Salomo en de koningin van Sheba

 

Salomo en de koningin van Sheba

Geschreven 13 0ktober 2004 door Evert Jan Poorterman

Hallo belangstellenden,

Bij deze een kort verslag van mijn bezoek aan Apeldoorn, waar vorige week dinsdagavond Drs. C. D. Blokhuis een lezing verzorgde, met als onderwerp ‘Salomo en de koningin van Sheba’… Dat had mijn interesse omdat die Salomo een tempel heeft gebouwd voor de HEERE God… waarvan ik vermoed dat het gaat om een onderkomen voor de gud RA en zijn vliegtoestel… Tempel is in ‘Kwando’ TE.EM.PE.EL/LE en komt neer op het volgende; ‘met veel leven perst de Heer (RA) zijn eminentie’… Het gaat zeer waarschijnlijk om een woonhuis annex garage… Daarnaast was ik nogal geïnteresseerd in die koningin van Sheba, die wilde nachten had met die Salomo (zie de bijbel – Salomo’s Hooglied)… De vonken spatten er van af… en Sheb ging naar huis vol verwachting en wierp na geruime tijd haar kind Menelik, wat erg veel lijkt op ‘mannelijk’. Het was een jongen!…

…de rest zal ik jullie besparen, Blokhuis is een prima vent, maar de vertelling was niet echt boeiend te noemen. Bovendien, zo valt mij steeds op, weten of melden wetenschappers nauwelijks de ‘krenten uit de pap’… Het zijn meestal saaie lezingen en ‘wetenschappelijk’. Nu ben ik natuurlijk gewend aan Hylke Welling uit Amersfoort en aan mezelf en weet ik inmiddels dat er naast de ons bekende geschiedenis ook nog een evengrote, zo niet grotere, hoeveelheid informatie bekend is. Die informatie wordt wel door de amateurs, de leken opgegraven, maar de echte heren ‘wetengrappers’ doen daar meestal niets of weinig mee. Da’s heel jammer, want dat nu bevat vaak de meeste informatie!

Die koningin van Sheba zou, althans volgens Welling, dezelfde zijn als de Egyptische Hatshebsoet… En de beroemde Willem Hietbrink uit Maastricht, de duzenddichter en herontdekker van de ‘Dietse’ Taal, ziet in haar ‘Hat-shep-sat’, ofwel zij had schepen genoeg! Dat klopt ook, die Hatshebsoet beschikte over een zeer grote vloot, gelegen in de Rode Zee. Ook haar relatie met de ster Sirius en de verering ervan kwam niet aan bod. Sheb is Sirius en het land Sheba is het huidige Yemen, in het zuiden van het Arabische schiereiland… Aan de overzijde had het koninkrijk Sheba bezittingen, gebiedsdelen kun je zeggen en dat is het huidige Ethiopië… Daar woonden ook de ‘Rode’ mannen (Wim Zitman), dezelfde als de Phoeniciërs of de Feniciërs, die volgens mij dezelfden zijn als de Friezen/ Zeevolken/Myceners (komt aan bod in ‘Friezen aan de Eufraat). Niks van dit alles dus! Gauw naar het meest interessante van de avond. Toen ik in de pauze even een Bidi (indiaas opgerold tabaksblaadje) ging roken ontdekte ik een prachtig beeldhouwwerk. Zittend op het bordes… O ja! Ik zal eerst even vertellen waar ik mij bevond op dat moment!

De lezing werd georganisserd door EOL, wat staat voor het ‘Ex Oriënte Lux’, het Egyptisch-Vooraziatisch Genootschap. Van die klup ben ik lid sinds mijn ‘Oertaal’-ontdekking, in de hoop kontakten te leggen met ‘echte’ Assyriologen of Sumeriologen. Dat is tot op heden mislukt, waarschijnlijk omdat de flexibiliteit bij hen ontbreekt mee te gaan in mijn denktrant en mogelijk ook omdat zij hun nek niet durven uitsteken. Ik ben aangesloten bij de afdeling Zutphen, maar was nu te gast in Apeldoorn bij de daar zetelende afdeling. In de Theologische Universiteit te Apeldoorn was Blokhuis te gast van EOL. Ik was te gast in het hol van de Leeuw, althans zo voelde ik dat. Ik als niet ‘gristen’ (hoewel ik wel Jezus in mijn hart heb gesloten) liep en zat binnen de muren van een gebouw waar dagelijks nieuwe predikanten, leraren en zendelingen worden ‘aangemaakt’ om de onschuldigen en onwetenden te beïnvloeden met de sterk gemanipuleerde of niet begrepen verhalen over GOD, de HEER en de HEERE… Ik heb sinds mijn kinderjaren een sterke antipathie tegen alles wat met de kerk en met religie te maken heeft. Vermoedelijk komt dat uit meerdere vorige levens…

Nou, wat zag ik dan? Ik zat op het bordes van de Universiteit en tuurde al rokend en genietend van de avondsfeer de omgeving af. Zo keek ik ook naar de donkere avondhemel boven mij en werd mijn blik getrokken naar het afdak boven het bordes van het statige huis. De Universiteit is een mooi gebouw en ook prachtig gelegen aan het Wilhelminapark en is eigenlijk, vanwege meerdere uitbreidingen, aan en om het Herenhuis gebouwd. De adem stokte mij in de keel. Ik zag een prachtig uitgehouwen Draak en een Adelaar. De Draak zat tegen het plafond geplakt en de Adelaar is bezig zijn vleugels op te schudden… De ingewijden weten dat de Adelaar staat voor de Anunnaki-guds van de 12e planeet en de Draak zeer waarschijnlijk voor de heersende klasse in ons zonnestelsel (en daarbuiten). De Draak houdt de Adelaar goed in de gaten en zal hem wegvliegen zeker beletten, zo als ook de Reptielen (Leguanen?) de Guds beletten onder het juk van hen te komen… Snapt u het nog? Het is een fraai beeld en verder niks toch?

Aan het einde van de film ‘De ontdekking van de Hemel’ van Harry Mulisch spreekt hij over de ‘Klauwen van God’… en verbijsterd keek ik het restant van de film af… Die Mulisch heeft al eens eerder opzienbarende ontdekkingen danwel inzichten aan het papier toevertrouwd. In een zeer dikke pil, reeds geschreven in zijn begintijd (titel ben ik vergeten), schrijft hij over het ‘Octaaf’… Hij zat piano te spelen en sloeg op een bepaald moment steeds dezelfde toets/toon aan. Daardoor raakte hij in een trance, die een half uur duurde. En kreeg hij enkele inzichten… Als een ‘Sjamaan’ wist hij zich af te sluiten en gingen er poorten open naar zijn hoger bewustzijn…

Drs. C. D. Blokhuis vertelde ook over de heilige stad Axum (ook Aksum of Aksoem), waar volgens zeggen zich de ‘Arke des Verbonds’ zou bevinden. In een afgesloten tempel zou het legendarische apparaat, waarvan niemand met zekerheid weet wat het is, onder uiterst strenge bewaking beheerd worden…

Axum is een vrij hooggelegen stad en in het centrum ervan liggen her en der 126 Obelisken… Obelisken zouden vruchtbaarheids-symbolen zijn. Het zijn, net als de Menhirs eigenlijk penissen! Menhir is eigenlijk ‘Mijnheer’ of jongeheer en Obelisk is echter in Kwando UB.EL.IS.KE, wat neerkomt op; ‘wenden is wat El doet (naar de) basis’… Uit deze vrije vertaling kun je niet opmaken dat het om een opgerichte penis gaat, maar eerder om een raket! Wenden doen de goden/god/gud (EL) naar de Oerbasis en dan deden en doen zij met raketten natuurlijk… In Axum heeft men ook de resten gevonden paleizen en zelfs van Sheba’s bad en een vliegveld?! Nou moe!…

In diezelfde regio hebben handwerkers (of God) een tempel uitgehouwen in de harde bodem van het gebergte. Als je over de horizon kijkt, zie je geen gebouw, omdat deze tempel in de bodem is uitgehouwen zodat het pas zichtbaar is als je er vlakbij staat. Het heeft de vorm van een kruis en dat is opzienbarend! Op meerdere afbeeldingen uit de oudheid heeft men kruizen of kruisvormen afgebeeld, zonder dat wij nu nog weten en beseffen dat dat alles te maken heeft met de 12e planeet. Deze ons (nog) onbekende planeet noemt de (her)ontdekker ervan, Zecharia Sitchin, steevast Nibiru en Marduk. Beide namen kloppen maar zijn niet toereikend. Sitchin noemt hem slechts één keer GUD en daarvan stamt nu de benaming GOD uit de bijbel en andere geschriften af… Hij wordt ook aangeduidt als de ‘Planeet van de kruising’… en zodoende. In het boek ‘De Twaalfde Planeet’ staat ook zo’n afbeelding van een kruis uit de oudheid afgebeeld… en nu komt het! Die ondergrondse tempel is in één nacht gebouwd of tot stand gekomen en dat alles ter ere van ene Joris. Ook daar in Afrika, in Ethiopië kennen ze het verhaal van Joris en de Draak! Die Joris heeft kennelijk een Draak of Draakachtig wezen verslagen en als dank is de tempel verschenen… Zou kunnen…

Het is overigens niet de enige Draak die verslagen werd, want de provincie Gelderland dankt zijn naam aan de laatste woorden of kreten die de dodelijk verwonde Draak uitstootte nadat een koene ridder hem durfde te trotseren… Hij doorstak het dier en reutelend stortte het ter aarde en riep ‘Gelre, gelre’ en zeeg ineen… Sindsdien heet deze provincie ‘Gelre’-land, wat verbasterde tot Gelderland… Gelre is in Kwando GE.EL.RE en betekent; ‘gehoor geven aan El’… Luisteren naar GUD dus, gehoor geven aan de planeet der guds en hun macht zou je kunnen zeggen… Dit Draakwezen bleef trouw aan de Reptilians en stierf (zijns inziens) voor de goede zaak. Hij werd echter door een mens van vlees en bloed neergestoken, zoals ook de dappere Joris zijn Draak neerstak… het is de strijd tussen de mens en de guds/reptilians.

Evert Jan Poorterman

Overgenomen van:
http://2012.forum2go.nl/salomo-en-de-koningin-van-sheba-2004-t1476.html

Dit bericht is geplaatst in Evert Jan Poorterman (Sitchin/Anunaki/Nibiru). Bookmark de permalink.

2 reacties op Salomo en de koningin van Sheba

 1. jos schreef:

  het is zo eenvoudig dat bijna niemand het ziet gelukkig zijn er nog mensen zoals jij Evert-Jan die poorten open kan bedankt sluit je ze ook op tijd zou niet willen dat al dat gespuis mee reis

 2. tjen schreef:

  ….’’HEERE God… waarvan ik vermoed dat het gaat om een onderkomen voor de gud RA en zijn vliegtoestel…’’

  Hmmmm, men zou netzogoed kunnen vermoeden dat het om een STARGATE/PORTAL gaat, voor DEN HEERE god. En zijn vliegtoestel.

  Dat hij……..

  ‘met veel leven perst de Heer (RA) zijn eminentie’…

  Heeft logischerwijs niets met woonhuis noch garage te maken. Misschien met die koningin ja. Wat wel te begrijpen is uiteraard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *