MIND-CONTROL in Nederland?! Deel 2

Klik hier voor deel 1

MIND-CONTROL in Nederland?! Deel 2

In alledrie de films wordt gesuggereerd dat het een corrupt gedeelte van de geheime diensten betrof dat voor zichzelf was begonnen of iets in die trant. In werkelijkheid is dit niet zo. De mind-control wordt willens en wetens bedreven door een afdeling van de geheime diensten, onder toeziend oog of met actieve medewerking van de superieuren van deze diensten. Deze superieuren maken de top uit van de geheime diensten en zijn nauw verbonden en zelfs voor een deel dezelfde “mensen” die de top uitmaken van de andere sekten(vrijmetselaars e.d). Deze sekteleiders hebben nauwe banden met de top van het bankwezen, grote industriëlen, koningshuizen en uiteraard met de regering van de westerse en waarschijnlijk ook oosterse landen. Deze films verbleken in vergelijking tot de realiteit. Volgens de therapeut is het zelfs waarschijnlijk dat ze deze verweekte versie van de echte praktijk aan ons tonen, zodat ze de beschuldiging dat mind-control door de geheime diensten wordt bedreven, gemakkelijker af kunnen doen als een fantasie, geïnspireerd door deze films, zoals de bourne reeks.  Het gaat er om wat de massa denkt.
                   
Ik weet echt wel hoe de vork in de steel zit, de daders/programmeurs en diens medewerkers uiteraard ook. Het gaat erom hoe zij de massa rustig kunnen houden als een kudde makke lammetjes. Realiseer je een ding, deze individuen schrikken nergens voor terug, net zoals een mind-control assassin is getraind om een normaal huishoudelijk voorwerp als een moordwapen te gebruiken, zo zijn de sekteleiders zeer bedreven in het manipuleren van de kudde schapen. Alles mag, allerlei soorten list en bedrog worden toegepast om ervoor te zorgen, dat de mensen zo mak blijven als schaapjes. Hoe dit gaat en dat dit heel ver gaat kun je lezen in het hoofdstuk ontkrachtigingsapparaat. De mind controlled assassin bestaat al duizenden jaren, de laatste 60 jaar is hun aantal echter explosief gestegen. Iets om je zorgen over te maken, temeer de mind-control assasin niet de enigste soort van toegepaste mind-control is.
           
Bij vrouwen wordt er ook veel getraind met sexuele gevoelens.
Allereerst wordt er een wederom bewust een MPS gecreeerd, waarbij deze subpersoonlijkheid wordt bestempeld als bijv. madonna of mata hari(zij was een dubbelagente die werkte met verleiding). M.a.w. nadat de programmering van de nieuw gevormde subpersoonlijkheid madonna ten einde is, vinden de trainingen van madonna plaats. Dit is vergelijkbaar met de training van Karl May op de schietbaan. Nogmaals onder hypnose begin je al op je maximale niveau en dit wordt vervolgens, door deze trainingen nog eens snel verbeterd. Tijdens deze professionele trainingenleren zij op subtiele manier aan te raken, verleiden en uiterlijk. Vervolgens kunnen zij ingezet worden voor verschillende doeleinden, zoals chantage of moord. Zij verleid dan eerst de man die het doelwit is van haar opdrachtgevers en eenmaal in bed vermoord zij hem. De geheime diensten halen dergelijke trucs alleen uit als een gewone moord op het slachtoffer tot complicaties leidt, bovendien moeten zij aanwijzingen hebben dat hun slachtoffer te verleiden is. Stel: de sekte heeft belang bij het uitschakelen van een leider of oppositieleider in een ander niet westers land, dan is zo`n moord natuurlijk perfect, niets wijst erop de geheime dienst van een westers land erachter zit. Chantage na de seks is een andere optie, als je nu niet dit of dat voor ons doet, dan geven wij de opnamen vrij, die wij hebben gemaakt.
         
Binnen de sekten wordt er ook veel gebruik gemaakt van deze vrouwen, zowel voor hun eigen pleziertjes als voor het verleiden van nieuwkomers, zodat deze alvast een goede reden hebben om bij de club te blijven. Deze vrouwen zijn erg goed in het verwennen van zowel mannen als vrouwen. Niet alleen vanwege hun opleiding, maar ook doordat ze het met liefde doen. Dit lijkt onmogelijk, maar ook liefde is programmeerbaar. Er wordt binnen de sekte veel gemanipuleerd met liefde. Bij “true love” zag je al dat het begrip liefde werd gebruikt, voor overgave aan de programmeur. Door verdere trainingen en programmeringen kan de subpersoonlijkheid, true love, uiteindelijk ingezet worden om iedere man met deze overgave(het melken) te verwennen. Een andere manipulatie met liefde is dat er bij het slachtoffer een subpersoonlijkheid wordt gecreeerd, bijv, die de posthypnotische programmering heeft gekregen dat zij ontzettend veel houdt van de persoon die zij seksueel moet verwennen.
           
Nogmaals, het klinkt bizar dat liefde programmeerbaar is, maar het is slechts een veridealiseerde gedachte, een idee-fixe, een romantische illusie om te denken dat liefde niet programmeerbaar is. Iedereen heeft wel iemand waar hij of zij van houdt of van gehouden heeft, desnoods een huisdier. De liefde die jij voor die ander hebt is een gevoel dat deels in interactie met die ander en deels uit jezelf voortkomt. Het deel dat uit jezelf voortkomt is programmeerbaar. D.w.z, de sekte is in staat om de liefde dat hun slachtoffer bijv. heeft voor haar moeder of overleden opa te isoleren en te programmeren voor seksuele doeleinden.
         
Nogmaals het maakt de sekteleiders niet uit hoe ziek het is, alles mag zolang het werkt, werkt het. Het werkt dus als volgt, de liefde die het slachtoffer als bv. 8-jarige had voor haar moeder of opa(er vanuit gegaan dat de liefde voor de moeder op opa niet seksueel was), wordt nu dmv programmering, geprojecteerd op de te verwennen persoon(gerard).
In volkstaal; “gerard is jouw man, van wie je zielsveel houdt, net zoveel als je van je moeder hield toen je 8-jaar was en je gaat hem met deze liefde seksueel optimaal verwennen”. Dit maakt deze geprogrammeerde vrouwen voor mannen interessanter dan de beste hoer uit de duurste seksclub. Ze kunnen net als de beste hoer allerlei seksuele kunstjes uithalen en houden ook nog intens van hem.
         
       
Over Kathleen zelf
Kathleen geeft een opsomming van al haar capaciteiten, waarvoor zij door de sekten en dus ook de geheime dienst werd ingezet, zie wederom bijlage. Zij had geen paranormale gaven al hebben ze haar intensief geprobeerd haar hiertoe trainen, blijkbaar had ze geen aanleg hiertoe. Er zijn mensen bij wie ze dit wel lukt, de mogelijkheden die ze dan hebben zijn helemaal ongelofelijk, daarom zal ik ze ook niet vermelden. Ik beschrijf dit wel uitvoerig in het boek.
         
Zij heeft een aantal zich herhalende dromen die tientallen jaren lang aanhouden.
In een ervan is zij een kind en bevredigt zij zich tegen een boomwortel of het been van een paard. Zij beleeft hierdoor krachtige orgasmen. Haar interpretatie van de droom is dat de boomwortel of het paardenbeen, haar vaders penis voorstelt en dat zij op een abnormale manier verslaafd was aan orgasmen. De niet te uiten agressie jegens haar vader wordt zodoende als energie gekanaliseerd door het seksuele mechanisme. Dit verklaart de verslaving aan orgasmen. Volgens mij komt deze verslaving ook door de sterke emotionele en seksuele binding met haar vader. Overgave aan hem speelde in hun relatie een cruciale rol, enigszins vergelijkbaar met het eerder beschreven “melken”. Ik vind het heel dapper van Kathleen dat zij zo openhartig over haar sexuele beleving en trauma`s praat. Temeer, omdat het extra moeilijk te verwerken is, indien er sprake is geweest van genot en orgasmen, tijdens het misbruik. Dat zij dit ook nog openbaar durft te publiceren vind ik nogmaals heel moedig.

In een andere droom maakt zij een gat door het plafond in haar kamer en zweeft erdoor omhoog. Zij komt dan weer in een volgende kamer en doet weer hetzelfde. Wanneer zij wakker wordt, voelt zij zich telkens hopeloos gevangen. Haar interpretatie is dat hoe vaak zij zich ook afsplitst, zij hierdoor nooit ontsnappen kan. Ik vind dit een hele treffende vergelijking. Dus hoe veel subpersoonlijkheden zij ook creeert om voor haar de ellende te doorstaan, uiteindelijk kan dit nooit tot een ontsnapping lijden.

Tijdens haar heel worden ontmoet zij mensen met soortgelijke ervaringen, een aantal van hen kent haar ook nog vanuit hun gezamenlijke duistere verleden. Dit geeft haar extra bevestiging en kracht om heel te worden. Pagina 318 uit het boek “Unshackled”. Je kunt je wel voorstellen dat het nog al moeilijk is om te geloven dat het echt waar is wat je allemaal hebt meegemaakt, als je met zulke bizarre en gefragmenteerde herinneringen zit. Indien je al kunt spreken van herinneringen, zij was zich immers niet bewust van wat zij deed, haar subpersonen wel, maar in hoeverre was zij dat? Daarom is het voor haar goed om deze bevestiging te krijgen.
       
De therapeut die mijn bron is, heeft wel een gedegen kennis van de subpersoonlijkheden van zijn clienten verkregen, omdat de clienten tijdens de therapie wederom zelf deze voorgeprogrammeerde subpersoonlijkheden werden. Zij herbeleefden letterlijk de trauma`s en programmeringen van destijds, keer op keer. Totdat hun bewustzijn van de programmeringen sterker was geworden dan hun verdringingsmechanisme.
         
Ze moesten elk trauma en elke programmering apart keer op keer herbeleven. De therapeut heeft bij een cliënte alleen al zeker 50 verschillende trauma`s(waarbij de wil opnieuw werd gebroken) en de daarbij behorende programmeringen waargenomen. Dit moest gemiddeld per trauma en programmering 7 keer worden herbeleefd. Hij heeft dus ongeveer 350 herbelevingen waargenomen bij een cliënte en nog vele andere bij de andere clienten, die zijn geprogrammeerd.
           
       
De sekte en kapitalisme
Uit de verhalen en belevenissen van de therapeut, diens clienten, boeken, en gesprekken met mensen die zich in deze materie hebben verdiept, kan ik met mijn logisch verstand niet anders dan concluderen dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen de geheime diensten en de geheime organisaties (zoals de vrijmetselarij, rozenkruizigers, tempeliers, old fellow`s, rotary club, johanniter orde(beatrix is nu voorzitter,voorheen bernard), lion`s club en vele kleinere sekten. Het is eigenlijk heel simpel, alles wat de macht van de machthebbers kan handhaven en de massa kan controleren is belangrijk voor deze organisaties. In de praktijk in Nederland, zijn het deze sekteleiders die de martelingen, hypnose, conditioneringen en trainingen met hun slachtoffers doen.
               
De geheime dienst (tegenwoordig AIVD) geven nog meer training en de uiteindelijke opdrachten, zoals bv het vermoorden van Pim Fortuyn en Theo van Gogh. De meer bekende gevallen zijn John Lennon en J.F.K. door de C.I.A. “Mind Control, World Control”, door Jim Keith. In dit boek kun je lezen wat er aan feiten zijn verzameld die het aannemelijk maken dat de moordenaars van hen, te weten: David Chapman, Lee Harvy Oswald, Sirhan Sirhan mind-controlled zijn. Niet iedereen die bij de geheime dienst werkt weet wat er werkelijk gaande is. Dit betreft slechts een klein deel, maar wel de top en diens directe medewerkers. Deze top overlapt ook de top van de andere geheime organisaties en de top van de kapitalisten. Zij (de top van de sektes, regeringen en koningshuizen)  hebben de macht, de status, het geld, etc. en dit willen ze graag zo houden. Verplaats je in hun positie, ze hebben het al, hoe kunnen ze dit zo houden, dat is de vraag.
           
Massahypnose is het antwoord.
Het klinkt wat hard dus schrik niet, maar we verkeren onder hypnose, massahypnose. We zijn allemaal gemind-controlled, gelukkig niet zo erg als de slachtoffers die ik hiervoor heb beschreven, maar desondanks zijn we als samenleving behoorlijk ver heen. Ik zal eerst uitleggen wat een massa-hypnose is en vervolgens beschrijf ik enige vormen hiervan die mij zijn opgevallen in mijzelf en de wereld om mij heen, alsmede de massa-hypnoses die vaker zijn beschreven in undergroundlectuur soortgelijk aan dit stuk.Zie wederom die boeken van Jim keith, vermeld in de literatuurlijst.
           
Massahypnose, onzin zul je waarschijnlijk denken, een ander misschien, maar ik niet.
Die gedachte komt voort uit je afweermechanisme. Het is een nare gedachte om jezelf te belasten met het idee dat je onder invloed bent van een aantal massa-hypnosen. (Toevoeging: en een aantal hypnoses die je voor jezelf hebt gecreeerd, de oosterse filosofie gaat hier uitvoerig op in, jouw eigen karma noemen zij het.)
           
Mijn vorige uitspraak dat jij onder hypnose verkeert, roept waarschijnlijk een soortgelijke reactie op als ik schrijf dat je gek bent en dat praktisch iedereen dit is. Ik bedoel niet prettig gestoord, maar echt gek/gestoord. Veel mensen die psychologie gaan studeren weten vaak zelf ergens wel, dat ze zelf ook niet helemaal sporen. Zij komen door hun studie een klein beetje meer te weten over zichzelf en gaan vervolgens lekker aan de andere kant van de tafel zitten. Daar waar het lekker veilig is, op de stoel van de therapeut. Op zich een goede zaak, want van daaruit zijn zij soms in staat om iemand anders te helpen, maar de keerzijde ervan is dat ze hun psychologische kennis niet of nauwelijks op zichzelf toepassen. Wat ik duidelijk wil maken is dat er in ons afweermechanisme, een afweermechanisme is, dat ons er, net als bij die psycholoog, automatisch toe aanstuurt om plaats te nemen aan de veilige kant van de tafel. Namelijk bij de zogenaamd gezonden van geest, die dus niet gek zijn en ook niet onder invloed van welk een soort van hypnose dan ook.  Nu je om de een of andere gekke reden in het bezit bent gekomen van deze materie, kun je net zo goed voor de lol even het spel meespelen. Dus sluit je ogen, ik knip en klik met mijn vingers en…             
Voel het benauwde angstige gevoel op je borst. Je bent onder hypnose, wil je dit wel. Je kunt het domweg ontkennen en dit in de prullenbak gooien, dat moet je zelf weten. Je kunt ook rustig verder lezen en kijken of ik even verderop inderdaad aan weet te tonen dat wij onder diverse massa-hypnosen verkeren. Dan zul je mogelijk erkennen dat jij hier zelf ook aan ten prooi bent gevallen en kun je, je afvragen of je dit nog langer wilt, wil je een schaapje blijven! 
           
           
Wat is hypnose eigenlijk precies?
Hypnose is een woord dat is afgeleid van het Griekse hypnos dat slaap betekent.
Zoals je kunt zien in een hypnoseshow, verkeren de gehypnotiseerden inderdaad in een toestand als van een slaapwandelaar, een tranceachtige toestand. Bij de shows van Rasti Rostelli kun je dit goed zien. Nadat hij een tiental mensen heeft gehypnotiseerd spreekt de hij hen toe. Vervolgens brengt hij ze door een bepaald signaal bij. De gehypnotiseerde is nu schijnbaar ontwaakt en voort de opdracht/de posthypnotische suggestie uit die de hypnotiseur hem of haar heeft ingefluisterd. Dit kan van alles zijn. Rasti heeft een zieke geest en geeft soms hele nare posthypnotische suggesties. Ik heb eens gezien hoe hij tegen een man zei. Als ik in je gezicht blaas gaat je mond open en hoe meer je, je mond probeert te sluiten, hoe verder hij open gaat staan. Ik zag vervolgens dat de man inderdaad zijn mond open deed en hoe zijn gezicht vertrok van de pijn omdat hij zijn mond steeds verder opende. Rasti hoort het publiek eerst lachen en vervolgens langzaam verstillen, omdat ze medelijden kregen met deze man.Vervolgens klikte rasti snel met zijn vingers, zodat de man weer in de oorspronkelijke hypnotische trance toestand terugviel. Ik heb een videoband hiervan. Uit dit voorbeeld kun je opmaken dat er blijkbaar mensen zijn die anderen in een roesachtige/hypnotische toestand kunnen brengen op de een of andere manier en vervolgens vreemde suggesties kunnen geven die de gehypnotiseerden zonder meer aannemen. Zonder dat er kritisch bewustzijn aanwezig is, zie ook pagina 17 waarin de kritische functies werden uitgeschakeld bij de jonge vrouw. 
       
In een normale droom wanneer we slapen is dit ook zo. We hebben weinig kritische functies aanstaan waarmee we doortastend de realiteit in onze droom onderzoeken. In zoverre vertoont de slaaptoestand opmerkelijke overeenkomsten met die van de gehypnotiseerden. We weten allemaal dat er soms volslagen onmogelijke dingen plaatsvinden in onze dromen, omgevingen die plotsklaps veranderen, een wolf zo groot als een flatgebouw. Kortom er vinden miljoenen dingen plaats in onze dromen die in de waaktoestand niet zouden kunnen.
         
Indien we in wakkere toestand eindelijk een keer die roze olifant voorbij zien vliegen, zullen we waarschijnlijk in onze ogen wrijven om te zien of we echt wakker zijn. Je ziet ook dat de man de nare suggestie van Rasti voor zoete koek slikt, net als in een nachtmerrie, waarin wij ook worden overvallen door nare gebeurtenissen en gevoelens. Dat hypnose is afgeleid van het griekse woord hypnos voor slaap is dus zo gek nog niet. Wanneer we dromen, zijn we allemaal onder een vorm van zelfhypnose,. Uit bovenstaand voorbeeld kun je ook opmaken dat de jongeman voortdurend onder hypnose is, zowel voor, tijdens als na de opdracht. Tijdens de opdracht is hij schijnbaar ontwaakt, je ziet hem dan zijn eigen mond opendoen en verreken van de pijn. Voor en na de opdracht lijkt hij te slapen, hoewel hij op het podium staat. Dit wordt door Rasti ook telkens herhaalt; “slaap dieper en dieper” zegt hij, tegen zijn slachtoffers wanneer zij tussen de opdrachten door, in een zombieachtige trancetoestand op het podium staan. je kunt hieruit afleiden dat hij zijn slachtoffers telkens weer onder de neus moet wrijven dat ze onder hypnose zijn. Dit is bij mind-control ook het geval, de slachtoffers hiervan moeten regelmatig (ongeveer 1 keer per jaar), opnieuw worden geprogrammeerd, voor onderhoud, zeg maar.
             
De macht die de daders over hen hebben moet opnieuw worden bevestigd, anders vervalt die langzaam. Net als bij gewone machtsrelaties, waarbij de sterkste af en toe zijn superioriteit bevestigd moet zien worden, door de ondergeschikten opnieuw te onderwerpen. Dit zie je ook in de natuur en bij kinderen. Ook de massa-hypnosen waarin wij ons bevinden moeten telkens herhaalt worden, anders verliezen zij ook aan macht. De tv, nieuws en actualiteitenbladen, kranten, soaps zijn bronnen waarin veel massa-hypnosen ons continu worden voorgehouden. We laten ons hier als makke lammetjes continu mee bombarderen en wijsmaken dat we het zelf willen.
       
Het is opmerkelijk en beangstigend dat Rasti zoveel macht heeft over zijn slachtoffers. Het beangstigende activeert bij de meeste mensen een afweermechanisme, namelijk het bestaat niet, het is allemaal doorgestoken kaart. Ik ben zelf ook op zijn podium geweest 15 jaar geleden en heb met mijn voorkennis goed kunnen waarnemen wat hij doet en wat je zelf doet en wat er aan occults plaatsvindt. Ik ging met een groot gedeelte van de zaal tegelijk het podium op, alleen personen van 35 jaar en jonger waren welkom. Mensen die de boel in de maling wilden nemen, waren niet welkom, dat vond hij maar flauw. Het lokkertje was afvallen en stoppen met roken. De mensen die dit wilden waren op het podium gegaan. Zelf ging ik om te ontdekken wat er gebeurde, hoe hij mensen onder hypnose bracht. De mensen op het podium waren nieuwsgierig, enthousiast en een tikkeltje nerveus, want je stond immers wel op het podium en god weet wat er ging gebeuren. De sfeer dus wat kermisachtig, zoals bij pinokkio als hij met de rest van de jeugd meegaat met de kermisklanten die snoepgoed en vertier beloven.
         
Wij stonden daar en hij sprak monotoon door de microfoon; “Je hoort alleen nog mijn stem, mijn stem is ook jouw stem, ontspan dieper en dieper. Je denkt aan niets meer, ontspan dieper en dieper, enz”, herhaalde hij keer op keer, je werd inderdaad moe van zijn stem uit verveling. Even later begon hij met een visualisatie, nu was moest je, je voorstellen dat je in de woestijn was en dat het warmer en warmer werd. Het werd inderdaad ook warmer en warmer, doordat zijn lichtman de infraroodlampen qua volume geleidelijk voluit zette. Qua lichtintensiteit viel dit nauwelijks op, omdat de andere podiumlampen veel helderder schenen en infraroodlampen niet zoveel licht geven. Het werd professioneel gedaan. Ik hoorde een geluiden van verwondering en verbazing bij de mensen die daar met mij stonden. In hun beleving was het inderdaad plotseling warmer geworden, doordat hij dat zei. Hierdoor gaven ze hem al wat macht over hen. Ik had zelf zoiets verwacht, van de therapeut had ik reeds vernomen dat een mens beschermd wordt door een soort van schild. Je eigen scepsis, je ongeloof in hypnose maakt dit schild . Aan dit ongeloof moet door de hypnotiseur eerst worden gewerkt. Door deze truc doorbrak hij dit ongeloof. Hun natuurlijke schild was nu weg, alleen hun eigen geestkracht hadden ze nog. 
       
Het publiek verkeerde nu in een ietwat nerveus enthousiasme, wachtende op de volgende verrassing. Rasti stelde hen niet teleur, hij bleef monotoon herhalen; “je hoort alleen nog maar mijn stem, mijn stem is ook de jouwe enz”.  Ondertussen liet hij de geluidsman heel zachtjes een zweverig muziekje opzetten, dat langzaamaan steeds luider werd. Het was een zweverige psychedelische melodie, die me deed denken aan golven in de oceaan. Muziek heeft een sterke invloed op je gemoedstoestand, meer dan de meeste mensen denken. Deze zweverige muziek leidt je af van jouw kern, van je eigen gedachten. Doordat het volume langzaamaan werd verhoogd kwam de muziek onmerkbaar binnen als een zachte golf. De monotone herhaalzinnen van rasti dreven op deze golf hun brein binnen. Enigszins vergelijkbaar met het slaapliedje dat je moeder vroeger voor je zong. We stonden daar al ruim een half uur en moesten allemaal onze blik gedurende die tijd op een rood lichtje gericht houden.
         
In de meditatiewereld is bekend dat éénpuntige concentratie op een voorwerp of in dit geval op een rood lichtje geschikt is om bij beginners hun gedachtestroom stil te zetten. Normaal gesproken hebben wij de ene gedachte na de andere. Bij de meeste mensen van 35 zit er nauwelijks nog ruimte/stilte tussen de gedachten. Bij kinderen zit er juist veel tijd tussen hun gedachten, daarom wilde hij vooral mensen jonger dan 35 jaar. Bij meditatie is het de bedoeling dat je wederom de stilte tussen de gedachten ontdekt en hierin bewust aanwezig bent. Hierbij ervaar je een gevoel van innerlijke rust. Wat de meditatiebeoefenaar verder tijdens die innerlijke rust ervaart verschilt per individu en binnen het individu verandert het ook van tijd tot tijd.
       
Rasti beoogde precies het tegenovergestelde met zijn slachtoffers. Ik keek stiekem om mij heen en zag dat de meeste mensen al onder hypnose waren. We hadden allemaal een stuk citroen in onze handen gedrukt gekregen en rasti vertelde ons dat we in de woestijn waren en dorst hadden en een lekkere zoete sappige perzik hadden gekregen. Iedereen zat te smullen van de citroen, sommigen aten hem met schil en al. Ik vond citroen altijd al lekker en at gewoon mee om niet op te vallen, omdat ik niet onder hypnose wilde raken, hield ik mijn gedachten en emoties scherp in de gaten. Ik voelde me sterk en dacht de ene gedachte na de andere zonder ruimte ertussen te laten, maar ik wilde ook weten waarom de anderen wel onder hypnose waren, dus besloot ik om voorzichtig eens wat te ontspannen. Ik ging niet in meditatie, waarbij je bewust blijft in de ontspanning tussen de gedachten, maar ik ontspande zoals normaal. Bijv. wanneer je gaat slapen of tv kijken, even aan niets meer denken. Ik deed eigenlijk dus precies wat hij van ons verlangde. Wel hield ik voor de zekerheid een oogje in het zeil, vanuit een afstand. En waarachtig al binnen 2 seconden gebeurde er iets echt bizars. Het was alsof er een onzichtbare stofzuiger van 100.000 watt op mijn hoofd was gezet, die mij in een keer uit mijn lichaam zoog. Razendsnel moest ik mezelf terug trekken in mijn hoofd. Ik weet niet wat die onzichtbare stofzuiger precies was, maar ik weet zeker dat dit de oorzaak was van de hypnose. Van deze show heb ik ook een videoband.
       
Er was ook een stevige vrouw, die in het begin van de monotone herhalingen van Rasti uit haar eigen van het podium afliep. De rest werd door Rasti en zijn medewerkster uitgeselecteerd, de helft werd van het podium gestuurd, die waren ook onder hypnose, maar niet zoals Rasti dit wilde. Je kon aan hun verwarring zien dat ze onder hypnose waren geweest, wanneer ze werden bijgebracht. De mensen die hij liet staan gebruikte hij voor zijn bizarre show, die waren blijkbaar geschikter. Deze vrouw was met mij de enige die, volgens mij niet onder hypnose was. Je kunt zien dat zij een wilde schudbeweging met haar hoofd maakte en zich vervolgens snel uit de voeten maakt. Wanneer ik daar net als zij onvoorbereid had gestaan en indien ik desondanks snel en sterk genoeg was geweest net als zij. Dan had ik ook een dergelijke wilde schudbeweging met mijn hoofd gemaakt en hals over de kop het podium verlaten, wanneer ik die onzichtbare stofzuiger van 100.000 watt op mijn hoofd voelde.  Ik laat die onzichtbare stofzuiger hier verder voor wat het is, omdat ik me voorstel dat de benaming alleen al spot en skepsis oproept. Wie twijfelt raadt ik aan zelf op het podium bij hem te gaan staan, als hij massaal om vrijwilligers vraagt.
         
Er zijn verschillende soorten van hypnose. Het hoeft niet altijd negatief te zijn. Sommige therapeuten gebruiken hypnose om mensen bij de kern van hun probleem te brengen, waar ze blijkbaar zonder hypnose geen toegang toe hebben. Dit gaat niet zo snel en is ook afhankelijk van de cliënt. Het vergt meestal een aantal sessies om bij de cliënt het vertrouwen te winnen, om zich helemaal over te geven aan de therapeut. De cliënt moet bovendien leren om zich steeds dieper te leren ontspannen. De hypnose die Rasti gebruikt is een hele krachtige en negatieve, want de gehypnotiseerden hebben geen besturing meer over hun geest noch lichaam. Zij hebben ook geen enkele herinnering aan wat er met ze is gebeurd tijdens de hypnose. Er zijn ook hypnotiseurs die ook werken met een krachtige hypnose over een hele groep, die vervolgens bijv. in staat is om over hete kolen te lopen. Deze mensen zijn zich wel bewust van wat ze doen, maar weten op dat moment dat ze het kunnen. Zij verkeren in een positieve trance/hypnotische toestand, waarin ze meer kunnen dan normaal en dit bewust ervaren. Bij Rasti kunnen ze ook over hete kolen en over glasscherven lopen, maar hebben ze geen herinnering aan het gebeurde. Een negatieve trance zogezegd. Dat is waar dit stuk over gaat over de verschillende vormen van negatieve trance/hypnose. Die vorm van hypnose waarbij een ander op de een of andere manier toegang heeft tot jouw geest en daar de boel loopt te verzieken, zoals Rasti doet.
           
Wij zijn allemaal onder hypnose, net zoals die man, zowel in onze slaap en waaktoestand. De hypnose waaronder wij verkeren in onze slaap, ga ik hier verder niet op in, anders wordt het teveel. Jammer want de droomyoga is een van mijn favoriete vormen van zelfonderzoek.
         
Een van de grootste lessen die ik tot dusver heb geleerd is dat we allemaal een daderkant en een slachtoffer kant in ons hebben. Ik meende altijd dat ik een goeie gozer was, met de beste idealen. Aan het milieu denken etc. Op een bepaald moment moest ik garant staan voor mijn (ex)vriendin uit een Aziatisch land. Ik kon dit alleen voor elkaar krijgen door shit-baantjes te doen, die tegen mijn idealen ingingen. De passie ging voor de idealen, logisch. Even later kon ik veel geld verdienen op de taxi. Dit had ik nooit gewild omdat het slecht is voor o.a. het milieu en de voetgangers in de stad. Toch gedaan en veel geld mee verdiend, door dealtjes met hotelportiers in ruil voor de goede ritje te maken en andere trucs om de beste ritjes te krijgen. Waar waren mijn idealen gebleven, langzamerhand had ik ontdekt dat ik eigenlijk geen haar beter was dan de doorsnee mens. Niet lullen, maar zakken vullen. Vraag je niet af hoe het kan, maar profiteer ervan, waren mijn nieuwe idealen geworden. Ik begon het geld ook uit te geven aan troep die stukgaat, aan domme vliegvakanties naar massatoeristische oorden en god weet wat.
           
Op een bepaald stond ik met mijn taxi bij de standplaats omstreeks een half 10 s`morgens. Een onbekende taxichauffeur gaf mij zomaar een kopje koffie en merkte op dat het vandaag weer een stille dag was voor ons. Hij was al bezig sinds 7 uur en had slechts 2 ritjes gedaan, hij kon met moeite het hoofd boven water houden. Dit was ten tijde van de taxioorlog in Amsterdam toen er door de overheid opeens heel veel taxivergunningen waren verstrekt aan laat ik zeggen randgroepjongeren. Het mes sneed aan twee kanten, er waren meer taxi`s dus minder werk en de randgroepjongeren hadden de taxiklanten voor een groot deel afgeschrikt. Het was komkommertijd en deze collega vroeg mij hoeveel ritjes ik had gedaan. Ik loog tegen hem en zei dat ik er ook pas twee ritjes had gedaan en dat ik al sinds 6 uur bezig was. Dat ik al sinds 6 uur bezig was klopte wel, maar ik had al 6 ritjes gedaan, waarvan 4 naar schiphol.
             
Een bevriende taxichauffeur had mij enkele maanden daarvoor verteld hoe je de computer die de taxiritjes gaf kon manipuleren, zodat je de vooruitbestellingen in de wacht kon slepen. Deze vooruitbestellingen waren de meestal de mooie ritjes naar schiphol. Dit hield ik natuurlijk voor mezelf, maar ik voelde me wel lullig toen ik dat kopje koffie kreeg van die onbekende collega, die waarschijnlijk nog niet eens de helft verdiende per maand van wat ik verdiende. Ik heb dat soort praktijken na die dag snel afgebouwd en ben een jaar later helemaal gestopt met taxi rijden. Momenteel verricht ik werkzaamheden die meer met mijn oude idealen instemmen. Ik heb door het taxi rijden ontdekt dat ik vrij snel en gemakkelijk afgleed tot een zakkenvuller. Ik rechtvaardigde mezelf door mezelf voor te houden, wat niet weet wat niet deert. De andere chauffeurs wisten immers niet dat wij de goede ritjes voor hun neus wegkaapten. Ik voelde me er ook helemaal niet schuldig over. Ik genoot er zelfs van, tot die ontmoeting met die collega. In die tijd was mijn filosofische natuur ook behoorlijk in het verval geraakt. Dit kwam doordat ik te druk bezig was om mijn zakken te vullen en het geld samen met mijn vriendin uit te geven aan voornamelijk stomme dingen. Aan het einde van die taxiperiode pakte ik mijn goede gewoontes weer op en kreeg ik een aantel inzichten en visioenen waarin mij duidelijk werd hoe een groot deel, waarschijnlijk de meerderheid van de mensheid gedurende het hele leven gevangen zit in de greep van manna. De god van het geld, ook wel de geldduivel genoemd. Voor mijn taxi periode was ik een vrije jongen die niet veel geld nodig had. Ik had geen dure hobby`s of verslavingen. Betaalde een lage huur en huurde mijn kamers onder als ik voor langere tijd op reis ging.  Nu ongeveer 10 jaar later verkeer ik wederom in ongeveer dezelfde positie en dat voelt goed. Ik heb mijn kosten geminimaliseerd dus ik hoef weinig te werken en kan ik veel filosoferen en aan het boek werken. Ik heb een aantal continenten bezocht en heb waar kunnen nemen dat de meeste mensen overal rare dingen gaan doen zodra er geld in het spel is, inclusief ikzelf dus..
       
Mijn inzicht in de massahypnosen, die over ons uitgeoefend worden, heeft zich onlangs verdiept door de indeling dat het menselijk bewustzijn bestaat ruwweg uit 3 delen, de hersenstam, de kleine hersenen en de grote hersenen(schors + gliacellen)”. In de hersenstam bevinden zich de voortplantingsdrift en het overlevingsinstinct.
Reptielen zijn niet veel verder gekomen dan dit. De 5 f`s; fuck, fright, flee, food, fight.
De 5 v`s in het nederlands: vrijen, verstillen, vluchten, vreten en vechten.
           
In de kleine hersenen bevinden zich de meeste gevoelens. Je sociale gevoelens, je kuddedier bewustzijn, je roofdierbewustzijn bevindt zich hier. Dit meeste zoogdieren zijn niet verder gekomen dan dit. Met behulp van je grote hersenen kun je in contact komen met je abstracte denken en je creativiteit alsmede de meer in kaart gebrachte functies als begrip voor taal en de logica. Via de grote hersenen zijn wij ook in staat om in andere toestanden van bewustzijn terecht te komen dan de alledaagse, zoals die door o.a meditatiebeoefenaars en paranormaal begaafden toegankelijk zijn. Uiteindelijk is het zelfs mogelijk om het goddelijke of non-dualistische bewustzijn te ervaren. Er zijn ook vele stadia van bewustzijn op weg hier naar toe. Het laatste nieuws is dat wij slechts 7% i.p.v 10% van onze grote hersenen gebruiken, dit geeft ook al aan dat er een enorm potentiaal nog op ons ligt te wachten.
         
Je menselijke kwaliteiten moeten in dienst worden gebracht van de kleine hersenen en de hersenstam, niet ten dienste van de grote hersenen, anders vormen ze een bedreiging voor de heersende elite. M.a.w je moet vooral niet voor jezelf of voor je medemens of de planeet gaan nadenken. De hele samenleving is hierop ingericht. Zo heb je tegenwoordig de meest scherpzinnige, komische en fantastische reclamespotjes gemaakt door het creatieve bewustzijn(grote hersenen) van de reclamemakers. Dit alles staat echter in dienst van het kapitalisme en daarmee in dienst van het reptielenbewustzijn. Deze reclamespotjes hebben als doel dat je meer gaat consumeren. De bedenker van de reclamespot heeft zijn grote hersenen dus in dienst gesteld van het reptielenbrein van zijn werkgever. De verkoper van het product verdient en kan daarmee overleven, zo simpel is het. We leven niet in een werkelijke democratie, met grondwetten. We leven eerder in een barbaarse kapitalistische staat met een laagje vernis. Dit zijn boute beweringen, daarom zal ik ze hieronder toelichten.
       
         
Wat is kapitalisme?
Om de massa te beheersen, gebruiken ze in de westerse wereld o.a. geld/kapitalisme, de media en de wetenschap, waaronder de moderne psychologie.
       
De definitie van kapitalisme volgens een filosofisch woordenboek is de volgende:
Kapitalisme kenmerkt zich door een geldeconomie, waarbij geld het begin en eindpunt van het economisch proces vormt. De inzet is meer winst te verkrijgen, niet behoeftebevrediging. De kapitalist huurt de arbeider, waarbij het uiteindelijke product hem toevalt. Het eindproduct heeft meerwaarde dan de kosten van het loon en overige kosten.
In theorie kan de arbeider zich verhuren als hij wil en aan wie hij wil. In de praktijk kan hij vaak niet anders dan zich te verhuren aan de kapitalisten, ivm. levensonderhoud en zijn vaste lasten. Er zijn grofweg twee klassen, de kapitalisten en de arbeiders. Zo bezien verschilt het kapitalisme minder van een productiewijze waar met slaven en horigen wordt geproduceerd dan de voorstanders ervan denken.
       
Ik ben overigens geen tegenstander van het kapitalisme, het is een systeem waar de mensheid zich nu doorheen moet om zich te ontwikkelen. Ik hoop dat we het halen, voordat we stikken in onze eigen troep. Het is niet zo dat het kapitalisme per definitie slecht is, er zitten ook goede kanten aan. Het versnelt innovatie, door concurrentie wordt de producent veelal gedwongen efficiënt te produceren. In het kapitalistische systeem kun je als individu tot op zekere hoogte je eigen richting bepalen en veelal je eigen kapitalistische daderkant ontwikkelen.
         
De grip van de sekte op de massa via het kapitalistische systeem
De geheime wereldregering(sekte) heeft een grote grip op ons via het kapitalistische systeem. In eerste instantie via de vaste lasten en de productie van consumptiegoederen. (Wat consumptiegoederen zijn staat verderop), en in tweede instantie via de beurzen, de olie-industrie, wapenindustrie en voedselindustrie. Het is niet zo dat de geheime wereldregering zich constant bezig houdt met het kapitalistische systeem (de economie). De economie houdt zichzelf in stand wanneer zij eenmaal draait. De top van de geheime wereldregering houdt voornamelijk toezicht hierop en sturen het hier en daar, conform hun doelstellingen.
       
Door de vaste lasten te verhogen moeten wij meer geld verdienen en/of minder geld uitgeven. De vaste lasten zijn de huur of hypotheek, de ziekenfondspremie, je levensonderhoud etc. De huren dreigen vrij te worden gegeven, de ziekenfondspremies zijn al vrijgegeven evenals telefonie, elektriciteit, gas en openbaar vervoer. Alleen de telefonie is goedkoper geworden, omdat de innovatie daar nog in volle gang is. De prijs van het eten is ook flink gestegen sinds de invoering van de euro. De invoering van de euro is een amerikanisering, het is de europese dollar. Hierdoor werd onze samenleving minder sociaal en meer kapitalistisch, dit bleek o.a. uit de stijging van de vaste lasten.
         
In vroeger tijden moest een bank een zelfde waarde aan goud in voorraad hebben om papieren geld uit te kunnen lenen. Een halve eeuw geleden mocht een bank reeds 9 maal meer uitlenen als zij aan goud bezaten. Tegenwoordig hoeft een bank niet langer goud te hebben, zij mogen zoveel uitlenen als de mensen willen lenen, mits deze leners de bank aannemelijk kunnen maken dat zij het geleende geld terug gaan betalen. De bank kijkt dus of zijn een goed inkomen hebben, dan wel aannemelijk kunnen maken, dat zij een goed inkomen gaan genereren met het geleende bedrag. De meest voorkomende lening is die van de hypotheek. De waarde van het huis staat borg voor het terug te betalen bedrag. Indien de lener zijn hypotheek niet meer af kan lossen, confisceert de bank het huis. De lener heeft er belang bij dat de rente van de hypotheek laag is, hierdoor ziet hij de mogelijkheid om op de lange termijn, bijv 30 jaar, de hypotheek af te lossen. Zowel de bank als de lener hebben er baat bij dat de prijs van de huizen stijgt. Hierdoor blijft het aantrekkelijk om je eigen huis te kopen. Mensen die bijv 15 jaar geleden een huis kochten in nederland hebben grote winst gemaakt indien zij het nu verkopen. Tegenwoordig betaal je al snel 450.000 euro voor een simpel huis binnen de randstad, oftewel 1 miljoen gulden. Dit is natuurlijk belachelijk, zoveel is dat huis natuurlijk niet waard, noch de grond waar het op staat. Het wordt kunstmatig hooggehouden, doordat er belang bij is, vroeg of laat zakt het kaartenhuis in elkaar, wat je nu in amerika ziet gebeuren. Veel mensen kunnen hun hypotheek niet meer betalen, de bank vordert het huizen, door het grote aanbod daalt de prijs de huizen. De dollar valt mee, dit gebeurt al. Veel mensen hebben een hypotheek afgesloten in nederland de laatste decennia. Het bezit van een eigen huis werd erg gepromoot. De prijzen stegen ongekend. Wanneer zakt het weer in? Dan zij de rapen gaar. Het is niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer. Een crisis zal het gevolg zijn.
       
Professor Chomsky zegt het als volgt: Meer geld betekent overvloed, betekent keuze, betekent vrijheid. Minder geld betekent tekort, betekent afhankelijkheid, betekent meer gecontroleerd worden. Meer vrijheid is een bedreiging voor de sekte.
       
Hitler had zijn propagandamachine om zijn volk te hypnotiseren. Er werden o.a. gratis films voor het volk vertoond over de arische schoonheid en superioriteit. Hij liet alleen de overwinningen van de Nazi’s op de andere landen zien. De meeste Duitsers geloofden dit en voelden zich onoverwinnelijk en superieur, daarom waren zij ook bijna onverslaanbaar.
       
Zo staan wij ook bloot aan verschillende massahypnoses, die veelal net als bij hitler door de media worden gepredikt. Ik vermeld dit omdat ik weet dat dezelfde `mensen` die de leidende positie`s innemen binnen de sekten, geheime diensten, regeringen, industrie en banken, kortom de elite, voor een voor een groot deel dezelfde `mensen` zijn die de verantwoordelijk zijn voor het bewust creeeren van mensen met MPS. Dat deze praktijken de mensenrechten schendt op een ongekende manier moge inmiddels duidelijk zijn geworden. Dit zijn “mensen” bij wie de gewetensfunctie op een heel laag pitje staat. Zij hebben zich vooral gespecialiseerd in het manipuleren van anderen, waaronder wij. Nogmaals de “mensen” die in staat zijn om iemand anders te mind-controllen zijn tot alles in staat. Zij houden ons voor dat zij het beste met ons voor hebben, niets is minder waar. Mocht mind-control ooit openbaar erkend worden, zullen zij zich achter drogredenen verschuilen om het goed te praten, zoals; “andere landen doen het ook, wij moeten hen voorblijven, voor onze eigen veiligheid. We zijn helaas genoodzaakt om een enkele van onze burgers op te offeren voor een groter belang, net als soldaten”.
             
Ik durf te wedden dat de meerderheid van de medewerkers bij de geheime diensten in diverse landen, zelfs gelooft in deze drogreden. Het is echter een grote leugen, mind-control wordt niet alleen gebruikt door de geheime diensten om het land te beschermen. In het boek staat beschreven waarvoor mind-control ook wordt gebruikt, ik vermeld dit hier niet, omdat dat nu te ver gaat. Ik zeg wel alvast dat het zeer persoonlijke egoïstische motieven betreft van hen die bovenaan staan in de machtspiramide van de geheime machtselite. Zij zijn meesters in manipulatie en spelen dit spel met iedereen. Het maakt hen niets uit. De massahypnosen zijn niet perse ontworpen door de sekte, maar ze zijn wel in hun belang, omdat ze zodoende hun grip op ons behouden. Ze sturen deze massahypnosen wel, veelal door ze te bevestigen, d.w.z. ons flink onder de neus te wrijven.
             
         
Een RIJTJE MASSAHYPNOSEN binnen het kapitalistische systeem
1 – de economie moet groeien.     
2 – je kan, moet carrière maken.
3 – je moet er bij blijven, naar school gaan, opleiding volgen, trendy zijn, dvd, computer e.d.
4 – je moet aan jezelf denken, jezelf verwennen, nieuwe spullen kopen, veel op vakantie, rimpels weg laten werken, want je bent het waard. 
           
De Romeinse senators gaven het volk brood en spelen om ze rustig te houden.
Dit is ook nog steeds zo. De vrouwen krijgen soaps en vrouwenbladen, de mannen voetbal en de playboy. De meeste mensen willen het ook niet anders, omdat ze zich niet eens een goede voorstelling kunnen maken dat het anders en beter zou kunnen. Zolang de bovengenoemde massahypnosen de scepter zwaaien vergt het inderdaad enige inspanning om een reële positieve voorstelling te maken, waarin wij ons in een positiever systeem dan het kapitalisme bevinden.
Ps: ik ben geen communist. Het communisme zoals het werd en wordt bedreven is niet meer dan een kapitalistische dictatuur, waarin de top zijn zakken vult over de rug van de rest. De chinese politieke leiders bezitten bijv. persoonlijk vele grote bedrijven.
       
In het boek Mind control, world control van Jim Keith trof ik het volgende stukje aan:
”De mens is een sociaal dier, dat zich moet aanpassen aan zijn omgeving. De omgeving is het sociale systeem en politieke regime waarin hij zich bevindt. Hij moet geconditioneerd worden om deze omstandigheden te accepteren, vooral dus niet leren om deze te veranderen”. Let op hij zegt veranderen, niet strijden tegen.
             
Op school word je geleerd om volgens het systeem te denken, zodat je hier later zelf ook in mee kan draaien. De opleidingen worden steeds specialistischer, omdat het apparaat steeds ingewikkelder wordt. Er kan steeds meer en dus zijn er steeds meer verschillende radertjes nodig. Wanneer het een apparaat zou zijn met de juiste doelstellingen, prima. Dit is echter niet het geval.
         
Waarom wordt er zoveel troep gemaakt? Omdat de economie moet blijven groeien! Dit heeft John Maynard Keynes destijds goed ingezien, toen hij de basis voor onze huidige consumptiemaatschappij heeft gelegd. Hij zei: “de enige manier om dit systeem in stand te houden is door consumptiegoederen te produceren”. Dit zei hij net nadat de naaimachines waren uitgevonden en de eerste fabrieken waren opgericht. Consumptiegoederen is nu een mooi woord voor troep die dus binnen 1 á 10 jaar stukgaat.
       
Ik ontdekte dit, toen ik 13 jaar oud was en voor het eerst alleen nieuwe schoenen mocht kopen. Met mijn oude schoenen was niets mis, behalve dat ze te klein waren geworden. Ik had ze een jaar gedragen en ze waren nog steeds goed. Normaal gingen mijn schoenen destijds maximaal 3 maanden mee, voordat ze letterlijk van ellende uit elkaar vielen. De keuze was dan ook makkelijk gemaakt, ik zou dezelfde schoenen gaan kopen, alleen een maatje groter. Deze schoenen bleken er niet meer te zijn. Ik vroeg aan de verkoper hoe dit nu mogelijk was, dit waren goede schoenen, onverslijtbaar. Hij antwoordde; “misschien waren ze wel te goed”. Sindsdien is er bij mij een lichtje gaan branden en ben ik op dit verschijnsel gaan letten. Nadat ik bovenstaande uitspraak van Keynes had gelezen in mijn economieboek op de middelbare school, viel voor mij de puzzel in elkaar. Ik heb later nog serieus geprobeerd om milieufilosofie op de UVA te studeren, de boeken die ik daartoe moest lezen, bevatten mijn inziens weinig belangrijke informatie, evenals de westerse filosofie. Een hoop gezwam dus, dat ik er niet eens in kon krijgen.
         
Verder moet het er allemaal vrij strak en geregeld uitzien, d.w.z veel voorschriften, regeltjes, omdat dit autoriteit afdwingt, om ons beter onder de duim te houden zeg maar. De vaste lasten stijgen snel, dus je moet bijna wel meedraaien in het apparaat. Zo zijn wij verworden tot varkens in hokjes, sommige eten biologisch en anderen hebben een vrije uitloop (vakantie). Dit alles gebeurt onder toezicht van een enorm bureaucratisch apparaat, wat veel geld kost. Hierdoor neemt de druk, dus de stress om te produceren nog meer toe. Meer produceren betekent ook meer consumeren. De economie moet blijven groeien. Het consuminderen is nog lang niet in zicht. De machine moet harder en harder draaien, tot het ontploft, crasht. Het produceren van consumptiegoederen staat voorop. Dit zijn goederen met een beperkte levensduur. Meestal zo`n 3 tot 10 jaar. Troep dus. Let op bijna alles wat je in je huis hebt is troep, hoe lang gaat het mee, denk je? We worden tegenwoordig bovendien geprogrammeerd om te denken dat we trendy zijn, wanneer we regelmatig onze inboedel vernieuwen, anders gaat het ons vervelen, wordt ons voorgehouden. De huizen van tegenwoordig zijn ook troep, gaan slechts 50 jaar mee, dit is niet lang! Vroeger deden ze het beter. Dit geldt voor de meeste producten, de duurzaamheid gaat eerder achteruit dan vooruit. Logisch, want snel kapot(meestal zitten er wat zwakke onderdelen in je apparaat) betekent snel weer een nieuw product kopen.
       
De stad zou het hart van het land zijn. De steden zie ik als kwaadaardige tumoren, die zich nog steeds verder uitbreiden. In de steden wordt in een klein gebied heel veel geconsumeerd. (consumeren in de zin van consumptiegoederen aanschaffen, dus niet alleen eten). De grondstoffen van onze planeet worden in rap tempo verbruikt als bouwstof voor deze consumptiegoederen. Bij de productie ontstaat bovendien veel vervuiling. Een tumor wordt ook gevoed met je eigen bouwstoffen, werkt ook uitputtend en tast net als vervuiling van alles aan.
       
De vergelijking met een tumor kun je ook afleiden uit de goederen en grondstoffen die er over de aanvoerwegen via asfalt, lucht en vaarroutes worden vervoerd. Het betreft voornamelijk consumptiegoederen. Het vervoersnet, vrachtwagens, containerschepen, vrachtvliegtuigen wordt grotendeels gebruikt om troep te vervoeren die snel stukgaat of grondstoffen te vervoeren om troep te maken. Bij een kwaadaardige tumor, wordt ons bloedvatenstelsel gebruikt wordt om de tumor te voeden, net zoals de grondstoffen uit onze aarde worden gebruikt om troep te maken, om het gezwel(de stad) te voeden. De energie die ons lichaam nodig heeft om de bouwstenen voor de tumor te leveren, zijn in deze vergelijking de brandstoffen, waar de motoren van de vrachtvoertuigen op draaien.
       
We kunnen ondertussen wel concluderen dat alles bij elkaar genomen de huidige mens en zijn producten meer lijken op respectievelijk parasieten en een kwaadaardig gezwel dan 100 jaar geleden. Alle grote uitvindingen zijn sindsdien vooral misbruikt. De brandstofmotor om troep te maken en te vervoeren. Elektriciteit idemdito. De atoomkennis, het is wachten op de volgende tsjernodebyl of zelfs kernoorlog. De computer, om de productieprocessen te leiden.
       
Ik ben geen negatieveling, die jullie een schuldcomplex als zijnde een parasiet probeert aan te praten. Ik zie de manipulaties die er plaatsvinden en ons gevangen houden in een voornamelijk kapitalistische samenleving. Manipulaties waarbij we door de reclame`s voortdurend worden aangemoedigd om ons als een parasiet te gedragen, ofwel manipulaties waarmee we onszelf tot dader (vervuiler) maken. Ik vind dit enigszins vergelijkbaar met het tot dader maken van de slachtoffers in de sekte, teneinde een sterkere grip op ze te krijgen.
         
Duurzame goederen (goederen die lang meegaan of effectief gedowncycled kunnen worden) zijn zeldzaam tegenwoordig, bijna alles gaat snel stuk. Een oude fiets van 50 jaar geleden kan na een opknapbeurt. vaak nog 20 jaar mee. Tegenwoordig is 10 jaar al lang voor een fiets om mee te gaan. Hoezo vooruitgang? Waarom worden er geen roestvrije stalen auto`s, fietsen en boten gemaakt? Of auto`s op batterijen? Met de huidige revolutionaire kennis van oplaadbare batterijen kan dit heel goed. Ik weet van mensen die rijden op afgewerkte frituurolie. Het waterstof winnen ze uit water, niet volgens de bekende elektrolyse, maar via een nieuw systeem met een magneet. De energie voor deze splitsing verkrijgen ze via de hitte van de uitlaat. Hij rijdt 1 op 35 op een natuurvriendelijk product met een schone verbranding, mag niet, het is illegaal, geen accijnzen betaald. Steeds meer mensen in frankrijk gaan dit doen, maar het zal een kleine groep blijven.
       
De meeste mensen die in de personenwagens rijden zitten vol met stress. Ze moeten op tijd op hun werk komen, om inkomen te genereren, al is het maar om de vaste lasten te kunnen betalen. Hypotheek of huur, auto, verzekeringen, en allerlei heffingen, belastingen die er tegenwoordig zijn. Het grootste deel van de mensen is slaaf geworden van het kapitalistische systeem. Zij zijn daarmee ook een schakel in dit krankzinnige, kapitalistische en zogenaamd sociale systeem.
       
De mensen zijn zelf tot dader gemaakt, net zoals er bij mind-control gebruikt wordt gemaakt van het daderpricipe.
We vervuilen door auto te rijden, gaskachels, veel vliegvakanties en consumptiegoederen te kopen. Maar kan je anders, volgens mij bijna niet. Wij hebben de keuze niet echt om het goed te doen, om op schone brandstof of op batterijen te rijden voor betaalbare prijzen. De kennis is er wel, maar de productie van deze voertuigen wordt bewust.tegengehouden. De olie zit nog in de grond, er is geïnvesteerd in de raffinaderijen, de pijpleidingen etc en ze verdienen er bakken met geld aan en dit willen ze graag zo houden. Zo simpel is het.
“Mijn god, mijn god is dit mijn lot, hard werken, dan kapot”.
In werkelijkheid zou het geld de mens juist moeten dienen, ipv. omgekeerd.
         
De grip van de sekte op de massa via de wetenschap
De wetenschap heeft zich verheven tot de nieuwe religie. Het moet bewijsbaar zijn, anders bestaat het niet, hiermee sluiten zij zich voor heel veel af. De wetenschap heeft een gevecht moeten leveren tegen de dogmatische leer van de katholieke kerk en is hierdoor in navolging van de kerk zelf jammer genoeg ook dogmatisch geworden.
Een van hun pijlers is dat de mens een machine is, weliswaar van zacht weefsel, doch niet meer dan een uiterst verfijnde computer met fijne bedrading. (netwerk van zenuwen). Dit werd onderwezen op mijn middelbare school en is in vele wetenschappelijke faculteiten de leidraad. Conclusie: vrije wil bestaat niet, het goddelijke bestaat niet, niet binnen en niet buiten jezelf. Dit ging er bij mij nooit in.
       
Ik heb vervolgens westerse een tijdje filosofie en milieufilosofie bestudeerd en ik vond het eerlijk gezegd vooral onzin. Vervolgens heb ik de oosterse filosofie ontdekt en die sloot meer aan bij mijn eigen gedachtegoed. Mijn ervaring is dat ook in de instellingen waar ze oosterse filosofie onderwijzen, zowel in europa als in Azië, dogma`s en dogmatici veel voorkomen. Ik geef toe dat ik veel geleerd heb van Tibetaanse boeddhisten en westerlingen die door middel van oosterse meditatie wijs waren geworden, maar ik heb ontdekt dat je jezelf niet verder kunt ontwikkelen zolang je een leraar of een leer boven jezelf stelt. Ik mediteer dagelijks 10 minuten en denk veel na over deze materie. Ik heb mezelf onlangs ten doel gesteld om iets positiefs bij te dragen in deze wereld.
         
We zijn er toch voor elkaar, voor elkaar om te helpen niet waar.
Toevallig is deze therapeut op mijn pad gekomen en heeft hij het zelf niet naar buiten kunnen brengen, omdat zijn eerste prioriteit ligt bij het welzijn van zijn clienten. Hij heeft het overigens wel geprobeerd, maar werd ook hierin gedwarsboomd. Hij moest op een gegeven moment de keuze maken, de clienten of het verhaal, dit staat ook in het boek beschreven. Ik probeer nu om deze materie alsnog kenbaar te maken aan een groter publiek, veelal in overleg met deze therapeut.

Auteur: Gastschrijver

Klik hier voor deel 3

Overgenomen van:
http://anarchiel.com/display/mind-control_in_nederland_2

 

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht. Bookmark de permalink.

Één reactie op MIND-CONTROL in Nederland?! Deel 2

 1. Marcel schreef:

  Jouw verhaal boeide mij enorm.
  Ik kwam op jouw site terwijl ik op zoek was naar materiaal dat bescherming zou bieden tegen mind control.
  Ik kom terug om verder te lezen.
  Mooi verhaal man!
  greetz Marcel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *