Primeur: Vrijheidsparade legt omvangrijk netwerk van sektes bloot

Dit artikel werd eerder al op 03-10-09 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

Primeur: Vrijheidsparade legt omvangrijk netwerk van sektes bloot

In het dorp waar ik opgroeide lieten wij ons als Gereformeerden nimmer in met de Hervormden. Zoals algemeen bekend zijn Hervormden niet zuiver in de leer en ook niet op de graad. Wij als Gereformeerden troostten ons met de gedachte dat zij om die reden ook zeker niet behouden waren en een enkele reis ter helle bij het verlaten van ‘t aardsche tranendal onherroepelijk hun deel zal zijn. De meeste Hervormden stonken ook trouwens. Echt waar! Was u dat nooit opgevallen? Ze hadden een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmde. Dat kwam omdat ze bij het avondmaal goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruikten.

Over de “openbaren” hoeven we het al helemaal niet te hebben. Openbare kinderen van het dorp groeiden immers op voor galg en rad en bezochten de openbare school waar normen en waarden niet bestaan. Ik heb ze nooit gemogen en ben altijd in een ruime boog om hen heengelopen. De openbare moeders waren ook in praktische zin openbaar. Als kinderen waren wij daarover goed geïnformeerd: het waren zonder uitzondering allemaal vieze hoeren, zwelgend in de lage lusten des vleesches. Ik had ook geen medelijden toen een openbare moeder op een dag dood in het bleekveld gevonden werd, haar kleren gescheurd en gezicht bebloed. Broeder Minnema, de kerkouderling, kon het niet helpen. Hij was enkel voor Satans verleidingen gezwicht. Net goed. Haar rok was altijd al boven de enkels. Wat verwacht je dan! Van zulk overspelig volk moet je je als behouden en wedergeboren christen verre houden, lispelde tante Roelie altijd met haar borsten op mijn schouder.

Op 26 september organiseerde een aantal achterlijke idioten de Vrijheidsparade. Ze presenteerden zich als “verontruste burgers die zich ernstig zorgen maken om de inperking van privacy en burgerrechten in Nederland en een vrijheidsparade willen organiseren voor IEDEREEN die dat ook zo voelt.” Ik heb me tevoren en erna natuurlijk goed laten informeren. Het zijn uiteraard niet zomaar bezorgde burgers. Dat kan niet. Ze moeten ergens in te delen zijn, net zoals vroeger in het dorp. Zijn het vroomgelovige schapen als ik, die de enig juiste religie aanhangen of behoren ze tot de afvallige bokken: That’s the question!

Kerken en sektes lopen te hoop tegen extreem-linksrechtse Vrijheidsparade als symptoom van decadentie
Gelukkig waren daar de diverse commentaren op de Vrijheidsparade die me de ogen openenden. Zoals die van de ware vrijdenkers van Vrijspreker.nl, met hun vrije open geesten. De deelnemers aan de Vrijheidsparade blijken namelijk “pure socialisten, zegt zo’n vrije geest. Dat kun je ook duidelijk zien aan hun uiterlijk want het is enkel “een stel neo-hippies, petjesdragers, sjofelmensen en koortsige moekes.” En met dat “tuig” wens je je als verkondiger van het libertarisch evangelie uiteraard “niet te associëren.” Een andere vrijspreker waarschuwt me voor “de socialistische boodschappen op de helft van de spandoeken” en voor het feit dat deze mensen toch overduidelijk “losers” zijn die “geen enkel idee van het concept van vrijheid” hebben. Tegen deze “neo-hippies” met hun “spandoeken met socialistische schijt” is een “grote afkeur” gerechtvaardigd, begrijp ik, omdat “het hippiedom een symptoom is van de decadentie van de Westerse samenleving”, zegt dominee Balkene…, sorry, zegt de schrijver, ongetwijfeld gepokt en gemazeld in de juiste normen en waarden. Geen enkel lid van dit socialistische “tuig” blijkt te deugen want kijk maar: het zijn “kaalkoppige speknekken met een tattoeage van een bebloede dolk op de schedel, lieve oude vrouwtjes, keverachtige padjepejers of macro-biotisch etende veganistische punk-hippies met stinktruien, lapjeshonden, dreadlocks en vlasbaardjes.”

Inderdaad, de schrijver heeft groot gelijk. Ook de commentators van de door de mainstream-media als spreekbuis van “extreem links bestempelde Indymedia-gemeente hebben me geweldig op weg geholpen. Lastig puntje is wel dat deze – volgens de “rechtsen” – adepten van de kerk van het socialisme, precies het omgekeerde beweren van de vrome aanhangers van het libertarisme: de deelnemers aan de Vrijheidsparade en hun ondersteuners zijn juist allemaal extreem rechts. Omdat partij huppeldepup mee zou doen kun je aannemen dat deelnemers aan de Vrijheidsparade extreem rechts zijn en er “dus vanuit gaan dat mensen die dit soort propaganda op hun site plaatsen, zelf ook niet helemaal zuivere koffie zijn,” schrijft een commentator. 

Bij de gelovigen van het Suriname-forum zijn de conclusies al getrokken: de deelnemers aan de Vrijheidsparade zijn aanhangers van de Openbaring van Wilders. De Vrijheidsparade is namelijk extreem rechts met als argumenten: “Komt op mij over als een oproep van een aantal bekrompen mensen en staat bekrompen niet voor beperkt? De vrijheid van Wilders is gebaseerd op de knechting van anderen!” 

Op NUjij is men er nog niet geheel over uit of het nu een “zielig initiatief [is] van of zeer rechtse of zeer linkse mensen.”  In elk geval doet meneer Kat mee en dan deugt het natuurlijk niet. Meneer Kat heeft namelijk een radioprogramma bij Argusoog Radio. En Argusoog Radio is volgens de hardcore leden van de NUjij-censuursekte, extreem-rechts en anti-Semitisch want zij hebben kritiek op het doden door Israël van meer dan 1400 Semitische vaders, moeders en terroristenkinderen in de Gaza-strook dit jaar, terwijl het land – zoals wij weten, want ons kabinet zegt dat ook –  hiermee enkel de vrede en democratie voor ogen heeft gehad. En wat is er tegen op vrede? Bovendien: Zionisten zijn méér Semitisch dan Palestijnen, of zoiets, geloof ik…

Helpt u ook mee aan de opdeling van burgers voor uw veiligheid?
In de gehele internet kerkgemeenschap fulmineren verlichtte geesten terecht tegen het extreem-rechtslinkse gedachtegoed dat de Vrijheidsparade duidelijk vertegenwoordigt. Druk bediscussiëren zij tot op heden welke isme-religie de deelnemers aanhangen. Het systeem is heel eenvoudig. Zodra u de hierna volgende woorden hoort kunt u de uitspreker ervan moeiteloos wegzetten. Doet u even mee? Gaan we: “Solidariteit” is socialisme, “Rothchild” is anti-semitisme, “zelfbeschikking” is libertarisme, “samen delen” is communisme, “tegen EU” is rechts-extremisme, “totale chaos” is anarchisme. Een kind kan de was doen, niet? En voor de duidelijkheid; wij zijn geen mensen, neen; wij zijn islamisten, anarchisten, atheïsten, communisten. 

U snapt het, het gaat hier niet om iets totaal onbenulligs als waarheidsvinding of rechtvaardigheid, onafhankelijk van stromingen of levensopvattingen. Het gaat om een juiste indeling van de mensheid in rechts of links: spot the terrorist! 

Lieve mensen, voor uw eigen veiligheid: zet al deze extreme Vrijheidsparade-deelnemers duidelijk geëtiketteerd in een kooitje weg. Het zal toch niet zo zijn dat dit inderdaad gewoon een groep bezorgde burgers is die een gemeenschappelijke zorg delen? Dat hoort niet! Dan zouden Nederlanders wel eens als eenheid op kunnen treden. Dan zou de groep wel eens heel erg groot kunnen worden, net als het groepje van 300 dat onder Obama unaniem opkwam voor hun rechten en uitgroeide tot een groep van meer dan één tot twee miljoen; de grootste demonstratie in de Amerikaanse geschiedenis (Niet door de NOS uitgezonden uiteraard. Het zou u eens op ideeën kunnen brengen! Alles voor onze veiligheid natuurlijk). Dan zou wel eens kunnen blijken dat wij in aantal veel machtiger zijn dan het minieme clubje dat volgens de koortsige moekes en sjofelmenschen van de Vrijheidsparade onze vrijheden afneemt. En dat willen we natuurlijk niet…

Houd vast aan uw geloof, blijf in uw eigen kerk en laat u niet verleiden tot deelname aan oecumenische activiteiten van ongelovig tuig!
Een Vrijheidsparade waarin bezorgde Nederlanders eensluidend ageren tegen privacyschendingen als de herinvoer van het persoonsbewijs op 21 september jongstleden? Ik wens me niet met deze keverachtige patjepeeërs en macro-biotisch etende, veganistische punk-hippies met stinktruien te associëren. Ik vind mijn enig ware geloof belangrijker dan het feit dat Eurogendfor of het leger door de herinvoer van het persoonsbewijs gekoppeld aan een centrale database de toekomstige vaccinatie-weigeraars moeiteloos kan vinden en afvoeren of Wilders de moslims, mocht hij aan de macht komen. Bovendien: de anarchisten van de anarchiel-sekte mogen wat mij betreft gedeporteerd worden. Het is bewezen dat het allemaal vrijmetselaars zijn die gezamenlijk in stinktruien al weed-paffend in een chaotisch kraakpand het geheime Bilderbergplan ten uitvoer brengen. Ze hebben een heel specifieke meur die uit hun neusgaten walmt. Dat komt omdat deze werkschuwe platzakken bij de avondmaaltijd goedkope Zuid-Afrikaanse slobberwijn gebruiken.

DIVIDE ET IMPERA!  

 

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/primeur_vrijheidsparade_legt_omvangrijk_netwerk_van_sektes_bloot

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *