DUO GEEL EN ROOD – OVER DE ZON EN DE BIJ-ZON (Nibiru) – 10 delig stuk

Dit artikel (en anderen die nog zullen volgen) is met zowel de toestemming van terugnaardesterren als die van E.J. Poorterman in zijn geheel overgenomen en hier en daar bijgewerkt aan de hand van de originele nieuwsbrieven van Evert Jan Poorterman.

Ga naar pagina 3 voor het allerlaatste nieuws over Nibiru, oftewel Gud, de aanstormende stier, die nu niet lang meer op zich laat wachten

DUO GEEL EN ROOD
– OVER DE ZON EN DE BIJ-ZON (Nibiru) –

Deel 1 – BRIEF 547

Geschreven 15 aug.2010 door Evert Jan Poorterman

Hallo lieve lezers,

Dit verhaal gaat over Marduk, over Nibiru zoals Sitchin hem tegenwoordig noemt, over God, Anu, Mallona, Nemesis of hoe we de tweede-Zon van ons zonnestelsel ook willen noemen. Het is een dwergster met de kenmerken van een komeet, omdat het een reizende ster is, die vanuit de ijskoude buitenruimte op temperatuur komt en zich opwarmt in de nabijheid van de Zon. Een Aryan-Hindu legende vertelt over deze grote komeet. Het verhaal gaat als volgt; ‘In het begin waren er alleen goddelijke lichamen (celestial body’s – de planeten). Er kwam opschudding in de hemelen. De Draak was in tweëen gespleten (dat moet planeet Tiamat zijn!) door de ‘Flowing One of storms’… en dat is de grote komeet, met zijn 7 winden (satellieten).

De in tweeën gespleten planeet Tiamat vervalt tot een overgebleven helft en een verbrijzelde helft. De bovenste helft wordt ‘Rehu’ genoemd en Rehu doortrekt de hemelen, op zoek naar wraak! De onderste helft, ‘Ketu’ genaamd (= Primeval Ones, het afgelegen deel), heeft zich verbonden met de orbits van de andere planeten. Het puin en gruis van de verwoeste planeethelft draait nu in een baan om de Zon (astroïdengordel). Wij lieve mensen woonde dus op Ketu, de overgebleven helft van de planeet Tiamat… Ketu = KE.TU.> en betekent; ‘keren-toe’ en UT.EK.< ‘uittreden-eerstkomend’, ofwel Ketu betekent zoiets als ‘zich toekeren, uittreden meteen’. Dat wil zeggen dat de overgebleven helft zich toekeerde (omdraaide) en uittrad! Het restant ‘kwam naar buiten en wel meteen’… Dat kan kloppen want de Soemeriërs schrijven dat de overgebleven helft werd weggeketst door een ‘engel’ God’s – en wel naar een nieuwe positie om de Zon.

Rehu wordt RE.HU.> en betekent; ‘regelmaat-enorm’ en omgekeerd U.H(A).ER.<, wat ‘diepe bron-stromen-waardevol’ oplevert. Het komt neer op het volgende; ‘regelmatig en groot, in de waardevolle waterstromen’. Rehu staat voor de ruimtewateren en voor de stromen erin. Nou de asteroïdengordel stroomt als het ware in een trage baan om de Zon. Het draait als een reusachtig wiel om de Zon. De brokstukken zijn in de stroom van de baan om de Zon opgenomen…

DUO GEEL EN ROOD
– OVER DE ZON EN DE BIJ-ZON –

Er is nog veel scepsis en terughoudendheid wat betreft de komeet die in aantocht is… toch worden we al jaren getrakteerd op beelden in onze leefwereld die betrekking hebben op zijn komst. Weinigen van de lezers hebben gereageerd. Ongeloof, afwachten maar of lekker op vakantie momenteel en verder geen zorgen aan het hoofd. Ik zie het als mijn taak inzicht te verschaffen over kwesties die rechtstreeks met ons verleden, onze herkomst, maar ook met onze zeer nabije toekomst te maken hebben…

Dat is omdat we in een tijdsgewricht zijn aangekomen, waarin er grote veranderingen gaan plaatsvinden. Kosmisch gezien wellicht gewoon routine van alle dag, maar voor ons, levende schepsels met en korte levensduur en een beperkt overzicht, gebeurtenissen en veranderingen van grote omvang die hun weerga niet kennen. We gaan over van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk en wij zijn weer aan het begin van een volgende precessie-ronde zoals sommigen menen…

Volgens mij hebben we pas met de ‘precessie’ te maken sinds we, als gevolg van de zondvloed, aan het tollen zijn. Sindsdien beschrijft de ‘aardas’, de wereld-es (Ygdrassil genaamd in de Noord-Germaanse mythologie) een cirkel aan het firmament. De duur van de beschreven cirkel is ruwweg afgerond op 26.000 jaren maar kan nauwkeuriger afgestemd worden. Binnen die 26.000 jaren passeert ons gehele zonnestelsel de 12 grote sterrenbeelden op de achtergrond…

Zo is elk sterrenbeeld 2160 jaren in beeld, aldus de oude Soemeriërs en dat is x 12 dus 25.920 jaren. De Egyptenaren dachten daar anders over en die kwamen tot een passageduur per sterrenbeeld van 2150 jaren. Dat is x 12 dan 25.800 jaren… Kennelijk konden de Egyptenaren beter rekenen, of juist niet! Of werd er een afwijking geconstateerd. Robert Boerman kwam tot een tijdsduur van 2148 jaren per sterrenbeeld en dat is x 12 dus 25.776 jaren…

Het voert te ver Robert’s uitleg hier weer te geven, maar hij linkt de precessie-duur en de tijd per sterrenbeeld aan de Maya-kalender, die dan volgens hem afloopt op 2012,4… en de 2148 jaren per sterrenbeeld koppelt Robert aan de reistijd van Nibiru, ofwel de 12e planeetkomeet. Hij gaat er van uit dan Sitchin gelijk heeft en volgt hem in zijn berekeningen. Volgens Sitchin passeerde de komeet ons 7.400 jaren voor de jaartelling, 3.800 jaren voor de jaartelling en dus 200 na Chr. weer een keer! En pas over 1.400 jaren zou hij pas weer verschijnen…

Zijn reis is niet 3.600 jaren maar dus 2148 en gekoppeld aan de tijdsduur dat wij een sterrenbeeld tijdens de precessie voorbijgaan. Ik ga wel uit van een reistijd van 3.600 jaren voor de komeet en kom, als ik terug tel uit tussen 1588 en 1550 voor de jaartelling. En laat dat nu juist de periode zijn van de grote verwarring! Er kwam in die periode een einde aan het Egyptische Middenrijk en na jaren van chaos (de 40 jaren die Mozes met zijn Volk in de woestijn doorbracht) werd het Egyptische Middenrijk opgericht…

Drie keer 3.600 jaren opgeteld is 10.800 jaren en dat lijkt me precies het tijdstip van de zondvloed. Niet eerder en ook niet later (-8.788). Er kwam een abrupt einde aan de ijstijd, zo zeggen de geleerden en een nieuw tijdvak brak aan. Precessie bestaat volgens mij pas sinds 10.800 jaren geleden toen een enorm stuk ijs afbrak van de toenmalige zuidpoolkap. Daardoor raakte onze planeet in onbalans en begon te tollen. Door deze tollende bewegingen klotste het oceaanwater over de continenten, die afkoelden en waardoor de ‘weermachine’ in beweging kwam… en de zondvloed en de hevige regens het gevolg waren…

De afkoeling van de planeet veroorzaakte geweldige regens en onweersbuien… de rest is geschiedenis! Het idee van precessie is dus pas 10.800 jaren intact en er is nog nooit een volle ronde van 25.920 jaren of 25.800 jaren afgelegd terwijl wij rondtollen. Wel draaien wij al eonen van tijd met ons zonnestelsel langs de 12 sterrenbeelden… Hoewel, dat zou voordat wij gingen tollen ook nog wel eens anders geweest kunnen zijn!? Tijd van de voorbijgang aan de 12 sterrenbeelden en de precessie moeten we dus los van elkaar zien…

Tussentijds zijn we de afgelopen jaren ook nog eens geconfronteerd met de zogenaamde ‘Fotonen-gordel’. Dat zou een band, een gebied zijn van lichtdeeltjes en daar gaat ons hele zonnestelsel en mogelijk ook de andere zonnestelsels in dit deel van de spiraal van de Melkweg, op gezette tijden doorheen. Al in 1989 werd gewag gemaakt van de Fotonen-gordel en als het goed is, zijn wij er met onze planeet al middenin. Dus we hebben te maken met de overgang naar een ander sterrenbeeld (Waterman), de precessiecirkel die afgerond is en weer start en we hebben te maken met de Fotonen in de ruimte… en niet te vergeten ook nog het aflopen van de Maya-kalender en het starten van een nieuwe kalender!

De grootste verandering, namelijk de komst van een zeer grote komeet, of liever een tweede Zon – heeft men tot nu toe buiten beschouwing gelaten. Als hij tussen 1588 en 1550 voor de jaartelling voor het laatst is geweest, dan moet hij nu in aantocht zijn. Ik moet het Mozes-verhaal en de Exodus dan wel een paar honderd jaren dieper de geschiedenis induwen. Daar heb ik overigens helemaal geen moeite mee! Algemeen wordt aangenomen dat Mozes ten tonele verscheen ergens tussen 1440 en 1230 voor de jaartelling en dat is nogal een verschil!

Gelukkig kwam ik in het omstreden ‘Oera Linda Boek’ een jaartal tegen, dat me steunde in mijn visie. De Friezen schrijven dat zij hun stad Attica (het latere Athene) moesten opgeven toen oorlogszuchtige lieden van de kusten van de Oriënt (Libanon/Kanaän) kwamen en de stad opeisten. Hun vloot verscheen in de haven. Manschappen klommen op de kaden en trokken op naar de pakhuizen en de stad. Er werd brand gesticht en zelfs de eerste Friesche meisjes werden onteerd. De Friezen waren duidelijk verrast. Er kwam een onderhandeling op gang en de Friezen kregen vrije aftocht…

Ze verlieten hun stad… Hun vloot van schepen was ruim bevoorraad en alle Friezen waren aan boord. Toen kregen de overweldigers spijt dat ze zo’n rijke buit lieten schieten. Ze besloten alsnog de achtervolging in te zetten (onbetrouwbaar tuig). Onderweg troffen zij nog een vloot van de Libanese kust, van de steden Thyrrus en Sidon. Zij sloten zich aan en vervolgden de Friezen. Deze voeren door het zeekanaal, tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Eenmaal in de Rode Zee ontwaarden zij hun achtervolgers…

En die werden weggevaagd. De Friezen schrijven dat de zee begon te beven, de aarde ook en dat vloedgolven opkwamen. Zij wisten te ontsnappen, terwijl de achtervolgende schepen in een enorme wal van water, zand en grind werd weggevaagd. Zo ontkwamen zij aan de achtervolgers. Op dat moment kwam Mozes met zijn soldaten aan bij Pi Hachirot, aan de oevers van de Rode Zee. Daar zou hij met zijn volk oversteken. Zij zagen wellicht hoe de zee uiteen ging. Ze zwaaiden de Friezen na en maakten zich op om over te steken…

Dat deden ze ook… De Friezen vermeldden het jaar 1565 voor de jaartelling. Een jaar later, in 1564 gingen ze kijken en heel het zeekanaal was dichtgeslibd en verzand! Het ging pas weer open toen de Engelsen in onze tijd een nieuw kanaal lieten graven. Ze stuitten op fragmenten van een vaargeul van een eerder zeer oud kanaal! De Friezen voeren verder. Om Yemen heen, voorbij het Arabisch schiereiland, op weg naar de delta van de grote Indische rivier de Indus. Zij voeren de Indus op en in de Pangab (Punjab?) bleven zij en bouwden er een nieuw bestaan op…

Pas 1212 jaren later, toen Alexander de Grote aan de oevers van de Indus verscheen, kwam daar een eind aan. De Friezen stelden, na heftige onderhandelingen, hun vloot ter beschikking van Alexander en trokken met hem mee naar huis, naar Babylon en het Midden-Oosten. Dat de komeet er nu aankomt, leidt ik onder andere af uit de begeleidende reclame-uitingen en leaders van programma’s… Het kwam al eerder aan bod, maar het is actueler dan ooit! Kijk naar de leaders van het journaal en zie hoe onze planeet vanuit de ruimte bestookt wordt door ruimtepuin.

Kijk naar Longhorn

Eurocard-Mastercard

en het nieuwe biertje van Wieckse Witte.

De NOS voert een logo waarvan de O rood is en dat is niet toevallig!

NOS in oertaal wordt; NU.US.> en betekent; ‘permanent-huis’ en omgekeerd SU.UN.< wat neerkomt op ‘suiden/verweg-eenheid’, ofwel NOS betekent niets meer of minder dat het betrekking heeft op de 12e planeet, de grote komeet. Hij is het permanente huis, hij komt van ver en hij vormt een eenheid met ons zonnestelsel en de grote ruimteoceaan.

Het woordje NOS is het omgekeerde van SON (zoon) en heeft alles te maken met de Zon, the Sun, die Sonne… maar ook met de ‘zoon die de Vader werd’ (Jezus dus). NOS staat niet alleen voor ‘Nederlandse Omroep Stichting’, maar ook voor ‘Novo Ordo Seclorem’, de Nieuwe Wereldorde… De rode letter O staat voor de 12e komeetplaneet met zijn enorme rode atmosfeer. En na de voorbijgang van de grote komeetster zal er werkelijk een ‘nieuwe wereldorde’ ontstaan, net zoals dat gebeurde nadat het Egyptische Middenrijk was ingestort. Men bouwde aan een nieuwe wereld en stichtte het Nieuwe Egyptische Middenrijk!

Evert Jan Kommee(t)man

Overgenomen van:
http://2012.forum2go.nl/kommee-t-nieuws-t1470.html

Klik op pagina 2 voor deel 2 etc etc

Dit bericht is geplaatst in Borobudur / Enki / Annunaki / Sitchin, Evert Jan Poorterman (Sitchin/Anunaki/Nibiru). Bookmark de permalink.

11 reacties op DUO GEEL EN ROOD – OVER DE ZON EN DE BIJ-ZON (Nibiru) – 10 delig stuk

 1. ik heb voor 2012 een melding gemaakt over wezens die ik zag midden in de nacht en zowel hier in nederland als toen ik een jaar in turkye ging wonen .ik kon er verder niks mee want.niemand geloofd je en de mensen zeiden vaak dat het een duivel of een demon was ik schreef er ook een blogg over mijn leven en vertelde daarin dat zelfs mijn dromen steeds uitkomen en dat ik een bepaalde gave heb zonder dat ik het wist .ik werd aaltijd in mijn dromen gewaarschuwd voor dingen die gingen gebeuren .nu vorig jaar krijg ik 3 dromen achter elkaar verspreid over een paar maanden .droom 1 .er komt een heel raar geluid uit de hemel onwerkelijk om te beschrijven het word ineens donker op klaar lichte dag iedereen gaat naar buiten en ik zie een planet die tussen de zon en de aarde gaat staan hij is verschrikkelijk groot en het lijkt alsof je hem aan kan raken het ziet eruit als verbrande lava met deuken en uitstupsels .geen vogel vliegt meer door de lucht en stroom niks doet het meer .mensen raken volledig in paniek het is on beschrijvelijk eng dat duurt een paar dagen dan lijkt het alsof de planet opzij gaat want je ziet weer wat daglicht maar dan wanneer je de zon weer ziet verbrand die alles en ik schrik wakker in paniek want diet was geen droom . droom 2 we worden overladen met water mensen proberen te schuilen in een blauwe koepel maar die loopt ook vol ik word wakker. droom 3 ik zie pikzwarte wolken ik ga naar buiten en zie dat de wolken gevuld zijn met zwarte stenen .ik had nog nooit over planet x gehoord en had dat niet geloofd als ik de droom niet had gehad en zie dat andere mensen hetzelfde dromen .wat ik wel heb uitgezocht en dan valt ook alles op zijn plaats is ik geloof in god en ik bid voor antwoorden en om me angst te overwinnen en te vertrouwen op hem .gisteren kreeg ik weer een droom na een jaar en die waarschuwde me dat het werkelijk ging gebeuren .ik merk dat mensen blind zijn ze willen niks zien of horen terwijl ik ze wil voor bereiden net als noah deed en ook niemand hem geloofde .dank jullie voor het lezen

 2. berend wilem hietbrink schreef:

  Je ziet voor je geestesoog de contouren van het lichtvlak. Zo was het ook die zaterdagmorgen. Naast de grote witte ronde vlek die de Zon was, zag ik rechts een veel kleiner wit stipje… schreef evert jan poorterman… ach er is zoveel ons tot taal onbekend te doen aan de miljarden mijlen van licht uitstraling van af alle kanten door onze zon dat het gewoon onvoorstelbaar zoude zijn dat ons oog en aards leven eenzijdig in een stralenbundel niet nog veel en veel meer funktioneel zou zijn. ik bedoel dat; ook nog andere planeten aan de voor ons (nog) onzichtbare achter en zijkanten van onze zon ook nog eens een aantal planeten bestraalt. waar leven is.? dat verklaart;….
  1e) een enorme zonne energie verspilling als dat niet zo was.
  2e) dat deze planeten ronddraaiende met de zelfde snelheid als de onze; dat
  we elkander niet in kunnen halen, maar wel voor evenwicht zorgen in drie of vier eenheid waar van de duizenden graancirkels in figuratie ons telkens waarschuwen en ons de groeten doen ten teken van de ringen en dingen die in den ronte springen …
  3e) verklaart dat buiten aardse wezens met hun talrijke ufo`s veel dichterbij… want ik geloof niet in de enorme afstanden van gelaxi der sterren stelsels aan ruimte en tijd
  te moeten maken… en wel zeker voor ons die nog geen lichtjaartje aan snelheden ooit zal kunnen bereiken. het eindeloze heelal denkt na! dat we eindeloos het meeste eenvoudig niet kunnen en behoeven te weten. ja er zelfs geen noodzaak van te moeten weten. belangrijker is… wat er gebeurt in jou hoofd en in jou buurt.

 3. Margaret62 schreef:

  Een paar jaar geleden had ik een vreemde droom, dat iemand mij waarschuwde dat de aard as zal veranderen.

  Sints een jaar lees ik dat de aard as verschoven is.

  Later had ik weer een arparte droom.
  Ik was met mijn tweelingzus op een planneet, waar je respect had voor zingende planten
  als dank wierp je munstukken in het gat van de planneet.
  Wat ook heel vreemd was dat, als je naar boven keek twee grote manen of planeten
  zag, zo mooi om te zien.
  En was daar dag

  Paar maanden terug had ik weer een rare droom.
  Ik keek door een soort sleutel gat.
  In die droom zie ik een man lopen door een gang en hij had iets zeer belangrijks
  bij zich.
  Hij ging de hoek om en werd vermoord.
  Ik ging op onder zoek uit en via het zelfde gebouw via een soort tunnel kwam ik
  uit op de binnen kant van de maan.
  Het was daar warm en er scheen door de schachten hingen aan de wanden rode verlichting.
  Via allerlei tunnels en geheime schachten, keek ik uit van boven af op reptiel
  achtige grote slangen, zoals phyton achtige reptiel soort.
  Me bewust van het gevaar dat mijn leven in gevaar was, als zij mijn zien.
  Die phyton reptielen kroelen door elkaar heen en wachte op iets.
  Buiten op de maan ben ik hart gaan rennnen gegaan en maakte een gebaar met
  een voorwerp en verdween met mijn begeleider die mijn hielp.

  Een hoop mensen vinden planneet nibru onzin, ik niet.

 4. Marianne schreef:

  Beste mensen vaan het uur van de waarheid,

  Ik denk dat ik eergisteren Nibiru heb gezien. Ik woon in Zutphen en keek rond kwart voor zeven ’s avonds uit het raam. De zon staat dan al zo laag dat ze alleen nog het licht verspreid. Vanuit mijn bovenraam zag ik net boven de daken in het zuidwesten/ meer zuid dan west, een ster/planeet zo groot als de maan en erg vlammend (geel, oranje) richting de zon. De achterkant ten oosten van de ster/planeet was niet goed zichtbaar, net zoals de maan halfvol kan zijn. Ik dacht in eerste instantie dat ik naar de maan aan het kijken was. Dat de maan schijnbaar wel erg laag aan de hemel stond voor de tijd van het jaar. Om zeven uur verdween hij achter de huizenrij. Het was zo bewolkt verder dat ik niet veel meer van sterren of de maan gezien heb.
  Toen ik echter gisteravond naar buiten keek rond negen uur ging er een rilling door me heen. Ik zag namelijk de maan op de plek waar ik hem verwacht had, wat oostelijk en halfhoog aan de hemel.
  Toen wist ik dat ik de dag ervoor niet de maan gezien kon hebben. Ik denk dus dat het Nibiru geweest is. Al vrij groot aan de hemel en afgescheiden van de zon, maar wel meegaand in haar banen. Zo groot als een grote maan. We gaan denk ik nog wat
  meemaken…. Be safe

 5. Pingback: Olympic Zion »

 6. Hendrikus de Tuinplant schreef:

  Link in je artikel werkt niet. Hier is het hele dossier over de Illuminaten:
  http://www.deresearcher.nl/onderdeel/achtergronden/dossier-illuminaten/

 7. Christa schreef:

  Bedankt René! Mooi geplaatst allemaal!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *