Balkenendes Trojaanse paard van de internetcensuur

 Dit artikel werd eerder al op 02-03-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Balkenendes Trojaanse paard van de internetcensuur

Internet is het godsgeschenk aan burgers voor vrije informatiegaring, meningsvorming en meningsuiting. Geen medium is zo vrij en ongelimiteerd. Hier kunnen burgers – uiteraard met inachtneming van de omgangsvormen – werkelijk uitdrukking geven aan wat zij vinden en willen, een democratisch beginsel in optima forma. Maar het zij u niet gegund: uw regering wil dat afnemen. Met het gebruikelijke dédain naar de burger, doet kabinet Balkenende haar uiterste best definitief een einde te maken aan dit grondrecht en heeft daartoe haar nieuwe paard van Troje van stal gehaald.

Mediawijsheid’, het nieuwe paard van Troje tegen de vrijheid van expressie en informatiegaring
‘Mediawijsheid’ is de verhullende naam voor Balkenendes nieuwe paard van Troje. Wie wil er nu niet wijs worden op mediagebied, zou u zeggen? In werkelijkheid gaat het hier om het sluipenderwijs binnentreden van de normering van informatie en informatie-uitwisseling. Internetcensuur dus. Daarvoor gebruikt de overheid opnieuw het beproefde recept van angst en schijnveiligheid in de vorm van ‘bescherming’ door vadertje staat, uiteraard met uw burgerrechten als wisselgeld.

De overheid projecteert een levensgevaarlijk ‘internetmonster’ en misbruikt het vehikel van de ‘kindveiligheid’ om de hevige volksemoties rond kindermisbruik uit te buiten. Daarbij heiligt het doel – controle, machtsuitbreiding en verkleining van democratische grondrechten – de middelen en schroomt de overheid niet om cybercrime-cijfers aan te dikken. Het internetmedium is namelijk, in tegenstelling tot de televisie, tot dusver onvoldoende controleer- en beheersbaar en biedt de burger té veel mogelijkheid om gelijkgestemden te vinden en corrupte, ondemocratische overheidspolitiek in Nederland te ontmaskeren. Te veel macht en democratische expressie bij Jan-in-de-straat? Dát moet veranderen vindt de regerende elite.

Het kabinet voedt angst in ruil voor valse bescherming en inlevering van uitingsvrijheid
In 1996 publiceert De Raad van Cultuur een nota over media-educatie, de noodzaak van onderwijs aan de burger in nieuwe mediatoepassingen. Onder invloed van een veranderende politieke wind, publiceert de Raad in 2005 opnieuw een nota maar dit keer meer gericht op het omgaan met media-inhoud, getiteld ‘
Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’ waarin ze de nadruk legt op ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee de burger zich bewust, actief en kritisch kan uitdrukken in een gemedialiseerde wereld. De Raad schrijft expliciet afstand te willen nemen van wat zij noemt ‘het beschermingsidee’, dat – met name als het gaat om jeugd en media – gevoed door overheidsbelangen ‘steeds maar weer de kop op steekt.’

Maar dan is het zover: in het voorjaar van 2008 is het ‘beschermingsidee’ niet meer buiten de deur te houden en doet het definitief zijn intrede. ‘Veiligheid’ is nu het toverwoord. Nationaal schaamhaardeskundige, uitgeroepen tot ‘bemoeial van het jaar’: minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en zijn – ooit verlichte – collega R. Plasterk van Onderwijs presenteren hun kamerstuk ‘Mediawijsheid waarin zij ‘veilig en verantwoord’ mediagebruik propageren; het omgaan met de mediagevaren en het bevorderen van een ‘veilig’ mediaanbod door een klachtensysteem met het accent op kinderen en jongeren. Ouders en professionele opvoeders krijgen een ‘stevige rol’ bij het opsporen en doorgeven van ‘kindgevaarlijke’ of -beschadigende media-uitingen via speciale kliklijnen. Miljoenen wil het kabinet uittrekken voor mediawijsheid en een strenger mediabeleid.

Mediawijsheid: normering, internetfilters, klachtensystemen en gedragscodes
In het kamerstuk zegt Plasterk toe te bezien of een
systeem mogelijk is waarin ouders hun klachten over ‘immorele programma’s’ kwijt kunnen, getoetst aan vooraf gestelde normen naar het voorbeeld van de Amerikaanse Parents Television Council. Het PTC is bekend van acties tegen ‘immorele’ media-uitingen als Janet Jackson’s wereldschokkende blote borstenaffaire, beter bekend als ‘nipplegate’ en het veelvuldig gebruik van ‘fuck’ door zanger Bono. De regering wil tevens een gedragscode invoeren tegen verdere ‘mediaverloedering.’ Bovendien wil de regering de verantwoordelijkheid voor de inhoud meer bij de internetproviders leggen.

De teneur van de kabinetsstandpunten is overeenkomstig het beleid in de Europese Unie om de stem van de burger terug te dringen. Onder de dekmantel van ‘mediawijsheid’ (Media Literacy) bepleit de Europese Unie in haar Safer Internet Plus Programme een systeem van filters en kliklijnen waar burgers hun morele klachten over media-uitingen kwijt kunnen. In Groot-Brittannië verzamelt de Internet Watch Foundation de klachten van ouders voor voeding van het internet filter ‘Cleanfeed.’ Dictator-in-de-dop Berlusconi – zelf mediamagnaat maar tot zijn intense verdriet zonder invloed op het internet – heeft als voorzitter van de G8 conferentie op Sardinië in juli dit jaar, reeds aangekondigd dat hij de top zal gebruiken voor het ‘doordrukken’ van overeenstemming om het internet te reguleren’.

De terreur van de gereformeerde dorpsbenepenheid: seks en geweld in de media zijn slecht voor u!
Het CDA wil net als de CU een streng mediabeleid en doet er nog een schepje bovenop in de persoon van Joop Atsma, gesjeesde student en zoon van een melkveehouder uit kosmopolitisch Surhuisterveen: ‘Een slappe hap’, de plannen gaan ‘lang niet ver genoeg’ meent hij. ‘De overheid mag best normerend zijn’ vervolgt de
Caesar van de Censuur in het Nederlands Dagblad van 19 september 2007, bijgevallen door Arie Slob van de Chriezel Unie. ‘De tijd waarin enkel op zelfregulering door de omroepen werd ingezet waar het gaat om programma’s met geweld en seks is voorbij.’

Tja, en seks: daar houdt men niet van in gereformeerde milieus. Zoals bekend dóen gereformeerden niet aan seks: enkel aan voortplanting. Laat nu juist dat Bijbels ‘heengaan en vermenigvuldigen’ onder de gereformeerde medemens een verbluffende klapper zijn volgens de kaart van het Centraal Bureau voor Statistiek uit 2008 waaruit blijkt dat grote gezinnen het meest voorkomen in regio’s met een klassiek protestants-christelijke achterban, alle overbevolking ten spijt. En tot overmaat van ramp bij seksverslaving: gereformeerde televisies schijnen standaard geleverd te worden zonder uitknop.

Overigens wordt de seksafschuw van Atsma wel met de mond beleden maar niet gepraktiseerd door zijn vrome collega’s Hirsch Ballin (katholiek) en Donner die zich – volgens juridisch topman Wicher Wedzinga op Klokkenluideronline – tezamen met Nijpels-in-snoezig-jurkje en kindervriend Demmink graag plachten te verpozen in de Bredase Club Paradise, een louche SM-sexclub te Breda. Balkenende, voorbeeldig boegbeeld van christelijke normen en waarden, knijpt daartegen net als voorganger Lubbers, liever met warme refohandjes in het malsche vleesch van pronte, jonge vrouwenbillen waarvan de ondergeschikte eigenaressen tóch niets durven zeggen. Hoezo seksuele intimidatie?

De tijd van zelfregulering van de media waar het gaat om geweld en seks is voorbij vindt de regering. Dat kan de onnozele burger zelf al helemaal niet en inderdaad, net als van seks houdt het kabinet van geweld evenmin. Daarom ondersteunde het CDA ook Amerika’s imperialistische olieoorlog voor ‘vrede en democratie’ in Irak. Dit gebeurde zowel politiek als militair, zoals blijkt uit de uitzending van VPRO’s Argos. Dat de met radioactief uranium besmette bommen voor anderhalf miljoen burgerdoden zorgden, alsmede gedeformeerde baby’s en kankerpatiënten tot in lengte van dagen, ‘was de prijs waard’, om Madeleine Albright’s gevleugelde uitspraak te gebruiken. Met andere woorden: dan héb je ook wat!

Censuur in de vermomming van ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’
Atsma zit in de commissie van aanbeveling van de net opgerichte Nationale Academie voor Media en Maatschappij die speciale mediacoaches opleidt. Zij zijn ‘
hard nodig’ voor het onderwijzen in mediawijsheid van de onnozele burger, aldus Atsma, ‘want de maatschappelijke zorg over de effecten van de media op kinderen groeit’ of wordt anders wel aangewakkerd door personen als de cijfergoochelende Hirsch Ballin en Atsma zelf, fulminerend in de NRC- scholierenweekkrant tegen onschuldige bakvisblaadjes als de Yes, Hitkrant en Viva met hun, wat hij noemt ‘onsmakelijke en walgelijke porno.’ ENTARTETE SCHWEINEREI! Atsma’s Academie voor Media schrijft in haar folder zich met haar deskundigheidstrainingen ondermeer te richten op jeugdhulpverlening, justitie en politie, de schadelijke effecten van de media en natuurlijk, niet te versmaden: de ‘seksualisering van de maatschappij’.

Met de arrestatie van Gregorius Nekschot als proefballon voor juridische inperking van persvrijheid, is Hirsch Ballin nog immer kampioen misbruiker van volksgevoeligheden. Hirsch Ballin dwingt internetproviders in een houdgreep onder het mom van hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid: ISP’s krijgen lijsten met ‘foute’ sites van het Korps Landelijke Politie Diensten – op zijn beurt weer gevoed door de kliklijnen van de overheid – die zij vervolgens dienen te blokkeren. Het systeem lijkt op Cleanfeed, het internetfilter zoals Groot-Brittannië al in gebruik heeft genomen. Omdat overheidslichamen als de KLPD in Nederland gebruikelijk ‘onafhankelijk’ worden gecontroleerd door andere overheidslichamen – vergelijkbaar met Holleeder die persoonlijk het ‘onafhankelijk’ onderzoek uitvoert naar zijn eigen criminele daden – opent dit de deur naar het filteren van andere overheidsonwelvoeglijke uitingen, controle en censuur.

Wat zijn de volgende sites die brave politiek-correct denkende burgers, door overheidsdienaren geïnstrueerd in ‘mediawijsheid’, voor filtering aangeven? Sites met kritiek op een levensovertuiging? Sites met kritiek op bewindslieden, afgeschilderd als ‘maatschappij ontwrichtend?’ Met kritiek op de pro-Amerikaanse politiek, uitgelegd als ‘terreurverheerlijking’ of tegen het pro-zionistisch Israël beleid, neergezet als ‘antisemitisme?’

Hirsch Ballin weet het wel. Welkom in de politiestaat der Nederlanden…

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/balkenendes_trojaanse_paard_van_de_internetcensuur

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Één reactie op Balkenendes Trojaanse paard van de internetcensuur

 1. Bosgeus schreef:

  “De terreur van de gereformeerde dorpsbenepenheid”
  Gereformeerd? Ja, officieel heette JP Balkenende Gereformeerd. Mark Rutte Hervormd. De SGP en EO zijn agressieve papisten. Rooms, zichtbaar aan de strop–das, die het conformisme uitdragen van een internationale elite. Zelfs in Japan en China dragen de conformisten stropdassen.

  Okay, erger dan een dergelijke blindheid hier, is de blindheid van mensen die zich christenen noemen, maar antichristenen zijn. Christus heeft niets geleerd te censureren, maar werd zelf gecensureerd. Onder de vlag van Christus identificatie-plicht invoeren, 2005, om onschuldige burgers te plunderen en te beroven. Beroven misschien nog te begrijpen, maar waarom plunderen zonder direct winstoogmerk? Gemakkelijk, omdat het de Contrareformatie is. Grotendeels middels het onderwijs. Canisius College, zoek eens op Wikipedia wie die Canisius is! Titus Brandsma College, zoek eens op Wikipedia wie dat is, van dezelfde orde als de vorige: De Orde die de leiding heeft gekregen over over de Hellige Inquisitie in 1541, de Contra Ref0rmatie heeft ingeleid met het Concilie van Trente.

  De terreur van de gereformeerde dorpsbenepenheid
  Ja, die vreselijke Getreformeerden! Sluit je aan bij de Contrareformatie, zoals de Patriotten factie, de Anarchisten, de Socialisten.

  Simpel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *