Theo van Gogh (2 delig)

 

Theo van Gogh

Geschreven op 2 november 2004 door Evert Jan Poorterman

Dag belangstellenden,

Naar aanleiding van de wrede moord op Theo van Gogh heb ik deze BRIEF samengesteld… Het heeft alles te maken met de naderende 12e planeet en de verschuivingen van de machten op onze planeet… Langzaam maar zeker wordt er toegewerkt naar een konfliktsituatie, waardoor een 3e wereldoorlog bijna niet meer te voorkomen is. Ik ben geen zwartkijker en hoop in het diepts van mijn wezen dat alles in goede banen wordt geleidt… In deze BRIEF zal het gaan over de kleuren Oranje en Blauw, over GOD en dat onze toekomst mede bepaald wordt door wat er in het verleden gebeurd is! Niet alleen wat er ruim 4.000 jaren geleden gebeurde toen de inwoners van Sumer moesten vluchten naar Europa, maar ook hoe teksten uit hun kontekst zijn gehaald en ons op een dwaalspoor hebben gezet… Ik ben geen doemdenker, maar een realist! Doemdenkers zijn degenen die denken en blijven denken dat het ‘alles nog wel meevalt en goedkomt’… Dat zijn de ‘pappers en nathouders’… Alles in de oneindige Kosmos is konstant in beweging en bestaat uit aktie en reaktie… Daaraan ontkomen wij op deze planeet ook niet. Groeien is vallen en opstaan!

Nu komt mooi de uitleg over de kleur Oranje aan bod en tevens maak ik een opstapje naar deel IV van de reeks; Wetten en regels volgens Freya… een afronding over hoe de Friezen in Europa omgingen met andere mensen, die niet van Friesche afkomst waren, buitenlanders dus!… Destijds hebben enkelen hierop gereageerd en ik meende te bespeuren dat men mij ‘verdacht’ van vermeend rassisme… Degenen die mij beter kennen weten dat dit niet zo is… De moorden op Fortuyn en van Gogh staan niet los van elkaar en hebben te maken met het steekspel tussen de guds/goden die terug willen naar de oude waarden en zij die samen met de mens vrij willen willen zijn… Bij Pim Fortuyn bleek dat alleen al uit de omstandigheden en de dag waarop hij vermoord werd… Het heeft alles te maken met de 5e planeet (van binnenaf gerekend) waarop wij wonen en de 6e planeet (van buitenaf gerekend) waarop onze mythologische en bijbelse goden wonen… het is vijven en zessen slaat op de ‘dualiteit’ (diabolo/duivel) waarin wij steeds meer verkeren. Hinken op twee gedachten, dat is ook wat wij steeds vaker doen. Als we de 5 en de 6 optellen, krijgen we 11 en als we ze vermenigvuldigen krijgen we 30… Ooit gehoord van het gezegde ‘Alles op z’n elfendertigste doen’?! Hinken op twee gedachten, vijven en zessen dus, betekent alles op z’n elf-en-dertigste doen… Pim Fortuyn werd op 6-5 vermoord, om 5 over 6 en 6 schoten werden afgevuurd, waarvan er 5 Fortuyn raakten! Er waren meteen 6 agenten ter plekke en de ambulance was 5 minuten te laat. U ziet hier is geen sprake meer van toeval. We hebben te maken met Kosmische wetten! De guds of goden hebben hier kennis van en gebruiken het ook… Daarom ook is de kennis van de sterren; de Astronomie (sterrenkunde), losgekoppeld van de Astrologie (horoscopie)! Stel je voor dat wij het duiden van de krachten der sterren en planeten en de weerslag van de Kosmos als serieus zouden opvatten en inzicht zouden krijgen in de krachten die werkzaam zijn! Dus geloven de meeste mensen het niet en maken ze het ook belachelijk!

Aanslag op Theo van Gogh 2 nov. 2004
Vanmorgen rond 8.45 UUR is de bekende filmer en schrijver Theo van Gogh op brute wijze vermoord… Een man, gekleed in een Arabische Jalaba, kwam op hem toe en schoot op hem. Van Gogh strompelde naar de andere zijde van de weg en werd vervolgens nog eens beschoten. Daarna zou de dader hem met messteken verder verwond hebben en mogelijk zelfs gedood. Een getuige zag een lichaam liggen met twee messen in zijn borst… Een andere getuige, een vrouw van Amerikaanse afkomst die vanuit haar huis de dader heeft gezien, meldde dat de dader gekleed was in een Jalaba, met daaronder een zwarte broek, grote zwarte schoenen en verder in een beige jas. De man droeg een Turkoise sjaal en een blauwe muts. Voor mijn gevoel staat blauw voor koel/koud en daarmee voor de ‘koudbloedigen’…

De mogelijke dader is een jongeman van 26 jaren en van Marokkaans/Nederlandse afkomst en onbekend is of hij een Moslim is. Natuurlijk is de term Moslim beladen sinds de aanslagen op de Twin Towers in New York, ook hier! Sindsdien hebben bepaalde invloeden ons overspoeld met berichten over aanslagen en de dreiging ervan… Iedereen slaat op tilt als er weer ‘ergens’ geweld is… Men wordt schrikachtig en dat is presies wat ‘men’ wil… Zo worden de mensen ontvankelijk voor deze tendenzen en onstaat er een klimaat dat het roer ‘om’ moet… Er zal druk komen op de medelanders en niet geheel toevallig werd afgelopen week de NBV – de Nieuwe Bijbel Vertaling gepresenteerd! Nederlanders moeten weer aan de bijbel en geloof hebben in GOD… De boel is sinds jaren ontspoord en de schaapjes moeten terug naar de kudde… Hier kunnen zuivere motieven aan ten grondslag liggen, om bijvoorbeeld weer eenheid en betrokkenheid te scheppen… In oertaal is de afkorting NBV het volgende – EN.BE.VE en dat komt neer op: ‘Heer-afstand-veel’… de Heer, onze schepper, maar ook de grote planeet der goden/guds ‘bereikt velen’… Het lijkt erop dat de Heer velen wil bereiken, maar welke Heer is dat? Gaat het hier om de invloed van de naderende planeet, om EN.KI de schepper van de mens of om zijn zoon Jezus, die ons ten langen leste nog wil bereiken voordat de hele klerezooi hier ontspoort?! Ik denk het laatste… maar dan had men er verstandig aan gedaan de Nieuwe Bijbel Vertaling zodanig aan te passen dat nu eindelijk eens de waarheid verteld zou worden aan ons… Opnieuw heeft men onduidelijkheid aangewakkerd, vooral omdat men het woord HEER nu overal gebruikt en van GOD geen of nauwelijks meer sprake is…

Oranje en BLauw (deel I)
Het is mij opgevallen dat de kleuren oranje en blauw steeds vaker worden toegepast. Blauw (koningsblauw) hoort mijns inziens bij de amfibische bewoners van de 12e planeet, ofwel GUD/GOD. Dat is de kleur van de koudbloedigen. Oranje is de kleur die de planeet heeft, al sinds zijn komst in ons zonnestelsel, ongeveer 4,1 miljard jaren geleden. Hij kwam van ver, mogelijk uit het Orion-stelsel (M42 – de kraamkamer van nieuwe sterren) en was als het ware een ‘sterrenvonk’, een spetter uit de pruttelende soep… Vuurbrakend en helder als een ster kwam hij in de richting van ons zonnestelsel. Hij werd meer en meer in de richting van het centrum ervan getrokken. De heersende planeet was Tiamat en aangezien de nieuweling naar binnen werd gezogen, kon een confrontatie of botsing met één van de leden van ons jonge zonnestelsel niet uitblijven…

Zecharia Sitchin, de Amerikaanse onderzoeker en schrijver die oude teksten onderzocht, ontdekte dat deze planeet reeds in het oude Mesopotamië bekend was. Hij wist aan de hand van oude verzen en teksten een reconstructie te maken van het scheppings-moment van het zonnestelsel zoals het er nu uitziet. Die nieuweling, de sterrenvonk, koerste in de richting van het midden en naar de positie van de heersende planeet Tiamat. Doordat hij tegendraads draait, dat wil zeggen ‘met de klok mee’, ontstonden gravitatie-krachten tussen hem en de planeten van ons zonnestelsel. In het voorbijgaan van de planeten Neptunus, Uranus, Saturnus en Jupiter, maakte de nieuweling satelieten aan; de vier winden. Deze nieuwe begeleiders worden de Zuidewind, Noordenwind, Oostenwind en de Westenwind genoemd. Dan, steeds dichterbij planeet Tiamat, worden nog eens 3 satellieten gevormd uit de jonge en nieuwe planeet; de Boze- wind, de Wervel-wind en de Onvergelijkelijke-wind. De nieuweling heeft dan 7 begeleiders of satellieten.

Dit staat allemaal beschreven in het oude Mesopotamische epos het ‘Enoema Elisj’ en het is vervat op 7 kleitabletten… waarvan de 7 dagen van de schepping, zoals dat in Genesis staat, zijn afgeleid. Een andere naam voor satellieten of begeleiders is ‘Engelen’ of Cherubs. Engel is in Oertaal EN.GE.EL/LE en betekent; ‘Heer-gehoorzamen-elan-leven’, ofwel zij horen de Heer toe en gehoorzamen hem en dat doen zij met veel elan/flair. Ze vatten hun taak serieus op zou je kunnen zeggen! Zo heeft de nieuwe planeet GUD dus 7 begeleiders gehad en zouden er nog 5 over moeten zijn. Daarmee houdt hij zelf ook het ‘vijven en zessen’ in stand! Hijzelf + 5 satellieten = 6…

Ondertussen heeft ook de planeet Tiamat satellieten aangemaakt, opgewekt door de krachten tussen de beide planeten. Uit haar binnenste kwamen 11 monsters (hee da’s 5 + 6 en samen met Tiamat is het weer 12, het volkomen getal der goden/guds) tevoorschijn. De grootste werd Kingoe (KIN.GU) genoemd, het kind van de Gu/stier (kin = next of kin, kind dus!)… De naam GUD is in Oertaal GU.UD en betekent; ‘stier uitdravend’… Hij is een wilde stier en Kingu is zijn stierkalf… en kennen wij nu als de Maan. Daar kom ik later nog op terug! Dan stormen beide legers op elkaar af, de een met 11 strijders en de ander met 7 strijders… In het Enoema Elisj lezen we:

De ‘Boze-wind’ drong bij haar naar binnen,
de vurige stormwinden drongen toen haar buik binnen.
Haar lichaam zwol op, haar mond stond wijd open.
Nadat hij (GUD) haar (Tiamat) onderworpen had; sneed hij haar levensadem af.

De twee planeten botsten niet, hun satellieten troffen elkaar en de planeet Tiamat.

Nadat hij Tiamat, de leidster, verslagen had,
Werd haar bende ontredderd, haar leger verstrooid.
De goden, haar helpers die met haar opmarcheerden,
Keerden haar, bevend van angst, de rug toe,
Om hun leven te redden en te behouden.

Zo werd dus Tiamat verslagen door de nieuweling en zijn leger (goden). Bij het tweede treffen werd Tiamat door de planeet GUD zelf gehalveerd.

De heer bleef staan om haar levenloos lichaam te bekijken.
Toen vatte hij het plan om het monster te doden.
En hij spleet haar in twee delen, als een mossel.

Eén van GUD’s satellieten; de Noordenwind, stootte vervolgens in de ene helft en dreef het naar een nieuwe baan om de Zon! Dit is strikt genomen de schepping van ‘Hemel en Aarde’… De hemel is de positie of baan om de Zon waar Tiamat heerste en er nu verdreven is en de aarde is de nieuwe baan om de Zon waarin nu de planeet Gaia (chaos) haar baan draait. Gaia is de ene helft die overbleef en in een nieuwe baan geketst werd. De ‘Hemel’ is de Astroïdengordel, ook wel de ‘Ring des Nibelungen’ genoemd en de ‘Aarde’ is dus niet de naam van onze planeet, maar slechts haar baan. Draaide Tiamat eerst tussen Mars en Jupiter in, nu heeft zij het liefdespaar Venus en Mars uit elkaar gedreven, wat de beide geliefden haar niet in dank afnemen… Aarde is in Oertaal A.AR.DE en betekent; ‘water-rood-definitief’, ofwel Gaia kwam in de (ruimte)wateren naast de Rode planeet Mars en wel voor altijd (definitief)… En zo is het al sinds de botsing 4,1 miljard jaren geleden!… Voor altijd!

Genesis 1:1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Zo werd, als gevolg van deze Kosmische botsing een ‘armband’ gesmeed in de hemelen en kreeg GUD een vaste baan om de Zon er werd hij een vast lid van onze planeten-familie. Het slachtoffer, Tiamat, werd eerst gedood, vervolgens gehalveerd en weggeschopt. Zij verrees echter uit de dood en werd levensvatbaar. Haar wond werd een dikke korst en daarmee de eerste landmassa, het eerste continent! Zij was verstoten van haar troon en die werd vanaf toen ingenomen door GUD, de nieuwe heerser onder de planeten. Hij heerst sindsdien over 6 binnen- en 6 buitenplaneten en omdat hijzelf de 6e is, is hij 666. Hij is het beest, de Draak die oprijst uit de (ruimte)oceaan waarvan sprake is in het laatste bijbelboek Openbaringen… Hij is het veelkoppige monster (planeet + 5 begeleiders/cherubs)… Einde van deel I.

Evert Jan Poorterman

Overgenomen van:
http://2012.forum2go.nl/theo-van-gogh-2-nov-2004-t1477.html

Klik op pagina 2 voor deel 2

Dit bericht is geplaatst in Evert Jan Poorterman (Sitchin/Anunaki/Nibiru), Evolutie / Devolutie en Archeologie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *