Matthew Delooze 26 – In aanwezigheid van Hera

Click here for the English version

Matthew Delooze 26 – In aanwezigheid van Hera

(Vrij vertaald René Voogt)

Door Matthew Delooze

Hallo Mensen,

Ik denk dat ik meer belangrijke informatie over de Olympische Spelen van 2012 zal produceren zodra we wat dichter bij de gebeurtenis zelf komen, maar ik wil de mensen vandaag alvast herinneren aan het meest betekenisvolle ritueel dat daadwerkelijk plaats zal vinden in samenhang met de Olympische Spelen van 2012. Dit bijzondere ritueel, hoewel het officieel bekend wordt gemaakt, is gewoonlijk een minder belangrijke gebeurtenis in vergelijking met de officiële opening`s en slotceremonie van de spelen zelf.

Dit bijzondere ritueel werd officieel ingevoerd (door de Slangen Cult) door Carl Diem tijdens de Olympische Spelen van 1936. Het omvat het uitvoeren van occulte rituelen in de ruïnes van de Oude Tempels in Olympia, en het ontsteken van de fakkel om de fakkeltocht mee te beginnen.

Deze fakkeltocht (Het Griekse been) bezoekt meestal een oud monument (of twee) op verschillende locaties in Griekenland, waarbij gewoonlijk dan een historisch Grieks eiland en een tempel in Athene aangedaan worden.

Ik heb vier jaar geleden geprobeerd om dit ritueel in Olympia bloot te leggen en ik her-publiceer vandaag dan ook mijn vorige schrijven. Klik hier om het artikel In gezelschap van Apollo te lezen. Ik heb mijn vorige stuk enigszins moeten bewerken, maar dat kwam gewoon omdat de officiële video niet goed blijkt in te laden op de officiële Beijing 2008 website en veel van mijn vorige uiteenzettingen waren juist gebaseerd op de genoemde video.

Mijn artikel betreffende deze zaak in 2008 werd grotendeels genegeerd, maar de Olympische spelen werden in 2008 uiteraard dan ook niet zo gehyped zoals dat nu in 2012 gebeurd, en dan in het bijzonder in de samenzwering / Waarheid`s kringen dit jaar. Ik ben alleen maar blij om te kunnen zeggen dat het nu 2012 is en ik zal je laten zien wat ik in 2008 al heb gezegd. Het werd dan wel genegeerd, maar er wordt nog steeds over gepraat. Aanschouw, zeg ik nogmaals in 2012.

Daarom schrijf ik dan ook dit korte stuk ter herinnering aan het artikel voor informatieve doeleinden en om je te informeren dat dit ritueel volgende maand (10 mei 2012) in Olympia zal worden herhaald.

De Fakkel die door Apollo ontstoken wordt via de Hogepriesteres (De Zon)

Laat me op de eerste plaats uitleggen, voor degene die mijn originele artikel niet gelezen hebben, dat de ‘ontsteking`s ceremonie’ van de Olympische fakkel in feite ‘draagbare esoterische symboliek creëert’. In dit geval creëert het zonlicht van de zonnegod Apollo het vuur dat vervolgens overgeheveld wordt tot een draagbare vlam van Apollo / Zeus ‘, wat uiteraard bekend staat als de ‘Olympische fakkel’.

Ik realiseer me dat het een standaard en saaie uitleg is, maar deze vorm van ‘draagbare symboliek’ is van ‘vitaal belang’ wanneer de Slangen Cult “een rituele plaats wil verplaatsen naar een andere locatie”, en dat is wat er gebeurd met de Olympische fakkel. Het is ervoor om ‘een nieuwe locatie in te wijden’ met de symboliek van de oude locatie. Het wordt zo ‘één en dezelfde’ locatie. Het is dan misschien wel saai, maar het heeft een gigantische invloed op het collectieve bewustzijn. In feite, zijn er absoluut geen redenen om de ‘Olympische Spelen’ naar ‘buiten Griekenland’ te verplaatsen, tenzij mijn theorie betreffende energie-winning en stadions die gebouwd werden op energiepunten (Leylijnen) juist zijn.

Deze Olympische fakkel wordt direct ontstoken met ‘Apollo’ de Zon, zoals uitgelegd werd in mijn vorige stuk. Het ‘overgang`s ritueel’ waar altaren bij betrokken zijn wordt uitgevoerd met behulp van de ‘oorspronkelijke oude altaren’ die zich bevinden in de tempels in Olympia. Dit symbolische overgang`s ritueel wordt uitgevoerd door een officiële ‘Hoge Priesteres’ waar maagden in gewaden en een offer ‘jongen’ bij betrokken zijn.

De fakkel wordt ontstoken en een jongen wordt naar het Altaar gebracht om geofferd te worden (Kroes op het altaar met de Jongen)

Ik kan alleen maar zeggen dat dit soort rituelen niet gedaan worden voor redenen die met entertainment te maken hebben. Inderdaad, van Olympia wordt gezegd dat het werd vernietigd vanwege hun zonden en praktijken.

Hoe dan ook dit specifieke ritueel (het ontsteken van de Fakkel en de Fakkeltocht) werd aanvankelijk in 1936 door de Nazi’s gebruikt en was een deel van de nazi-exploitatie van de collectieve spirituele energie. De (Zon) fakkel werd vanaf de oude altaren in Olympia gedragen via oude monumenten in Griekenland via monumenten in Duitsland ‘de Brandenburger Tor’ en zo naar het Olympiastadion (Olympische Stadion) gebracht. Zo stom als het ook mag lijken, daardoor werd een energielijn gecreëerd van Olympia naar Berlijn middels de in de oude Griekse monumenten ontstoken fakkel die gedragen werd naar de stadions, en dan in het bijzonder de Brandenburg Tor en het Olympiastadion (Olympisch Stadion).

De fakkel creëert een energie-lijn naar ‘gast landen’ vanaf de altaren in Olympia ….

 …. Via verschillende monumenten natuurlijk (voorbeeld Brandenburger Poort)

Carl Diem modelleerde de Fakkeltocht naar een tocht die in Athene gelopen werd in `80 voor Christus

Met andere woorden, een ‘verbinding`s’ ritueel kan op meer dan één manier doorgang vinden en zodra de ‘eeuwige vlam’ Olympia verlaat creëert het een officiële lijn van ‘heilig vuur’ om het zo maar te noemen. Dit verbinding`s ritueel creëert zowel een fysieke als en spirituele energie lijn waarvan de Tempel van Zeus en Apollo zijn Zon het middelpunt vormen, het hart van de energie. EN TEVENS DE ONTVANGERS VAN DE ENERGIE. Het pad van de fakkel, en het maakt niet uit welk land gastheer voor de Spelen is, kruist met vele leylijnen en energiepunten op zijn weg naar het officiële stadion dat gelegen is in andere landen die de Spelen organiseren.

De vlam (de kracht van Apollo (de Zon)) is ‘fysiek’ afkomstig uit een tempel in Olympia en wordt naar het officiële relevante Olympisch stadion gebracht. Uiteraard ligt het relevante Olympische stadion van 2012 in Londen in het ‘Olympische Park’.

Zodra deze vlam de reis goed heeft doorstaan ontsteekt deze in feite het officiële vuur in de’Kroes’ van het stadion, en denk eraan dat deze vlam ook brandt op de altaren in Olympia, vanaf dat moment wordt het Olympisch Stadion letterlijk “een tempel”, welke representatief staat voor de tempel met de oorspronkelijke vlam in Olympia.

Apollo of het vuur van Zeus …

… worden vertegenwoordigd door de officiële Kroes in het Olympische Park

Zie je dat?

Dit soort Zwendel is niet uitsluitend voorbehouden voor de Olympische Spelen.

Symbolisch gezien wordt het Olympische Stadion een tempel, omdat het letterlijk de spelen ‘weerspiegelt’ die in het oude Olympia plaatsvonden en het weerspiegelt letterlijk het plaatsen van het vuur op het altaar. De Kroes in het Olympisch Stadion wordt letterlijk het ‘altaar’ in de nieuwe tempel.

Zie je dat?

Als je dat dan ziet, dan kun je ook zien dat het ‘Olympische Park’ van 2012 niets anders is dan een moderne versie van het oude Olympia? Ja? Kun je dan geloven dat alle locaties op het Olympische Park, de baden en de sportieve arena’s en de meeste ‘officiële’ aangrenzende ‘gebouwen’ OOK letterlijk uitgroeien tot de tijdelijke versie van het moderne ‘Olympia’?

Olympische Park Londen en het oude Olympia Griekenland

Oh begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het een exacte replica is, maar de basis stadions, de ‘wedstrijdbaden’, en de accommodatie`s voor eetgelegenheden zijn van vergelijkbare proporties. Mijn vrienden, de geometrie van de bedrieglijke moderne equivalent kunnen ze verbergen, maar het verdomde originele VUUR maakt het een replica die niet kan worden betwist, en dit is inderdaad het geval al geweest sinds 1936. Maar buiten dat, vraag jezelf eens af waarom dat de koningin van Engeland de gastheer is voor een evenement dat Oude Heidense Goden aanbidt? Hey wordt zij niet verondersteld de verdediger van ons geloof te zijn? Hey waarom worden we niet gewoon wakker om te beseffen dat ze in deze haar eigen geloof verdedigt en haar meesters dient, die ons allen tot slaaf maken.

Nogmaals, nadat de vlam uit het Oude Olympia, in het Olympische Park van 2012 wordt geplaatst, reconstrueert deze de vlam van Zeus, en zal dus letterlijk de tempels en de andere gebouwen van het Oude Olympia ‘nabootsen’.

En daarom worden de bezoekers, en natuurlijk de wereldwijde tv-kijkers, letterlijk ‘De Aanbidders’ in diverse tempels terwijl ze naar de spelen kijken.

Het is duidelijk dat hier nu mijn theorieën van pas komen, omdat de massa weer verzameld wordt op een ‘zeer symbolische plaats’ waarbij hun emoties ‘verhoogd zullen worden’ door het respectvolle evenement zelf en natuurlijk door de gerespecteerde atleten. Deze ‘verhoogde emoties’ die creëren de energie.

Emotie zorgt voor Energie!

Emotioneel Respect (lachen, huilen, gieren, brullen) = Spirituele Energie

Als emotie energie aanmaakt aan wie wordt deze energie dan symbolisch toegewijd en ook afgeleverd?

Welnu, in het geval van de Olympische Spelen wordt ALLE energie ‘DOORGESTUURD’ (terug) naar Olympia en is toegewijd aan de Zon Goden daar. Dat is de reden waarom de bedrieglijke Slangen Cult het een fakkeltocht noemden in de eerste plaats, maar ik realiseer me dat dat veel te dom voor je is om te accepteren en je bent niet zo dom om ervoor te vallen.

Geprogrammeerde Drones die klaarstaan om te schreeuwen voor hun eigen slavernij en om de Slang te voeden

Ik heb vele malen op het bedrog in deze situaties gewezen en ik zeg het nogmaals, alle energie die bij deze rituelen gecreëerd wordt gaat rechtstreeks naar de kracht die hun symboliek, of hun rattenvangers, op deze plaatsen plaatsten. Deze energie wordt letterlijk het eigendom van de spirituele sponsors van het evenement. Ze verdienen het door middel van bedrog. Dus ja de energie gaat naar de kracht die eigenlijk hun symboliek of hun rattenvangers plaatsten in deze plaatsen en zo gek als het klinkt, het is een kracht die bestaat uit buitenaardse entiteiten en hun menselijke lakeien op planeet Aarde. Deze lakeien bestaan uit royalty`s en beroemdheden die zichzelf niet bewust zijn van hun betrokkenheid.

Dat gezegd hebbende, onwetendheid is geen excuus en dat feit is van toepassing op de menselijke drones die nog steeds voor deze trucs vallen, omdat het nou eenmaal bij hun ego aansluit om de dingen zo te doen.

Ik begrijp dat het zeer moeilijk is voor sommige mensen om dergelijke informatie te accepteren en ik weet zeker dat de minder intelligente daadwerkelijk geloven dat ik probeer om publiekelijke evenementen of partijen die plaatsvinden te stoppen of mensen zal aanzetten om er niet aan mee te doen. Ik suggereer dat echter op geen enkele wijze of vorm. Ik vraag alleen maar dat de mensen kijken naar wat er gaande is. Dat doe ik omdat, als de mensen werkelijk om zich heen zouden kijken dan zullen ze zien dat ze worden bedrogen op een gigantische schaal en dat ze hun kracht en geest weggeven aan een kracht die de energie uit hen zuigt vanaf hun geboorte tot aan hun dood, en dan begint het hele liedje weer van voor af aan. Je zou kunnen zien dat je totaal geen controle over je leven hebt in welke vorm dan ook, simpelweg omdat je je energie en ziel overgeeft aan een kracht die jou voortdurend leegzuigt maar ook de planeet leegzuigt. Wij aanbidden letterlijk degenen die onze slavernij creëren. Maar dat is ook de enige manier waarop ze ons tot slaaf kunnen maken. WIJ moeten erom vragen! We doen het dus zelf!! (zonder het zelf te weten helaas)

Misschien is het tijd voor je om op zijn minst ‘vragen’ te gaan stellen over deze gebeurtenissen, al stel je die vragen alleen al aan jezelf?

Stel op zijn minst vragen over de pracht en praal en de kosten van deze rituele fakkeltocht wat aan het einde van de dag slechts een ritueel blijkt te zijn dat eigenlijk gecreëerd en gestart werd door de nazi’s? Ik kan alleen maar zeggen dat ik geloof dat ik je de waarheid vertel en dat ik geloof dat mijn theorieën een feit zijn.

Ik heb slechts zeer beperkte middelen en ben niet gezegend met professionele communicatieve vaardigheden, managers, of hulpjes of iets anders om te proberen om deze info over te brengen aan de mensen. Dat gezegd hebbende, ik weet dat het enkelen zal bereiken en ik weet dat ze het zullen begrijpen en dat is momenteel mijn enige doel. Ik kom met een stang, en niet met een net.

Ik waarschuwde vier jaar geleden al voor dit ritueel, maar ik kon net zo goed tegen de wind in lullen terwijl ik gelijktijdig een broodje ham nuttigde vanuit mijn rechterhand. Ik kan alleen maar aan mijn vrienden vragen, en zij die mijn woorden vertrouwen, om te lezen wat ik in 2008 schreef en te lezen wat ik vandaag schreef om je bewust te zijn van het ‘vuur en fakkel ritueel’ dat volgende maand weer plaats zal vinden in Olympia. Het zal naar verschillende oude energie-punten in Athene en Kreta gedragen worden om het te verenigen met energie-punten in het Verenigde Koninkrijk waarvoor de ketel ontstoken zal worden in het Olympische Stadion dat zelf op een energie-lijn ligt (Zoals alle grote stadions dat doen) om de energie naar Olympia terug te transporteren.

Ik vertel het je vroegtijdig, want je moet het ook vroeg genoeg weten dit keer.

Het is voor mij ook duidelijk dat de Londonse Olympics 2012 in de afgelopen jaren steeds meer werden ‘gehyped’ (en helemaal niet werden blootgesteld), eerder door de ‘waarheidsbeweging’ zelf dan door een kwaadwillig verlicht geheim genootschap. Zakelijk-gedreven entertainment en desinformatie is al jaren schering en inslag met behulp van dit evenement. Maar let op, het ritueel met de Olympische Spelen is niet exclusief voor 2012 en dat is het ook nooit en te nimmer zo geweest. Het is gewoon nog niet het einde van de wereld! Naar mijn mening is de Olympische fakkeltocht, na alle spelen die plaats hebben gevonden sinds 1936, nu de hele wereld afgereisd, en de spirituele energie die terug wordt gezonden naar Olympia is nu kort voor haar hoogtepunt en dit komt simpelweg omdat de hele wereld boog voor het vuur van Apollo (Zon) waarmee men dus (onwetend) goedkeurt dat dit gebeurd. Ik zeg je de waarheid, het is deel van de Slangen agenda om exacte hetzelfde bedrog met de energie lijn verbinding nogmaals te gebruiken in de toekomst, vooral in RIO 2016. Zuid-Amerika, is naar mijn mening, zeeeeer belangrijk voor de Slangen Cult, veel-en-veel belangrijker dan Londen 2012.

Rio 2016? Waartoe dient de hype door de waarheidsbeweging voor die ene dan?
Of is Uw Kerstticket naar het paradijs inmiddels al geregeld?

Uiteraard hoef je me niet te geloven. Ik vind het niet erg. Ik verkoop je het verhaal ook niet. En laat alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft mijn ‘2016’ commentaar je niet weerhouden van je beklimming naar het paradijs, daar de Maya kalender in 2012 afloopt, en laat het alstublieft niet mijn opmerkingen zijn die je ervan weerhouden om een kaartje aan te schaffen voor de gefaseerde buitenaardse invasie tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. Ik zal proberen, per parachute zacht neer te komen met een lange loop in zacht zand en zal me behelpen met het officiële budget!

Nogmaals, ik denk dat ik nog meer zal schrijven over de Olympische Spelen zodra we dichter bij de tijd aan zullen komen. Als je zeker wilt zijn om ervan te horen en je staat niet vermeld op mijn mailinglijst neem dan alstublieft contact met mij op en ik zal je erbij zetten.

Dat mijn liefde over jullie allen mag neerdalen.

Matthew Delooze 09 april 2012.

matthewdelooze@aol.com

Alle tekst Copyright Matthew Delooze (c) Matthew Delooze 2012 Alle rechten reserve

Originele artikel:
http://matthewdelooze.blogspot.com/2012/04/in-presence-of-hera.html

Klik hier voor het volgende deel

Dit is het (zo goed als) laatste vertaalde artikel van Matthew Delooze. Matthew heeft besloten om zijn artikelen in het vervolg te publiceren als Pdf bestanden. Inmiddels zijn er al 3 gepubliceerd, die ik doorgenomen heb, en het besluit heb moeten nemen dat het simpelweg te veel wordt om ook dat nog te vertalen. De lengte van de tot nu toe gepubliceerde Pdf bestanden is nu al opgelopen tot een totaal van 549 pagina`s, dus u zult begrijpen dat het voor mij onbegonnen werk is om ook daar nog mee aan de slag te gaan.

Hetgeen Matthew nog zal publiceren, zal ik zeker nog wel onder de aandacht brengen, maar dan, zoals Matthew ze aanbiedt – in het Engels dus.

Ik wens u desondanks nog – Heel Veel Leesplezier!

Dit bericht is geplaatst in Matthew Delooze. Bookmark de permalink.

3 reacties op Matthew Delooze 26 – In aanwezigheid van Hera

 1. Helma schreef:

  Wilt u dan in ieder geval een samenvatting geven van wat Matthew nog verder schrijft?
  Kan geen noot engels lezen en wil toch heel graag weten wat hij te vertellen heeft.

  hartelijk dank,

  Helma

  • Dag Helma,

   Ik was een beetje te voorbarig door al te vermelden dat dit het laatste artikel van hem was. Heb laatst van hem mogen vernemen dat hij nog wel in zal gaan op de Olympische Spelen kort voordat het van start zal gaan, en 1 artikel heb ik er nog klaarstaan om te publiceren. Zodra de laatste verschijnen zal ik ze natuurlijk ook weer vertalen.

   Hetgeen dat jij hier vraagt is waarschijnlijk een samenvatting van de Pdf bestanden die hij inmiddels heeft gepubliceerd?… Ik ben zelf helaas nog niet eens in staat geweest om die door te nemen.. Het is ook meer een boekwerk dan dat je het een artikel kunt noemen – 500 pagina`s pfff, ga er maar even voor zitten hahaha…

   Ik zal zien wat ik kan doen..

   Maar mag ik hieruit concluderen dat jij de hele serie doorgenomen hebt? Zo ja, vertel eens aan de andere lezers wat je ervan vond – heeft het je geholpen een beter inzicht te krijgen over wie we zijn en waarom we zo bedrogen worden? En hoe het dan werkt met de energie etc?….

 2. Pingback: Matthew Delooze 26 – In The Presence of Hera | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *