William Bill Cooper – Majestictwelve

William Bill Cooper`s site:
http://www.hourofthetime.com/ 
Hier een samenvatting van Bill Cooper`s onderzoek:
http://www.hourofthetime.com/research.html
 

Click here for the English version

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

William Bill Cooper

“Majestictwelve”

De zoektocht naar waarheid begint hier

Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets

Tenzij

U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek

William Bill Cooper

Copyright ©  1997 William Cooper All Rights Reserved
(vrij vertaald René Voogt)

Veritas News Service – het volgende is werkelijkheid. Het is geen theorie maar een echte onvervalste samenzwering. Ik was getuige van deze Top Secret / Majic documenten waarin deze informatie uiteen werd gezet toen ik lid was van de Amerikaanse marine gehecht aan het Intelligence Briefing Team van admiraal Bernard Clarey, de opperbevelhebber van de USA Pacifische Vloot.

Ik verklaar dat de volgende informatie juist en correct is vanuit het beste van mijn geheugen en het onderzoek dat ik heb gedaan. Ik zal het in iedere rechtbank zweren.

Ik ken de namen van ongeveer 38 US Marine officieren en manschappen die getuige waren van deze documenten, terwijl zij hun land dienden. Ik kan de namen noemen van ongeveer 8 personen die betrokken zijn bij deze UFO misleiding  en ook getuige zijn geweest van deze documenten. Ik kan de namen noemen van ongeveer 80 anderen, waarvan ik vermoed dat zij  dezelfde documenten hebben gezien. Ik zal de namen niet onthullen behalve in een rechtbank welke bereid is deze mensen en organisaties betrokken bij deze samenzwering om de regering van de Verenigde Staten van Amerika omver te werpen, om vervolgen te komen tot een socialistische totalitaire wereld overheid.

Gedurende vele jaren heb ik oprecht geloofd dat een buitenaardse dreiging bestond en dat het de belangrijkste drijvende kracht achter de wereld gebeurtenissen zou zijn. Ik had het verkeerd en daarvoor bied ik mijn meest diepe en nederige excuses.

Vele jaren geleden had ik toegang tot een reeks van documenten waarvan ik realiseerde dat het een plan was voor de vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika, en de vorming van een Socialistische Totalitaire Wereld Regering. Het plan komt uit een reeks van TOP SECRET-documenten met de titel “MAJESTYTWELVE”. Er was geen ruimte tussen majesty en twelve. De term eerde de geplande plaatsing van een ultieme macht in een lichaam van wijze mannen die bestemd zijn de wereld te regeren als leden van een Messia  voorman.  Deze Messia zal dienen als een buffer tussen de wijze mannen en de sheople.  Ik ontdekte deze documenten tussen 1970 en 1973 terwijl ik lid was van het Intelligence Briefing Team van de Commander in Chief (Pacifische Vloot) van de Verenigde Staten.

MAJESTYTWELVE was geschreven in een lang dun letter type stijl… Stel je de titel voor  samengeperst tussen de M en E met alle letters verticaal gerekt. De sleutel om toegang te krijgen was een Top Secret (Q) (SCI) veiligheid`s verklaring met de opdeling van “MAJIC” (geen magie). Ik kan me niet het exacte lettertype herinneren behalve dat het een lange dunne versie van San Serif was … de exacte naam is me na al die jaren ontgaan … maar het is een sleutel tot toegang.

Het plan schetst de vorming van een totalitaire Socialistische Wereld Regering. Welk dient te worden geregeerd door een achter-de-schermen raad van wijze mannen. Een zogenaamde welwillende dictator, zal worden gepresenteerd als de Messia.

De Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika en de Bill of Rights zal worden afgedankt.  Een parlementaire vorm van bestuur zal in haar plaats komen. Alle militairen en individuen moeten worden ontwapend, behalve de interne politie die zullen alleen de noodzakelijke wapens dragen die nodig zijn om de interne orde te handhaven.

“Toen we georganiseerd raakten als land en we schreven een vrij radicale grondwet met een radicaal Wetsontwerp aan Rechten, en het geven van een radicale hoeveelheid individuele vrijheid aan de Amerikanen … En dus zeiden veel mensen dat er teveel persoonlijke vrijheid was. Wanneer  persoonlijke vrijheid word misbruikt, moet je maatregelen treffen om het te beperken. Dat is wat we deden in de bekendmaking die ik maakte afgelopen weekend tegen het publiek bij volkshuisvesting projecten, over hoe we de wapens aanvegen en meer van dat soort dingen om te trachten het voor mensen veiliger te maken in hun maatschappij. ” President Bill Clinton, 3-22-94, MTV

We kunnen niet te gefixeerd zijn op het verlangen om de rechten van de ordinaire  Amerikaan te behouden … “Bill Clinton (USA TODAY, 11 maart 1993, pagina 2A)

De enige militaire macht zal een wereld politiemacht zijn onder de U.N. met voldoende aantallen van het-neusje-van-de-zalm aan  technologie, zodat het over een  overweldigende kracht beschikt tegen elke voorgenomen dreiging tegen de Wereld Super Regering – zie Staats Departement Publicatie 7277. De militairen van de Verenigde Staten van Amerika vervullen momenteel deze behoefte. De senior officieren van al onze strijdkrachten hebben hun eed van trouw afgelegd aan de Grondwet verraden en zijn tot de samenzwering toegetreden. Het zijn overlopers die actief betrokken zijn bij hoogverraad.

De bron van deze samenzwering zal terug worden gevonden in het lichaam bekend als de Illuminati. Het is samengesteld uit de hoogste ingewijde van een gecombineerd totaal van de zogenaamde broederlijke orde en geheime genootschappen. Ze zijn aan elkaar verbonden door bloed offers, een geheime religie, en de belofte van een elite status binnen de regionale overheid of de Wereld  Super Regering. Hun religie is gebaseerd op de kabbala, de Luciferiaanse Levensbeschouwing, en het vereren van de zon. Zij zijn niet gebonden aan eed of trouw maar slaan hun eigen land. Ze zijn loyaal aan geen enkele regering en redden alleen mensen van hun zelf. En ze zijn burgers van geen enkel land en redden hun reeds bestaande Geheime Wereld Regering. In hun eigen woorden, “Als je niet een van ons bent, bent  u niets. Om hier enigszins in mee te kunnen gaan kijk de film “They Live”.

Het is grotendeels een ‘open’ samenzwering in zoverre voor de leden,   structuur, methoden en activiteiten, zijn zaken van openbaar belang, echter versnipperd en ondoorzichtig. De manier van coördinatie is atypisch. Twee kernen – de elite kern van de Wall Street kliek (baan om het Huis van Rockefeller) en de elite kern van Europa`s financiële kliek (baan om het Huis van Rothschild) – coördinatie van deze wereldwijde samenzwering door het voeren van psychologische oorlogsvoering op de rest van de samenzweerders, vertellen elk niet meer dan nodig is voor het vervullen van hun aangewezen rol, vaak met expliciete erkenning maar niet over zijn rol, noch over de onuitgesproken regels. In de meeste gevallen betekent dit dat het overgrote merendeel van de samenzweerders niet weten, alleen maar vermoeden dat zij deel uitmaken van een dienst aan ‘een macht  zo georganiseerd, zo subtiel, zo waakzaam, zo in elkaar, zo compleet, zo alom vertegenwoordigt, dat ze beter niet boven hun adem spreken als ze al spreken. (citaat Woodrow Wilson). ” – Daniel Pouzzner.

Je kunt niet hopen de filosofie (Illuminisme) te begrijpen van welke tak dan ook van de “Mystery School” (Illuminati) zonder vele jaren studie en een volledige kennis van hun “symbolische” taal. U moet begrijpen dat net als in vele andere organisaties dat zei diegene aantrekken die volledig de boot missen … of gewoon te stom zijn om het “te snappen”. Wanneer een persoon die deelneemt aan een tak van het “Broederschap” maakt niet uit welke, Vrijmetselarij, Theosophical Society, Antroposofische Vereniging, Fraternitis Rosae Crucae, Tempeliers, Soevereine en Militaire Orde van de Ridders van Malta, of enige andere broederlijke orde of geheime genootschappen, niemand van hen zal ooit met hen gaan zitten om de complete betekenis van alles uit te leggen. En een daadwerkelijke esoterische leergang zou te gevaarlijk zijn. Het kan resulteren in publiekelijke openbaring ‘… iets wat de Illuminati kosten wat het kost moeten vermijden. Maar voor diegenen die het kunnen begrijpen zal ik een hint  geven… Illuminisme is het communisme.

De organisatie van de “Order” is een piramidale structuur van “Graden”. Aan de onderkant is de zogenaamde “Blauwe loge” vol onwetende, materialistische,  en opportunistische dwazen. Veelbelovende kandidaten worden gekozen zich te laten leiden op de ladder van inwijding met de hulp van hen die voorgegaan zijn. De ingewijde wordt gepresenteerd met  objecten van studie, boeken, symbolen, rituelen, en kameraadschap … maar  Illumination (verlichting)  moet van binnenuit komen. Elke graad van inwijding geeft een nieuwe sleutel tot ultieme verlichting, maar alleen voor diegenen die echt het ritueel en de symboliek van de graad kunnen  begrijpen. Waar begrip of het vermogen stopt om het geheimen te houden… De vorderingen van de kandidaat stopt. Alleen diegene boven de 29e graad hebben de bekwaamheid om de ultieme geheimen en doelen van “de Orde” te begrijpen.

Het ultieme “geheim” is de methode voor het controleren van grote aantallen dwazen met de belofte van een “geheim” wat ze laat geloven dat het hen tot één van de “uitverkorenen” zal  maken. Het doel is de uitschakeling van alle religie, en die van henzelf te redden, de verwijdering van alle nationale staten, en volledige controle en eigendomsrecht over alles en iedereen,  overal,  elk moment van elke dag,  voor altijd.

Een geselecteerd aantal met de hand geplukte welke verder gaan dan de 13e Graad (York Ritus) of 32e Graad (Schotse Rite). Deze verdwijnen achter de sluier en worden één van de “Duizend Licht Punten”, maar staan beter bekend als de “Magi”. Er zijn verticale en horizontale paden van inwijding en vele doorloop graden op de hogere niveaus tussen de verschillende orders en geheime genootschappen. Een 32e Graad vrijmetselaar bijvoorbeeld, heeft wezenlijk al meer dan 100 verschillende graden.

Het proces van initiatie en bloed Eden zijn altijd de bescherming van de Illuminati geweest in een christelijke wereld die de neiging had om diegene die verschillen van geloof of filosofie te “verbranden op de brandstapel”. Het “levend verbranden” van Jacques DeMolay, de vervolging van mannen als Giordano Bruno en Galileo door de katholieke kerk en de vervolging van hun orders heeft geresulteerd in het “Broederschap” haat tegen het christendom en het doel de uitroeiing van alle religies behalve die van hen.

U kunt het doel van de Illuminati controleren door naar de home page van de vrijmetselarij Grand Lodge of Scotland te gaan. U ziet dat de vlag van de Grand Lodge of Scotland en de “Universele” vlag van de vrijmetselarij wordt weergegeven. De “Universele” vlag van de vrijmetselarij is de vlag van de V.N.  (Wij bedanken degenen onder u die reageerde met beëdigde verklaringen ter bevestiging van deze paragraaf.) Doordat deze paragraaf  goed bekend is geworden,  veranderde de Grand Lodge of Scotland de vlag van de  Verenigde Natie`s (Universele vlag van Vrijmetselarij)  op hun webpagina’s met een afbeelding van de aarde.

De filosofie in de kern van alle mysterie scholen is het eeuwenoude humanisme, de fundering en het doopvont van het socialisme / communisme. De meeste socialisten / communisten hebben niet het geringste idee dat ze marionetten zijn van een geheime filosofie die gebogen gaat onder wereld dominatie. Zij geloven werkelijk dat ze uiteindelijk een wereld zullen  realiseren  waar alles gratis is, hoffelijkheid van Big Brother, en waar alle risico’s en zorgen zijn verdwenen … een dergelijke wereld zou slechts een wereld zijn van slaven ondergeschikt aan een elite-klasse van “Meesters”.

De Tempeliers waren een communistische organisatie gesymboliseerd door twee ridders rijdend te paard. Elke ingewijde moest alle rijkdom, bezittingen en wereldse goederen aan de Orde opgeven. Elk uitgevoerd naar bekwaamheid en ontvangst in overeenstemming met  de behoefte van zijn positie binnen de orde. Ze beloofden absolute gehoorzaamheid aan hun superieure ridders, de Grote Meester en de Orde. In dit opzicht, dat elke ridder en elk stukje eigendom, alle rijkdom, volledig eigendom was en gecontroleerd werd door de Orde.

Volgens MAJESTYTWELVE zijn de Tempeliers de drijvende veer geworden met invloed op het hoogste niveau van alle geheime genootschappen onder ingewijde welke bekend staan als de Illuminati. Het meest genaakbare karakter van hun invloed is te vinden in de (Cecil Rhodes) Roundtable groep (de groep), het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken, de kerk van Saint John in New York City, de Council on Foreign Relations, de Jason maatschappij, de Skull and Bones Society (Russell Trust), het Scroll en Key Broederschap, de hoogste graden van het Yorkse en Schotse Kerkgebruik van de Vrijmetselarij, de Oude Orde van Rosae Crucae, en vele andere geheime genootschappen die gezamenlijk deel uitmaken van de moderne equivalent van het “Broederschap van de Slang” ook bekend als (alias) de “Hoeders,” de “bouwers”, de “Filosofen van Vuur,” of de “Illuminati”.

De filosofie van de Mysterie School is de Luciferiaanse Filosofie omhelst door generaal (Christopher) Albert Pike, één van de oprichters van de KKK. Maar het was niet zijn oorspronkelijke gedachte … hij heeft het zo uiteengezet in een vorm die uiteindelijk toegankelijk werd  voor diegenen die het verder wilden uitzoeken. Christopher betekend Christus-achtig. Voor de ingewijde, volbracht Albert Pike een mystieke apotheose in de loge van Perfectie en bracht Christus binnen. Hij werd aldus Christus op de naam Christopher.

Kijk “StarTrek” vanaf de eerste afleveringen tot op heden, en je zult beginnen te beseffen dat het een indoctrinatie was in de concepten van het socialisme als subliminale inleiding voor de jeugd van de natie. De kapiteins James T. Kirk (JTK = K (nachten) (van de) T (emple) (van) J (erusalem) en Christopher Pike zijn een symbolische groet aan de Orde van de Tempeliers, en aan het broederschap`s grootste filosoof en waarschijnlijk hun meest vruchtbare schrijver de “Christ” generaal Albert Pike. De Enterprise representeert hun grote werk of plan, welk mits goed genavigeerd zal leiden tot de realisatie van hun droom van een Verenigde Socialistische Utopische Wereld.

Zo dicht als ik me kan concentreren op de vraag van vandaag, ik geloof ik ben God; zeker  ben je dat, ik denk dat wij intelligente wezens op deze planeet allemaal een stukje van God zijn, en we worden God. “Interview met Gene Roddenberry in “Star Trek Creator” van David Alexander, Roc, een afdruk van Dutton Signet een fragment van het Penguin Books New York, pagina 568, par 1

Voor diegene die de symbolische taal begrijpt zal zijn opgevallen dat de meest recente prijsuitreiking`s plechtigheid aan de  Hogeschool van Bewegende Kunst en Wetenschap de komst van het Nieuwe Morgenrood toonde. De opkomende zon op de achtergrond en de twee drievoudige kronen van de mysteriën die de Drievuldigheid van Osiris,   Isis,   en het kind Horus representeren werden bloot gelegd.  De menigte ervoor waren de sterren   een aantal van de duizenden lichtpuntjes, wat maakt dat films een gietvorm zijn om de geest van de Sheople`s  te vormen om zo de toekomstige wereld te creëren.

Heel eenvoudig is de Luciferiaanse filosofie, “Adam en Eva werden gevangen gehouden in de ban van onwetendheid door een onrechtvaardige en wraakzuchtige God in de Tuin van Eden. Ze werden van hun ketenen bevrijd (Evolutie door middel van het” Oorspronkelijke Weten “) door Lucifer (Prometheus ) via zijn agent Satan met het uiterlijk van een slang (oud symbool van wijsheid) met de gave van het verstand (vuur). Door het gebruik van dit verstand zal de mens zijn soort perfectioneren (Anglo / Aryan) en zal zelf god worden (de belofte van Satan aan Adam en Eva). ” Elke religie, kerk, organisatie, of mensen die denken dat ze God zijn, zullen God worden, of worden een god die de Luciferiaanse filosofie van de Mysterie School uitoefent, en handelt ter bevordering van de samenzwering.

De Luciferiaanse filosofie is een beeldspraak voor de ontwikkeling van de perfecte mens (marxistisch / leninistische) door het proces van evolutie te leren domineren en te controleren (de zogenaamde wetenschap). Het resultaat (zeggen ze) zal de apotheose van het ras “de mens” en uitbanning van allen die de paradigma (overgang) naar het  komende Nieuwe tijdperk niet kunnen maken. De Sovjet-Unie was de meest perfecte uitdrukking van Illuminisme, dat ooit gepresenteerd werd voor de ogen van het onwetende en goedgelovige publiek. Nu streven ze naar onderwerping van het menselijk ras in het nieuwe utopia. Dit zal worden gebracht door middel van misleiding, manipulatie, en psychologische operaties die samen de kunst van de illusie vormen Magie genaamd.

De alchemisten hadden dezelfde religie, maar vermomd onder de profane interpretatie van de exoterische of uiterlijke expressie dat muteren leid naar goud. Het zoeken naar de filosofische steen, werd de poging om het ras te perfectioneren (Anglo / Aryan) wat de evolutie leidde van wat de Illuminati gelooft dat het de ondergeschikte rassen van de mensheid zijn, waarvan zij geloven dat het nutteloze eters zijn.

Degenen die worden aangetrokken door de mysteriën en niet in staat zijn de esoterische betekenis van hun leergang te begrijpen nemen vaak de exoterische interpretatie als waarheid aan. Zij wenden zich vaak tot Satan of Lucifer (Light) als object van verering nooit de metafoor begrijpend voor een veel diepere filosofie. Deze Satan aanbidders zijn nuttig. Ze leveren een omleiding en zijn vaak een bron van grote sommen geld.  Het Broederschap sticht zelden waardeloze fondsen.  Ex-FBI-werknemer Ted Gunderson is het hegeliaanse instrument in dit geval wijzen ze je na als satanist, een dwaalspoor waardoor je je eigen staart achtervolgd  rond en rond en rond. Ik geloof niet dat Ted weet dat hij gebruikt wordt in dit verband. Ik kan het verkeerd hebben.

Shirley McClain begrijpt de filosofie, maar waarschijnlijk niet in de juiste interpretatie. Ze is een lid met een goede reputatie. “Ik ben God,” is haar boodschap.

Vuur (Verstand, Licht, verlichting) is de God van de mysteriën, en de priesters zijn de Filosofen van het Vuur (De verlichten of Illuminati). Zij zijn van mening dat elk concept van vorming het idee moet bevatten dat alle dingen een uiting zijn door een hoogste kracht (pantheïsme). Omdat de mens de enige schepping is met intelligentie en origineel denken,  geloven zij dat de gecombineerde, of het collectieve bewustzijn van de mensheid,  de geest van de Grote Architect van het heelal is, mens is God.  En dat zal je “verlichten” naar de bron van het meer moeilijker te begrijpen concept voor het nieuwe tijdperk.

Gelieve niet  gek te worden (profane = U) (Godlasterend-ontheiligend) gemengd met de ingewijden of,   Fraternitis Rex Mundi,  of broederschap (Illuminati) van de koning van de wereld (Lucifer of Satan). Diegenen die deze filosofie niet kunnen begrijpen doormiddel van de occulte taal en de symboliek en geen verschuiving in het denken maken voor het komende millennium kan gedoemd zijn tot de ondergang. De woordvoerders van de Het Nieuwe Tijdperk maken geen geheim van hun bedoelingen in dit verband.

Dit is het tijdperk van misleiding. De wereld leeft op het scherpst van de snede. De ene helft is gepland te worden uitgeroeid, als deze mensen hun weg gevonden hebben,  en de  andere helft is als slaaf gepland wanneer de mystieke unie tussen de maan (Isis of kerk) en de Zon Ra (Osiris of Doctrine) de Zoon van de ochtend begroet EL (Horus of vol lichaam van ingewijden) aan de horizon (Horus gestegen) het nieuwe ochtendrood begroet (Israël of realisatie van de Nieuwe Wereld Orde). Wanneer het proces voltooid is zal er een nieuwe Wereldwijde Sovjet-Unie ontstaan om de kudde uit te dunnen, scheer de schapen, en voer ze richting  slavernij of slachting, afhankelijk van hun individuele mogelijkheden het te aanvaarden en zich te houden aan hun heropvoeding.

Een goed voorbeeld van de symboliek van de Mysterie Scholen is het Art Bell logo.

Let op de verborgen boodschappen, A.L. en R.T. Bel?   Kun u ze ontcijferen?  Merk je dat  er een sluitstuk gebruikt word?   Is het je opgevallen dat Bel geplaatst is boven het sluitstuk van de vliegende pijl?   Weet u wat dat betekent?   Heeft u het “All Seeing Eye” gezien?

Hier is een hint … AL is de afkorting voor Latijnse welk vertaald verwijst naar “het jaar van het Licht”, het jaar 6000 toen de Illuminati geloofden dat  Prometheus, Lucifer, Baal, Bel en Satan de engelen van het licht waren, die uit de hemel werden gegooid, zouden zegevieren over God en de troon in het Noorden beklommen (een metafoor voor het triomferen van het socialisme over godsdienst, nationale staten, en de gemeenschappelijke kudde). AL kan  worden gevonden door het toevoegen van 4.000 tot het huidige jaar, 1998 + 4000 = 5998. Allen die zeggen dat ze lichtwerkers zijn, zijn  betrokken bij de strijd tegen God namens Lucifer.

Ik heb lang  geleden gemerkt dat Art Bell een dekmantel is voor de Nieuwe Wereld stank. Het wordt bevestigd in zijn boek. Wereld regering is in feite het thema van het boek.

Wist u dat de zee (Nachtmerrie van Maria) een symbool is van grote aantallen mensen, de massa’s in marxistische symboliek? Is het je opgevallen dat de piramide rijst uit zee (People) en de scène domineert als een belofte, of de redder? Wist je dat het ontbrekende sluitstuk bij de piramide het grote (onvoltooide) werk van de mystery school representeert?  Wist u dat het Grote Werk  sociale ontwikkeling (socialisme) is, werken aan de apotheose van het ras (volmaakte mens, zesde wortel ras) zoals toegezegd aan Adam en Eva door Satan, en een Nieuwe Wereld Orde?  Is het je opgevallen dat de naam Art Bell aan weerszijde van de piramide staat  wat aangeeft dat hij de Licht  werker is, of Verlichte Mens, of Master Mason, of Horus, of geperfectioneerd God-mens, of Verlosser, die het Grote Werk Afmaakt? Heeft u de heldere ster uit de hemel zien vallen net boven het sluitstuk? Weet u wie of wat het voorstelt? Ziet u de duizend punten van Licht in stilte achter de sluier (wolken) in de hemelen. Illuminism is het marxisme. Het is een valse belofte dat het menselijke ras zal worden  geperfectioneerd voor een perfecte utopische maatschappij door middel van sociale ontwikkeling. Dit is een hersenspoeling`s mechanisme waarbij een onwetend slaven ras kan worden gecreëerd, en te worden geregeerd door een Totalitaire Socialistische Wereldregering.

Art Bell is een vrijmetselaar. Hij is lid van de Illuminati. Art Bell’s boek The Quickening is een van de meest flagrante, recht in je gezicht stukken, van de nieuwe wereldorde propaganda die ik ooit heb gezien. In het boek claimt Art Bell, een Amerikaanse patriot te zijn, die  schaamteloos pleit voor de vorming van een Totalitaire Socialistische Wereld Regering.

“Zal er een mondiale overheid zijn met een welwillende dictator, toezicht op globaal recht, mondiale politie en een wereldwijde rechterlijke macht in een poging om de wereld schoner, vreedzaam en welvarender te maken? Als dat is wat nodig is om deze doeleinden te bereiken, het zij zo.” – Van The Quickening door Art Bell, blz. 309

The Art Bell Overnacht en Droomland radio shows schotelt nachtelijke porties belachelijke, schandalige, en fantastische samenzwering`s fantasieën. Af en toe roert Bell in legitieme  echte gevaarlijke samenzweringen. Hoewel Art Bell pretendeert ernstig te zijn, is het een mix van ongelooflijke fantasie en feiten wat dient om alle samenzweringen te ontmaskeren. Bell implanteert effectief het idee dat iedereen die gelooft in een samenzwering, een geschifte is uit een gekkenhuis die opgesloten dient te worden  in een psychiatrische inrichting. Hij is de meest effectieve  (Change- Verandering) agent werkzaam voor onze vijanden.

De samenzwering is racistisch,  aangezien zwarten, latino`s, en inheemse volkeren  inferieure rassen van nutteloze eters zijn. Zij geloven of ten minste verklaren, dat het Anglo-Arische ras  het ware Israël is (Britt`s Israël en de christelijke identiteit voor de bedrogene, en een Anglofiel Seculier Humanisme voor de leiders) en dus het Meester ras. Zij hebben de zogenaamde nutteloze etters ervan overtuigd dat ze vrienden, weldoeners en beschermers zijn. In de tussentijd zijn zij van plan om deze arme mensen onder het socialisme tot slaaf te maken of ze allemaal tegelijk te elimineren. De Illuminati heeft hen ervan overtuigd dat Karl Marx hun verlosser is, en de sheople volgen deze Judas geit vurig.

Er zullen geen individuele rechten maar privileges zijn. Deze zullen verleend of geweigerd  worden door de Wereld Super Regering. Al het onroerend goed wordt eigendom van de staat. Er zal een herverdeling van rijkdom plaatsvinden. Ze zijn van plan verschillende klassen weg te werken en de levensstandaard in welvarende landen op een lager niveau te brengen, waaronder de Verenigde Staten,  en tot een hogere levensstandaard in de zogenaamde derde wereld landen. Deze nivellering van de levensstandaard zal bereikt worden door middel van een wereldwijde economische ineenstorting in het begin stadium. De economische ineenstorting zal voldoen aan de doelstelling van Marx en Engles (Communisten) manifest het verplicht stellen tot de afschaffing van de middenklasse. De bestudeerde inkomstenbelasting was de eerste verwezenlijking van dit proces en is één van de punten uit de Communistische beginselverklaring.  NAFTA en GATT zijn een onderdeel van dit proces wat de industrie aanmoedigt over te gaan naar derde wereld landen om daar goedkopere arbeidskrachten te exploiteren.

Alle bestaande religies zullen verdwijnen. De enige religie zal de staats religie zijn (humanisme of illuminism).

Alle Land`s en staats overheden zullen worden afgeschaft en worden vervangen door regionale overheden. Deze regionale overheden (autonome) zijn al op hun plaats. Regionalisme zal geleidelijk de controle overnemen in heel Amerika

Er zal geen contant geld meer zijn. Handel zal door een computer systeem worden bewerkstelligd, met accounts toegankelijk via pinpas of geïmplanteerde chips. De kaarten of implantaten zullen ook dienen als persoonlijke identificatie, rijbewijs enz enz.. Wanneer dit is voltooid zal het menselijke ras zijn gekluisterd aan een computer in een nooit eindigende cyclus van schuld. Geen actie of beweging zal ooit weer privé worden. .

Het plan voor de oprichting van een socialistische wereld regering wordt beschermd door een kunstmatige buitenaardse dreiging vanuit de ruimte. Het hele UFO fenomeen en de uFOOLogy beweging is opgericht om de bescherming en activering te bevorderen.

Binnen MAJESTYTWELVE rechtvaardigt   “Operatie Majority”, het plan voor de noodzaak van een Wereld regering, met als rede de aanwezigheid van een buitenaardse bedreiging.  ALA “Wie spreekt er voor planeet Aarde …   Argentinië?   ” Precies de manier waarop Stanton T. Friedman  zijn UFO’s zijn echt, lezingen beeindigt.

Operatie Majority is vernoemd naar de oorspronkelijke bolsjewistische partij die de Russische revolutie leidde. Bolsjewistisch betekent de meerderheid. Het plan stelt dat als het Amerikaanse volk ooit verteld van deze buitenaardse aanwezigheid, de vreemdelingen de Verenigde Staten zullen vernietigen. Iedereen die toegang heeft tot het plan of het plan per ongeluk ontdekt word het zwijgen opgelegd door die waarschuwing. Ze geloven in de overheid en op deze manier geloven ze de buitenaardse leugen. Deze SOEKELS weten niet dat de Illuminati`s  de allien`s zijn die van plan zijn in ieder geval de Verenigde Staten van Amerika te vernietigen.

De natuurlijke scepsis van verslaggevers verzekert dat iedereen die gelooft in buitenaardse visitatie of wie de link legt van de zogenaamde buitenaardse bedreiging met de komende wereld regering belachelijk en in diskrediet zal worden gebracht.

Toen ik Operatie Majority zag, toen ik de marine diende, geloofde ik dat de aliën bedreiging echt was, net als ieder ander. Het was totdat ik vele jaren van onderzoek heb verricht, dat ik in staat was om volledig te begrijpen wat het precies was dat ik had gezien. Het was zeer moeilijk voor mij te geloven dat mijn regering en de Amerikaanse marine mij hadden gebruikt, vooral omdat ik mijn leven had gewijd aan de overheid en militaire dienst. Het grootste deel van regering en militaire personeel kunnen en willen zo`n idee niet geloven.

Het plan is echt. De buitenaardse dreiging is kunstmatig. De dreiging wordt gepresenteerd door het gebruik van geheime technologie oorspronkelijk ontwikkeld door de Duitsers in hun geheime wapenprogramma’s tijdens WO-II, door genieën als Nikola Tesla, en vele anderen.

Militair en overheid`s personeel die toegang hebben tot dit materiaal geloven dat het echt is. Geen van hen heeft echter ooit bewijs gezien van het bestaan van buitenaardse wezens, noch enige andere geavanceerde technologie dan van menselijke oorsprong. Het is niet wat ze zien dat ze overtuigt dat het van buitenaardse oorsprong is, maar de wijze waarop het word gepresenteerd. Het is uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, te geloven dat Top Secret overheid`s of militaire documentatie leugens kunnen zijn. Het is het vertrouwen in de overheid door mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven tijdens hun dienst, die deze monumentale leugen in leven houden.

Alle zogenaamde lekken zijn opzettelijke desinformatie projecten om het buitenaardse dreiging`s scenario te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor volledige ontkenning van de kant van de overheid. De capriolen van Vicki (Cooper) Ecker (CIA), Donald Francis Ecker III (Dupe), William Moore, Jaime Shandera, Stanton T. Friedman, Bruce Maccabee (CIA, ONI), Barry Taff PhD. (Pneuropsychiatric Instituut voor UCLA werkte met onlangs overleden Dr Louis Jollyn “Jolly” West), Whitley Strieber, Bud Hopkins (CIA), John Lear (CIA), Linda Moulton Howe Orde van de Oosten-Ster en American Federation of Human Rights (Amerikaanse co-metselwerk), Art Bell (vrijmetselaar), Glen Campbell, George Knapp (vrijmetselaar), kolonel Philip Corso (CIA, een monumentale leugenaar inmiddels overleden), Richard Hoagland en zijn gezicht op Mars, de zogenaamde aliën autopsie film, NASA en de Apollo Maan missies, de zogenaamde Mars Meteoriet die op frauduleuze wijze werd gepromoot als “fossiel” bewijs voor leven op Mars, de War Of The Worlds, en vele andere mensen en gebeurtenissen zijn projecten van dit type. Sommige (zeer weinig) van deze mensen zijn onwetende handlangers in de poppenkast en geloven werkelijk in de buitenaardse bedreiging.

De meeste van die namen, en anderen niet genoemd, zijn actief, en met volledige kennis, agenten van illuminisme / socialisme. De meest bekende zijn actieve mede reizigers, communistische agenten van de KGB, de Central Intelligence Agency, of een van de vele psychologische oorlogsvoering agentschappen opgericht door de Ronde Tafel Rhodos-groep (de groep), het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken, en de Raad on Foreign Relations.

Bijlage A     Bijlage  B     Bijlage  C     Bijlage  D     Bijlage  E

Het plan voor een kunstmatige buitenaardse bedreiging voor de aarde is voor het eerst genoemd door de marxistische, John Dewey.

“Iemand merkte op dat de beste manier om alle naties op deze aardbol te verenigen, zou een aanval van een andere planeet zijn. In het licht van een dergelijke vreemde vijand, zouden mensen reageren met een gevoel van eenheid van belang en doel.” John Dewey, New York 1917.

De vooropstelling is getest voor geloofwaardigheid van het CBS met de presentatie van “War Of The Worlds” op het CBS Radio Netwerk door Orson Welles en het Mercurius Theater. Om 8:00 pm Eastern Standard Time, op de avond van 30 oktober 1938, de avond voor Allerheiligen, nu algemeen gevierd als Halloween, naar schatting zes miljoen Amerikanen luisterden naar de beroemde Orson Welles uitzending, “War Of The Worlds”. De uitzending beschreef een buitenaardse invasie van Mars. Naar schatting een miljoen sheople reageerde met aanhoudende goedgelovigheid en angst. Duizenden reageerden met pure paniek.

De uitzending was een psychologisch oorlogvoering`s experiment uitgevoerd door het Princeton Radio Project. De Rockefeller Foundation financierde het project in het najaar van 1937. Een Bureau voor Radio Onderzoek werd opgericht met Paul F. Lazarsfeld als directeur. Frank Stanton en Hadley Cantril werden genoemd als geassocieerd bestuurders. Cantril maakte gebruik van een speciale subsidie van de Algemene Onderwijs raad om de effecten   van uitzendingen te bestuderen. Cantril publiceerde de studie als boek getiteld “The Invasion From Mars” – een studie naar de psychologie van Paniek. Het bevat een compleet script van de uitzending. Het boek is één van een reeks studies gesponsord door het Federale Radio Onderwijs comité.

“War Of The Worlds”, werd in de ether uitgezonden door Mercurius Theater, via een microfoon in een New Yorkse studio van het Columbia zend System. Council on Foreign Relations lid Frank Stanton was een CBS bestuurder.  Stanton zou later “Radio Free Europe” besturen. Ten aanzien van realisme in programma’s schrijft Cantril: ‘Alleen al de dramatische kwaliteit van de uitzending moet niet worden vergeten. Het ongebruikelijke realisme van de prestaties kan worden toegeschreven aan het feit dat de vroegere delen van de uitzending binnen de bestaande normen van het oordeel van de luisteraars viel

Een klein aantal weken voor deze uitzending, hadden miljoenen luisteraars hun radio afgestemd voor het laatste nieuws dat Europa blijkbaar over zou gaan tot oorlog. Ze hadden geleerd te verwachten dat muzikale programma’s, drama uitzendingen, en andere in een ernstige noodsituatie zouden worden onderbroken om het bezorgde en angstige publiek te waarschuwen of te informeren. Een groot deel van de luisteraars, met name uit de lagere inkomensgroepen en educatieve achterblijvers, zijn gegroeid tot het meer vertrouwen van  radio dan op de krant voor het nieuws … Op deze bijzondere avond, dat de luisteraars afstemden op het Mercurius Theater, hoorde zei  muziek van “Ramon Raquello” en zijn orkest komende uit de “Meridian Room” in het “Park Plaza Hotel” van New York City. Kort na het eerste stuk was begonnen onderbrak een omroeper: “Dames en heren, wij onderbreken ons  dans programma om u een speciaal bulletin van het Intercontinental Radio Nieuws.” Te kunnen brengen.

… Dit verslag bracht het verhaal van de eerste explosie op Mars. De muziek werd hervat om direct weer te worden gevolgd door een pauze: “Dames en heren, in aansluiting op het nieuws uit ons nieuwsbulletin een ogenblik geleden, heeft de regering het Meteorologisch Bureau van de grote sterrenwachten van het land verzocht   om een astronomisch klok bij te houden …” Dit bulletin bevat de informatie over een “enorm brandend voorwerp, vermoedelijk een meteoriet,  welke neerkwam op een boerderij in de buurt van Grovers Mill, New Jersey.” (The swing band)  krijgt over 20 seconden meer. Toen ging de invasie onverstoord door … “

Het laatste bericht kwam van New York, de omroeper zei,

“Ik spreek vanaf het dak van de radio-omroep, in New York City. De klokken die je hoort klinken zijn om de mensen te waarschuwen de stad te evacueren als de Marsbewoners naderen. Geschat zijn er in de laatste twee uur drie miljoen mensen onderweg over de wegen naar het noorden. Hutchison River Parkway word nog steeds opengehouden voor gemotoriseerd verkeer. Vermijd bruggen naar Long Island – hopeloos vastgelopen. Alle communicatie met Jersey Shore is tien minuten geleden gesloten. Geen verdediging meer. Ons leger weggevaagd – artillerie, luchtmacht, alles weggevaagd . Dit kon wel eens de laatste uitzending zijn. We zullen hier blijven tot het einde – Mensen zetten zich in beneden
ons – in de kathedraal. (VOICES ZANG HYMN). Nu kijk ik naar beneden naar de haven. Alle soorten boten overladen met vluchtende personen vertrekkend uit de haven. (GELUID VAN SCHEEPSHOORNS) Alle straten zijn vastgelopen. Geluid van een mensen menigten alsof het  Nieuw jaar`s avond is in de stad. Wait a minute – Vijand nu in zicht boven de Palissades. Vijf grote machines. eerste is op de kruising met de rivier. Ik kan het zien vanaf hier, doorworsteld de Hudson als een man die door een beekje worstelt – Een bulletin word aan mij overhandigd – Mars man cilinders vallen over het hele land. Eén buiten Buffalo, één in Chicago, St. Louis – – ze lijken te worden getimed en verdeeld. – De eerste machine bereikt nu de kust. Hij staat te kijken, kijken over de stad. Zijn stalen, reusachtige hoofd is zelfs even hoog als de wolkenkrabbers. Hij wacht op de anderen. Ze stijgen als een lijn van nieuwe torens aan de westzijde van de stad – Nu heffen ze hun grote metalen handen. Dit is het einde. Rook komt eruit – zwarte rook, drijft over de stad. Mensen in de straten zien het nu. Ze rennen naar de Rivier in het Oosten – duizenden van hen, druppelen binnen als ratten. De rook verspreid sneller. Het bereikt Times Square. mensen proberen ervoor weg te lopen, maar het heeft geen zin. Ze vallen als vliegen. De rook kruist nu Sixth Avenue — Fifth Avenue – 100 meter – 50 voet – “

De omroeper breekt af, en een veld artillerie radio-operateur wordt gehoord,

“2X2L roept CQ …

2X2L roept CQ …

2X2L roept CQ … New York

Is er iemand in de lucht?

Is er iemand …

2x2L_______ (MIDDEN BREAK) “

XX (Romeins cijfer 20), X-2, of 2-X zijn spionage codenamen voor een DUBBEL KRUIS. Het nagemaakte officiële schrijven kan door insiders worden geïnterpreteerd als DUBBEL KRUIS [2x] NAAR DE HEL [2L].

Hadley Cantril werd geboren in Hyrum Utah op 16 juni 1906. Hij studeerde af aan het Dartmouth College met een BS in psychologie in 1928. Hij studeerde in München en Berlijn (1929-1930). Hij behaalde een Ph.D. in de psychologie aan Harvard in 1931. In 1949 ontving  Cantril een LL.D. uit Washington en van de Lee University.  Cantril gaf sociologie aan het Dartmouth College (1931-32), en psychologie aan Harvard (1932-1935), en de Columbia University (1935-36). In 1936 sloot Cantril zich aan bij de psychologie afdeling van Princeton. Hij bleef lid van de afdeling tot zijn dood in 1969. In 1950 schreef Cantril een boek genaamd “Spanningen die voor oorlog zorgen” (1950). Hadley Cantril was een actief en invloedrijk lid van de Council on Foreign Relations.

Het publiek geloofde dat “War Of The Worlds” een werkelijke nieuwsuitzending was, dus het klaarmaken van het podium voor de uitvoering van een bedreiging`s scenario door buitenaardse. Het enige probleem was dat het paradepaardje “de techniek””, het op dat moment niet toeliet voor een geloofwaardige presentatie. Het ontwikkelen van de schotelvormige vleugel en staartloze vliegende machines door de Duitsers tijdens WO-II, en de uitvoering van de psychologische oorlogsvoering tegen de sheople van de wereld losten het probleem op.

“In onze obsessie van antagonisme op het moment, vergeten we vaak wat alle leden der mensheid verenigt.  Misschien hebben we een bedreiging van buiten het universum nodig, om ons deze gemeenschappelijke band te laten realiseren. Van tijd tot tijd denk ik, hoe snel onze verschillen verdwenen zouden zijn als we geconfronteerd werden met een dreiging van buiten deze wereld. ” – President Ronald Reagan, in een toespraak aan de 42e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 21 september 1987

Hij voegde dit aan acht toespraken toe gedurende zijn tijd als President.

Zeg het nog eens Ron.

Het volgende onlangs vrijgegeven   CIA-document   spreekt voor zich …

De bewering van de joodse holocaust, en het voorstel van een Wereld Regering die in de toekomst genocide of oorlogen zou voorkomen door de vorming van de Verenigde Naties in 1945, en de aankondiging van waarnemingen van de “vliegende schotels” door Kenneth Arnold, een ex-inlichtingenofficier, In 1947 lanceerde het bedrog.

De natuurlijk schuld gekoesterd door de mannen van de “509e Atoom vleugel Bom” na de bombardementen van Hiroshima en Nagasaki maakte hen enthousiaste samenzweerders in het orkestreren van een vervalste crash door een buitenaards vaartuig en de ontdekking van geschoren en chirurgisch veranderde apen in de buurt van Roswell, New Mexico in 1947. De kunstmatige buitenaardse dreiging werd dus geïmplanteerd in de geest van het publiek.

Dit onlangs vrijgegeven document FBI blaast de deksel van Roswell.

Hitler’s concept van een gelogen kunstmatige buitenaardse dreiging werd gekoesterd en ingebouwd in een altijd aanwezige mogelijkheid voor de komende 50 jaar. Uiteindelijk zou een groot deel van de wereld bevolking geloven in buitenaardse schepen, buitenaardse visitatie, vreemde verminking van dieren, en buitenaardse ontvoeringen van mensen, met absoluut geen bewijs dat buitenaardse wezens bestaan waar dan ook in het universum, net zo min als dat ze deze planeet ooit hebben bezocht .

De kunstmatige dreiging is verder uitgebreid door het mind control programma van marxisten en communisten in Hollywood,  radio, televisie, reclame, uitgeverijen, en de uFOOLogy beweging, staan allemaal volledig onder controle van de Illuminati en de geheime dienst. Angst word ingeprent door het incidentele gebruik van terreur geïnspireerd door dier en veeverminking wat bijproducten zijn van de overheden door het geheime lage toezicht  op de zogenaamde aliën ontvoeringen door buitenaardse wezens, geïnduceerd door state-of-the-art (neusje van de zalm) extreem geavanceerde mind control operaties.

De propaganda-aanval tegen het Amerikaanse volk leeft voort in films. In Star Wars Luke Skywalker (Apollo, Horus, Osiris), de zoon van een weduwe (inleiding) gaat op zoek naar zichzelf (Geheime verloren Woord van het Grote Werk).  Jedi Knight Darth Vader (Osiris, Sun Vader, Apollo, Doctrine, Lucifer, Meester van de MACHT [magie], die over is gegaan  naar de donkere zijde (religie, nationalisme, bijgeloof) scheidt de Prinses (de titel betekent WORDEN) Lea (Isis — Moon – Kerk) van de Doctrine (Leer verlichting).

Lucas wordt verliefd op Lea en begint een seksloze, maar spirituele relatie met de prinses. Deze mystieke eenwording produceert het kind HORUS (kop van een Valk God), die in de film wordt gepersonifieerd in de verlichting van Lucas welke hem veranderd in een Ingewijde of Priester (Jedi Knight – zo Son – Adept – Reïncarnatie Osiris – Apollo – God – Leer) . Hij begeeft zich op een zoektocht naar het Millennium (verlossers keren altijd terug naar het millennium) Falcon (Horus als verlosser) die Prinses Lea redde wat resulteert in een confrontatie met de Vader die kennis schenkt (Intelligentie – Fire) wat resulteert in het vinden van Lucas de Heilige Graal (Bloodline , Identity, Lost Word, Obelisk, Penis, Creative Force, apotheose). Met deze kennis slaagt hij erin de kracht (de leer) te herenigen (verenigd in het huwelijk) met prinses Lea (kerk), die de Orde van de Jedi Knights herstelt (Congregatie – volledige lichaam van adepten of priesters – Zesde wortel race – evalueert en verwezenlijkt mensheid – Godelijke Ras, Horus) voor de productie van chaos, rebellie, en de oprichting van het Nieuwe morgenrood aan de horizon (Horus herrezen), het Nieuwe tijdperk, het Nieuwe Atlantis, een Nieuwe Wereld Orde, de Socialistische Utopische Wereld.

Zelfde boodschap als in de Lion King. Maar deze film gaat zelfs nog verder en onthuld de ware onheilbrengende invloed van deze misleiding. De Hyena portretteert wat de “Order” beschouwt als de “nutteloze eters van deze wereld”, zwarten, Hispanics en inheemse volkeren. De Leeuw is het symbool van de volksstam van Juda, het zogenaamde Israël, Christen Identiteit, Brits Israël, internationaal zionisme, het Anglo-Arische ras. Denk maar niet dat je ook maar iets begrijpt van het “belang” hiervan. Het is enkel en alleen de manipulatie tot het einde toe wat de Illuminati plant om volledige controle over de wereld te ontfutselen … met andere woorden totale bullshit.

De ware geschiedenis legt bloot dat “King David” nooit de heerser van de natie “Israël” is geweest, maar “Israël” veroverde als de koning van “Juda”. Het was die oorlog waarin hij de man van Bathseba stuurde om te worden gedood in de voorhoede van de strijd.

De drie entertainment programma`s aangeboden in het Luxor hotel (bron van het licht) in Las Vegas leren hetzelfde. Samen worden ze genoemd “De zoektocht naar de Obelisk” en zijn in werkelijkheid de drie graden in zes handelingen, waarvan het aantal 18 is of 6 +6 +6, het symbool van de mens, de verlichte mens Horus, of de priester aanhanger van de mysteriën. Alle “ongewijde” die deelnemen aan dit entertainment programma doen zich voor als “Meester Masons” zonder portefeuille … net zoals het onderwijs uit Star Wars, The Lion King, en Star Trek, is de indoctrinatie verankerd in het onderbewustzijn van hen allen die deze  propaganda zien.

Deze films vormen een verraderlijke indoctrinatie voor de volkeren van de wereld in de Leer van het mysterie. Kinderen zijn bijzonder gevoelig. Als het aanhoud gedurende hun jonge jaren worden zij zeker tot één van de geheime orders toegelaten of word op z`n minst hun  goedkeuring verleend. Je moet leren de “symbolische taal” van de mysteriën te lezen om de gedachten van uw kinderen te bewaken tegen deze subliminale indoctrinatie die  geïmplanteerd wordt in hun verlangende geest.

Socialisten, die films maken hebben de natie gedesensibiliseerd (in het bijzonder de beïnvloedbare jeugd) tot geweld en bloedvergieten. Ze hebben geleid tot de gedachte dat “alles kan”, zolang je niet gepakt wordt … dat moraal is slecht. Films, televisie, en uiterst geavanceerde mind control activiteiten vernietigen onze samenleving.

Wie van u gelooft werkelijk dat jonge kinderen verdeeld over de natie plotseling en zonder één enkele reden vuurwapens pakken en besluiten hun ouders, klasgenoten of leraren te vermoorden? Hoeveel van jullie beseffen dat de meerderheid van deze kinderen een behandeling kregen van (hypnose en drugs) uit de geestelijke gezondheidszorg? Hoeveel van jullie beseffen dat het diezelfde geestelijke gezondheidszorg professionals zijn die het fenomeen van de “ontvoering door buitenaardse wezens” en “misbruikte kinderen” creëerden  wat in de hele natie sterk steeg? Hoeveel van jullie hebben ooit gerealiseerd dat de meeste van die zogenaamde geestelijke gezondheidszorg professionals zelf bekende marxisten waren. Wanneer stoppen jullie onontwikkeld te zijn sheople? Heeft u zich nooit afgevraagd waarom deze incidenten zich altijd voordoen, net voordat wetgevers moeten stemmen over belangrijke wapen wetgeving?

Om interstellaire reizen geloofwaardig te maken werd NASA gecreëerd. Het Apollo Space Programma geeft het idee dat de mens ook kon reizen en wandelen op de maan. Elke Apollo-missie werd zorgvuldig gerepeteerd en vervolgens gefilmd op een groot  podium op de Atoom Energy (Top Secret)  testlocatie in de Nevada woestijn, op een beveiligd en bewaakt  podium van de Walt Disney Studio`s,  met daarin een enorm schaalmodel van de maan.

Alle namen, missies, landing`s plaatsen en gebeurtenissen in het Apollo Space Programma echoën de occulte metaforen, rituelen en symboliek van de illuminati`s geheime religie. Het meest transparante was de vervalste explosie op het ruimtevaartuig Apollo 13, genaamd “Aquarius” (nieuw tijdperk) om 1:13 (1313 militaire tijd) op 13 april 1970 wat de metafoor werd voor de opening`s ceremonie waarbij de dood (explosie), plaatsing in de kist (periode van onzekerheid van hun overleving), verbinding met de geestelijke wereld en het schenken  van de esoterische kennis aan de kandidaat (in baan brengen en observatie van de maan zonder fysiek contact), de wedergeboorte van de ingewijde (oplossing van problemen en reparaties) en het verhogen (van de Phoenix, het nieuwe tijdperk van de Waterman) door de greep van de leeuw zijn klauw (terugkeer en het herstel van Apollo 13). 13 is het nummer van de dood en wedergeboorte, dood en reïncarnatie, opoffering, de Phoenix, Christus (geperfectioneerde ziel gevangen in de materie), en de overgang van oud naar de nieuw. Een andere onthulling voor diegenen die de symbolische taal van de illuminati begrijpen is de verborgen betekenis van de naam van de Space Shuttle “Een Colombiaanse Enterprise onderneming strevend naar de ontdekking van Atlantis … en alle Uitdagers zullen worden vernietigd.”

Verkenning van de maan is gestopt omdat het onmogelijk werd door te gaan met de hoax  zonder te worden ontdekt. En natuurlijk raakte zo ook de nieuwe afleveringen op.

Geen mens is ooit veel hoger dan 300 mijl, (als al zo hoog) opgestegen, boven het aardoppervlak. Op of net onder die hoogte zitten de astronauten onder de straling van de “Van Allen Gordel”, de Van Allen Gordel beschermd ze tegen de extreme straling die uit de ruimte doordringt. Geen mens heeft ooit rondgevlogen, geland op, of op de maan gelopen in welk publiekelijk bekend ruimte programma dan ook. Als de mens ooit echt naar de maan is  geweest, heeft men dat gedaan in het geheim en met een totaal andere technologie.

De enorme straling aangetroffen in de Van Allen Belt, zone straling, kosmische straling, Zonnevlammen, temperatuur controle, en vele andere problemen verbonden met  ruimtevaartreizen welke met het bij ons bekende technologie niveau voorkomen dat levende organismen onze atmosfeer verlaten. Elke intelligente middelbare school student met een basis Natuurkunde boek kan bewijzen dat NASA de Apollo maanlandingen vervalste.

Als je daaraan twijfelt, leg dan aub uit hoe de astronauten liepen op het maan oppervlak, ingesloten in een ruimtepak, in vol zonlicht, een minimum van 265 graden absorberend van warmte omringd door een vacuüm … en daarbij niet eens rekening houdend met de eventuele gevolgen van kosmische straling, Zonnevlammen, micrometeorieten, enz.  NASA vertelt ons dat de maan geen atmosfeer heeft en dat de astronauten omringd werden  door het vacuüm van de ruimte.

Warmte wordt gedefinieerd als de trilling of beweging van moleculen binnen materie. Hoe sneller de moleculaire beweging hoe hoger de temperatuur. Hoe langzamer de moleculaire beweging des te kouder de temperatuur is. Het absolute nulpunt is het punt waar alle moleculaire bewegingen stoppen. In rangorde om warm of koud te hebben, moeten moleculen aanwezig zijn.

Vacuüm is een voorwaarde van “het niets” waar geen moleculen zijn. Vacuums bestaan in graden. Sommige wetenschappers vertellen ons dat er geen absoluut vacuüm is. Ruimte is het dichtst bij een absoluut vacuüm zover ons bekend is. Er zijn zo weinig moleculen aanwezig  in de meeste gebieden welke wij kennen als “ruimte” dat elk concept van “heet” of “koud”  onmogelijk te meten is. Een vacuüm is een perfecte isolator. Daarom word een “Thermos” of vacuüm fles vaak gebruikt voor warme of koude vloeistoffen in op te slaan om de temperatuur zolang mogelijk zonder op te warmen of koelen te behouden.

Alle soorten straling reizen via een vacuüm, maar zal geen invloed op het vacuüm hebben. Stralingswarmte van de zon reist door het vacuüm van de ruimte, maar “warmt” de ruimte niet op. In feite heeft de stralingswarmte van de zon geen enkele invloed totdat het materie treft. Moleculair verkeer zal toenemen in directe verhouding tot de stralende energie die wordt geabsorbeerd door de materie. De tijd die het kost de materie te verwarmen, welke blootgesteld word aan direct zonlicht in de ruimte, wordt bepaald door de kleur, de elementaire eigenschappen, de afstand van de zon, en de snelheid van absorptie van de stralende warmte-energie. Ruimte is niet warm. De ruimte is niet koud.

Objecten die worden verwarmd kunnen niet worden gekoeld door de ruimte. Om een object te koelen moet het eerst van direct zonlicht worden verwijderd. Voorwerpen die zich in de schaduw van een ander object bevinden zullen uiteindelijk afkoelen, maar niet omdat de ruimte “koud” is. De ruimte is niet koud. Warmte en kou bestaan niet in het vacuüm van de ruimte. Objecten koelen omdat de wetten van beweging dicteren dat de moleculen van het object langzamer gaan als gevolg van de weerstand resulterend in dat andere moleculen  uiteindelijk alle bewegingen stopt, voorwaarde dat het object is afgeschermd van  directe en/of indirecte straling van de zon en dat er geen andere warmte bron is. Sinds het vacuüm in de ruimte de perfecte isolator is hebben voorwerpen een zeer lange tijd nodig om af te koelen, zelfs wanneer verwijderd van alle bronnen van warmte, straling of anderszins.

NASA benadrukt dat de ruimtepakken die de astronauten zogenaamd droegen op het maanoppervlak waren voorzien van airconditioning. Een airconditioner kan niet, en zal niet werken zonder een warmtewisselaar. Een warmtewisselaar is gewoon warmte verzameld in een medium zoals Freon en transporteert deze van de ene plaats naar een andere plaats. Dit vereist een medium van moleculen die kunnen absorberen en de warmte kunnen overdragen, net zoals een dampkring of water. Een airconditioner kan en zal niet kunnen werken in een vacuüm. Een ruimtepak omgeven door een vacuüm kan geen warmte verplaatsen van de binnenkant van het pak naar een andere plaats. Het vacuüm, denk eraan, is een perfecte isolator. Een man zou gebraden worden in zijn pak in een dergelijke omstandigheid.

NASA beweert dat de ruimtepakken werden gekoeld door een systeem dat het water rond het lichaam pompte, dan via een systeem van spoelen beschut tegen de zon in de rugzak. NASA beweert dat water werd gespoten op de spoelen waardoor zich een laagje ijs vormde. Het ijs zou  zogenaamd de vreselijke hitte absorberen wat verzameld werd in het water en weer verdampte  in de ruimte. Er zijn hierbij twee problemen welke niet kunnen worden verklaard.

1)    De hoeveelheid water die nodig is voor dit werk word gedragen door de astronauten, zelfs voor een zeer korte tijd in de directe 55 graden boven het kookpunt van water (210 graden F op aardse zeeniveau) de hitte van de zon zou onmogelijk uit te houden zijn voor de astronauten.
2)    NASA claimt sindsdien ijs gevonden te hebben in maan kraters. NASA beweert dat ijs beschut tegen directe straling van de zon niet zal verdampen, de vernietiging van hun eigen nep “Airconditioning” uitleg.

Onthoud dit. Denk er de volgende keer aan als je in ochtend weggaat met een “thermos fles” gevuld met hete koffie. Denk er lang  en hard over na  als je 4 uur later  gaat zitten tijdens uw lunch en een gloeiend hete kop koffie uit je thermosfles inschenkt… en dan denk er nog eens over na op het eind van de dag als je het laatste nog steeds hete kopje koffie inschenkt.

Dezelfde wetten van de fysica zijn van toepassing op alle voertuigen welke reizen door de ruimte. NASA beweert dat het ruimtevaartuig langzaam draaide waardoor de schaduwkant werd gekoeld door de intense kou van de ruimte … een intense kou die niet bestaat. In feite  het enige wat ze hadden kunnen bewerkstelligen door rotatie van het ruimteschip, was een meer gelijkmatige en constante verwarming zoals die verkregen word door het draaien van een hot dog aan het spit. In werkelijkheid zou een gerecht genaamd Astronaut a la Apollo zijn opgediend. Hellemaal op het eind zou je de deuren van het stoofpotje niet hebben willen openen bij terugkeer van het vaartuig.

NASA weet beter dan te beweren, bovendien, een koeling`s apparaat zoals zij beweren de astronauten mee te hebben gekoeld, koelde ook het ruimteschip. Geen raket zou ooit zijn gelanceerd met de hoeveelheid water die nodig is om een dergelijk systeem te laten werken, zelfs niet voor een zeer korte periode. Vers water weegt iets meer dan 62 pond. per kubieke voet. Ruimte en gewicht`s capaciteiten waren kritische gegevens voor het stuwvermogen van de raketten die in het Apollo Ruimte Programma werden gebruikt. Geen extra water werd vervoerd door welke missie dan ook voor  pakken, of voor het koelen van het ruimteschip.

Op de banden klaagden de Astronauten steen en been over de kou tijdens hun reis en verblijf op het oppervlak van de maan. Ze spraken over het gebruik van verwarmingstoestellen die niet genoeg warmte zouden afgeven om de intense kou van de ruimte te overwinnen. Het was absoluut noodzakelijk dat  NASA deze list gebruikte, want als ze de waarheid spraken, zouden ze de waarheid gesproken hebben. Het is ook een bewijs van de arrogantie en minachting waarmee de Illuminati de gewone man in de greep houd.

Wat we horen is in werkelijkheid een indicatie van een te ijverig koelsysteem in de Toneelrekwisieten, gebruikt tijdens het filmen van de missies in de Gemeenschap voor Atoomenergie in het Nevada woestijn testgebied. Waar het gebruikelijk is om temperaturen ruim boven de 100 graden te zien. In de verblindende directe ongefilterde hitte van de zon konden de Astronauten nooit koud zijn geweest, op welk moment dan ook in het perfect isolerende vacuüm van de ruimte.

Als bewijs, onderzoek de Lunar Lander tentoongesteld in het Smithsonian Institute en let op de mededeling van de gehuld en ingekapselde conus van de raket motor BINNENIN de Lander welke  gehecht is boven de raket straalpijp in het midden onderaan van de Lander. Het is deze raket motor die zogenaamd voor de stuwkracht bij de landing op de maan en weer tijdens het opstijgen van de maan heeft gezorgd. In de werkelijke Lunar Lander is deze motor aanwezig, Maar op film en foto’s van de binnenkant van de Lunar Lander, dat was “laten we zeggen” op de maan was de motor afwezig. Vervolgens onderzoek je de Lunar Lander simulator, en je zult precies zien waar de NEP beelden werden gefilmd.

Het zou ook een goed idee voor u zijn de afmetingen van de astronauten in de ruimtepakken te meten en meet vervolgens de werkelijke bruikbare afmetingen van het luik dat ze  gebruikten als uitgang om de Lander  binnen te komen. Meet ook de binnenafmetingen van de werkelijke Lander en je zult zien dat de astronauten (leugenaars)  onmogelijk erin of eruit hadden gekund in hun kostuums via dat luik. Let op de positie van het scharnier van het luik en dan onderzoek de Lunar Lander opleiding`s simulator en meet alle dimensies bekend van hierboven, zorg ervoor de positie van het scharnier te markeren op het veel grotere luik en je  word ‘verlicht “note … zogezegd

NASA beweert dat de ruimtepakken gedragen door de astronauten op het oppervlak van de maan onder druk waren gezet op 5 bar boven de omgevingsdruk (0 psi vacuüm). We hebben de handschoenen onderzocht waarvan  NASA claimt dat de astronauten ze droegen en vonden dat ze zijn gemaakt van buigzaam materiaal dat geen mechanische, hydraulische of elektrische apparaten extra hulp boden aan de astronauten, voor het handige gebruik van hun vingers en handen tijdens het dragen van deze handschoenen. Experimenten bewijzen absoluut  dat dergelijke handschoenen onmogelijk te gebruiken zijn en dat de drager zijn pols of vingers niet kan buigen voor behendig werk welke aard dan ook, en dan ook nog gevuld met 5 psi boven omgevingsdruk hetzij in een vacuüm of in de atmosfeer van de aarde. NASA toonde waarachtig film-en televisie-beelden van astronauten die hun handen en vingers normaal konden gebruikten tijdens hun EVA’s op het zogenaamde maanoppervlak. De films tonen duidelijk dat er geen enkele druk in de handschoenen zat … één aandoening zou hebben geleid tot een explosieve decompressie van de astronauten, en zou bijna onmiddellijk de dood hebben veroorzaakt als ze echt door het vacuüm van de ruimte omringd waren geweest.

Als je het niet gelooft probeer het zelf … het is een zeer eenvoudig experiment en vereist geen raket geleerde om het uit te voeren. Dit zijn slechts enkele van meer dan honderd zeer eenvoudige en zeer eenvoudig te bewijzen geldige wetenschappelijke redenen waarom de NASA en het Apollo Ruimte Programma twee van de grootste leugens ooit zijn die  opgedrongen werden aan de nietsvermoedende en vertrouwende Mensen van de wereld.

We hebben geprobeerd om gegevens te verkrijgen over zone activiteit en in het bijzonder Zonnevlammen die actief zijn geweest tijdens de Apollo Maan Missies. We vonden dat de gegevens beschikbaar waren voor elke dag van elk jaar waarin de gegevens verzameld zijn BEHALVE de dagen en uren van alle Apollo Maan vluchten. Deze gegevens kunnen niet worden verkregen van een regering agentschap waaronder NASA, NOAA, of de Naval Observatory. Dit zijn de gegevens die normaal gesproken worden verzameld en zouden zijn gebruikt bij de berekening voor de data van de lancering, data en tijden van de EVA’s, en extreem stralingsgevaar. Het zou in de gaten moeten worden gehouden in tijden van extra Verkeer`s activiteit (EVA), van de astronauten op de maan … dat is alsof een astronaut ooit op de maan is geweest. De gegevens zijn niet beschikbaar omdat het zou aantonen dat de zogenaamde Astronauten Krokant zouden zijn gebakken. Ze zouden DOOD naar de aarde zijn teruggekeerd als ze daadwerkelijk een dergelijke missie hadden gepoogd.

Bovendien de meeste, zo niet alle, foto’s, films, en videobanden van de Apollo Maan missies zijn makkelijk als nep te bewijzen. Iedereen met de minste kennis van studiofotografie, studio verlichting, en de realiteit van Lunar natuurkunde kan makkelijk bewijzen dat NASA  de visuele registers van het Apollo Ruimte Programma vervalste. Geen kleuren film bekend bij de mens, toen of nu, had of heeft de speelruimte zulke uitstekende detail`s te produceren gevonden in de schaduw  en lichteffect gebieden van de foto’s, vermoedelijk genomen op de maan. Elke professionele fotograaf kan u zeggen dat die foto’s alleen in een gecontroleerde omgeving konden zijn geproduceerd met behulp van Studio Verlichting en konden onmogelijk zijn vervaardigd in de volle zon in een vacuüm op de maan. Sommige zijn zo duidelijk nep dat wanneer de verschillen worden gewezen aan nietsvermoedende kijkers dan word een hoorbare zucht gehoord. Sommigen raakten zelfs in een lichte staat van shock. Sommige mensen storten in en huilen. Ik heb anderen zo boos zien worden dat ze de fronterende foto’s aan flarden scheurden, terwijl ze onsamenhangend schreeuwden.

Kleinknect, het hoofd “Operaties” bij NASA op het moment van het Apollo Space Programma,  is nu een 33e graad vrijmetselaar en broer van de hoogste opper commandant van de Raad van de 33ste graad van de oude Aangenomen Schotse Ritus van de vrijmetselarij van het Zuidelijke District. Het was zijn beloning voor het voorttrekken hiervan. Alle van de eerste astronauten,  waren vrijmetselaars. Er is een foto in het Huis van de Tempel in Washington DC van Neil Armstrong op het oppervlak van de Maan (zogenaamd) op zijn ruimtepak heeft hij zijn Masonic “Apron” (symbool) voor zijn lies. Alle hoge functionarissen van de NASA zijn  leden of zijn lid geweest, van de Illuminati, marxisten, of communisten.

De Sovjet-Unie plande slechts één bemande maan missie. Russische kosmonauten die verband houden met mij vertelde dat hun astronauten letterlijk werden gekookt door de extreme straling in de ruimte, als men in een hoge baan word geschoten door de “Van Allen Belt”. De Sovjet-Unie heeft nooit meer geprobeerd mensen te sturen naar of boven de “Van Allen Belt”. Als een mens de extreme straling niet kan overleven van de “Van Allen Belt” hoe konden ze dan een man op de maan krijgen?  De Sovjet-Unie sloopte hun “Man Op de Maan” programma.

Het effect op de mensen van de wereld was dat als we naar de maan zouden kunnen, dan zouden andere wezens uit andere werelden ook hierheen naar onze aarde kunnen reizen. De escalatie van het kunstmatige vreemdelingen bedreiging scenario sinds die tijd is duidelijk.

De recente onthullingen van het frauduleuze karakter van de NASA en het Apollo-ruimtevaart programma door de inlichtingendienst en anderen heeft geleid tot een stroom van propaganda, televisieprogramma’s en films ontworpen om de sheople gevangen te houden in een onwetende diepe slaap. Het meest ambitieuze zijn: “Apollo 13” en “From the Earth to the Moon”,beide met zowel de acteur / producer Tom Hanks. De laatste opent met een monoloog van de heer Hanks, die naar voren loopt om een grote vertegenwoordiging te openbaren van  de ‘God’ Apollo (Sun, Osiris, verloren woord, enz.) die zijn strijdwagen bestuurd getrokken door 4 paarden door de hemel.

Waarom Apollo? Waarom de Zon? Waarom de dageraad? Krijg je een idee. Ga naar de Rotunda van het Capitool in Washington DC, ga in het exacte midden van de rotonde staan en kijk recht omhoog. Betreft de binnenkant van de koepel voor iedereen te zien is, het schilderij getiteld “De Apotheose van George Washington”. Het enorme schilderij beeldt George Washington af getransformeerd zoals Satan beloofde in een nieuwe “Zone god” (Apollo) in de wagen van Apollo getrokken door vier paarden in de hemel. Het schilderij is omringd door de oude heidense “goden” van het oude Romeinse Rijk.

Vraag jezelf af waarom gebruiken we een Egyptische obelisk net zoals het Washington Monument ter ere van de generaal, die ons leidde in onze strijd voor onafhankelijkheid en de  eerste Amerikaanse president werd. Besef dan dat het een lichtstraal representeert (Ra), verlichting, de penis van Osiris, de “generatief” of “creatieve kracht”, het “Laatste woord” van de mysteriën, de zon, vuur (intellect), Apollo.

Het resultaat van het Genoom Project in Las Alamos Laboratorium, het recente succes van het klonen, en de vooruitgang in de biochemie zullen laboratorium gemaakte wezens produceren die uiteindelijk zullen worden voorgelegd aan de mensen op aarde als zijnde van buitenaardse oorsprong. De enige reden waarom een buitenaardse nog niet is voorgelegd aan de mensheid is dat zij er nog niet in geslaagd zijn om een geloofwaardige te maken. Voor een diepgaande uitleg van deze “kunstmatige buitenaardse dreiging`s” scenario Lees het rapport van “Iron Mountain(Nederlandse versie), de waarschijnlijkheid en mogelijkheid voor de permanente vrede.

Socialistische DIS info-agenten beter bekend bij u als William Moore, Jaime Shandera, en Stanton T. Friedman presenteerde de hoax bekend als Operatie Majestic-12 (Nederlandse versie). Deze valse documenten werden gedrukt in de socialistische New York Times. Het was een poging om de sheople van de waarheid weg te leiden door de presentatie van een kunstmatige vreemdelingen bedreiging als een “regering cover-up” door buitenaardse visitatie. De meeste van de bekende uFOOLogisten en de zogenaamde UFO-onderzoekers zijn   Illuminatie, marxistische, CIA, KGB of DIS info agenten die werken ter bevordering voor het propageren van het Amerikaanse volk.

Je zou nog geen gebruikte auto kopen van één van deze mensen … waarom koop je dan “vliegende schotels”? Stanton T. Friedman eindigt elke les met een oproep voor de wereld regering die hij rechtvaardigt door te vragen: ‘Wie spreekt voor de planeet Aarde … Argentinië? “

Zou U een vliegende schotel kopen van deze man?

Mij werd verteld door een man met grote ogen deelnemer aan de Friedman lezingen dat, “Als  kernfysicus hij een grote geloofwaardigheid had.” Een grondig onderzoek onder zijn werkgevers van de afgelopen 25 jaar toonde aan dat er niet één kon bevestigen dat Stanton T. Friedman ooit bij één van hen had gewerkt als een “nucleair fysicus.”

Ruby Ridge, het Waco Bloedbad, de aanval tegen Patriotten en milities, en andere daden van agressie tegen het Amerikaanse Volk die misschien deze fraude bevechten als daden van oorlog. Deze handelingen zijn ontworpen om fundamentalistische christenen te demoniseren, joden, moslims, de wettige Militie, en alle anderen die zouden willen vechten om de Grondwet of Freedom te verdedigen. Deze terroristische daden geven een boodschap aan het Amerikaanse volk dat elke oppositie tegen de nieuwe Wereld Super Regering zal worden beantwoord met een overweldigende kracht en de complete genocide van de vijanden van het socialisme.

MAJESTYTWELVE openbaarde dat drugs in de Verenigde Staten werden gebracht door de Central Intelligence Agency, de militaire inlichtingendienst organisaties, de Mossad, de KGB, en hun partners in de georganiseerde misdaad. De opgegeven redenen waren voor de financiering van “zwarte projecten” die nooit konden worden onthuld aan het Congres of de commissies van toezicht, en voor het sociale ingenieurswezen. In de afgelopen 2 jaar is gebleken dat joodse rabbijnen aan het hoofd stonden van drugs organisaties in New York en elders, terwijl andere rabbijnen de middelen verschaften voor het witwassen van drugsgeld van anderen die de ingevoerde drugs verkochten om hun religieuze organisaties te financieren of voor het steunen van Israëlische en zionistische projecten.

Drugs zijn een grote hulp geweest voor de geheime regering van de illuminati. De samenleving kan worden gecontroleerd door de drugs te controleren. Deze industrie brengt onvoorstelbare hoeveelheden geld waarvan aan niemand verantwoording verschuldigd is. Door de drugs overvloedig en goedkoop te maken raken veel mensen verslaafd en kunnen worden gereduceerd tot een vorm van eufemistische slavernij onder de volledige controle van de leveranciers. Een verslaafde zal letterlijk alles voor een “fix” (shot) doen. Het is onbegrijpelijk dat de sheople eigenlijk Ollie North wilde kiezen in de senaat van Verenigde Staten  nadat zij betrokken waren bij de handel in contanten voor wapens en drugs, en voor meer geld, voor nog meer wapens voor nog meer drugs … en leveren al die wapens aan de vijanden van de Verenigde Staten van Amerika. Het is mijn mening dat Ollie North een schande is voor het aanzicht van het Marine Corps van de Verenigde Staten.

Door het moeilijk verkrijgbaar maken en het opvijzelen van de prijs voor drugs kunnen de controleurs massale criminaliteit`s golven creëren op elk moment en op elke plaats waar zei willen. Deze golven van criminaliteit moedigen onschuldige gezagsgetrouwe mensen aan om akkoord te gaan met het opgeven van  rechten en vrijheden met het oog op, “de misdaad en de drugs van de straat te krijgen”. Recente opiniepeilingen hebben aangegeven dat de meerderheid van het Amerikaanse volk bereid zal zijn om, “enkele van hun rechten en vrijheden op te geven om de criminaliteit en de drugs van de straat te krijgen”. Na het aannemen van deze draconische wetgeving welke rechten en vrijheden zal wegnemen zullen de drugs weer volop geproduceerd en de prijs weer verlaagd worden. En wat weet je nu … de misdaad verdwijnt na het invoeren van de nieuwe wetten en lijkt het of ze daadwerkelijk werken. Deze techniek wordt veelvuldig gebruikt in de socialistische oorlog tegen het tweede amendement van de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.

De eerste en grootste drugssmokkel operaties werden opgericht namens de CIA door George Herbert Walker Bush terwijl hij de president en CEO was van de uit de kust gelegen olie boor-torens van Zapata Oil. Vissersboten zouden de drugs leveren aan de uit de kust gelegen boortorens waar het werd overgedragen aan helikopters en boten met bemanning die nooit  gecontroleerd werden door de douane of enige andere controlerende instantie. De meeste  drugs die in de Verenigde staten binnen stromen zijn eigendom van en worden gecontroleerd door de CIA, de militaire inlichtingendiensten, en de Israëlische Mossad.

MAJESTYTWELVE bevestigde dat de eerste terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaats zouden vinden in een grote stad als New York of Los Angeles. Op basis van die verklaring voorspelde ik nauwkeurig dat dit zou gaan plaatsvinden in New York, en het gebeurde, toen het World Trade Center werd gebombardeerd.

MAJESTYTWELVE verklaard dat het terrorisme door zou gaan tot het Amerikaanse Volk ermee instemde om volledig te worden ontwapend. Het document verklaard dat het volgende grote doelwit ergens in het binnenland zou zijn zoals Bv Oklahoma City”. Het eigenlijke doelwit werd niet genoemd. Aangezien het document niet specifiek was met betrekking tot het doelwit en de ligging ervan heb ik Oklahoma City niet voorspeld… maar mijn voorspelling van de aanhoudende terreur aanslagen met inbegrip van grote aanvallen tegen het “hart” van Amerika waren juist.

De aanslag op het World Trade Center, de aanslag op het Oklahoma City Alfred P. Murrah Overheid`s Gebouw en de massale schietpartijen door mentale en ex-psychiatrische patiënten, door grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen (Stockton California en vele anderen), waren en blijven opzettelijke daden van oorlog ontworpen om terreur en een gevoel van hulpeloosheid te verspreiden. De meeste van de huidige en/of ex-psychiatrische patiënten die zich schuldig hebben gemaakt aan deze handelingen zijn in feite onschuldige slachtoffers van mind control projecten die de activering van de belangen verder doen opleven voor de socialistische nieuwe wereldorde.

De boze geest van de wettige Militie gevolgd door de bomaanslag op het Alfred P. Murrah Overheid Gebouw in Oklahoma City, bracht teweeg dat veel mensen afzagen van de Rede voor de Vrijheid. De sheople waren in een psychologisch “shock”, geprogrammeerd te geloven dat de Militie en patriotten de oorzaak waren van de bombardementen, zelfs nadat de FBI in een verklaring bevestigde dat er absoluut geen Patriot of Militie van welke aard dan ook bij betrokken was.

De FBI blijkt de aanval op het World Trade Center te hebben georkestreerd. De afgedrukte informatie in de New York Times bewees dat de FBI de terroristen de bus leerden rijden, het maken van de bom, het plaatsen in het gebouw, en de bom tot ontploffing brengen. Eén van de FBI agenten / informanten geprobeerde toestemming te krijgen van de FBI om de ingrediënten te mogen vervangen, zodat er geen explosie zou plaatsvinden en niemand gewond kon raken. De Hoogste FBI-agent in functie weigerde het verzoek. De informant nam  al zijn gesprekken met FBI-agenten op. Een afschrift van de beschikbare tapes werd afgedrukt in de New York Times. De rechter weigerde dat de tapes werden gepresenteerd tijdens de zitting ter verdediging van de FBI  informant en, zoals gebruikelijk, werd hij naar de wolven gegooid.

De aanval op het Alfred P. Murrah Overheid gebouw werd ontworpen om invloed uit te oefenen tegen het “Hart” van het land, zodat niemand zich veilig zal voelen. Dit handelt op een wijze van Hegels Dialektik leidend tot een behoefte voor de afschaffing van de rechten van individuen en ontwapening van alle volkeren, zodat de Wereld Super Regering op kan staan met de oplossing van kunstmatige zekerheid en veiligheid ten gevolgen van terrorisme. Stelling tegen tegenstelling is gelijk aan synthese. Eén resultaat (er waren er veel meer) was de Tegen Aanval Terrorisme Wet die volgde, welke de president de bevoegdheid geeft om elke groep of organisatie een “terroristische organisatie” te noemen,  te arresteren, gevangen te zetten en / of het deporteren van elke politieke oppositie, zonder proces, zonder Bevelschrift tot voorgeleiding van gevangene, en zonder uitleg van welke aard dan ook.

Als deze daden van terreur niet slagen zullen er meer bomaanslagen volgen, chemische of biologische aanvallen. Ze zullen escaleren in vernietiging, verminken en het doden van mannen, vrouwen en vooral kinderen. Meer schietpartijen op winkelcentra, restaurants, en scholen zullen plaatsvinden. Als laatste toevlucht, als al het andere faalt, is de Illuminati zelfs bereid tot het laten ontploffen van een atoombom in een grote Amerikaanse stad zoals New York, Chicago of Los Angeles. Er kan een oorlog worden afgekondigd in het Midden-Oosten, om het excuus te bezorgen wat nodig is om de terreur aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika bij de Amerikaanse sheople uit te leggen, zodat zij persoonlijke ontwapening zullen aanvaarden in het belang voor vrede en veiligheid. (Niet lang nadat we deze paragraaf posten probeerde president Clinton een ander Midden-Oosten oorlog te rechtvaardigen, maar werd op de nationale televisie in verlegenheid gebracht door studenten, tijdens een ‘Bijeenkomst “op een bekende en zeer grote Amerikaanse universiteit, welke duidelijk maakte dat oorlog racistisch en volstrekt onaanvaardbaar is … BRAVO!)

Sinds de aankondiging van het Amerikaanse leger voor de inenting van al haar personeel met het Anthrax vaccin kan ik veilig voorspellen dat de volgende grote terroristische aanval binnen de grenzen van de Verenigde Staten van Amerika wel eens een Biologisch kon zijn met Anthrax als middel voor verwoesting en dood. Wie durft mij te dagen voor een welgestelde weddenschap?

Saddam Hussein werd opgeleid door de CIA. Saddam Hussein werd in Irak aan de macht gebracht door de CIA onder George Bush. De Verenigde Staten bewapende Irak en gaven Saddam Hussein de technologie en wetenschappelijke kennis om massavernietigingswapens te maken. De Verenigde Staten verkocht Anthrax aan Irak.

Saddam Hussein functioneerde als de grote “boeman” van de wereld zo dat de Verenigde Naties haar gezag kon binden aan de zogenaamde soevereine naties. Dat is de reden waarom Saddam Hussein niet werd gedood tijdens de Golfoorlog. Zijn doel was te functioneren als een “Anti-Christ” om terreur te creëren in de geest van de sheople van de wereld. De Golfoorlog hielp Irak waarachtig bij het oplossen van een serieus bevolking`s probleem dat ook in overeenstemming was met de doelstellingen van de nieuwe wereldorde. Saddam deed alles volgens het script dat hem gegeven werd en speelde zijn rol erg goed.

De best verkochte videoband genaamd “The Late Great Planet Earth” met betrekking tot prophecy verteld door Orson Wells (weer speelt hij een belangrijke rol in de geest controle (mind control) van Amerika) werd getoond op de televisie en werd meerdere jaren wereldwijd verkocht voorafgaand aan de Golfoorlog. Daarin bleek een moslim de “antichrist” als het kloon beeld van Saddam Hussein,   uniform,  baret,   en al.  Zelfs de gelaatstrekken van deze “video  antichrist” zijn die van Saddam Hussein.

Het doel, uiteraard, is de vernietiging van de nationale soevereiniteit wereldwijd, de oprichting van een Wereld Socialistische Regering onder de leiding van de Verenigde Naties, ontwapening van alle naties, en de oprichting van een Wereld Politiemacht.

De Golfoorlog werd eigenlijk ieder jaar hehaald jarenlang, in “Operatie Bright Star” die in feite Koeweit noemde als de “kleine natie” die zou worden aangevallen door een “grote buur natie”. Operatie Bright Star werd grondig uiteen gezet in een boek gepubliceerd door Arco Druk met de titel “US Rapid Deployment Forces” enkele jaren voor de Golfoorlog plaatsvond. In het boek werd Koeweit genoemd als de kleine natie die zou worden aangevallen door de grote buur natie. Sadam Hussein speelde zijn rol goed… En u vraagt zich af waarom we hem nooit vermoorde. Vraag het aan de Illuminati George Bush.

De terroristen aanslagen die zullen worden gelanceerd in de Verenigde Staten zullen worden verweten aan het Midden-Oosten,  religieuze fanatici,  christelijke fundamentalisten,   witte racisten,   Patriots,  of milities.   Een direct gevolg van deze activiteiten zal zijn, het toegenomen gebruik van militaire troepen, wapens en uitrusting zoals tanks en gepantserd personeel van de civiele politie, de schorsing of opheffing van Habeas Corpus (bevelschrift voorgeleiding), de afschaffing van jury onderzoeken,  poging tot ontwapening van het Amerikaanse volk, en de instelling van de noodtoestand met proef processen, aangevoerd door een tribunaal van rechters.

Als je doorgaat met luisteren naar deze constitutionele Republiek als een “democratie”,  moet je niet vergeten dat V.I. Lenin zei: “Democratie is noodzakelijk voor het socialisme.” Als je hoort dat ons leger nu als “UN Peace Keepers” genoemd worden denk er dan aan dat zowel Marx als Lenin “vrede” omschreven als “de afschaffing van alle oppositie tegen het socialisme.” Als je echt precies wilt ontdekken wat voor soort regering we gaan krijgen lees dan artikel IV, sectie 4 van de Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika.

Wanneer men zich afvraagt waar dit allemaal heen gaat, denk er dan aan dat zowel Marx als Lenin stelden dat: “Het uiteindelijke doel van het socialisme het communisme is.” En als je denkt dat de val van de Sovjet-Unie het einde van het communisme was lees dan: Anatoliy Golitsyn “New Lies For Old”, en vervolgens de “Perestroika Deception.” Je kunt me beter geloven als ik u vertel dat de hoogst geordende communistische mol binnen de CIA James Jesus Angleton was. De hoogste geordende communistische mol in de regering op dat moment  Henry Kissinger was. Vandaag is dat William Jefferson Clinton.

“De jacht naar Sovjet Spionnen binnen de CIA is begonnen nadat Kim Philby gedwongen werd in 1951 af te treden als Brits Veiligheid`s Directeur.  James Jesus Angleton en Kim Philby werkte zeer nauw samen en deelden een kantoor in Londen tijdens WO- II. In 1963 liep Kim Philby over naar de USSR.   In 1964 werd het HONETOL commité opgericht om het mol vraagstuk nader te bekijken. Het bestond van november 1964 tot april 1965, en bestond uit Angleton, Newton S. Miler en Bruce Solie van het CIA’s Kantoor voor Veiligheid, De FBI chef binnenlandse inlichtingendienst William C. Sullivan,  FBI en CIA-contacten Sam Papich en twee anderen. Ongeveer zes leden van CI / SIG werkten aan HONETOL, met inbegrip van Edward Petty.   Auteur David Wise melde andere CIA-functionarissen welke toegewezen waren aan HONETOL inclusief Jean M. Evans, die al werkte met Reinhardt Gehlen, Albert P. Kergel, John D. Walker (voormalig chef van een post in Israël), Charles Arnold en William F. Potocki (een voormalige ondergeschikte van Willem K. Harvey). CIA Oostblok divisie officieren Tennent Bagley en David Murphy waren het doelwit van deze mol jacht.  Beide bleken als mol onschuldig te zijn.

“Toen William Colby directeur werd van / Counter-Intelligence op 10 mei 1973 was hij ontvanger van een rapport opgesteld door Clare Edward Petty die ANGLETON als KGB mol binnen de CIA bevestigde. Clare Edward Petty’s rapport gesuggereerd dat Angleton onder gestudeerd had, en dicht aan Kim Philby stond, welke misleidende informatie verspreid had toen hij suggereerde dat de Sino / Sovjet-splitsing geknutseld is, en Anatoliy Golitsyn had vertrouwd.  Clare Edward Petty  stelde  Angleton voor  de CIA te demoraliseren : “Angleton bracht de stelling voort dat de KGB zo superieur was, en zo alwetend, dat alles wat de CIA of elke andere geallieerde inlichtingendienst probeerde te doen afgeleid zou zijn  van het woord gaan. De operationele kant werd gedurende een periode van een aantal jaren totaal gedwarsboomd. Angleton poneerde de stelling dat de operaties tegen de Sovjets  gedoemd waren te mislukken. “Voor William Colby, was het verslag van Edward Petty  een product van de ‘ultra-samenzweerderige beurt van de geest”, waardoor hij een hekel had aan  Angleton. “- Van” The Mole Hunt

De waarheid is dat Angleton al het bovenstaande deed, behalve “Anatoliy Golitsyn”  vertrouwen. James Jesus Angleton heeft Golitsyn nooit vertrouwd, ofschoon Angleton Golitsyn ervan overtuigde dat hij dat wel deed. Angleton deed alles wat in zijn macht stond  diskrediet te brengen en Anatoliy Golitsyn te ontmaskeren. Het was vooral door Angleton`s verzet door  Golitsyn`s informatie dat zij werd genegeerd door de meerderheid van hoge ambtenaren binnen de overheid. Ik weet dit als feit daar ik bekend was met veel van de officiële analyse`s “betreffende de” Golitsyn Bijeenkomst” en Angleton`s vele waarschuwingen dat Golitsyn’s openbaringen over de toekomstige lange termijn Sovjet plannen het westen te ontwapenen DISinfo waren.

Een andere Russische overloper en ex-GRU kolonel Stanislav Lunev bevestigde onlangs  Anatoliy Golitsyn’s waarschuwingen. Lunev getuigde dat Rusland verder gaat met het uitbreiden van oorlog`s plannen tegen de Verenigde Staten, waaronder het ontwikkelen van binnenlandse sabotage inclusief:  moord op de Amerikaanse politieke leiders en het gebruik van chemische en nucleaire wapens.

De Turner Dagboeken werden daadwerkelijk geschreven door de CIA vóór 1972 en werden niet geschreven door Pierce. Het concept voor leiderloos verzet werd uitgevaardigd om het mogelijk te maken om makkelijk enige weerstand tegen de Wereld Super Regering te kunnen vernietigen. Kleine eenheden zonder een gecoördineerd onderling tactisch plan en een solide betrouwbare commando structuur zal in zeer korte tijd worden verslagen. Een dergelijke beweging zou nooit van zo`n invloed kunnen zijn om de noodzakelijke politieke leiding terug te voeren naar orde en het herinstalleren van een regering van welke aard dan ook, zelfs als ze erin slaagden de oorlog te winnen, een onmogelijke daad door het gebruik van leiderloos verzet.

William Pierce, die beweert de Turner Dagboeken geschreven te hebben, is een marxistische change (verandering) agent, die actief is in de Hegeliaanse dialectiek met het oog op het creëren van een racistische vijand van de nieuwe wereldorde ter oprichting van een Arische racistische Christen Identiteit`s beweging die hij zal labelen als “Patriot” en “Militie” die  geminacht zullen worden door de bevolking … dus het draaien van de SHEOPLE  naar de Wereld Regering ver uit de buurt van Patriottisme en religie als de oplossing voor hun problemen.

Veel van de zogenaamde Patriot leiders zoals Lt. Col. James “Bo” GRITZ vrijmetselaar / Illuminati,  Tom Valentijn Stelle Group / Illuminati,  Lars Hansson Stelle groep / Illuminati,  US Klanten Service, Mark Koernke Change (Desinformatie) Agent,   Kurt Saxon Illuminati,  dr. Peter Beter Illuminati,  en vele anderen zijn daadwerkelijk Change  (verandering) agenten van het Illuminati socialisme of de Inlichtingen gemeenschap als onderdeel van “Project Trojan Horse”. Hegel zou trots zijn geweest om te zien hoe de socialisten beide zeiden van het conflict  hebben ontwikkeld en controleren om het uiteindelijke resultaat te bedwingen.

Wereld Oorlog III wordt “NU” uitgevochten. En wordt bevochten door een “Informatieve Oorlog” met behulp van psychologische oorlogsvoering,  geavanceerde mind control-technieken, propaganda, desinformatie, intimidatie, angst en manipulatie. Het is in feite een doorgaans “Stille Oorlog” grotendeels bevochten met “Stille Wapens”… maar het zal Luid en Zeer Vernietigend worden. “Ordo Ab Chao” dicteert dat de oude orde volledig en grondig zal worden vernietigd voordat de “nieuwe orde”, de “Derde Golf”,  of de Derde Weg,  kan worden gevestigd.

Een socialistische één wereld regering is het opgegeven en uitgesproken beleid van de overheid van de Verenigde Staten.  De Verenigde Staten creëerden de “United Naties”. Het Amerikaanse Departement schreef het beleid in een document bekend als “Staats Departement Publicatie 7277”.  Staats Departement Publicatie 7277 beschrijft het samensmelten van het leger van de Verenigde Staten met militairen van de oude Warschau Pact landen en Rusland,  als een “Wereld Vrede`s Strijdmacht” onder de UN  als het uiteindelijke doel van het buitenlands beleid van de Verenigde Staten van Amerika.

“Hier is één optimistische reden om aan te nemen dat eenheid zal zegevieren … Ik durf te wedden dat binnen de komende honderd jaar, de natie zoals wij die kennen zal worden achterhaald; alle staten zullen één enkele Globale Autoriteit erkennen.  Eén korte zin: modieus in het midden van de 20e eeuw zal  – ‘Wereldburger’ –   aangenomen zijn aan het eind van de 21e … ” – De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Strobe Talbott, TIME magazine kolom, 20 juli 1992.

“Het doel is het creëren van een nieuw sociaal contract voor een mondiale economie … Als er een naam is voor President-Clinton`s benadering als een politiekus, is het deze: Eén natie beleid …” – Senior Assistent van de president Sidney Blumenthal,  Kennedy School,  Harvard,  23 april 1998

“Vandaag zeg ik dat geen enkele natie in de wereld hoeft worden weggelaten uit het mondiale systeem dat wij bouwen … diegene van u die vandaag afstuderen zullen een Globaal leven lijden…” – Secretaris van Buitenlandse Zaken Albright,  Harvard,  5 juni 1997.

De NATO is een onderdeel van de Verenigde Naties en werd opgericht onder haar auspiciën volgens het UN-Handvest. En het Warschaupact was een deel van de UN en werd opgericht onder haar auspiciën volgens het UN-Handvest. De koude oorlog was een oplichterij wat beide regeringen toeliet om grote belastingen te heffen die werden gebruikt voor de ontwikkeling van technologie en experimenteren met technieken en technologieën die zullen worden gecombineerd om de wereldbevolking te controleren. De opname van oude Warschau Pact landen en tenslotte Rusland als nieuw lid van de NATO is fase II van de fusie van krachten beschreven in de “Staat Departement Publicatie 7277”.  De NATO zal de politie macht voor de Nieuwe Wereld Orde worden.

President Kennedy presenteerde een plan bij de U.N. om naties en de volkeren van de wereld te ontwapenen. De Verenigde Staten plantte het zaad voor de Europese Unie, dat idee koesterend, heeft de vorming gesteund.  Toen Chroesjtsjov, de leider van de Sovjet-Unie, zijn schoen op zijn bureau sloeg bij de U.N. en schreeuwde: “Wij zullen u begraven … We hoeven de Verenigde Staten niet binnen te vallen, wij zullen u van binnenuit vernietigen,” hij had absoluut gelijk.

De progressie van ontwikkeling in de richting van voltooiing van het plan voor een wereld socialistische totalitaire overheid wordt begeleid en gecontroleerd door de hiërarchie van de Illuminati in de groepen bekend als: Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg Groep, de Round Table Group , het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken, top V.S. overheidsfunctionarissen, de hogere rangen van al onze militaire  strijdkrachten,  en vele anderen met inbegrip van de Illuminati in de regering`s bureaucratie,   en de industrie welke leden zijn van de Hoogste Raad van de 33ste graad van de Oude en algemeen aangenomen Schotse Ritus van de vrijmetselarij van het Zuidelijke en Noordelijke Jurisdictie, de Hoge Raad van de York Ritus van de vrijmetselarij,  internationaal zionisme,  B’nai B’rith, de Grande Lodge van Frankrijk, de Grande Lodge van England, de Orde van de Golden Dawn ,  de Ordo Templi Orientalis,  het Rosae Crucae,  de Soevereine en Militaire Orde van de Ridders van Malta,  de Tempeliers,  de Jason Society,  het Vaticaan,  en vele anderen te veel om te noemen, zie de “occulte” en andere links op onze home page.

De propaganda-aanvallen worden duidelijk wanneer personen zoals de heer Leavitt en de heer Harris gearresteerd werden en onterecht worden aangeklaagd door de Gestapo moordenaars (World Trade Center – Waco – Ruby Ridge – Oklahoma City) van de FBI met plannen voor een Anthrax aanval. De marxistische pers monteerde onmiddellijk een stroperige leugen  propaganda campagne. Leavitt en Harris werden beschuldigd als blanke racistische militie-leden die volgelingen waren van de “Christelijke identiteit”, die een Anthrax aanval planden op New York City.  Leavitt, een jood, kon onmogelijk een blank racistisch militie lid zijn.  En Harris al helemaal niet. Ze probeerden een vaccin te vervaardigen dat gebruikt kon worden om de bevolking te beschermen tegen een dergelijke aanval. Feit is dat het zogenaamde “biologisch dodelijke Anthrax wapen” wat zij beweerde te hebben het bijzondere vaccin was dat zij hadden ontwikkeld. Hoewel deze feiten uiteindelijk tot het publiek werden toegelaten zouden de sheople zich alleen kunnen herinneren dat de slechte blanke suprematie Militie christelijke rechts extremisten Anthrax los zouden  laten in de natie. Het eindresultaat was dat Harris werd bevolen door de rechtbank zijn huis laboratorium te sluiten en dus eindigende alle hoop voor een makkelijk te verkrijgen vaccin voor het grote publiek.

Politici worden gecontroleerd door de accumulatie van dossiers door de FBI, de IRS, de BATF, CIA, de Mossad, MI6, de ADL, de KGB, en andere Illuminati gecontroleerde organisaties. Diegenen die geen incidenten hadden in het verleden die de controle door chantage mogelijk maakten zal in positie worden gebracht door één of meer van de bovenstaande organisaties wat zal resulteren in één of meer incidenten die de controle mogelijk maken door chantage.

Het Las Vegas Bordeel gerund door Robert (Bob) Lazar bleek video camera’s binnen te hebben en werden gebruikt voor het verzamelen van informatie waarmee politici werden gechanteerd, militair personeel, en alle anderen die gecontroleerd moesten worden door de Illuminati. Iedereen die niet mee speelt volgens de Illuminati regels zal worden uitgeroeid en snel verdwijnen uit de politiek.

Vergeet niet dat het een procureur-generaal onder de 33e graad vrijmetselaar Franklin Roosevelt was, die met de slag van een pen de Federal Bureau of Investigation schiep gerund door 33e graad vrijmetselaar J. Edgar Hoover. De Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, en de Anti Defamation League of B’nai B’rith zijn de politieke Gestapo voor de Illuminati in de Verenigde Staten van Amerika. Agenten van de ADL doen zich vaak voor als agenten van de FBI en IRS blijkbaar met de volledige kennis en toestemming van  Federal Bureau of Investigation en Internal Revenue Service.

De Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika voorziet niet in een “Gestapo” of “Nationale Politie” evenmin verleent het enige autoriteit aan iemand of een instantie van de overheid om een dergelijke organisatie te creëren. De Federal Bureau of Investigation (Fbi) is geen agentschap van de  overheid van de Verenigde Staten. Het werd niet voort gebracht door het Congres. De FBI werd opgericht door een Amerikaanse procureur-generaal als een onderzoek`s orgaan voor het ministerie van Justitie ten behoeve van interne onderzoeken. De FBI heeft geen wettig gezag over de jurisdictie van staats burgers of binnen de verschillende lidstaten van de unie.

De Interne Inkomsten dienst  is een verzinsel dat werd gecreëerd door een waarnemend commissaris van de Inkomsten dienst om de bestudeerde inkomstenbelasting in te voeren als één van de planken van Marx en Engles als Communistisch Manifest. De Interne Inkomstendienst Service is niet opgenomen in de organisatiestructuur van het ministerie van financiën in de United States Code, zoals vereist door de wet, omdat het IRS geen agentschap is van het ministerie van financiën van de overheid van de Verenigde Staten.

De Grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika geeft het Congres geen autoriteit of macht aan de wetgevende macht om iemand of een agentschap van de overheid te delegeren. Niemand heeft de bevoegdheid om de wet of agentschappen van de overheid te creëren. Deze verantwoordelijkheid ligt uitsluitend en alleen bij het Congres. Het Congres creëerde niet de Federal Bureau of Investigation (FBI), Bureau of Internal Revenue, de Internal Revenue Service, het Bureau voor Alcohol,  Tabac en vuurwapens,  nog de geheime dienst.

De Internal Revenue Service en het Bureau van Alcohol en vuurwapens onttrekken hun enige autoriteit en bevoegdheid van de Corporate Tax Act, de latere Publieke Werknemer Salaris Belasting Wet, verdragen tussen de gezamenlijke Verenigde Staten, de Kroon van Engeland, de Britse Gemenebest landen in de Caribische Oceaan , de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. De IRS en BATF zijn in werkelijkheid één organisatie. Deze agentschappen zijn niet-geregistreerde agenten van buitenlandse mogendheden en hebben geen macht of autoriteit om de burger van de verschillende lidstaten van de Unie te belasten.

De IRS, de BATF en de geheime dienst zijn geen agentschappen van het ministerie van financiën, of de overheid van de Verenigde Staten en worden niet vermeld, zoals vereist door de wet in het wetboek van de “Verenigde Staten Code”, als “Organisatie van het ministerie van financiën” of andere afdelingen van de Amerikaanse regering.

Deze vogelvrij verklaarde organisaties werden niet gecreëerd door het Congres.  De IRS, BATF, en de geheime dienst hebben geen wettig gezag of jurisdictie over staats burgers of over de verschillende lidstaten van de unie. De verschrikkelijke waarheid is dat elke burger die binnen de territoriale grenzen van elke EU-lidstaat verblijft en voldoet aan de valse zogenaamde inkomstenbelasting, betaald daarmee een vrijwillig bijdrage aan de opheffing van de Midden-Klasse (verzet tegen het socialisme) en de uiteindelijke vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika. Bovendien kan het je storen te weten dat het nieuwe sovjet-stijl IRS hoofdkwartier in het Overheid`s Gebouw in New Carrollton, Maryland in feite een Illuminati Tempel is.

Het eindresultaat van dit alles zal de vernietiging van de onafhankelijke staat en de grondwet voor de Verenigde Staten van Amerika zijn, wat zal resulteren in de vorming van een “Totalitaire Socialistische Wereld Regering”. Al diegene binnen en buiten de regering die voorstander zijn van het beleid van een wereld regering zijn willens en wetens bezig met hoogverraad.

Ongeacht wat je ertoe bracht senator Joseph McCarthy te geloven, wat absoluut correct was, en in feite: de recente opening van de KGB dossiers bewezen dat hij het exacte aantal wist van communistische agenten die geïnfiltreerd waren in onze regering. De onthulling van de eeuw, de KGB archieven, en de recente vrijlating van ontcijferde berichten van de NSA van en naar Moskou door het “Venona Project” hebben senator Joseph McCarthy in het gelijk gesteld. Zijn onderzoeken met behulp van “schuld door associatie” met bekende communisten waren legitiem als ‘vogels en een veer’ een koppel vormen.  Hij werd vernietigd door de marxistische eigen gecontroleerde media en Hollywood. Het brandmerken  van iedereen die de communisten en hun uiteindelijke doel de vernietiging van de Verenigde Staten van Amerika durven te openbaren net als “McCarthyites” de toegenomen infiltratie en snelle overname van onze regering door marxisten, communisten, en “medereizigers” in de tussenliggende jaren verzekerde .

Y2K is zeker een technisch probleem. De meeste computers zijn reeds aangepast en zullen niet falen als het jaar 2000 op de kalender voorbij rolt. Sommige problemen zullen voorvallen in kritische infrastructuur, maar zullen niet het probleem worden wat doemdenkers maken dat het is. Technische problemen kunnen en zullen worden overwonnen. Hooguit zal de bevolking een paar dagen of misschien zelfs een paar weken overlast ondervinden. Elk verantwoordelijk persoon die altijd voorbereid is op noodgevallen kan met weinig of geen ongemak overleven.

De paniek die word afgekondigd door de Illuminati en socialistische verandering agenten zal het grootste probleem worden waar we tegenover staan. Als ze slagen in het veroorzaken van een volledig opgeblazen Y2K paniek, met inbegrip van een run op de banken voor contant geld, dan zal de staat van beleg worden verklaard, en je zult troepen zien op elke hoek van de straat. De potentiële paniek is het probleem, niet Y2K. Een run op de banken zal tot een volledige ineenstorting van de economie leiden,  rellen,  afsluiten van het vervoer, een tekort aan alles met inbegrip van tekorten aan voedsel, en de mogelijkheid om de grondwet op te schorten voor de invoering van de Nieuwe Wereld Orde door militair geweld.  Met andere woorden: Y2K, is een technisch probleem, dat kan en zal worden opgelost, en is niet het gevaar. Het gevaar is de onwetendheid en domheid van de gemeenschappelijke kudde.

Degenen die geloven in het “Book of revelation” in de King James versie van de Bijbel en andere religieuze en / of bijgelovige Mensen worden opzettelijk tot de “Millennium-koorts” geleid, zodat zij geen tegenstand tegen de nieuwe wereldorde zullen bieden, terwijl ze rustig de werking afwachten van wat zij geloven de hand van God is. Immers, wie kan het tot bloei brengen van de geïnspireerde profetische openbaring van God kunnen ontkennen?  Blijkbaar lezen of begrijpen deze mensen de leringen van de Bijbel niet eens, die zij beweren te volgen. De Bijbel zegt, geparafraseerd maar nauwkeurig, dat wanneer u denkt dat hij eraan komt, hij niet hier zal zijn. De Bijbel zegt dat hij komt als een dief in de nacht … zelfs de uitverkorenen zullen voor de gek worden houden. Waarom denk je dat hun plan om een charismatische wereldleider vraagt  om aan de wereld te worden voorgelegd als de Messias?

Er is meer … veel meer … zoals u de komende maanden en jaren zelf zult realiseren. Zoek een rechtmatige Militie of vorm er zelf één in uw omgeving. Als u vrij wilt blijven zult u ervoor moeten vechten… niet omdat we willen vechten, of omdat jij wil vechten, maar omdat de verraders ons geen andere keuze laten. Er zal ofwel een revolutie (de marxistische keuze) of  er zal een serieuze poging om de constitutionele Republikeinse regering te herstellen op grond van de wet (de keuze van de Patriotten). In ieder geval zal er OORLOG KOMEN tussen de burgers van de Verenigde Staten van Amerika en de marxistische handlangers van de omver geworpen wereld van de Verenigde Staten.

De architectuur van de moderne politieke Power

Gevolgen tot Heden

Occult

Geheime genootschappen

Subversieve organisaties

UFO’s

Einde

Originele artikel:
http://hourofthetime.com/majestyt.htm

Dit bericht is geplaatst in Bill Cooper. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *