Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid (I) Het koningshuis

Dit artikel werd eerder al op 14-03-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid (I)  Het koningshuis

Het kabinet Balkenende spreekt graag over normen en waarden. Deze partij is daarentegen het resultaat van vier-en-een-halve eeuw normen- en waardenloosheid van christelijk-calvinistische politiek. Vierhonderdvijftig jaar strijd tegen de democratie en menslievendheid. Hun heilige drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest blijkt in werkelijkheid de dekmantel te zijn voor de heilige drie-eenheid van Macht, Geld en Bezit: het eigenbelang van een zeer rijke top ten koste van de bevolking.

Geschiedschrijving als bewuste desinformatie
Geschiedschrijvers worden betaald door de heersende klasse. Het beeld dat zij presenteren is bewust verdraaid, verfraaid of verzonnen om de bevolking niet in opstand te laten komen tegen het onrecht dat machthebbers hen aandoen. Elementaire documenten worden vernietigd, het bestaan ervan ontkend en koninklijke archieven niet toegankelijk verklaard. Deze bewuste verdraaiing en verdoezeling van de werkelijkheid door de heersende elite toont politiek wetenschapper Michael Parenti in zijn boeken en voordrachten zonneklaar aan (bekijk hier Parenti’s ‘The Struggle for History’).

Boegbeeld van 450 jaar calvinistische macht zijn de Oranjes. Er bestaat een soort incestueuze relatie tussen de christelijke politiek en het koningshuis: zij houden elkaar in stand. Al honderden jaren schept de calvinistische macht een beeld dat niet klopt. Dit eerste artikel is bedoeld om de mythe rond de oranjes als voorvechters van het calvinisme, als door God aangestelde behoeders van de moraal, verzetshelden en beschermers van het volk te doorbreken. Vaak blijkt het volk diep gelovig maar de machthebbers niet. Hun daden weerspreken een eventueel geloof. Het geloof is daarom ook het ideale middel om volgzame mensen te laten doen wat machthebbers van hen willen. Napoleon zei ‘Religie is wat de armen ervan weerhoudt de rijken te vermoorden’. De overheid is ‘geen dienaresse Gods’ zoals het calvinisme beweert maar een dienaresse van zichzelf.

In deze artikelenreeks wil ik een ander beeld laten zien dan de 450 jaar officiële geschiedenis waarmee we zijn geïndoctrineerd. Het kan zijn dat uw oude vertrouwde wereldbeeld wordt aangetast. U mag de teksten dan ook met een glimlach doorlezen en niet serieus nemen. In dat geval zou ik u willen zeggen: onderzoek zélf en besluit ik deze inleiding met het calvinistisch motto ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.’

Willem van Oranje, vals symbool van protestantisme en pleger van genocide
Willem van Oranje was een katholieke Duitse edelman uit Dillenburg, hij was eerst beschermeling en later zetbaas van Phillips II van Spanje, gebruikte als omgangtaal Frans en sprak geen Nederlands.

In 1561 schrijft hij aan zijn baas Philips II dat hij ‘de trouwste zoon was der katholieke kerk en dat de koning er verzekerd van kon zijn dat hij (Oranje) in deze katholieke godsdienst zou leven en zou sterven.’ Willem streeft naar macht en geld. Hij ambieert het zelfstandig landvoogdschap van de Nederlanden – destijds behorend bij het Duitse rijk – en zoekt daarom toenadering tot de Duitse en Nederlandse patriciërs. De laatsten betalen hem als generaal om de Nederlanden te ontdoen van het Spaanse juk met als doel de handelsroutes voor hen te monopoliseren onder het voorwendsel van godsdienstvrijheid: in 1558 als de opstanden beginnen is namelijk nog geen tien procent van de bevolking in de Nederlanden calvinistisch. Door het vrijkomen van de handelsroutes richten de rijken later in 1602 de VOC op. Op 5 april biedt Marnix van St Aldegonde en met hem 300 edelen de onderdrukker een smeekbede aan om godsdienstvrijheid te bepleiten. De hoge schatrijke adel – waaronder Willem de Zwijger – distantieert zich hiervan.

Willem wil zijn bezit vermeerderen en consolideren en wordt een van de rijkste mannen in De Nederlanden. In 1561 trouwt hij met Anna van Saksen die van haar adellijke vader een aanzienlijke bruidschat meekrijgt en over vele inkomsten beschikt. Als ze geheel tegen de calvinistische traditie in, overspel pleegt – Willem had zelf verschillende liefdes maar dat geldt niet volgens de hypocriete moraal – laat Willem zich in 1571 in het geheim van haar scheiden. Daarvoor is hij vanaf 1551 al getrouwd geweest met de schatrijke gravin van Buren van wie hij Nederlands bezit erft dat hij wil veiligstellen, tezamen met de uitgestrekte Nederlandse landgoederen van wijlen zijn oom René van Châlon in 1544. Sinds de landerfenis in 1544 noemt Willem zich Prins van Oranje. Naast vier opeenvolgende, financieel interessante huwelijken, heeft hij vele maîtresses – ook niet geheel volgens de calvinistische leer – waarvan een hem Justinus van Nassau schenkt (bron: Anton Constandse, ‘Oranje zonder mythe’).

Tijdens de 80-jarige oorlog offert hij op rücksichtslose wijze de overwegend arme bevolking op voor politieke belangen, aldus Dr. Leo Adriaenssen: Onder zijn leiding wordt er genocide gepleegd op 70% van de plattelandsbevolking rond Den Bosch, de bevolking uitgehongerd, dorpen, landerijen en oogsten verwoest (Leo Adriaenssen, proefschrift ‘Staatsvormend geweld’, gebaseerd op laatmiddeleeuwse handschriften). De 80-jarige oorlog is gericht op macht, bezit en geld. De oorlog is niet glorieus maar misdadig tegenover de gewone, overwegend arme bevolking – vergelijk de schilderijen van Pieter Brueghel en de latere Adriaan van Ostade : ‘De Staten waren verantwoordelijk voor gigantische en langdurige acties van verwoesting en ontvolking, voor disproportioneel lijden onder een niet-betrokken burgerbevolking’ (Ref. Dagblad 21-11-2007).

Willems nazaten zijn allesbehalve democratisch en niet minder machtsbelust. In 1619 pleegt de zoon van Willem, Maurits van Oranje een politieke moord op de bejaarde Oldebarneveldt die op 71-jarige leeftijd wordt onthoofd. Willem III laat de gebroeders de Witt in 1672 om politieke redenen lynchen. Willem III sterft kinderloos in 1702. Hiermee is het Huis van Oranje uitgestorven.

Fam. B. van Oranje: ‘een gewone Haagse familie met belastingfaciliteiten?’
Na de dood van Willem III (nr. 1) in 1702 gaat de titel Van Oranje wettelijk over op zijn volle neef de Keurvorst van Brandenburg, Frederik I van Pruisen, voorvader van Kaiser Wilhelm. De staat ‘kaapt’ echter de titel van Oranje en geeft hem aan een Friese tak Van Nassau die niet rechtstreeks van Willem van Oranje afstamt en de titel genealogisch gezien, niet kan voeren. Terwijl na de Franse revolutie in 1789 overal in Europa koningshuizen worden afgeschaft, begint men in Nederland weer van voren af aan. De protestantse Haagse elite brengt Willem I uit Londen over.

Het gerucht gaat dat Willem III (nr. 2) uit de Friese tak onvruchtbaar is door geslachtsziekten opgelopen tijdens bordeelbezoeken en dat zijn enige dochter Wilhemina niet door hem is verwekt maar een bastaard is. Beatrix zou formeel deels moeten afstammen van het Russische tsarengeslacht, de Romanovs, omdat haar over-over-over grootmoeder, de moeder van Willem III, Anna Pavlona, een Romanov was. Voor de herbegraving van de vermoorde Tsaar Nicolaas en zijn familie in 1998 vraagt men prinses Juliana destijds en de eveneens aan de Tsaar verwante Elisabeth II van Engeland DNA-monsters om zeker te zijn dat het om de Romanov-overblijfselen gaat. Elisabeth stemt toe maar Juliana weigert. Volgens K.B. de Wolf omdat zij geen Romanov DNA heeft (K.B. Wolf, Het Vrije Volk, 10-06-06). Medewerking had elke twijfel direct weggenomen.

De eigenzinnige Oranjehistoricus J.G. Kikkert verwoordt het zo: ‘Er is na de val van het communisme DNA-onderzoek gedaan naar de stoffelijke overschotten van de tsarenfamilie van Nicolaas II. Alle verwanten binnen de koningshuizen hebben er aan meegewerkt maar op influisteren van Juliana niet de Oranjes. Het zou kunnen dat de Oranjes vrezen dat DNA-onderzoek zou aantonen dat er door hun aderen geen Russische Romanov-bloed stroomt. En als er geen Russisch bloed is dan is Willem III niet de vader van Wilhelmina en de huidige Oranjes. Dan worden de Oranjes opeens een gewone Haagse familie met belastingfaciliteiten.’

De Roy van Zuydewijn: Prins Berhard is ‘de grootste landverrader ooit’
Ter veiligstelling van de troon wordt voor Wilhelmina’s enige dochter Juliana in 1937 een huwelijk gearrangeerd met de onvermogende Duitser Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Bernhard was voor de calvinistische politieke elite het symbool van het verzet in de tweede wereldoorlog. Tegenwoordig presenteren de mainstream media, spreekbuizen van het establishment, hem liefkozend als ‘kwajongen’ en avonturier.

Voor hun huwelijk werkt Bernhard voor de spionagedienst van het nazi-chemiebedrijf IG-Farben, verantwoordelijk voor de productie van het concentratiekampgas Zyclon-B. Hij is lid van de Sturmabteilung van Hitlers partij de NSDAP en van een onderdeel van Hitlers paramilitaire terreurpolitie, de Reiter-SS. Het huwelijk is opzienbarend. De calvinistische premier Colijn – vaak vergeleken met Balkenende – staat toe dat de genodigden het Horst Wessellied, Hitler’s partijhymne en hét symbool van nazisme, zingen in de Grote Kerk te Den Haag in aanwezigheid van nazi-officieren, nazi-vrienden en de nazi-ambassadeur van Duitsland. Tijdens het officiële galaconcert brengen de aanwezigen de Hitlergroet (klik hier voor foto’s Hitlergroet galaconcert, Mokum TV 2002 & vgl. ook Ton Biesemaat ‘Bernhardgate’).

In tegenstelling tot andere bedreigde koningshuizen, waaronder het Belgische, vlucht de koninklijke familie met de calvinistische regering van de gereformeerde minister president Gerbrandy voor het uitbreken van de oorlog naar Londen, nadat eerst de bezittingen zijn veiliggesteld. De Londense geheime dienst laat Bernhard in de gaten houden. Pas in het laatste deel van de oorlog wordt de regering betrokken als al vaststaat dat de geallieerden zullen winnen.

Op 24 april 1942 heeft Bernhard zijn diensten als stadhouder van Holland aan Hitler aangeboden in de zogenaamde ‘stadhoudersbrief’ aldus Gerald Aalders en Ton Biesemaat. De Roy van Zuydewijn, ooit getrouwd met prinses Margarita maar thans persona non grata, noemt hem ‘de grootste landverrader ooit’.

In de King Kong affaire zou vanuit het kantoor van de prins verraad zijn gepleegd. Door dit verraad komen bij de slag bij Arnhem achtduizend geallieerde jongens om en vallen er vijfduizend gewonden (Reformatorisch Dagblad13-09-04, zie ook Zembla 27 januari 2005: Leugens van Bernhard)

Na de oorlog heeft de prins in oorlogsbuit gehandeld en in 1946 zou hij hebben bemiddeld voor oorlogsmisdadigers als Pieter Menten, aldus Philip Dröge’s boek ‘Beroep: meesterspion.’ Het BBC News van 8 mei 2007 meldt hoe Bernhard als lid van de raad van commissarissen van de KLM hoge Nazi’s helpt vluchten naar het nazi-vriendelijke Argentinië. Meer dan 150 Nazi-families worden geholpen met hun vlucht vanuit Zwitserland, onderwie de architect van de holocaust, Adolf Eichmann. De passagierlijsten zijn inmiddels vernietigd. Peter Stuivenberg beschrijft in zijn boek ‘The Boogeyman’ hoe de prins betrokken is bij de geheime missie van ‘The Black Night’, waarbij een onderzeeboot een groot aantal Duitse industriëlen aan de wal zet van Cape Cod waar Juliana en Bernhard juist op dat moment vakantie vieren. De website van Sub Sea Recovery met beschrijvingen van oorlogswrakken is na de onthullingen aangepast.

In 1954 richt Bernhard – als bestuurslid betrokken bij allerlei corporaties – de Bilderberg Conferentie op: een ondemocratische praatclub voor de machtigste beslissers der aarde waartoe journalisten geen toegang krijgen. Hij is ook betrokken bij de oprichting van de European Movement en de Council of Europe die opgaan in de corporatistische en anti-democratische Europese Unie (lees: Het volksverraad van Balkenende). Beatrix – ondermeer grootaandeelhouder van Shell – vertegenwoordigt tijdens de Bilderbergconferenties zowel haar privé- als de landsbelangen: aan u de vraag welk belang voorgaat.

In een gesprek met journalist Martin van Amerongen geeft Bernhard toe smeergeld van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed te hebben ontvangen. Bernhard heeft daarnaast affaires met diverse jonge vrouwen die kinderen van hem krijgen: niet direct een voorbeeld van protestantse gezinswaarden.

De eerder beschreven ‘Argentinië connectie’ van het koninklijk huis blijkt al veel langer te bestaan. Bernhard is namelijk familie van de Argentijnse Zorreguieta’s (Volkskrant 19 januari 2001).

Koningshuis is verbonden met representanten van een genocidaal fascistisch-regime
Onze toekomstige koning is getrouwd met de dochter van Jorge Zorreguieta, minister van landbouw tijdens het Videla schrikbewind (Google filmpjes van Jorge’s betrokkenheid zijn verwijderd). Meer dan dertigduizend mensen ‘verdwijnen’ tijdens de terreur in concentratiekampen, martelkelders, of worden uit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien in zee gegooid. Naomi Klein beschrijft in haar boek ‘The Shock Doctrine’ hoe Videla het corporatisme wil invoeren ondersteund door ‘vrije markt architect’ Milton Friedman en zijn navolgers. Talloze kleine boeren worden voor de hierbij horende ‘landhervormingen’ onteigend en vermoord. Zorreguieta heeft geen commentaar wanneer hij wordt aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Beatrix was ‘clearly irritated that she should have been asked about the issue’ aldus de Telegraph van 19 Juni 2001 (buitenlandse kranten schrijven vaker onomwonden over het Koninklijk Huis en de Nederlandse politiek). Willem Alexander ontkent onthullingen over Jorge Zorreguieta’s betrokkenheid en verwijst naar een brief in de conservatieve Argentijnse krant La Nación. Deze brief blijkt van de dan inmiddels hoog bejaarde Videla te zijn (De Standaard,10 maart 2001).

De Koningin neemt schoonvader Zorreguieta mee op staatsbezoek naar Argentinië in het officiële regeringsvliegtuig. Op dat moment worden de misdadigers in het Videla-bewind berecht. Er ontstaat en rel. De Argentijnse president wenst niet deel te nemen aan het officiële programma, waaronder een tentoonstelling over Anne Frank. Tijdens het staatsbanket kaart Beatrix de Argentijnse dictatuur aan. Zij brengt echter geen bezoek aan de verzetsorganisaties uit de Videla-tijd zoals het Huis van de ‘Dwaze’ Moeders van vermoorde kinderen aan het Plaza de Mayo of de als museum ingerichte voormalige foltercentra, noch werp ze een blik op de moeders die bij het presidentieel paleis demonstreren (NRC 31 maart 2006 & staatsbezoekargentinie.nl).

Via Willem III (nr 1.), Willem van Oranje en de Zorreguieta-connectie is het niet onwaarschijnlijk dat Beatrix naast de Nederlandse ook de Britse, de Duitse en mogelijk zelfs de Argentijnse nationaliteit heeft, waaruit de indruk ontstaat dat zij zich – net als de internationaal georiënteerde Maxima die in New York voor de Deutsche Bank werkte en de katholieke, aan het Spaanse hof opgroeiende Willem van Oranje die de volkstaal niet sprak – niet specifiek verbonden voelt met de volksbelangen en de Nederlandse nationaliteit die de calvinistische regering zo belangrijk vindt, maar zich als Bilderberger meer ziet als behorend tot de internationale, globalistische elite. Gelijk zoveel andere zaken als de kosten van het koningshuis, waaronder vliegreizen en onderhoudskosten van de Groene Draeck op het Defensiebudget, houdt de christelijke regering dit geheim voor het volk (Nu 5 maart 2009). Waarom zwijgen als er inderdaad maar sprake is van één nationaliteit?

Tot zover het overzicht. In het Koninkrijk der Nederlanden is het bon ton om zwervers te criminaliseren en herhaaldelijk te vervolgen voor wildplassen, terwijl de overheid bij de aanzienlijk ernstiger strafbare feiten van het koningshuis nooit tot vervolging overgaat.

Inmiddels hebben Beatrix en Alexander respectievelijk 7300 en 8100 vierkante meter Argentijns land gekocht waar een bos met 400-jaar oude bomen moet wijken voor twee koninklijke villa’s (Spits 13 maart 2009).

Een nieuwe wijkplaats voor crisis, oorlog en opstandig volk?

(Alle hyperlinks, incl. wikip. geraadpleegd op 13-03-2009, latere wijzigingen of onklaarmaking van overheidswege voorbehouden)

Klik hier voor deel 2

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/vier_en_een_halve_eeuw_calvinistische_normen_en_waardenloosheid._deel_i_het

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *