, vooral omdat de informatie die het bevat, voor velen zinloos zal zijn. Dat gezegd hebbende, is het voor mij duidelijk dat het soms erg belangrijk is dat informatie over bepaalde gebeurtenissen, al zijn het relatief alledaagse gebeurtenissen, tot hen komt die het moeten/willen zien, en ik weet dat het hieronder genoemde evenement, spiritueel van vitaal belang is voor een aantal geesten en zielen die er zijn, en het is dan ook voor die mensen waar deze boodschap naar verstuurd wordt, met ‘goede bedoelingen’.

Het zou geen geheim mogen zijn voor die mensen die mijn vorige werk en informatie aangaande monumenten en sculpturen enz, belangrijk vonden, dat ik veel monumenten/ sculpturen etc. uit het verleden heb vernoemt. Ik heb eerder al duidelijk gemaakt dat ik denk dat bepaalde officiële monumenten, vooral de bekende bezienswaardigheden, zoals het “London Eye’ etc, met opzet door de Slangen Cult worden opgericht, via het “old boys’ netwerk en hun ‘beroemde’ marionetten de kunstenaars. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat beelden en monumenten soms ook (in opdracht) worden uitbesteed of op flagrante wijze worden gekaapt, van onafhankelijke kunstenaars, via verleidelijke sponsoring of andere financieringsregelingen, die gewoonlijk aangevoerd worden door de lokale corrupte autoriteiten. In deze gevallen wordt de kunstenaar letterlijk ‘verteld’ wat hij/zij te creëren heeft. In een notendop, de Slangen Cult ‘stopt’ een kunstenaar vol met vooraf geplande symboliek, zodat de kunstenaar het brengt als “unieke kunst”, en plaatsen vervolgens het symbolische monument binnen hun eigen vooraf-geplande en geritualiseerde ondergrond (meestal op Ley-lijnen) voor het gebruik ervan binnen hun eigen agenda’s. De Slangen Cult gebruikt zijn esoterische kennis direct onder de neuzen van het onkundige publiek zonder verweer, en naar mijn mening, als gevolg van de gedwongen spirituele blindheid die op het menselijke ras werd losgelaten, is dezelfde cultus van mening dat de dingen altijd zo zullen zijn. Wie weet?

Met dat in gedachten wil ik de aandacht vestigen op de bouw van een monument wat op dit moment plaatsvindt, letterlijk terwijl ik spreek, in mijn woonplaats ‘Burnley’ (Verbonden met Rock Ridge!).

De Regenboog Poort

De Regenboog Poort (twee woorden) wordt momenteel gebouwd in Princess Way Burnley. Het is net om de hoek, letterlijk een paar honderd meter van waar ik als jongen ben opgegroeid. Officieel maakt de Regenboog Poort deel uit van een project van £ 1 miljoen Pond wat bekend staat als het ‘Public Realm Transformation Project’ waarvoor ‘Tonkin Liu’  de opdracht ontving om het monument te vervaardigen, dat omschreven wordt als ‘Gateway Burnley’s’.

U kunt op de officiële poster (hierboven afgebeeld) zien dat de bouw gesponsord wordt met behulp van verschillende occulte symbolen, waaronder de bijen van Burnley’s, maar dit bericht wordt je niet toegestuurd om je op zulke dingen te wijzen. Ik heb hier eerder op gewezen in mijn strijd en pogingen om mensen te helpen, maar als ik er niet in geslaagd ben om je bij te scholen in de periode van 2004-2010 dan geloof ik niet dat mijn toekomstige informatie iets voor je zal zijn.

Hoe dan ook, Tonkin Liu, de officiële architecten van de Poort, creëerde ook de Singing Ringing Tree in Burnley. Zoals eerder vermeld ‘koopt’ de Slangen Cult gewoon de vernoemde kunstenaar en / of plaatsen ze het monument binnen hun eigen symbolische fundament voor hun eigen agenda.

Ik geloof dat dit het geval is met de “Singing Ringing Tree”, ik heb mijn mening over dat monument en de betekenis ervan in mijn boek, Is It Me for a Moment – Breaking the Serpent’s Spell beschreven. Ik geloof ook dat dezelfde architecten het “Regenboog Poort”  project hebben gekregen, simpelweg door hun contacten uit het verleden binnen het corrupte burgerlijke broederschap van Burnley en andere banden met de leugenaars en oplichters die bevoorrecht zijn, en ronddwalen binnen de criminele commissies van de lokale overheid.

Naar mijn mening, op een vijfde bewustzijnsniveau, verscheen De Regenboog Poort fysiek in Burnley, eerder door, de acties van een ijdele incompetente egoïstische kliek, dan door een geheim plan om een kunstwerk of zelfs een symbolisch occult monument te bieden voor de Slangen Cult. Let wel, dat Burnley en Lancashire geen monopolie hebben “in het in dienst nemen van” een egoïstische kliek om onze steden te laten runnen door onzichtbare gezichten. Dit hele land volgt dezelfde regel en ‘dient’ dezelfde onzichtbare gezichten. Uiteraard wordt dit feit steeds transparanter, zoals we kunnen zien aan de ‘stoppen’ van onze “badkuipen van comfort” die elke dag weer meer worden bedreigd (Ref: zing Do Wah Diddy uit een essay van 2004) en het is slechts een kwestie van tijd mijn vrienden, dat sommige hebzuchtige vette ezels nat achter zullen blijven naast een leeg bad dat ooit hun illusionaire comfort bevatte, en geloof me, geen handdoek aan deze zijde van Jupiter zal groot genoeg zijn om hun vuile was in te verbergen wanneer het gebeuren zal.

Hoe dan ook, terug naar het monument:… Anna Liu of Tonkin Liu (Officiële Architecten) verklaren de ideeën achter de Regenboog Poort …

“We werden geïnspireerd door de manier waarop het viaduct zich samen liet smelten met het omringende landschap, waarvan ik denk dat het één van de beste dingen van Burnley is”.

De “Regenboog Poort, is een boog structuur met 500 geïntegreerde prisma’s die licht  opvangen om er regenboogstralen mee te creëren. Een nieuwe generatie van een op zichzelfstaande-structuur die we ontwikkelden met ingenieurs in Arup, de structuur maakt gebruik van geavanceerde digitale modellering, analyse`s en tools voor de fabricage ervan . De transformatie van licht tot regenboogstraal roept een gevoel van verwondering op, waarvan wij voelen dat het in hart van de opvoeding zit”.

“Regen – herdenkt Bunley`s  regenachtige klimaat wat in een eerste oogopslag doet herinneren aan het grauwe industriële verleden van Burnley. Boog -. Weerspiegelt de bogen van het viaduct, in een dynamische en zeer efficiënte structurele vorm. Poort -. Weerspiegelt hoe de verschillende delen van Burnley aansluiten op deze plek
klik hier. Voor het officiële verslag.

Eh? Verschillende delen van Burnley zijn verbonden met deze plek? Een gevoel van verwondering? In het hart van de opvoeding? Nou, waarom zou ik het oneens zijn met deze verklaring? Ik ben tenslotte in deze klote stad geboren, en heb er 53 jaar van mijn leven doorgebracht. Ik weet zeker dat het koppel ‘Mike & Anna’ het goed bedoelen, vooral met het verspillen van geld van derden, maar ik weet zeker dat ze toe zullen geven dat ze absoluut niets over het ware verleden, en sterker nog over het heden van Burnley weten. Ik zal je mijn korte versie over de stad geven, van een chagrijnige oude man, en inwoner van Burnley.

“Burnley is niets anders dan een verzameling van kleine getto’s die leven in armoede, terwijl ze onder de onderdrukkende controle staan van het zieke adderengebroed ‘.
Matthew Delooze 12 september 2011

De overgrote meerderheid aan ambtenaren en de andere slaafse bewoners besteden gewoonlijk een mensenleven (meestal ingekort met 10 jaar of meer) door (a), trots te wezen en te overleven op een hongerloontje door een geestdodend baantje of (b) door niet trots te zijn, waarbij men het toestaat een leven in misère te leven op een uitkering van de staat. Zowel de (a) als de (b) groep, als ze de neiging hebben, zullen ook nog eens verwikkeld raken in de kleine criminaliteit (ik heb ze alle drie gedaan!). Deze collegiale-zielige onderdrukte blinde slaven worden, gelijktijdig, volledig gecontroleerd door het beleid van de lokale gangsters die zich voordoen als eerlijke professionele leidinggevenden en hun marionetten binnen de lokale autoriteiten en / of erger nog, door doorgewinterde criminelen, werkzaam in, meestal drugs of oplichting in ontroerend goed, waarbij ze zich voordoen als de academisch begaafde professionele pijlers van de samenleving. In werkelijkheid, zou elk van hen eerder je knie breken voor tien knaken of je grootmoeder vermoorden voor nog minder. Burnley is een beerput die letterlijk op één lijn ligt met Sodom.

Dus, indien, ik als zielige nietsnut zo bijdehand zou mogen zijn om iets te suggereren aan “Tonkin Lui” had/kon er dan niet een veel geschikter monument bedacht kunnen worden om een doorgang in Burnley te symboliseren, iets wat dit klote gat van een stad werkelijk vertegenwoordigt, vele male meer dan dat een regenboog dat doet? Mag ik dan nederig suggereren dat een replica van de Rodin’s Gate of Hell (gebaseerd op het ‘Inferno’ van Dante’s Goddelijke Komedie) beter geschikt zou zijn?

Rodin’s Hell’s Gate en een gedeelte ervan.

Hoe dan ook, weer terug naar het Regenboog Poort monument …. Eigenlijk heb ik toezicht gehouden bij de totstandkoming van de funderingen van het Regenboog Poort monument en was dus letterlijk getuige van de oprichting ervan. De Poort is nog niet helemaal voltooid (in oktober), maar je zult opmerken (zie hieronder) dat er in de stalen constructie 500 kleine langwerpige sleuven gemaakt zijn voor de kleine ‘prisma’. De structuur is zo gebouwd dat er letterlijk vele kleine regenboogstralen gecreëerd worden rondom iedereen die eronder gaat staan. En uiteraard, iedereen die vanaf een afstand naar het monument kijkt zou / moet de regenboogstralen ook kunnen zien. (Natuurlijk alleen wanneer Burnley fatsoenlijk licht krijgt)

De kleine langwerpige ‘gleuven’ zullen de ‘Regenboogstralen” creëren

Alle foto’s copyright Matthew Delooze 2011

Hey … Iedereen die mijn Ayahuasca geschriften heeft gevolgd zoals ‘Only Love Can Bring The Rain’ of ‘Standing In The Line Of Fire’, van een paar jaar geleden, kan zich misschien mijn ervaringen herinneren van toen ik omringt/omgeven werd door kleine ‘regenboog stralen’. Ik hoop dat je het nog kunt herinneren en als dat zo is, dan ben ik blij. Ik vertel je de waarheid, zij het op een persoonlijk spiritueel niveau, ik heb gruwelijk lang moeten wachten voordat deze symboliek eindelijk in mijn woonplaats aankwam. Hey … Ik weet niet wat ik een psychiater moet vertellen nu mijn Regen / Regenboogstralen hallucinaties / wanen nu fysiek blijken te verschijnen in mijn eigen woonplaats. Ik vraag me ook af hoeveel kans iemand me gegeven zou hebben voor het verschijnen van een apparaat in mijn eigen woonplaats, die fysiek daadwerkelijk precies dezelfde regenboogstralen creëert die ik zag en over schreef in Colombia en Brazilië tijdens sjamanistische ceremonies ten minste al zo`n drie jaar geleden? 1000-1? 1.000.000 op 1? Hoeveel kans zou u mij gegeven hebben, of houden u en uw ego geen rekening met zoiets? U denkt dat ik zulke dingen voor de lol schrijf zeker? Simpelweg om meelopers en neppers te vermaken?

Nogmaals, ik moet toegeven, zo stom als het klinkt, dat ik lange tijd op deze symboliek heb gewacht voordat het daadwerkelijk op een fysiek niveau in mijn leven kwam. Zozeer zelfs dat ik ook moet toegeven dat ik van opwinding een vreugde dansje heb gemaakt op de fundamenten van de Regenboog Poort (Bloost) ik danste als een oude gek dat doet. Hey …. en mijn vrouw zal u vertellen dat  ‘Ik geen Lionel Blair’ ben (In meer dan één opzicht welke ik ook nog zou kunnen toevoegen!) dus van mijn kant was het een behoorlijke inspanning. In feite, ik geloof dat het de enigste keer is dat ik gedanst heb terwijl ik nuchter was, buiten dan die ene keer dat ik een dansje maakte rond het laaiende vuur dat verscheen bij de “Singing Ringing Tree” in Burnley in 2007. Hey misschien was ik wel een sjamaan in een vorig leven?

Dansen of Dromen in een Delusion?

Ik heb in de afgelopen 13 jaar wat dingen gedaan die voor sommige mensen dom lijken. Er is niet genoeg papier om al de domme dingen die ik gedaan heb en de gekke dingen die ik nog moet doen op te schrijven, dus ik veronderstel dat het dansen op de fundamenten van een Poort niet zo dom is als je weet waarom je het doet, is het niet? Ik heb mezelf in mijn jeugd wel meer voor gek gezet terwijl ik probeerde om jonge dames in nachtclubs te imponeren. Noordelijke Ziel? Noordelijke-Klojo, lijkt er meer op.

En ik vertel je de waarheid, en ik heb het tegen jou, er zijn geen grenzen aan de gekke dingen die ik nog zal doen, wanneer iedere stommiteit je helpt en leidt om je te herinneren wie je bent, en het voor je mogelijk maakt om door de zielige misleiding heen te kunnen kijken die ons tot slaaf maakt. Mij past het “clown kostuum” op elk gewenst moment, geen enkel probleem, en als ik morgens in de spiegel kijk heb ik niet eens extra make-up nodig.

Ik heb zelfs een korte video voor jullie gemaakt (hieronder), maar wees gewaarschuwd Matt Delooze heeft nog geen kennis van professionele HD-video’s, maar hij weet wel andere dingen.

embedded by Embedded Video

Ik zal dit bericht updaten wanneer de Regenboog Poort voltooid en geopend is door de leiders van de stad. Maar voordat ik ga, ik ben vergeten het te hebben over een nieuw logo, dat grotendeels ontworpen werd voor de ‘Doorgang’ in Burnley en de symboliek die in de afgelopen jaren verschenen is, en het kostte dan ook een behoorlijke smak geld om het te creëren.

Burnley’s nieuwe logo dat gecreëerd werd om verschillende ‘Doorgangen’ in de stad weer te geven

‘Je kunt verdomme een ruimteschip en een drol van een Yeti in dat ding verstoppen, en we worden nog niets wijzer … de oplichterij werkt dus nog steeds? “
Matthew Delooze 2010

Ik citeer de pers hieronder:

“Leden uit de gemeenteraad hebben 400 pond aan het logo besteed om het logo verspreid over vijf handelsmerken te registreren, zodat het niet gebruikt kan worden door andere gemeenten. Het zal te zien zijn op Doorgangen die leiden naar Burnley, op literatuur, en op een website om het logo direct identificeerbaar te maken met de stad”. (Bron)

Maar goed, ik hoop in elk geval dat je genoten hebt van mijn video. Ik kom binnenkort weer met een update over de Regenboog Poort.

Tot die tijd ….

May Love Reign O’er You!

Matthew Delooze september 2011

Klik hier voor het volgende deel

Original artikel:
http://matthewdelooze.blogspot.com/2011/09/rain-bow-gate-matthew-delooze-update.html

Dit bericht is geplaatst in Matthew Delooze. Bookmark de permalink.

6 reacties op Matthew Delooze (15) – De Regenboog Poort

 1. Dick. schreef:

  Heb er ook de nodige moeite mee,,ik geloof in God de Schepper.

  Maar aangezien de Illuminatie en de vrijmetselarij Yhwh aanbidden,De Rothschilds private machtige bankiers zijn die Yhwh (Occult) aanbidden,,,zij sterke banden met het politieke militaire religieuze hebben,,via Yhwh macht houden,,,klopt er iets niet.

  Wat ik ook zeg is dat de gestelde tijd is berekend,,en die binnen de tijd van de regenboog is die Yhwh gesteld zou hebben,,dat deze tijd anno 2651vc (wanneer Yhwh Noah benaderd)tot anno 2011 7 dagen van 666 jaren zijn.

  Maar ook 6 van 777,,bijgevoegd een link waarop de naam van Yhwh,,opvallend is dat er gewoon de 3×777 in voorkomt.

  http://www.godsnaam.be/uitleg.htm

  De mensheid is veel ouder,,,,Yhwh vergist zich dus,,

  • tjen schreef:

   ……of gabber Yah vergiste zich misschien juist niet. Maar ‘kaapte’ eerder wat, en deed iedereen dat ‘geloven’.

   Mvg

 2. Dick. schreef:

  Een ding is opvallend.

  De regenboog is een symbool van Yhwh.
  Die stelde Hij na de vloed die anno 2348vc volgens vrijmetselaar kardinaal Uscher berekend volgens bijbelse chronologie.
  Denver Airport.
  Muurschildering.
  Alles (geschiedenis na Noah anno 2651vc 300jr voor de vloed)) binnen de Regenboog.
  Dit is 7×666 en 6×777.
  777,,Vrijmetselarij.
  Gestelde tijd is anno 2011 voorbij,,Daniel doet er 2×3,5 jaar bij.
  Er staat dus iets te gebeuren,,iets groots,,mbt tot Yhwh,,die niet God de Schepper is.

 3. Pingback: Matthew Delooze 2011 (15) – The Rain Bow Gate | hetuurvandewaarheid.info

 4. Pingback: Matthew Delooze (14) & De nabije toekomst | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *