De ‘verborgen’ boodschappen van de film ‘2012’

Click here for the English version

De ‘verborgen’ boodschappen van de film ‘2012’

De rampenfilm 2012 gaat over de bijna totale vernietiging van de planeet Aarde in analogie met de voorspellingen, duizenden jaren geleden, van de oude Maya’s. Hoewel het grootste deel van de film draait om spectaculaire explosies en indrukwekkende speciale effecten, zit de film ook vol met boodschappen en symbolen van de plannen van de elite voor een nieuwe wereld en de overgang naar het Watermantijdperk.

Uitgebracht in 2009 speelt de film ‘2012’ in op de angst en paniek opgeroepen door de Oh-mijn-God-de-Maya’s-hebben-gezegd-dat-we-er-in-2012-allemaal-aan-gaan-gekte. Het apocalyptische scenario geeft in geuren en kleuren de grootste angst van velen over 2012 weer: de vernietiging van alles en de dood van iedereen – nu ja, bijna iedereen. Hoewel een goed deel van de 2½ uur durende film opgaat aan CGI-vernietiging, bevat ‘2012’ ook veel Bijbelse, mythologische en historische verwijzingen die het verhaal een diepere betekenis geven. Maar wat vooral duidelijk wordt is af te lezen aan de manier waarop met de crisissituatie wordt omgegaan. De boodschap is simpel: “Als er iets gebeurt zullen de rijken en machtigen het overleven en jullie sukkels gaan allemaal dood.”

We bespraken al eens eerder hoe rampenfilms de massa’s ‘onderwijzen’ en hoe ze worden gebruikt als indoctrinatiemiddel om bepaalde reacties op grote crises te presenteren en verkopen. In ‘2012’ is de politieke reactie op het megacataclysme dat de Aarde bedreigd enigszins onrustwekkend: de elite is al een paar jaar eerder op de hoogte, werkt in het geheim aan de eigen redding (terwijl ze de massa in het ongewisse laten) en laat de wereld sterven terwijl ze een nieuwe wereld creëren waarin alleen plaats is voor de elite. Enkele ‘gewone mensen’ slagen erin de reddingsschepen van de elite te infiltreren, en hun overleven – samen met de rijken en machtigen van de Aarde – noemt men een goed einde.

Kort na het zien van de film was ik er niet blij mee dat ik juist geld had uitgegeven om een verhaaltje te bekijken dat mijn dood en de dood van iedereen die ik ken voorspelt en hoe de elite aan dat lot ontkomt op gigantische schepen om voor zichzelf een nieuwe wereld te beginnen. Ik was een beetje beledigd.

Voorspelt de film werkelijk wat er gaat gebeuren in december 2012? Waarschijnlijk niet. Maar ik denk wel dat film de 2012-psychose gebruikt om specifieke boodschappen over te brengen aan de massa over de plannen van de elite voor een Nieuwe Wereldorde en de overgang naar het Watermantijdperk.

We kijken eens naar de meest symbolische scenes.

De voorbereidingen
De film speelt zich af in 2009 en begint met een kosmische gebeurtenis die de Apocalyps in gang zet: het op een lijn staan van en aantal planeten.

De uitlijning van astronomische lichamen veroorzaken een reeks gebeurtenissen die leiden tot de vernietiging van de Aarde. Op een esoterisch niveau, staat de uitlijning van astrale lichamen representatief voor het aanbreken van een nieuw tijdperk – wat sommigen het tijdperk van de Waterman noemen.

Een paar wetenschappers ontdekken dat enorme zonnevlammen de temperatuur van het binnenste van de Aarde doen stijgen. Adrian Helmsley, een Amerikaanse geoloog, realiseert zich dat het einde van de wereld snel naderbij komt. Hij haast zich naar Washington om de hoogste machtsniveaus mee te delen dat er actie ondernomen moet worden. Maar dan blijkt dat de heersende elite niet alleen al helemaal op de hoogte is van de komende catastrofe, maar ook al jaren in het grootste geheim werkt aan een reddingsplan. De elite nemen maatregelen om de levens te redden van iedereen die ze waardig achten en verzamelen ook de belangrijkste kunstvoorwerpen om mee te nemen naar de nieuwe wereld.

In deze scène, is de Mona Lisa in het Louvre nep. Het echte schilderij zal naar de “nieuwe’ wereld worden gebracht.

De enige personen die op de hoogte zijn van het reddingsplan zijn de machtigen van de planeet. Er zijn ook tickets verkocht aan de particulieren. Prijs? Eén miljard euro – per persoon. Met andere woorden: vergeet het maar dat een gewone sterveling het zal overleven. En dat is allemaal onderdeel van het plan.

Ondertussen worden, zoals gewoonlijk, de massa’s neergezet als idioten, volledig in paniek en vervallend tot bruut geweld.

Zoals het geval is in de meeste rampenfilms wordt de bevolking afgeschilderd als een ‘verbijsterde kudde’ die zich niet beschaafd weet te gedragen. Terwijl de elite in alle stilte hun redding voorbereiden, wordt de bevolking getoond terwijl ze aan het rellen slaan tijden een bijeenkomst van de G8. Kijkend naar de manier waarop de mensen reageren in tijden van crisis, zou men geneigd zijn te kunnen denken: “Misschien heeft de heersende klasse wel gelijk als ze de bevolking de waarheid onthouden…”

Het enorme complot tegen de bevolking is geen waterdicht geheim. Enkele prominenten ontdekken de gruwelijke waarheid en proberen de mensen te waarschuwen, maar hen wordt al snel het zwijgen opgelegd.

De directeur van het Louvre ontdekt de plannen van de elite en belegt een persconferentie. Vervolgens komt hij om het leven in een mysterieus auto-ongeluk, kort voordat hij zijn aankondiging zal doen.

Aan het getoonde auto-ongeluk zitten elke interessante kantjes. Ten eerste wordt heel duidelijk gesteld dat het ongeluk gebeurt in de Pont d’Almatunnel – dezelfde tunnel waar prinses Diana om het leven kwam. De Pont d’Almatunnel heeft een occulte betekenis en de dood van Diana had alle kenmerken van een rituele slachting, hetgeen nog eens bevestigd wordt door dat de museumdirecteur in dezelfde tunnel op dezelfde manier om het leven komt: “Als de directeur van het Louvre in de Pont D’Almatunnel wordt vermoord en iedereen gelooft dat het een ongeluk is, wat denken jullie dat er dan met prinses Diana gebeurd is?”

Later komt aan het licht dat de museumdirecteur niet de enige klokkenluider is die op mysterieuze wijze om het leven komt. Een groot aantal andere mensen die het algemeen belang een warm hart toedroegen kwamen tijdens de voorbereidingen van de elite onder vreemde omstandigheden om het leven.

Een samenzwering theoreticus beplakt een gehele muur met krantenknipsels van mensen die door de elite gedood werden.

Alle besluiten van de elite worden genomen in het grootste geheim en alleen de allermachtigsten hebben iets in de melk te brokkelen.

Ondertussen is het volk onrustig; zo onrustig dat de Olympische Spelen in Londen worden stopgezet. Voorspelt de film dingen die ons te wachten staan?

Terwijl de bevolking de pedalen begint te verliezen is de Chinese overheid belast met de opdracht de gigantische arken te bouwen waarmee de elite de ramp overleeft.

Vaarwel Atlantis
De held van de film is, een heel gewone gescheiden vader, die de waarheid ontdekt en dan probeert aan boord van één van de arken te komen om 2012 te kunnen overleven.

Jackson Curtis en zijn kinderen wordt door het Amerikaanse leger verteld dat zij het nationaal park moeten verlaten. Er wordt ze niet verteld waarom, omdat het publiek niets mag weten over de aanstaande 2012 ramp.

Curtis is een weinig succesvol schrijver van het boek ‘Farewell Atlantis’, hetgeen in de context van de film natuurlijk van grote symbolische waarde is. Atlantis is de naam van het mythische continent dat onderging in een enorme vloedgolf, duizenden jaren geleden. De legende verhaalt hoe een hoogontwikkelde beschaving, die op het continent grote welvaart kende, verdween en hoe enkele overlevenden erin slaagden Egypte, Amerika en Azië te bereiken, alwaar ze hun kennis deelden met de inboorlingen. Atlantis is van groot belang in de occulte mysteries van de elite, omdat ze ervan uitgaan dat het continent werkelijk bestond en de bakermat was van het occultisme. De mensen van Atlantis die per schip ontkwamen worden gezien als de verspreiders van de occulte kennis onder de oude Egyptenaren, de Maya’s en zelfs de Kelten. Mysteriescholen stellen dat het Bijbelse verhaal van de Zondvloed in feite het verhaal van het verzinkende Atlantis is, zoals ook veel andere volken over heel de wereld soortgelijke verhalen vertellen.

De geheime genootschappen van vandaag de dag noemen Amerika ‘het nieuwe Atlantis’; een land dat gegrondvest is op de principes van de Vrijmetselaars en de Rozenkruisers, de zogenaamde afstammelingen van de Atlantische Mysteries.

Het boek ‘New Atlantis’ van Francis Bacon uit 1605 beschrijft een ideale samenleving, beheerst door wetenschap en rede, volgens de principe van de Vrijmetselarij en de Rozenkruisers. Van het boek wordt gezegd dat het een blauwdruk was voor de oprichting van de Verenigde Staten. De opmerking ‘Kennis is macht’ is van Bacon; een beroemd zinnetje dat diepe weerklank vond bij de Rozenkruisers, en dat een prominente plaats heeft in de bibliotheek van het Amerikaanse Congress.

Waar ‘New Atlantis’ van Sir Francis Bacon de oprichting van de VS lijkt te voorspellen, lijkt Farewell Atlantis de vernietiging van het land te voorzien. Atlantis werd verzwolgen door de golven, en de VS – de thuisbasis van de occulte elite van vandaag de dag – lijkt een soortgelijk lot te gaan ondergaan. De gelukkigen die zullen scheep gaan in een moderne versie van de Ark van Noah zullen de taak krijgen een nieuwe wereld te beginnen – en de film vermeldt heel subtiel welke organisaties zullen voortbestaan en welke zullen verdwijnen.

De ramp
Naarmate de film vordert begint de Aarde warmer te worden en ontstaan er barsten in de aardkorst. Hoewel duidelijk is dat er een enorme ramp staat te gebeuren, bagatelliseren de massamedia (samenspannend met de elite, zowel in de film als in het echte leven) alle gebeurtenissen om de bevolking kalm te houden en ze niet te laten denken dat de wereld vergaat. De enige buiten de elite die lijkt te weten wat er gebeurt is een maffe complotdenker die ergens in het bos leeft (blijkbaar, volgens Hollywood, kunnen waarheidszoekers geen weldenkende, rationele mensen zijn).

De volledig doorgedraaide Charlie Frost is een complotdenker, presentator van een radioprogramma en webmaster van een er niet zo geweldig uitziende website. Maar hij weet wel wat er te gebeuren staat en heeft volledig gelijk. Toch word hij tot zijn laatste seconden afgebeeld als volslagen gesjeesd. Weten hoe het zit is niet ‘cool’ in Hollywoodfilms.

Charlie Frost vertelt echter alles over wat er te gebeuren staat aan Jackson Curtis en geef hem zelfs een kaart van de positie van de arken.

De kaart ligt in het archief van Charlie Frost ‘toevallig’ naast het dossier over Marilyn Monroe. Een kleine verwijzing naar de ultieme mind-gecontroleerde presidentiële slaaf?

Terwijl de wereld verbrokkelt krijgen de leden van de heersende klasse allemaal een belangrijk en topgeheim sms’je.

Het is tijd om zich naar de arken te begeven en de rest van de wereld te laten creperen.

Terwijl op de planeet de hel losbarst, wordt getoond hoe verschillende belangrijke monumenten worden vernietigd. Het zijn niet alleen spectaculaire scenes, maar ze tonen ook de vernietiging van de belangrijkste instituten van de oude tijd terwijl de Aarde het tijdperk Waterman’ binnentreedt. We zien hoe het beroemde Braziliaanse standbeeld van Jezus van de bergt stort, hetgeen gelijkenissen vertoont met het omver halen van het standbeeld van Saddam Hoessein.

Symboliseert dit de val van het Christendom aan het begin van een nieuw tijdperk?

In een andere scene zien we hoe de St Pietersbasiliek in het Vaticaan, het episch centrum van het Katholieke geloof, instort boven op duizenden gelovigen die bidden om redding.

In de koepel van de basiliek zien we hoe er een barst ontstaat tussen de vingers van God en Adam, hetgeen de breuk tussen de mens en het goddelijke kan symboliseren. Geen godsdiensten dan, in de nieuwe wereld van de elite?

Ook andere religies worden vernietigd. Een scene waarin de Ka’abaa in Mekka wordt vernietigd werd eruit geknipt, zogenaamd omdat men vreesde voor boze Moslims. De nieuwe wereld van de elite is dus geen plaats voor religies, en dat is – zoals geweten – een van de doelstellingen van de Nieuwe Wereldorde.

Daarnaast zien we de vernietiging van het Witte Huis. Het symbool van de Amerikaanse macht wordt getroffen door een van zijn eigen vliegdekschepen op een monsterlijk grote golf. Deze scenes symboliseren het einde van landen voorafgaand aan de formatie van een centrale wereldregering.

Het Witte Huis, het symbool van de Amerikaanse macht, wordt geraakt door één van haar eigen oorlog`s schepen die meegevoerd wordt door een gigantische golf. In de nieuwe wereld van de elite, gaat het niet meer om nationale bevoegdheden en militaire macht: Het draait om de wereld regering en één leger.

We zien ook de president van de VS die de laatste keer zijn volk toespreekt. De ‘leider van het vrije Westen’ blijft in Washington en gaat met de bevolking ten onder. Zijn dochter overleeft en legt het aan met een van de wetenschappers. Met andere woorden: voor de (verondersteld) gekozen vertegenwoordiger van het volk is geen plaats in de nieuwe wereldregering van de elite.

De Ark van Noah van de elite

Verschillende van deze gigantische Arken werden in het geheim in China gebouwd.

Terwijl de wereld eraan gaat in enorme vloedgolven en aardbevingen, worden de ‘uitverkorenen’ overgebracht naar China om aan boord te gaan van de arken.

De verwijzing naar het Bijbelse verhaal is duidelijk: per helikopter worden er dieren aan boord gebracht.

Toegang tot de arken is overigens verre van eerlijk geregeld. Alleen leden van de heersende klasse en de superrijken. De Indische wetenschapper die de komst van de catastrofe ontdekte wordt aan zijn lot overgelaten, terwijl hebberige Russische miljardairs aan boord mogen.

Uiteraard, als een lid van de occulte elite van de planeet, mogen ook de koningin van Engeland en haar hondjes aan boord. Haar talent voor het dragen van hoeden is uiteraard van grote waarde voor de toekomstige mensheid.

Vervolgens krijgen we aantal nutteloze ‘spannende’ scenes waarin Jackson Curtis en zijn familie proberen clandestien aan boord van de ark te komen. Als hij ziet hoe grote aantallen mensen aan hun lot worden overgelaten houdt wetenschapper Adrian Helmsley een niet te vermijden toespraak over hoe mensen elkaar moeten helpen en weet je niet. Maar we krijgen natuurlijk niet te zien hoe hij zijn plaats opoffert en al die mensen worden nog steeds aan hun lot overgelaten – de elite niet. Dusondanks moraliserende monologen over om elkaar geven, loopt het plan van de elite op schema en alleen zij die zijn uitverkoren om te overleven overleven.

Na de ramp treedt de mensheid een nieuw tijdperk binnen en word de kalende gereset naar het jaar 0001 (27/1/1 > 9/11?). De vorige kalende was gebaseerd op de geboorte van Jezus Christus – esoterisch geassocieerd met het Vissentijdperk. Het resetten van de kalender geeft aan dat het tijdperk van Christus voorbij is. Het is begin van het Watermantijdperk.

Aan het eind van de film ligt al het land onder water, behalve Afrika. De ark zet koers naar de wieg van de mensheid om een symbolische nieuwe start te maken op Kaap de Goede Hoop. Is dit een goede afloop? Het hangt ervan af of je tot de elite behoort of tot de 99% van de wereld die stierf.

Het Watermantijdperk
De esoterische scholen leren dat een Groot Jaar de periode beslaat die de zon er over doet om – vanaf de Aarde gezien – alle tekens van de Dierenriem te doorkruisen, een periode van ongeveer 25.000 jaar. Ongeveer elke 2.000 jaar gaat de zon een nieuw teken binnen en neemt de mensheid, min of meer onbewust, een nieuwe symboliek aan die verband houdt met het nieuwe sterrenbeeld. De afgelopen 2.000 jaar stond de zon in het teken Vissen. Christendom is dan ook al die tijd vervuld geweest van vissensymbolen (de discipelen van Jezus waren vissers, het vissentekentje, de mijter van pausen en bisschoppen). Het volgende teken is Waterman.

Door het tonen van de val van Christelijke symbolen en het ontstaan van een nieuwe wereld na een enorme vloed lijk de film ‘2012’ de komst van het Watermantijdperk aan te kondigen.

Conclusie
Hoewel ‘2012’ vaak wordt beschreven als een orgie van explosies en speciale effecten bevat de film desondanks een groot aantal boodschappen en symbolische momenten. De referenties aan Bijbelse, mythologische en esoterische concepten geven de film een diepere betekenis, eentje die past bij het wereldbeeld van de occulte elite van deze tijd. Hoewel de wereld waarschijnlijk niet zal verbrokkelen en verbranden in december 2012, gebruikt de film de angst voor het einde van de Mayakalender om de plannen voor de toekomst mee te delen. He verdwijnen van de wereldreligies, het opheffen van landen en de verering van een selecte elite over de rug van de onwetende massa. Alles wat er in de film gebeurt komt wonderlijk overeen met de tien geboden op de Georgia Guidestones. Hier enkele van die geboden: handhaaf het aantal mensen op 500 miljoen in voortdurend evenwicht met de natuur, verenig de mensheid met een levende nieuwe taal, enz. De manier waarop de dingen zich voltrekken doet ook denken aan de symbolische vertellingen in de profetische muurschilderingen in het vliegveld van Denver (VS), en de muurschilderingen in de Bank of America. Beide kunstwerken illustreren een periode van grote beproevingen, vernietiging en onderdrukking die wordt gevolgd door de oprichting van een ‘nieuwe wereld’ gebaseerd op de principes van de elite.

Op het meer esoterische vlak stelt de film Amerika gelijk met Atlantis: een hoogontwikkelde samenleving die wordt vernietigd door een grote vloed. De overlevenden van de vloed, waarvan gezegd wordt dat ze de bron waren van de occulte overlevering van geheime genootschappen, verspreiden hun kennis over heel de wereld. En hoewel de rampen van ‘2012’ worden veroorzaakt door zonnevlammen, gaat de Aarde ten onder aan enorme vloedgolven.

De film zegt veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Zoals echter zo vaak het geval is met de massamedia is de boodschap noch verlichtend noch inspirerend. Integendeel: de film vertelt het verhaal van een gigantische samenzwering tegen de bevolking, compleet met doofpotoperaties en moorden. Aan het eind van het lied redt de elite het vege lijf en laten ze miljarden mensen sterven. Om het allemaal af te ronden wordt deze samenzwering gepresenteerd als de enige haalbare oplossing van een dergelijke crisis. Worden we hier voorbereid op een grote crisis die zal worden opgelost met het aankondigen van de Nieuwe Wereldorde? De reclameposter van de film zegt het: “We waren gewaarschuwd.”

Overgenomen van:
http://www.zonnewind.be/2012/verborgen-boodschappen-van-2012.shtml

 

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht, TV en Film en Media, Wees Waakzaam. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *