Marcel Vervloesem in gesprek met “Freedom Central” (Translated to English)

Marcel Vervloesem in gesprek met “Freedom Central”

HERE you find the Scribt in English

(René Voogt)

 

Marcel 0.16 sec:
Ik ben Marcel Vervloesem – ik ben een activist uit België met internationale uitstraling. Ik ben geboren in 1952 en de activiteiten waar ik me mee bezighoud zijn aspecten rondom de mensenrechten.

Interviewer 0.33 sec:
Okay – en hoe bent u erbij gekomen om activist te worden op dat gebied?

Marcel 0.38 sec:
Nou kijk – als jonge knaap interesseerde mij het onrecht dat ik zag – dus ik las al kranten enzovoort en vond veel zaken zo onrechtvaardig dat we er ook beslist iets aan zouden moeten doen. Toen ik 16 jaar was heb ik dus de Belgische Jeugdbescherming aangevallen omdat er nogal wat wantoestanden waren in kindertehuizen en met Jeugdrechtbanken enz. – en ik heb toen een aanval ingezet op de Belgische minister van Justitie onder de titel: “Belgische kinderbescherming in vraag gesteld”. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn actie leven.

Interviewer 1.14 min:
Dat is best wel heftig als 16 jarige – waarom trok jou dit zo aan?

Marcel 1.19 min:
Ja kijk er waren heel veel artikelen en er werd heel wat over gesproken in die jaren – en de jeugdbescherming stond in België toen nog in haar kinderschoenen – dus ik vond het een onderwerp wat de moeite waard was – en omdat ik zelf ook opgegroeid was in een kindertehuis boeide me dat des te meer. Ik vond dus de uiting van de overheid die in kranten en de media altijd zo`n houding hadden van: we hebben één van de beste wetgevingen op het gebied van de bescherming van de jeugd – we hebben goede instellingen – we hebben een goed Justitieel apparaat dat alles goed opvolgt – en ik wist uit ervaring dat dat allemaal niet waar was – en vond dat ik maar eens tegen dat Heilige Huisje moest gaan stampen – en ben dat dan ook gaan doen – en het verbaasde mij dan ook welke impact dat het had – want ik had nooit niet gedacht dat de Minister van Justitie mij binnen een week zou uitnodigen – het was een golf die ontstond – Kranten namen dat artikel over – het kwam op de radio – het kwam op tv en de minister nodigde mij uit en wilde erover praten – dat heeft heel wat commotie gegeven – en het is ook eigenlijk de aanleiding geweest tot de herziening van de wet op de jeugdbescherming – men heeft de wet aangepast – en men heeft nieuwe wetgevingen gemaakt – het heilige huisje was inmiddels dus al goed door elkaar geschud. En dat was in feite dus ook de bedoeling.

Interviewer 2.48 min:
Ok – dan heb je dus je doel al behaald en zou je eigenlijk kunnen stoppen – maar dat heb je niet gedaan?

Marcel 2.54 min:
Ja ehhh stoppen – als je resultaat boekt dan kun je natuurlijk stoppen – maar het was dus zo – dat er zoveel toestanden waren in ons land – dat er meerdere onderwerpen waren zoals bv: de slechte behandeling van kinderen op een psychiatrische afdeling van een kinderziekenhuis waarbij kinderen vaak 36 dagen tot aan 3 maanden in een Isoleercel zaten – en al die toestanden meer – toen wij eenmaal wisten dat ook dat bestond hebben wij ook daar natuurlijk een stamp tegenaan gegeven – we hebben het kinderziekenhuis publiekelijk aangeklaagd – we hebben de toestanden dus aan het publiek medegedeeld – het was een strijd die 3 jaar geduurd heeft – en tenslotte heeft de minister dus een wetgeving moeten maken op het gebruik van isoleercellen. De betrokken kliniek werd ook gesloten – en er moest een nieuwe afdeling voor worden opgericht enz. – het had dus de nodige gevolgen – het had een aanpassing van de wet tot gevolg – voor het eerst in de Belgische geschiedenis – werd er dus een reglement gemaakt dat telde voor alle Psychiatrische ziekenhuizen en alle gevangenissen etc waar kinderen opgesloten werden – waarin besloten werd dat ze niet langer dan twee dagen geïsoleerd mochten worden met een hele reglementering daaromheen die de controle mogelijk maakten enz. Dat was dus eigenlijk het gevolg van de eerste zaak.

Interviewer 4.14 min:
Wauw. Maar dat doe je ondertussen dan niet meer in je eentje denk ik dan maar zo?

Marcel 4.19 min:
Nee, het is zo – in het begin deden we dat allemaal maar met een paar mensen of helemaal alleen – maar in 1989 hebben we besloten om ons groepje zoals wij waren – de media noemde ons groepje ‘Morkhoven’ omdat het jongeren betrof uit Morkhoven en dat kreeg dus de naam Morkhoven – zo is dat dus gegroeid. In 1989 hebben we vast instituut aangenomen en zijn overgegaan tot de oprichting van “een vereniging zonder winsten” – officieel via het staatsblad met erkenning nummer enz – ja en toen hadden we dus een grondslag en konden dus vanuit een officiële organisatie gaan reageren. Dus.

Interviewer 5.00 min:
En wat voor soort zaken heb je tot nu toe al aan meegewerkt – tegen gevochten zeg maar?

Marcel 5.04 min:
Ja ehhh, heel veel zaken he. Het was stilletjes aan de gewoonte geworden dat als er een toestand bestond die het publiek schokte dan deed men een beroep op de werkgroep Morkhoven – haast omwille van het feit dat Morkhoven een groepje was dat durfde te reageren – die durfde aan te vallen – en het durfden om jarenlang onderzoek te voeren. Dus men was een beetje geducht voor die groep. We hebben dus tal van zaken gedaan – bijvoorbeeld – op een gegeven moment was het voor de Belgische rolstoel gebruikers en buitenlandse rolstoelgebruikers verboden om een bioscoop binnen te gaan met hun rolstoelen – dat was dus een rel die ontstond – omdat dus een arbeiders reglement dat het ministerie van Arbeid had opgericht – het ARAB-besluit (het ARAB-besluit is in België het Algemeen Reglement op de Arbeids Bescherming) zoals wij het noemen – dat verbood om losse voorwerpen binnen een openbare ruimte binnen te brengen omwille van de brandveiligheid. Welnu wat was er gebeurd – er was een Baron met een kinderbioscoop in België en die zei: “een rolstoel is een los voorwerp – dus rolstoel gebruikers mogen niet meer binnen” – dat heeft natuurlijk heel wat deining veroorzaakt zoals u kunt begrijpen waarna de werkgroep Morkhoven benaderd werd om in die zaak stappen te ondernemen – we hebben dat ook gedaan – het heeft ongeveer drie maanden geduurd voor we de uitbater (de Baron) konden blokkeren – waarna de minister het arbeidsbesluit heeft moeten wijzigen en een nieuw arbeidsbesluit moest maken – en vanaf dat moment konden de rolstoel gebruikers dus weer de bioscopen binnen gaan.

Interviewer 6.46 min:
Dan heb je toch ook wel een heleboel lef nodig om dat soort dingen te doen?

Marcel 6.49 min:
Ja kijk – iemand moet het doen he. Ehhh de vraag die velen stellen is: waarom doe je dat of waarom hebben jullie dat gedaan? Maar onze stelling was – iemand moet het doen. Het kan bv niet zo zijn dat kinderen maanden lang in een isoleercel zitten – omdat een bepaalde Dokter zoiets beslist – het kan ook niet zo zijn dat rolstoel gebruikers aan de hand van hun handicap niet meer de bioscopen binnen mogen – het kan niet zo zijn dat er in kindertehuizen wantoestanden heersen enz – dus iemand moest de stap zetten en zeggen van kijk “Heilig huisje of geen Heilig huisje” “Justitie of geen Justitie” – als er toestanden zijn dan moeten we die ook aanpakken en ook durven aanklagen – en dat heeft eigenlijk geleid tot een “hele reeks dossiers” die als maar sneller binnen kwamen en waar dus de werkgroep Morkhoven om de haverklap voor ingeschakeld diende te worden – en dan op die manier in de media natuurlijk die het opviel van kijk Morkhoven valt aan in de Jeugdbescherming – Morkhoven duikt op in het dossier van de rolstoelen – Morkhoven duikt op in de isoleercel kwestie – dus dat is een groepje dat wel vrij actief is – en op die manier zijn er dus heel veel mensen die dan een beroep op de werkgroep Morkhoven hebben gedaan en zo is dat dus langzaamaan gegroeid.

Interviewer 8.07 min:
Ok dus eigenlijk gaat het continu door en wordt het meer en meer – of wordt het juist minder en minder – de opdrachten die je krijgt zie je dat het steeds meer wordt – of zie je dat het afneemt?

Marcel 8.18 min:
Nee, ze namen almaar toe he – het was dus zo – dat het dossiers werden die een X specialisatie vereisten bv: de Belgische geestelijke gezondheidszorg waar dat psychiatrische patiënten in instellingen worden gecollecteerd die geen zeggenschap hadden binnen het grote geheel – dat heeft ook heel wat deining veroorzaakt vandaar dat ook daar de werkgroep Morkhoven heel actief is geworden – en dat heeft dan geleid tot een beslissing van het Ministerie om een verbruikers overeenkomst te maken – vertrouwenspersoon – het systeem van een vertrouwenspersoon enz. – zodat psychiatrische patiënten een wettelijke vertegenwoordiger hadden zodat een instelling niet zomaar kon zeggen wij doen dit of dat met u – dus – er werd een ondergrond gemaakt wat de patiënt eigenlijk een zekere vorm van bescherming gaf – want ze konden hun beklag doen – anderzijds was het zo dat de werkgroep Morkhoven ook zelf op bezoek ging – dus als er klachten waren dan gingen de onderzoekers van Morkhoven naar die instelling – en natuurlijk zagen ze ons daar niet graag komen dat kunt je je wel voorstellen he – alleen al als ze een brief ontvingen van de werkgroep Morkhoven dat Morkhoven een klacht had ontvangen en dat wij die wel degelijk serieus zullen nemen en onderzoeken – ja dat had binnen een instelling natuurlijk nogal een impact he – want die lastige gasten van Morkhoven gingen komen – en dat was vaal al voldoende om het probleem op te lossen. We merkten vaak dat als we gewoon een brief opstuurden naar een patiënt of naar een gevangene of naar iemand die gecolloqueerd was (gedwongen opname) met de holding van de werkgroep Morkhoven op de brief – dat de instelling al een beetje voorzichtig werd zo van ei oei oei oei die persoon heeft contact met de werkgroep Morkhoven – die gaan komen – en onze instelling gaat hier problemen mee krijgen – Interviewer: dus was het vaak al opgelost voordat ze kwamen – Marcel: ja ja dat gebeurde dan heel vaak.

Interviewer 10.07 min:
Dat doe je netjes..

Marcel 10.09 min:
Ja ja dat hoort er allemaal bij he.

Interviewer 10.13 min:
Je had het net over – dat als er in België iets schokkends gebeurd – dan moet het haast Dutroux wel zijn – kan ook bijna niet anders – op welke manier was de Morkhoven groep daar bij betrokken?

Marcel 10.24 min:
Ja kijk ehhh – de werkgroep Morkhoven had in 1989 al gemerkt dat er in België een probleem was met vermiste kinderen – dus dat er heel wat kinderen verdwenen – kinderen die vluchten uit psychiatrische instellingen waarvan nooit enig spoor terug gevonden werd – kinderen die zomaar verdwenen – dus in feite werd er in België weinig of geen aandacht aan besteed want het was een probleem dat taboe was want in België ging niks verkeerd – zelfs nu gaat in België niks verkeerd – maar dat was dus een probleem – in 1989 hebben wij onze statuten gezet dat de werkgroep ook de taak heeft om vermisten op te sporen als daar om gevraagd werd – dat had natuurlijk tot gevolg dat er verschillende verdwijningdossiers waren die bij de werkgroep Morkhoven terecht zijn gekomen waar wij ook onderzoek naar gevoerd hebben – en één van die dossiers bracht ons eigenlijk in het dossier Dutroux – en zo zijn we in een drietal dossiers die rechtstreeks uit het dossier Dutroux kwamen betrokken geraakt. We hebben dat dus onderzocht – we hebben zeven vermisten die al jarenlang vermist waren opgespoord en terug gevonden – we hebben dus al heel wat werk geleverd – we hebben gesprekken gevoerd met de ouders van de vermoorde kinderen – dus we hebben heel wat werk moeten verzetten – we hebben het gehele dossier Dutroux bestudeerd – dus toen het onderzoek nog liep was het zo dat er politie mensen waren die het zo schokkend vonden dat het dossier in feite gemanipuleerd werd – wat is er dan gebeurd – een politie agent heeft het dossier gekopieerd terwijl het onderzoek nog liep en heeft dat naar buiten gebracht – met als gevolg – dat het dossier ook bij de werkgroep Morkhoven terecht was gekomen – welnu dat zorgde in België voor enorm veel ophef omdat juridisch gezien het dossier Dutroux op dat moment wegens Juridische fouten geblokkeerd had kunnen worden – een onderzoek is geheim – en dus mag er tijdens de loop van een onderzoek niets uitlekken over het onderzoek – laat staan over een heel dossier. Men heeft toen bij ons huiszoeking gedaan omdat men het sterke vermoeden had dat Morkhoven wel op de hoogte zou zijn – men heeft huiszoekingen gedaan – men heeft niet gevonden wat men zocht – wij hadden het zaterdags gekregen in de brievenbus – na een anoniem telefoontje dat we onze brievenbus eens moesten legen op een zaterdag – wat we ook deden – en daar vonden we een drietal cd`s met het 600.000 pagina tellende dossier van Dutroux – dus met alle mogelijke foto`s, lijkschouwing verslagen, opgravingen dus alle mogelijke details – wat natuurlijk een gouden bron was voor onze organisatie – maar omwille van het feit – door de vreemde wijze waarop het dossier bij ons terecht kwam heb ik dat direct in veiligheid gebracht – we konden er niet mee weg omdat we vermoede dat de woning in de gaten werd gehouden op dat moment – maar ik had in mijn tuin een volière staan waar vogelhuisjes in hingen – en ik had het dossier van Dutroux daarin verstopt – men heeft huiszoeking gedaan waarbij niets werd gevonden – men heeft voor de volière gestaan en gezegd:  “u heeft mooie vogels en een mooie volière” – en ze vertrokken weer. Maar het dossier Dutroux zat dus in de vogelhuisjes verstopt die dus in de volière hingen bij Marcel in de Tuin.

Interviewer 13.47 min:
Fantastisch! Maar als er 600.000 pagina`s aan informatie is – stonden daar dan ook dingen in die niet door de mainstream media naar buiten gebracht zijn – dingen die eigenlijk verborgen zijn gebleven voor ons?

Marcel 13.58 min:
Ja heel zeker – hetgeen dat eigenlijk naar buiten werd gebracht van het dossier Dutroux – is hetgeen dat men de bevolking wilde doen geloven. Er waren drie problemen – enerzijds had je het dossier Dutroux dat zo schokkend was dat de publieke opinie het eigenlijk niet kon vatten – hoe kon het nou in godsnaam dat er zoveel kinderen verdwenen en vermoord werden – wat was er hier gaande – dus het dossier Dutroux was eigenlijk een basis van gegevens die justitie nodig had om het onderzoek te voeren – anderzijds zaten daar heel veel gegevens in die de aanleiding konden zijn voor verder onderzoek naar netwerken – zonder twijfel – en een derde aspect dat in het dossier Dutroux zat waren eigenlijk de verbindingslijnen – drugshandel – wapenhandel – het wagenpark – autodiefstallen enz – dus in feite was het dossier Dutroux een drieluik. Welnu, onderzoeksrechter Connerot was een zeer gedreven onderzoeker, en was één van de weinige Magistraten in België die zijn job nog kende en ook uitvoerde – maar we wisten al op voorhand dat Connerot gestopt zou worden – men heeft Connerot met een bord spaghetti de laan uit gestuurd bij wijze van spreken – omdat hij met de ouders van vermoorde kinderen spaghetti zat te eten – dus een journalist heeft daar een foto van genomen – die foto is bij justitie terecht gekomen – en men heeft gezegd die onderzoeksrechter is niet meer onpartijdig genoeg want hij zit met de ouders een bord spaghetti te eten – dus hij moest van de zaak af. Op dat moment wisten we dus dat het dossier Dutroux in feite gemanipuleerd werd en dat er dus meer aan de hand was dan men in feite wilde zeggen. We merkten dat ook aan het ontslag dat bepaalde onderzoekers kregen – Connerot had een team Rijkswachters naast zich die ervaring hadden en werkelijk heel goed werk leverden – maar ook die mensen moesten de laan uit – dus in feite werden degene die resultaten boekten terzijde geschoven – in feite bleef men maar bezig rondom Weinstein – ja er was een opgraving geweest bij Weinstein – Weinstein was de man van de autodiefstallen etc. – Nihoul was betrokken bij dit en dat en zus en zo – maar concreet gezien gebeurde er helemaal niets meer met het dossier. Men had bv ook lijkschouwingverslagen en er werd gezegd dat de kinderen waren gestorven van de honger – dus Michelle Martin had de kinderen vergeten eten te geven toen Dutroux al gevangen zat – welnu er zijn eigenlijk TWEE lijkschouwingverslagen – het ene werd gemanipuleerd om te laten geloven dat ze gestorven zouden zijn van de honger – en het tweede verslag is een zeer duidelijk verslag met foto`s enz. waaruit blijkt dat de kinderen een geheel andere doodsoorzaak hadden – dus dat bleek ook heel duidelijk uit de opgravingen. Welnu de Sprout, het weekblad “The Sprout” heeft het 1 en ander gepubliceerd om aan te tonen zo van “kijk eens wat er in België gaande is” want men liegt en bedriegt in het dossier van Dutroux – en men heeft toen onmiddellijk alle weekbladen van The Sprout uit de schappen van de winkels laten halen – dus zo bang en angstig was men door al hetgeen dat nu naar boven aan het komen was. In de zaak Dutroux had het natuurlijk tot gevolg dat ook andere slachtoffers begonnen te praten – neem bv de X dossiers etc. etc. – dan werd er bij Justitie in feite een truck uitgehaald die het publiek susten en waar de burgers dus in feite met hun beide benen in trapten – men stelde namelijk we gaan nu eerst het dossier Dutroux rond maken – we gaan het proces tegen Dutroux voeren – dat is één – en dan zullen we al die andere zaken nadien behandelen zoals de X dossiers – de aanverwante dossiers – en de ‘neven dossiers’ zoals men dat noemde – maar daar is dus NOOIT meer iets van terecht gekomen. Het proces tegen Dutroux was gedaan en het eerste dat België zei was: ahh de zaak Dutroux is opgelost – en de neven dossiers tja dat ligt in handen van de Procureur Generaal in Luik – de procureur in Luik heeft de neven dossiers echter nooit meer laten onderzoeken – en nu zoveel jaren later NA de zaak Dutroux zijn deze dossiers nog steeds NIET onderzocht. Interviewer: Serieus? Marcel: Ja. Interviewer: sjonge jonge jonge.

Interviewer 18.29 min:
Ik heb nog een vraagje – u had het daarnet over een andere doodsoorzaak – Marcel: ja – Interviewer: is die ooit naar buiten gebracht? Bij mij weten is het alleen maar……

Marcel 18.38 min:
Nee – de doodsoorzaak is door het weekblad “The Sprout” wel naar buiten gebracht – dus met de foto`s erbij – en dat heeft dus een golf van kritiek veroorzaakt bij Justitie – omdat Justitie zei “zulke foto`s toon je niet publiekelijk” dat is een gebrek aan respect ten opzichte van de vermoorde kinderen enz. enz. – maar waar Justitie voor vreesden was dat die foto`s de publieke opinie zouden schokkeren – en dat men zou gaan zeggen ja maar jullie hebben gezegd dat ze waren gestorven van de honger en hier zien we dus iets heel anders – en daar was men vooral bang voor – men wilde dus koste wat het kost vermijden dat de zaak Dutroux weer open zou barsten. Trouwens er was ook een reportage van Piet Eeckhout een Duitse verslaggever van ZDF met een zetel in Brussel die een reportage maakte over de dode getuige in de zaak Dutroux – bepaalde journalisten waren tot de ontdekking gekomen dat er 27 getuigen in de zaak Dutroux allemaal kort achter elkaar gestorven waren – Justitie noemde dat allemaal zelfmoorden – verkeersongevallen etc maar in werkelijkheid begon iedereen zich daar vragen over te stellen – en de grote vraag kwam pas eigenlijk op het moment toen een medewerkster van de werkgroep Morkhoven Gina Pardaens die de opdracht had gekregen om bepaalde gegevens over te brengen naar Zwitserland – in een verdwijningzaak van een Duits jongetje met verbinding van andere zaken in Nederland – dus die dame komt terug uit Zwitserland nadat ze haar opdracht heeft uitgevoerd – en wordt op de luchthaven opgepakt in opdracht van een Procureur Generaal en ze wordt onmiddellijk verhoord over de verdwijningzaak van Manuel Schadwald een Duitse jongen – twee dagen later begint ze telefonische bedreigingen te krijgen – mechanische stemmen die beginnen te praten – haar internet dat gesaboteerd wordt en al die zaken meer – dus ze gaat aangifte doen bij de Belgische Gendarmerie in Galmaarde – ze gaat haar verhaal doen – men noteert dat ook allemaal – Morkhoven zet speurders op de zaak om te kijken waar komen die bedreigingen vandaan – en twee dagen later is Gina Pardaens dood. Ze is dus nachts zogenaamd via een verkeersongeval op een bruggetje gereden en ter plaatsen overleden – dus ondanks de doodbedreigingen van twee dagen daarvoor noemde de Belgische Justitie dat een verkeersongeval. Welnu Piet Eeckhout heeft dat geval van Gina ook in zijn reportage opgenomen over de 27 doden getuigen in de zaak Dutroux – waar de Belgische justitie niet zo blij mee was. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die verslaggever aangepakt en hebben hem gezegd “jij gaat hiermee stoppen”, zo niet – zou hij in dit land geen reportages meer kunnen maken. Dus eigenlijk wordt de druk – de intimidatie – en het provoceren van: “u moet stoppen met het naar buiten brengen – die kwam vanuit Justitie – dus Justitie had eigenlijk redenen om dat te doen. De rede was dat het publiek niet mocht weten wat er gaande was en hoever dat deze zaak wel niet ging – en langs de andere kant – de internationale aandacht rond de zaak stoorde België – op het moment dat de Zandvoort zaak los barste van de gefolterde en vermoorde kinderen – de kinderen op de cd rom`s etc – en daarna de zaak Temse Madeira losbarste – net op het moment dat ook de zaak Dutroux losbarste – was natuurlijk een probleem voor België omdat België een enorme slechte uitstraling kreeg naar het buitenland toe – men zei wat is dat nu: Morkhoven heeft daar een zaak Zandvoort boven water gehaald met 100.000 slachtoffers – men heeft daar de zaak Temse Madeira met tientallen slachtoffers – men zit met de zaak Dutroux met verschillende vermoorde kinderen – wat is daar in België eigenlijk aan de hand? Dus België moest in feite om zich waar te kunnen maken binnen de Europese gemeenschap en binnen de landen zeggen van kijk we doen iets – we treden op – we doen wat we kunnen doen – maar dat was dus helemaal NIET het geval want België heeft heel weinig gepresteerd op het gebied van de bestrijding van kinderpornonetwerken of van andere netwerken – integendeel – op het moment dat het buitenland aan Belgie verzocht om gezamenlijk een operatie uit te voeren – dus gelijktijdig zowel in Engeland, Spanje en Italië enz. om op hetzelfde tijdstip huiszoekingen te verrichten – dan was België het enige land dat niet akkoord ging – België beloofde dan wel ja wij doen mee om gezamenlijke operaties uit te voeren op allerlei adressen in België – maar wat gebeurde er – in Engeland, Spanje en Italië vielen de politie diensten overal binnen – maar de Magistraat die in België de operatie zou leiden was gaan eten – met als gevolg – dat verschillende uren later pas de eerste huiszoeking uitgevoerd kon worden zodat de daders het nieuws al via de tv te horen hadden gekregen dat er tientallen huiszoekingen aan de gang waren. Dat is typisch België – dat zijn toestanden die je alleen maar in België tegen kunt komen.

Interviewer 23.49 min:
Dat is afschuwelijk. Maar dan werkt u ook met andere landen samen – ook met Nederland bv?

Marcel 23.58 min:
Ja-nee ehhh Een typisch voorbeeld is de zaak Zandvoort. Op het moment dat Morkhoven toesloeg in het Nederlandse Zandvoort – deed Nederland een verzoek aan België – ze vroegen aan Belgie om bij de werkgroep Morkhoven een inval te doen omdat Morkhoven een massa materiaal had meegenomen uit Zandvoort – ze wilden weten wat er gaande was – wat hebben die gasten van dan Morkhoven meegenomen – waar zijn zij mee bezig – wie sporen zei op – wie hebben ze gevonden – hoe weten zei van dat dossier af? – dus men komt huiszoeking doen en men vind niets – op dat moment wordt de afspraak gemaakt dat dinsdags de Nederlandse rechercheurs vergezeld met Belgische rechercheurs terug zouden komen om de cd-roms ‘Zandvoort’ in ontvangst te nemen – maar wij hadden op dat moment een vergadering gehouden binnen de organisatie en we zeiden tegen elkaar – als we dat materiaal afgeven en er gebeurd niets mee – dan hebben we een probleem – een gigantisch probleem – want dan zijn er 100.000 slachtoffers die in de kou blijven staan – dus er werd gezegd – Marcel weet je wat je doet – laat die politie diensten maar komen en je zegt simpelweg dat ze niets krijgen – dus ja dinsdags om 11 kwamen de politie diensten – en toevallig was er die dag een Portugese verslaggever bij mij op bezoek was – op dat moment komen die rechercheurs aan de deur – dus ik zeg – ja jongens het spijt mij maar u krijgt helemaal niets – u kunt vertrekken – ja dat was natuurlijk een shock voor Justitie – die activist die prompt zegt “donder maar op u krijgt niets” – dat kon dus niet – wat zegt het gerecht in Turnhout – u moet Vervloesem aanhouden – maar die Portugese verslaggever zat nog bij ons – en dit was natuurlijk nieuws – dus die man gaat naar zijn “reportage wagen” en geeft dat door – wat gebeurd er – binnen twee uur nadat het doorgegeven werd – was heel de wijk bezaaid met de Internationale Pers – dus tientallen satelliet wagens stonden klaar – talrijke journalisten – zo`n 60-70 journalisten waren erop afgekomen – wat voor de Belgische Justitie natuurlijk een probleem was want die wilden een activist arresteren waar heel de Internationale Media bij stond – men heeft mij uiteindelijk meegenomen – dat werd allemaal gefilmd door de Internationale Pers – en toen werd er bij Justitie gezegd – je moet hem onmiddellijk weer vrijlaten want dit wordt een enorm schandaal voor België – je hebt een activist opgepakt die Internationaal bekend staat – weten jullie wel waar jullie mee bezig zijn? – dus ze moesten mij terug brengen maar op dat moment was heel mijn huis belegerd – je kon nergens meer door – alle straten waren afgesloten door de politie diensten want er lagen overal kabels van de camera ploegen etc – dus daarna heb ik een persconferentie gegeven – en dat was een shock effect voor de Belgische Justitie natuurlijk – ik heb nachts de persconferentie gegeven en daarna verdween de Internationale Media weer. Wat is er gebeurd? Welnu we hebben dat materiaal aan Nederland overgedragen – nadat we alles gekopieerd hadden natuurlijk – en toen zei de Belgische Justitie: Ahhh u geeft dat aan Nederland – dus dan heeft u kinderporno verhandeld – alleen al het feit dat die onderzoeker het materiaal had gevonden en overdroeg aan de Nederlandse Justitie – was voor de Belgische Justitie reden om te zeggen dat ik kinderporno in bezit had en dus zouden ze me gerechtelijk vervolgen – dat is dan ook gebeurd – ze hebben jarenlang een gerechtelijke vervolging opgestart – en in de media verscheen: Vervloesem had kinderporno – Vervloesem verstopte kinderporno – Vervloesem weigert het af te staan – dus allemaal berichten – 100e artikels – en ik zei: ik heb mijn plicht gedaan. Wat heb ik als tegenreactie gedaan – ik dacht ohhh als jullie zo te werk gaan – dan laat maar 100 copies maken van de cd-roms en dan verspreiden we die Internationaal – we hebben ze dus naar talrijke landen gestuurd – naar talrijke politie diensten Internationaal – ze werden ook overgebracht naar andere landen tot in Amerika aan toe – we hebben het materiaal aan Frankrijk gegeven – we hebben het opgestuurd naar de Koning van België – de President van Frankrijk – de President van Bondsrepubliek Duitsland – de Koningin van Engeland – ze hebben het dus allemaal ontvangen – en België – ja daar stond België dan he – en dat hebben ze dus altijd heel heel kwalijk genomen – omdat ze nu niets meer in de doofpot konden stoppen – en omdat in veel landen de cd-roms nu dan toch onderzocht werden wat ze niet zo graag hadden – ziet u – en op die manier hebben we dus in feite de Belgische Justitie omzeild – maar op een gegeven moment ontdekte ik dat België ondanks het feit dat ze de cd-roms hadden – dat ze er niets mee deden – dus wat deed ik – ik heb het aan de Belgische Koning gegeven – dat kwam in alle kranten op de voorpagina – soms 3 tot 4 pagina’s lang – Vervloesem geeft kinderporno aan de Belgische Koning – de Koning roept de Minister van Justitie bij zich – de Minister van Justitie verschijnt in het nieuws en zegt: ja ik heb opdracht gegeven dat het allemaal onderzocht moest worden – het ging naar de Procureur Generaal – en daar is het vervolgens dan verdwenen – ziet u – er is dan nog een onderzoek gekomen van de Hoge Raad van Justitie naar die cd-roms – en toen heeft de Hoge Raad gezegd: ja meneer Vervloesem – de klacht die jullie hebben ingediend is terecht – de cd-roms zijn verdwenen vanaf het bureau van de Procureur Generaal in Antwerpen. Dat is dus hoe België hiermee omgaat. Interviewer: en dat was dus het einde van het onderzoek? Marcel: dat was idd het einde van het onderzoek omdat er niemand bevoegd was om op te treden tegen de Procureur Generaal. Dus de Hoge Raad van Justitie – het orgaan dat de controle moest houden over de Belgische Politie diensten – bevestigden idd dat het materiaal (cd-roms) verdwenen was – maar lieten ons verder weten – ja verder kunnen we hier niets aan doen want wij zijn niet bevoegd om tegen de Procureur Generaal op te treden – dus in feite werd hij op die manier beschermd – en er kon verder dus ook niets ondernomen worden.

Interviewer 30.14 min:
Je komt vast een hoop dingen tegen waarvan je denkt – “dit is te verschrikkelijk” – hoe blijf je dat dan toch volhouden – wat drijft je?

Marcel 30.24 min:
Ja kijk – er zijn veel momenten dat je ook iets verschrikkelijks ziet he – maar je moet ermee werken – dus ik zal zeggen – bv een kind dat vermoord is en die op de cd-rom voorkomt – dan is voor ons belangrijk dat de identiteit van dat kind vinden – we moeten dus werken met het materiaal dat aanwezig is – welnu en prettig is dat niet natuurlijk – ik heb altijd de gewoonte gehad – ik doe dat, maar avonds sluit ik dat af – als ik thuis kom dan sluit ik dat deel af – dan ontspan ik mij een beetje – een beetje tv – of een terrasje pikken met wat vrienden – of er is nog een vergadering of iets dergelijks – maar dan zet je dat aan de kant – begrijpt u? – maar je wordt er altijd weer mee geconfronteerd natuurlijk – dus de dag erna belt er weer een journalist voor het één of andere – of er komt een ouder langs – dus dan komt dat allemaal weer terug – dus je wordt constant weer geconfronteerd met die zaken he – verkrachte baby`s – kinderen die aan kettingen hoog werden gehangen – prikkeldraad om hun lijf zodat ze helemaal doorgesneden zijn etc – dus je wordt daar telkens weer mee geconfronteerd – maar door het weg te duwen – of door te zeggen nee dat kunnen we niet bekijken – daarmee kun je het ook niet oplossen – dus in feite moet iemand het durven doen – en die zal ook moeten durven aanklagen – dus wij hebben dat ook aangekaart – we hebben het zelfs Internationaal overal verspreid – maar dat zijn beelden – ja die zijn niet prettig  – maar je wordt ermee geconfronteerd – bv een kind dat opgegraven werd en al die zaken nog meer – dus voor ons is ieder detail belangrijk – begrijpt u – de manier waarop het begraven werd – de manier waarop een foto genomen werd – de wijze en op welke plaats een foto genomen werd – dat zijn voor ons allemaal elementen om ons onderzoek eigenlijk toe te splitsen op een bepaald doel – dus bv een foto met kinderporno erop – dan vergroten wij dat – en daar staan dan alle elementen op – een kartonnen doos bv met reclame erop – of een stickertje van een elektriciteitsmaatschappij met de naam van een firma – dus al die details worden bekeken en aan de hand daarvan kunnen wij dus ageren.

Interviewer 32.28 min:
Zijn er mensen die wel al beschuldigd zijn en daadwerkelijk de strafrechtelijke procedure ingegaan zijn die berecht werden?

Marcel 32.36:
Ja idd – bv in de zaak Temse Madeira hebben we alle daders Internationaal opgespoord – zowel in Nederland, Duitsland, Portugal enz – we hebben ook de tientallen slachtoffers geïdentificeerd – er zijn processen geweest in Portugal in België en in Nederland – al die daders zijn dus ook veroordeeld. In de zaak Zandvoort zijn er verschillende resultaten geboekt – zoals in Duitsland, Engeland, Zwitserland, Zweden en Noorwegen – daar zijn ook daders aangehouden – dus in feite heeft het resultaat – maar het probleem is – je moet het niet alleen uitzoeken – je moet het ook niet alleen aankaarten – maar je moet bij de diensten terecht kunnen die daarvoor staan – en dat is een probleem – in veel landen schrikt het af en zegt men “bij ons bestaat dat niet” – men schuift het dus van zich af – geen enkel land wil vereenzelvigt worden met een zaak Dutroux bv of een kwestie Zandvoort – iedereen schuift dat van zich af – ook de mensen zelf – als het maar bij de buren is – of als het in een dorpje verderop gebeurd – dan is dat allemaal niet zo erg – maar dat is een realiteit die helaas normaal is bij dit soort werk.

Interviewer 33.53:
Maar is er dan geen manier om dit met alle landen samen te doen – in België heb je de Morkhoven groep – maar zijn er ook dezelfde groeperingen in de rest van Europa waar je mee samen zou kunnen werken?

Marcel 34.05 min:
Ja kijk – op het moment dat Morkhoven begon met de vermiste kinderen was er nergens ook maar iets – je had in geen enkel land een meldpunt – je had in geen enkel land een punt voor vermiste personen – je had in geen enkel land een cel die de kinderporno bestreed – dat bestond toen simpelweg nog niet – het is eigenlijk vanaf het moment dat de zaak Temse Madeira Internationaal losbarste en de zaak Zandvoort waardoor men in veel landen geschrokken was dat men zei: “we moeten hier iets aan doen”  – want dit betreft Internationaal materiaal en dat zou ook van ons land af kunnen komen – en toen zijn er in tal van landen meldpunten opgericht ook in België bij de federale politie – een meldpunt vermiste personen – ook in Nederland kwam dat – een meldpunt voor kinderporno – in Italië en in Spanje – dus in veel landen is men begonnen met oprichten van meldpunten die het onderzoek moeten voeren en die de strijd aan zullen gaan – nu gebeurd het heel vaak – je leest dat ook vaak in de kranten dat ze in Spanje een kindernetwerk oprollen en in Italië enz – maar dit was voorheen allemaal dus NIET het geval – er was – hoe spijtig dat het ook klinkt – eerst een zaak Zandvoort voor nodig geweest – een zaak Dutroux – een zaak Temse Madeira – alvorens de wereld wakker is geworden.

Interviewer 35.25 min:
Het is gewoon ongeloofelijk – ik zit hier enkel maar te luisteren en heb al moeite om alles binnen te houden – dus hoe jij dat doet is gewoon fantastisch.. Uhm waar zei jij dat de mensen meer zouden kunnen doen om jouw te helpen – want je zult hulp nodig hebben?

Marcel 35.44 min:
Ja kijk – we kunnen eigenlijk weinig met hulp van de mensen – waarom? – omdat een onderzoek dat je voert dat gebeurd in een Team Verband – dus bv een vermiste die opgespoord moet worden dat gebeurd in team verband – hoe meer mensen zich gaan bemoeien met een dossier des te moeilijker dat het wordt – als je bv een advertenties zet – werkgroep Morkhoven met een foto erbij met opsporing verzocht – informatie svp aan de werkgroep Morkhoven – dan krijgen wij 110e meldingen van helderzienden – waarzeggers – mensen die iets gezien hebben – en daar ben je dan maanden mee bezig – terwijl dat als je dat concreet zou doen – dan ga je bepaalde vragen stellen – dus je gaat naar de ouders toe – of die roepen je – je vraagt hoe was jou kind – was het bang – was het geen bang kind – zou het kind gemakkelijk met vreemden meegaan – of zou het juist niet met vreemden meegaan – waren er problemen op school – was er iets gebeurd met vriendjes – dat zijn dus 100e vragen die gesteld worden waaruit je later dan een analyse van op kunt maken – van kijk dat is een kind dat niet zomaar uit zichzelf is gaan lopen – het is dus – wij maken een dossier en stellen tientallen vragen en daarmee gaan wij aan de slag – waar is dat kind het laatst gezien – was er iets in de buurt wat anders was – we gaan bij de buren langs – is hier een vreemde auto geweest – zijn er mensen gezien die hier de laatste weken rond gelopen hebben die er anders niet waren – het is een samenkomst van 100e details die verzameld worden en samen in één dossier komen – en dan ga je vanuit dat dossier op zoek – dan zeg je we hebben hier een nummerplaat (kenteken) bv – of we hebben een bestelauto dat merk en dat type en dan ga je daarmee aan de slag – en dat vergt natuurlijk maandenlang werk alvorens je dan rond bent en kunt zeggen ja mevr. u mag uw kind komen halen – of ja meneer we hebben uw kind gevonden – hij bevind zich daar en daar waar u hem op kunt halen – dus dat is veel werk ja – veel mensen zeggen hoe kunnen jullie die vermiste kinderen terug vinden – maar dat komt door 100e aspecten die belangrijk zijn – dat kun je eigenlijk ook niet beschrijven want dan zitten we morgen nog hier – het is eigenlijk een soort profiel dat je maakt – en van daaruit ga je dan aan de slag. Bv in een kinderporno zaak hebben we meegemaakt dat er een aantal kinderen gefotografeerd waren terwijl er een Arend op de achtergrond stond – dus voor ons was het van cruciaal belang “waar staat die Arend” – dus dat was een belangrijk gegeven waar ook om gelachen werd – zo van “ga die Arend maar eens zoeken” – dus wat gebeurde er – de onderzoekers zijn alle videotheken binnen gegaan waar pornobladen verkocht werden en waar pornovideo`s verkocht werden enz – ze hebben letterlijk 100e pornobladen doorgebladerd om foto`s te vinden en foto`s te bekijken – tot op een gegeven moment dat er een foto gevonden werd met die Arend op de achtergrond – dus toen werd er onderzoek gedaan naar wie gaf dit blad uit – waar is het uitgegeven – wie is de uitgeverij – dan komt daar een onderzoek naar – en uiteindelijk zijn we dan bij de studio uitgekomen in Utrecht – studio de Pauw – waar de kinderen dus gefotografeerd en gefilmd werden – je ziet het is eigenlijk een samenraapsel van allerlei informatie – ook vaak schaduwwerk – observaties – achtervolgingen – dat komt er dus allemaal bij kijken – het is dus eigenlijk een werkje dat je niet kunt beperken tot twee uurtjes hier gaat maanden werk inzitten.

Interviewer 39.18 min:
Klinkt wel heel ingrijpend en op een gegeven moment ook best wel spannend op de 1 of andere manier?

Marcel 39.24 min:
Ja spannend – je weet waar je aan begint he – dus je weet het doel – dus wat is het doel van de opdracht – daar draait het om – maar spannend ja het is soms heel….. het soms ook heel saai werk he – je komt in allerlei middens (omgevingen) terecht – en niemand weet natuurlijk nergens iets van – je mag niet verwachten dat een bordeelhouder gaat zeggen van – ja ze hebben dat kind hier verkocht toen en ik heb dat naar Roemenië overgebracht – niemand weet van iets – dus op het moment dat wij komen hebben wij ons al heel goed geïnformeerd dat is één – wij weten meestal al hoe we moeten zoeken en wie erbij betrokken zijn dat is dus twee – en we laten dat ook voelen bv – we gaan ook bij die persoon naar binnen en zeggen – ja meneer kijk excuseer ons maar wij zijn van de onderzoeksafdeling Morkhoven en wij hebben een klein probleempje – er is een minderjarige vermist en uw naam is genoemd in dat verband maar u zult waarschijnlijk wel van niets weten – maar dat is geen probleem voor ons want we zoeken dat dan zelf wel uit – maar het zou spijtig zijn wanneer dat kind iets mocht overkomen want dan gaat de politie bij u terug komen – ziet u – dat is een psychologische manier van aanpak – dan wordt men zenuwachtig – ofwel springt men in de auto en rijdt naar zijn handlanger – die wordt natuurlijk gevolgd door een tweede ploeg die klaarstaat want onze ploeg zien ze dan vertrekken maar er stond een tweede ploeg om hen dus op te vangen – of de telefoon wordt getapt in het slechtste geval – dat gebeurd – het gebeurd ook vaak dat verschillende diensten aan het aftappen zijn – we hebben meegemaakt dat de politie aan het aftappen is – dat de staatveiligheid aan het tappen is – dat Morkhoven er met drie observatieploegen staat – dus dat gebeurd allemaal – dus het is eigenlijk een wereldje appart. Ik heb ook een zaak meegemaakt die ging ook over kinderporno enz – dus wij waren dat gebouw aan het observeren – en op een gegeven moment kom ik in het halletje en er komt een postbode aan en die zei: meneer hier dit is de post van die meneer hierboven – dus ik zeg geef dat maar aan mij he dan zal ik het bij mijn vriend afgeven – dus ik had daar pornovideo`s in mijn handen – het kon niet mooier zijn. En in een ander geval was er iemand die ook een netwerk had en die moest verhuizen dus de werkgroep Morkhoven heeft die verhuizing gedaan – dus met andere woorden – we hebben daar alles kunnen zien en kunnen controleren – maar dat soort dingen gebeuren dus allemaal. Het is eigenlijk een activiteit die in België uitzonderlijk is maar wat we jarenlang gehanteerd hebben en zelfs nu nog hanteren. Maar het is belangrijk en het moet gedaan worden – dat is het hem.

Interviewer 42.04 min:
Maakt u zich wel eens zorgen – want we hebben natuurlijk het verhaal van uw onderzoekscollega die mysterieus verongelukte – maakt u zich daar wel eens zorgen over want u zult niet bepaald geliefd zijn in bepaalde kringen van de samenleving?

Marcel 42.16 min:
Nee zorgen maak ik mij niet over – ze hebben eenmaal geprobeerd om ons in het kanaal te rijden – dat is gebeurd – maar daar is het ook bij gebleven – we hebben die persoon thuis opgezocht dus die was niet meer zo gedreven om ons voor een tweede keer het kanaal in te laten rijden – maar uhh zorgen eigenlijk niet – ik beschouw het anders – als ik zelf op straat loop en er rijdt iemand mij aan dan kan ik sterven – of ik krijg een hartaanval en kan dood gaan – dus dat kan ook met dit werk en daar sta je niet bij stil – als je zo zou moeten redeneren dan zou je dit werk ook helemaal niet kunnen doen. Als je bv een bar binnen gaat en je denkt daarbij dat ze me hier gaan doodschieten dan blijf je buiten staan – maar dan kun je ook die informatie niet krijgen – ziet u – dus je moet eigenlijk gewoon binnengaan – en dat vergt een beetje lef – dus simpelweg zeggen ik kom voor dit en jij kunt mij helpen he – dat is de manier van spreken – dat verklaard ook waarom men in de Duitse Media een reportage draait waarin ze zeggen die activist is heel kordaat hij gaat daar naar binnen – hij zegt waar het op staat – en komt met het resultaat weer naar buiten – maar zo is het toch ook – hoe moet je dat zeggen – zelfs de grootste gangster moet je eigenlijk respecteren op dat moment – je moet hem beschouwen als een vriend op dat moment – dus je kunt er niet naartoe gaan en zeggen “jij hebt iemand ontvoerd” want dan heb je direct een vijandige sfeer – als je zegt jij bent op de hoogte van wie hem heeft ontvoerd en jij kan daar wel iets aan veranderen dan breng je dat op een andere manier en dat dwingt respect af en dan beginnen ze vaak ook te praten.

Interviewer 43.58 min:
Vooral als ze het zelf niet gedaan hebben natuurlijk?

Marcel 44.01 min:
Nou de meesten schuiven het af op iemand anders he – dus het gebeurd heel vaak dat ze zeggen ohhh ja dat jongetje dat klopt – want die heb ik eens gezien in die bar in Rotterdam  ja ja ja daar was hij – en dan ga je naar die bar en dan zeggen ze: “neuh die hebben wij hier helemaal niet gezien die zit in Amsterdam hebben wij gehoord” – en dan ga je naar Amsterdam – en daar zeggen ze van – nee nee nee die zit in Eindhoven – en dan ga je naar Eindhoven en dan kom je tenslotte weer terug bij nummer 1 en daar zeg je dan: “je hebt ons mooi het laantje uitgestuurd he” – ziet u dat gebeurd he.

Interviewer 44.32 min:
Ehm waar denk je dat de oorsprong van dit alles ligt – waar ligt de kern van waarom dit allemaal gebeurd?

Marcel 44.40 min:
Ik denk dat het vooral afspeelt binnen belangrijke kringen – het feit dat het allemaal bestaat en het feit dat overal draait – zowel in Nederland, België, Italië, Spanje en ga zo maar door – dus zijn ze actief – en dat bewijst dus dat er ergens een overkoepeling is – als je materiaal maakt dan moet je ook afnemers hebben – anders heeft het ook geen nut dat je dat materiaal maakt – dus je hebt afnemers – wie zijn die afnemers – de porno industrie – die verkopen het materiaal aan degene die het graag willen hebben – dus het is in feite een ongewilde samenwerking – je hebt de mensen die het materiaal willen – je hebt de mensen die het willen filmen – die er geld aan willen verdienen – je hebt belangrijke mensen die zeggen: “dat mag niet aangeraakt worden dat moet verder kunnen gaan” (de handel in kinderporno) – je hebt ook grote mensen die zelf kinderen nodig hebben – materiaal nodig hebben – die bang zijn dat ze geïdentificeerd zullen worden – dus het is in feite een aaneenschakeling van gegevens – en als je bv weet dat een porno opname van een minderjarige voor 15 minuten film ongeveer 300,- Euro kost – als je een kind martelt gaat dat al gauw naar de 8-900,- Euro voor 10 minuutjes – en vermoord je een kind voor de camera dan loopt dat in de Miljoenen – dus de gewone burger kan dat niet betalen – maar er is dus een markt voor – en die markt heeft het materiaal nodig – ziet u – en we weten nu dat het binnen Europa gaat om een Miljarden opbrengst – jaarlijks dus – dus als ze dat voort willen zetten dan heeft men kinderen nodig – men heeft slachtoffers nodig – ziet u – en op die manier blijft men kinderen ontvoeren – blijft men kinderen gebruiken – begint men kinderen op school te fotograferen etc – dus het is in feite een handel geworden – een kind is op dit moment binnen Europa een handelswaar – als morgen iemand zegt ik wil een blond kind hebben – dan gaat men binnen het milieu op zoek naar een blond kind – en hoe doen ze dat dan eigenlijk – heel simpel – men gaat ergens op straat met verschillende voertuigen – men ziet een jongetje voetvallen bv – men roept hem naar de auto te komen – terwijl hij gefotografeerd wordt vanuit een tweede wagen – men neemt de foto`s op een manier zodat men altijd kenmerken terug vind op de foto – ofwel een nummer op een garage – een herkenningspunt van een oprit – een poort enz – en dat materiaal toont men dan aan de besteller – en men zegt kijk wat vind je van dit kind – dus als die man zegt ja die interesseert mij – welnu dan verdwijnt dat kind kort daarna – dus het is in feite een handel.

Interviewer 47.23 min:
Maar als het om dat soort bedragen gaat dan zijn er in feite ook maar vrij weinig mensen die dat ook kunnen betalen – dus dan zou het op zich te stoppen moeten zijn?

Marcel 47.31 min:
Ja het gestopt kunnen worden – maar het probleem is dat bv – laten we het zo zeggen – een gewone burger die het materiaal koopt – die wisselt het – ze wisselen het materiaal onder elkaar – ze hebben contacten met elkaar – in Nederland gaat dat bv via het pedofielen blad Martijn – en tientallen pedofielen zijn daarbij aangesloten – ze hebben onderlinge contacten – dus het gaat zo van: “hey ik heb een mooi filmpje van een jongetje he” ben je geïnteresseerd – en de ander zegt: ja daar wil ik wel een kopie van hebben – en zo gaat die handel – dus het gaat van de 1 naar de ander – en het gebeurd dus ook maar zelden dat je een gigantisch arsenaal kunt onderscheppen – omdat het rolleert – het gaat alle richtingen uit – het komt in Duitsland voor – je vind het in Nederland – het gaat naar België – het is in Tsjechië – enz – het is in feite een handel die niet te stoppen is – het enige dat je kunt doen dat is door soms keihard toe te slaan binnen die circuits/netwerken – zoals we dat ook deden in de Temse zaak – en zoals we dat gedaan hebben in de Zandvoort zaak – dus dat je keihard toeslaat en het netwerk daarmee een serieuze klap toedient – en dat je de daders aanklaagt – op die manier heeft dat tot gevolg – dat ze elkaar gaan uitmoorden – in de zaak Zandvoort is het kopstuk (de hoofdverdachte) doodgeschoten in Italie – omdat men bang was dat hij zou gaan praten – omdat hij getraceerd was – dus dan begint men zelf op te ruimen – maar je kunt dit niet stoppen zolang dat alle landen niet 1 verdrag zullen maken – als de landen binnen de Europese gemeenschap 1 conform verdrag zouden maken ter bestrijding van die zaken – dan zou je iets kunnen doen – maar zo is het niet.

Interviewer 49.16 min:
Maar zover zal het waarschijnlijk niet komen – want al die mensen die dat verdrag zouden moeten ondertekenen zijn hoogstwaarschijnlijk ook de mensen die het aan de andere kant ook bestellen – dus dat verdrag zal er nooit van komen?

Marcel 49.27 min:
Nee nee nee hetgeen je merkt is dat men vaak – als men belangrijke resultaten boekt – dan wordt je in diskrediet gebracht – dan begint men jouw te beschuldigen – jij bent de pedofiel – of je bent op zoek naar dat materiaal – je bent een gangster of een crimineel – men verplaatst in feite dat van hun naar degene die het onderzoek doen – Interviewer: dus dan wordt er een slachtoffer gevonden en jij bent de pineut – Marcel: ja – zoals bv in de zaak Dutroux ja die rijkswachter die heeft gesproken – en hup de rijkswachter eruit – die Connerot heeft een bord spaghetti gegeten – hup Connerot eruit – dus vanuit die milieus worden dan ‘de goeden’ in diskrediet gebracht om ze van het onderzoek af te krijgen – zodat ze zelf buiten schot blijven – en vaak werkt Justitie daaraan mee omdat ze ook een eigen belang hebben natuurlijk – en ook heel vaak werkt de Media daaraan mee – en waarom – bv de Belgische media – dat is in feite een schande op zichzelf – ik heb dat altijd al gezegd – de Belgische media is een concern – en is eigendom van maar drie personen – heel de Belgische media – dus die krijgen subsidies van de staat – en op het moment dat je subsidies aanvaart ben je ook niet meer vrij – want dan ben je afhankelijk van die subsidies wil je als krant of als televisie zender of als weekblad willen blijven bestaan – met andere woorden – de staat heeft het persorganisme in handen – de hoofdredacteurs moeten verantwoording afleggen bij de Raad van Beheer – de Raad van Beheer is afhankelijk van de personen die het in handen hebben – en op die manier wordt er gezegd – dat wordt niet gepubliceerd – dat mag je niet publiceren – daar zul je over zwijgen – en op die manier wordt het publiek dus eigenlijk gedesïnformeerd.

Interviewer 51.18 min:
Maar met het huidige internet zou het toch veel gemakkelijker naar buiten moeten kunnen komen – gebeurd dat ook al?

Marcel 51.23 min
Maar dat gebeurd nu ook al he – als je op internet gaat kijken en ziet wat er allemaal verschijnt – dan zie je eigenlijk dat het internet een soort van Nieuw Medium is geworden – dus hetgeen dat je niet in de media vind – dat vind je nu op internet – dus op dat vlak is dat een enorme vooruitgang – bv een Fransman publiceert over een zaak in Frankrijk – dat kan hier worden gelezen – dus in feite heeft het internet een doorbraak gegeven – men is daar ook heel bang voor – dat is ook de reden dat er binnen de Europese gemeenschap begint te spreken over het aan banden leggen van het internet – en om bepaalde invloeden daarop uit te oefenen – je ziet dus Amerika die miljoenen mensen bespioneerd – dat gaat ook hier komen – dus in feite gaat men proberen om het aan banden te leggen – omdat het een medium is dat eigenlijk totaal grenzeloos is – je kan op internet zetten wat je wil – wat is nu het andere aspect van internet – dat is dus dat de handel in kinderen ook gebruik maakt van internet – je vind kinderporno op internet – je vind bestellingen hoe dat je een kind wilt hebben – dat gaat ook allemaal via het internet – je hebt dus de voor en de nadelen.

Interviewer 52.41 min:
Hoe zie jij jouw werk naar de toekomst toe?

Marcel 52.45 min:
Ja kijk – ik denk dat wat mij betreft het belangrijkste werk voltooid is – wat ons betreft – wij hebben dus bewezen dat het bestaat – we hebben heel veel landen wakker geschud – er zijn meldpunten gekomen – de wetgeving is aangepast enz – men pakt het ook daadwerkelijk aan – er zijn in verschillende landen organisaties die ons werk nu doen bij wijze van spreke – er is heel veel consternatie er is heel veel beweging – dus wat dat betreft hebben wij eigenlijk ons werk erop zitten. Aan de andere kant doen we de dossiers nog die binnenkomen omdat het belangrijk is dat de mensen die anders niet gehoord werden toch een stem krijgen – wij vinden dat dat toch belangrijk is – en op die manier proberen wij nog te doen wat binnen ons vermogen ligt – maar eigenlijk antwoordende op uw vraag vind ik dat we gedaan hebben wat we moesten doen – en dat onze taak er wat dat betreft in feite erop zit.

Interviewer 53.47 min:
Op welke manier denk je dat het Vatikaan in dit alles een rol speelt?

Marcel 53.52 min:
Ja ik denk  dat je het Vaticaan terug moet brengen naar de middel eeuwen he – als je ziet dat de Kerk altijd verkondigt “wij brengen de boodschap van God” – de boodschap van Jezus – je ziet dan dat ze vroeger de heksenjachten organiseerden – de mensen verketterden – op de brandstapel zetten enz – dan weet je in feite wat er met die Kerk in de geschiedenis gebeurde – nu wat betreft het seksueel misbruik van de laatste jaren waarvan meer en meer boven water komt – waar priesters bij betrokken zijn – en waar zelfs een Bisschop bij betrokken is etc – dat is natuurlijk een trieste zaak – maar dat is iets wat jarenlang zijn doorgang gevonden heeft – en de Kerk is natuurlijk gechoqueerd door het feit dat het nu naar buiten komt – dat mensen beginnen te praten – slachtoffers beginnen te praten enz – probeert de Kerk natuurlijk – waarschijnlijk ook door druk van het Vaticaan uiteraard – om een vergoeding te geven aan de slachtoffers – verschillende Justitie diensten zijn onderzoeken gestart – ook in België bv – naar de Kerk – naar hun betrokkenheid – ze hebben huiszoekingen gedaan bij een Kardinaal enz – en dan merk je in de nieuwsberichten dat op bepaalde burelen waar dat het dossier van de Kerk op berust – de processen verbaal van de slachtoffers etc – dat daar een poetsvrouw is opgedoken die dacht dat het afval papier was – en die dat zo in de vuilnisbak heeft gegooid – met andere woorden – het dossier dat men voert tegen de Kerk in ons land – is dus eigenlijk al een Juridisch probleem geworden – er zijn procedure fouten – die door de goede advocaten – die de Kerk vertegenwoordigen – zeer zeker aangevoerd zullen worden – dus ik denk dat het Vaticaan idd gezegd heeft van ja er is een probleem binnen de Kerk – in verschillende landen – wij willen dat het stopt – er moeten regels komen – er moet toezicht kunnen komen – de klachten moeten serieus worden genomen – en ik denk dat het Vaticaan dat ook naar buiten straalt omdat het niet anders meer kan – je kunt moeilijk als Paus of als Vaticaan doen alsof je van niks weet – of niets hoort – of de kritiek van die 100.000 mensen niet hoort – dus de Kerk moet iets doen – en wat doen zei – ja we gaan het probleem aanpakken – zowel bij de priesters als bij de instellingen – bij de verblijven (nonnenkloosters (zusters) , scholen van broeders (religieuzen), liefdadigheidsinstellingen, jeugdopvoedingstehuizen) van broeders en zusters –  en waar ze overal vertegenwoordigt zitten – en er moet een vergoeding komen aan de slachtoffers – maar ik vrees ervoor – dat zodra de actualiteit rondom dat onderwerp weg is – want dat ebt automatisch weg he – want nieuws wordt nou eenmaal ook oud nieuws – en dan verdwijnt dat – dan denk ik dat de rol van de Kerk ook uitgespeeld zal zijn – met de vergoedingen etc – dus je kunt geen “tweede schandaal  Kerk” organiseren – want als ze zich daartegen wapenen – ze weten uit welke hoek het komt – ze weten hoe het publiek reageert – en ze weten hoe ze het publiek op kunnen vangen – en dat is hetgeen dat eigenlijk toch wel komt vanuit het Vaticaan – het Vaticaan geeft richtlijnen aan alle Kardinalen – aan alle Bisschoppen – die geven het op hun beurt door aan de Priesters etc – dus de richtlijnen komen wel degelijk uit het Vaticaan – en de laatste maanden merk ik wel dat er hier en daar schandalen verschijnen over het Vaticaan – dus betrokkenheid van Priesters in het Vaticaan etc – wat is daarvan waar – dat weet ik niet – ik kan moeilijk binnen het Vaticaan een onderzoek gaan opstarten hahaha – we zouden het wel moeten kunnen bv – maar ik vrees dat dat een kwaal is die idd zeer groot is – dat er tientallen en tientallen Priesters bij betrokken zullen zijn – ook heel veel goede Priesters die er helemaal niet bij betrokken zijn – die door het schandaal ook door het slijk worden gesleurd – bij wijze van spreken – dus het is een moeilijke kwestie – en de vraag hoe dat opgelost moet worden – ja daar heb je geen antwoord op natuurlijk – je kunt moeilijk in elke Kerk een controleur neerzetten – dat zou nog niets oplossen – je kunt in elk Klooster een controleur aanstellen maar dat lost nog niets op – dus ik denk dat de mensen die slachtoffer zijn geweest – door te praten – door het aan te geven – en door het onderling bespreken van die zaak – hebben ze een enorme doorbraak geforceerd – en ik hoop dat wat mij betreft de Kerk uiteindelijk schoon schip maakt – in deze situaties – maar ik vrees ervoor dat het een grote operatie is die voor de media gevoerd is – en waar we weldra niets meer over zullen horen.

Interviewer 58.36 min:
Heeft u in uw onderzoek al eens directe linken gevonden richting het Vaticaan – of de Kerk hier in België – of zelfs verder nog dan dat?

Marcel 58.44 min:
Nee niet rechtstreeks naar het Vaticaan – dat kan ik niet zeggen – wat we wel hebben gevonden was richting een Bisschop – wij hebben 18 jaar geleden een slachtoffer gehad die misbruikt werd door een Belgische Bisschop – en nu jaren later – is die Bisschop ontmaskerd en is hij naar Frankrijk vertrokken – maar dat was 18 jaar geleden al gaande – dus als een Bisschop dat soort dingen kan doen – dan vraag ik mij af wie kan dat dan niet doen?

Interviewer 59.13 min:
Ja dat is waar.. We hadden het daarnet over Michelle Martin en de Kerk en de Staat..

Marcel 59.19 min:
Ja kijk ik denk dat je dat een beetje – ik heb altijd het sterke vermoeden gehad – maar je kunt dat natuurlijk niet bewijzen – het vreemde wat België betreft is – dat al die betrokkenen  zoals Michelle Martin – Monsieur van Gheluwe enz – dat zei allemaal naar het Klooster vertrekken nadat er een schandaal los is gebarsten – en het liefst naar een Klooster in Frankrijk – welnu wat Michelle Martin betreft – ik neem aan dat zei nergens welkom zal zijn – dus men moet een oplossing zoeken – ze kwam in aanmerking voor vervroegde vrijlating – zoals de wet de wet Lejeune voorschrijft – dus men moest er iets mee gaan doen – wat moest men dan doen met Michelle Martin – gewoon onder de burgers laten – dat ging niet – men moest dus eigenlijk een oplossing vinden – en die oplossing dat was de Kerk natuurlijk – de Kerk met haar Kloosters – met haar mogelijkheden – de gesloten Kloosters etc – dus Michelle Martin is naar dat Klooster gegaan – maar het vreemde van de zaak is – dat daar het vermoeden uit kan ontstaan dat er een wisselwerking is tussen de Kerk en Justitie – zo van – ja wij zullen Michelle Martin onder onze hoede nemen – in het Klooster – dus wij zullen beantwoorden aan de vraag vanuit de Rechtbank en Justitie – maar aan de andere kant zitten we met het vervelende aspect van het dossier TEGEN de Kerk – en daar heb JIJ als Justitie het over te zeggen – dus misschien dat we tot een overeenkomst kunnen komen – wij Michelle Martin – en het dossier van de Kerk “Weg Ermee“.

Interviewer 1.00.52 min:
Gebeurd dat vaak denkt u?

Marcel 1,00.55 min:
Ik denk dat het heel vaak gebeurd – ik denk dat het heel vaak gebeurd – mede omdat in België de magistratuur Politiek benoemd wordt – dus dat is al een probleem op zichzelf – iedere Minister van Justitie kan Partij genoten benoemen tot Magistraat en tot onderzoeksrechter etc. – in het geval dat er een probleem is waarmee de Politiek geconfronteerd wordt – dan is het maar 1 telefoontje naar die Magistraat om te zeggen – hey weet je nog – je bent dankzij mij op die plaats gekomen – en we hebben een klein probleempje – en daarvoor nemen we contact op met u – dus in feite zullen de “hand en spandiensten” altijd zullen blijven bestaan – dat kun je niet uitsluiten – dat is tevens het failliet van de geloofwaardigheid in de Justitie. Je leest bv – om een klein voorbeeld te noemen – in Vlaanderen in België wordt een drugskoerier gepakt met een Hennep Plantage van duizenden planten – die man gaat vrijuit op procedure fouten – binnen drie dagen – een kleine dealer van 1 of ander tehuis wordt gepakt met 2 of 3 gram op zak – en gaat voor 6 maanden de cel in – dus je kunt je afvragen wat stelt de Justitie dan nog voor? – als je dan hoort dat dezelfde Kweker later nogmaals opgepakt wordt met een nieuwe plantage – en hij komt weer weg met een procedure fout – ja dan denk ik toch dat we stilaan mogen gaan denken van: “hier klopt iets niet” – je merkt dat ook heel vaak – Justitie is het enige orgaan – en ik heb dat ook altijd aangekaart – de Belgische Justitie en de Buitenlandse Justitie is een orgaan dat alles en iedereen wil controleren – ze willen het voor het zeggen hebben – maar de vraag is: “Wie controleert Justitie”?

Interviewer 1.02.51:
Nu voor de laatste keer – is er nog iets wat je toe wilt voegen?

Marcel 1.02.57 min:
Ja ehhh – toevoegen – we kunnen uren bezig blijven – maar ik vind dat de burgers eindelijk moeten gaan beseffen dat we in een maatschappij leven waar de burgers eigenlijk weinig rechten hebben – alles wordt automatisch georkestreerd – alles wordt automatisch opgedrongen – en de burgers moeten alsmaar meer inleveren – ze moeten gevolg geven – ze moeten de wetten naleven – ze moeten van alles en nog wat doen – maar de vraag is: “hoe vrij is een burger nog binnen de maatschappij”? –  wie beslist wat een burger mag doen – wat hij met zijn gezin mag doen – waar hij naartoe mag – wie beslist dit – als we kijken welke regels dat er allemaal komen – bv hier in België de gaswet – en ik noem nu maar 1 voorbeeld – men noemt dat de gaswet – dat is de wet ter overbelasting van bepaalde misdrijven – bv men heeft in België de gaswet ingediend – een half jaar geleden – de Politiek is er erg tevreden over – wat is nu het geval – de gemeente besturen hanteren die gaswet – er worden ambtenaren aangesteld die de gaswet moeten doen respecteren – dus een jonge scholier van 14 jaar oud – zit op de stoep van een Kerk in Mechelen zijn boterham te eten en krijgt een boete van 250,- euro omdat er kruimels op de grond liggen – dat is de gaswet – dus met andere woorden – een kind dat met een sneeuwbal gooit – wat in onze tijd vanzelfsprekend was – die kan beboet worden en krijgt een boete want de gaswet die verbied dat – ziet u – dus in feite de vrijheden van de burger worden beknot – de vrijheden van de burger worden dusdanig ingeperkt dat iedereen beboet kan worden – dus – en de politiek in België zegt: “ja dat is ter bestrijding van de criminaliteit” – welnu ik vraag mij af – welke criminaliteit zit er in een kind van 12 of een kind van 16 die sneeuwballen aan het gooien is – wat is er crimineel aan als een jongen zijn boterham zit te eten op de trappen van een Kerk? – ziet u – en dan zie je pas hoe de maatschappij evolueert – omdat de overheid meer en meer controle wil hebben over de burgers – en ook de burgers meer meer op wil leggen – en zeggen: “u zult doen wat wij zeggen” – dus – ik denk dat als wij zo verder gaan met deze maatschappij – dat wij binnen nu en 20 jaar geen vrije mensen meer zullen hebben – en dat het land nog maar 1 grote gevangenis zal zijn – kinderen kunnen niet meer kind zijn – mensen kunnen geen mens meer zijn – gezinnen kunnen niet meer doen waar ze zin in hebben – en dan moet men zich de vraag stellen: “in wiens belang is dat”? – ik denk dat de vrijheden van de burger – ondanks het verdrag met de rechten van de mens – dat de vrijheden van de burger meer en meer beperkt zullen worden – en dat de burgers – zonder dat ze het zien – binnen afzienbare tijd geen vrijheden meer zullen hebben.

Interviewer 1.05.54 min
Is er nog – buiten wat je al verteld hebt – iets wat je nog toe wilt voegen?

Marcel 1.05.59 min:
Ik denk dat ik tegen de luisteraars moet zeggen dat 1 ieder die zo`n probleem heeft – ermee naar buiten moet durven komen – dat is een belangrijke boodschap – en ten tweede – dat men moet proberen om er ook zelf ook iets aan te doen – het is niet zo dat bv een wereldwijd probleem bij een klein groepje terecht moet komen (Morkhoven) – die dag en nacht moeten werken – om dat op te lossen – dat kun je niet verwachten van dat groepje  – dus in feite moeten de mensen die ermee geconfronteerd worden zichzelf groeperen – door zelf ook te beginnen met reageren – we merken dan ook dat het begint – we zien dat bv aan de Nederlandse zaak met de Kerk – we zien dat in België in verband met de Kerk – we merken dat met de vermiste kinderen – dat er in verschillende landen stichtingen zijn gekomen voor vermiste kinderen – dat er ook stichtingen zijn gekomen waar de vermiste kinderen ook naar kunnen bellen – als tussenschakel met de ouders enz – dus er is heel veel gebeurd – de mensen moeten beseffen dat hetgeen er nu is – dat dat gekomen is door een strijd die de mensen gevoerd hebben – en zei moeten zelf – wanneer ze met dergelijke problemen zitten – de eerste stap ook durven zetten – dat is heel belangrijk – en dat is de boodschap die wij uitstralen – want wij zijn dan wel activisten – maar ook wij blijven niet voor eeuwig leven – dus er komt een moment dat wij er niet meer zullen zijn – en ook dan zal het probleem nog steeds aangepakt moeten worden – dus in feite “Mensen wordt Wakker”!

Interviewer 1.07.31 min:
Het was een absolute eer om je te spreken vandaag – dank je voor dit interview..

Marcel 1.07.35 min:
Graag Gedaan..

Dit bericht is geplaatst in Joris Demmink, pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

36 reacties op Marcel Vervloesem in gesprek met “Freedom Central” (Translated to English)

 1. Nestor Cappaert schreef:

  Ja, ziet er O.K. uit. Misschien het woord arapenbesluit vervangen door ARAB-besluit. Ja, we spreken dan wel dezelfde taal, maar Vlaams heeft nog wel zijn eigen accenten, met nog vele woorden gekleurd met Franse woorden die Vervlaamst zijn. Dateert nog uit mijn moeders tijd, toen Vlaamse kinderen op de speelplaats geen Vlaams, maar Frans moesten spreken. Wie betrapt werd kreeg een consigne, iets dat blijkbaar als een soort merkteken diende. Om er vanaf te geraken, diende je een andere overtreder te verklikken en werd het doorgegeven. Was nog voor de tweede wereldoorlog, maar klinkt toch wel bekend tijdens WO II ook.

 2. Nestor Cappaert schreef:

  De verblijven van broeders en zusters: nonnenkloosters (zusters) , scholen van broeders (religieuzen), liefdadigheidsinstellingen, jeugdopvoedingstehuizen en zo meer gerund door leken (geen priesters bedoel ik daarmee) religieuzen, vroeger jaren ook begijntjes.

 3. Nestor Cappaert schreef:

  niet “borelen”, maar burelen (bureau’s, kantoren,…)

 4. Nestor Cappaert schreef:

  9.47 gecolloqueerd was: verplicht opgenomen in een psychiatrische instelling gewoonlijk op vraag van familie, met een attest van een huisdokter bv. en via gerechterlijke weg (vrederechter bv.); een gedwongen opname dus.

 5. Nestor Cappaert schreef:

  Het “arapenbesluit”: het A.R.A.B. is in België het Algemeen Reglement op de Arbeids Bescherming.

 6. Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Wie hieronder op de link klikt kan een volledig overzicht krijgen van de gedeeltelijke inhoud van de cederoms die Marcel eertijds aan de cel Neuefchateau overdroeg . De Belgische justitie vervolgde hiervoor Marcel jarenlang . Het Hof van Beroep in Antwerpen sprak de Morkhoven onderzoeker volledig vrij . De cederom Zandvoort alleen al bedroeg liefst 93.634 kinderen .

  http://www.scribd.com/deleted/28334453

 7. M. schreef:

  Eenieder kan het werk van de werkgroep Morkhoven waarderen in eigen leven, heel concreet, door (maandelijks) een bedrag over te maken naar rekeningnummer BE68 6463 3145 1034 t.n.v. Marcel Vervloesem.

 8. Zie hier – hoe men dit destijds nog probeerde te reduceren tot `een Suggestie`…

  http://www.tegenwicht.org/01_tw_hoezo/zantvoort.htm

 9. Marcel Vervloesem

  Morkhoven : De nacht van de zaak Zandvoort .

  Totaal onverwachts zond Marcel een fax toe aan de Belg R.V.D in Nederland. De inhoud omvatte drie foto’s waaronder een van de vermiste Duitse jongen Manuel Schadwald 12 jaar oud . Volgens de ouders van R.V.D was hun zoon van de aardbodem verdwenen . Marcel viste hem echter boven water . Als gevolg van de fax reageerde R.V.D met een tegen fax aan de Werkgroep . Dit faxbericht was afkomstig van uit een computerbedrijf in Zandvoort . R.V.D herkende de verdwenen Duitse jongen , waarna er op het Rembrandplein in Amsterdam er een ontmoeting plaatsgreep tussen Marcel en R.V.D. , dit in bijzijn van een Tv ploeg uit België met Tv reporter José Dessart . Bij dit gesprek maakte R.V.D. een fatale fout toen hij het gesprek onderbrak om in een nabije telefooncel te gaan telefoneren . Het viel Marcel op dat er een man gekleed in zwart lederen pak aan de telefooncel plaats nam , dit terwijl de telefoonceldeur gedeeltelijk open bleef . Na een poosje verliet R.V.D. de telefooncel , terwijl de man in het zwart zonder te telefoneren het plein verliet . Meteen het sein voor een verder opgesteld team van Morkhoven om de man in het zwart te achtervolgen , terwijl Marcel zich rustig verder bezig hield met R.V.D.
  De achtervolging liep tot een flatgebouw in Zandvoort alwaar de Morkhoven onderzoekers de onbekende man een naam konden geven .
  Daags nadien keerde Marcel met dezelfde cameraploeg en Journalist terug naar het Rembrandplein voor een volgend gesprek met R.V.D. . De val was gezet !.
  Journalist José Dessart nodigde iedereen uit voor een etentje .
  De man in het zwart liep rond op het Rembrandplein en schrok zich een bult toen Marcel hem op de schouders klopte en zegde ‘ Kom mijnheer Ulrich , of mag ik Gerry zeggen , je moet niet alleen zijn , kom gerust mee eten met je vriend R.V.D.
  Verbijsterd schoof Ulrich bij aan tafel . Een uurtje later kreeg Marcel een bierkaartje toegeschoven van Ulrich met de boodschap dat hij hem wilde spreken over Schadwald . Marcel sloeg toe en stapte omstreeks drie uur die nacht met een collega de flat van Ulrich binnen . Deze trakteerde zijn bezoekers op een pintje bier . Zijn ontsteltenis was groot toen Marcel hem de vraag stelde ‘ Gerry ben jij het kopstuk van dit kinderpornonetwerk ‘ . Ulrich liet de glazen uit zijn hand vallen . Een uurtje later stapte Marcel het computerbedrijfje in Zandvoort binnen , dit bleek van Ulrich als R.V.D te zijn . De verslagen Ulrich droeg het kinderpornomateriaal over aan Marcel . daags nadien telefoneerde Ulrich nog naar Marcel en gaf hem belangrijke informaties door .
  Twee dagen later sloeg het milieu toe . Gerry Ulrich werd in Italië vermoord door R.V.D. en R.V.D. werd meteen aangehouden .
  De nacht van de cederom Zandvoort was een feit . Wordt vervolgt.
  Maarten.

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : De gruwelbeelden in de zaak Zandvoort .

   Het werden moeilijke weken nadat de kinderpornozaak Zandvoort was ontdekt. Het bekijken van de beelden was ronduit gruwelijk . Voor het eerst kregen de Morkhoven onderzoekers de werkelijkheid onder ogen. De tienduizenden beelden zorgden voor geschokte reacties . Een vrouwelijke onderzoekster barste in tranen uit . Baby’s die verkracht werden en met electroden gefolterd , een kind dat op een toilet doodgeschoten was . een meisje dat met overgesneden keel op een bussel stro lag , kinderen die zwaar gefolterd waren . Kinderen die met prikkeldraden vastgebonden waren . Duizenden kinderen die misbruikt werden . Het werd voor de Morkhoven onderzoekers een pijnlijke zaak. Een professor van de Universiteit in Utrecht stelde later . ‘ Nooit heb ik zulke beelden in mijn leven gezien ‘.
   Marcel stond voor een moeilijke taak , hij begreep dat er snel en keihard diende gereageerd worden . Enerzijds stond hij voor de afronding van het dossier Temse- Madeira en de zaak Zandvoort , anderzijds met de verdwijningszaken van de Duitse kinderen Manuel Schadwald , Marcel Hermelking en Till Kratsch en de kindersmokkellijn Berlijn – Nederland . Ook de justitiediensten roerden zich . Morkhoven was met de zaak Zandvoort regelrecht in een wespennest terecht gekomen . Het beeldmateriaal werd met spoed aan diensten in 16 landen overgedragen . Op die wijze kon Marcel beletten dat ze in de doofpot zouden belanden en anderzijds kon hierdoor op Internationaal vlak de opsporing van slachtoffertjes en daders starten . Net op tijd , want een dag later vielen de politiediensten binnen bij Marcel en zijn medewerkers , hun zoekacties leverden niets op . Marcel was hen voor geweest . Bij deze operatie kwam de vrouwelijke medewerkster van Marcel , Gina Pardaens om het leven nadat zij beeldmateriaal had overgebracht naar Zwitserland en eerder die dag met de dood was bedreigd . De overdracht aan de 16 landen gaf aanleiding tot arrestaties in diverse landen en het vinden van de namen van tientallen kinderen . De ontdekking van de zaak Zandvoort zorgde in vele landen voor verontwaardiging en ophef . Het gevolg was dat in vele landen crime uniteenheden werden opgericht en meldpunten kinderporno . De strijd tegen de kinderporno en kinderhandelnetwerken werd sindsdien een feit. Wordt vervolgt . Maarten .

   • Marcel Vervloesem

    Morkhoven : Het Zandvoortoffensief barst los .

    Bij de Werkgroep Morkhoven was het een drukte van jewelste . Voorzitter Jan Boeykens startte een brievencampagne naar overheden en politiekers tot over de grenzen heen en hekelde de onverschilligheid van deze . Het Ministerie van Justitie werd zwaar op de korrel genomen . Justitie probeerde op haar beurt Marcel het verder werken te beletten en viel hem lastig met huiszoekingen , verhoren en een urenlange aanhouding . Honderden journalisten traden in verbinding met de Werkgroep . Marcel sloeg intussen op zijn beurt bikkelhard toe in het Nederlandse kinderpornomilieu . Meteen legde hij ook de kinderhandel vanuit Berlijn naar Nederland lam door verschillende kopstukken te viseren en de Duitse leverancier van kinderen te ontmaskeren . Binnen het milieu ontstond er onenigheid met als gevolg dat de ene de andere begon te beschuldigen . De dood van Gina Pardaens bleef niet zonder gevolg . Morkhoven dreef krachtig door en bracht het ganse milieu van kinderhandelaars , kinderpornoproducenten en kinderontvoerders in kaart om ze vervolgens een voor een uit te schakelen en onderzoeksjournalisten en politiediensten op hen af te sturen . Anderzijds rolde de Rotterdamsse recherche de lijn van de kinderbordelen van L.GL op . De chaos binnen het milieu was verpletterend . Kinderpornoproducenten werden ontmaskerd tot in Frankrijk , Engeland , Zweden en Duitsland toe . Morkhoven was niet meer te stuiten en bracht de verbindingen tussen de pedofiliezaken , Criës in België , Coral en Cathedral in Frankrijk , Madeira in Portugal en Zandvoort aan het licht . Justitie reageerde verbolgen en dreef haar strijd tegen de Werkgroep Morkhoven op . Maar Morkhoven reageerde met de ontmaskering van een gewezen kabinetschef van de Franse gewezen Minister van cultuur op de cederom Zandvoort . De man bleek tevens Magistraat te zijn . Zijn slachtoffertje werd achterhaald . Tussen alle heisa in begonnen leden van het Europees Parlement de zaak Zandvoort aan te klagen . Tot overmaat van ramp sloot de VN zich aan bij de strijd van de Werkgroep Morkhoven en besliste in een resolutie , dat België het Zandvoort bestand aan Interpol en Europol diende over te maken . Justitie was in alle staten en woedend op Marcel , maar deze zette gewoon door en bracht de zaak Zandvoort in het internationaal nieuws . Voorzitter Jan Boeykens lokte tal van parlementaire vragen gericht aan de Minister van Justitie uit . Het doorgedreven werk zorgde voor de ontmanteling van kinderporno bedrijven . Kinderontvoerder W.A.SP zegde later in een krantenartikel ‘ Het leek of er binnen het wereldje van kinderhandelaars , kinderbordelen en kinderpornomakers een atoombom was ontploft ‘. Tot verbijstering van Justitie legde Marcel de verbindingslijn Zandvoort met een winkel in Brussel bloot wat het dossier nog omvangrijker maakte . Wordt vervolgt . Maarten.

    • Marcel Vervloesem

     Morkhoven : De geheime notaboekjes in de zaak Zandvoort .

     Het milieu was bijzonder ongerust . Marcel die de kop van jut was bij Justitie stoorde er zich niet aan . Tijdens zijn volgende slag in Zandvoort bemachtigde hij de telefoonagenda’s en adresbestanden van de Zandvoortcontacten . Tot verbolgenheid van Justitie spoorde hij het logboek van de boot Apollo op . De naam van de boot was het codewoord in de Zandvoortzaak . Op deze wijze werd het voor Morkhoven een klein kunstje om de connecties van het Zandvoortnet open te breken en te achterhalen in welke havens dit schip had aangemeerd . Maar klap op de vuurpijl was de opmerkzaamheid van de Werkgroep . Zij hadden inmiddels achterhaald dat de code van het computerbedrijf in Zandvoort het embleem en het woord ‘ Wolf ‘ was . Op de opgespoorde videotapes uit het milieu bleek dat de Belg R.V.D , een tatoeage op zijn borst had met uitgerekend een wolvenkop . Marcel achterhaalde dat de naam van de vader van de verdwenen jongen Manuel Schadwald eveneens Wolf was . Meteen het sein om in Duitsland wat dieper te graven . Vier maanden later krijgt Voorzitter Jan Boeykens van Marcel een dossier toegeschoven . Het dossier had hij gevonden in het archief van de Stasi , de voormalige geheime dienst van Oost Duitsland . Uit het dossier bleek dat onder de code Wolf , de vader van Manuel werkzaam was geweest voor de Stasi en niet onbekend was in Nederland . Justitie kon met het onderzoeksresultaat niet lachen en begreep dat Morkhoven beter vorderde dan haar lief was. Voor Morkhoven werd het duidelijk dat de Zandvoortzaak groter was dan aanvankelijk gedacht en Justitie zo verontrust was . Marcel bracht persoonlijk de videotapes en gegevens naar de Italiaanse Justitie dewelke de moord op Gerry Ulrich behandelde . Voorzitter Jan Boeykens en zijn administratie bleven bijzonder actief en kregen steeds meer erkenning en steun in het Zandvoortonderzoek . Marcel bezocht totaal onverwachts een adres in Amsterdam waar kinderen die geleverd werden tijdelijk waren ondergebracht en belangstellenden voor kinderen terecht konden . De Engelse uitbater , die eerder Engeland was ontvlucht na een pedofilieschandaal was totaal overdonderd door het plotse bezoek. Het resultaat was dat Marcel huiswaarts kon keren met namen en gegevens van leveranciers , bestellers en zelfs een kinderkoper . Meteen zette Marcel een val en vertelde aan de Engelse uitbater dat hij op de hoogte was gebracht van diens praktijken door de Britse kinderontvoerder W.A.SP , wat meteen een ware oorlog tussen de Britten deed ontstaan . Zowel R.TR als W.A.SP verdedigden zich door het zenden van tientallen faxberichten over elkaars duistere activiteiten aan de Werkgroep Morkhoven . De val had schitterend gewerkt . Morkhoven kon aan de hand van de vele faxen het lijntje alsmaar verder ontrafelen . Het werk van Morkhoven werd voor de Britten te veel , zeker nu ook de diensten van Scotland Yard hen in het vizier kregen en Marcel het bezoek had gekregen van een undercover agent . Wordt vervolgt . Maarten.

     • Marcel Vervloesem

      Morkhoven : Het gerechtelijk dwaalspoor in de zaak Zandvoort .

      Intussen breekt in België de zaak Dutroux los . Het land staat op zijn kop . Morkhoven vordert stapje na stapje en Justitie probeert vruchteloos het dossier Zandvoort te blokkeren . De Nederlandse recherche geeft twee opsporingsbulletins vrij naar alle politiediensten in haar land . In de twee bulletins staan zowel slachtoffertjes en daders uit de Zandvoortzaak . De twee bulletins vallen evenwel in de handen van Morkhoven , die er verder mee aan de slag gaat . De Belgische Justitie volgt het voorbeeld van haar collega’s in Nederland . Kort daarop reageert een politie officier uit Brussel met een vertrouwelijke fax aan Justitie en de boodschap dat hij de man van de geseinde foto nummer 9 herkende als .M.D. uit Charleroi . De fax valt evenzeer in handen van Morkhoven , maar Marcel ruikt onraad en ontdekt dat de politie officier evenzeer actief was in het dossier Dutroux . Omdat uitgerekend foto nummer 9 vernoemd werd , spitst Marcel en zijn collega Luc zich toe op die foto . Reden te over om naar Zwitserland af te reizen en de computerbestanden van een kinderrechtenvereniging te raadplegen . De Morkhoven onderzoekers mogen 7 dagen lang de bestanden uitpluizen en krijgen gratis logement . Het onderzoek kreeg het gehoopte resultaat . De foto werd in het bestand gevonden alsmede het daarbij horende dossier . Meteen werd duidelijk waarom men een dwaalspoor legde . Het betrof om de Magistraat.J.P.R. uit Frankrijk , eerder al vernoemd in de pedofiliezaak Coral in Frankrijk .De politieofficier had getracht de Magistraat te beschermen . De ontdekking van Morkhoven noodzaakte de Franse Justitie om haar politiediensten naar België en Nederland te sturen . De ongerustheid binnen Justitie nam uiteraard toe terwijl Marcel uit een totaal onverwachte hoek hulp kreeg . Een dame van adel , bracht de Franse Journalist S.G. in verbinding met Morkhoven . Dit contact bezorgde de cederom aan de Journalist die op zijn beurt talrijke foto’s van slachtoffertjes in de krant L’ Humanite in Frankrijk publiceerde . Er ontstond een ware rel . tientallen slachtoffertjes werden herkend en de krant zette door . Zo ontstond de ‘ Muur der Schande ‘ , met de beeltenis van de Zandvoortslachtoffertjes en het boek ‘ La Honte ‘. De journalist werd gedecoreerd , Marcel werkte ondanks alle tegenwind rustig verder , terwijl de Werkgroep de zaak Zandvoort bleef aankaarten . Minister van Justitie Stefaan De Clerck dekte zich in en stelde in een Nederlandse krant dat Morkhoven over uitstekende informaties beschikte en men de groep krediet moest geven op voorwaarde dat zij haar gegevens aan Justitie overdroeg . Morkhoven kon er om lachen . Volgende week vervolgen wij deze reeks over de zaak Zandvoort . Maarten .

 10. Marcel Vervloesem

  Morkhoven opereerde vanuit geheime basis in Nederland inzake Zandvoortzaak .

  Stilletjes wordt duidelijk hoe de Morkhoven onderzoekers de zaak Zandvoort oprolden .
  Hiertoe maakten de Morkhoven teams gebruik van een legerkazerne in het Nederlandse Haarlem . In een van de hangars werd een echt transmissiecentrum , met burelen en slaapruimten ingericht van waaruit de onderzoekers konden opereerden in Zandvoort . Voor dit doel werd gebruik gemaakt van voertuigen met Nederlandse autokentekens , zodat de aanwezigheid van de Belgische onderzoeksteams niet opviel . De kazerne bood daarenboven veiligheid . Voertuigen konden er gestationeerd worden in de afgesloten kazerne . Drie maanden lang hebben de Morkhoven teams de kazerne als hun uitvalsbasis gebruikt , met als resultaat , dat het Zandvoortse kinderpornonetwerk kon ontmaskerd worden . Het gebruik van de legerkazerne was mogelijk dank zij twee Nederlandse leden van de Eerste kamer der Staten Generaal . Maarten .

 11. Marcel Vervloesem

  Hoe simpel het in Nederland is om onder de mom van Jeugdzorg kinderen uit hun gezin weg te halen . Steeds meer gezinnen ervaren dit dagelijks . de kritiek op de werkwijze van Jeugdzorg neemt dan ook alsmaar toe en dit vaak terecht . Men kan zich de vraag stellen wie deze mensen van Jeugdzorg dan wel zijn , hun ware beweegredenen en of het uit huis halen van kinderen wel de goede oplossing is . In feite dringt zich een diepgaand onderzoek over deze Jeugdzorg steeds meer op . Marcel.

  http://www.youtube.com/watch?v=sX-WrmGE1Ls

 12. Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Marcel blijft aan het werk .
  Na zijn drie hospitalisaties en het verdict van de geneesheren werd gevreesd dat de Morkhoven activist het werk zou neerleggen . Afgelopen weekeinde zorgde hij evenwel voor de hereniging van Anke en Jonathan met hun moeder en broertjes . Vandaag rond hij het 1800 page tellende rapport over de zaak D. af en zal dat morgen overdragen voor verdere afhandeling aan twee congresleden uit de VS . ‘ Ik hoop dat er wat ruimte zal zijn om wat vakantie met de vrienden te nemen en ik nog de tijd zaal hebben om de andere dossiers af te ronden , het werk is té belangrijk om het te verwaarlozen . Ik zie wel wanneer het probleem zich stelt hoe het dan met mij verder moet ‘, aldus Marcel .

 13. Marcel Vervloesem

  Morkhoven / Marokko – Anke 12 jaar en Jonathan 13 morgen terug thuis .
  Er is een einde gekomen aan de benarde situatie van beide kinderen , nadat beiden drie maanden geleden door hun vader onverwachts werden weggehaald uit Antwerpen . Bemiddelingen vanuit diverse instanties liepen fout waarna de grootmoeder van de kinderen een oproep plaatste .
  Sindsdien ontfermde de Werkgroep Morkhoven zich over het dossier . Marcel spoorde de vader op in Marokko en verleden week had Marcel vanuit zijn ziekenkamer telefonisch contact met de vader in Marokko en kon hem tenslotte overhalen om de kinderen terug te brengen . Gisteren kreeg het gezin in Antwerpen bericht dat Anke en Jonathan in Frankrijk op de afgesproken plaats waren terug gebracht . Morgen zullen beide kinderen dan ook terug zijn bij hun moeder en andere broertjes .

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : Anke en Jonathan terug herenigt met moeder en broertjes .
   Sneller dan voorzien zijn beide kinderen herenigt met hun moeder en broertjes , Jonas, Bert en Tom . Afgelopen nacht kon men bij de Werkgroep Morkhoven de vereiste documenten rond krijgen . Marcel zond daarop een team met de moeder naar Parijs waar rond 15 uur het gezin elkaar terug zag na drie maanden van grote bezorgdheid . Anke en Jonathan werden totaal onverwachts door hun vader weggenomen . Hiermede sluit de Werkgroep het zoveelste dossier af . Eind goed al goed. Maarten .

 14. Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Italiaanse vereniging luid de noodklok over toestand van Morkhoven activist Marcel.
  Het nieuws dat vanmiddag verscheen op verschillende Italiaanse en Franse websites dat het met Marcel zijn gezondheid slecht gaat en de geneesheren specialisten besloten hebben hem niet meer te opereren sloeg in als een bom . De Vzw Werkgroep Morkhoven reageerde intussen op haar beurt . De artsen hebben inderdaad besloten om de activist niet meer te opereren . Volgens de artsen is de kans te groot dat Marcel de noodzakelijke operatie niet zou overleven . Marcel kreeg het slechte nieuws al vijf weken geleden te horen . De artsen noemen zijn toestand zorgwekkend . Slechts de familie en vrienden uit zijn nabije kring werden meteen ingelicht .
  Intussen werd de activist nog tweemaal met spoed gehospitaliseerd en is inmiddels terug thuis waar hij nu werkt aan de afronding van het rapport over de gewezen justitie tobambtenaar J.Demminck . Maandag wordt dit 1800 pages tellende rapport immers overgedragen ter behandeling en dit op verzoek van twee congresleden uit de VS . Hoeveel tijd de activist nog rest konden de artsen niet zeggen. Marcel zelf blijft realistisch ‘ Ik weet waar ik voor sta , de tijd die er nog is zal ik dan ook verder gebruiken , einde van de maand ga ik met vrienden een paar dagen op verlof aan zee , ik zie dan wel hoe het verder moet ‘. Maarten.

 15. Wakker Worden Mensen – Kijk dit en zegt het voort – WATCH YOUR KIDS !!

  De nieuwste technieken zorgen ervoor dat ons woonadres, de school van de kinderen, of zelfs waar je werkt te achterhalen valt – en dat zetten we ook nog NIETSVERMOEDEND zelf online !!…

  WARNING!!!! If you take photos with your cell phone
  http://hetuurvandewaarheid.info/2013/08/14/warning-if-you-take-photos-with-your-cell-phone/ zelf online !!…

  Pffff waar gaat dit heen?

 16. Pingback: Marcel Vervloesem spreekt met Freedom Central

 17. Beste mensen – hij is weer Thuis !… Wendy melde 14 dagen geleden dat Marcel met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis – en daarnet ontvangen we het bericht dat hij inmiddels weer thuis is..

  Beterschap Marcel !!

  *****

  Wendy Vervloesemheeft iets geplaatst opMarcel Vervloesem
  14 juli

  Beste vrienden , mijn vader zal een tydje niet op fb komen ,omwille dat hij met spoed terug in het ziekenhuis is opgenomen

  *****

  Marcel Vervloesem
  25 juli

  Morkhoven : zij die dachten om de Morkhoven activist tijdens zijn hospitalisatieperiode door het slijk te kunnen halen zijn er alvast aan voor al hun moeite . Marcel gaf nog net voor zijn tweede spoedopname een interview dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat . Iets wat blijkbaar door diverse personages niet in dank werd afgenomen . Het is geweten dat de activist al jarenlang onder vuur ligt uitgerekend voor zijn werk in de hoop dat de netwerken en kinderhandelaren ongemoeid hun praktijken zouden kunnen verder zetten en deze aanvallen afkomstig zijn van lieden die niet bepaald de kinderpornonetwerken en kinderhandelaars willen zien aangepakt worden . Helaas voor hen gaat het werk verder . Marcel is vanmiddag terug uit het Ziekenhuis gekomen en verblijft terug thuis als commentaar reageerde hij als volgt . ‘ Hoe meer ik onder vuur lig hoe beter , het bewijst dat we op de goede weg zijn en ik zie niet in waarom we deze weg niet verder zouden zetten . Maarten.

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : Justitie wil archiefstukken Morkhoven inzake oude moord en dubbele verdwijningszaak .

   De Werkgroep Morkhoven bevestigde zonet dat speurders van de Federale Politie zich een viertal weken geleden zich hebben aangemeld bij Morkhoven activist Marcel . Reden van hun bezoek is een oude moord en dubbele verdwijningszaak . In die zaak volgde Marcel een welbepaalde piste en kwam een niet onbelangrijk adres en bewoners op het spoor . 14 jaar geleden klopte hij daar met zijn team aan en liet er een brief achter , bestemd voor een van de bewoners met het verzoek contact met hem op te nemen in verband met deze moord en dubbele verdwijningszaak .

   -Twee jaar geleden dook de conciërge van het desbetreffende flatgebouw op bij Marcel met die brief en stelde dat zijn leven in gevaar was , zo hij zou spreken . Thans bood de man zich aan bij de Federale Politie . Verbijstering alom bij Justitie toen deze vernam dat Morkhoven onderzoekers al 14 jaar voordien deze piste volgden en Marcel het adres en haar bewoners toen al observeerde in deze zaak . Marcel zal nu de stukken lichten en kopij overdragen aan Justitie , wat tot nu toe niet mogelijk was door zijn twee kort op elkaar volgende hospitalisaties .

   -Verwacht wordt dat de overdracht volgende week zal uitgevoerd worden. Marcel zelf wil voorlopig niets kwijt en wil deze week gebruiken om even op adem te komen en verder te herstellen . Maarten .

   • Marcel Vervloesem

    Morkhoven / Zandvoort : watertoren op cederom wordt kinderpornomakers fataal .
    Onderzoekers van de Werkgroep Morkhoven hebben twee kinderpornomakers uit de zaak Zandvoort ontmaskerd . Maandenlang voerden zij onderzoek naar een watertoren dewelke op diverse foto’s op de cederom voorkwamen . De kinderpornofotograven hadden een aantal opnamen gemaakt in een hotelkamer , door het raam van de kamer was een watertoren te zien . Onderzoek naar die toren bracht Morkhoven in schwerin en vervolgens bij de huurders van de betrokken hotelkamer met name A.GL en BR.S . Twee slachtoffertjes op de Zandvoortcederom bleken de kleinkinderen te zijn van A.GL . Negen andere kinderen waren afkomstig uit een plaatselijk schooltje .Het onderzoek wees uit dat de twee fotograven ook opnamen maakten in een leegstaande legerkazerne aldaar . Diverse video opnamen op de cederom Zandvoort bleken eveneens in dezelfde leegstaande legerkazerne te zijn opgenomen . In deze werd het netwerk van S.BL eerder door de Duitse recherche opgerold . Maarten.

    • Wendy Vervloesemheeft iets geplaatst opMarcel Vervloesem

     beste vrienden , voor de derde keer op korte tyd moet ik jullie mededelen dat mijn vader gisterennacht terug in het ziekenhuis is opgenomen , we hopen dat hij vlug hersteld

     • Marcel Vervloesem

      Morkhoven : Marcel weer thuis !. Het was even schrikken toen Marcel voor de derde keer in amper twee maanden tijd met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen te worden . Na een weg langs intensieve zorgen , de hartbewakingseenheid en tal van andere diensten heeft de Morkhoven activist het gehaald en is weer terug thuis . Even werd er gevreesd voor zijn leven en waren de artsen niet overtuigd over een goede afloop , maar tot ieders verbazing spartelde de activist door alle medische ellende en dit tot grote opluchting van de familie , vrienden en kennissen.
      Wij wensen hem dan ook een volledig herstel toe . Maarten .

 18. Ouders woedend: seksuele voorlichting klinkt als gecamoufleerde pedofilie
  http://ejbron.wordpress.com/2013/07/18/ouders-woedend-seksuele-voorlichting-klinkt-als-gecamoufleerde-pedofilie/

  Joris D. in de Turkse krant (Lees vooral OOK de reacties van Yvonne)
  http://www.boublog.nl/17/07/2013/joris-demmink-in-de-turkse-krant/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *