William Bill Cooper – DE REDEN VOOR SAMENWERKING TUSSEN TEGENGESTELDE MACHTEN

William Bill Cooper`s site:
http://www.hourofthetime.com/ 
Hier een samenvatting van Bill Cooper`s onderzoek:
http://www.hourofthetime.com/research.html 

Click here for the English version (Chapter 9 Page 163)

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

William Bill Cooper

“DE REDEN VOOR SAMENWERKING TUSSEN TEGENGESTELDE MACHTEN”

Door Milton William Cooper

Behold a Pale Horse

Overgenomen van: “Behold a Pale Horse”

(Vrij vertaald door René Voogt)

 

 De zoektocht naar waarheid begint hier

Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets

Tenzij

U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek

William Bill Cooper

Hoofdstuk 9 uit “Behold a Pale Horse

Ik geef lezingen door heel de Verenigde Staten. Op een bepaald moment voor, tijdens, en na een lezing, kreeg ik soms goedbedoelende maar misleide stemmen, die me vertellen  dat Ik het helemaal verkeerd heb en dat het de joden, de katholieken, de communisten, of de bankiers, die de oorzaak van al onze ziektes zijn. De doelgroep krijgt de schuld voor alles wat er ooit is misgegaan. Power en macht over alles en iedereen is altijd toegeschreven aan deze groep – welke groep het ook gebeurt,  gebeurt hetzelfde moment ook die persoon. Deze arme mensen zitten op het juiste spoor, in zoverre dat er sprake was en nog steeds is van een zekere samenzwering voor het klaarspelen van een totalitaire wereldorde. Ze zijn volledig ontspoord  te denken dat één etnische, religieuze of financiële groep alleen ooit genoeg macht bij elkaar kan brengen om haar plan tot bloei te brengen. Eén groep, ziet u, zal zich altijd verzetten tegen alle andere belangen groepen die bestaan en altijd bestaan hebben door de gehele geschiedenis heen. Dat is, tenzij ze allemaal één en dezelfde groep waren (de Illuminati) of om wat voor rede dan ook raakte ze verenigd (de Bilderberg Groep).

Het is een één-groep scenario, behalve de Illuminati, en is daadwerkelijk gebruikt om uw aandacht af te leiden van de waarheid. Dat heeft ertoe geleid dat u elkaar bevecht door  manipulatie dat altijd de ECHTE samenzwering dichter bij zijn ultieme doel zal brengen, een Nieuwe Wereld Orde. Degenen van jullie die geloven dat Hitler gefinancierd werd door Joden, zodat hij Joden kon vermoorden hebben een ernstig logica tekort. De fanatieke linkse die dachten dat de nazi’s achter de samenzwering zaten hebben het feit genegeerd dat zeer rijke Joden er zeker bij betrokken waren samen met vele, katholieken, protestanten, communisten, atheïsten, kapitalisten, vrijmetselaars, etc., die allen lijnrecht tegenover elkaar staan, ten minste aan het oppervlak.

Die aan de Rechtse zijde denken dat het communisme vergeten is dat Amerikaanse
bankiers de creatie van de Sovjet-Unie financierde. Financiële assistentie uit VELE  verschillende landen, instellingen en mensen van tegengestelde religieuze en politieke overtuiging is het enige dat ervoor zorgde dat de onwerkbare communistische economie al die jaren nog doordraaide. De Rockefeller familie heeft zelfs een bankfiliaal in het Kremlin. De Rechtse dienen zich ook af te vragen waarom, wanneer dan ook, we communisme probeerden te stoppen, de Verenigde Staten versterkte het communisme alleen maar.    Geen moderne oorlog, maakt niet uit hoe het genoemd word, heeft ooit geleid tot territoriale winst voor de winnaar. Het is niet omdat onze leiders communistisch zijn, zoals geclaimd word door Rechts. Communisme was een creatie bedoeld te functioneren als  antithese van de Verenigde Staten. Veel van onze leiders, zijn echter Illuminati. De antwoorden liggen bij de vele gezichten van de Illuminati en het feit, dat verschillende unificerende redenen over de Nieuwe Wereld Orde opdoken direct na de Tweede Wereldoorlog.

Het is mogelijk, echter, dat één, twee of meer van de redenen niet echt zijn, en dus manipulaties. De gegevens tonen dat ze echt en gevaarlijk zijn, ieder op zijn eigen manier, en er moet snel en grondig gehandeld worden. Als het ware geheim ontdekt word dat buitenaardse wezens de aarde bezoeken zou het zeker logisch zijn de mensheid te verenigen tegen een mogelijke dreiging die dit met zich mee  brengt. Als buitenaardse wezens de aarde niet bezoeken, dan zou het logisch zijn een plan te bedenken om de tegengestelde krachten van deze bedreiging te overtuigen. Zo is het gedaan  of de buitenaardse wezens in kwestie nu wel of niet bestaat; echter, er zijn meer geloofwaardige en acute gevaren die de reden zouden kunnen zijn voor een alliantie tussen de zo veel traditioneel tegenover elkaar staande groepen. Buitenaardse zullen later besproken worden in een ander hoofdstuk.

De reden zou ook de dreigende uitsterving van het menselijke ras kunnen zijn door geen andere vijand dan het menselijke ras zelf. Die dreiging hoeft geen manipulatie te zijn;  het kan echt zijn, tenzij er drastische maatregelen worden genomen,  die worden uitgesmeerd over de komende honderd jaar.

Na de Tweede Wereldoorlog gebeurde er iets van enorme betekenis voor de toekomst van de gehele mensheid. De intellectuelen namen dit waar en  brachten het onder de aandacht van de wereld macht “de elite.” De elite waren ernstig geschokt door de voorspelde gevolgen van deze gebeurtenis. Er werd ze verteld dat tegen of kort na het jaar 2000 de totale ineenstorting van de beschaving zoals wij die kennen en mogelijk uitsterven van het menselijk ras zou kunnen optreden. Het kan gebeuren, tenzij, we niet van tevoren de aarde met nucleaire wapens vernietigen. Ze kregen te horen dat het enige dat deze voorspelde gebeurtenissen   stoppen  kon, een drastische reductie van de bevolking zou inhouden, het beëindigen of  vertragen van de technologische en economische groei, de afschaffing van vlees uit de menselijke voeding, een strikte controle van toekomstige menselijke voortplanting, een totaal engagement voor het behoud van het milieu, kolonisatie van de ruimte, en een paradigmatische verschuiving in het evolutionaire bewustzijn van de mens.

Degenen aan de macht vormden onmiddellijk een alliantie en brachten de aanbevolen wijzigingen in bloei door propaganda, mind control en andere manipulaties van de massa. De Illuminati`s                              gebeden                            werden                        beantwoord.
Wat was dit evenement dat zo veel consternatie veroorzaakte en de toekomst van de wereld voor eeuwig zou veranderden?  Miljoenen soldaten kwamen terug uit de oorlog. De soldaten waren eenzaam, verlangden naar vrouwen die op hen wachtte. De grootste koppeling in de menselijke geschiedenis had zich voorgedaan. Het resultaat is iedereen geboren tussen 1941 en 1955 en de kinderen die ze uiteindelijk geproduceerd hebben. Het was u en ik en iedereen die vandaag leeft.

Het was de grote wereldwijde BABY-BOOM. Het was een hoogtepunt van alle inspanningen door de geschiedenis heen van de mens om te overleven. Het was de moderne geneeskunde, betere voeding, warmte in de winter, zuiver stromend water, en de correcte verwerking van afvalwater. Het was het punt in de geschiedenis dat het geboortecijfer, het sterftecijfer oversteeg zodat de wereldbevolking verdubbelde tussen 1957 en 1990. Het was de meest geweldige tijd in de geschiedenis van de wereld, maar ook de ergste. Het betekende het einde van de meest kostbare verwezenlijking die de edele mens kon bereiken. Een alliantie tussen alle bevoegde machten op aarde, open en verborgen, die besloten dat individuele vrijheden niet langer getolereerd konden worden in het belang van het behoud van het menselijke ras. Ze geloofden dat de gewone man niet kon worden vertrouwd.

Wat de onvervulde droom van vele afzonderlijke groepen was, is werkelijkheid  geworden door de concentratie van macht in de alliantie bekend als de Bilderberg Groep. Wat voorheen onmogelijk was, beloofde nu met zekerheid  De Nieuwe Wereld Orde die zo velen voor ogen hadden gehad.

De eerste studie werd gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog om het effect te bepalen
van teruggekeerde soldaten op de economie. De resultaten mobiliseerde de elite. Een tweede geheime studie werd uitgevoerd in 1957 tijdens een wetenschappers bijeenkomst in Huntsville, Alabama. Deze bevestigde de resultaten van de eerste. De conclusie was dat de beschaving zoals wij die kennen, ineen zou storten kort na het jaar 2000, tenzij de bevolking drastisch werd uitgedund. De studie toonde een bezorgdheid gelijk aan het bestaan van atoomwapens en of ze uiteindelijk gebruikt zouden worden. De totale wereldwijde ontwapening werd opgedrongen. Het Congres keurde het plan voor ontwapening goed en creëerde het Amerikaanse Agentschap voor ontwapening, President Dwight David Eisenhower had dit te zeggen in 1957: “Als gevolg van een verlaagde kindersterfte, langer leven, en het versnelde gevecht tegen hongersnood is er een bevolkingsexplosie gaande zo ongelooflijk groot, dat naar verwachting in iets meer dan de volgende generatie de bevolking van de wereld zal verdubbelen.”

Een derde studie werd gemaakt door de Club van Rome eindigend in 1968 ter bepaling van de grenzen van de groei. Het resultaat was hetzelfde. De Club van Rome kreeg de opdracht een computer model van de wereld te ontwikkelen om het resultaat van correcties aan de sociale en economische structuren door de uitverkorene te voorspellen. De Club van Rome werd ook gevraagd een computer model te ontwikkelen van een Nieuwe Wereld Orde. Beide taken zijn gerealiseerd.

Er zijn studies gedaan om een methode te bepalen de bevolking`s explosie te stoppen  voor het punt van geen omekeer bereikt zal worden. Er werd bepaald dat een directe aanval tegen het probleem 2 punten van interventie zou betekenen. De eerste was het geboortecijfer  verlagen en als tweede een toename van het sterftecijfer. Om het  geboortecijfer te verlagen werden verschillende programma’s in beweging gezet.

De eerste was het ontwikkelen van een positieve geboorte-controle met behulp van mechanische  methodes (diafragma en condoom), chemische (schuim en geboorte controle pillen), en medische (sterilisatie, abortus, en hysterectomie) procedures. Deze werden ontwikkeld en ingevoerd. De “Women’s Liberation Movement” werd gestart met de vraag naar vrije abortussen,  de “vrije  keus” gebruikend als strijdkreet. Homoseksualiteit werd aangemoedigd en de Homo Beweging was geboren. Homoseksuelen hebben geen kinderen. Nul (zero) bevolkingsgroei werd een heet onderwerp op cocktailparty’s. Individuele vrijheid, “de hitte van het moment,” religie, en de oude blauwe wetten saboteerde deze inspanningen, en terwijl Zero bevolkingsgroei een realiteit was in bepaalde gebieden, nam de groei snel toe in anderen. Het enige alternatief dat overbleef voor de wereld elite bestond uit het verhogen van het sterftecijfer. Dit was moeilijk uit te voeren, omdat niemand mensen uit de menigte wil halen die zich op moeten stellen voor executie.

Evenmin genoten zij van mogelijke gevolgen door een woedend publiek dat ontdekte dat ze systematisch uitgeroeid werden.  Natuurlijk, een  korte, maar zeer dodelijke wereldwijde oorlog met gebruik van  nucleaire wapens tegen geselecteerde bevolkingsconcentraties werd overwogen en, om je de waarheid te vertellen, werd het niet uitgesloten. Het feit dat zelfs over een dergelijke populatie controle gedacht werd bevestigd de ergste vrees van degenen die deel namen aan het in 1957 uitgebrachte onderzoek. Oorlog werd op een laag pitje gezet, maar kon werkelijkheid worden. Ondertussen zou iets anders gedaan moeten worden, wat de beslissing makers zou ontslaan van schuld en in plaats daarvan de schuld schoof op degenen die geen schoon leven hadden geleid. Iets dat zou kunnen worden verweten op Moeder Natuur. Wat  ze nodig hadden was de pest of één of andere vreselijke ziekte. Het antwoord

kwam                                                   uit                                                                    Rome.

Verschillende Top Geheime aanbevelingen werden gedaan door Dr Aurelio Peccei van de Club van Rome. Hij bepleit dat een plaag zou worden ingevoerd, wat hetzelfde effect zou hebben als de beroemde Zwarte Dood uit de geschiedenis. De aanbeveling van het opperhoofd was een microbe te ontwikkelen die het auto-immune systeem zou aanvallen, en dus ook de ontwikkeling van een vaccin mogelijk zou maken. De opdracht  werd gegeven een microbe, een profylaxe en een genezing te ontwikkelen. De microbe zou  gebruikt worden tegen de algemene bevolking en zou worden ingevoerd doormiddel van een vaccin.

De profylactische zou gebruikt worden voor de heersende elite. De kuur zou worden  toegediend aan de overlevenden als besloten werd dat er genoeg omgekomen waren. De remedie zal worden gebracht als zijnde “nieuw ontwikkeld,” terwijl het in feite al bestond vanaf het begin. Dit plan is een onderdeel van Global 2000. De profylaxe en de genezing worden onderdrukt. “De mens is omhooggeschoten van een defensieve houding, grotendeels ondergeschikt aan Natuurlijke alternatieven,  nieuwe en dominerende. Van daaruit kan en zal het niet alleen alles in de wereld Beïnvloeden, maar, vrijwillig of onbewust, kunnen en zullen de alternatieven inderdaad hun eigen toekomst bepalen –  en zal uiteindelijk gekozen moeten worden voor een optie.

Met andere woorden, zijn vermogenscondities dwingen hem praktisch tot het nemen van nieuwe regulerende maatregelen of hij wil of niet en die met respect te ontladen aan de wereld van  gemengde natuurlijke menselijke systemen. Door het binnendringen van een aantal voormalige mysteries en in staat te kunnen zijn evenementen massaal om te zwaaien, is hij nu opgezadeld met ongekende, enorme verantwoordelijkheden en werd geworpen in een nieuwe rol als moderator van het leven op de planeet – met inbegrip van eigen leven.” Bovenstaande woorden werden geschreven door Dr Aurelio Peccei en zijn letterlijk overgenomen van pagina 607 van het Global 2000 rapport aan de voorzitter.

De financiering is verkregen van het Amerikaanse Congres onder HB 15090
(1969), waar 10 miljoen dollar gegeven werd aan de DOD (Department of Defence) als begroting tot 1970. Uit getuigenis van de senaat`s commissie is gebleken dat zij bestemd waren voor het produceren van “een synthetisch biologische middel, een middel dat van nature niet bestond en dat geen natuurlijke immuniteit had kunnen verwerven. Binnen de komende 5 à 10 jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn nieuwe infectieuze micro-organismen te ontwikkelen die in een aantal belangrijke aspecten verschillen met de bekende ziekteverwekkende organismen. Het belangrijkste daarvan was dat het ongevoelig zou zijn voor immunologische en therapeutische processen waarvan we afhankelijk zijn om onze relatieve vrijheid van  besmettelijke ziekte te kunnen handhaven.”

Sir Julian Huxley zei: “Overbevolking is, naar mijn mening de meest ernstige bedreiging voor de toekomst van onze gehele soort. “Het project, genaamd MK-Naomi, werd uitgevoerd in Fort Detrick, Maryland.

Aangezien grote populaties zouden worden gedecimeerd, besloten de heersende elite zich te richten op de “ongewenste” elementen van de samenleving. Specifiek doel waren  zwarte, latino`s, en homoseksuele populaties. De arme homoseksuelen werden aangemoedigd aan de ene kant, en tevens gepland uit te sterven aan de andere kant.
Het Afrikaanse continent werd besmet via een vaccin tegen pokken in 1977. Het
vaccin werd toegediend door de WHO (World Health Organization). Volgens
Dr Robert Strecker, “Zonder een kuur zal de gehele zwarte bevolking van Afrika
binnen 15 jaar dood zijn. Sommige landen zijn al veel verder dan de status epidemie.”

De Amerikaanse bevolking werd in 1978 geïnfecteerd met het hepatitis B vaccin. Dr Wolf Szmuness, de ex-huisgenoot van paus Johannes Paulus II, was het Meester brein achter de November `78 tot Oktober `79 en Maart `80 tot oktober / 81 experimentele hepatitis B vaccin proeven uitgevoerd door het Centrum voor Ziektebestrijding in New York, San Francisco en vier andere Amerikaanse steden. Hij liet de AIDS PLAAG los op het Amerikaanse volk. De homo beweging werd besmet. De deelnemers advertenties vroegen specifiek om gemengde homoseksuele mannelijke vrijwilligers. Wat het aids virus ook  veroorzaakte, het zat in het vaccin. Het vaccin werd geproduceerd en gebotteld in Phoenix, Arizona.

De opdracht werd gegeven door het BELEID`S COMITE van de BILDERGERG GROEP gevestigd in Zwitserland. Andere maatregelen werden ook besteld.

Een goede manier voor u om het op een simpele manier te controleren is via het Haig-Kissinger Ontvolking`s beleid, dat beheerd wordt door “State Department.” Dit beleid schrijft voor dat “Derde Wereld landen” positieve en effectieve stappen moeten ondernemen voor het reduceren van hun bevolking, dat peil zien vast te houden of ze krijgen geen steun meer van de Verenigde Staten. Als de Derde Wereld landen weigeren, breekt vaak een burgeroorlog uit waarvan de rebellen meestal opgeleid, bewapend en gefinancierd worden  door de Central Intelligence Agency (CIA). Dat is de reden waarom er veel meer burgers (met name jonge vruchtbare vrouwen) dan soldaten omkwamen in El Salvador, Nicaragua, en andere landen. Deze oorlogen werden geïnstigeerd in katholieke landen door de jezuïeten (zie hoofdstuk 2).

Het Haig Kissinger depopulatie beleid heeft verschillende niveaus van de overheid  overgenomen en bepaald in feite de Amerikaanse buitenlandse politiek. De planning van de organisatie verloopt geheel buiten het Witte Huis om en richt haar inspanningen geheel op het  reduceren van de wereldbevolking tot 2 miljard mensen doormiddel van: oorlog, hongersnood, ziekte, en alle andere middelen die nodig zijn. Deze groep is de Nationale  Veiligheid`s Raad Ad Hoc (uitspraak) Groep over Bevolkingspolitiek. Het personeel van beleidsplanning zit in het “State Departement” kantoor van Burgerzaken, gevestigd door Henry Kissinger in 1975. Diezelfde groep stelde het “Global 2000” rapport samen voor de voorzitter die het vervolgens aan president Carter doorgaf.

Thomas Ferguson, de Latijns-Amerikaanse ambtenaar van het staats Departement voor Burgerzaken (OPA) geeft de volgende verklaring: “Er is één enkele rede achter al ons werk, we moeten de populatie verminderen. Of, we doen het op onze manier, door middel van mooie, schone methodes of ze krijgen dezelfde rotzooi die we gezien hebben in El Salvador,  Iran, of  Beiroet. Populatie is een politiek probleem. Als de bevolking eenmaal uit de hand loopt, vereist het een autoritaire regering, of  zelfs fascisme, om het aantal te verlagen …. De professionals “, aldus Ferguson,” zijn niet geïnteresseerd in het verlagen van de bevolking voor humanitaire redenen. Dat klinkt mooi. We kijken naar onderzoeken en milieu beperkingen. We kijken naar onze strategische behoeften, en zeggen dat dit land zijn bevolking moet verlagen, of anders krijgen we een problemen. Dus worden de stappen ondernomen. El Salvador is een voorbeeld van onvermogen om de bevolking te verlagen doormiddel van eenvoudige middelen, en de basis heeft gelegd voor een nationale veiligheidscrisis. De regering van El Salvador heeft gefaald onze programma’s te gebruiken voor het verlagen van hun bevolking. Nu krijgen ze een burgeroorlog als gevolg daarvan. Er zullen ontwrichtingen en voedseltekorten ontstaan. Ze hebben nog steeds te veel mensen daar. Burgeroorlogen zijn langdurige manieren om de bevolking te verminderen. De snelste manier de bevolking te verminderen is door hongersnood, zoals in Afrika of door ZIEKTES,  als de Zwarte Dood, wat in El Salvador zomaar zou kunnen gebeuren.  “Hun begroting voor het boekjaar 1980 was 190 miljoen dollar; voor 1981 was het 220 miljoen dollar.”

Het Global 2000 rapport roept op tot verdubbeling van dat cijfer.

Henry Kissinger creëerde deze groep na overleg met leiders uit de Club van Rome tijdens de in 1974 gehouden populatie conferenties in Boekarest en Rome. De Club van Rome wordt bestuurd door Europa’s Zwarte adel. Alexander Haig is een steevaste gelovige in  bevolkingscontrole. Het was Haig die Kissinger ondersteunde en de “OPA” in werking stelde.

Ferguson zei: “We zullen een land ingaan en zeggen, hier is je verdomde ontwikkelingsplan. Gooi hem uit het raam. En begin te kijken naar de grootte van je bevolking en zoek uit wat er gebeuren moet het te verlagen. Als het je niet bevalt, en niet wilt kiezen doormiddel van planning, dan zul je een El Salvador een Iran, of erger nog, een Cambodja krijgen.”
De echte reden dat de sjah van Iran omvergeworpen werd, was omdat zijn  inspanningen voor het doorvoeren van “schone programma’s” als geboorte beperking faalden een aanzienlijke deuk in het geboortepercentage van zijn land te brengen.

De belofte van banen, doormiddel van een ambitieus programma voor industrialisatie, stimuleerde de migratie naar de overbevolkte steden zoals Teheran. Onder ayatollah Khomeini, werden de schone programma’s ontmanteld. De overheid kon vooruitgang boeken, omdat het een programma had “wat ertoe aanzette de helft van Teheran’s 6 miljoen inwoners te  verhuizen. Iran`s oorlog met Irak was echt blij met “OPA.” “Nu weet je over de Sjah en nu weet je een deel van de reden waarom we in het Midden-Oosten troepen hebben. Marcos werd slachtoffer van hetzelfde beleid.

Daniel B. Luten had het volgende te zeggen:”… een organisatie kan geen  instandhoudingbeleid voeren zonder een populatie beleid …. De gekkentest, waarin de kandidaat, geconfronteerd word met een overvolle gootsteen, als classifisering of hij de dweil of de kraan bereikt.”

Duizenden mensen, voornamelijk burgers, worden in de civiele oorlog in El Salvador  elk jaar gedood. “Om te bereiken, wat State Departement “adequate Bevolkingscontrole” acht, zou de burgeroorlog sterk moeten worden uitgebreid,” en volgens Thomas Ferguson, de Latijns-Amerikaanse officier in de OPA zaak.

Werd El Salvador als doel voor populatiecontrole en oorlog genoemd, in een April 1980 gepubliceerd bevolkingrapport door “National Security Council.” “El Salvador is een voorbeeld land met ernstige problemen in hun populatie en politiek, “bevestigd het rapport.” De snelle bevolkingsgroei – het ongewijzigde geboortecijfer van de afgelopen jaren – verergeren de bevolkingsdichtheid, die al het hoogste was op het vasteland van Latijns-Amerika. Terwijl er  een populatie programma op papier bestond, maar niet met kracht werd voortgezet, en waar voorbehoedsmiddelen nog steeds niet beschikbaar zijn. “Het bevolkingsprogramma “Werkt echt niet,” zei OPA’s Ferguson. ‘Er was geen Infrastructuur om het te steunen. Er waren verdomme gewoon te veel mensen. Als je een land wilt controleren, moet je de bevolking laag houden. Te veel mensen broeden sociale onrust en communisme.”

“Er moest iets gedaan worden,” zei de OPA official.  Het geboortecijfer ligt op 3,3 procent – één van de hoogste ter wereld. De bevolking, klaagde hij, zal de komende 21 jaar verdubbelen. “De burgeroorlog kan hulp bieden, maar zou sterk moeten worden  uitgebreid.” Om zeker te zijn dat de bevolking in El Salvador valt, zei Ferguson: “OPA heeft veel geleerd van ervaringen uit Vietnam. “We bestudeerden dat ook dat gebied overbevolkt en een probleem was. We dachten dat de oorlog zou leiden tot een lagere bevolking maar we hadden het mis.”

Nu weet je wat we echt deden in Vietnam en waarom we niet mochten winnen. Volgens Ferguson, steeg de bevolking in Vietnam tijdens de oorlog, ondanks de U.S.  ontbladering en gevecht strategieën gebruikte die burgerslachtoffers aanmoedigde. Nu weet je waarom degene onder ons die op de hoogte zijn overwegen dat Lt Calley een zondebok werd.

Ter vermindering van de bevolking, zei Ferguson “snel” “Moet je alle mannetjes in het gevecht gooien en grote aantallen jonge vruchtbare vrouwen op vruchtbare leeftijd doden.” Hij bekritiseerde de huidige burgeroorlog in El Salvador: “U dood een klein aantal mannen en niet genoeg vruchtbare vrouwtjes om het werk tegen de bevolking te doen. Als de oorlog 30 tot 40 jaar op deze manier doorgaat,  kun je misschien iets bereiken. Helaas hebben we niet al te veel gevallen om dat te bestuderen.”

Om u te helpen in uw onderzoek naar deze travestie, de namen van de belangrijke rapporten zijn “DE POPULATION BOMB” door DR. PAUL R. EHRLICH (zijn vrouw Anne is een lid van de Club van Rome), THE GLOBAL 2000 REPORT TO THE PRESIDENT,” en “THE LIMITS TO GROWTH,” EEN VERSLAG VOOR DE CLUB VAN ROME OVER DE HACHELIJKE SITUATIE VAN DE MENSHEID.

In april 1968 kwam de studie in het publiek in de Academia dei Lincei in Rome, Italië. De studie was in het geheim voortgezet al sinds de eerste bevindingen van de vergadering uit Huntsville 1957. Ze ontmoetten elkaar op aandringen van Dr Aurelio Peccei. De eerste echte publieke indicatie van hun bevindingen en de oplossing waartoe besloten werd is gepubliceerd in het boek “The Population Bomb” uit mei 1968. Merk op hoe dicht de data bij elkaar liggen. Op pagina 17 van “The population Bomb,” verteld een veelzeggende paragraaf alles wat er te weten is. “Samengevat, zal de wereldbevolking blijven  groeien zolang het geboortecijfer het sterftecijfer overstijgt, het is zo simpel als dat. Als het stopt met groeien of begint te krimpen, betekend het dat ofwel het geboortecijfer omlaag is gegaan en de sterf gevallen gestegen zijn of een combinatie van die twee samen.

In principe, zijn er dan slechts twee soorten oplossingen voor het overbevolking`s probleem. Eén is een ‘geboortecijfer oplossing, “waarin we manieren moeten vinden om het geboortecijfer te verlagen. De andere is een ‘sterftecijfer oplossing, “op welke manier het sterftecijfer te verhogen  – oorlog, hongersnood, pest – vinden ons. Het probleem had vermeden kunnen worden door populatie controle, waarbij de mensheid het geboorte tempo bewust aan zou passen zodat een ‘sterftecijfer oplossing “niet noodwendig was.

“De aanbevelingen als resultaat van de studie`s  werden gedaan door Dr Aurelio Peccei, die plechtig beloofde de profylactische niet te  gebruiken en niet naar de remedie te grijpen als de microbe die ontwikkeld werd aan zou slaan  bij de zieken. Dr Peccei werd als een held beschouwd voor die beslissing om hetzelfde risico te ondergaan als de algemene bevolking. De publieke resultaten van de studie werden 1968  en nogmaals in 1972 gepubliceerd. De “MIT” team leden die de studie voor het computermodel ontwikkelden worden hieronder opgesomd:

Dr Dennis L. Meadows, regisseur, Verenigde Staten
Alison Dr A. Anderson, Verenigde Staten (vervuiling)
Dr Jay M. Anderson, Verenigde Staten (vervuiling)
Ilyas Bayar, Turkije (landbouw)
William W. Behrens III, Verenigde Staten (middelen)
Farhad Hakimzadeh, Iran (de bevolking)
Dr Steffen Harbordt, Duitsland (sociaal-politieke ontwikkelingen)
Judith A. Machen, Verenigde Staten (administratie)
Dr H. Donella Meadows, Verenigde Staten (populatie)
Peter Frezen, Duitsland (kapitaal)
Nirmala S. Murthy, India (bevolking)
Roger F. Naill, Verenigde Staten (middelen)
Jorgen Randers, Noorwegen (populatie)
Stephen Shantzis, Verenigde Staten (landbouw)
John A. Seeger, Verenigde Staten (administratie)
Marilyn Williams, Verenigde Staten (documentatie)
Dr Erich Zahn K. O., Duitsland (landbouw)

Toen de studie werd afgerond in 1969 gaf V.N.-secretaris-generaal Oe  Thant van de Verenigde Naties de volgende verklaring:

“Ik wil niet dramatisch lijken, maar ik kan alleen maar concluderen uit de informatie die beschikbaar is voor mij als secretaris-generaal, dat de leden van de Verenigde Naties  misschien nog maar tien jaar over hebben,  om hun oude ruzies te beteugelen voor het vormen van een mondiaal partnerschap, voor het beteugelen van de wapenwedloop, om de bevolkingsexplosie onschadelijk te maken, en de vereiste impuls te geven aan inspanningen voor de ontwikkeling. Als een dergelijk mondiaal partnerschap niet gesmeed word in de komende tien jaar, dan ben ik heel erg bang dat de problemen die ik genoemde, een punt hebben bereikt van duizelingwekkende proporties dat het buiten onze capaciteit valt het nog te kunnen controleren.”

MK-naomi is ontwikkeld door wetenschappers van de afdeling Speciale Operaties
(SOD) in Ft. Detrick, Maryland onder toezicht van de CIA.

Een verwijzing naar het project MK-Naomi kan worden gevonden in de intelligence community door: Fain et al.., Bowker, 1977.

Luitenant-kolonel James “Bo” Gritz was een lid van de afdeling Speciale Operaties van het ministerie van Defensie, en bevelhebber van de Amerikaanse Speciale Dienst in Latijns Amerika, het beginsel agentschap voor de Nationale Veiligheidsraad`s supergeheime ondersteuning`s activiteiten (ISA), waar illegale groepen worden uitgebroed bekend als geel fruit en Zeespray, en de belangrijkste Congres Betrekkingen voor het Pentagon. Luitenant-kolonel Gritz beweert dat hij geen weet had van alle onregelmatigheden in het leger of in de regering, totdat het hem verteld werd door een drugsbaron in een Derde Wereld land. Het spijt me, maar mij maak je niet zo gemakkelijk iets wijs. Ik stel voor dat we zijn inspanningen  ondersteunen zolang als zijn inspanningen ons helpen, Ik adviseer ook dat wij hem op de voet volgen. Er is een kleine kans dat Gritz legitiem is, maar ik zou mijn leven niet in z’n handen leggen.

Lowell Sumner gaf zijn opvatting te kennen: “Als een bioloog de menselijke bevolkingsexplosie, en het teruglopen van de spiraal van natuurlijke hulpbronnen, is voor mij de grootste bedreiging van allemaal. De tijd is rijp, zelfs gevaarlijk overrijp, voor zover het dit  bevolkingscontrole probleem betreft . Wij zullen onder ogen moeten zien of we uiteindelijk onder gaan, op een wat troosteloze, domme, niet schone manier, op een geruïneerde wereld        ontdaan        van         haar        oorspronkelijke         schoonheid.”

Vele andere populatie controles zijn aangekondigd. De vermindering van de wereldbevolking tot werkbare niveaus is vrijwel zeker gegarandeerd. Het is slechts een kwestie van tijd. Het probleem zal zijn, om de verdere voortplanting van de mens te beperken, nog verder dan de  goedgekeurde niveaus. Om dat probleem aan te pakken zal de Nieuwe Wereld Orde het Chinese Communistische model aannemen om de bevolking te controleren. Dat is het enige populatie controle programma dat ooit gewerkt heeft. De oude en gebrekkige werden periodiek uitgemoord, en het is stellen/koppels verboden meer dan één kind te hebben. De boetes zijn zo hoog dat gezinnen met twee kinderen in China uiterst zeldzaam zijn. Families met drie kinderen bestaan helemaal niet. Een verrassend neveneffect is dat Chinese kinderen als groep beter behandeld worden dan alle andere nationale groeperingen voor kinderen in de wereld, waaronder de Verenigde Staten. Tabak velden in de VS zijn vervuilt met radioactieve deeltjes uit uraniummijnen, wat resulteert in een enorme toename van lip, mond, keel en longkanker. Als u het niet gelooft, kijk maar naar de stijging van longkanker per inwoner van voor 1950 en vergelijk dat met de longkanker per inwoner op dit moment. Plegen degenen die roken zelfmoord, of worden ze vermoord?  Malathion, een zenuwgas ontwikkeld door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog om mensen mee te doden, werdt verneveld over de bevolking van Californië. Het gebruikte excuus is dat het de Mediterrane fruitvliegjes zou doden. Het topje van de ijsberg is echter, dat de fruitbomen niet werden besproeid, alleen maar mensen.

De helikopters komen van Evergreen in Arizona, een bekende regering en een vermoedelijke CIA-basis. De piloten zijn gecontracteerde piloten geleverd door Evergreen. Evergreen is benoemd als één van de basissen waar de drugs worden ingevlogen vanuit Midden-Amerika. De stad Pasadena heeft een wet voorgelegd waardoor het illegaal werd malathion te sproeien binnen de stadsgrenzen. De wet werd genegeerd en de stad nam geen actie. Toen het volk van Californië letterlijk in opstand kwam tegen het spuiten van malathion, verklaarde de gouverneur van Californië dat hij geen bevoegdheid had de operatie te stoppen.  Welke hogere macht is er, die een gouverneur van een staat kan afhouden het sproeien van een insecticide te stoppen? Een waarschuwing werd afgegeven, om auto`s en eigendommen te beschermen omdat  malathion verf, sommige kunststoffen en andere eigendommen zou kunnen beschadigen. Mensen, zeiden ze, zouden niet worden benadeeld. Dat is een leugen!!

Hart-en vaatziekten zijn in de regel zeer zeldzame ziektes. Nu is het een epidemie. Kijk naar de statistieken. Ik weet niet wat dit veroorzaakt, maar 80 jaar geleden verbruikte mensen meer zout, vet, cholesterol, en al het andere waar hart en vaatziekten de schuld van kregen, maar de ziekte was zeldzaam. Waarom is het nu dan één van de meest dodelijke ziektes?

In de staat Colorado en elders steekt dioxine de kop op in het drinkwater, met  alarmerende hoeveelheden. Het hoort niet aanwezig te zijn in welke hoeveelheid dan ook. Waar komt het vandaan? Dioxine is één van de dodelijkste chemische stoffen die de mens kent. Burgers uit Colorado die ten strijde trekken tegen de dioxine vervuiling, lopen tegen  gesloten deuren aan, ontkenning, en aanvallen tegen hun karakters.

We hebben het nieuws bekeken met afgrijzen toen het ene na het andere verhaal zich  ontvouwde, onthullende dat het leger en de CIA ziektekiemen en virussen had vrijgelaten onder de bevolking om hun biologische oorlogsvoering`s capaciteiten uit  te testen. In het licht van wat je hebt geleerd in dit hoofdstuk moet je nu weten dat dit echt gebeurd om de bevolking te verminderen.

Het is een kwestie van openbaarheid, daar onderzoeken naar cover-ups over radioactieve lekken in de atmosfeer en in het grondwater hebben aangetoond dat sommige lekken geen toeval, maar doelgericht zijn. Sommige gebieden van het land hebben nu zo’n hoog percentage aan kanker dat vrijwel iedereen die in deze gebieden woont anders zal sterven dan aan een natuurlijke dood. De ware omvang van deze radioactieve gassen, afval en giftige stoffen, met name cesium-137, strontium -90, uranium mijn en molen-afval, thorium-230, radium-226 en radon-222, dat gelekt heeft of bewust is geplaatst in de atmosfeer, de bodem en het grondwater, gaat veel verder dan u of ik me voor kunnen stellen. Elk onderzoek heeft aangetoond dat de werkelijke cijfers met betrekking tot de radioactieve lekken veel groter zijn  dan de officiële cijfers, en de ware cijfers zullen waarschijnlijk nooit bekend worden. Cover-up (geheimhouding) is (SOP Standard Operating procedure) geworden op alle niveaus van de overheid. Dromen we realiteit of is realiteit een droom?

Volgens dr. Eva Snead, heeft het San Francisco Strand Gebied één van de hoogste percentages kanker in de wereld. Het strand gebied van  San Francisco staat bekend als één van de primaire testlocaties voor biologische en chemische programma’s van de Central Intelligence Agency (CIA). U herinnert zich misschien nog de veteranenziekte wat een experimentele bacteriën was die vrijgelaten werd in de wind op het San Francisco strand vanaf een door de overheid geëxploiteerde boot. San Francisco is ook een van de zes bekendste vaccinatie gebieden van het CIA MK-Naomi project (AIDS). Het Strand gebied was het hoofdkwartier voor dr. Timothy Leary, die het geneesmiddel onder de Amerikaanse jongeren  cultuur introduceerde onder het CIA MK-ULTRA project. Vermoed wordt ook dat het San Francisco Strand gebied onderworpen werd aan een grote doses straling om de effecten op de populatie over een langere periode te kunnen testen. Waarom haten ze San Francisco? Het antwoord is dat de grootste homoseksuele beweging van Amerika in San Francisco woont en zij zijn het doel geworden voor verdelging.

Een reden voor de Nieuwe Wereld Orde, of rationalisatie, zoals het geval kan zijn, is de zeer reële mogelijkheid dat sommige terroristen een wereldwijde nucleaire oorlog willen ontsteken door het laten ontploffing van een atoombom om een politiek punt te maken. Ik denk dat het veilig is te zeggen dat een grootschalige uitwisseling van atoom wapens of waterstof zal resulteren in de volledige vernietiging van de beschaving, en kon wel eens de escalatie van de aanval van een ijstijd neerslaan. De voor de hand liggende conclusie zou zijn dat elke vorm van een compromis dat leid tot een coëxistentie beter is dan elke vorm van een nucleaire uitwisseling. Met andere woorden, “beter Rood dan dood.” Dit is precies wat de hiërarchie heeft besloten, alleen de Nieuwe Wereld Orde zal niet rood zijn.  Het zal fascistisch zijn. Het zal, in feite, een socialistische totalitaire staat zijn.

Er word gehoopt dat er uiteindelijk een natuurlijke metamorfose zal plaatsvinden. De Illuminati hoopt dat het leid tot een paradigmaverschuiving van het evolutionaire bewustzijn van de mens. Dit kan leiden tot de vorming van een staat waar geen overheid nodig is, waar anarchie niet gevreesd hoeft te worden. Zij dromen dat het eindresultaat de wereld zal zijn die Christus leerde, maar waar de christelijke religie niet zal voorkomen. Het is ironisch dat de Illuminati van mening is dat dit kan evolueren tot een plan gebaseerd op een dergelijk lijden. Christus heeft geleden, als het Nieuwe Testament waar is, voor het tot stand brengen van zijn wereld, en als hij leed, is het misschien noodzakelijk dat ook wij lijden. Ik ben niet wijs genoeg om het antwoord te weten.

Ik ben erin geslaagd een verwijzing te vinden voor de protocollen van Sion gedateerd in de jaren 1700 (zie hoofdstuk 15, pagina 269). Dit plan voor de onderwerping van de wereld schetst precies wat er is gebeurd sinds de protocollen werden ontdekt, en dat is alles wat nodig is om de echtheid van de informatie in het document te bevestigen. Het is duidelijk dat de Illuminati plannen heeft de wereld voor eeuwen te regeren.

Ze hebben het plan gevolgd zoals beschreven in de protocollen van Sion. De Illuminati zou mogelijk niet zijn geslaagd, hoe dan ook, als er geen alliantie met de andere wereld machtsstructuren gevormd werd. Is de wereld overbevolking`s crisis een Hoax, begaan om die alliantie teweeg te brengen? Het is mogelijk. Alles wat ik daartoe kan zeggen is dat mijn eigen berekeningen, gebruik makend van de kennis waarover ik beschik, uitgevoerd op mijn 386 computer, bevestigen dat de crisis echt is, en in feite, zeer ernstig is. Als het een manipulatie is, hebben ze de hele wereld voor de gek gehouden.

ALLE INTELECTUELEN, HEERSERS EN BESTUURSORGANEN KWAMEN OVEREEN DAT DE BEVOLKING VAN VANDAAG DE GROOTSTE BEDREIGING IS VOOR DE BESCHAVING ZOALS WE DIE KENNEN. Het maakt niet uit wat je gelooft. ALS ZIJ dat geloven, zult u worden getroffen, omdat zij de bevoegdheid hebben.

De Nieuwe Wereld Orde zal de bevolkingsdreiging op verschillende manieren elimineren. Complete controle van het individuele gedrag kan worden bereikt met behulp van elektronische of chemische implantaten. Niemand zal worden toegestaan een kind te krijgen zonder toestemming; strenge straffen wachten voor degenen die de wet negeren. De gewelddadige, de ouderen, de zieken, de gehandicapten en de onvruchtbare zullen worden gedood. Prive-eigendom zal worden afgeschaft. Aangezien religie heeft bijgedragen het  bevolking`s probleem te creëren, zal het niet worden getolereerd, behalve voor de erkende staats gecontroleerde religie, die zal evolueren naar gelang de behoeften van de mens. Joseph Campbell legt dit concept uitstekend uit in zijn serie met Bill Movers “De Kracht van de mythe” genoemd. Cash (geld) zal verdwijnen en daarmee zal ook de meeste criminaliteit  verdwijnen; maar de totale controle over elk individu, zal de prijs zijn die we betalen.

De mens kan niet worden vertrouwd het weinige aan natuurlijke hulpbronnen te waarborgen. Technologische ontwikkeling en economische groei zullen ernstig worden teruggeschroefd. De mens zal weer moeten leven als zijn voorouders. Degenen die leren om zelfvoorzienend te zijn en zich kunnen aanpassen aan de afwezigheid van veel van de dingen die wij voor lief houden vandaag de dag, zoals automobielen, zullen zich kunnen redden. Anderen zullen verschrikkelijk lijden. De mens zal opnieuw worden onderworpen aan de wet van de sterkste.

Niemand zal het verlies van de individuele vrijheden die ons door de Grondwet en de Bill of Rights worden gegarandeerd leuk vinden. Ik vind het niet leuk en ben het niet eens met  wat er gepland is. Verstandelijk gezien weet ik dat de mensen de problemen waar we voor staan niet zullen oplossen, tenzij ze ervoor gemaakt zijn om het op te lossen. Dat is een triest commentaar voor de gewone man, maar niettemin is het waar. De Nieuwe Wereld Orde is kwaadaardig, maar heel erg hard nodig als de mens lang genoeg wil overleven om zijn zaad tussen de sterren te planten. Een paradigmatische verschuiving en Sterrenzaad zijn de enige legitieme lange-termijn-antwoorden. DIT IS WAAROM WE HET ALLEMAAL ZO`N LANGE TIJD FOUT HADDEN.

Het is nooit geweest wat we dachten dat het was. Niets is of zal ooit worden totdat we leren leven in de realiteit in plaats van in Fantasyland. Een paradigmatische verschuiving in het evolutionaire bewustzijn van de mens MOET plaatsvinden. Goed of slecht,  de wereld is bedekt met agenten van de Illuminati, die proberen, die evolutionaire sprong te veroorzaken. Wij worden bij hen niet in vertrouwen genomen. Zoals je geleerd hebt in hoofdstuk één, zijn wij beoordeeld als `te stom om het te begrijpen.

Het is waar dat zonder bevolking`s of  bom probleem de uitverkorenen toch wel een ander  excuus zouden gebruiken om tot de Nieuwe Wereld Orde te komen. Ze hebben plannen om  dingen te laten gebeuren zoals aardbevingen, oorlogen, de Messias, een extra-terrestrial (buitenaardse) landing, en economische ineenstorting. Ze zouden al deze dingen kunnen laten gebeuren om er verdomt zeker van te zijn dat het werkt. Ze zullen doen wat nodig is om te slagen. De Illuminati heeft alles in haar grondslagen en u zult op u tenen lopen om er doorheen te komen de komende jaren.

VOLGENS DE PLANNEN, ZULLEN VELEN MENSEN STERVEN TUSSEN NU EN HET JAAR 2000; MAAR ALS DEZE PLANNEN NIET SUCCESVOL ZIJN KAN HET MENSELIJKE RAS UITSTERVEN. Niets op aarde kan dit veranderen, behalve een enorme beperking en stabilisering van de bevolking. Zonder Sterrenzaad zou de reductie en stabilisatie alleen maar vertraagd worden, zoals uiteindelijk alle grondstoffen volledig zullen  worden uitgeput. Een onuitputtelijke bron van gratis energie zal dan nodig zijn. Dat kan mogelijk zijn, maar is onwaarschijnlijk dat het probleem opgelost word.
Zonder een centrale gemeenschappelijke behoefte, die de mens samen zou binden, zou een bron van gratis energie waarschijnlijk alleen resulteren in totale anarchie. Zo zie je maar, wat er nodig was in het begin, is nog steeds nodig op het eind. Een paradigmatische  verschuiving in het evolutionaire bewustzijn van de mens in combinatie met Sterrenzaad is het meest logische antwoord voor het menselijk ras.

We moeten leren individuele verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de wereld
problemen, of bereid zijn te leven volgens de termen van degenen die het wel doen. We moeten leren van elkaar te houden, te delen, geweld betreuren, en werken met de natuur, en niet tegen. We moeten dit allemaal doen, terwijl we het heelal koloniseren. We moeten voorbereid zijn in het proces om vreedzaam buitenaardse intelligentie te kunnen ontmoeten  en ermee leren omgaan.       Ik          geloof            dat          ze            bestaan.

Kun je je voorstellen wat er zal gebeuren als Los Angeles getroffen word met een 9.0 aardbeving, en New York City verwoest is door een terroristische geplande atoombom, Wereld Oorlog III  breekt uit in het Midden-Oosten, de banken en de beurzen storten in, buitenaardse landen op de laan van het  Witte Huis, voedsel verdwijnt van de markt, sommige mensen verdwijnen, de Messias presenteert zichzelf aan de wereld, en dat allemaal in een zeer kort tijdsbestek? Kun je het je voorstellen? De wereld machtsstructuur kan en zal indien nodig, een aantal, of al deze dingen laten gebeuren om te komen tot de Nieuwe Wereld Orde.

VRIJHEIDSSTRIJDERS MOGEN OP EEN NATIONALE FEESTDAG NIET THUIS ZIJN  TIJDENS DE DAG OF AVOND TOT HET GEVAAR VOORBIJ IS. NEGEER DEZE WAARSCHUWING EN U ZULT UZELF IN EEN CONCENTRATIEKAMP VINDEN. In het kamp zult u behandeld worden aan een psychische ziekte nationalisme genaamd, gemeenschappelijk voor patriotten. Deze ziekte is niet in het belang van de Nieuwe Wereld Orde. Degenen die niet kunnen worden genezen zullen worden uitgeroeid. Toen hem gevraagd werd wat er in petto was voor de wereld in het komende decennium, zei Henry Kissinger dit: ”Alles zal anders worden. Velen zullen lijden. Een Nieuwe Wereld Orde zal ontstaan. Het zal een veel betere wereld zijn voor hen die het overleven. Op de lange termijn zal het leven beter zijn. De wereld die wij wilden hebben zal werkelijkheid worden.”

Auteur: William Cooper (vrij vertaald door René Voogt)

 

Dit bericht is geplaatst in Bill Cooper. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *