William Bill Cooper – Silent Weapons for a Quiet War

William Bill Cooper`s site:
http://www.hourofthetime.com/ 
Hier een samenvatting van Bill Cooper`s onderzoek:
http://www.hourofthetime.com/research.html

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

William Bill Cooper – Silent Weapons for a Quiet War

De zoektocht naar waarheid begint hier

Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets

Tenzij

U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek

William Bill Cooper

Inleiding bij de vertaling voor www.argusoog.org

In 1954 was prins Berhard de belangrijkste oprichter van de Bilderberg Groep. Deze naam is afkomstig van Hotel Bilderberg in Oosterbeek, waar de eerste vergadering plaatsvond van de meest effectieve spelers in de ‘macht achter de macht’. Sindsdien hebben Bilderbergers elk jaar ergens ter wereld hun geheime bijeenkomst waarop zij met elkaar en zonder pottenkijkers hun strategische plannen smeden voor de wereldpolitiek. Op de agenda staan zaken zoals het forceren van de EU (Lissabon), het uitlokken van oorlogen (Koeweit, Irak, Afghanistan, Israël/Iran), het creëren van een economische depressie, het fingeren van een oliecrisis, en het veroorzaken van water- en voedselschaarste en/of ziektepandemieën. (Zie ook Daniel Estulin, 2007, The True Story of the Bilderberg Group, ISBN 978.0977.795345). Vaste Bilderbergdeelnemers zijn onder meer koningin Beatrix (en sinds 2001 af en toe ook prins Willem Alexander), David Rockefeller, Heinz Alfred Kissinger, Victor Halberstadt (voormalig secretaris). Als gasten, afkomstig uit politiek of industrie, zijn (soms meermalen) aanwezig geweest: Maxime Verhagen, Gerard Kleisterlee (Philips), Wellink (Ned. Bank), Jan Peter Balkenende, Frans Timmermans (minster EU-zaken), Ernst Hirsch Ballin, Jaap de Hoop Scheffer, Neelie Kroes, Jeroen vd Veer (Shell), Hans Wijers (Akzo Nobel). Ook de directeur van TomTom deed een keer mee (handig in verband met Big Brother opsporingsplannen), en verder tal van bekende Nederlandse politici uit het min of meer recente verleden. Samengevat komt de inhoud van deze gruwelijke handleiding tot een stille oorlog tegen de burgers van de wereld op het volgende neer: ”De ervaring heeft geleerd dat de meest simpele manier om een geluidloos wapen en de controle van het publiek zeker te stellen, is om hen enerzijds ongedisciplineerd te houden en onwetend van basale systeemprincipes; en om hen anderzijds tegelijkertijd verward en ongeorganiseerd te houden, en bovendien afgeleid door niet ter zake doende aangelegenheden.

Dit wordt bereikt door:
1. het afleiden van hun gedachten; het saboteren van hun mentale activiteit; het presenteren van een openbaar onderwijsprogramma van slechte kwaliteit in wiskunde, systeemontwerp en economie, naast het ontmoedigen van technische creativiteit;
2. het afleiden van hun emoties, het kweken van genotzucht, en het bevredigen van emotionele en fysieke activiteiten door:
a. onophoudelijke emotionele barrages en aanvallen (mentale en emotionele verkrachtingen) via een constante aanvoer van seks, geweld en oorlog in de media, in het bijzonder op televisie en in de dagbladen;
b. ’junkfood voor gedachten’: in overdreven mate aan hen geven wat ze willen; en aan hen onthouden wat ze in essentie nodig hebben;
c. het herschrijven van de geschiedenis en van de wetten, en het publiek aan deze afwijkende creaties blootstellen; daarmee hun denken afleiden van hun persoonlijke behoeften en deze richten naar hogelijk kunstmatig gecreëerde, buiten henzelf gelegen prioriteiten.

Hiermee voorkomen we hun belangstelling voor, en hun ontdekking van de stille wapens van de sociale automatiseringstechnologie. De vuistregel daarbij is dat er profijt kan worden behaald in verwarring. Hoe meer verwarring, des te meer profijt. Daarom is de beste benadering om problemen te creëren, en vervolgens oplossingen aan te bieden.
[De‘ Hegeliaanse strategie’: probleem – reactie – oplossing, DLR].

MEDIA:
Leid de aandacht van het volwassen publiek af van wezenlijke maatschappelijke zaken, en houd hen gevangen in zaken zonder enige importantie;
SCHOLEN:
Houd het jonge publiek onwetend in essentiële wiskunde, economie, recht, en geschiedenis;
VERMAAK:
Houd het publieke entertainment onder het niveau van groep acht (13 jaar!);
WERK:
Houd het publiek bezig, bezig, bezig: zonder tijd om na te denken… terug op de boerderij met de andere dieren.”

Het document Geruisloze Wapens voor een Stille Oorlog is de doctrine, aanvaard door het Beleidscomité van de Bilderberg Groep, vermoedelijk tijdens de eerst bekende vergadering daarvan in 1954. Een kopie van dit geschrift die in 1969 werd gevonden, was in het bezit van de Marine Intelligentiedienst.

Het onderstaande document, gedateerd op mei 1979, werd op 7 juli 1986 aangetroffen op de glasplaat van een tweedehands IBM kopieermachine.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars.htm

Wie de versie wil inzien met daarin 10 extra pagina’s, waaronder enkele diagrammen bij wijze van uitleg van de industriële circuits,verwijs ik naar:
http://usp-db.com/PDFs/Silent%20Weapons%20for%20Quiet%20Wars.pdf

 

Désirée L. Röver
medisch research journalist  2010

Top Secret
Geruisloze Wapens voor een Stille Oorlog
Een inleidende programmeerhandleiding
operationele research
Technische handleiding

Welkom aan boord,

Deze tekst viert de 25e verjaardag van de Derde Wereldoorlog. Het wordt de Stille Oorlog
genoemd en er wordt gevochten via persoonlijke biologische oorlogvoering met geruisloze
wapens.
Dit boek bevat een inleidende beschrijving van deze oorlog, zijn strategieën en zijn wapens.
Mei 1979, #74-1120
Het is beslist onmogelijk om sociale engineering of het automatiseren van de samenleving
te bespreken, d.w.z. het ontwikkelen van geautomatiseerde systemen (geruisloze wapens) op een nationale of internationale schaal, zonder uitgebreide doelen te suggereren van sociale controle en vernietiging van menselijk leven. Dit heet met andere woorden slavernij en genocide.
Deze handleiding is op zichzelf een geschreven verklaring van intentie. Een dergelijk
geschrift moet voor het publieke oog verborgen blijven. Anders kan het worden herkend als een technisch formele oorlogsverklaring aan het volk. Bovendien, als een persoon of
groepering in een machtspositie verkeert en met volledige kennis en volmacht van het volk
een dergelijke wetenschap gebruikt tezamen met de methodiek voor economische
verovering, moet duidelijk zijn dat er een staat van oorlog bestaat tussen deze persoon of
groep, en het volk.
De oplossing voor de huidige problemen ligt in een aanpak die gruwelijk simpel is zonder
rekening te houden met religieuze, morele of culturele waarden.
U hebt zich voor dit project gekwalificeerd omdat u het vermogen hebt om met koele
objectiviteit naar de samenleving te kijken, en u tegelijkertijd uw waarnemingen en
conclusies kunt delen met deelgenoten van gelijke intellectuele capaciteit zonder discretie
en waardigheid te verliezen. Deze kwaliteiten worden uitgeoefend voor uw eigen bestwil.
Wijk hier niet van af.

Historische Introductie

Geruisloze wapentechnologie is voortgekomen uit “Operation Research (O.R.). Een
strategische en tactische methodologie die ontwikkeld is tijdens het militaire regiem van
Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het basisbeginsel van “Operation Research”
bestond uit de bestudering van strategische en tactische problemen van de lucht- en
landdefensie met als doel om de beperkte militaire middelen effectief te benutten tegen
buitenlandse vijanden ( d.w.z. logistiek).

Het werd al snel bij diegene in een machtspositie duidelijk, dat dezelfde methoden gebruikt
konden worden om de bevolking in zijn geheel te controleren. Er waren echter betere
instrumenten nodig.

Sociale engineering ( het analyseren en automatiseren van de samenleving) heeft de
onderlinge samenhang nodig van zeer veel en steeds veranderlijke economische informatie
(data).
Hiervoor is een geautomatiseerd dataverwerkingssysteem nodig, die vooruit kan lopen op de samenleving en kan voorspellen op welk tijdstip ze rijp zal zijn voor capitulatie.

Relay computers waren te langzaam, maar de elektronische computer die in 1946
uitgevonden werd door J. Presper Eckert en John W. Mauchly was de oplossing.

De volgende doorbraak was de ontwikkeling van de “simplex methode” voor lineair
programmeren in 1947 door de wiskundige George B. Dantzig.

Toen in 1948 de transistor uitgevonden werd door J. Bardeen, W.H. Brattain en W. Shockley beloofde dit een bredere toepassing van de computer door de verlaagde eisen aan ruimte en stroomvoorziening.

Met deze drie uitvindingen onder hun regie was het voor degene in de machtspositie
duidelijk geworden dat het mogelijk was om de hele wereld te beheersen met een druk op de knop.

Onmiddellijk stapte de Rockefeller Foundation hierin door een studiebeurs te creëren op de Harvard College die hun economische studie naar de structuur van de Amerikaanse
economie financieel ondersteunde. Een jaar daarna, in 1949, nam ook de Amerikaanse
Luchtmacht hieraan deel.

In 1952 eindigde het eerste gouden tijdperk en de elite vergaderde op hoog niveau om de
volgende fase te bepalen van het Social Operations onderzoek. Het project van Harvard had reeds zijn vruchten afgeworpen zoals in 1953 in de publicatie van enkele resultaten werd verkondigd. Hierin werd de haalbaarheid van economische ( sociale) manipulatie
voorgesteld. (“Studies in the Structure of the American Economy” – copyright 1953 by
Wassily Leontief, International Sciences Press Inc., White Plains, New York.)
De nieuwe Stille Oorlogsmachine, ontworpen in de tweede helft van de jaren ’40, stond in
1954 spreekwoordelijk als vergulde hardware te blinken in de showroom.

Met de creatie van de “Maser”in 1954, leek de sleutel gevonden te zijn voor de
ongelimiteerde energiebron van atoomfusie met “zware waterstof” in zeewater. De
resulterende beschikbaarheid van een ongelimiteerde sociale kracht leek nog maar enkele
decennia verwijderd.

De combinatie was onweerstaanbaar.

Tijdens een bijeenkomst in 1954 werd door de internationale elite de stille oorlog geruisloos
verklaard.

Alhoewel de geruisloze wapens bijna 13 jaar later werden ontmaskerd, heeft de
ontwikkeling van het nieuwe wapensysteem nooit noemenswaardige tegenslagen
ondervonden.

Deze publicatie viert de 25e verjaardag van het begin van de Stille Oorlog. Nu al heeft deze
burgeroorlog al op verscheidene fronten in de wereld vele overwinningen behaald.

het volledige Nederlandse vertaalde document in pdf formaat is hier te downloaden

 Auteur inleiding: Désirée L. Röver vertaling pdf document door Wouter

Originele artikel:
http://www.argusoog.org/silent-weapons-for-a-quiet-war/

embedded by Embedded Video

http://www.youtube.com/watch?v=tUEWxaSbsrg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hHLrBGcGBY0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-c3_QNvYW0Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jwNgWBcERzc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4qNlRR_3noI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k3htmO6deSs&feature=related

Silent weapons for qiete wars English version

Dit bericht is geplaatst in Bill Cooper. Bookmark de permalink.

Één reactie op William Bill Cooper – Silent Weapons for a Quiet War

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *