William Bill Cooper – Secret Societies & New World Order

William Bill Cooper`s site:
http://www.hourofthetime.com/ 
Hier een samenvatting van Bill Cooper`s onderzoek:
http://www.hourofthetime.com/research.html 

Click here for the English version

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

William Bill Cooper

“geheime genootschappen & de New World Order”

Door Milton William Cooper

Overgenomen van: “Behold a Pale Horse”

 

 De zoektocht naar waarheid begint hier

Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets

Tenzij

U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek

William Bill Cooper
(Vrij vertaald door René Voogt)

De geschiedenis zit vol met het gefluister van Geheime Genootschappen. Op rekening van de oudsten of  priesters die de Verboden Kennis van de oude volkeren bewaken. Prominente mannen, ontmoeten in het geheim,  die de loop van de beschaving regisseren opgenomen in de geschriften van alle mensen.

De oudste is de Broederschap van de Slang, ook wel de Broederschap van de Draak genoemd, en bestaat nog steeds onder vele verschillende namen. Het is duidelijk dat religie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de loop van deze organisaties. Communicatie met een hogere bron, vaak goddelijk, is de bekendste claim van allen om er maar één te noemen.

De geheimen van deze groepen liggen zo diep dat alleen een paar goed opgeleiden in staat zijn het te begrijpen en te gebruiken. Deze mensen gebruiken hun speciale kennis ten behoeve van de gehele mensheid. Tenminste, dat is wat ze beweren. Maar hoe komen wij dat te weten, aangezien hun kennis en acties geheim zijn? Gelukkig zijn er een aantal publiekelijke bekend  geworden.

Ik vond het intrigerend dat in de meeste, zo niet alle, “primitieve tribale samenlevingen” alle leden volwassenen zijn. En meestal verdeeld zijn in mannelijke en vrouwelijke groepen. De mannen domineren meestal de cultuur. Verrassend, lijkt dit precies op de vele beschaafde geheime genootschappen. Dit kan alleen maar betekenen dat het genootschap niet werkt tegen de gevestigde autoriteit, maar juist voor. In feite kan worden gesteld dat het waarachtig het gezag vestigt. Dit richt zich op het verwijderen van elk deugdelijk argument dat alle geheime genootschappen gewijd zouden zijn aan de “vernietiging van de goed gevormde autoriteit.” Dit kan natuurlijk alleen van toepassing zijn, wanneer het geheime genootschap de meerderheid, of het hele volk beïnvloed. Slechts een handjevol valt in deze categorie.

Geheime genootschappen spiegelen in feite vele Facetten het dagelijkse leven. Er is altijd een exclusiviteit aan het lidmaatschap, met het belangrijke resultaat verbonden te zijn aan het lidmaatschap. Dit word teruggevonden in alle Menselijke inspanningen, Zelfs degenen die niet geheim zijn, zoals voetbalteams of landelijke clubs. Deze exclusiviteit van lidmaatschap is werkelijk één van de krachtigste wapens van geheime genootschappen’. Met daarin het gebruik van tekens, wachtwoorden en andere hulpmiddelen. Deze hebben altijd waardevolle functies wijd en zijd laten zien in organisaties van de mensheid. De afgegeven reden is bijna altijd afwijkend van de werkelijke reden, en is belangrijk voor het bestaan van de geheime genootschappen.

Het kameraadschap is bijzonder belangrijk. Het delen van Ontberingen of geheimen zijn altijd al een bijzondere ontroering geweest voor de mens. Niemand wie het drillen op Boot Camp onderging zal ooit het speciale gevoel van saamhorigheid en kameraadschap vergeten wat werd gedeeld onder de slachtoffers van de dril sergeant of commandant. Er is een emotie geboren uit het initiatief. Het meest krachtige instrument van elke geheime genootschap zijn de Mythe en het Rituelen omgeven aan initiatie. Deze speciaal bindende plechtigheden hebben een zeer diepe betekenis voor de deelgenoten.

Initiatie volbrengt meerdere functies die het hart en  ziel vormen van elke ware geheime genootschap. Net als Boot Camp, de initiatie in de strijdkrachten, wat belangrijke aspecten van het menselijk denken en universele dwingend zijn, zijn samengevoegd om de  inspanningen te trainen en te handhaven door een groep mensen die werken in een bepaalde richting. Initiatie verbind de leden samen in de mystiek.

Nieuw bekeerde krijgen kennis van een geheim, wat hen een speciale status geeft. De oude betekenis van neofiet is “opnieuw gezaaid of herboren.” Een hoger initiatief is in werkelijkheid een promotie wat de loyaliteit en het verlangen inspireert om hoger op te komen naar de volgende trede. De doelen van het genootschap worden versterkt, waardoor de ingewijde handelt in het dagelijkse leven in de richting van deze doelen. Dat brengt een verandering teweeg in de politieke en sociale verrichtingen van het lid. Een wijziging is altijd in het beste belang van het doel voor de leiders van het geheime genootschap. De leiders worden adepten/ingewijde genoemd. Dit word het beste geïllustreerd door de getrainde soldaat om orders op te volgen zonder na te denken. Het resultaat is vaak de verwonding of het overlijden van de soldaat voor de realisatie van het doel van de commandant, welke al dan niet goed zijn voor de gehele gemeenschap.

Initiatie is een middel om ambitieuze mannen die vertrouwd kunnen worden te belonen,. U zult merken dat hoe hoger de Graden des te minder leden over de graad beschikken. Dit is niet omdat de andere leden niet ambitieus zijn, maar omdat een proces van zeer zorgvuldige selectie wordt doorgevoerd. Een punt word bereikt waar geen inspanning goed genoeg is  zonder opgetrokken te worden door de hogere leden. De meeste leden gaan nooit verder dan dit punt en leren nooit de echte, geheime doelen van de groep. De bevroren leden vanaf dat punt dienen enkel als een deel van de politieke machtsbasis zoals hij ook altijd deed. U hebt nu misschien intussen door, dat initiatie een manier is om te bepalen wie er wel en niet vertrouwd kunnen worden.

Een methode om te bepalen wie de nieuwe ingewijde word, is dat er tijdens een inwijding besloten word de kandidaat te vragen op het christelijke kruis te spuwen. Als de kandidaat weigert, feliciteren de leden hem en zegen hem: “U hebt de juiste keuze gemaakt, een ware ingewijde zou nooit zoiets vreselijks doen.” De Nieuwe ingewijde kan het verontrustend vinden dat hij / zij niet hoger door schoof. Als in plaats daarvan, de kandidaat toch spuugt op het kruis, heeft hij / zij een wetenschap getoond van één van de mysteries en zal  hij / zij  binnenkort een kandidaat zijn voor het volgende hogere niveau.

Het mysterie is, dat de religie het instrument is om de massa te controleren. Kennis (of wijsheid) is hun enige god, waardoor de mens zelf god zal worden. De slang en de draak zijn beide symbolen van wijsheid. Lucifer is een personificatie van het symbool. Het was Lucifer die Eva verleide tot het verleiden van Adam om uit de boom der kennis/wijsheid te eten, en dus vrij man uit banden van onwetendheid. Het aanbidden (totaal anders dan studie) van kennis, wetenschap of technologie is satanisme in zijn zuiverste vorm, het geheime symbool is het alziende oog in de piramide.

Ongewenste bijwerkingen van geheime genootschappen en hun aura van mysterie gaven soms een  reputatie af van een abnormale genootschap, of op zijn minst, van een vreemde groep  mensen. Wanneer hun overtuigingen gedeeld worden door de meerderheid worden ze niet langer beschouwd als asociaal. Een goed voorbeeld is de christelijke kerk, wat ook ooit een geheime genootschap was in het Romeinse Rijk. In feite is de “Open Friendly Secret Society” (het Vaticaan) eigenlijk het meest heersende, zo niet het alles heersende, van de gehele wereld.

De meeste geheime genootschappen worden over het algemeen beschouwd als asociaal, en bevatten vermoedelijk elementen die niet geliefd of ronduit schadelijk zijn voor de gemeenschap in het algemeen. Dat is precies het geval in sommige aangelegenheden. Communisme en fascisme zijn geheime genootschappen en zijn in vele landen verboden bij wet.  In dit land zijn de nazi-partij en de Ku Klux Klan geheime genootschappen wat merendeels te wijten is aan het feit dat het grote publiek walgden van hen. Hun activiteiten zijn soms illegaal, dus de geheimhouding van hun lidmaatschap.

De vroegere christenen waren een geheime genootschap, omdat de Romeinse autoriteiten ze vanaf het begin beschouwden als te gevaarlijk voor het keizerlijke bewind. Hetzelfde geldt voor de aanhangers van de islam. De Druseed en yezidi’s uit Syrië en Irak beschouwen de Arabieren als een gevaarlijke geheime genootschap gewijd aan de overname van de wereld. De Arabieren van vandaag denken hetzelfde over de Joden. Katholieken en vrijmetselaars hebben  gebruikelijk precies dezelfde ideeën over elkaar.

In veel primitieve en achterhaalde genootschappen word initiatie tot de hoogste graden van de groep bereikt door onderwerping aan proeven, welke niet zelden zullen resulteren tot de dood of krankzinnigheid van de kandidaat. Dit kan gezien worden als, dat het sociale recht of onrecht niet de maatstaaf is bij de raming van de waarde van een geheime genootschap. In Borneo, vinden ingewijde van jagende genootschappen, het verdienstelijk en hun plicht om op hoofden te jagen. In Polynesië, werd kindermoord en ontucht beschouwd als essentieel en onontbeerlijk voor de inwijding in hun genootschap, waar de tribale code leden nodig had die zich over gaven aan deze dingen, als pijlers voor het genootschap.

Sinds het begin van de geschreven geschiedenis, zijn alle overheidsorganen betrokken  geweest bij de handhaving van het status-quo ter verdediging tegen de vestiging van  minderheidsgroepen die er naar zochten te functioneren als staat  binnen een staat of het  ontnemen van het gezag om het in z`n geheel over te nemen.

Veel van deze pogingen slaagden, maar duurde niet lang. Het verlangen van de mens om één van de uitverkorenen te zijn is iets dat geen macht op aarde heeft kunnen verminderen, laat staan te vernietigen.  Het is één van de “geheimen” van geheime genootschappen. Het is wat hen een politieke basis en veel slagkracht geeft. Leden stemmen vaak hetzelfde en geven elkaar de voorkeur in de dagelijkse zakelijke, juridische en sociale activiteiten. Het is de diepste wens van velen om te kunnen zeggen: “Ik behoor tot de uitverkorenen.

Huizen van verering en offering bestonden in de oude steden. En waren in feite tempels gebouwd ter ere van de vele goden. Deze gebouwen fungeerde vaak als ontmoetingsplaatsen voor filosofen en mystici, waarvan verondersteld werd dat zij de geheimen van geaardheid (nature) beheersten. Deze mannen leerden meestal samen op filosofische en religieuze scholen.

De belangrijkste van al deze oude groepen is het Broederschap van de Slang, of Draak, en werd bekend als de mysteriën. De slang en de draak zijn symbolen die staan voor wijsheid. De vader van wijsheid is Lucifer, ook wel de Licht aan toonder genoemd. De focus van aanbidding van de mysteriën was Osiris, de naam van een heldere ster waarvan de oudheid geloofden dat het terug was gegooid op aarde. De letterlijke betekenis van Lucifer is “brenger van licht ‘of’ de morgen ster.  Nadat Osiris was verdwenen uit de hemel, zagen de oudsten de Zon als de vertegenwoordiging van Osiris (“… er wordt beweerd dat, nadat Lucifer uit de hemel viel, hij de kennis van het denken met zich bracht als een geschenk voor de mensheid. “Fred Gittings, symbolisme in Occult Kunst)

De meeste van de grotere denkers die ooit leefden werden ingewijd in het genootschap van mysteriën door geheime en gevaarlijke plechtigheden, waarvan sommige zeer wreed waren. Enkele van de meest befaamde stonden bekend als Osiris, Isis, Sabazius, Cybele en Eleusis. Plato was één van deze ingewijden en hij beschreef een aantal van de geheimen in zijn geschriften.

Plato’s Inwijding: omvatte drie dagen bijzetting in de Grote Piramide, gedurende de tijd hij stierf (symbolisch), herboren werd, en de geheimen in bewaring kreeg om te behoeden. Plato’s geschriften staan vol met informatie over de mysteriën.

Manly P. Hall, vermeld in zijn boek, “The Secret Teachings od all Ages,” dat,

“… de verlichtte der oudheid … Treden haar (piramide van Giza) portaal binnen als mensen, en kwamen voort als goden.”

Het oude Egyptische woord voor piramide was  khuti, wat betekend “heerlijk licht.” Mr Hall zegt ook: ‘De piramides, de grote Egyptische tempels van inwijding … ”

Volgens velen werden de grote piramiden gebouwd voor het herdenken en observeren van een supernova-explosie die plaatsvond in het jaar 4000 v.Chr   Dr Anthony Hewish,  Nobelprijswinnaar in natuurkunde in 1974, ontdekte een ritmische reeks radio-pulsen waarvan hij bewees dat het emissies van een ster waren die geëxplodeerd was rond 4000 voor Christus.  De Freemasons beginnen hun kalender met AL, “In het Jaar van het Licht,” gevonden door het toevoegen van 4000 tot het huidige jaar. Dus 1990 + 4000 = 5990 AL George Michanowsky schreef in “The Once and Future Star” dat,

“Het oude Sumerische spijkerschrift beschreef … dat een gigantische ster explodeerde binnen een driehoek  gevormd door … Puppis Zeta, Gamma Velorum en Alsuhail … gelegen in de zuidelijke hemel …. [an] een nauwkeurige ster catalogus verklaard nu dat de  brandende ster die geëxplodeerd was binnen de driehoek opnieuw door de mens zou worden gezien in het 6000 jaar. ”

Volgens de kalender van de Vrijmetselaars zal het plaatsvinden in het jaar 2000, en inderdaad zal dat gebeuren.

Het ruimteschip genaamd Galileo is op weg naar Jupiter, een baby ster met een gasvormige opmaak precies hetzelfde als onze zon, met een lading van 49,7 pond plutonium, vermoedelijk gebruikt als batterij voor het vaartuig. Bij haar aller laatste baan in  december 1999, zal Galileo zijn lading afleveren in het centrum van Jupiter. De ongelooflijke druk die zal worden ondervonden zal leiden tot een reactie precies zoals gebeurt wanneer een atoombom word ontstoken door een implosie ontsteker. Het plutonium zal exploderen in een atomaire reactie, wat de waterstof en helium atmosfeer van Jupiter zal verlichten en zal resulteren in de geboorte van een ster die al benoemd is als Lucifer.

De wereld zal het interpreteren als een teken van enorme religieuze betekenis. Het zal  profetie vervullen. In werkelijkheid is het slechts een demonstratie van een krankzinnige toepassing van technologie door de JASON GENOOTSCHAP wat misschien wel of niet eens zal werken. Ze hebben geoefend op overdreven gebruik om succes te garanderen, echter, zoals ik las in de documenten, tijdens mijn dienst in “Naval Intelligence,” daarin werd  verklaard dat het project Galileo slechts vijf kilo plutonium vereiste voor het ontsteken van Jupiter en het  afwenden van een mogelijk komende ijstijd. Global warming is een hoax.  Het is makkelijker voor het publiek ermee om te gaan, en zal de heersende elite meer tijd geven voordat paniek en anarchie de overheid vervangt. De werkelijkheid is dat de totale mondiale temperaturen wereldwijd steeds lager worden. Stormen worden steeds gewelddadiger en minder voorspelbaar.

De ijskappen op de polen worden steeds groter. De zones waar voedsel kan worden verbouwd slinken. Woestijnvorming stijgt in de tropen. Een ijstijd is op weg, en zal plotseling optreden.

Tegelijkertijd zal een kluis met daarin de oude registers van de aarde geopend worden in Egypte. De opening van de kluis zal het millennium inluiden. Een groot feest word gepland door het Millennium genootschap wat plaats zal vinden bij de piramides in Egypte. Volgens de uitgave van 3 januari 1989,  van de Arizona Daily Star,

“Verkozen president Bush verblijft deze Nieuw Jaar`s vakantie op Camp David, Maryland, maar over 10 jaar kan hij goed in Egypte zitten. Organisatoren van het Millennium genootschap zeggen dat hij al aangegeven heeft toegewijd te zijn om binnengeleid  te worden in de volgende eeuw bij de Grote Piramide van Cheops in Giza

Het eerste geheim dat men moet weten om zelfs de mysteriën te beginnen te begrijpen is dat hun leden geloven dat er maar weinig echte rijpe geesten in de wereld zijn. Zij zijn van mening dat deze geesten uitsluitend tot hen behoren. De filosofie die volgt is de klassieke geheime genootschap kijk over de mensheid:

“Wanneer een persoon met een sterke geest wordt geconfronteerd met een probleem dat vraagt om het gebruik van redenering van faculteiten, houden zij hun zelfbeheersing en proberen een oplossing te lezen door het vergaren van een overvloed aan feiten die van invloed zijn op de vraag. Aan de andere kant, degene die onvolwassen zijn, en worden  geconfronteerd met het kleine probleem, zijn overweldigend. Terwijl van de eerste kan worden gezegd dat het bekwaam was om het mysterie van hun eigen lot op te lossen, de laatst genoemde moeten worden geleid als een stel dieren en worden onderwezen in de meest eenvoudigste taal. Als schapen zijn zij volledig afhankelijk van de herder.  De kundige leert de mysteriën en de esoterische spirituele waarheden. De massa word de woordelijke, exoterische interpretaties geleerd. Terwijl de massa de vijf zintuigen aanbid, observeren de weinig geselecteerden, en herkenen de kloof tussen hen met  symbolische verharding van grote abstracte waarheden.

“De uitverkorenen communiceren rechtstreeks aan Goden (aliens?) Die terug communiceren  naar hen. De massa offeren hun lammeren op een altaar te maken met een stenen afgod die niet kan horen of spreken. De uitverkorenen word kennis van de mysteriën gegeven en worden verlicht en zijn dus bekend als de Illuminati of de “Verlichte,” de bewaarders van de ‘Geheimen der oudheid.”

Drie vroegere geheime genootschappen die direct kunnen worden verbonden aan een moderne afstammeling, zijn de cultus van Roshaniya, Mithras en hun tegenhanger, “de Bouwers”. Zij hebben veel dingen gemeen met de vrijmetselaars van vandaag evenals met vele andere takken van de Illuminati. Bijvoorbeeld,  Gemeenschappelijk voor het broederschap is de symbolische wedergeboorte in een nieuw leven zonder door de poort des dood te gaan tijdens inwijding: refereert naar de “Leeuw” en “de greep van de Leeuw’s Klauw” in de Meester opleiding van de Mason’s Graden: de drie graden,  welke hetzelfde zijn als de oude maçonnieke riten voordat de vele andere graden werden toegevoegd, de ladder van zeven sporten, alleen mannen en het “alziende oog.

Van bijzonder belang is de krachtige samenleving in Afghanistan, in de oudheid genoemd als Roshaniya – De Verlichte. Er zijn waarachtig verwijzingen naar deze verborgen sekte welke terug gaan in de geschiedenis tot aan het Huis van Wijsheid in Caïro.

De belangrijkste leerstellingen van deze cultus waren: de afschaffing van het privé-eigendom, de afschaffing van de religie, de afschaffing van de nationale staten, in de overtuiging dat verlichting afkomstig is van het Opperwezen, die de begeerte heeft naar een gewenste klasse van perfecte mannen en vrouwen voor het uitvoeren van organisatie en richting van de wereld; geloven in een plan om het sociale systeem van de wereld een nieuwe vorm te geven door als eerste de controle over elk land afzonderlijk één voor één in te nemen, in de overtuiging dat na het bereiken van de vierde graad men rechtstreeks kan communiceren  met de onbekende toezichthouders die hen (de ingewijde) die kennis hadden bijgebracht door de eeuwen heen. Wijze mannen zullen weer het Broederschap aannemen.

Het belangrijkste feit om te onthouden is dat de leiders van zowel de rechtse als linkse een kleine, harde kern van mannen zijn die Ilumininist waren en nog steeds leden zijn van het Broederschap. Zij zouden het kunnen zijn geweest of zijn nog steeds leden van de christelijke of joodse religies, maar dat is alleen voor het verder uitbreiden van hun eigen doeleinden. Ze geven geen enkele trouw af aan geen enkele natie, hoewel ze nationalisme hebben gebruikt voor het bevorderen van hun aangelegenheden.

Hun enige zorg is het verkrijgen van een grotere economische en politieke macht. Het uiteindelijke doel van de leiders van beide groepen is identiek. Zij zijn vastbesloten om voor zichzelf onbetwiste controle van rijkdom, de natuurlijke hulpbronnen, en het personeel van de hele planeet te winnen. Zij zijn van plan om de wereld te veranderen in hun opvatting van een Totalitaire Socialistische Staat. In het proces zullen zij alle christenen, joden en atheïsten elimineren. U heeft zojuist één, maar dan ook slechts één ding geleerd van het grote mysteriespel.

De Roshaniya noemt zichzelf ook wel De Orde. Ingewijden hebben een eed afgelegd wat ze vrijspreekt van alle aansprakelijkheid/trouw behalve aan De Orde en verklaarden,

“Ik bind mezelf tot de eeuwige stilte en steevaste trouw en onderwerping aan De Orde ….     Alle menselijkheid die zich niet kan identificeren aan ons geheime merkteken is onze wettige  prooi.”

De eed is in wezen hetzelfde gebleven tot op deze dag. Het geheime teken was: een hand  geven over het voorhoofd, met de palm naar binnen, het oor te houden met de vingers en ondersteuning van de elleboog in de schaal van de andere hand. Klinkt dat bekend? De Orde is de “Orde van de Quest” (zoektocht). De cultus predikt dat er een spirituele staat was die  compleet verschild met het leven zoals wij het kennen. Deze geest zou kunnen doorgaan  steeds krachtiger te worden op aarde door een lid van De Orde, maar alleen als de geest ook een lid van De Orde was geweest voor zijn dood. Dus leden van de Orde verkrijgen macht van de geesten van doden leden.

De Roshaniya nam reizigers als ingewijde en stuurde ze vervolgens op weg naar nieuwe hoofdstukken van De Orde. Er word gelooft door sommigen dat de Moordpartijen/liquidatie een vertakking waren van de Roshaniya.  Vertakkingen van de Roshaniya of ‘de verlichte “of de Illuminati bestonden en bestaan nog steeds overal. Een van de regels was nooit dezelfde naam  te gebruiken en nooit de “Illuminati” te noemen. Deze regel is vandaag nog steeds van kracht. Ik geloof dat het breken van die regel resulteerde in de val van Adam Weishaupt.

Een van de grootste geheimen van de geheimen der oudheid is het ware verhaal van de Heilige Graal, het gewaad van Jezus, de overblijfselen van het Kruis der kruisiging, en of Jezus werkelijk stierf of dat hij het overleefde en een kind produceerde. Vele mythen rond de Tempeliers betreffende deze overblijfselen, en de meeste mythen door de geschiedenis heen hebben altijd iets als basis van werkelijkheid. Als mijn bronnen correct zijn, overleven de Tempeliers vandaag de dag als een aftakking van de Illuminati die het overschot bewaken, wat verborgen is op een locatie die alleen bekend is bij hen.

We weten dat de tempeliers de illuminatie zijn, omdat de Vrijmetselaars hen die ontsnapten aan vervolging van de kerk en Frankrijk in bescherming nam en opnamen, net zoals de vrijmetselaars eeuwen later illuminati Weishaupt zouden beschermen en opnemen. De Tempeliers bestaan vandaag de dag nog als een hoge graad van vrijmetselarij binnen De Orde van de Tempeliers. In feite zijn de Tempeliers een tak van De Orde van de Quest (zoektocht).

De DeMolay Genootschap is een vertakking van de vrijmetselaars, dat zijn nagedachtenis wijdt aan de vervolging van de Tempeliers en in het bijzonder aan hun leider Jacques De Molay. Ik weet dat, omdat ik als jonge volwassene lid was van de Vereniging De Molay.  Ik hield van het mysterie en het ritueel. Ik werd gescheiden van het gezelschap toen mijn familie verhuisde naar een locatie ver buiten het bereik van een Vrijmetselaarsloge.  Ik geloof tot op de dag van vandaag  dat mijn associatie met de Vereniging De Molay wel eens de reden kan zijn geweest  voor mijn keuze bij “Naval Security and Intelligence” te gaan.

Volgens de leden van de Inlichtingen gemeenschap, wanneer de Nieuwe Wereld Orde  gevestigd is zullen de relieken (stoffelijke overschot) eruit gehaald worden, en zullen worden herenigd met de Speer van het Noodlot, en zal, volgens de legende, de heerser van de wereld de absolute macht geven.  Dit kan het geloof door de eeuwen heen doorgegeven bekrachtigen wat de gewichtigheid van deze relieken beschrijft wanneer deze worden verenigd in de handen van één man. Het verklaart de wanhopige zoektocht van Hitler in de Tweede Wereldoorlog. (Gen. Patton beweerde dat na de nederlaag)

De Tempeliers werden ergens in de 11e eeuw in Jeruzalem gesticht door Prieure de Sion met het uitdrukkelijke doel het behoeden van de resterende overblijfselen van Jezus en het verschaffen van militaire bescherming aan de religieuze reizigers te bieden tijdens hun Pelgrimstocht naar de Heilige Stad.

De Prieure de Sion was een religieuze orde gesticht op de Berg Sion in Jeruzalem. De Orde stelt voor zichzelf de doelstelling voor het behoud en het opnemen van de bloedlijn van Jezus en het Huis van David. Door alle middelen waarover zij beschikten, de Prieure de Sion had de resterende relikwieën gevonden en herwonnen. Deze overblijfselen werden in bewaring  toevertrouwd aan de Tempeliers.  Ik ben verbaasd over de auteurs van  “Holy Blood, Holy Grail” en de informatie die zij tevoorschijn brachten.

. Het meeste van al ben ik verbaasd over hun onvermogen om de puzzel in elkaar te zetten. De schat verborgen in Frankrijk is niet de schat van de tempel van Jeruzalem. Het is de Heilige Graal zelf, de mantel van Jezus, de laatst overgebleven stukken van het Kruis der  kruisiging, en volgens mijn bronnen, de botten van iemand.  Ik kan u vertellen dat de werkelijkheid/echtheid van deze botten de wereld zal doen schudden op zijn grondvesten als mij de waarheid werd verteld. De relikwieën/overblijfselen zijn verborgen in Frankrijk. Ik weet de locatie en dat weten de auteurs van “Holy Blood en Holy Grail” ook, maar ze weten niet dat ze het weten – of toch wel?

Adam Weishaupt, een jonge hoogleraar kerkelijk recht aan de Universiteit van Ingolstadt in Duitsland, was een Jezuïet priester en een ingewijde van de Illuminati. De tak van de Orde welke hij stichtte in Duitsland in 1776 was dezelfde Illuminati als eerder besproken.  De jezuïet verbinding is belangrijk, zoals u later zult zien in dit hoofdstuk.  Onderzoekers zijn het  eens dat hij werd gefinancierd door het Huis van Rothschild (vermeld in “Silent Weapons voor Quiet Wars”). Weishaupt bepleite,

“afschaffing van alle bestaande nationale regeringen, de afschaffing van het erfrecht, de afschaffing van prive-eigendom, afschaffing van het patriottisme, de afschaffing van het individuele woon en het gezinsleven net als de cel van waaruit alle beschavingen stamden, en afschaffing van de gevestigde en alle bestaande religies, zodat de ideologie van het totalitarisme kan worden opgelegd aan de mensheid.”

In het zelfde jaar als hij de Illuminati stichtte publiceerde hij “Wealth of Nations”, het boek dat de ideologische basis verschafte voor het kapitalisme en voor de Industriële Revolutie. Het is geen toeval dat de Onafhankelijkheid`s Verklaring in het zelfde jaar geschreven werd. Op de voorzijde van het Grote Zegel van de Verenigde Staten zullen de wijze het alziende oog en andere tekenen van het Broederschap van de Slang herkennen.

Elke leerstelling was hetzelfde. Datums en geloofsovertuigingen bevestigen dat Weishaupt’s Illuminati  hetzelfde is als de Afghaanse “Verlichte” en de andere sekten die zichzelf “verlicht” noemden. De Alumbrados uit Spanje waren dezelfde als de “verlichte” Guerinets uit Frankrijk waren. In de Verenigde Staten stonden ze bekend als de Jacobin clubs. Geheimen binnen geheimen binnen geheimen – maar altijd aan het hart staat het Broederschap.

Ik geloof dat Weishaupt werd verraden en klaar gemaakt voor vervolging, omdat hij de regel negeerde dat het woord ‘Illuminati’ of het bestaan van het Broederschap nooit blootgesteld mocht worden aan publieke kennis. Zijn blootstelling en het buiten de wet stellen volbrachten  verschillende doelen van de nog steeds verborgen en nog steeds zeer krachtige broederschap. Het veroorloofde leden claims te ontsluieren over haar bestaan op grond van, dat de Illuminati was blootgelegd, en aan de kant gezet en dus niet langer een realiteit was. Het stond leden toe  beschuldigingen van samenzweringen welke aard dan ook te ontkennen. Het  Broederschap van de Slang is bedreven in het gooien van lokvogels om de honden op afstand te houden. Weishaupt kan een dwaas zijn geweest – of hij heeft precies gedaan wat hem werd verteld.

Weishaupt zei,

“De grote kracht van onze Orde ligt in de verborgenheid, laat het nooit verschijnen in haar eigen naam, maar altijd verdekt onder een andere naam, en een andere bezetting.”

Beschuldigingen dat de vrijmetselaars organisaties geïnfiltreerd waren door de Illuminati tijdens het bewind van Weishaupt zijn onzin. De Freemasons hebben altijd in de kern de Illuminati behelst binnen hun gelederen, en dat is waarom ze zo vrij en zo gewillig toesloegen en de leden van de Weishaupt’s groep versloegen. Je kunt niet echt geloven dat de vrijmetselaars, als ze slechts een eenvoudige broederlijke organisatie waren, alles geriskeerd zouden hebben,  inclusief hun leven, door het aannemen en verbergen van buiten de wet gestelde, wat werd veroordeeld door de monarchieën van Europa. Het waren vooral de Freemason`s auteurs die de mythe lieten voortleven dat Adam Weishaupt de stichter van de Illuminati was en dat de Illuminati was vernietigd, nooit meer aan het oppervlakte terug  komende.

In 1826 schreef een Amerikaans vrijmetselaar een onthullend boek getiteld “Illustrations of Freemasonry.”  Eén van de geheimen die hij openbaarde is dat het laatste mysterie aan de top van de maçonnieke piramide het aanbidding van Lucifer is.  Sindsdien leerden we het geheim van het “verhaal van de moord op Hiram Abif.”

Hiram Abif vertegenwoordigt intelligentie, vrijheid en waarheid, en werd getroffen door een klap in de hals met een regel, representeert de onderdrukking van meningsuiting van de kerk, toen werd hij getroffen in het hart door een speer (driehoek), representeert de onderdrukking van het geloof door de Staat en tenslotte werd hij geslagen op het hoofd door een Maul (moker?), representeert de onderdrukking van het intellect van de massa. Vrijmetselarij komt dus overeen met de kerk, de staat, om de massa te dwingen richting intolerantie  en onwetendheid. Wat Morgan openbaarde was dat de vrijmetselaars  Hiram Abif zeker zouden wreken en dat hun plan was, de kerk, de staat, en de vrijheid van de massa te laten vallen.

Morgan veroorzaakte een kleine oproer tegen de vrijmetselaars. Het kleine tumult veranderde  in een volledig opgeblazen anti-vrijmetselaar bewegen toen de auteur, William Morgan verdween. Morgan was blijkbaar ontvoerd en verdronken in Lake Ontario. Aangevoerd werd dat een collega vrijmetselaar het had gedaan, maar zij ontkennen tot aan de dag van vandaag.  Wie anders zou het hebben gedaan?  Ik geloof dat ze hem vermoorden. De kranten uit die tijd bevestigen zonder voorbehoud dat hij werd vermoord door vrijmetselaars.

De eed van inwijding in de vrijmetselarij bepaalt dat indien geheimen worden verteld, zal de ingewijde worden vermoord. Een landelijk furore volgde wat resulteerde in de oprichting van een anti-Masonic politieke partij in 1829 door Henry Dana Ward, Thurlow Weed, en William H. Seward. Interesse in een aantal anti-maçonnieke boeken werd nieuw leven ingeblazen tijdens deze periode, met als gevolg dat de vrijmetselarij getroffen werden door een ernstig verlies van het aantal leden. Het duurde slechts een paar jaar en rond 1840 was de anti-maçonnieke partij uitgestorven. Tijd heelt echt alle kwalen.

We weten dat de Britse Freemasons een volledige eigenbelangen groep is die discrimineert ten gunste van zichzelf, elke keer als het banen, promoties, contracten, of loopbanen betreft. De Engels Freemason organisatie werd gebruikt door de KGB om te infiltreren voor de overname van de Britse inlichtingendienst. De Britse inlichtingendienst staat synoniem met het Chatham House, beter bekend als het Koninklijke Instituut voor Internationale Zaken, de moederorganisatie van de Council on Foreign Relations in de Verenigde Staten. De Engelse staats Politie, Scotland Yard, beval haar personeel zich niet tot de vrijmetselaars te voegen uit angst dat hen hetzelfde zou overkomen. Natuurlijk word er je hele leven al verteld dat de vrijmetselaars slechts een welwillende broederlijke organisatie zijn die zich alleen buigt over dienstverlening aan de gemeenschap. Lees verder, O arme onschuldige.

Waarschijnlijk de meest beruchte Freemason loge is de P2 lodge in Italië. Deze groep is betrokken bij alles van omkoperij tot moorden. P2 is rechtstreeks verbonden met het Vaticaan, de Ridders van Malta, en de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA). Het is krachtig en gevaarlijk. De P2 lodge is erin geslaagd te infiltreren in het Vaticaan en heeft een groep  van enorme betekenis: de paus, Johannes Paulus II,  heeft het verbod op de vrijmetselarij opgeheven. Veel Vooraanstaande Leden van het Vaticaan zijn nu Freemasons.

Ik zeg je nu dat Vrijmetselarij één van de meest verdorven en verschrikkelijke organisaties op deze aarde zijn. De vrijmetselaars zijn belangrijke hoofdrol spelers in de strijd om de wereldheerschappij.  De 33e Graad is opgesplitst in twee. Eén split bevat de kern van de Luciferiaanse Illuminati en de andere bevat degenen die geen kennis van wat dan ook hebben.

ALLE officieren van de inlichtingendiensten waarmee ik gewerkt heb, tijdens mijn dienst  waren vrijmetselaars. Zoals ik al eerder zei, ik denk dat mijn samenwerking met de DeMolay genootschap als jonge volwassene de reden zou kunnen zijn geweest dat ik werd geselecteerd als Veiligheid en Naval Intelligence lid.  Maar dat is slechts een gok.

Ik was van plan in te gaan op een groot detail om P2 te linken, de Prieure de Sion, het Vaticaan, de CIA, de organisaties voor een Verenigd Europa, en de Bilderberg Groep. Gelukkig versloegen, Michael Baigent, Righard Leigh & Henry Lincoln mij.  Ik zeg gelukkig, omdat ze mijn vorige aanhalingen die ik publiceerde in mijn document “De Geheime Regering” dat de CIA personen had, mollen genaamd, diep binnenin het Vaticaan te bevestigden.  Je moet de  “Holy Blood –  Holy Grail” en “The Messianic Legacy lezen, beide geschreven door Baigent, Leigh & Lincoln. Elke gerenommeerde boekhandel zou ze moeten  hebben.  Tussen de pagina’s 343 en 361 van “Messianic Legacy” kunt u de alliantie van Power/macht lezen wat resulteert in een geheime wereldregering.

De meeste leden van de vrijmetselaars zijn zich niet bewust dat de Illuminati zich bezig houd met praktijken welke bekend staan als “geheimen binnen geheimen,” of organisaties binnen organisaties – Dat is één doel van inwijding. Ik kan niemand van de leden excuseren, echter,  iedereen die toetreedt tot een maatschappij zonder alles te weten over deze organisatie is inderdaad een dwaas. Alleen diegene aan de top die de testen hebben ondergaan weten wat de vrijmetselaars verbergen, en dus is het onmogelijk voor iemand van buitenaf veel te weten  over die groep. Wat zegt dat over de nieuwe leden of degenen die al lid zijn, maar niet de ultieme geheimen weten?  Het vertelt me dat er dwazen in overvloed zijn.

In tegenstelling tot de auteurs die uit angst handelden als verdedigers van de vrijmetselaars, weiger ik hen te ontslaan van verantwoordelijkheid en schuld. De vrijmetselaars, net als alle anderen, zijn verantwoordelijk voor de reinheid van hun huis. De bewoner van een geheim huis in een geheim huis in een geheim huis kan niet schoon zijn als men het aantal kamers niet kent of wat zij bevatten. Hun huis is een stinkende beerput. Kijk naar de vrijmetselaars als schuldige partij als er iets met mij gebeurt. Ik denk dat ze gemoord hebben in het verleden en dat zij zullen moorden in de toekomst.

Hun doel is om de wereld te regeren. De leer van deze groep is geen democratie of communisme, maar een vorm van fascisme. De leer is totalitair socialisme. Je moet beginnen met correct te denken. De Illuminati`s zijn geen communisten, maar sommige communisten zijn wel Illuminati.
(1) monarchisme (thesis) ontmoete democratie (antithese) in de Eerste Wereldoorlog, wat resulteerde in de vorming van het communisme en de Verbinding van Naties (synthese)

(2) democratie en het communisme (thesis) ontmoete fascisme (antithese) in de Tweede Wereldoorlog en resulteerde in de nog sterkere Verenigde Naties (synthese)

(3) Kapitalisme (thesis) staat nu tegenover het communisme (antithese) en het resultaat zal de Nieuwe Wereld Orde zijn, totalitaire socialisme (synthese)

Het verslag 1953 van de Californische Senaat Onderzoeken van de commissie onderwijs verklaarde:

“Het zogenaamde moderne communisme is blijkbaar dezelfde hypocriete wereld van  samenzwering, om de beschaving die werd opgericht door de Illuminati te vernietigen, en  zijn hoofd stak in onze koloniën hier in de kritieke periode net voor de goedkeuring van onze grondwet.”

De Californische senaat begreep dat het communisme het werk was van de Illuminati. Zij slaagden er niet in te beseffen dat de “Council on Foreign Relations” en de “Trilaterale Commissie” ook het werk van de Illuminati`s waren.  Je MOET correct beginnen te denken. De vijand is niet het communisme, maar het Illuminisme. De communisten zullen niet veel gelukkiger zijn met de Nieuwe Wereld Orde dan wij.

Ik hoop u te laten zien, dat de meeste moderne geheime genootschappen en vooral degenen die de graden van Inwijding beoefenen, en dat is de sleutel,  echt één  genootschap/vereniging zijn met maar één doel. U mag ze noemen wat u wilt:

Ze zijn allemaal hetzelfde en werken allemaal naar hetzelfde uiteindelijke doel, de Nieuwe Wereld Orde.

Velen van hen, echter, zijn het oneens over wie nu precies over deze Nieuwe Wereld Orde zal heersen, en dat is vaak de oorzaak dat ze soms in tegengestelde richtingen trekken, maar desondanks toch in de richting van hetzelfde doel. Het Vaticaan, bijvoorbeeld, wil de paus aan het hoofd van de wereld coalitie. Sommigen willen Heer Maitreya aan het hoofd van de Nieuwe Wereld Orde.  Heer Maitreya is de koploper, denk ik, omdat getuigen zeggen dat hij aanwezig was op het schip bij Malta met Bush, Gorbatsjov, en de tien regionale hoofden van de Nieuwe Wereld Orde.

“Ongeveer 200 hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld woonden een grote conferentie bij op initiatief van de Maitreya in Londen op 21 en 22 april,1990. Vertegenwoordigers van de regeringen (waaronder de VS), leden van Koninklijke  families, religieuze leiders en journalisten, allen die de Maitreya eerder hadden ontmoet, woonde de conferentie bij.”

Citaat van “Prophecy Watch” kolom van Whole Wheat nr. 8, Minneapolis.

Iemand moet ook gigantisch veel geld spenderen om zijn aanwezigheid te promoten. De paus zal de Matreya moeten goedkeuren als hij word gekozen,  echter,  en dat zou de bijbelse profetie in “The book of Revelation” vervullen,  welke bevestigd dat aan het eerste beest zijn macht, zal worden gegeven door Rome. Als je het boek “Revelation” kunt interpreteren zoals ik dat kan, dan weet je dat de paus uiteindelijk zal winnen en zal regeren als het tweede beest.

In 1952 werd een alliantie gevormd, wat ze allemaal samen bracht voor het eerst in de geschiedenis. De Zwarte Families, de Illuminati (de Orde), het Vaticaan, en de vrijmetselaars werken nu samen voor het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld Orde. Allen zullen vanuit onschuld  protesteren maar zullen alles doen wat binnen hun vermogen ligt om iedereen die anders doet vermoeden te vernietigen. Ik zal ongetwijfeld een doelwit worden als dit boek is gepubliceerd.

U zult merken dat enkele van hen die vermeld staan in de voorgaande berichten niet, of zo lijkt het, de graden van inwijding leren. Dat is de openbare kijk erop. Kijk naar de “Council on Foreign Relations”. Veel leden – in feite de meerderheid – dienen nooit aan de uitvoerende commissies. Ze gaan nooit door een inwijding van welke aard ook. Zij zijn in feite, de machtbasis en worden gebruikt om een overeenstemming van zienswijze te krijgen. De meeste leden zijn geen echte leden, maar er word gedaan voor het gevoel alsof ze het zijn. In werkelijkheid worden ze gebruikt en zijn niet bereid of niet in staat om het te begrijpen.

Het Uitvoerend Comité is een innerlijke kern van intieme relaties, leden van een geheim genootschap genaamd de Orde van de Quest (zoektocht), ook bekend als de JASON Genootschap, gewijd aan een gemeenschappelijk doel. De leden zijn de buitenste cirkel waarop de binnenste kern handelt door persoonlijke overtuiging, minzame bejegening en sociale druk. Dat is hoe ze Henry Kissinger kochten.  Rockefeller gaf  kissinger een subsidie van 50.000 dollar in de vroege jaren ’50 een fortuin in die dagen, en maakte de lieve oude Henry lid van de CFR.  Iedereen in de buitenste cirkel die het niet zover schoppen tot de onderscheiding word zonder vorm van proces verdreven, maar de les gaat niet verloren bij degenen die overblijven. Herinnert u zich het menselijk verlangen om een lid te zijn van de uitverkorene?   Dat is het principe in de praktijk.

De echte macht zijn mannen die altijd zonder uitzondering leerden uit de geheime genootschappen van Harvard en Yale bekend als de “Skull & Bones” en de “Scroll & Key”. Beide genootschappen zijn geheime vestigingen (ook wel de Broederschap van de Dood) wat van oudsher bekend stond als de Illuminati. Ze zijn verbonden met ouder (bron) organisaties in Engeland (De groep aan de universiteit van Oxford en vooral All Souls College) en Duitsland (de Thule Society, ook wel de Broederschap van de Dood).

Ik leerde dit toen ik bij Naval Intelligence zat. Ik was niet in staat om te verklaren waarom sommige leden van het uitvoerende comité niet genoemd werden onder de “Adressen” van Hoofdstuk 322 van de Skull & Bones Genootschap,  totdat ik “The Wise Man” las van Walter Isaacson en Evan Thomas, Simon en Schuster, New York. Onder illustratie # 9 in het midden van het boek vindt u het onderschrift,

“Verloofd met de Yale eenheid, boven verre van goed,  en op het strand:  Zijn inwijding in Skull and Bones kwam op een luchtmachtbasis in de buurt van Duinkerken.”

Ik heb ontdekt dat de leden van deze twee Genootschappen werden gekozen op een permanente basis door uitnodiging op basis van verdienste post-college en waren niet alleen beperkt tot Harvard of Yale leerlingen.

Alleen leden van “The Orde” zijn ingewijden binnen de Orde van de Quest, de JASON genootschap maakt de uitvoerende leden van de “Council on Foreign Relations” en in feite ook voor de “Trilaterale Commissie”. De uitvoerende leden van de Council on Foreign Relations zijn de echte uitverkorenen in dit land. George Bush is lid van de Orde. Verrast?  Dat is niet nodig, zijn vader was ook een lid die hielp bij de financiering van Hitler.

Het is belangrijk dat u weet dat de leden van de Orde een eed afnamen, die hen vrijwaart van enige loyaliteit aan een land of een koning of de regering of de grondwet, en dat houd ook in het ontkennen van een nagekomen eed van trouw waar ze aan verplicht kunnen worden te ondergaan. Ze zweren trouw alleen aan de Orde en haar doel van de Nieuwe Wereld Orde. George Bush is geen trouwe burger van de Verenigde Staten, maar in plaats daarvan is hij  alleen loyaal aan de vernietiging van de Verenigde Staten en de vorming van de Nieuwe Wereld Orde. In overeenstemming met de eed die Bush nam toen hij werd ingewijd bij Skull & Bones, betekend zijn ambtseed als president van de Verenigde Staten van Amerika niets.

De Trilaterale Commissie is een elite groep van ongeveer 300 zeer prominente zakelijke, politieke en intellectuele besluitvormers van West-Europa, Noord-Amerika en Japan. Deze ondernemingsgeest is een particulier bureau dat werkt aan de opbouw van politieke en economische samenwerking tussen de drie regio’s. “Het Grote Ontwerp”, wat het niet langer verbergt, is een New World Order.

De Trilaterale Commissie was het idee van haar stichter, de Amerikaanse bank magnaat David Rockefeller. De echte reden voor de oprichting was de daling in macht van de “Counsil on Foreign Relation” als een resultaat van ontevredenheid onder de mensen over de Vietnam  oorlog. De redenering achter de overgang naar de Trilaterale Commissie was hetzelfde als het invoeren van twee paarden in dezelfde race. Het verdubbelt de kans om te winnen.

De echte macht bleef altijd stevig in de handen van de Council on Foreign Relations. De Rockefeller-familie was, is en zal altijd de weldoener van beide organisaties zijn. Rockefeller, hoewel Machtig, heeft geen controle in dit land of ergens anders. De sleutel tot de ECHTE  Macht is het feit dat Rockefeller zijn voelsprieten uitstak op een Bilderberg bijeenkomst in 1972 over het vormen van een prive-groep trilaterale leiders. De Bilderberg Groep gaf de knik en Rockefeller’s man Zbigniew Brzezinski stelde een lidmaatschap samen en organiseerde de “Trilaterale Commissie” in 1972,   en niet in 1973 zoals de Commissie beweert.

Een sleutel tot het gevaar vertegenwoordigt door de Trilaterale Commissie is haar “Seminal Peace,” voor hen geschreven door Harvard professor Samuel P. Huntington in het midden van de jaren ’70. In het document adviseerde professor Huntington dat de democratie en economische ontwikkeling moesten worden weggegooid als verouderde ideeën. Hij schreef als co-auteur van het boek “The crisis of democracy”,

“Wij zijn gekomen om te erkennen dat er potentiële wenselijk grenzen aan economische groei zijn. Er zijn ook potentieel wenselijke grenzen aan de onbeperkte verlenging van  politieke democratie. Een regering`s instantie met gebrek aan autoriteit zal weinig mogelijkheden hebben om een korte catastrofale crisis welke nodig kunnen zijn als offer op te dringen op het Volk.”

….. Vergeet niet dat George Bush een lid was van de Trilaterale Commissie en alleen aftrad  als een opportuniteit om verkozen te worden. Hij gelooft heilig in de Commissie en haar ideeën en idealen. We hebben een President gekozen die gelooft dat democratie en economische ontwikkelingen moeten worden weggegooid – ik vertel u nu dat hij werkt aan dat doel.  Bush is nog steeds een lid van de Orde en de CFR.

De JASON Society of JASON Scholars, ontlenen hun naam aan het verhaal van Jason en het Gulden Vlies, en is een tak van de Orde van de Quest, één van de hoogste graden in de Illuminati. Het Gulden Vlies neemt de rol van waarheid naar Jason leden. Jason representeert  de zoektocht naar de waarheid. Daarom duid de naam JASON Society aan dat het een groep mannen betreft die zijn verwikkeld in een zoektocht naar de waarheid.

De naam Jason wordt geschreven met hoofdletters, indien gebruikt als de naam van de JASON Society. Kleine-letters worden nooit gebruikt bij verwijzing naar deze geheime groep. De naam kan zelfs een diepere betekenis hebben, zoals de naam “Jason” en het Gulden Vlies verschijnt in de gehele geschiedenis in relatie tot diverse andere geheime genootschappen. In deze gevallen representeert het een Man (Jason) op zoek naar zichzelf (Gulden Vlies).

TOP SECRET-documenten die ik heb gelezen, tijdens Naval Intelligence verklaarden dat president Eisenhower de JASON Society opdracht gaf om al het bewijsmateriaal te onderzoeken,  feiten,  leugens en bedrog en vind de waarheid over het vreemdelingen (aliën) vraagstuk.

Oprichters van de Jason-groep (niet hetzelfde als de JASON Society) bevatte leden van het beroemde Manhattan Project, die bijna alle toonaangevende fysicus in de natie om de atoombom te bouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij elkaar bracht. De groep bestaat voor het grootste deel uit theoretische natuurkundigen en is de grootste meest puike verzameling van wetenschappelijke geesten in de Verenigde Staten. Met vanaf 1987 zelfs vier Nobelprijswinnaars tussen hun ledenaantal. Vandaag gaat JASON verder met het bieden van  wetenschappelijke hulp wat de overheid nergens anders kan vinden. Zij zijn waarschijnlijk de enige groep wetenschappers in de Verenigde Staten die de echte staat van onze technologie weten.

JASON is gehuld in wat lijkt op onnodige geheimhouding. De groep weigert om de ledenlijst vrij te geven. Geen van de leden noteren JASON lid op hun officiële overzicht. Werkend  volledig vanuit achter de schermen, heeft JASON de meest belangrijkste beveiliging`s besluiten van de natie begeleid.  Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Star Wars, duikbootbestrijding (submarine warfare) en voorspellingen over het broeikaseffect. De JASON leden werd elk  $ 500 per-dag consult vergoeding betaald.

In de documenten die ik las, bij de Naval Intelligence voorspelde DE JASONS dat het broeikaseffect uiteindelijk zou leiden tot een ijstijd.

Volgens het Pentagon, houdt JASON de hoogste en meest restrictieve veiligheidsmachtigingen in de natie. Zij krijgen het protocol (rang) als Rear (achter) Admiral (twee sterren) voor als ze reizen aan boord van schepen of op bezoek gaan op een militaire bases. De enige andere verwijzing naar de JASON groep die ik heb kunnen vinden staat in De Pentagon Papieren. De kranten verklaarde dat JASON verantwoordelijk was voor het ontwerpen van de elektronische barrière tussen Noord-en Zuid-Vietnam met als doel de infiltratie in het Zuiden te bezegelen door Noord-Vietnamese stamgasten tijdens de oorlog in Vietnam. Ik was gestationeerd op de DMZ en ik kan je vertellen dat het niet werkte.

De sluier van geheimhouding die getrokken is rondom de JASON Groep is zo strak en zo lekvrij sinds haar opvatting dat degenen die denken dat de overheid geen geheim kan houden  die gedachte opnieuw moet overwegen. De regering was in staat om het JASON geheim te behelzen, op één lek na,  maar de JASON Groep zelf,  die een civiele groep is,  deed het nog beter. Geen lekkages hebben ooit plaatsgevonden vanuit JASON.  JASON wordt beheerd door de Mitre Corporation. Overheid`s opdrachten toegewezen aan de Mitre Corporation, zijn in werkelijkheid toegewezen aan de JASON wetenschappers. Dit is gedaan zodat de naam JASON nooit zal verschijnen in documenten die kritisch onderzocht zouden kunnen worden door het publiek.

Wat is het verschil tussen de “JASON Scholars” of de  “JASON Society” en de  “JASON Groep”? De documenten die ik las refereerde naar de JASON Society in precies die woorden. In openbare documenten is de enige JASON verwijzing naar de JASON Groep, beheerd door de Mitre Corporation.  Ik denk dat de JASON Society één van de hoogste graden boven de Skull & Bones en de Scroll & Key  binnen de Illuminati zijn.  Met andere woorden, het is een hoger niveau van inwijding.  De JASON Groep is een wetenschappelijke organisatie gevormd en ingehuurd door de JASON Society en de Amerikaanse regering met voor de hand liggende redenen.

Ik weet veel meer over de JASON Society en de JASON Groep, maar ik wil de heer Grant Cameron, die uitgebreid onderzoek gedaan heeft naar deze onderwerpen niet kwetsen. Hij zal zijn onderzoek in de komende maanden publiceren. Ik garandeer u, zijn bevindingen zullen u verbazen.

De Council on Foreign Relations is al meer dan een halve eeuw de belangrijkste flank van Amerika’s buitenlandse beleid`s richting. De Council on Foreign Relations is een particuliere organisatie van zakenmensen, wetenschappers en politieke leiders die de Globale problemen bestuderen en een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van de Amerikaanse buitenlandse politiek.  De CFR is een van de meest krachtige semi-officiële groepen bezig met Amerika’s rol in internationale zaken.

Het wordt bestuurd door een groep mannen gerekruteerd uit de Skull & Bones en de Scroll & Key samenlevingen van Harvard en Yale, die beide hoofdstukken zijn van een geheime tak van de Illuminati bekend als hoofdstuk 322 van de Orde. De leden van de Orde stellen het Uitvoerend Comité van de Council on Foreign Relations samen na het ondergaan van inwijding in de Orde van de Quest, ook bekend als de JASON Society.

De Council on Foreign Relations is een off-shoot (aftakking?) zuster organisatie van het Brits Koninklijk  Instituut van Internationale Zaken. Hun doel is een Nieuwe Wereld Orde. Hoewel het bekend stond als een diner clubje in New York, met weinig tot geen macht tot 1921,  toen het fuseerde met het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken en de financiële basis kreeg van JP Morgan, de Carnegie Endowment, de Rockefeller famillie, en andere  Wall Street (bank) geïnteresseerde.

De Council on Foreign Relations beheerd onze regering. Door de jaren heen zijn haar leden  geïnfiltreerd in de gehele uitvoerende macht, ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, CIA, en de top van de militaire rangen. Elke directeur van de Central Intelligence Agency is lid geweest van de CFR. De meeste presidenten sinds Roosevelt waren leden. De leden van de CFR domineren het eigendom van de pers en de meeste, zo niet alle, van de  Amerika`s topjournalisten zijn leden. De CFR is niet in overeenstemming met het overheidsbeleid. De overheid voldoet aan de CFR-beleid.

Ik las Top Secret documenten tijdens dienst in de Naval Intelligence die verklaarde dat president Eisenhower zes leden had aangewezen van het Uitvoerend Comité van de CFR  benoemd te zitten als panel genaamd  “MajestyTwelve” ook wel bekend als Majority Twelve om veiligheidsredenen. “MajestyTwelve” is de geheime groep die wordt vermeend de buitenaardse informatie en projecten te beheren.

De documenten bevestigen dat Eisenhower ook zes leden had benoemd van de uitvoerende tak van de overheid die tevens lid waren van de CFR. Het totale aantal van Majesty Twelve was negentien, met inbegrip van dr. Edward Teller en de zes leden van de wetenschappelijke JASON groep. Nogmaals, of dit waar is of disinformatie hangt uitsluitend af van het bestaan van buitenaardse wezens.

De Ridders van Malta spelen een belangrijke rol in dit scenario. In de jaren `30 werd generaal Smedley Butler aangesteld om te helpen het Witte Huis over te nemen. Hij kreeg te horen dat hij nodig was vanwege zijn algemene populariteit bij het leger. Generaal Butler trok de BEL  en noemde een aantal prominente Amerikanen als onderdeel van het plot (samenzwering). Bovenaan de lijst stond John J. Raskob, die één van de stichtende leden was van de Amerikaanse tak van de Ridders van Malta.

Hij was voorzitter van de raad van General Motors. Hij was,  op z`n tijd,  de VS penningmeester van de Ridders van Malta. Congres hoorzittingen werden gehouden om het plot te onderzoeken, maar geen van de genoemden, met inbegrip van Raskob, werd ooit opgeroepen om te getuigen, en er kwam nooit ooit iets uit de hoorzittingen. Hoewel u deze wel vind in het Congres Archief, je zult het nooit waar dan ook in geen enkel geschiedenis boek terug vinden.

Het is veelzeggend dat de Iran-Contra episode veel overeenkomsten heeft met het jaren 1930 Plot (samenzwering). William Casey was een lid van de Ridders van Malta. William Casey, met de hulp van vice-president Bush, Anne Armstrong en Donald Regan, veroorzaakte de ontmanteling van President’s Foreign Intelligence Advisory Board zodat Bush, Casey, North en anderen hun smerige plan  konden verrichten zonder toezicht. Ze hadden ook een plan ontwikkeld om de Grondwet van de Verenigde Staten op te schorten en bereide het plan zo voor, dat het in werking zou treden wanneer ze betrapt werden. Deze feiten zijn voortgekomen uit de hoorzittingen, maar werden onderdrukt door de commissievoorzitter, senator Daniel Inouye van Hawaii. U moet begrijpen dat een enorme macht betrokken was bij beide pogingen om de Amerikaanse regering omver te werpen.

William Casey was de directeur van de CIA. Hij was een lid van de CFR. Casey was een ridder van Malta. Hij was het hoofd van de politieke campagne van Ronald Reagan. Hij was hoofd van de Beveiliging en Uitwisseling`(exchange?) Commissie. Tijdens de regering-Nixon was hij hoofd van de Export-Import Bank.

Casey regelde de financiering voor de “Kama rivir” vrachtwagen fabriek in de Sovjet-Unie met 90% van de fondsen gegarandeerd geleverd door de Amerikaanse belastingbetaler. Deze fabriek bouwt militaire truck`s en tank motoren voor het Sovjet-leger. Het was, en kan nog steeds, de grootste fabriek in de wereld zijn en kan meer zware vrachtauto`s produceren dan alle Amerikaanse fabrieken samen. Ik geloof dat Casey werd vermoord.

De Ridders van Malta zijn een wereld organisatie met haar draden verweven in het bedrijfsleven, de bankwereld, de politiek, de CIA en andere inlichtingendiensten, P2, religie, onderwijs, rechtspraak, leger, denk tanks, stichtingen, het Verenigde Staten Informatie Agenentschap, de Verenigde Naties , en tal van andere organisaties. Ze zijn niet de oudste, maar zijn één van de oudste takken in het bestaan van de Orde van de Quest. Het wereld hoofd van de Knights of Malta is gekozen voor een levenslange termijn, met de goedkeuring van de paus. De Ridders van Malta hebben een eigen grondwet en zijn beëdigt voor de  oprichting van een Nieuwe Wereld Ordemet de Paus aan het hoofd. Leden van de Ridders van Malta zijn eveneens machtige leden van de CFR en de Trilaterale Commissie.

Het Vaticaan is geïnfiltreerd in de loop der jaren door de Illuminati. Dit is eenvoudig  bewezen door het feit dat in 1738 paus Clemens XII een pauselijke bul uitvaardigde waarin werd gesteld dat iedere katholieke die een vrijmetselaar werd zou worden verbannen, een zeer zware straf.  In 1884 stelde paus Leo XIII een proclamatie waarin staat dat vrijmetselarij  één van de geheime genootschappen was die poogden “de heropleving van de zeden en gewoonten van de heidenen” nieuw leven in te blazen om “Satan’s koninkrijk op aarde te vestigen.”

Piers Compton, in zijn boek “The Broken Cross”, schetst de infiltratie van de katholieke Kerk door de Illuminati. Hij heeft het gebruik ontdekt van het alziende oog in de driehoek door vooraanstaande katholieken, en door de jezuïeten. Het werd gebruikt in het zegel van de Philadelphia Eucharistisch Congres in 1976. En stond op een speciale uitgave van de Vaticaanse postzegels in 1978, de aankondiging van de definitieve Illuminati overwinning op de wereld.

De heer Compton beweert dat paus Johannes XXIII het “alziende oog in de driehoek” droeg op zijn persoonlijke kruis. Compton is absoluut van mening dat enkele honderden vooraanstaande katholieke priesters, bisschoppen en kardinalen leden zijn van de geheime genootschappen. Hij citeerde een artikel in een Italiaans Tijdschrift dat meer dan 70 Vaticaan functionarissen aanhaalde, met inbegrip van:

 • Prive secretaries Paus Paul VI
 • De Generaal Directeur van Radio Vatican
 • the Aartsbisschop van Florence
 • the prelaat van Milan
 • De adjunct-hoofdredacteur van de Vatican krant
 • Verschillende Italjaanse bisschoppen
 • Het abt van de Order van St. Benedictus

Dat zijn alleen degenen die bekend zijn, en het zijn alleen degenen die in Italië bekend zijn. Het wordt algemeen aangenomen dat deze paus, Johannes Paulus XXIII, ook een lid is van de Illuminati. Ik denk, volgens mijn onderzoek, dat het waar is. De beste indicatie van infiltratie is dat op 27 november,1983, de paus alle Pauselijke Bul uitvaardigingen terugtrok tegen de vrijmetselarij, en liet katholieken weer toe, na enkele honderden jaren weer lid te worden van geheime genootschappen, zonder vrees voor excommunicatie (verbanning). Het doel van de Illuminati om er één van hun eigen te verkiezen tot het pausdom lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Als dat het geval is, staat de Nieuwe Wereld Orde net aan de horizon. Nu is de tijd.

De eerste Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan was William Wilson, een Ridder van Malta. Zijn benoeming was waarschijnlijk illegaal, en in feite, was het hoogst onethisch. Wilson kon onmogelijk de VS representeren als zijn loyaliteit gezworen werd aan de paus.

Wilson, als u het zich herinnerd, ondernam een ongeoorloofde reis naar Libië en ontmoette in privé met Libische functionarissen in een tijd dat het reizen naar Libië verboden was door de president. President Ronald Reagan had kolonel Khadafi een “dolle hond” genoemd en maakte een aantal sterke bedreigingen. De VS was resoluut in het bombarderen van Libië, ondanks dat er burgers gedood werden. Na de reis van Wilson, gaf Khadafi een persbericht uit  waarin stond dat “een Amerikaanse diplomaat gestuurd was om de spanningen met Libië te verminderen.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dat zoiets had plaatsgevonden. Ambassadeur Wilson hield zijn mond dicht en weigerde elk commentaar. Tot op de dag van vandaag heeft hij niets gezegd, zelfs niet nadat zijn actie een leugenaar van de Verenigde Staten maakte en ons over de hele wereld in verlegenheid bracht.

Een gevolg van wat er gaande was is het feit dat terwijl we Libië hadden afgesneden en hen zelfs bombardeerden terwijl het reizen van U.S. burgers naar Libië verboden was, vulden vijf grote olieconcerns hun zakken terwijl ze omgingen met Khadafi. Een van de bedrijven werd geleid door J. Peter Grace, voorzitter van WR Grace. Acht leden van het WR Grace Bedrijf  zijn leden van de Ridders van Malta. Volgens een artikel van Leslie Geld in de New York Times, hadden ambtenaren hun bezorgdheid geuit over de heer Wilson’s activiteiten. Deze acties, zeiden zij, leken vaak te draaien om contacten en interesses in de olie-industrie.

Wilson had ontslagen moeten worden, maar in plaats daarvan gebeurde er niets, behalve dat hij en zijn vrouw een pauselijke Paas-Mis bijwoonden en met zijn vrouw naast George Schultz stond. In diplomatieke taal geeft dit een particuliere goedkeuring van zijn daden aan.  George Schultz, is natuurlijk,  een lid van de CFR, de Bohemian Club en de Bechtel Corporatie, die allemaal nauwe banden hebben met de Orde en de Ridders van Malta.

Wilson hield zich bezig met verschillende andere onbetamelijkheden tijdens zijn  ambassadeurschap. En weer, in al die gevallen gebeurde er niets. Ten slotte nam hij ontslag. Later, als u het zich herinnerd, leed president Reagan aan een val van een paard op de ranch van  William Wilson’s in Mexico. Denk je serieus dat president Reagan Wilsons huis in Mexico zou hebben bezocht als hij Wilsons acties tijdens zijn tijd als Amerikaans Ambassadeur in het Vaticaan niet had goedgekeurd?

Ridder van Malta Myron Taylor was gezant van president Roosevelt. Ridder van Malta John McCone was president Kennedy’s gezant en hij was ook de directeur van de CIA tijdens de vroege jaren ’60. Een voormalige burgemeester van New York City, Robert Wagner, was  president Jimmy Carter gezant. Frank William Shakespeare verving Wilson. Frank Shakespeare is een Ridder van Malta, en zo gaat het.  President Reagan sprak tijdens het jaarlijkse “Ridders van Malta” diner.

De Ridders van Malta hebben allen diplomatieke onschendbaarheid. Ze kunnen goederen  verschepen over de grenzen heen, zonder betaling van rechten of het ondergaan van douane controle. Gaat er een BELLETJE? Hoe dan ook, dat is macht.

De Ridders van Malta wordt overeind gehouden door een ruggengraat bestaande uit adel. Bijna de helft van de 10.000 leden behoren tot de oudste en machtigste families van Europa. Dit verbind de alliantie tussen het Vaticaan en de “Zwarte adel.” De Zwarte Adel zijn vooral de rijken en machtigen van Europa.

Aan het hoofd van de Zwarte Adel staat de familie die aanspraak kan maken direct af te stammen van de laatste Romeinse Keizer. Misschien dat je nu begint te zien dat de dingen op de juiste plaats beginnen te vallen. Lidmaatschap in de Orde van Malta houdt in gehoorzaamheid aan één leidinggevende binnen De Orde, en uiteindelijk aan de paus. Daarom, een Amerikaanse ambassadeur die ook lid is van de Ridders van Malta ondergaat een conflict van  belangen verstrengeling. Waarom word dit feit genegeerd?  President Bush benoemde Knight of Malta Thomas Melledy op die post als de Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan.

Het Vaticaan richtte het  “Paus Johannes Paulus II Centrum voor gebed en studie voor de Vrede” op aan 1711 Ocean Avenue, Springlake, New Jersey, in een herenhuis met uitzicht over de oceaan. Het herenhuis werd gegeven aan het aartsbisdom van New York als nalatenschap van Elmer Bobst, die in 1978 overleed. Hij was een multimiljonair en voorzitter van Warner-Lambert Company. Richard Nixon was een regelmatige bezoeker. Bestuurders van het Centrum waren:

 • Kurt Waldheim, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties en ex-nazi-oorlogsmisdadiger
 • Cyrus Vance, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken onder Carter en lid van zowel de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie
 • Clare Booth Luce, een dame van de Ridders van Malta
 • J. Peter Grace of W.R. Grace Company, die is hoofd van de Ridders van Malta in de Verenigde Staten

Het centrum werd opgericht door het Vaticaan als een onderdeel van het nieuwe vredesplan van de paus, wat de wereld zal samenbrengen. Het Centrum heeft twee rollen:

(1) Leer katholieken en hun kinderen de Nieuwe Wereld Orde accepteren

(2) Geef het verblijf voor een wereld-vrede-oplossing computer en een voortdurende studie om vreedzame oplossingen te vinden voor eventuele toekomstige problemen die de wereldvrede in gevaar kunnen brengen

De computer is verbonden met alle hoofdsteden ter wereld via de satelliet. Alle naties hebben afgesproken om soevereiniteit op te geven aan de paus en leggen toekomstige problemen voor aan de computer voor de oplossing. Natuurlijk zal dit niet eerder in werking treden voordat de Nieuwe Wereld Orde publiekelijk is aangekondigd. Ik denk dat de New World Order geboren werd in het geheim op 19 januari 1989. Nu weet je het.

Het Vaticaan verklaarde op verschillende momenten dat,

“De paus is voor totale ontwapening; de paus is voor de eliminatie van de soevereiniteit van de natie-staten;  de paus verklaard ook dat eigendomsrechten niet worden beschouwd als echte eigendomsrechten. De paus is van mening dat alleen het Vaticaan weet wat goed is voor de mens. ”

In de vroege jaren `40, nam het  I.G. Farben Chemische Bedrijf een Poolse verkoper aan die cyanide verkocht aan de nazi’s voor gebruik in Auschwitz.  Dezelfde verkoper werkte ook als een chemicus bij de vervaardiging van het gifgas. Hetzelfde cyanide gas samen met  Zyklon B, en malathion werd gebruikt om miljoenen joden en andere groepen uit te roeien. Hun lichamen werden vervolgens verbrand tot as in de ovens. Na de oorlog, de verkoper, vrezend voor zijn leven, is lid geworden van de katholieke kerk en werd tot priester gewijd in 1946.

Een van zijn beste vrienden was dr. Wolf Szmuness, het meesterbrein achter de (November `78 tot October `79, en Maart `80 tot October `81) experimentele hepatitis B-vaccin studies, uitgevoerd door het Center for Disease Control (CDC) in New York, San Francisco en vier andere Amerikaanse steden, die de AIDS-epidemie loslieten op het Amerikaanse volk. De verkoper was de jongste gewijde bisschop van Polen in 1958. Na een 30-daags bewind werd  zijn voorganger vermoord, en onze ex-cyanide gas verkoper het pausdom in, vermoedelijk als paus Johannes Paulus II.

1990 is het juiste moment met de juiste leiders: ex-chef van de KGB Michail Gorbatsjov, ex-chef van de CIA George Bush, ex-nazi-cyanide gas verkoper paus Johannes Paulus II, alle gebonden door een onheilige alliantie om de Nieuwe Wereld Orde in te luiden.

De paus heeft de wereldleiders uitgedaagd door te beweren dat de mensen van de wereld het absolute gezag van Rome al erkennen omdat ze de zondag/rustdag in acht nemen, wat door de paus werd uitgesproken in de Raad van Laodicea (AD 364). De oorspronkelijke Tien Geboden gegeven aan Mozes,  met wat we zouden moeten:

“Gedenk de sabbatdag (Rustdag), houd hem heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen maar de zevende dag is de rustdag van de Heer, uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, uw mannelijke dienstknecht, noch uw dienstmeid, noch uw vee, noch de vreemdeling die binnen uw poorten verblijft:  in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag: daarom zegende de Heer  de sabbatdag (rustdag) en heiligde die. ”

De zevende dag, de rustdag zoals overhandigd aan Mozes is de zaterdag. De viering van de zondag als rustdag is de verificatie dat de mensen de paus erkennen als superieur ten opzichte van God. De enige mensen die het gezag van de Paus niet erkend hebben zijn het Joodse volk, en dat is de reden waarom het Vaticaan de staat Israël nog niet heeft, en ook niet zal erkennen.

Het Vaticaan weigert zelfs Israël te bellen. In plaats daarvan zegt het Vaticaan het tegen Palestina  als er over Israël gepraat word. Ook hier moet ik u eraan herinneren dat wat je  gelooft geen verschil maakt. Het belangrijkste ding om te begrijpen is dat als zij dit geloven dan, zal het je nachtmerries bezorgen.

“De paus heeft veel charisma en in een één wereld systeem heb je behoefte aan een religieus hoofd aan de macht. Khomeini bewees dat. Deze paus heeft genoeg volgelingen en charisma om de stap te maken in deze beweging wat wij zien als een grote bedreiging.”

Citaat uit het “Mantooth Report”

“Paus Johannes Paulus II is het meest bezorgd om de voltooiing van zijn doel. Zijn doel is om de christelijke wereld te verenigen onder de leiding van het pausdom. Als het al mogelijk is, hoopt hij zijn doel te bereiken tegen het einde van deze eeuw. Dit is de voornaamste reden achter de vele wereldwijde reizen van de paus. ”
[Uit een artikel van Gene H. Hogberg, nov / dec. 1989,  Keiharde waarheid.]

 • Wist u dat Hitler en zijn hele staf katholieke waren?
 • Wist u dat de nazi’s het occulte lief hadden?
 • Wist u dat de New York Times van 14 apr 1990, een uitspraak van George Bush citeerde waarin hij bevestigt: “Laten we de nazi-oorlogsmisdadigers vergeven.”  Ik vraag me af waarom hij dat zei?
 • Wist u dat de Los Angeles Times op 12 december 1984, Paus Johannes II citeerde met de uitspraak: “Ga niet naar God voor vergeving van zonden, maar kom bij mij.” De paus pleegde godslastering, en aldus de prophecy vervulde volgens “The book of  Revelation”. De paus verteld ons dat hij God is!

Vergeet niet, aanbid nooit een leider. Wanneer je een leider aanbid, dan heb je niet langer de mogelijkheid om te herkennen wanneer u bedrogen word!

Op 21 jul 1773, verklaarde Paus Clemens XIV de “jezuïetenorde voor eeuwig nietig en uitgedoofd”.  Frankrijk, Spanje en Portugal waren zelfstandig tot het besef gekomen dat de Jezuïeten zich inmengden in de aangelegenheden van de staat en waren dus vijanden van de overheid. De actie van de paus was een reactie op de druk die wordt uitgeoefend door de monarchieën. Koning Jozef van Portugal ondertekende een overeenkomst “waarin de jezuïeten werden afgedaan als verraders, rebellen en vijanden van het rijk”…  Paus Pius VII in augustus 1814, liet de jezuïeten opnieuw in ere herstellen in al hun oude rechten en privileges.

Ex-president John Adams schreef aan zijn opvolger, Thomas Jefferson:

“Ik houd niet van de terugkeer van de jezuïeten. Als er ooit een orgaan van mannen is geweest die de eeuwige verdoemenis op aarde verdienen … is het wel deze Genootschap …. Jefferson antwoordde: “Net als u, keur ik het herstel van de jezuïeten af, want het betekent een stap achteruit van het licht in de duisternis.”

De jezuïeten zitten nog steeds in de problemen vandaag de dag net zoals gedurende hun gehele bestaan. Op 28 februari,1982, vertelde Paus Paulus II  tegen de jezuïeten “houd acht op de politiek, en eer de rooms-katholieke traditie.” U.S. en World Report rapporteerde dat de jezuïeten zich inderdaad bemoeide met de zaken van naties. Het artikel vermeldde:

“Jezuïeten hebben een leidende rol gespeeld in Nicaragua in de Sandinistische revolutie.  Sommige Jezuïeten hebben zich aangesloten bij communistische partijen. Een priester in El Salvador heeft beweerd dat zijn Order werkt voor de vooruitgang van het marxisme en de revolutie, en niet voor God….  jezuïeten hebben zich aangesloten bij linkervleugel rebellenbewegingen in Midden-Amerika en de Filipijnen, en hebben gepleit voor een versmelting van het marxisme en het rooms-katholicisme in wat genoemd wordt ‘de bevrijdingstheologie.

Toen de Verenigde Staten de smerigste vormen van het “Haig-Kissinger ontvolking`s beleid” in Centraal-Amerika wilde invoeren, waren het de Jezuïeten, die de mensen prikkelden en  een burgeroorlog organiseerden. Waar de jezuïeten ook gingen, revolutie volgde snel.  Ik ben altijd verdrietig als ik zie of hoor dat mensen gekwetst worden, maar volgens mijn onderzoek, hadden de Jezuïeten priesters die werden vermoord in Midden-Amerika het waarschijnlijk verdiend.

De meest machtige geheime organisatie in de wereld is de Bilderberg groep, opgericht in 1952 en vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in 1954. De man die de Bilderberg Groep organiseerde, Prins Bernhard van Nederland, heeft de macht om een Veto uit te roepen tegen een Vaticaanse keuze van een willekeurige paus, En kiest hij.

Prins Bernhard heeft dit vetorecht omdat zijn familie, de Habsburgers, afstammen van de Romeinse keizers. Prins Bernhard is de leider van de zwarte families. Hij beweert af te stammen van het Huis van David en kan dus echt zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard, met de hulp van de CIA, bracht het verborgen heersende lichaam van de Illuminati in de openbare bekendheid als de Bilderberg Groep. Dit is de officiële alliantie die de wereld bestuursorganen maakt.

De kern van de organisatie bestaat uit drie comité`s van dertien leden elk. Dus het hart van de Bilderberg Groep bestaat Totaal uit 39 leden van de Illuminati. De drie comité`s zijn samengesteld uitsluitend uit leden van alle andere geheime groepen die deel uitmaken van de Illuminati, de vrijmetselaars, het Vaticaan, en de Zwarte Adel. Deze commissie werkt het hele jaar door in de kantoren in Zwitserland. Het bepaalt wie uitgenodigd wordt voor de jaarlijkse vergadering, welk beleid en plannen zullen worden besproken. Elk voorstel of plan dat ooit werd besproken tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep, komt gewoonlijk vanzelf binnen één of twee jaar na de vergadering in de praktijk. De Bilderberg Groep is “Het Bestuur” van de “stille oorlog,“ die wordt gevoerd tegen ons. Hoe kunnen zij dat doen?  Dit zijn de mannen die echt de wereld regeren.

De nummers 3, 7, 9,11,13, 39 en een veelvoud van deze nummers hebben een speciale betekenis voor de Illuminati. Merk op dat de Bilderberg Groep een kern van 39 leden heeft die zijn onderverdeeld in 3 groepen van 13 leden in elke groep. Merk op dat de kern van 39 antwoorden naar de 13 die deel uitmaken van het Politieke Comité. Let speciaal op de 13 leden van het Politieke Comité welke antwoorden aan de Ronde Tafel van Negen. U weet dat het oorspronkelijke aantal staten in de Verenigde Staten van Amerika 13 was. De Grondwet heeft 7 artikelen en werd ondertekend door 39 leden van het Constitutionele Verdrag.

De Verenigde Staten werd geboren op 4 juli 1776. Juli is de 7e maand van het jaar. Voeg 7 (voor juli) en 4 en je hebt 11; 1 +7 +7 +6 = 21, wat een veelvoud is van 3 en 7. Voeg 2 +1 en je krijgt 3. Kijk naar de cijfers in 1776 en ziet u twee 7s en een 6, wat een veelvoud is van 3. Toeval, zegt u? Voor degenen onder u die nog steeds zeggen dat het Toeval is, echter, bied ik het volgende bewijs, ik zou een boek kunnen schrijven alleen op numerieke links, maar ik doe het niet.

Manly P. Hall, 33 graad Mason, waarschijnlijk de meest gerenommeerde deskundigen over deze onderwerpen, schreef in zijn boek “The Secret Destiny of America,”

“Al meer dan drieduizend jaar hebben geheime genootschappen gewerkt aan het creëren van een achtergrond van kennis die nodig is voor de oprichting van een verlichte democratie onder de naties van de wereld … zijn allen voortgezet … en ze bestaan nog steeds, als de Orde van de Quest. Mannen gebonden aan een geheime eed die werken  aan het teweegbrengen van een wereld democratie, besloten dat in de Amerikaanse koloniën de wortels zouden worden geplant voor een nieuwe manier van leven. De Orde van de Quest … werd opgericht in Amerika vóór het midden van de 17de eeuw ….

Franklin sprak voor de Orde van de Quest, en de meeste mannen die met hem werkte in die vroege dagen van de Amerikaanse Republiek waren ook leden …. Niet alleen waren veel van de grondleggers van de Amerikaanse regering vrijmetselaars, maar ontvingen ook steun van een geheime instantie uit Europa die hen hielpen dit land klaar te maken voor een bepaald doel, wat alleen bekend is bij de ingewijden”.

Ik vond deze uitspraken in een boek op pagina 133. Bij elkaar opgeteld, 1 +3 +3 is gelijk aan hetnummer 7 – toeval?

We kunnen een beetje inzicht krijgen in de Orde van de Quest door Franklin D. Roosevelt ‘s minister van Landbouw, Henry Wallace, de man die rechtstreeks verantwoordelijk was voor het drukken van de keerzijde van het grootzegel van de Verenigde Staten op het een-dollarbiljet. De heer Wallace, een lid van de Orde van de Quest, schreef in een brief aan de Russische mysticus en kunstenaar Nicholas Roerich:

“Het zoeken, of het nu is naar: het verloren woord van de Vrijmetselarij, de Heilige Kelk, of de mogelijkheden voor de eeuwigheid die nog komen, is het Enige Hoogste Doel. Al het andere is Karmische Plicht. En toch is iedereen een potentiële Galahad? Dus kunnen we streven naar de kelk en de vlam erboven.”

De Heilige Graal heeft een manier van opduiken op gelijkmatige basis in de geschriften van geheime genootschappen.

In het grootzegel van de Verenigde Staten zien we het oude symbool van het Broederschap van de Slang (of de Draak), die, zoals u al weet het alziende oog in de piramide is die de vorm  van wijsheid representeert.

Net onder de piramide ziet u de aantekening:  “Novus Ordo Seclorum”,  hetgeen vertaald betekent: “New World Order”  Er zijn:

 • 9 staartveren op de adelaar
 • 13  bladeren in de olijftakken
 • 13 staaf en strepen
 • 13 pijlen
 • 13 letters in “E Pluribus Unum
 • 13 sterren boven in de groene kruin
 • 13 stenen in de piramide
 • 13 letters in “Annuit Coeptis

Al deze mystieke nummers hebben ook een speciale betekenis voor de vrijmetselaars. Je zou  een vrome scepticus moeten zijn om de enorme betekenis van al deze vermeende toevalligheden te missen. Wie van jullie kan nu nog steeds zeggen dat er geen verband is?

Ik las tijdens mijn diensttijd, dat ten minste eenmaal per jaar, misschien vaker, twee nucleaire onderzeeërs elkaar ontmoeten onder het poolijs in een luchtsluis. Vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie komen samen met het Politieke Comité van de Bilderberg Groep. De Russen krijgen het script voor hun volgende opvoering. Op de agenda staan onder meer de gezamenlijke inspanningen aan het geheime ruimte programma Alternatief 3. Ik heb nu  officiële NASA foto’s in mijn bezit van een maan basis in de krater Copernicus.

Deze methode van de vergadering is de enige manier die veilig is tegen detectie en / of afluisteren. De publieke verontwaardiging die zou losbarsten zou alles vernietigen als deze bijeenkomsten worden ontdekt. Een BBC-tv-documentaire getiteld “Science Report” maakte dezelfde feiten bekend, maar er volgde achteraf een rectificatie.  In hun rectificatie verklaarden zij dat de show fictie was. Hierbij moet worden opgemerkt dat “Science Report”  een zeer gerespecteerd documentaire, non-fictie-programma was in Groot-Brittannië.

Nooit eerder in haar geschiedenis had het ooit fictie uitgezonden. Dit onderwerp wordt uitgediept in een ander hoofdstuk. Er is geen andere methode waarvan ik weet om deze vergaderingen te verifiëren, dan op de één of andere manier als bemanningslid op één van de onderzeeërs zien te komen. Alternatief 3 is waar, of het is een onderdeel van het plan om de  “Nieuwe Wereld Orde” in te luiden? Het maakt echt niets uit, omdat we op beide manieren  Het Haasje Zijn!. Hoe sneller u dat begrijpt des te wijzer je wordt.

De leden van de Bilderberg Groep zijn de meest krachtige financiers, industriëlen, politici en intellectuelen, die elk jaar bij elkaar komen voor een privé-conferentie over de wereldpolitiek. De bijeenkomsten bieden een informele, off-the-record (niet op papier) gelegenheid voor de internationale leiders om zich te mengen, en zijn berucht door de mantel van geheimhouding waaronder het word gehouden. Het hoofdkantoor kantoor in (Den Haag) in Zwitserland, het enige Europese land wat nooit is binnengevallen of gebombardeerd tijdens Wereldoorlog I en II. Zwitserland is de zetel van de wereldmacht. Het doel van de Bilderberg Groep is een één-wereld-totalitaire socialistische regering en economisch systeem. Ziet toe, de tijd word kort.

U moet begrijpen dat geheimhouding verkeerd is. Het feit dat een bijeenkomst geheim is vertelt me dat er iets gaande is dat ik niet goed zou keuren. Ik geloof nooit dat volwassen mannen elkaar regelmatig ontmoeten, alleen om mooie kleding te dragen, kaarsen te houden, en blij handje te schudden met elkaar. George Bush, toen hij ingewijd werd in de Skull & Bones, lag niet naakt in de kist met een lintje rond zijn genitaliën de details uitschreeuwend van al zijn seksuele ervaringen, omdat het leuk was.

Hij had veel te winnen door het aanvaarden van de initiatie (inwijding) in de Orde, zoals u nu kunt zien. Deze mannen komen bij één om gewichtige redenen, en hun vergaderingen zijn geheim, omdat hetgéén besproken word tijdens de bijeenkomsten niet zou worden goedgekeurd door de gemeenschap. Het feit dat iets geheim is betekent dat er iets te verbergen is.

John Robison schreef “Proof of a conspiracy” in 1998, en ik geloof dat hij dat het mooist beschrijft in de volgende passage uit het boek.

“Niets is zo gevaarlijk als een mystieke genootschap. Het object blijft een geheim in  handen van de managers, de rest plaatst gewoon een ring in hun eigen neus, waarmee ze uit gelaten kunnen worden naar genoegen, en nog nahijgend achter het geheim dat zij de  betere  zijn om de minderheid tevreden te stellen en wegkijken van hun eigen manier. Een mystiek object geeft de leider de mogelijkheid zijn grond te verschuiven zoals hij wenst, om zichzelf te accommoderen aan elke mode of vooringenomenheid.

Dit geeft hem opnieuw vrijwel onbeperkte macht, omdat hij gebruik kan maken van deze vooroordelen van mannen onder leiding van troepen. Hij vindt ze reeds geassocieerd door hun vooroordelen, en wachten op een leider om hun krachten te bundelen om het in beweging te zetten. En wanneer eenmaal grote lichamen in beweging zijn gezet, met een creatie van hun voorliefde als gids, dan kan zelfs de ingenieur zelf niet zeggen: ‘Zo ver zult gij gaan, en niet verder. ”

Is de gewone man nou echt zo dom als de elite lijken te geloven? Als dat zo is, dan is de doorsnee burger onwetend beter af, die op verscheidene manieren gemanipuleerd worden, wanneer de elite het noodzakelijk achten. We zullen het antwoord heel snel ontdekken  wanneer de gewone man ondervind dat zijn kaartje naar “Fantasie Land” zojuist verlopen is.

De Amerikaanse president Bush en de Sovjet-president Gorbatsjov arriveerden gisteren  op dit mediterrane eiland voor een topconferentie vanaf vandaag waarvan beiden hopen de zoektocht naar een Nieuwe Wereld Orde te kunnen starten. ”

-New York Times 1 december 1989.

Auteur: Milton William Cooper (Vrij vertaald door René Voogt)

Originele artikel:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_cooper8.htm

Dit bericht is geplaatst in Bill Cooper. Bookmark de permalink.

Één reactie op William Bill Cooper – Secret Societies & New World Order

 1. Pingback: London Zion Olympics – BBC verspreidt de “New World Order” | hetuurvandewaarheid.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *