William Bill Cooper – Geheime Verdrag van Verona

William Bill Cooper`s site:
http://www.hourofthetime.com/ 
Hier een samenvatting van Bill Cooper`s onderzoek:
http://www.hourofthetime.com/research.html

Click here for the English version (Chapter 4 Page 103)

(kopiëren mét bronvermelding toegestaan)

Bill Cooper – Geheime Verdrag van Verona

(Vrij vertaald René Voogt)

De zoektocht naar waarheid begint hier

Luister naar iedereen, lees alles, Geloof niets

Tenzij

U het kunt bewijzen uit u eigen onderzoek

William Bill Cooper

 

Senator Owen: Ik wil het graag hebben over het “geheime verdrag van Verona” van 22 november 1822 , En aantonen wat dit oude conflict is tussen de levensregel van de weinige en de levensregel van de vele. Ik zou graag de aandacht van de Senaat roepen voor dit verdrag, omdat het de dreiging van dit verdrag is dat de basis was voor de Monroe-doctrine. Het werpt een krachtig wit licht op het conflict tussen de monarchale regering en de regering door het volk. De Heilige Alliantie onder invloed van Metternich, de premier van Oostenrijk, in 1822, besproken in dit zeer opmerkelijke geheime document:

American Diplomatic Code, 1778 – 1884

De ondergetekenden, speciaal gemachtigd voor het aanbrengen van een aantal aanvullingen aan het verdrag van de Heilige Alliantie, nadat hun respectieve geloofsbrieven uitgewisseld zijn,  en kwamen als volgt overeen:

ARTIKEL 1. De hoge verdragsluitende Mogendheden, zijn ervan overtuigd dat een systeem van een representatieve regering die als onverenigbaar is met de monarchale beginselen met als stelregel de soevereiniteit van de mensen met het goddelijk recht, gaan beide partijen, in de meest plechtige wijze, voor elk gebruik van inspanningen om een einde te maken aan het systeem van representatieve regeringen, ongeacht in welke land in Europa het kan bestaan, en te voorkomen dat het word ingevoerd in die landen waar het nog niet bekend is.

ARTIKEL 2. Zoals niet kan worden betwijfeld is de vrijheid van de pers als meest krachtige middel  gebruikt door aanhangers van rechten van naties ten koste van die van de prinsen, de Hoge Verdragsluitende Partijen beloven wederzijds tot het nemen van alle gepaste maatregelen om het te onderdrukken, niet alleen in hun eigen land maar ook in de rest van Europa.

ARTIKEL 3. Ervan overtuigd dat de beginselen van de religie het sterkst bijdragen om naties in toestand van passieve gehoorzaamheid te houden die zij te danken hebben aan hun vorsten, de Hoge Verdragsluitende Partijen verklaren dat zij het voornemen ondersteunen om in haar respectieve lidstaten de maatregelen te treffen die de geestelijkheid kan aannemen, met als doel hun eigen belangen, nauw verbonden met het beschermen van gezag van de vorsten en de overeengekomen bevoegdheden aan te sluiten bij het aanbieden van hun dank aan de Paus voor wat hij voor hen al heeft gedaan, en vragen zijn voortdurende samenwerking in hun opvattingen voor het onderwerpen van de naties.

ARTIKEL 4. De situatie van Spanje en Portugal verenigt ongelukkigerwijze alle omstandigheden waar dit Verdrag speciaal naar verwijst. De overeengekomen partijen, met vertrouwen naar Frankrijk ervoor zorg te dragen een eind te maken, aan hen aangesteld om haar bij te staan in zaken die zich het minst compromit (overeenkomen?) (sic) met hun eigen mensen en de bevolking van Frankrijk door middel van een subsidie van de kant van de twee machten van 20.000.000 frank elk jaar vanaf de datum van  ondertekening van dit verdrag tot het einde van de oorlog.

ARTIKEL 5. Met het oog op het vaststellen van het schiereiland in de orde van de dingen die bestonden vóór de revolutie van Cadiz, en het veilig stellen van de gehele uitvoering van artikelen en het huidige verdrag te verzekeren, geven de Hoge Verdragsluitende Partijen elkaar het wederzijdse vertrouwen dat zolang hun standpunten niet zijn vervuld,  alle andere ideeën of maatregelen van nut te verwerpen zijn, en zullen zich richten op de kortst mogelijke termijn aan alle bestaande autoriteiten in hun Staten en al hun agenten in het buitenland, met het oog op het oprichten en verbinden in de richting van voltooiing van de objecten uit dit verdrag.

ARTIKEL 6. Dit verdrag moet worden aangepast met veranderingen zodra nieuwe omstandigheden daar  aanleiding voor geven, hetzij op een nieuw congres of aan het hof van één van de contracterende partijen, zodra de oorlog met Spanje beëindigd wordt.

ARTIKEL 7. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de ratificaties worden uitgewisseld in Parijs binnen een tijdsbestek van zes maanden.

Kunstmatig in elkaar gezet, Verona 22 November 1822.

Voor Oostenrijk: METTERNICH

Voor Frankrijk: CHATEAUBRIAND

Voor Prussia: BERNSTET

Voot Russia: NESSELRODE

Ik vroeg dit geheime verdrag af te drukken in de Congressional Record, omdat ik denk dat er nu moet  worden opgeroepen voor aandacht van de bevolking van de Verenigde Staten en van de wereld. Dit bewijs van het conflict tussen de regel van de weinige versus populaire regering moet worden benadrukt aan het verstand/intellect van de mensen in de Verenigde Staten, dat het conflict nu over de hele wereld gevoerd word zal wellicht duidelijker begrepen worden, nadat alle zeiden dat de grote onbesliste oorlog voortkwam uit de zwakheid en broosheid van de overheid van de weinigen, waar menselijke falen veel waarschijnlijker is dan de fout van vele waar agressieve oorlog geoorloofd is na toestemming vanuit stemming van mensen wier leven in gevaar worden gebracht in de loopgraven van de moderne oorlog.

De heer SHAFROTH, meneer de Voorzitter, ik zou graag door de senator bevestigd hebben dat er in dat verdrag geen coalitie gevormd word tussen de machtige landen van Europa voor de herinvoering van de soevereiniteit van Spanje in de republieken van Zuid en Midden-Amerika?

Senator Owen:

“Ik wilde daarop net commentaar leveren, wat ik ga doen, ik zal er een paar momenten aan besteden dat te doen, omdat ik de druk realiseer van andere zaken. Deze Heilige Alliantie, heeft een “Bourdon prins” op de troon van Frankrijk gezet door geweld, wat Frankrijk gebruikte om de voorwaarde van Spanje te onderdrukken, en onmiddellijk daarna, door dit verdrag, haar een subsidie gaf van 20.000.000 frank per jaar, die de gelegenheid gaf oorlog te voeren tegen de bevolking van Spanje, om  maatregelen te voorkomen tegen het uitoefenen van zelfbestuur.

De Heilige Alliantie deed niet direct hetzelfde in Italië, door het sturen van Oostenrijkse troepen naar Italië, waar de mensen probeerden soortgelijke maatregelen om een liberaal constitutioneel zelfbestuur uit te oefenen; en het was totdat de gedrukte pers, die zo tegen de Heilige Alliantie was, dat de mensen van Europa de waarde leerden van vrijheid, wat tenslotte land na land aangreep voor een groter en groter recht op een zelfbeschikkingsoverheid, tot nu toe, eerlijk gezegd hebben bijna alle landen van Europa in zeer grote mate een zelfbeschikkingsoverheid. Echter wil ik de aandacht van het Senaat vragen voor deze belangrijke geschiedenis en de groei van een zelfbeschikkingsoverheid.

De Heilige Alliantie maakt haar krachten voelbaar door de verkoop van drastische onderdrukking van de pers in Europa, door universele censuur, door het doden van vrije meningsuiting en alle ideeën over  populaire rechten, en door de volledige onderdrukking van de populaire overheid. ”

‘De Heilige Alliantie heeft de populairste regering in Spanje, en Italië vernietigd, met mooi aangelegde vlaktes om ook populaire regeringen in de Amerikaanse koloniën te vernietigen die in opstand kwamen vanuit Spanje en Portugal in Centraal en Zuid-Amerika onder invloed van het succesvolle voorbeeld van de Verenigde Staten. ”

“Het was vanwege deze samenzwering tegen Amerikaanse republieken door Europese monarchieën dat de grote Engels staatsman, Canning, de aandacht riep van onze regering, en vervolgens van onze staatslieden, om met inbegrip van Thomas Jefferson, die nog in leven was op dat moment, en een actieve rol speelde in het aanvoeren van de verklaring van president Monroe in zijn eerstvolgende jaarlijkse boodschap aan het Congres van de Verenigde Staten, dat de Verenigde Staten zal beschouwen als een daad van vijandigheid tegen de regering van de Verenigde Staten en zal gezien worden als een onvriendelijke daad, indien deze coalitie,  als een macht uit Europa ooit een poging onderneemt voor het ontwikkelen van toezicht aan het Amerikaanse continent van elke Amerikaanse republiek, of het verkrijgen van territoriale rechten. ”

“Dit is de zogenaamde Monroe-doctrine. De dreiging onder het geheime verdrag van Verona om populaire regeringen in de Amerikaanse republieken te onderdrukken is de basis van de Monroe-doctrine. Dit geheime verdrag stelt het conflict tussen de monarchale regering en de populaire overheid duidelijk, en de regering van de weinige tegen de regering van de vele. Het is een deel, in werkelijkheid, de ontwikkeling van de populaire soevereiniteit als we de vragen naar gelijke rechten voor vrouwen voor het leven, voor  vrijheid, het bezit van eigendom, tot een gelijke stem in het maken van wetten en de administratie van de wetten. Dit vereiste aan de kant van de vrouwen is gemaakt door mannen, en moet worden gedaan door zowel mannen als door het denken, progressieve vrouwen, zullen de menselijke vrijheid en mensenrechten en gelukzaligheid bevorderen. Ik sympathiseer hiermee, en ik hoop dat alle partijen vanuit de nationale verdragen hun goedkeuring zullen geven aan deze grotere maat van vrijheid aan de betere helft van het menselijk ras “.

(Senator Owen, Congressional Record 1916)

Dit is een hoofdstuk uit Bill`s boek, maar staat ook hier online:
http://www.venusproject.com/ethics_in_action/Secret_Treaty_Of_Verona.html

Auteur: William Cooper (vrij vertaald door René Voogt)

Dit bericht is geplaatst in Bill Cooper. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *