De boeken van Zecharia Sitchin

 

De boeken van Zecharia Sitchin

Sitchin heeft totaal 13 boeken geschreven (als ik goed geteld heb) waarvan 4 in het Nederlands vertaald zijn. De oorsponkelijke Engelse boeken zijn goed verkrijgbaar. Van de Nederlandse boeken is alleen ‘Aan Genesis Voorbij’ nog nieuw verkrijgbaar. De rest alleen tweedehands via de tweedehands boekhandel. Zelf heb ik ze een aantal jaren terug op de boekentafel van de V&D gevonden. Ook loont het de moeite om naar boekhandel de Slegte te gaan die in diverse grote steden zit en dan naar achteren in de winkel of naar boven te gaan en daar te zoeken. Je kan natuurlijk ook altijd gewoon naar de bibliotheek gaan (*12).
Hieronder een volledig overzicht van de boeken van Zecharia Sitchin en de verkrijgbaarheid en prijs. Wil natuurlijk niet zeggen dat je die allemaal moet gaan kopen. Het overzicht is meer bedoeld om te laten zien wat hij allemaal geschreven heeft van 1976 tm 2009 en waarover. Natuurlijk is De Twaalfde Planeet toch wel het belangrijkste boek en zeker het boek om mee te beginnen. Je kan dan altijd nog kijken of je je wilt verdiepen in de verdere boeken. 7 boeken van Sitchin worden (ook door hemzelf) samen The Earth Chronicals genoemd, De Kronieken van de Aarde.

The Earth Chronicals – De Kronieken van de Aarde

Earth Chronicles – Boek 1 – Nederlands – De Twaalfde Planeet (1976)

Subtitel: Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen.
Beschrijving
In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft Sitchin oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht… om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken’s “Waren de Goden Kosmonauten”. Eerste druk is in 1980 verschenen.

Verkrijgbaarheid
Opnieuw uitgegeven door Frontier Publishing. Momenteel staat er uitverkocht bij.
Prijs: 22.90
ISBN: 90-806700-7-3
Website: http://www.frontierpublishing.nl/dtp.htm
Je kunt ook de Bol.com paginain de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles – Boek 1 – Engels – The 12th Planet (1976)

Beschrijving van Bol
“The 12th Planet,” the first book of “The Earth Chronicles” series, brings to life the Sumerian civilization and presents millennia-old evidence of the existence of Nibiru, the home planet of the Anunnaki, and of the landings of the Anunnaki on Earth every 3,600 years.

Beschrijving van The American Bookcenter
The product of 30 years of intensive research, this is the first book in Zecharia Sitchin’s prophetic “Earth Chronicles” series–a revolutionary body of work that offers indisputable documentary proof of humanity’s extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars arrived eons ago and planted the genetic seed that would ultimately blossom into a remarkable species called Man.

Beschrijving van Frontier Bookshop
Over the years, startling evidence has been unearthed, challenging established notions of the origins of Earth and life on it, and suggests the existence of a superior race of beings who once inhabited our world. The product of thirty years of intensive research, THE 12TH PLANET is the first book in Zecharia Sitchin’s prophetic Earth Chronicles series — a revolutionary body of work that offers indisputable documentary proof of humanity’s extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars, they arrived eons ago, and planted the genetic seed that would ultimately blossom into a remarkable species…called Man.
Verkrijgbaarheid 1
Verkrijgbaar via Bol.com voor 21,99 in
Hardcover
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 2 – Engels – The Stairway to Heaven (1980)

Beschrijving van The American Bookcenter
Since earliest times, human beings have pondered the incomprehensible questions of the universe, life . . . and the afterlife. Where did mortal man go to join the immortal Gods? Was the immense and complex structure at Giza an Egyptian Pharaoh’s portal to immortality? Or a pulsating beacon built by extraterrestrials for landing on Earth? In this second volume of his trailblazing series “The Earth Chronicles,” Zecharia Sitchin unveils secrets of the pyramids and hidden clues from ancient times to reveal a grand forgery on which established Egyptology is founded, and takes the reader to the Spaceport and Landing Place of the Anunnaki gods- “Those Who from Heaven to Earth Came.”
Beschrijving van Frontier Bookshop
After years of painstaking research–combining recent archaeological discoveries with ancient texts and artifacts–noted scholar Zecharia Sitchin has identified the legendary Land of the Gods, and provides astounding new revelations about the Great Pyramids, the Sphinx, and other mysterious monuments whose true meanings and purposes have been lost for eons. Illustrated with maps, diagrams and photos.

Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter Hardcover: 26,99,  Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop
Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 3 – Engels – The Wars of Gods and Men (1985)

Beschrijving van Frontier Bookshop
They came to Earth thousands of years ago to usher in mankind’s first New Age of scientific growth and spiritual enlightenment. Under the guidance of these ancient visitors from the heavens, human civilization flourished-as revolutionary advances in art, science, and thought swept through the inhabited world. And they left behind magnificent monuments-baffling monoliths and awesome, towering structures that stand to this day as testaments to their greatness. In this extraordinarily documented, meticulously researched work, Zecharia Sitchin draws remarkable correlations between the events that shaped our civilization in millennia past-pinpointing with astonishing accuracy the tumultuous beginning of time as we know it and revealing to us the indisputable signature of extraterrestrial gods indelibly written in stone.

Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop
Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 4 – Nederlands – Het Verloren Rijk (1990)

Subtitel: Provocerend document over buitenaardsen die de beschaving brachten in de nieuwe wereld.
Beschrijving
In de zestiende eeuw trokken Spaanse veroveraars naar de Nieuwe wereld in de hoop daar El Dorado, de veelgeprezen gouden stad, aan te zullen treffen. In plaats daarvan vonden ze enorme stenen bouwwerken in vrijwel ontoegankelijke gebieden, waarvan alleen de bouw al een bijna onmenselijke taak moet zijn geweest. Bovendien waren ze versierd met reliëfs die gebeurtenissen afbeelden die aan de andere kant van de wereld hadden plaatsgevonden of bevatten ze topografische beschrijvingen van gebieden die minstens even ver weg lagen. De wetenschap heeft sindsdien voor een raadsel gestaan.

In deze bijzonder goed gedocumenteerde uitgave ontrafelt de bekende Amerikaanse auteur Zecharia Sitchin één voor één de raadselen rond de verdwenen beschavingen van het Zuid- en Midden-Amerika van voor de tijd van Columbus. Daarbij komt overduidelijk aan het licht dat de beschavingen in deze gebieden veel ouder moeten zijn dan wij tot nu toe vermoedden en dat zij verbonden moeten zijn met de Soemerische beschaving die in contact stond met de zogenaamde Annunaki, `zij die vanuit de hemel naar de aarde kwamen’.
Opnieuw onomstotelijke bewijzen voor de invloed van buitenaards leven op de ontwikkeling van de beschaving van de Inca’s, Maya’s en Azteken in Midden- en Zuid-Amerika.
ISBN: 90-5121-804-4
Verkrijgbaarheid
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar.

Momenteel 1 exemplaar Tweede Hands verkrijgbaar via Bol.com voor 17,95
Website: http://www.bol.com/nl/p/boeken/het-verloren-rijk/666815866/index.html
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles – Boek 4 – Engels – The Lost Realms (1990)

Beschrijving van Frontier Bookshop
In the sixteenth century, Spanish conquerors came to the New World in search of El Dorado, the fabled city of gold. Instead, they encountered inexplicable phenomena that have puzzled scholars and historians ever since: massive stone edifices constructed in the Earth’s most inaccessible regions…great monuments forged with impossible skill and unknown tools…intricate carvings describing the events and topography of half a world away.

In this, the remarkable and thoroughly researched fourth volume of THE EARTH CHRONICLES, author Zecharia Sitchin uncovers the long-hidden secrets of the lost civilizations of the pre-Columbian Americas and offers documentation of the giant gods who spawned the greatness of the Incans, Mayans, and Aztecs – the Anunnaki – “those who from Heaven to Earth came.”
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 5 – Nederlands – De Eerste Tijd (1993)

Subtitel: Speurtocht naar buitenaardse ‘goden’ die de loop der beschaving beslissend beïnvloedden.
Beschrijving
Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwenlang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. In deze goed onderbouwde uitgave geeft de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin zijn opmerkelijke visie op de beslissende invloeden die onze beschaving duizenden jaren geleden hebben vormgegeven.

In die tijd werd de aarde, volgens Sitchin, aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van de mensheid. Onder hun leiding kwam de menselijke beschaving tot grote bloei: er werd vooruitgang geboekt op verschillende terreinen van de wetenschap, de kunst en het denken. De buitenaardse bezoekers die hier de hand in hadden, hebben tastbare bewijzen van hun aanwezigheid nagelaten in de vorm van de enorme monolieten van bijvoorbeeld het Engelse Stonehenge. Er zijn drie fasen in deze monumenten aanwijsbaar, die exact overeenkomen met de drie perioden waarin leven op aarde aantoonbaar is. Maar er zijn bovendien aanwijzingen voor overeenkomsten met gebeurtenissen in het oude Sumerië. En ook in andere delen van de wereld zijn bewijzen te vinden voor het ingrijpen van de buitenaardse goden in de loop der gebeurtenissen.
Overige informatie
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar.

ISBN: 90-5121-747-1
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles – Boek 5 – Engels – When Time Began (1993)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Did the architect of Stonehenge come to Earth thousands of years ago to usher in mankind’s first New Age of scientific growth and spiritual enlightment? Why was Stonehenge rebuilt between 2100 and 2000 B.C. and what discoveries support the belief that humans had links to cultures across the oceans more than 32.000 years ago. What connects the Temple of the Three Windows in Machu Picchu to remarkable ancient events in Lagash and Great Britain.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 6 – Engels – The Cosmic code (1998)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Many thousands of years ago, a race of extraordinary beings guided the evolution of life on earth, determining the existence and nature of mankind as we know it today. From deep inside ancient Sumerian texts that predate even the Bible, Zecharia Sitchin dares to reveal the nature of prophecy and historical truths: the code used to construct our kind by master builders from the stars.

Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles – Boek 7 – Engels – The end of Days (2007)

Beschrijving van Frontier Bookshop
In this book titled The End of Days: Armageddon and Prophecies of the Return, Zecharia Sitchin confronts such questions as why it is that our current twenty-first century A.D. is so similar to the twenty-first century B.C.? Is history destined to repeat itself? What does the future hold? Will biblical prophecies come true, and if so, when?

Are the ancient gods still here or did they leave? Will they return? What will happen then? Will there be another Deluge or Apocalypse when Nibiru meets Earth? What about “Planet X” and the Mayan 2012? What about Jesus?
Tracing historical events from the messianic fervor and use of nuclear weapons in the twenty-first century B.C., the book resolves ancient enigmas like the Nazca Lines, the origin and significance of the Cross, the Fishes, and the Chalice, places in context the events of the Last Supper and hidden clues like those in Da Vinci’s painting, explains the space-related reasons for the everlasting centrality of Jerusalem, and following in the footsteps of Sir Isaac Newton deciphers the Time Code in the books of Daniel and Revelation and of the Day of the Lord and the End of Days prophecies.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter
Hardcover: 28,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 29,90
Verkrijgbaarheid 3
Bol.com Hardcover: 23,99, Paperback: 7,99

Overige boeken van Zecharia Sitchin

Aan Genesis Voorbij – Nederlands (1990)

Subtitel: Moderne Wetenschap: Vooruitgang of inhaalmanoeuvre
Beschrijving
Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een ‘herontdekking’ van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten.

Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel – een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars.
AAN GENESIS VOORBIJ gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.
Toelichting
Het origineel, Genesis Revised verscheen in 1990 en valt dus qua datum tussen The Earth Chronical Deel 4 en 5.

ISBN: 90-439-0032-X
Verkrijgbaarheid
Dit boek is verkrijgbaar bij Frontier Publishing voor 35,90.

Website: http://www.frontierpublishing.nl/agv.html

Genesis Revised – Engels (1990)

Beschrijving van Bol.com
Modern Technology . . . or Knowledge of the Ancients? Space travel . . . Genetic engineering . . . Computer science . . . Astounding achievements as new as tomorrow. But stunning recent evidence proves that as these ultramodern advances were known to our forfathers millions of yrsterdays ago . . . as early as 3,000 years before the birth of Christ In this remarkable companion volume to his landmark EARTH CHRONICLES series, author Zecharia Sitchin reexamines the teachings of the ancients in the light of mankind’s latest scientific discoveries — and uncovers breathtaking, never-before-revealed facts that challenge long-held, conventional beliefs about our planet and our species.

Beschrijving van Frontier Bookshop
Was Adam the first test-tube baby? Did nuclear fission destroy Sodom and Gomorrah? Did computer printouts exist 5000 years ago? How ere ancient people able to accurately describe details about our solar system that are only now being revealed by deep space probes? Sitchin compares modern technology with knowledge of the ancients to answer these questions. In this companion volume to the Earth Chronicles series Sitchin uncovers breathtaking facts that challenge longheld conventional beliefs about our planet and our species.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter
Hardcover 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop
Hardcover: 27,90, Paperback9,90

Divine Encounters – Guide to Visions, Angels, And other Emissaries (1995)

Beschrijving van Frontier Bookshop
The interaction between mankind and spiritual beings – of Divine Encounters – as recorded in scriptures and ancient texts provides a powerful drama spanning Heaven and Earth. This is a stunning account of human interaction with celestial travellers. With proof that profetic, visions, UFO encounters and other phenomena are the hallmark of intergalactic intervention reaching to us in time of need.

Beschrijving van Bol.com
Explores how information from spiritual beings has been imparted to humans by means such as prophecies, scripture, angels, dreams, and extraterrestrial phenomena.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop
Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

The Lost Book of Enki – Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God (2002)

Beschrijving van Bol.com
This book is based on the perspectives of the Anunnaki. What motives propelled them to settle on Earth and what drove them from their new home? Through meticulous research of every available primary source, Sitchin has re-created the memoirs of Enki, the leader of these ancient astronauts. An epic tale of gods and men unfolds that challenges every assumption we hold about our ancient history, our culture, and our future.
Beschrijving van Frontier Bookshop
The long-awaited companion volume to “The Earth Chronicles” series that reveals the story of the seeding of humanity by inhabitants of Nibiru, the “12th planet,” and the wars of gods and men; offers insight into life on Nibiru; explains why the Anunnaki space beings from Nibiru initially came to Earth and why they eventually abandoned

humans to return to their native planet; a culmination of the author’s life’s work and research.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback 15,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter
Hardcover 26,99, Paperback 18,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop
Hardcover 27,90, Paperback18,90

The Earth Chronicles Expeditions – Journeys to the Mythical Past (2004)

Beschrijving van The American Bookcenter
Zecharia Sitchin, author of the Earth Chronicles series , reveals the research supporting his conclusion that ancient myths are recollections of actual events, the gods of ancient peoples were visitors from another planet, and that we are not alone in our solar system. The Earth Chronicles Expeditions is a historical and archaeological adventure into the origins of mankind.

Beschrijving van Frontier Bookshop
Zecharia Sitchin’s autobiographical recounting of a half century of investigative expeditions to unravel the enigmas of ancient civilizations and their gods.

• Includes vivid accounts of explorations in Greece, Thera, Crete, Egypt, the Sinai, Israel, Jordan, and Mesoamerica.
• Reveals behind-the-scenes findings in museums and archaeological sites.
• Contains 60 color and 159 black-and-white images from the author’s personal archive, including previously unpublished photographic evidence of UFOs in biblical times.
For the first time, Zecharia Sitchin, author of the bestselling The Earth Chronicles series, reveals the foundational research and adventurous expeditions that resulted in the concrete evidence for his conclusions that ancient myths were recollections of factual events, that the gods of ancient peoples were visitors to Earth from another planet, and that we are not alone in our own solar system. In the course of his investigations Sitchin also became convinced of the veracity of the Bible.
Sitchin’s expeditions take readers from the Yucatan peninsula to the isle of Crete to ancient Egypt and the lands of the Bible as he explores the links between the Old World and the New World. His adventurous exploits reveal archaeological cover-ups concerning Olmec origins in Mexico and ancient UFO artifacts in Turkey. Other quests send him through the holy sites of Jerusalem, Jordan, Syria, and Lebanon in search of evidence of extraterrestrial gods in the artifacts and murals of these ancient civilizations. The Earth Chronicles Expeditions is a masterful historical and archaeological adventure into the origins of mankind and a “must” guidebook for all who wish to visit the numerous sites and museums covered in this book.
Verkrijgbaarheid 1
America Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback: 18,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Paperback: 18,90

Journeys to the Mythical Past (2007)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Renowned researcher of antiquity Zecharia Sitchin tells his own story, revealing for the first time how his life was at risk inside the Great Pyramid and documenting the existence of a secret chamber. Sitchin’s firsthand accounts take the reader into the inner workings of the Vatican, and report on the Iceman of the Alps and the Antikythera computer.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter
Hardcover: 26,99, Paperback: 20,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop
Hardcover 27,90

The Earth Chronicles Handbook: A Comprehensive Guide to the Seven Books of the Earth Chronicles (2009)

Beschrijving van The American Bookcenter
Offering detailed information about the myriad characters and subjects covered by The Earth Chronicles series, this book provides an encyclopedic compendium of the myths and events from humanity’s ancient civilizations.

Beschrijving van Frontier Bookshop
An encyclopedic compendium of the myths and actual events from humanity’s ancient civilizations that reveal the influence of visitors from the 12th planet–the Anunnaki.
• Offers easy access to the myriad characters and subjects covered by the seven books of The Earth Chronicles series
• Provides alphabetical listings to the terminology of ancient civilizations concerning their gods, kings, cultures, and religions
• Contains detailed summations, commentaries, and instructions for locating topics within all the author’s books
The Earth Chronicles series, a historical and archaeological adventure into the origins of mankind and planet Earth, began with the publication of the bestselling The 12th Planet. The series is based on the premise that the myths from the world’s earliest civilizations were in fact recollections of actual events and that the gods of ancient peoples were visitors to Earth from another planet–the Anunnaki, inhabitants of the 12th planet. The series’ books include The 12th Planet, The Stairway to Heaven, The Wars of Gods and Men, The Lost Realms, When Time Began, The Cosmic Code, and The End of Days, all products of the author’s unmatched study of the ancient records of Sumer, Babylonia, Assyria, Israel, and Egypt and the civilizations of pre-Columbian America. Unearthing the hidden history of Earth and mankind, the series uses the past to unveil the meaning of the prophesied future.
Zecharia Sitchin has created an encyclopedic compendium of the key figures, sites, concepts, and beliefs to provide a unique navigational tool through this entire opus. Entries are coded to indicate at a glance their cultural origin and contain summations, commentaries, and guidance for locating the topics within all of his books, including Genesis Revisited, Divine Encounters, The Lost Book of Enki, The Earth Chronicles Expeditions, and Journeys to the Mythical Past.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter
Hardcover: 26,99,
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop
Hardcover27,90

Er is ook nog een boek wat heet: Of Heaven and Earth – Essays presented at the First Sitchin Studies Day. Ook verkrijgbaar via de American Bookcenter. Zie ook de website van Sitchin waar eventuele nieuwe boeken als eerste gepresenteerd worden en de website Winged Disk – The Official site for Sitchin Study items, waar nog DVD’s verkrijgbaar zijn. 

Recente Boeken over de Twaalfde Planeet

De afgelopen jaren zijn er diverse boeken verschenen over de Twaalfde Planeet / Planet X. Ik heb ze zelf niet gelezen maar (sommige – niet Dark Star) doen wel een beetje apocalytisch aan en op ieder van deze boeken zal ongetwijfeld wel iets op aan te merken zijn, maar de schrijvers zullen ook hun onderzoek gedaan hebben.

Omdat deze pagina al vrij lang werd en omdat de focus van deze studie op het werk van Sitchin en de Anunnaki ligt heb ik de boeken over de Twaalfde Planeet / Planet X even op een apparte pagina gezet.

Auteur: Hall Leeuwenburgh

*****

Informatie over overname van deze studie

Het is toegestaan en zelfs wenselijk deze studie over te nemen op een andere website indien de studie ongewijzigd is (met uitzondering van de boekenoverzichten) en indien onderaan de studie de naam van de auteur in dit geval Hall Leeuwenburgh en het adres van de website van Project Stargate erbij vermeld wordt.
Wat ook kan is een mooie introductie met een link naar de originele studie op deze website ipv volledige overname.

Het is toegestaan de PDF versie van dit document op het internet te plaatsen dus op een website of FTP-locatie of Usenet groep INDIEN het PDF document ongewijzigd blijft en een link vermeld wordt naar de website van Project Stargate.

 

Link uitwisseling is ook van harte welkom !

Het is toegestaan de boekenoverzichten los te gebruiken op een andere website, maar ook dan is het hoffelijk een link terug te plaatsen naar Project Stargate.

Het is NIET toegestaan de inhoud van het PDF document of de originele studie in drukvorm zoals boek, tijdschrift etc te verspreiden ZONDER voorafgaand overleg met de eigenaar van de website Project Stargate
http://projectstargate.deds.nl
Mocht u de studie in een tijdschrift willen plaatsen dan is dat zeker gewenst. Neem dan dus even contact op via het Forum van Project Stargate !

Overgenomen van:
http://projectstargate.deds.nl/index.php/studies/zechariasitchin

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin. Bookmark de permalink.

7 reacties op De boeken van Zecharia Sitchin

 1. Zal geweldig zijn alle boeken van Zecharia-Sichin in het Nederlands te mogen kopen.
  Als ze al vertaald zijn hier licht best een markt open (vertaler instelling) .
  Heb een enorme belangstelling voor deze onderwerpen.
  Eerste beschavingen ,eerste levenden e.d.

 2. Inderdaad het zal geweldig zijn alle boeken van Zecharia-Sitchin in het Nederlands
  te mogen kopen .De twaaldeplanet heb ik al wat geweldig.
  Kan me er helemaal in vinden.
  Ben een zoeker naar super oude geschiedenis .

 3. Willem Warbout schreef:

  Dit soort lectuur is reuze interessant.
  Jammer dat veel mensen ziende blind en horende doof zijn.
  Als een ieder zou weten dat er meer is dan enkel ‘wij’ op deze aardbol,
  zou er Universele Vrede en Harmonie kunnen ontstaan op de wereld.

  • Jeanette Saarberg schreef:

   Ik kan alleen maar met je mee hopen Willem… heb zojuist het boek van Michael Tellinger uit.. Slave Species of the gods… dit is allemaal zò ontzettend logisch… en verklaart zò verschrikkelijk veel.. eigenlijk zou dit soort lectuur/literatuur (doelend op de Sumerische kleitabletten en overige zeer oude geschriften) verplichte kost moeten zijn om zo de mensheid te leren waar ze nou ècht vandaan komen, en wat ze nou ècht zijn…

 4. erik schreef:

  13 boeken uit ze duim gezogen die wist niet wat hij leesde en helemaal niet watie zelf schreef 80procent is een leugen geloof niet alles wat je wordt verteltdt of wat je lees! En ook nog is reclame maken !s

  • Ach Gut – professor Dokter anders is het er kennelijk niet mee eens.
   Dat kan en mag.
   Onderbouw het dan.
   Kunt natuurlijk ook gewoon de bullshit geloven die je op school met de paplepel ingegeven werd.
   Voor ieder wat wils.
   Have a nice day!

 5. veronica schreef:

  Ik vraag me af of de andere boeken ooit nog eens in het nederlands worden vertaald. Want is super interessant
  groet Veronica Boers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *